Palotabozsoki Krónika összegyűjtött számai

Az alábbi sorokra kattintva tekintheti meg az egyes évfolyamok számait.

2007 - I. évfolyam

______________________________

1. szám

Tisztelt Palotabozsokiak!

Régi, titkos vágyunk, hogy valamilyen formában rendszeresen tájékoztassuk községünk lakóit megtörtént és tervezett eseményekről, az önkormányzat és képviselő-testület munkájáról, az intézmények tevékenységéről és minden olyan dologról, amely Palotabozsok polgárainak érdeklődésére számot tarthat.

Nem biztos, hogy ez a közlési mód a legtökéletesebb, de valahonnan el kell indulnunk. Szeretnénk, ha Önök is segítenék munkánkat észrevételeikkel, kritikáikkal! A „Bozsoki krónika” szponzori támogatással valósulhat meg, amelyet Csibi Géza vállalkozónak ezúton is köszönünk!

(Szerkesztőség)

Önkormányzati hírek

-okt. 11-én alakuló ülést tartottunk, amelyen eskütétel, az alpolgármester megválasztása történt és döntöttünk a tiszteletdíjakról. -okt. 25. : a szebényi képviselő-testülettel való együttes ülésen a költségvetés háromnegyed-éves alakulásának megismerése és az elkövetkező időszak pénzügyi finanszírozásának tervezése volt a feladatunk. Vendégül láttuk a szebényieket. -nov. 29. : a testületi ülésen az alábbi határozatokat hoztuk: -a Köztestületi Tűzoltóság Véménd központtal való megalakítása, tagok delegálása, a tűzoltóautó megjavíttatása, műszaki vizsgáztatása; -a 2007. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása; -az iskola fűtése megjavításához pénzügyi fedezet biztosítása; Mohács és térsége Tűzvédelmi Alapítvány részére 50000,-Ft utalása; -5 millió Ft hitelkeret igénylése a Mohácsi TKSZ-től az átmeneti likviditási gondok megoldása érdekében; -a Palotabozsoki és a Szebényi Ált. Iskola között intézményfenntartó társulás létrehozása, a Társulási Tanács tagjainak megválasztása; -a „Bozsoki Krónika” megjelentetése a falu korrekt tájékoztatása céljából; -az iskola gazdaságos működtetésének szakértői felülvizsgálata; -a falu-krónika írására Hornungné Szélig Mária felkérése; -a 2007. évi költségvetési koncepció elfogadása.

(Jordán József)

Visszatekintés

Az újonnan megválasztott polgármester és képviselő-testület gőzerővel látott munkához. A közelgő Halottak napja miatt a temető rendbetételét tekintettük elsődleges feladatunknak. Az önkormányzati dolgozók a bokroktól és fűtengertől, a képviselőtestületi tagok a szanaszéjjel heverő sírkövektől tisztították meg a területet. A ravatolozó hűtőjét a többéves nem megfelelő működést megszüntetve, Kerner Ádám javította meg. Csibi Zoltán a koszorútartót tette rendbe, mindkettőjüknek köszönjük! Okt.29-én Hősök-napi megemlékezést tartottunk ökumenikus istentisztelettel. Straub Ádám plébános úrnak, Szabó Gábor lelkész úrnak és minden résztvevőnek köszönettel tartozunk a megható megemlékezésért, amelyet követően a kényszermunkára ítélteknek emléklapot nyújtott át a polgármester. Az ünnepség reggelén sokan ajánlották fel segítségüket a lehullott levelek összegereblyézéséhez, köszönjük! A Halloweenről és Márton-napi mulatságról Ferencz Emília, a program szervezője a következőket írta: „2006. nov. 10-én az iskola Diákönkormányzatának szervezésében Halloween- és Márton-napi party-t tartottunk az iskolában, ahová meghívtuk az óvodásokat is. A jelenlevők –köztük a település újonnan megválasztott polgármestere, Jordán József- változatos programokon vehettek részt. Ezek: Halloween-i megnyitó, tökfaragás közösen, Márton-napi népszokások, versek, énekek, Halloween-i jelmezbemutató, táncparty, lampionos felvonulás a faluban. Az estébe nyúló programról mindenki egy szép élménnyel térhetett haza, reméljük egy év múlva hasonlóan sikeres lesz e rendezvényünk!" Néhány nappal később a Rákóczi u. vasút felé vezető szakaszán a túlburjánzott bokrok irtásában és a partoldal megtisztításában a következő vállalkozók vettek részt: Csiki KFT., Friedrich József, Krebszné Frei Adrien, Mercz Alajos, Palotabozsoki Zrt., Pencz és társa Kft., Ritzl Róbert. Nov.26-án Guszmann Józsefné szervezett adventi barkácsdélutánt, amelyen sokféle tevékenységet kipróbálhattak a vállalkozó szellemű gyerekek és felnőttek. Hangulatos és hasznos órákat tölthettünk karácsonyi díszek, képek, szalmacsillagok és mézeskalácsok készítésével. Köszönet minden résztvevőnek! December 6-án hozzánk is megérkezett a Mikulás, mégpedig traktorral, akit a falu apraja-nagyja várt a Faluháznál. Az ovisok énekeltek, verseket mondtak hálájuk jeléül. Köszönjük Pettermann Péternek, Obert Andrásnak és az óvónőknek! Dec.17-én hagyományos karácsonyi hangversenyen vehettünk részt, ahol a zeneiskolások mellett a hagyományőrző csoportjaink színvonalas műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek, ezúton is köszönjük! Dec.20-án a 2. és 6. oszt. tanulók és az énekkar -Guszmann-né, Mártonné és Ferencz Emília irányításával- adtak nagyon szép és hangulatos karácsonyi műsort minden nyugdíjasnak. A műsort követően azok, akiknek 65 év vagy afölötti életkora ötre vagy nullára végződött, emléklapot és apró ajándékot kaptak az önkormányzattól, akik házassági évfordulója min.50. és a fenti jellemzőt mutatta, szintén apró meglepetésben részesültek. A polgármester és a Faluház vezetője meleg szavakkal köszöntötte őket. Minden jelenlévő vendéglátásban részesült, a virslit a Bogád-Hús Kft. ajánlotta fel, köszönet érte! Az idén októberre tervezzük a nyugdíjasok köszöntését. Már szinte földre szálltak az angyalok, amikor dec.23-án a templomban csodálhattuk az ovisok betlehemes játékát és meghatódva hallgattuk a nagymamák mese- és versolvasását. Oda is hozott Jézuska ajándékot, nyilván azért, mert Palotabozsokon jó gyerekek laknak. Az elmúlt év utolsó rendezvénye a képviselő-testület által szervezett szilveszteri mulatság volt. A legnagyobb részt a szervezésből Ritzl Róbert, a díszítésből, tombolanyeremények beszerzéséből Bajnáczkiné vállalta. A finom étkekért Märcznének, a hangulatért a SEXTETT zenekarnak vagyunk hálásak. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondjuk, sokaknak tetsző, sikeres bált rendeztünk. A tiszta nyereségből az alábbi csoportokat támogatjuk (a részvétel arányában): Sportegyesület-70000,-Ft; Magyar Dalkör-40000,-Ft; Tűzoltóegyesület-30000,-Ft; Polgárőregyesület-20000,-Ft; Edelweiss Kórus-20000,-Ft; Német Énekkar-10000,-Ft; Általános Iskola-10000,-Ft.

Közérdekű

2006. dec. 7-én Lantos Józsefet, iskolánk volt tanárát Lenau-díjjal tüntették ki, amelyen községünk nevében az alpolgármester és Ritzl Józsefné gratulált Józsi bácsinak. 2007. jan. 13-án Rittlinger Mártont, drága Marci bácsinkat Budapesten tüntették ki, „Ehrennadel im Gold für das Ungarndeutschtum” díjjal. A kitüntetés a német nemzetiségért végzett tevékenység legmagasabb szintű elismerése. A díjhoz ezúton is gratulálunk, jó egészséget és aktív tevékenységet kívánunk Neki az Énekkarban és az élet minden területén!

(Friedrichné Fazekas Mária)

Előttünk álló események, röviden

-Jan.26. 17:30: meghívjuk a vállalkozókat a Faluházba, a polgármester tájékoztatást ad a tőlük beszedett adó összegéről, az önkormányzat elképzeléseiről oly módon, hogy miben számítunk az ő segítségükre. Tudnunk kell, hogy nélkülük az önkormányzat nem tud működni; -Jan. vége: a Szebényi- és a Palotabozsoki Ált. Isk. társulásának létrejötte; ennek nyomán újabb három tanuló jár majd iskolánkba, ők a 6.-osok létszámát gyarapítják; -Febr.2. 15:00-21:00: iskolai farsangi bál. Zene: Tóth duó. Szervezők: diákönkormányzat és a szülői munkaközösség. Belépődíj: felnőtt: 300,-Ft; gyermek: 250,-Ft. Az újjávarázsolt farsangi bálon óránként különböző programok (jelmezbemutató, moderntánc, paródia, karaoke, tombolasorsolás) várják a résztvevőket. Aki jelmezt visel, 3 tombolát kap ajándékba. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! /DÖK és SZMK/ -Az Óvoda szeretettel meghívja Önt és kedves családját a febr. 10-én megrendezésre kerülő svábbálra. A zenét a Millich zenekar szolgáltatja. A bál nyitóműsorral 19:00-kor kezdődik. Részvételi díj: vacsorával 1800,-Ft, anélkül:1000,-Ft. Vacsora: Budapest szelet + sütemény. A vacsorára jelentkezési (befizetési) határidő: 2007. febr. 5., az óvodában vagy a 341-149 telefonszámon. Jelenlétével az Óvodát támogatja.

(Óvoda dolgozói)

2. szám

Ami az 1. számból kimaradt…

2006. okt. 23-án, a Forradalom 50. évfordulóján az Általános Iskola gyönyörű ajándékkal gazdagodott Kamerer Erwin jóvoltából: két fatörzsből hasított emléktáblával, amelyekre Márai Sándor: Mennyből az angyal c. versét véste, örök emlékül. Remélhetőleg hasznosítani tudjuk Erwinnek a falukép és –élet jobbítására vonatkozó javaslatait is! Friedrich Ferenc is részt vett a Rákóczi u. vasút felé vezető szakaszának rendbetételében. Advent 1. vasárnapján lámpafüzéres díszítést kapott a „Mindenki karácsonyfája”, Gungl Antal, Bajnáczki Péter és a tűzoltók jóvoltából, utóbbiaknak ezen kívül még a Mikulás-csomagokért is hálásak vagyunk, amelyeket a Schumann-Fischer Kft.-vel karöltve fizettek. Január 7-én a pécsi Belvárosi Templomban tartott szentmisén az Edelweiss kórus énekelt. A könyörgést Lichtmesz Magdolna olvasta. Már 10 éve kórusaink rendszeres szereplői a Pécsi Rádió által közvetített miséknek. Iskolatej-akció keretében naponta egy pohár tejet kap ingyen minden iskolás, amely az Önkormányzatnak kb. 100 000 Ft-jába kerül évente. A községünkben, 1913-ban született Maróti (sz.: Mátánovics) Jolán kanonok nővér temetésén a Palotabozsoki Zrt. utaztatásával a következő személyek vettek részt: Jekl János, Martini Józsefné, Ács Jánosné, Krizmájer Ádámné és Jordán Józsefné.

(Szerkesztőség)

Önkormányzati hírek

Január 17-én Pécsett, az érintett községek polgármesterei részvételével egyeztetést tartottak, ahol az alábbi tájékoztatást adták: a Pannon Volán Zrt. márc. 5-től közforgalmú Volán autóbuszjáratokkal biztosítja a vonatokhoz való csatlakozást a Baja – Bátaszék – Palotabozsok - Pécsvárad útvonalon. Májusig a Volán felméri az utasszámot, majd megállapítja a szükséges járatokat, amelyet júl. 1-én léptet életbe. Palotabozsokot jelenleg nem éri hátrány. Január 26-án ülést tartott a Társulási Tanács, ahol az alábbi napirendi pontok szerepeltek: 1. Alapító Okirat elfogadása; 2. Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének megválasztása. A Társulási Tanács (3 fő Pb., 3 fő Szebény) mindkét oldalról saját iskolájának vezetője mellett érvelt. Végül nem Vágási Margit mellett és nem Kiss Istvánné ellen, hanem az iskola érdekében döntött a társulást kezdeményező, a művészeti tagozatot is vezető Vágási Margit mellett. A döntést nagyban segítette Kiss Istvánné humánus döntése, aki – kollégái és az iskola érdekében – elfogadta a prémium-évek programot. 15 éves intézményvezetői munkáját elismerve „Címzetes Igazgató” címet adományozott számára az Önkormányzat. Ezen a napon 17.00 órára a Faluházba hívtuk Palotabozsok vállalkozóit. Gondolná-e valaki, hogy - igaz a nyugdíjasokat is beleszámítva – 86-an vannak? Negyvennél is többen fogadták el a meghívást. A polgármester széleskörű tájékoztatást adott a falu múltjáról, jelenéről és jövőbeni kilátásairól, az intézmények működéséről, fenntartásuk nehézségeiről, a vállalkozóktól beszedett adó mértékéről. Arról a megbecsülésről is, amely őket övezi a falu vezetése és a többi lakó részéről. Konkrét javaslatok hangzottak el a legközelebbi találkozóra nézve arról, hogy tételesen soroljuk fel azokat a programokat, tevékenységeket, amelyek lebonyolításában az ő segítségükre számítunk. De kiderült az is, hogy a falu szépítésében szívesen vennének részt, vagy alapítvány létrehozására is készek lennének. Sőt, azt is megtudtuk, hogy a pályázási lehetőségeket is szeretnék megismerni, így a közeljövőben meghívunk egy szakembert, aki tájékoztatást ad az érdeklődőknek. Vannak tartalékaink ezen a téren is, de a gyümölcsöző együttműködés kibontakoztatásához további – ehhez hasonló – találkozókra van szükség. Jó volt megtapasztalni, hogy milyen sok embert érdekli településünk sorsa, az intézmények jelene és jövője, szűkebb és tágabb környezetünk minősége. Élnünk kell és élni fogunk a felkínált segítőszándékkal.

Január 31-én képviselő-testületi ülést tartottunk. Rengeteg, előre meghatározott napirendi pont mellett, számtalan aktuális probléma merült fel, így ismét „marathoni” találkozó volt. A Faluház bérleti díjai az alábbiak szerint módosulnak: 2 ágyas szoba - 3500 Ft/éjszaka; 4 ágyas szoba – 6000 Ft; kisterem – 3500 Ft/nap; nagyterem – 5000 Ft; bál – 50000 Ft; lakodalom – 40000 Ft. A felnőtt étkezési díj – 50 Ft-tal emelkedve – 400 Ft-ra változott, a gyermek étkezési költség változatlan maradt. A pénzhiány kényszerített bennünket a Faluház „közösségi tér”-ként való működtetésére, vezetőjének munkaidő és –bér csökkentésére. Döntés született arról is, hogy akinek lehet, az önkormányzat felajánlja a prémium évek programot, ettől is megtakarítást remélve. A Szociális Konyha működését is átszervezzük, a nagymértékű deficit lefaragása érdekében. A Körjegyzőség egy helyi alkalmazottja májusban nyugdíjba vonul, egy szebényi dolgozó szintén élhet a prémium évekkel. Határozatot hoztunk a „Bátaapáti Térsége” Területfejlesztési Társulás által finanszírozott Vízrendezési Tanulmánytervének, településünkre vonatkozó elkészítéséről. Szó volt néhány fiatal, emberhez méltatlan viselkedéséről a Polgárőrség által biztosított helyiségben, az egykori „KISZ”-ben. Remélhetőleg rövid időn belül sikerül tisztázni a gondokat és újra zökkenőmentes lesz az ottlétük.

(Jordán József)

Hírek, röviden

- A futballpálya melletti platánfákat azért kellett kivágni, mert akadályozták a pályán zajló játékot. - A faluban folyik a Kossuth utcán lévő gömbkőrisek metszése, akinek szüksége van a levágott ágakra, elviheti. - Az elmúlt hetekben az iskola, faluház hatékony működtetését Pellérden, Bezedeken és Himesházán tekintettük meg. - A Véméndi Ált. Iskola nyílt napra hívta meg a képviselő-testületet, amelyen a polgármester és Bajnáczkiné vett részt. - A képviselők, a polgármester és néhány kirándulást szerető ember, 18-an, január utolsó vasárnapján ellátogattunk a Bátai „Szent - Vér” templomba, majd a Bát-Grill Húsüzem megtekintését követően Bikalra. Ott a tájház megcsodálása után a Kastélyszálló Fürdőházában töltöttük a délutánt, majd a korabeli stílusában helyreállított étteremben vacsoráztunk.

- A Mária – kápolnánál nyárfákat ültettek az „önkormányzati fiúk” a kiöregedett fák helyére. - Február 8-án a Caritas tájékoztatót tartott a munkanélkülieknek munkahely-teremtés céljából. - K – Tech újra munkaerőt keres: a nyáron átadásra kerülő új üzemcsarnokában kb. 130 dolgozót szeretne foglalkoztatni, különösen számít a volt helyi alkalmazottaira. Véménd – Palotabozsok – Somberek területéről oda – vissza szállítja dolgozóit. Érdeklődők számára erről tájékoztatót tartunk, február 26-án 10.00-kor a Faluházban.

(Szerk.)

A Faluház hírei

Január 13-án Budapesten, a Kongresszusi Központban, 11. alkalommal rendezték meg a Magyarországi Német Önkormányzatok Napját, amelyen a helyi német önkormányzat is örömmel és büszkeséggel vett részt, hiszen ott tüntették ki Rittlinger Marci bácsit. A német néptánccsoport Ginter Klára vezetésével, február 10-én, az Óvoda által megrendezett Svábbálon lépett fel, sikerrel. A Német Nemzetiségi Népdalkör február 11-re meghívást kapott a Komárom megyei Tarján község énekkarától, kórustalálkozóra. Szeptember óta Budakeszin és Zsámbékon is szerepeltünk, ami nemcsak megtiszteltetés, de anyagi gond is. Ezért pályázatokat szándékozom benyújtani febr. 15-ig, egyben a tavaly elnyert összegekről is el kell számolnom. A Magyar Dalkör lelkesen készül a márciusban bemutatásra kerülő „Felvidéki tollfosztás” c. önálló estjére, ahol vidám, szórakoztató módon elevenítik fel e régi, felvidéki hagyományt. A bevételt az ápr. 29-re tervezett Felvidéki Találkozó költségeire fordítják. A Nyugdíjas Klub febr. 15-én tartja nagy rendezvényét, amelyen a himesházi, szűri és görcsönydobokai nyugdíjas klubok is részt vesznek. Vendégeinket Heffner Henrikné vezetésével, a klubtagok által készített fánkkal várjuk. Vidám műsort mutatnak be a csoportok, majd a vacsora után, amelyről már évek óta a Palotabozsoki Zrt. gondoskodik, jelmezbállal folytatódik a mulatság. A hangulatról a Tóth-duó gondoskodik. A klub idén ünnepli fennállásának 10 éves évfordulóját. Szeretnénk, ha többen csatlakoznának a klubhoz községünk idősebb polgárai közül. A Német Kisebbségi Önkormányzat vidám farsangi délutánra hívja a bozsokiakat febr. 18-ára. A résztvevőket finom fánkkal és itókával várjuk, mellé pedig szórakoztató műsort kínálunk. Ekkor adjuk át a lakosságnak a kisteremben kialakított új közösségi teret, amely megvalósításához, pályázat benyújtását követően, a Német Belügyminisztérium adott támogatást. Guszmann Józsefné vezetésével novemberben színjátszókör alakult. A lelkes amatőrök szorgalmasan próbálnak, hogy tavasszal bemutathassák első darabjukat. Fiataljaink is aktivizálták magukat. Október óta tevékenykedik Palotabozsokon a Fiatal Németek Közössége, a GJU helyi egyesülete, Takács Veronika vezetésével. Febr. 10-11-én Baján teremlabdarúgó tornán vett részt a csapat.

(Krizmájer Ádámné)

Itt a farsang, áll a bál…

Kedves emlékként őrizzük a febr. 2-án megtartott farsangi bált, amely az idén teljesen új formában és változatos, óránkénti programokkal zajlott, az óvoda és az iskola közös farsangolásaként. Sokan öltöttek jelmezt és mutattak be produkciót. A 143000 Ft-os bevétel, az óvoda és iskola létszámával arányos elosztása után, az alapítvány számlájára került. Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik, mint szervezők, segítők, résztvevők, felajánlók, támogatták programunkat. /Ferencz Emília, a DÖK felelős pedagógusa/ Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az Óvoda által rendezett bál sikeres lebonyolításához segítséget nyújtottak: Erdősné Schulteisz Bernadett, Friedrichné Fazekas Mária, Guszmann Józsefné, Jordán József és neje, Kerner Gáborné, Kohl Lőrincné, Martényi János, Márton Irén, Ritzl Eszter, Ritzl József, Ritzl Róbert és ifj. Szalona Jánosné. Hálásak vagyunk a szponzoroknak is. Külön köszönet a tánccsoportnak a kedves produkcióért. A befolyt összeget az óvoda eszközeinek pótlására fordítjuk a gyermekek jó közérzetének biztosítása érdekében.

(Óvoda dolgozói)

Közlemény

Kérjük a lakosságot, ha családjukban megszüntetésre váró sír van és a sírkövet szeretnék ledöntetni, márciusban, minden péntek délelőtt megtehetik az önkormányzati dolgozók segítségével, a temetőben!

(Szerk.)

3. szám

Ami az előző számból kimaradt…

 Szeretnénk Nőnap alkalmából legalább utólag az alábbi idézettel minden jót kívánni községünk hölgylakóinak: 

„Rózsaszirmok legyenek talpad alatt, 
Égi fény mossa meg arcodat. 
Angyalok vezessenek végig utadon, 
Kerüljön el bánat, fájdalom.”  

Önkormányzati hírek

 A február 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen a költségvetés volt a legfőbb témánk. Itt ismerkedett meg a csapat a társult intézmények megbízott igazgatójával, aki jövőbeni elképzeléseit osztotta meg velünk.
2007. márc. 9-én Kamerer Erwin kezdeményezésére Palotabozsok és Somberek Önkormányzatának küldöttsége a horvátországi Kopács községbe látogatott. Kopács 600 lakosú, döntően magyarok lakta település. Csodálatos környezetben rengeteg vízimadárral, természeti érdekességgel bíró terület, melyet a háborút követően tájvédelmi körzetté nyilvánítottak. A vendéglátók szeretnék, ha a települések között kapcsolat jönne létre. A községben könyvtár és anyanyelvű óvoda működik, nagyon szegényes körülmények között. Kérjük azon lakosokat akiknek elfekvő könyveik, játékaik vannak, adják le a Faluházban, hogy eljuttathassuk Kopácsra.
Szeretnénk községünket parkosítani, szebbé tenni. Bajnáczki Péter segítségével olcsón vásároltunk különböző cserjéket, dísznövényeket. Porgányi Lászlótól (Szebény) pedig sövényhez kaptunk dugványokat. Az „iskolázáshoz” Péter József rendelkezésünkre bocsájtotta kertjét. Reméljük néhány év múlva a most letett mintegy 1000 növény alapja lehet egy szebb községi környezetnek. Kérjük a lakosságot, hogy javaslataival segítse munkánkat: névvel vagy anélkül dobja be az önkormányzat folyosóján és a virágboltban elhelyezett „ötlet-ládába” parkosítással, szépítéssel kapcsolatos elképzeléseit! Boldogok lennénk, ha minél több megvalósítható észrevétel lenne a ládákban.
A vasútállomás körüli áldatlan állapotok miatt polgármesterünk megkereste a MÁV Pécsi Igazgatóságát. A MÁV miután a Bátaszék-Pécsvárad szakaszon „ideiglenesen” szünetelteti a közlekedést, értékesíteni kívánja a pályatesten kívüli ingatlanait és területeit. Kérjük akinek ezekre vonatkozó vételi (bérlési) szándéka van, jelezze a polgármesternél. 

Nyugdíjasok farsangi bálja

Február 15-én rendezte a nyugdíjasklub farsangi jelmezbálját. Az ilyenkor szokásos módon, meghívtuk környékünk klubjait is. Vendégeink voltak a görcsönydobokai, himesházi és szűri nyugdíjasok, kultúrházvezetőik és polgármestereik. A helyi nyugdíjasok már ebéd után elkezdték a készülődést. Többen a délutáni fánkhoz dagasztották a tésztát, mások a vacsorához készítették a burgonyasalátát, a férfiak az italokat töltötték kancsókba. Vendégeinket fél négyre vártuk, akkorra a fánk is kisült. Miután mindenki meggyőződött arról, hogy nagyon finom a süti, a négy falu klubja műsort mutatott be. Ezután a vacsoráig táncra perdültünk, amihez a zenét a Tóth-Millich Duó szolgáltatta. A menü a következő volt: Stefánia vagdalt burgonyasalátával, sütemények svédasztalon. Miután mindenki megkóstolta a bozsoki asszonyok finomabbnál finomabb süteményeit, a jelmezesek beöltöztek. Bevonulásuk a bálba óriási sikert aratott. Bemutatkozásuk után magánszámok következtek: így a rab és az őt kísérő rendőr, a boszorkány, az itókát szerető házaspár, a Wildecker Herzbuben, és Zámbó Jimmy. Meglepetésként értek bennünket ezek az előadások, utána még vidámabb és önfeledtebb lett a szórakozás. Minden résztvevő jól érezte magát, vendégeinknek is nagyon tetszett. A szervezők, a bozsoki nyugdíjasok is elégedettek voltak. Ezúton szeretnénk mindenkinek még egyszer megköszönni, aki munkájával, adományával, támogatásával hozzájárult a farsangi bál sikeréhez. 

Palotabozsoki Német Kisebbségi Önkormányzat farsang délutánja 2007. február 18.

Első ízben rendezte meg a német önkormányzat a farsang délutánt, amiből hagyományt szeretnénk teremteni. Az érdeklődőket családias környezetben, terített asztalokkal, frissen sütött fánkkal fogadtuk. A vidám farsangi műsor keretében adtuk át a bozsokiaknak az újonnan berendezett közösségi teret, s újítottuk meg az együttműködési megállapodásunkat a Márkói Német Önkormányzattal. A márkóiak 8 fővel vettek részt rendezvényünkön, köztük volt az új polgármester, Szabó Gyula és a német önkormányzat elnöke, Wagenhofer Kornélia. Az eddigi jó kapcsolatot és kölcsönös együttműködést szeretnénk a továbbiakban is folytatni velük. Az estébe nyúló délután vidám hangulatban, sok nevetéssel, érdekes műsorszámokkal telt el. Külön örömömre szolgál, hogy a műsor után is sokan maradtak még beszélgetni, zenét hallgatni.

(Krizmájer Ádámné)

Iskolai hírek

Az elmúlt hónapban közös szülői értekezlet keretében mutatkozott be a szülőknek a társult intézmények igazgatója. Rámutatott a tankönyvek árának megtakarítási lehetőségére, ehhez azonban szükséges a már nem használt könyvek felajánlása .
Februárban a Kisfaludy Gimnázium által szervezett biológa, fizika, földrajz, kémia és matematika tanulmányi versenyeken vettek részt néhányan 7. és 8. osztályos tanulóink közül. Szereplésük nyomán a kisiskolák kategóriában a legtöbb pontot elérve, elnyerték a „Kisfaludy Napok 2007” kupát. A legeredményesebb Márton Balázs-kémiából 3., földrajzból 6. helyezést elérve-, Lichtmesz Bódog és Takács Rita volt, de Czirják Roland és Jordán Krisztián is értékes pontokat szerzett. Köszönet a gimnáziumnak a verseny ingyenes lebonyolításáért!
Gungl Antalné iskolánk német tanára a német vers- és prózamondó versenyekről az alábbiakat írta:
„A Csorba Győző Megyei Könyvtár az idei tanévben is megrendezte Baranya és Somogy megyei általános iskolások részére a területi német vers- és prózamondó versenyt. A felső tagozatosok 2007. febr. 17-én versenyeztek Sombereken, ahol Lichtmesz Magdolna és Kerner Alex 6. oszt. tanulók képviselték iskolánkat.
Lichtmesz Magdolna német nyelvjárásban elmondott prózájával, Kerner Alex pedig prózamondásban ért el 2. helyezést. Az alsósokat Jókuti Bernadett, Jordán Blanka, Leib Dominik, Lichtmesz Éva, Schipp Dominik 2. osztályos, valamint Linder Barbara és Spitz Mónika 4. osztályos tanulók képviselték Pécsett a Koch Valéria Általános Iskolában márc. 3-án. Itt 120 tanuló közül Lichtmesz Éva nyelvjárási prózájával 1., Jókuti Bernadett versmondásban 2., Jordán Blanka szintén versmondásban 3. helyezett lett. Iskolánkat tehát 5 tanuló képviseli a budapesti országos versenyen, amely 2007. máj. 11-én kerül megrendezésre.”
Jordán Roland országos kürtversenyen vett részt sikerrel.
Gratulálunk a különböző megmérettetéseken eredményesen szereplő tanulóknak és felkészítő tanáraiknak egyaránt!
Megható és igényes műsort adtak 1848. március 15-e tiszteletére az 1. és 5. oszt. tanulók, valamint az énekkarosok, Nyírőné Csibi Margit és Ferencz Emília irányításával. Kár, hogy kevesen érezték a falu lakói közül a közösen történő megemlékezés szükségességét.

Az Iskolai és Községi Könyvtár kölcsönzési ideje: hétfőnként du. 2-4-ig.
Régi mulasztásunkat szeretnénk jóvátenni azzal, hogy köszönetünket fejezzük ki a Palotabozsoki Polgárőr Egyesületnek a karácsonyi ajándékként tőlük kapott láthatósági mellényért, amely a biztonságosabb közlekedést szolgálja a tanulók és pedagógusok számára. 
(Szerkesztőség) 

„Színház az egész világ”

Október elején két színjátszó csoport alakult azzal a céllal, hogy változatosabbá, színesebbé tegyük a falu kulturális életét. Az első csoportot a második osztályos tanulók szülei alkotják, szám szerint 15-en. Devecseri Gábor A csodatevő fakéreg című mesejátékát fogják előadni. A próbákat csütörtök esténként tartjuk. A darab nagyon vidám, így nem csoda, hogy a próbák is mindig jó hangulatban telnek. A szereplők lelkesen próbálnak, és nagyon jó ötletekkel, sok humorral, tehetséggel formálják meg a mesehősöket. Bár a mese elsősorban gyerekeknek szóló műfaj, azért a felnőttek is jól fognak szórakozni, mert a témája nagyon aktuális. A bemutató június 3- án lesz. Ez a gyereknapot követő vasárnap. Azt tervezzük, hogy többféle programot szervezünk a gyerekeknek, és szüleiknek.
A másik csoporttal Rejtő Jenő Az oroszlánvadász című komédiáját fogjuk bemutatni. A megalakuláskor 8 fővel indult társulat 12 főre duzzadt, így az eredeti darabot kissé át kellett írni. Minden péntek este próbálunk, és azt hiszem minden résztvevő nevében állíthatom, hogy nagyon jó kedvünk van péntekenként! A darab a múlt század harmincas éveiben játszódik. Ha magunk elé képzeljük a kor színészeit, zenéjét, akkor sokat megsejthetünk a mi kis előadásunk hangulatából. Most már elmondhatom, hogy az utolsó finomítások vannak hátra, nagyon ügyesen játszik minden szereplő. Az utóbbi napokban történtek ugyan balesetek, de remélem a bemutatóig mindenki felépül. Az előadás április 15- én lesz, és a csoportot már Szebénybe és Somberekre is meghívták. A színdarabokhoz a jelmezeket magunk készítjük, de a díszletek elkészítéséhez Neumeiszter Hilda is felajánlotta segítségét. Ezúton is köszönjük!
Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak az előadásokra az amatőr színjátszó csoportok.
(Guszmann Józsefné) 

Sport

A labdarúgó csapat 2007. jan. 23-án megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. Heti 3 edzéssel és egy edzőmérkőzéssel készültek. A csapat összetételében is változások történtek, mert Kerner Gábor és Kerner Ferenc abbahagyta az aktív játékot, Koller Gábor pedig Székelyszabarba kérte átigazolását. Helyükbe új játékosok érkeztek. Vámosi Ákos Lánycsókról, Wéber Péter és Szűcs Balázs Himesházáról. Dr.Kovács Bálint sérüléséből felgyógyulva újra csatasorba állt. A csapat edzője Kerner József az új összetételű csapattal az őszi szereplésnél jobb eredményt vár.
Az utánpótlás-csapat is elkezdte az alapozást, ők heti 2 edzéssel készültek a bajnokságra. Egyre látványosabbak az eredményeik, edzőjük szerint a bajnokság végére még meglepetés is születhet.
Dávid István elnök vezetésével jól működő vezetőség irányítja az egyesületet, s tesz meg mindent a zökkenőmentes működésért. Az egyesület nem tudna fennmaradni a két fő támogató: az Önkormányzat és a Palotabozsoki Zrt. valamint a sportszerető, s támogató lakosság és vállalkozók nélkül.
Segítségüket köszönjük, melyre a továbbiakban is nagy szükségünk lesz. (Vezetőség) 

Köszönjük!

-Az Obert Autószervíz BT.-nek a Fiat Punto műszaki vizsgára való felkészítését és a fűnyírók egész éven át tartó ingyenes javítását.
-Daradics Antalnak a sövényvesszőket.
-A Palotabozsoki Zrt.-nek a református templom mögötti kút betemetését.
-Ha bárki a helyi egyesületek, csoportok valamelyikének szeretné adója 1 %-át felajánlani, megteheti az alábbi adószámok alapján:
 

 

Általános Iskola

18310445 – 1 - 02

Edelweiss Kórus

18318247 – 1 - 02

Magyar Dalkör

18300855 – 1 - 02

Német Énekkar

19035079 – 1 - 02

Polgárőr Egyesület

18323368 – 1 - 02

Sportegyesület

19033709 – 1 - 02

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

18306686 – 1 - 02

Hírek röviden

-Márc. 26-31-ig társadalmi munkát szervezünk a temetőben 8-18 óráig. Szerszámot mindenki hozzon magával! (vermelő, kapa, gereblye, söprű, lapát stb.) Szeretnénk, ha húsvétra ismét megszépülne a sírkert!
-Dunaszekcsőn iskolatársulási megbeszélésen vett részt a polgármester.
-Az óvodában készített riportot az „Unser Bildschirm”. Ritzl Józsefné a tavaly, Dél- Tirolban tartott továbbképzés tapasztalatairól számolt be, az ovisok körjátékáról is felvétel készült.
-Kaposszekcsőre pályázatokkal kapcsolatos előadásra kapott meghívást a polgármester.
-Bérmálás lesz április 28-án.
-Szemétszedési akciót szervezünk ápr. 21-ére. Kérjük a lakosság aktív részvételét! 

A Faluház, és csoportjaink legközelebbi programjai

Márc. 25. Az Edelweiss Lánykórus Harkányban német misét énekel, a kétnapos Harkányi
Német Nemzetiségi Fesztiválon.
Április 5. Húsvétváró játszóház, tojásfestés
Április 15. Az oroszlánvadász. A színjátszó kör bemutató előadása. 

Minden kedves olvasónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk, a lányoknak még ráadásul sok locsolót is!
 

4. szám

Köszönjük!

-Márc. 26-31. között az elvégzett hatalmas mennyiségű társadalmi munkát a temetőben az alábbi résztvevőknek: Péter Józsefnek, aki „vezényelte” a munkavégzést, Fultz Norbertnek, aki saját motoros fűrésszel, nagy akarattal végezte egész héten az igen nehéz munkát; Péter Árpádnak, Galambos Jakabnak, Pál Fábiánnak, Martini Gábornak, Müller Józsefnek és - Józsefnének, Bíró Pálnak, Peterke Sándornénak, Boldog Jánosnak, Ginter Péternek, Czirják Jánosnak, Jordán Józsefnének (Kossuth u.), Jordán Józsefnének (Petőfi u.) Kerner Józsefnének, (Hunyadi u.), Csibi Lázárnak, Heilmann Józsefnek (Kossuth u. 136.), Martini Jánosnak, Friedrich Péternek, -Péternének, Bíró Józsefnének, Trunk Ferencnek, Bajnáczki Péternek, ifj. Obert Andrásnak, Csernik Ferencnének, Kungl Klárának, Őri Gyulánénak, Müller Andrásnénak, Heilmann Józsefnének ( Hunyadi u.), Dávid Gergelynének, Ráczga Dezsőnek, Báling Györgynek, Domokos Gyulának, Csibi Lajosnak, Heilmann Ádámnak,, Ébert Józsefnek, Daradics Antalnak, Kónya Bélánénak, Treszner Ignácnénak, Csiki Vilmosnénak, Stang Jánosnénak, Bauer Józsefnének, Steiner Ferencnének, Berecz Lajosnénak, Szitás Tibornénak, Basa Istvánnénak, Csibi Zoltánnénak (Petőfi u.), Heilmann Józsefnek (Kossuth u. 92.), akik nagy lelkesedéssel, néhányan közülük egész héten irtották a gazt, bokrokat, gereblyéztek fáradhatatlanul vagy, ha kellett, meszeltek. Gépi munkát végeztek: Friedrich József, Csibi Géza, Steiner Ferenc, a Palotabozsoki Zrt. jóvoltából János Károly, Krizák Tamás és Jordán Attila. A stációkon Schipp Ferenc végzett kőművesmunkát, a ravatalozó ajtajának javításában Ritzl Róbert, Orbán Tibor és Bajnáczki Péter osztozott. Őri Lászlónak hosszabbítóért és szerszámokért, Ruppert Antalnak a szerszámok nyelezéséért vagyunk hálásak. Péter József az egész heti munkája mellett gázpalackot és szerszámokat bocsájtott rendelkezésünkre. Obert Ferenctől a gumikat kaptuk az égetéshez. A nevek hosszú sora jelzi, hogy igen széles körű megmozdulás jellemezte a falut, azt reméljük, ez a lelkesedés a későbbiekben is megmarad. Ezt a munkát folytatni szeretnénk és terveink szerint a régi, ép sírkövek sorbaállításával a hirdetőtáblákon kihelyezett módon, emlékhelyet hoznánk létre.

-Csiki Vilmosnénak és Barabás Antalnénak a Szentháromság-szobor körüli virágágyás gondozását.
-Márton Zoltánnénak a virágládák keresztek alá történő elhelyezését és egész évi locsolását, emellett a Faluház előtti kút virágosvödörrel való díszítését.
-A közelgő bérmálás és a Felvidéki Találkozó okán a szemétszedésen résztvevő iskolásoknak és felnőtteknek az aktív közreműködést; a polgárőröknek és apukáknak, az önkormányzati „fiúknak” az iskolai kézilabdapálya mögötti labdafogó-háló felújítását és cseréjét, a Zrt. segítségét. Ebből az alkalomból a Mieth-bolt 2 kg fornetti-felajánlását.

Iskolai hírek

Xantus János Országos Természetismeret levelező csapatversenyen az 5. oszt. csapat (Emmert G., Bánáti B., Takács G., Obert Sz., Jókuti D., Csibi B.) az 1. helyezett, míg a 6. oszt. csapat (Lichtmesz M., Gáspár S., Flódung R., Csőkör L.) a 3. helyezett lett.
A „Sebestyén Ádám” Székely Népmesemondó Versenyen Linder Barbara 4. oszt. tanuló ezüstérmet érdemelt ki a zsüritől szereplése nyomán, Szűcs Péter és Szabó Cintia is szépen mondták választott meséjüket.
Muskát József Területi Anyanyelvi Emlékversenyen indultak néhányan iskolánk tanulói közül ápr. 3-án. Spitz János (4. o.) a 19., Lichtmesz Magdolna (6. o.) a 14., Barcsák Renáta (7. o.) a 13., Gáspár Stella (6. o.) a 12., Takács Rita (7. o.) a 11., Lichtmesz Vivien (4. o.) a 7. helyen végzett. Csapatban a 6.-osok a 10., a 7.-esek a 7., a 4.-esek a 6. helyezést szerezték meg.
Muskát József Területi Matematika Emlékversenyen 10 tanuló vett részt. 19 iskola kb.170 matematikában tehetséges versenyzője mérte össze tudását. Az alábbi, igen szép eredmények születtek:

Egyéni eredmények
Takács Gábor5. oszt.1. helyezés
Takács Rita7. oszt.3. helyezés
Emmert Gergő5. oszt.4. helyezés
Czirják Roland8. oszt.8. helyezés

 

Csapateredmények

Takács Gábor
Emmert Gergő

 5. oszt. 1. helyezés
  Takács Rita
Lichtmesz Bódog
 7. oszt. 3. helyezés
  Czirják Roland
Jordán Krisztián
 8. oszt. 6. helyezés

 

Tanulóink összesítésben a résztvevő iskolák között a 6. helyet szerezték meg.
A kisiskolák versenyében pedig az 1. helyen végezve iskolánk „elnyerte azt a vándorkupát, melyet Muskát Zoltán és Muskát Gábor édesapjuk emlékére ajánlott fel a kistelepülések iskolái közül a legeredményesebbnek.” (Megjegyzem a vándorkupát idén 4. alkalommal nyerték el iskolánk tanulói.) Értékes pontokat gyűjtött Kerner Kevin és Steiner Patrik 4. oszt. tanuló is. Gratulálunk a szép sikerekhez tanulóink mellett felkészítő tanáraiknak is, akik: Csiki Vincéné, Kiss Istvánné, Mártonné Juhász Edit, Neumeiszter Hilda, Vágási Margit és Friedrichné Fazekas Mária.
2007. május 12-én tartjuk iskolai sportnapunkat, amelyre szeretettel várjuk a falu lakosságát is. A program 14.00-kor osztályonkénti kerékpározással kezdődik, szülők vezetésével a faluban, rendőri irányítással és értékeléssel. Ezt követően az iskolások KRESZ-tesztlapot töltenek ki, míg az ovisok gyakorlati KRESZ ismereteiket bizonyíthatják a pályán. Családi tréfás váltóverseny, görkorcsolya-verseny, apák-fiúk focimeccs és anyák-lányok kézimeccs színesíti majd a programot. 19 órától közös vacsora a Faluházban, majd ezt követően 24.00-ig Sportbál, amelyen a zenét a Tóth-duó szolgáltatja.

Emlékezzünk, hogy megmaradjunk!

A palotabozsoki felvidéki magyarok 2007. április 29-én emlékező ünnepséget tartanak áttelepítésük 60. évfordulója alkalmából.
Nagyszüleink és szüleink 1947. április végén kényszerültek elhagyni szülőföldjüket, rokonaikat, barátaikat és ismerőseiket. Sorsüldözöttek, megalázottak lettek saját hazájukban. Sajnos többségük már örök álmát alussza, megteltek temetőink.
Ezzel a rendezvénnyel célunk az, hogy megőrizzük és továbbadjuk őseink múltjának örökségét a mai és a jövő nemzedék számára. Erre az alkalomra meghívtuk a Szlovákiában élő magyar barátainkat. Találkozásunk az otthon maradt magyarokkal lehetőség lenne arra, hogy újrakössük az elszakadt szálakat. Bízunk abban, hogy az együtt töltött napok, a közös emlékezés szép emlékeket, régi és új baráti és rokoni kapcsolatokat fognak újraéleszteni.

(Csiki Vincéné)

Tisztelt Palotabozsokiak!

Az amatőr színjátszócsoport nevében szeretném megköszönni, hogy április 15-én olyen sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Az előadás a sok próba, szervezés és izgalom után azért is sikerülhetett ilyen jól, mert lelkes közönség buzdított bennünket. Nagyon jólesik a sok gratuláció, a köszönőlevél és az a mérhetetlen szeretet, ami most körülvesz bennünket. Boldogok vagyunk, hogy sikerült örömet szereznünk Önöknek, és mivel úgy érezzük, hogy nagy az érdeklődés, egy későbbi időpontban ismét bemutatjuk a darabot. Bízunk benne, hogy akkor többeknek alkalma lesz megnézni előadásunkat. A bemutató után a csoportot Somberekre, Szebénybe, és Görcsönydobokára is meghívták. Szívesen teszünk eleget minden meghívásnak. Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy segítőink nélkül nem tudtuk volna ilyen színvonalon megvalósítani terveinket.

Segítőink voltak: Bajnáczki Barbara, Krizmájer Ádámné, Csőkör Lászlóné Müller Gyöngyi, Sági Károlyné Trunk Katalin, a Sombereki Művelődési Ház, Steiner Ferenc, Horváth Péter, Babarcziné Hajdú Ildikó, Friedrichné Fazekas Mária, Bódisné Boros Mónika, Czirják család, Ferencz Emília, Pénzes Gáborné, Moór Jánosné, Fónainé Cseke Beatrix, Lichtmesz Bódogné Gaál Mariann, Neumeiszter Hilda, Kungl Erzsébet ,Csernik Róbert. Köszönöm a szereplők családtagjainak a türelmét és minden szereplőnek a hozzáállását, kitartását. Boldog vagyok, hogy ilyen nagyszerű embereket ismerhettem meg, s dolgozhatok együtt velük.
A befolyt összeget, 110 000 Ft- ot a Faluház hangosítására szeretnénk fordítani. Nagy összeggel támogatott bennünket a Palotabozsoki Zrt. és a Bátgrill Kft. Köszönjük felajánlásaikat!
Bízom abban, hogy továbbra is számíthatunk érdeklődésükre, szeretettel várunk mindenkit a legközelebbi előadáson!

(Guszmann Józsefné)

Önkormányzati hírek

Márc. 24-én a képviselő-testület 3 tagja és Guszmann Ferenc a polgármesterrel, néhány környékbeli temetőt meglátogatva azt javasolták, hogy a pócsai temető mintájára valósítsuk meg a régi sírkövek emlékhelyét.
Márc. 28-án a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt polgármesterünk. Nagy vitát váltott ki Bóly és 17 község kiválási szándéka. A Társulás ezt nem szavazta meg. Községünk a közmunka pályázaton 2 fő foglalkoztatására kapott lehetőséget, 5 hónapra, napi 6 órában. A villamosenergia-vételezés olcsóbbá tétele érdekében a Társulás együtt kívánja pályáztatni a szolgáltatókat. A kistérség pályázatán községünk 2100000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az orvosi lakás átalakítására: a Védőnői Szolgálatot valamint a reumatológia rendelést az orvosi lakásba szeretnénk költöztetni. További célunk az Idősek Klubjának létrehozása.
Ápr. 4 -én a képviselő-testületi ülésen a 2006. évi költségvetés teljesítéséről készült előterjesztés került elfogadásra. A jegyző ismertette a 2006. évi belsőellenőrzés eredményét. Döntött a testület a Petőfi utcai felújításról. Ezzel párhuzamosan ésszerűnek tűnt az Árpád u., a Petőfi u. vége valamint a Faluház melletti út rendbetétele is. A Zrínyi u. kijavítását még ez évben helyi vállalkozóval vagy házilagosan szeretnénk megoldani. Itt kell megjegyeznünk, hogy a megszépült Petőfi u. állapotát csak úgy tudjuk megőrizni, ha a víz elfolyását képesek vagyunk biztosítani. Ezt pedig az árkok rendbetételével és kimélyítésével valósíthatjuk meg, ezért kérjük az ott lakók lehetőség szerinti közreműködését! Ígéretet kaptunk a KPM-től a Kossuth u. kátyúzására és az árkok kitisztítására.
Ezen a napon szűk küldöttség látogatott Kopácsra és vitt könyveket, játékokat és más használati tárgyakat. A kopácsi képviselő-testület, a könyvtár és az óvoda nevében ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az adományozóknak.
Ápr. 10-én sombereki és véméndi kezdeményezésre Somberekre volt hivatalos polgármesterünk. Az Európai Uniós pályázati lehetőségek kihasználhatósága és a fogyatkozó gyereklétszám miatti törvényi előírások szükségessé tehetik egy nagyobb intézménytársulás létrehozását. A megbeszélésen Feked, Szebény, Véménd, Palotabozsok, Somberek, Görcsönydoboka, Dunaszekcső és Báta képviseltette magát.
A Bátaapáti Kistérségi Társulás szervezésében elkészült Palotabozsok község Vízrendezési Terve, mely lehetővé teszi a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos pályázási feltételt.
Ápr. 2. hetében Martényi János jóvoltából több száz tölgy és ezüstjuhar facsemetéhez jutottunk a Kölkedi Erdészettől. Társadalmi munkában a Petőfi utcába, a temetőbe és a Mária-kápolnához ültettünk fákat.
Ápr. 14-28-ig utasszámlálást végez a Pannon Volán Zrt. Feltételezhető, hogy a vonatpótló járatok egy részének megszüntetése a cél. Egyeztető tárgyalásra jövő hónap elején kerül sor. Kérjük az érintett lakosságot, hogy javaslataikkal keressék a polgármestert.

(Jordán József)

Sport

Márc. 16-án a Sportegyesület elnöksége beszámolt a tagságnak előző évi munkájáról valamint a tavaszi felkészülésről. Sajnálatos, hogy a megnövekedett költségekkel a támogatók nem tudnak lépést tartani, így takarékosabb gazdálkodásra kényszerülnek.

 

Röviden

Tisztelettel kérjük a lakosságot, a házuk előtti területen nyírják le a füvet lehetőség szerint, a hétvégi falubeli események arra kell ösztönözzenek bennünket, hogy szűk környezetünk rendben legyen.
Akik az OEP nyilvántartásában jogosultként nem szerepelnek, hamarosan értesítést kapnak erről a doktornőtől. Saját érdekükben jelentkezzenek az orvosi rendelőben!
Május 1-én az ünnep ellenére lesz szemétszállítás az eddig megszokott módon.
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2007. máj. 9-én (szerdán) tavaszi lomtalanítás lesz. Minden -kukába nem férő- hulladék elszállításra kerül. Ezeket kérjük kedd este tegyék oda, ahova a kukákat is elhelyezik. A szolgáltatás díjtalan.
Várjuk javaslataikat:
Palotabozsok díszpolgárának személyére valamint
Falunapi rendezvényünk programjára.
Kérjük mindazokat a lakosokat, akik nem vitték el kutyájukat a kötelező veszettség elleni oltásra, mielőbb jelentkezzenek dr. Gál János állatorvosnál a komolyabb következmények elkerülése érdekében!
A közelgő Anyák napja alkalmából az alábbi néhány verssorral szeretnénk köszönteni községünk anyukáit és nagymamáit:

„Egyetlen emberi szépség,
Isten-ajándékozta érték.
A fájdalom szent örömszava:
Szenvedő, mártír ÉDESANYA.”

(Szerkesztőség)
 

5. szám

Köszönjük !

Krebsz Pál és családja már több éve rendszeresen nyírja a füvet a Tavasz u. bejárata és a házuk közötti közterületen. Szerencsére az utcában lakók figyelmét nem kerülte ez el, nem úgy az arra ritkán járókét.
A sportnap és alapítványi bál megvalósításához nyújtott anyagi és természetbeni segítséget az alábbi támogatóknak és segítőknek: Európai Kádárok KFT., Mohácsi Rendőrkapitányság, Palotabozsoki Polgárőr Egyesület, Palotabozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Jordán és Jordán KFT., Martini BT., Ritzl Róbert, Csibi Géza, Guszmann József és Friedrich József vállalkozók, Ferencz Emília, valamint a Szederinda Művészeti Tánccsoport. 

Önkormányzati hírek

Május 1. vasárnapján a képviselő-testület meglátogatta és megcsodálta a Bíró- és Kerner család tájházait az ott kiállított, elődeink által használt eszközöket, viselt ruhákat, bútorokat. Különösen mély benyomást tett ránk Bíró Pali bácsi pincéjének falára vésett családi és községi események, résztvevők szisztematikus krónikája. Kerner Pali bácsinál pedig az egész ház és melléképület rengeteg értékes tárggyal és eszközzel, patinás egykori bútorokkal berendezett együttese, amely kitartó és áldozatkész gyűjtőmunkáról, elődeink megbecsüléséről tanúskodik. Hála és köszönet ezért nekik!
Ezen a napon tekintettük meg a Faluházban az óvodások, 2. osztályosok, egy különleges „formáció” – Steiner Patrik gitár, Emmert Ármin harmonika, Basa Bella, Jordán Blanka, Takács Bianka ének – és az Edelweiss Lánykórus Anyák napi műsorát. Megható, szép köszöntése volt ez anyukáknak, mamáknak, de még a papák is élvezhették.
Május 7-én a Somberek – Palotabozsok Víztársulat vezetője, Inkeller Zoltán megtartotta a társaság éves beszámolóját, a víz- és csatornadíjak 10 %-os emelését kérve a testületektől.
Május 8-án „Bátaapáti Térsége” Területfejlesztési Társulás a 2007. évi pályázási lehetőségekről és az éves költségvetésről tárgyalt.
Május 9-én önkormányzati ülésen szándéknyilatkozatot fogalmazott meg a testület az iskolatársuláshoz való csatlakozásról. Az iskolai társulás gesztora Somberek, az óvodáké Véménd lenne. A társulás célja a hatékonyabb és költségtakarékosabb működtetés.
Május 17-én Kalocsai László körjegyző a kistelepülések vezetőinek bezedeki találkozóján vett részt. Bezedek község jó példája annak, hogy az önkormányzat a civil szférával és helyi vállalkozókkal összefogva hogyan varázsolhatja széppé, hangulatossá tereit, középületeit.
„Esti beszélgetések”-et kezdeményezünk a patakparton lakók, a vasút felé vezető Rákóczi u. pincegazdái és a fiatalok számára. Választ és segítséget várunk, hogyan tudnánk a valaha falu-értéket jelentő területeket újra hasznossá tenni. A fiatalok pedig gyűjtsék össze elképzeléseiket közösségi életük tartalmas eltöltéséhez!

(Jordán József)

„KIT ŐRIZ A SZÍVÜNK, NEM HAL MEG SOHA”

Palotabozsok lakossága a 60 évvel ezelőtti szomorú és megpróbáló történtekre emlékezett 2007. április 29-én az önkormányzat, a református gyülekezet és a dalkör szervezésében. A rendezvényre Szlovákiából mintegy 40 tagú küldöttség látogatott el azokról a településekről, ahonnan a kitelepítettek érkeztek községünkbe 1947. április utolsó napjaiban.
Vendégeink első programja a környék megismerése volt. Vasárnap délelőtt megtekintették a három nemzet tájházát.
A délutáni megemlékezés ökumenikus istentisztelettel kezdődött a zsúfolásig megtelt katolikus templomban, ahol Szabó Gábor lelkipásztor hirdette Isten igéjét. Itt a lévai református gyülekezet alig fél éve alakult vegyeskara adott felejthetetlen műsort.
A megemlékezők innen a két kopjafához vonultak. Az emlékhelyen a Magyar Dalkör adott ünnepi műsort, majd Kassai Gyula lévai lelkész köszöntötte és áldotta meg az egybegyűlteket. Az emlékezést a helyi szervezetek és a vendégek koszorúzása követte.
A program a Faluházban ért véget, ahol a helyi és a környékbeli csoportok és énekkarok adtak felejthetetlen műsort. Ünnepi beszédet Jordán József polgármester úr mondott. Röviden köszöntötte az egybegyűlteket Földy János Nagykálna alpolgármestere is.
A megemlékezés mindnyájunkat megerősített abban, hogy összetartozunk. A különböző nemzetekhez és felekezetekhez tartozók összefogtak és egymást segítve példát mutattak abban, hogy csak így érdemes élni.

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI MINDAZOKNAK , AKIK ANYAGI TÁMOGATÁSSAL, MUNKÁJUKKAL SEGÍTETTÉK A MEGEMLÉKEZÉS SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSÁT ÉS JELENLÉTÜKKEL MEGTISZTELTÉK RENDEZVÉNYÜNKET!

PALOTABOZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, PALOTABOZSOK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA, PALOTABOZSOKI MEZŐGAZDASÁGI ZRT., AGRO BOZSOK KFT., PALOTABOZSOKI POLGÁRŐR EGYESÜLET, TETT BÁTAAPÁTI, KOVÁCS ÉS KOVÁCS KFT., CSIKI ÉPÍTŐIPARI KFT., SZABÓ GÁBOR REFORMÁTUS LELKÉSZ, KASSAI GYULA LÉVAI LELKÉSZ, ERŐS BÉLA, RITZL RÓBERT, STEINER FERENC, HORNUNG ALFRÉD, IFJ. GALAMBOS JAKAB, SZABÓ JÓZSEFNÉ, NEUMEISZTER HILDA, KISS ISTVÁNNÉ, KRIZMÁJER ÁDÁMNÉ, KERNER PÁL, KERNER PÁLNÉ, LINDER CSABA, MEILINGER LÁSZLÓNÉ, LINDER ÁDÁMNÉ, DARAZSÁCZ JÁNOS, TROSZT JÓZSEFNÉ, JORDÁN JÓZSEF ÉS JORDÁN JÓZSEFNÉ, KALOCSAI LÁSZLÓ, FRIEDRICHNÉ FAZEKAS MÁRIA, MAGYAR DALKÖR EGYESÜLET TAGJAI, A PALOTABOZSOKON ÉLŐ FELVIDÉKI MAGYAROK, A PALOTABOZSOKI ÉS VIDÉKI MŰVÉSZETI CSOPORTOK.
Köszönet a KATOLIKUS EGYHÁZnak, hogy helyet adott az ökumenikus istentiszteletnek

(Csiki Vincéné)

Iskolai hírek

Május 7-én az iskolai sportpálya menti korlátot, mászókát és a kapukat festettük át az „önkormányzati fiúk”, az iskolások, néhány szülő és nevelő segítségével. Teljes mértékben akkor újulhatna meg a pálya környezete, ha állást felállítva a labdafogóháló tartóoszlopait is át tudnánk festeni valamint a hinták láncait pótolnánk.
Ezen a napon délután rendezték a Mohács város és térsége tanulói részére az egyéni atlétikai Diákolimpia területi döntőjét. Iskolánk tanulói közül Bajnáczki Mátyás magasugrásban 2., Czirják Roland súlylökésben 2., kislabdahajításban 3., Jordán Krisztián távolugrásban 2., 300 m-es futásban 3., 100 m-en 4., Schipp Renáta 300 m-es futásban 4., Fedor László 1500 m-en 3., Lichtmesz Bódog 300 m-en 4., Pávics Kitti távolugrásban 4., Takács Rita 100 m-es futásban 3. helyezést ért el.

Sportnapon

Május 12-én 14 órától hagyományosnak nevezhető sportnapot tartottunk a testnevelést tanító nevelők – Ferencz Emília, Guszmann Józsefné és Mártonné Juhász Edit - és a Mohácsi Rendőrkapitányság szervezésében. Elsőként Mártonné irányításával aerobic–edzésen vettünk részt, majd kerékpáros KRESZ-versenyen mérték össze tudásukat az osztályok, amelynek eredménye szerint az 1. osztályosok tudják leginkább a közlekedés gyakorlati szabályait. Őket a 2. és a 3-4. osztályok követik az ismeretek tekintetében. Mi, idősebbek úgy látszik már felejtünk az egykor megszerzett tudásunkból. Ezt követően az ovisok is bemutatták kis járgányaikkal a bóják közti szlalom-tudásukat, eközben az iskolások elméleti KRESZ-tudásukról is számot adtak. Mindezért a rendőröknek tartozunk hálával. Később kötélhúzó versenyeken izgulhattunk, hogy melyik csapat az erősebb, majd játékos sorversenyeken derült ki, hogy ki öltözik és vetkőzik a leggyorsabban vagy kinek megy jól a lovaglás és melyik csapat tagjainak remeg legkevésbé a keze, mert feladataik között szerepelt egy üveg két kanállal történő megtöltése is. Apák-fiúk focimeccse és anyák-lányok kézilabda-mérkőzése zárta a sportnap eseményeit. Az ovisok közötti versenyt Pencz Kornél nyerte. Az elméleti KRESZ-verseny győztesei a következők lettek:

1.-2. oszt.Flódung Gábor
3.-4. oszt.Grigorovics Nikoletta
5.-6. oszt.Máté Hunor
7.-8. oszt.Müller Tamás

 A játékos váltóversenyt Emmert Gergő és csapata nyerte. Már elég éhesek voltunk ahhoz, hogy farkasétvággyal fogyasszuk el a konyhásnénik által készített finom babgulyást és kiflit. A Faluház teraszán, Ritzl Róbert sátrai alatt vacsoráztunk, majd kisorsoltuk legfőbb támogatónk, az Európai Kádárok KFT. által felajánlott tombola-nyereményeket.
A mulatságot a Szederinda művészeti tagozat növendékei mezőségi táncokkal nyitották meg, igazi szép élményt szerezve a jelenlévőknek. A jó hangulatról a Tóth-duó gondoskodott, karaoke színesítette a programot. Kár, hogy kevés szülő tisztelte meg jelenlétével az alapítványi bált. A tombola- és báli bevétel így is mintegy 80000 Ft lett, amelyet a tanév végi könyvjutalmakra és országos versenyekre való utaztatásra fordítjuk.
Május 19-én a Kálti Márk Országos Történelemversenyen az alábbi kiváló eredmények születtek: Takács Gábor (5. o.) 5., Márton Balázs (7. o.) 7., Bánáti Bence (5. o.) 8., Lichtmesz Magdolna (6. o.) 10. helyezés.
Május 21-én Gödrén, a Kisiskolák Megyei Matematikaversenyén vett részt 6 tanulónk. Az eddigi szép hagyományokhoz híven ismét sok elismerésre méltó eredmény született: Jordán Blanka (2. o.) 2., Csőkör Máté (3. o.) 1., Takács Gábor (5. o.) 2., Takács Rita (7. o.) 2. és Czirják Roland – aki hetedszer vett részt ezen a versenyen, mindig az első két hely valamelyikét megszerezve – 1. helyezést ért el. Gratulálunk a különböző megmérettetéseken résztvevő tanulóknak és felkészítő tanáraiknak egyaránt!

Az utolsó tanítási héten az egész iskola az Éger-völgybe tesz kirándulást.
Június 15-én 17 órakor tartjuk a 8. osztályosok ballagását az iskola zsibongójában. 

(Szerk.)

Faluház eseményei

Május 24-én véradást szervezünk du. 3-7-ig. Aki teheti, jöjjön el!
Május 27-én az Edelweiss Lánykórus a pécsi Belvárosi templomban német misét énekel, amit a rádió is közvetít.
Május 27-én a Faluházban pünkösdi rendezvény lesz 16 órától. Kamerer Erwin fafaragásaiból és a Ginter család kerámiáiból kiállítás tekinthető meg a kisteremben. A nagyteremben kultúrműsor a helyi hagyományőrző csoportokkal, vendégünk a győri Hazai Dallamok Kórus. Mindenkit szeretettel várunk.
Május 28-án a Magyar Dalkör Bonyhádon Felvidéki Találkozón szerepel.
Június 2-án a Faluház udvarán vidám játékokkal várjuk az óvodásokat és iskolásokat a gyereknap keretében. A napot a 2. osztályos szülők színielőadása zárja, amely Devecseri Gábor A csodatévő fakéreg c. mesejátéka.
Június 9-én a színjátszó kör Szebényben adja elő Az oroszlánvadász című darabot.
Június 16-án Sombereken vendégszerepel a színjátszó csoport.
Június 23-24-én Sopronban lép fel a Német Kórus, a Kultúrnapokon.

(Krizmájer Ádámné)
 

6. szám

Helyreigazítás

Biztosan Önök is jártak már úgy, hogy a legjobbat akarták, de mégsem sikerült annak megvalósítása. Így történt velünk is a májusi szám megjelenése előtt. A nyomda „ördöge” vagy figyelmetlenség miatt kimaradt a Felvidéki Találkozóról szóló írás mellé szánt, a Dalkört ábrázoló kép, amelyet itt szeretnénk korrigálni.

Iskolai hírek

A június 3-án megrendezett Herman Ottó országos természetismereti versenyen az alábbi elismerésre méltó eredmények születtek: Lichtmesz Vivien (4. o.), Bánáti Bence és Takács Gábor (5. o.) 5. helyezést; Spitz Mónika (4. o.), Lichtmesz Magdolna (6. o.) Lichtmesz Bódog, Márton Balázs és Takács Rita (7. o.) 6. helyezést; Jókuti Dániel (5. o.) 7. helyezést; Csőkör László (6 o.) 8. helyezést; Spitz János (4. o.) 9. helyezést; Gáspár Stella (6. o.) 10. helyezést; Csőkör Máté (3. o.) 14. helyezést; Bihari Dorina (3. o.) 17. helyezést ért el.
Az országos német vers- és prózamondó versenyen Lichtmesz Magdolna (6. oszt.) nyelvjárásban elmondott prózájával 3., Lichtmesz Éva (2. oszt.) ugyanilyen kategóriában 4. és Jókuti Bernadett (2. oszt.) versmondásával az 5. helyezést szerezte meg. Dicséretesen szerepelt még Jordán Blanka (2. oszt.) és Kerner Alex (6. oszt.) is.
A tanévzáró ünnepséget június 15-én reggel 8-kor tartottuk. Kiss Istvánné címzetes igazgató értékelte az elmúlt tanév eseményeit. Hangulatos műsort adtak a 3. és 4. osztályosok. Az iskola tanulmányi átlaga 4,0 lett. Rengeteg elismerésre méltó eredmény született tanulmányi- és sportversenyeken egyaránt. Ezekről jórészt már évközben beszámoltunk. A szülőkre, önkormányzatra, polgárőrökre, tűzoltókra, rendőrökre, vállalkozókra és cégekre számíthattunk versenyekre való szállításban, rendezvényeink lebonyolításában, anyagi támogatásában. KÖSZÖNJÜK!
Aznap délután 16 30-kor kezdődött a ballagási rendezvény a 8. osztályosok nevelőiktől való búcsújával majd 17 órától a ballagás került sorra. Ennek keretében a 7.-esek vettek búcsút a legidősebbektől, az igazgatónő is elmondta „elbocsátó szép üzenetét” és átadta Czirják Rolandnak a „Palotabozsoki Iskoláért” kitüntető plakettet. Czirják Józsefnének az Iskolaszék munkájában való aktív részvételéért pedig emléklapot nyújtott át. Az igazgatónő 30 éves pedagógusi pályafutását, 15 éves vezetői tevékenységét pedig Kalocsai László jegyző méltatta. Végül a ballagók adtak műsort.
Június 18-23. között iskolánk pályázati támogatással, Krizmájerné és a nevelők –elsősorban Vágási Margit, Steinerné és Gunglné- aktív részvételével 42 tanuló számára német nemzetiségi tábort szervezett, változatos programokkal, eseményekkel. Így alapos ismereteket szerezhettek a gyerekek sváb ételekről, szokásokról, hagyományokról, népviseletről, munkaeszközökről. Kirándulás, uszodalátogatás, pizzaevés és vetélkedő színesítette a programot.
Köszönjük a tábor programjaihoz nyújtott segítséget az alábbiaknak: Flódung Kristóf és Európai Kádárok KFT., Ginter Klára, Kerner Pál, Märcz Jánosné, Heilmann Ferencné, Obert Ferencné, Pencz Ferencné, Koller Józsefné, Szabó Józsefné, Takács Veronika, Takács Mónika, Hellebrand Kitti, Friedrich Noémi, Berecz Roland, Schipp Renáta, Radányi Dalma, Kungl Erzsébet, Steiner Ferenc, Krizmájer Ádámné, Jordán József polgármester, Jordán Józsefné, nevelőtestület tagjai, a programok lebonyolításában oroszlánrészt vállaló Steinerné Báling Anita, a pályázat benyújtását végző és az események gördülékeny lezajlásáért, kivitelezéséért felelős Vágási Margit igazgató.
Reméljük, sok szép élménnyel, régi szokások, hagyományok, énekek, játékok, régi munkaeszközök megismerésével gazdagodott minden résztvevő!

Röviden

A megyei tűzoltóversenyen, ifjúsági korcsoportban, kismotoros szerelésben az iskolások csapata az 1. helyen végzett. A csapat tagjai: Jordán Krisztián (8. o.), Jordán Roland (6. o.) Krizák Gábor (6. o.), Márton Balázs (7. o.), Obert Dániel (6. o.) és Obert Szabolcs (5. o.). Felkészítőjük Obert Péter.
A felnőtt női- és férficsapat egyaránt a 2. helyezést szerezte meg. Gratulálunk mindannyiuknak!
Július 1-jén (vasárnap) jó idő esetén megtartjuk hagyományos búcsúnkat a Mária-kápolnánál. Szeretnénk, ha kijutnának azok is, akik szállítójármű hiánya miatt nem tehetnék ezt meg. Vállalkozók felajánlása révén valósulhat meg ez a „túra”, köszönjük Czirják Józsefnek, Csibi Zoltánnak és Gézának, Jordán Józsefnek és a Zrt.-nek. 7 15- kor legyenek a templom előtt azok, akik attól É-ra laknak. Akik pedig attól D-re, ők a Petőfi utcában a Rónaiék melletti keresztnél gyülekezzenek, ott veszik fel őket. A kápolnánál 800 -kor lesz a bátai András atya által bemutatott mise, az Edelweiss Leánykórus énekel, a sombereki fúvósok zenélnek. A véméndi mézeskalácsos is kilátogat. Rossz idő esetén 800 -kor a templomban lesz a mise.
A faluban nagy erőkkel zajlik a híd- és ároktisztítás. Kérünk minden lakost, végezze vagy végeztesse el a hidak pucolását. Ha nem sikerül megoldaniuk a feladatot, az önkormányzat 3000,- Ft / híd összegért elvégezteti a munkát. Próbáljanak Petrovics Józseffel egyezkedni ez ügyben, talán olcsóbban meg tudják oldani vele.
Az „önkormányzati fiúk” továbbra is a közterületeken keletkezett hulladékokat szállítják el péntekenként. Kérjük a lakosság megértését emiatt, de az alkalmazottaknak rengeteg egyéb tennivalójuk is van.
Július 13-14-15-én Sörfesztivál lesz községünkben, amelyen változatos programok várják az odalátogatókat.
Augusztus 25-26-án pedig Falunapot tartunk, amely reményeink szerint szintén gazdag lehetőséget biztosít a kikapcsolódáshoz. Ezen a rendezvényen a GJU helyi szervezete is lehetőségeket szeretne kínálni a résztvevőknek.

(Szerkesztőség)

A Faluház eseményei

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz benyújtott öt pályázatom sikeres volt, azok eredményei a következők:
- A Német Nemzetiségi Egyesület (Német Népdalkör) a Pünkösdi Rendezvényre, a győriek vendégül látására 55 000 Ft támogatásban részesült.
- A Német Kisebbségi Önkormányzat az augusztusi Falunapon 50 000 Ft-tal tud majd a költségekhez hozzájárulni a MNNEKK segítségével.
- Az Edelweiss Német Nemzetiségi Dalkör Egyesület, a szeptemberben megrendezésre kerülő 10 éves jubileumára 100 000 Ft pályázati támogatást kap.
- A Német Kisebbségi Önkormányzat az őszi, V. Nemzetiségi Napjára 80 000 Ft-ot költhet.
- A Német Kisebbségi Önkormányzatnak a jövő évi Farsangolásra 60 000 Ft-ot ítélt meg a közalapítvány.
E támogatásokkal igyekszünk megvalósítani a tervezett programokat. Itt említeném meg, hogy a Faluház nyílászáróinak cseréjére a KÖZKINCS Program keretében nyújtottam be egy 5 millió Ft költségvetésű pályázatot, aminek eredményességéről az Oktatási és Kulturális Minisztérium a későbbiekben dönt.
Május 27-én Pünkösdi Rendezvény volt a Faluházban, ahol egy Győrből érkezett kórus, a Hazai Dallamok Kórusa a Német Nemzetiségi Népdalkör vendége volt. Ahogy ez már évek óta megszokott, pünkösdkor láthatjuk a községünkben alkotók munkáiból rendezett kiállítást. Ez évben Kamerer Erwin fafaragásaiban, a Ginter család kerámiáiban és képeiben, Horváth Józsefné horgolt kézimunkáiban gyönyörködhettünk. A kiállítást Jordán József polgármester nyitotta meg, aki elismerően mutatta be az alkotók tevékenységét. A megnyitó és köszöntő után a vendégkórus és a helyi csoportok és iskolások színes hagyományápoló műsorral szórakoztatták a nagyszámú nézőközönséget. Sajnálatos módon az előadás befejezése méltatlanra sikeredett. Rittlinger Marci bácsi váratlanul akkor jelentette be, hogy lemond a német kórus kíséretéről, így fejezve be a közel 40 évi együttlétet. A kultúrműsor után a német kórus a győri vendégekkel egy sétát tett a faluban. Megmutattuk a kitelepítési emlékművet, a templomot, majd a napköziben együtt vacsoráztunk. A faluházban vidám együttléttel fejeztük be a napot. Vasárnap finom reggelit készítettünk vendégeinknek, azután a Kerner tájházba kísértük őket, ahol megnézték a gazdag gyűjteményt. Ezután indultak vissza Győrbe, egy zengővárkonyi kirándulást útba ejtve.
Június 2-án délután a Faluház udvarán vidám játékokkal, versenyekkel vártuk a kicsiket, a kissé megkésett gyereknapra. A felkínált lehetőségek közül a lovas kocsizás, Pencz József jóvoltából bizonyult a legsikeresebbnek. Minden fordulónál tele volt a kocsi, a gyerekek nagyon élvezték. A tűzoltószertár előtti betonon színes krétával rajzolhattak, késsel, villával csokoládét ehettek, sütemény és lekváros kenyérevésben versenyezhettek, lufit fújhattak, vagy éppen Jordán Klári által arcfestést kérhettek a gyerekek. A legnagyobb meglepetés a 2. osztályos szülők előadásában a Csodatevő fakéreg című mesejáték volt, ami természetesen nemcsak a kicsiknek, hanem az egész falunak nagy élményt jelentett. A szereplők köszönetüket fejezik ki segítőiknek, támogatóiknak. A befolyt összeget a gyerekekre fogják fordítani.

A színjátszó kör az Oroszlánvadász című darabbal jún. 9-én Szebényben, 17-én Sombereken vendégszerepelt, nagy sikerrel.
A Zeneiskola évzáró ünnepsége június 12-én került megrendezésre. A bensőséges hangulatú házi hangverseny után 17 növendék vehette át bizonyítványát.
Kresz tanfolyam indul a Faluházban. A június 14.-i megbeszélés után 21-én indul a képzés, hetente két alkalommal, kedden és csütörtökön.
A Német Népdalkör június 23-24-én Sopronban, a Német Napokon vesz részt. Mivel zenész nélkül maradtunk, ezért zenei kíséretünkről a következőképpen gondoskodtunk: Martini Márton harmonika-játékát Kerner József CD-re vette, amit a fellépéseinken használhatunk. Köszönet érte mindkettőjüknek.

 

(Krizmájer Ádámné)

 

7. szám

Köszönjük!

A facsemetekert kapálását és rendbetételét Barcsák Mihálynénak, Cseke Zoltánnénak, Csibi Imrénének és Mesz Ádámnénak.
Néhány ház előtti elhanyagolt terület rendszeres kaszálását és gondozását Csibi Lajosnak, Friedrichné Csibi Valériának és Gungl Antalnak.
A „Mária-kápolnai” búcsúra való utaztatást a múltkor említetteken kívül Obert Andrásnak és Csibi Gábornak! A kápolnaajtó lefestését Ritzl Józsefnek és feleségének. Az ott végzett egyéb munkát Aszmann Károlynénak, Heilmann Józsefnének, az egyházközségi tagoknak, aktív nyugdíjasoknak és mindazoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak az ottani környezet megszépítéséhez. Az út locsolását a Palotabozsoki Zrt.-nek.
A házukkal szemközti, az úton túli terület hosszú évek óta történő rendben tartását a Pettermann családnak.
A futballpálya melletti hinták megjavítását Biró Lázárnak, a faülőkék elkészítését Csibi Zoltánnak.
Az útrendezésnél a földhordást a VALEBA KFT.-nek.

 

„Az ének összeköt”

Az Edelweiss Leánykórus 10 éve alakult meg, elsősorban községünk világi és egyházi ünnepeinek színesebbé tétele céljából.
Kórusunk vezetője Németh Lívia, zenei kísérőnk Martini Márton.
Első megmérettetésünk 1999. április 17-én a Sombereken tartott Baranyai Ifjúsági Kórustalálkozón volt, ahol igen jól szerepeltünk és így továbbjutottunk a Tatabányán, 2000. május 27-én rendezett országos fesztiválra, ahol sikert arattunk.
1999. októberében részt vettünk a máriaremetei német templomi énekek fesztiválján, ahol szintén szép sikert értünk el.
2000 nyarán Dettingen fennállásának 750 éves évfordulójára kaptunk meghívást, ahol nagyon jól éreztük magunkat.
2001-ben a Dániában élő németek fesztiválján vettünk részt, hazánkat képviselve.
Énekkarunk meghívást kapott a 2003-ban Pécsett megrendezett „Heimatmelodie” műsorra, amelyet a Pécsi televízió közvetített.
Évente két alkalommal meghívást kapunk a Pécsi Belvárosi Templom német nyelvű szentmiséjére, melyet a Pécsi Rádió is közvetít.
A helyi ünnepeken minden alkalommal szerepelünk, de örömmel vesszük a szomszédos községek meghívásait is.
Nagy sikernek könyveljük el részvételünket a Mohácson tartott Magyar Millenium Kultúrával a Nyugat Kapujában Nemzeti Fesztivál elődöntőjén, illetve a Palotabozsokon, 2000. április 16-án megrendezett Országos Minősítőn, ahol „arany” fokozatú elismerést kaptunk.
2000-ben német ifjúsági minősítőn vettünk részt Tatabányán, ahol „kiemelt arany” díjjal jutalmazták teljesítményünket, majd 2003-ban és 2006-ban énekkarunkat „Arany Rozmaring” oklevéllel, az elérhető legmagasabb fokozattal tüntették ki.
Célunk a továbbiakban is a magunk és mások örömére történő éneklés és természetesen minél több siker elérése, ezzel is öregbítve községünk e téren szerzett jó hírnevét.

(Németh Lívia)

Önkormányzati hírek

A képviselő-testület még a tanév végén döntött arról, hogy biztosítja a szebényi tanulók számára a bejárást, oktatást, mivel az iskolájuk működésének megszüntetéséről határoztak. Ezzel együtt két „szebényi” pedagógus teljes óraszámban helyben tanít szeptembertől. Így az alábbiak szerint alakulnak az osztályok létszámai a 2007/2008. tanévben:

 

osztály
Palotabozsok
Szebény
összesen
1.
3
-
3
2.
7
4
11
3.
8
4
12
4.
2
6
8
5.
8
4
12
6.
8
-
8
7.
12
3
15
8.
11
4
15
összesen:
59 tanuló
25 tanuló
84 tanuló


Ahogy a sajtóból is értesülhettek, elfogadásra került 7 község társulási megállapodása, mely szerint szeptembertől a környező települések oktatási intézményei Somberek központtal működnek. Az előttünk álló tanévben Palotabozsokon az óvodában és iskolában folyó munka az eddigi rend szerint alakul. A Szederinda Művészetoktatási Intézmény iskolánk tagintézményeként a jövőben magyar néptánccsoport létrejöttének lehetőségét biztosítja.
Az orvosi lakás átalakításához benyújtott pályázaton 2,5 millió Ft-ot nyertünk, így a 3,5 millió Ft-os összberuházású munkát a tél folyamán helyi vállalkozókkal szeretnénk elvégeztetni. Célunk a védőnői szolgálat odaköltöztetése és idősek klubjának kialakítása.
A járdaépítés 3. ütemét, egy 66 m-es szakaszt, Barabásék és Takácsék közötti területen lenne célszerű elvégeztetni.
A lakosság által eldöntött és megjelölt fejfákat a kialakítandó emlékhelyhez szállítottuk, a munkálatok kivitelezését jövőre tervezzük, pályázati forrással.
Elfogadtuk Palotabozsok középtávú Fejlesztési Tervét, amely egyrészt a pályázatok benyújtásának feltétele, másrészt településünk jövőjének körvonala. A Polgármesteri Hivatalban bárki számára hozzáférhető, örömmel vesszük az Önök észrevételeit.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalta még az 1. féléves költségvetést, amely a tervezet szerint alakult.

 

Sok szeretettel várunk minden helyi lakost, környékbelit és a községünkből elszármazott, ide szívesen látogatót, kikapcsolódásra, szórakozásra vágyót az alábbi 2 napos rendezvényünkre!

Programtervezet a Falunapokhoz

 

Augusztus 25. szombat

- A látogatók számára nyitott intézmények a nap folyamán: templomok, tájházak, iskola, óvoda.
- 9 órától az iskolai pályán sportnap, különböző versenyekkel.
- Az iskola melletti zöldterületen bohóc szórakoztatja a gyerekeket; a GJU tagjainak kreatív játékai a gyerekek számára.
- 12-14 óra között ebéd lehetőség (kedvezményes áron) a napközi ebédlőjében. Az igényeket kérjük előre jelezni!
- 15 órától a Faluház körül állatsimogató, bohóc.
- 16 órától a Faluházban a GJU szervezésében színes német műsor: zene, tánc, színház.
- 17:30-tól bográcsban főzés a Faluház körül. A főzés ideje alatt karaokee a teraszon.
- Az udvaron sörasztaloknál a vacsora elfogyasztása a Gasz-Qiuntett zenéje mellett.
- Bál a Faluházban. A zenéről a Mozaik Band zenekar gondoskodik. (belépős)

 

Augusztus 26. vasárnap

- 8:30-tól zenés ébresztő fúvószenével, lovasfogaton.
- 10 órakor mise a Rókus-kápolnánál a „Schomberger Dorfmusikanten” közreműködésével. Mézeskalácsos, fagyis, dinnyés a helyszínen. A lovaskocsik a nehezen mozgók rendelkezésére állnak a kápolnához jutáshoz. (Petőfi- és Rákóczi utca kereszteződésénél; Kossuth- és Rákóczi utca illetve a Kossuth- és Hunyadi utca találkozásánál)
- 11:30 – 14-ig ebéd a meghívottaknak a napközi-ebédlőben és azok számára akik előzetesen jelzik erre vonatkozó igényüket. Az alábbi telefonszámokon rendelhető ebéd szombatra és/vagy vasárnapra: 69/341-322 / Krizmájer Ádámné /; 69/541-004 / Polgármesteri Hiv. /
- 14:30-tól a katolikus templomban a helyi kórusok, fúvós szólisták fellépése. Polgármesteri köszöntő. A Palotabozsokért Plakett átadása.
- 15 órától a Faluház udvarán szórakozási lehetőségek: árusok, légvár, harci játékok stb. Pecsenyesütők (grillcsirke, keszeg, kolbász)– étkezési lehetőség.
- 16 órától színdarab (Oroszlánvadász c. előadás) a Faluházban. A Szederinda táncosainak műsora.
- Egész nap látogathatóak a már előző nap is nyitott intézmények.
- Este ingyenes bál a Millich zenekarral.

 

Hírek röviden

A palotabozsoki nyugdíjasklub július 11-én Nagykozárban vendégeskedett. A „Lila Akác” klub meghívására mintegy 20 fő vett részt a látogatáson, polgármesterünk és felesége kíséretében. A nagykozáriak fennállásuk 10. évfordulóját ünnepelték, amire mellettünk még két klubot hívtak meg. A bensőséges köszöntőre időseink nosztalgia-dalokkal, és verssel készültek. Ezek a látogatások mindig jó alkalmat teremtenek a barátkozásra, kapcsolatok alakítására. Viszonzásul mi is meghívtuk a nagykozáriakat az őszi 10. „születésnapunkra”.
Remek lehetőséget biztosított a kikapcsolódásra a Sörfesztivál, amelyen disco, lovaglás, bohóc, főzés-sütés, a Millich-bál, a Tóth-duó, a Ritzl család, a „Wildecker Herzbuben” és a helyi hagyományőrző egyesületek tették emlékezetessé július idusát. Köszönjük Ritzl Róbertnek és családjának!

Az elmúlt hétvégén a Tűzoltók helyi egyesülete családi kirándulást tett Zalaegerszegre, a csúszdaparkba, Obert Péter és Hellebrand József szervezésében. A nem tűzoltó hozzátartozók önköltségen vettek részt az utazáson.. A kiváló hangulatot még az sem zavarta meg, hogy néhányan pályacsúcs-felállítási kísérlet közben apró sérüléseket szereztek. Reméljük sebeik mihamarabb begyógyulnak!

8. szám

Köszönjük!

A felső buszmegálló gyomtalanítását és rendbetételét Treszner Ignácnénak.
A Hunyadi- és Kossuth utca találkozásánál a frissen betonozott árok locsolását Flódung Kristófnénak.
Az illegálisan működő szeméttelep földdel való betakarását Friedrich Józsefnek.
Az Általános Iskolában (ősztől) az 1-2. osztály festetését és műanyagpadlóval való burkoltatását Ritzl Róbertnek, a 6. osztály meszelését Emmert Jánosnak, a két napközis teremét Barsoan Vasilenek, az 5. osztályét Friedrich Józsefnek és Szabó Ferencnek, a „német” teremét Steiner Ferencnek, a 7. – es tanteremét pedig Máté Csabának. 

Figyelem!

A tanévnyitó szentmise 2007. szeptember 2-án 1000 -kor lesz a templomban. Elvárunk minden diákot!

Szeptembertől az alábbiak szerint változik háziorvosunk rendelési ideje: 

Hétfő
800 - 1230

 

Palotabozsok
Kedd
900 - 1230

 

Szebény
Szerda
800 - 1230
Fogl. eü. 1500 - 1600
Palotabozsok

 

 

1600 - 1700
Palotabozsok
Csütörtök
800 - 900

 

Palotabozsok

 

1000 - 1230

 

Szebény
Péntek
800 - 1230

 

Palotabozsok

 Úgy gondoljuk, minden község életének egyik meghatározó eseménye a falunapja, mely alkalmat nyújt arra, hogy a település másoknak is megmutathassa arcát, változatos, érdekes, kicsik és nagyok számára kikapcsolódást jelentő szórakozást nyújtson. A mi törekvéseink is hasonlóak, s ennek szolgálatában áll az is, hogy részletesen közlünk minden információt. Ezek birtokában reményeink szerint egy felejthetetlen, szép élménnyel gazdagabbá válnak, ha a programokon részt vesznek. 

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját a 2007. augusztus 24–25–26–án megrendezésre kerülő Bozsoki Falunapokra és Rókus – napi búcsúra!

Péntek: Este bál a Millich zenekarral.

Szombat:

900 - az iskola sportpályáján kézilabda- és focimeccsek - az iskolában játékos vetélkedők minden korosztálynak (zsákbanfutás, dió-váltó, LEG-ek versenye, „lopótök”-szívás, talicskatoló-verseny) - az iskola mellett arcfestés

        - bohóc szórakoztatja a gyerekeket A program alatt italbüfé üzemel. Déltől étkezési lehetőség a Faluház büféjében (virsli, sült kolbász, disznósajt, hurka, töpörtyű)

1500 - a Faluház körül érdekes programok: állatsimogató-galambröptetés, szalmaugráló, bohóc, játékos versengések, karaokee.

1600- a Faluházban: német délután a GJU-val.  Ófalusi Tánccsoport, Edelweiß Lánykör, Véméndi Tánccsoport, Bozsoki Gyerektánc

1700 - a Faluház körül szabadtéri főzés csapatonként, hozott alapanyagból (előzetes jelzés esetén az alapanyag beszerzésében közreműködünk)
          - a Faluház udvarán szabadtéri koncert a Reutte, Tiroli VIA CLAUDIA BLASKAPELLE előadásában

1900 - a Véméndi Gasz Quintett szórakoztatja a közönséget

2100 - BÁL a Faluházban a Mozaik Band zenekarral (belépődíj 500,- Ft) 

Vasárnap:

830 - zenés ébresztő lovas fogaton a Schomberger Dorfmusikanten közreműködésével

1000 - mise a Rókus-kápolnánál a fúvósok közreműködésével (mézes kalácsos, fagylaltos idézi a régi búcsút)
Rossz idő esetén a mise a templomban lesz.

930 - a lovas kocsik szükség esetén az idősek részére rendelkezésre állnak az alábbi helyeken: felső buszmegálló, Mieth bolt, templom előtt.

800 -1300 - a sportpályán Öregfiúk Focitornája.
                   - A Halmai Autóház bemutatója.

1130 - az iskola zsibongójában az elszármazottakkal találkozik a képviselő-testület és a polgármester. Palotabozsoki alkotók munkáiból rendezett kiállítás megtekintése.

1200-1400 - ebédlehetőség a napközi konyháján (előzetes igény és fizetés esetén).

1430 - a Római Katolikus Templomban polgármesteri köszöntő
         - a „Palotabozsokért Plakett” átadása. Közreműködnek a helyi kórusok, zenészek, versmondók.

1500 - szórakoztató játékok a Faluház udvarán (légvár, ugráló, csúszda, vásárosok, a Fekete Hollók Rendje harci bemutatója)
         - a Halmai Autóház bemutatója

1600 - a Faluház nagytermében: Az oroszlánvadász c. darab a helyi színjátszók előadásában
          - Gráf Vivien énekel,
          - a Faluház udvarán GRILL-PARTY
          - Jutta boszorkány megbabonázza a közönséget

1800  - NOSZTALGIA-BÁL a Joker zenekarral
          - a szünetben hastáncosok bűvölik el a közönséget

Szombaton és vasárnap nyitott intézményekkel várjuk vendégeinket 900 –1700 óráig. Megtekinthető az iskola, aulájában a helyi alkotók kiállításával, óvoda, a tájházak, a templomok, a Faluház.

Vasárnap délután sétakocsikázási lehetőség. A lovak és kocsik az iskola előtti területen lesznek megtalálhatóak.
A két napon állandó étkezési lehetőség (amely rendelés nélkül, azonnali fizetéssel megoldható): sült kolbász, virsli, disznósajt, hurka, töpörtyű.
A szombati vacsora (pörkölt és egy ital) rendelhető és aug. 24-ig fizetendő a Faluházban, Krizmájer Ádámnénál. Ára: 600,- Ft.
A vasárnapi ebéd: májgaluska leves, Budapest szelet nokedlivel, almás pite és egy ital. Ára: 1000,- Ft. Az előző módon lehet befizetni az ételt.
Ha a vasárnapi grill-partyn sütött grill-csirkére vágyik, azt is rendelhet 500,- Ft/ fél sült csirke áron.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

9. szám

Kedves Palotabozsokiak!

Mindenki által ismert, hogy aug. 24-26. között községünkben a Falunapok eseményei zajlottak.
Úgy gondoljuk, maradandó, szép élményekkel gazdagodtak mindazok, akik a programokon részt vettek. Jóleső érzés volt felfedezni régen látott arcokat, találkozni ismerősökkel, ritkán "hazalátogató" elszármazottakkal.
A legcsodálatosabb mégis az volt, ahogyan összefogott a falu lakossága annak érdekében, hogy ez a rendezvény ne csak egy vállalt kötelesség legyen, hanem egy magunkat megmutatni, értékeinket másokkal is megismertetni és a gyönyörűvé varázsolt környezetünket - amely Önöknek, mindannyiuknak köszönhető - az idelátogatók elé tárni képes, felemelő élménnyé váljon. Név szerint lehetetlen lenne felsorolni azokat, - a mi lapunk terjedelme is szűk lenne ehhez - akik a szervezésben és a kivitelezésben közreműködtek. Igen nagy hálával adózunk mindenkinek - egyesületeknek, szponzoroknak, aktív segítőknek - azért, hogy ezeket a programokat színvonalasan és sikeresen tudtuk lebonyolítani. A mértéktartás azt követeli, hogy ne mi dicsérjük magunkat; legyen itt néhány idézet a kiállításon elhelyezett emlékkönyvbe írt - kb. 100 - elismerő bejegyzésekből:
"Az a falu, amelynek lakossága így őrzi ősei múltját, kultúráját, méltán bízhat a jövőjében. Gratulálok a kiállításhoz és a színvonalas falunaphoz!" Lajosné Pólya Krisztina Majs község polgármestere.
"Köszöntelek régi iskolám! Őrizzétek a szépségeket és szerezzetek gyerekeket!" Somosné Pálkuti Zsuzsa.
"Sok-sok kitartást és további szép munkákat!" Gyulainé Tóth Kornélia.
"Örültem, hogy vendége lehettem e szép napoknak, büszke vagyok arra, hogy bozsoki maradtam, ha csak a szívemben is. Gratulálok a szervezőknek!" Tutti Gáborné.

Jó néhány köszönőlevelet, írásbeli és szóbeli üzenetet kaptunk a programot követően, amelyben kifejezésre juttatták hálájukat az elszármazottak a meghívásért, s az is kiderült, hogy régóta vártak már erre az invitálásra. Ezért azt gondoljuk: ezen az úton kell haladnunk, később még talán szélesítve a meghívottak körét, hogy senki se felejtődjön el.
Még versírásra is megihlette a Falunap Dr. Bacsa Imrét, aki szintén elszármazottként - elköltözésüket követően meg lokálpatriótaként - él falunkban. Mivel verse Palotabozsok történelmi múltjáról és jelenéről is szól, úgy döntöttünk, - Imre bácsi beleegyezését kérve - hogy közkinccsé tesszük.

Falunap Palotabozsokon

"Mohács síkjától északra
Falu települt: Bozsok.
Személynévből keletkezett
Árpád-korból származott.

A völgy ölét patak szelte
Két oldalán házsorok,
Később épülhetett kastély
Így lett Palota-Bozsok.

Aztán török szpáhik jöttek
És százötven éven át,
Lakosságát elüldözték
S szétdúlták a palotát.

Ezerhétszázhúsz tájékán
Károly király szavára,
Sváb és frankföldi németség
Költözött e hazába.

Jöttek Krebs, Gőbl, Thurn nevűek
Jordán, Ritzl és Mieth fiak,
Ötnyolcad telkes jobbágyként
Építették házukat.

Ötven évre rá szentelték
Szent Erzsébet templomát,
Máriának, Szent Rókusnak
Emeltettek kápolnát.

Több mint ezerhétszáz személy
Lelt otthonra Bozsokon,
Aztán jött két világégés
Sikoly szólt az ajkakon.

Arcul csaptak jobbról, balról
Tobzódott a hatalom,
Űztek minden jámbor lelket
Nem volt semmi irgalom.

A lakosság fele részben
Ekkor kicserélődött,
De kinek ez fájdalmas volt
Később bele törődött.

Székelyföldnek gyermekeit
Fogadhatta be Bozsok,
Majd Felvidék szülötteit
Hozták tehervagonok.

Így van együtt Hadikfalva
S Istensegíts-nek népe,
Marosfalva és Nagypeszek
Leánya és legénye.

Palotabozsok szilárdan
Ápolja emlékeit,
Közösséggé kovácsolva
Vigyázza szeretteit.

Van azonban mitől szívünk
Gyakran elkeseredik,
Évente úgy húsz halott van
S tán egy-kettő születik.

Településünk létszáma
Most alig több ezernél,
Szomorú e statisztika
Elfúj bennünket a szél.

Generációk távoznak
Halkan, temetőkertbe,
Fiatalok munkahelyre
Sokan külhonba kelve.

És ahogy az évek telnek
Felejtődnek a nevek,
Olykor ritkán felvillannak
Rég látott tekintetek.

Valószínű, világunknak
Oly kontinense nincsen,
Ki ott élve, Bozsokra ne
Szülőhelyként tekintsen.

Nemrég üzenet érkezett,
Hogy most augusztus haván,
Jöjjünk össze találkára
Szülő- vagy lakhely okán.

Váltsunk pár szót, szemvillantást
Fogjunk kezet egymással,
Rokonnal vagy ismerőssel
Régi iskolatárssal.

És a siker nem maradt el,
Több százan összejöttünk,
Csak az fájt, hogy sok régi arc
Nem lehetett közöttünk.

De voltak kik fölsétáltak
A temető dombjára,
S letettek egy szál virágot
Rokon s barát sírjára.

A Szent Rókus-kápolnánál
Mise szólt betegekért,
Szép énekkel és imával
Bajtól elpusztultakért.

Az iskola dísztermében
Meglepetés fogadott,
Láttuk, hogy több falunkbéli
Sok szép művet alkotott.

Régi kedves templomunknak
Felújított terében,
Polgármester Úr üdvözölt
Önkormányzat nevében.

Kórusoknak énekétől
Erősödött a hitünk,
És szép versek üzenetét
Továbbítja majd szívünk.

S minden egyéb eseményre
Melyben részünk lehetett,
Köszönet illeti mind ki
Minket részesíthetett.

Hiszünk abban, hogy évente
Mindez ismételhető,
Mert szívünk csak akkor boldog
Ha ez nem felejthető.

Merem hinni, egy év múlva
Számban többen lehetünk,
És, ha Istenünk megsegít
Bizonyára itt leszünk."


/Bacsa Imre dr./


Az alábbiakban szeretnénk pénzbeli támogatóinkat - remélve, hogy ezúttal senki sem marad ki - felsorolni, a vastagon nagy betűkkel írtak, sajnos a kellő alaposságot nélkülöző figyelmetlenség miatt a dicsőség-táblánkról lemaradtak; tőlük utólag ezúton is szeretnénk elnézést kérni!
Szponzoraink voltak: Bát-Grill Kft., BOGÁD-HÚS KFT., Dr. Borbáth Ilona,Czirják József, CSIKI ÉPÍTŐIPARI KFT., Délvíz Kft., Emmert János, Európai Kádárok Kft., Flódung Gábor, Friedrich József, JORDÁN CSABA, Jordán & Jordán Kft., Krizmájer Ádám, Martini Bt., Meilinger Kft., Mieth Jánosné, Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet, Német Kisebbségi Önkormányzat, Palotabozsoki Zrt., Pencz Tamás és Penczné Hauszmann Irma, Ritzl Róbert, Szibele László, Zegnál Kereskedelmi Bt.
KÖSZÖNJÜK FELAJÁNLÁSUKAT!
A támogatások összege 999 500,- Ft volt, költségeink 754 000,- Ft-ot tettek ki, a megmaradó összeget a falu rendezvényeinek nívósabbá tételére szeretnénk fordítani.

 "Itt van az ősz, itt van újra…"

2007. szeptember 3-án megkezdődött a 2007/2008. tanév. A "Csele-völgye" Intézménytársulás palotabozsoki tagintézményében, csodálatosan megszépült tantermekben foglalhattak helyet iskolásaink, köszönhetően a példás szülői összefogásnak. A 7.-es tantermet Hergert Endre, a 3.-4. osztályt a szülők jóvoltából Ludvig Károly festette ki, utóbbiban a szülők műanyagpadlót cseréltek, új függönyöket, terítőket varrt Basa Istvánné. Az 5. osztályban ugyanezért Kerner Ferencnének vagyunk hálásak. Különböző asztalos munkákat Feledi Rolanddal végeztetett Jordánné Kovács Klára. Kovács János bácsi pedig az ajtók zárjait cserélte ki vagy javította meg, szükség szerint. Az iskola létéért való küzdelem része az is, hogy képviselő-testületi határozat alapján néhány nagycsaládost próbálunk megnyerni a Palotabozsokon történő letelepedéshez, elsősorban az önkormányzat által kialakított lakásokban, esetleg üres ház megvásároltatása révén. Már érkezett egy sokgyermekes család és ehhez kapcsolódik az alábbi kérésünk. Mindennemű támogatást /ruha, ingóságok, gyermekágy stb./ szívesen fogadunk. Amennyiben bárki segíteni kíván, kérjük jelezze az iskolában vagy a Polgármesteri Hivatalban! Előre is köszönjük!
Egyelőre a szebényi gyerekek utaztatása jelent problémát, amely megoldásában az igazgató, a Palotabozsoki Zrt. és maga a polgármester is osztozik. Reméljük, mielőbb sikerül megnyugtató megoldást találnunk pályázat vagy egyéb módon.

Önkormányzati hírek

Az orvosi lakásban kialakítandó védőnői szolgálat és idősek klubja építőipari munkálataira négy vállalkozás adta be pályázatát. Az átalakításokat a legjobb ajánlatával Csiki János vállalkozó végezheti el.
A tanévkezdésre Gungl Antalné és Daradics Antalné kérte, hogy élni kíván a "Prémium-évek" foglalkoztatási lehetőséggel. Ők a továbbiakban heti 12 órában foglalkoztathatóak. Mivel nincs lehetőség új munkaerő felvételére, a hiányzó óraszámot a meglevő közalkalmazottakkal kell elvégeztetnünk.
A falunapra Dettingenből 6-an érkeztek. Játékot, ruhaneműket hoztak az iskolásoknak. Az önkormányzatot 2 kerékpárral ajándékozták meg; Gerhardt Dewo pedig egy szegélynyíróval lepte meg községünket.
A testület meghatározta a kulturális feladatokat a dec. 31.-éig tartó időszakra. Célunk nem a Faluház bezárása, a művészeti csoportok ellehetetlenítése. Ellenkezőleg, a személyi-, működési kiadások csökkentésével, anyagi forrás teremtése a tartalmasabb, hatékonyabb közéleti tevékenységre.
Sajnálatosan harmadszor sem sikerült a Szederinda művészeti tagozatnak a minősítést megszereznie. A kialakult bizonytalan helyzet miatt a testület úgy döntött, iskolánkban szüneteltetjük a művészeti oktatást. A néptánc csoport Kis Gábor tanár úr irányításával, szakköri foglalkozás keretében folytathatja tevékenységét.

(Jordán József)

Röviden

Több "Tsz-nyugdíjas" keresett meg azzal, hogy tegyük közzé az újságban: hálájukat és köszönetüket fejezik ki azért, mert a Palotabozsoki Zrt. ingyen elvitte őket Harkányba. Nagyon jól érezték magukat.
A Magyar Dalkör október 6-án két napos utazást tesz Szlovákiába. "Megemlékezés a felvidéki magyarok kitelepítésének 60. évfordulójáról" rendezvényein vesznek részt énekeseink Léván, viszonzásaként a tavaszi Felvidéki Találkozóra szóló meghívásért.
Október 4-én délután véradás lesz a Faluházban.
Október 11-én 15 órakor szeretnénk községünk időseit köszönteni a tavalyihoz hasonló módon, de idén már tényleg az Idősek hónapjában.
Október 14-én a Német Énekkar Soltvadkertre utazik, az ottani együttes meghívására.
Október 28-án délutánra tervezzük a "Hősök-napi" megemlékezésünket.

(Szerkesztőség)

10.szám

A Faluház hírei

Dossenheimiak látogatása Palotabozsokon

Szeptemberben Dieter Schmich úr vezetésével egy 25 fős csoport látogatott hozzánk. Somberekkel állnak évek óta partner kapcsolatban, de úgy gondolták Palotabozsokkal is megismerkednének. A Kerner család tájházának megtekintése szerepelt első állomásként, ahol a Magyar Dalkör, az új felvidéki viseletébe öltözve, hagyományos felvidéki kaláccsal várta a látogatókat. Kerner Pál kalauzolásával megtekintették a felvidéki és a német szobákat, használati tárgyakat. Borkóstolással búcsúztak a házigazdák. A következő helyszín a Mezőgazdasági Zrt. majorja volt, ahol Jordán József tájékoztatója után az állattartó teleppel ismerkedtek meg röviden. Visszafelé jövet a busz néhány percre megállt emlékhelyeinknél, a kopjafáknál, a hősi- és a kitelepítési emlékműnél, ahol rövid ismertetőt hallhattak róluk látogatóink. A szemerkélő esőben ezután a Ginter család fazekas műhelye felé vette irányát a dossenheimi busz, ahol Ginter Klári bemutatta tevékenységüket és termékeiket. Ezután a Rákóczi utcában, Kamerer Erwin fafaragó műhelyét, és munkáit csodálhatták meg vendégeink. A következő megálló az iskola volt, ahol a német tánccsoport apró tagjai röpke táncukkal bemutatták német népviseletünket, és ízelítőt adtak a néptánc hagyományának ápolásából. A Scmich házaspár édességekkel kedveskedett a táncos gyerekeknek. Ezután a napközi étkezőjében kávéval és süteménnyel fogadtuk a vendégeket, akik a rövid felfrissülés után az óvodába sétáltak át. A buszból nagy csomagokat vettek elő, amit az óvodásoknak szántak, és használt gyerekruhákat tartalmazott. Az adományt az óvónők osztották szét a rászorulóknak. Innen a templomba invitáltuk őket, ahol a falu történelméből kaphattak rövid ízelítőt, amit a német énekkar egyházi énekekkel színesített. Ezután Bíró Pál pincéjébe és a székely szoba megtekintésére szállította a busz német vendégeinket. Az itt kínált mézes pálinka, a szíves fogadtatás, a Magyar Dalkör éneke meghozta barátaink jó kedvét, ami a Faluházban felszolgált vacsora után, a késő estébe nyúlóan kitartott. Német barátaink nagyon jól érezték magukat Palotabozsokon, és kifejezésre juttatták, hogy szeretnék elmélyíteni, rendszeressé tenni ezt a kapcsolatot. A látogatás bejezéseként, Schmich úr egy borítékot adott át egy jelentősebb összeggel, amit a képviselő-testület döntése alapján, a tájházak és a csoportok között osztanak el. (300 eurot tartalmazott a boríték, a csoportok és a két Pali bácsi 50-50 eurot kaptak. A szerk.)

A közelmúlt eseményei

Október 5-én du. 1300-tól a Faluházban Dr. Szigeti (Schwing) József által digitalizált, egykori plébánosunk, Bezedeki Márton által készített, 30-as, 40-es évekbeli filmfelvételeket tekinthettünk meg községünk lakóinak egykori életéről. Igazi kultúrtörténeti értéknek tarthatjuk. Úgy gondoljuk, a még feldolgozatlan felvételeket is közkinccsé kell tenni. A tél folyamán lehetőséget biztosítunk a film megtekintésére.
Október 9-én a nyugdíjasok Himesházára látogattak egy kis „szomszédolásra”, az ottani klub meghívására.
Október 14-én a Német Kórus Soltvadkertre, a „Szüreti napok”-ra utazott.
Október 17-én Görcsönydobokára kaptak nyugdíjasaink meghívást.
Október 20-án pedig Nagykozárba látogatott a Német Kórus, ahol Nemzetiségi Napon vett részt.

(Krizmájer Ádámné)

Önkormányzati hírek

Idősek Napja

2007. október 11-én, csütörtök délután – stílusosan a nyugdíjasklub heti összejövetelének időpontjában – köszöntöttük községünk idős lakóit; ahogy a polgármester nevezte őket köszöntőjében: a szépkorúakat.

A műsor szereplői voltak óvodásaink és kisiskolásaink, akik német táncokat adtak elő, a Szederinda táncegyüttes is csodálatos táncokkal lepte meg a szépszámú közönséget. Polgármesterünk köszöntője mellett Németh Lívia is verssel tisztelgett az idősek előtt, Horváth Józsefné pedig a nyugdíjaslét előnyeiről gyűjtött bölcsességeket adta elő. Csibi Imréné születésnapi jókívánságaival éltette a jelenlévőket. A Faluház vezetője, Krizmájer Ádámné is megnyugtató gondolatokat mondott arról, hogy érdemes-e élni idősként. Az éltesebb kornak is megvan a szépsége, csak meg kell találni minden apróságban az értéket. Egy kis ajándékkal és emléklappal köszöntöttük a „kerek” születés- és házassági évfordulósainkat majd uzsonnával láttuk vendégül községünk szépkorúit. 

 Az alábbi verssel szeretnénk tiszteletünket és megbecsülésünket kifejezni irántuk: 

 „Megérdemlik az idősek
Szeressék, tiszteljék őket!
Háborút és forradalmat,
Több kormányváltást átéltek.  

 Kedves arcukon ott láthatók
Az élet nehéz barázdái,
Érett, kedves mosolyukban
A nehéz sorsukat lehet látni.

 Gyermekeket, unokákat
És dédunokákat neveltek.
Becsületes, dolgos embereket
Adtak e földi életnek.  

 Az öregek még szeretnének
Meleg családi körben élni,
Szívből kívánom, az öregkort
Egyszer, mindenki meg tudja érni.”   

(Tomorszky Istvánné)

 

 Az óvodában januártól Ritzl Józsefné nyugdíjba vonul. Az itt jelentkező álláslehetőséget átcsoportosítással Krizmájer Ádámné venné át. A jelentős évi 6-8 millió Ft-os veszteséggel működő faluház további „sorsáról” később dönt a képviselő-testület. A nagytermet télen nem kívánjuk fűteni. Az egyéb tevékenységek (énekkarok, tánccsoportok, nyugdíjasklub) zavartalan működését biztosítjuk.
A Pécsváradi-, Bólyi- és Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás – összesen 60 település – együtt hozott létre LEADER–csoportot, melyhez Palotabozsok Község Önkormányzata is társult. A csoport együtt 2 milliárd Ft értékben nyerhet támogatást később meghatározandó célokra. A Pécsváradi Kistérségi Társulás pályázatot nyert a Pécsvárad – Bátaszék vasútvonalon megvalósítandó kerékpárút megterveztetésére. Az első egyeztetésre szept. 20-án került sor. A tervezői iroda már dolgozik, reméljük nemcsak a terv, a kerékpárút is elkészül.
Várhatóan jövő évben új burkolatot kap a Pécsvárad – Mohács közötti – falunkon is áthaladó – közút, tájékoztatta a polgármestereket Wekler Ferenc képviselő.
Október 6-7-én a Magyar Dalkör szervezésében Lévára (Szlovákia) látogatott egy kb. 40 fős csoport. Őszinte, jó hangulatú, kedves fogadtatásban részesültünk. A program tartalmas és igen színvonalas volt: többek között megcsodálhattuk Kálna gyönyörű intézményeit, a mohi Atomerőművet, temetőket Újbarson, Marosfalván és Mohiban. Már odafelé menet Komáromban az erőd és a szlovák oldalon levő város bűvölt el bennünket. Gyönyörű élményünk az „Európa-falu” is, ahol az Európai Unió minden országának egy reprezentatív jelleggel kiállított házát tekintettük meg. Léván istentiszteleten vettünk részt, ahol református magyar és szlovák püspök mondott beszédet. A dalkörünk a Lévai Református Gimnáziumban lépett fel igen nagy sikert aratva. Valószínűsíthető, hogy a két önkormányzat partner kapcsolatot létesít a közeljövőben.
Kísérleti jelleggel 80 m2 aszfaltozott járdát készítettünk. Az ilyen módon készült felületnek feleannyi a költsége, mint a betonozottnak. A környező településeken már évek óta ezzel a technológiával dolgoznak. Ha Önök elfogadják, nagyobb léptékben haladhatnánk a járdafelújításokkal. Kérjük, mondják vagy írják meg véleményüket! (ötlet-láda)
A Csiki Építőipari Kft. kivitelezésében elkészült a Petőfi- és Kossuth utcai összekötő járdaszakasz, az átjáró melletti árok burkolása és az előzőleg igen rossz állapotú lépcsőfeljáró. A tetszetős kivitelű lépcsők mellé azonban új korlátnak kell kerülnie.
A „Bátaapáti Térsége” Területfejlesztési Társulás elkészítette Palotabozsok végleges Vízrendezési Tervét. Igyekszünk pályázással pénzt szerezni a megvalósításhoz. A terv a községbe becsatlakozó földutak és a vízfolyások végleges rendezését jelentené.
Októberben széleskörű részvétellel megalakult a Zengő – Duna Helyi Vidékfejlesztési Közösség. Vezetője Hárs József bólyi, helyettesei Zsáli János pécsváradi és Wekler Ferenc mecseknádasdi polgármesterek. A társuláshoz 58 önkormányzat, 41 civil szervezet és 62 vállalkozás csatlakozott. Az EU-s pénzforrás megszerzésére azoknak a mikroközösségeknek van nagyobb esélyük, akik jól előkészített programmal és nagyobb együttműködő készséggel rendelkeznek. Várjuk a lakosság észrevételeit és javaslatait!

(Jordán József és a szerk.)

Iskolai hírek

Az iskolában szakkör keretében kedd és csütörtök délután angol nyelvoktatás zajlik, Kanyó Zsanett közreműködésével. Az önkormányzat a költségek felét átvállalta, így olyan gyerekeknek is lehetőségük nyílt az angol tanulására, akik szüleinek gondot jelentene a teljes összeg kifizetése.
A Palotabozsoki Zrt. egy 15 személyes kisbusz megvásárlásával segíti a szebényi gyerekek utaztatását. Reméljük, a jó állapotban levő jármű megoldást jelent egyesületeink és a lakosság utaztatásában is!
Az Iskolai- és Községi Könyvtár nyitva tartása november 6-ától a következőképpen alakul: kedd: 1300 - 1400 csütörtök: 1500 - 1600, kivéve a tanítási szüneteket.
Október 19-én az 5. osztályosok nagy része, két 6-os tanuló, egy szülő és 3 nevelő a Palotabozsoki Zrt. bajai almáskertjében 32 láda almát szedett a napközi és óvoda téli almafogyasztásának kielégítéséhez. A „munkadíj” 1 vödör alma volt, amit mindenki ingyen hazavihetett. Köszönet a gyerekeknek, nevelőknek, Andebank Ferencnek és a Zrt.-nek!
Feledi Rolandnak a kulcstartó elkészítéséért vagyunk hálásak.
Itt kíván helyreigazítást a tévesen közölt Kerner Ferencné neve: Kerner Gábornét illeti a köszönet az 5. osztály terítőinek megvarrásáért. 

Előttünk álló események

Október 28-án du. 1530-kor kezdődik a „Hősök-napi” megemlékezésünk, a templomban. Rövid imádságot olvas fel Németh Lívia, a Jóisten áldását kéri Szabó Gábor református lelkész. Ezt követően, meghatározott sorrendben vonulunk emlékműveinkhez, a templomból kifelé jövet gyertyát kaphat az, aki nem hoz magával. Az „Elhurcoltakért, kitelepítettekért” emelt emlékműnél a Német Kisebbségi Önkormányzat, a ligetben levő „Hősök” szobornál a Községi Önkormányzat, a Kopjafáknál a Magyar Dalkör tart megemlékezést és koszorúzást. A résztvevők bármelyik emlékhelyen a koszorúzást követően elhelyezhetik mécseseiket, gyertyáikat, virágaikat. Kérjük, ha tehetik, jöjjenek el minél többen, emlékezzünk együtt!
November 1-jén 1500-kor keresztúti ájtatosság lesz jó idő esetén a temetőben. Rossz időben, a templomban tartják.

(Szerkesztőség)

 

11.szám

Önkormányzati hírek

 Az október 24-i képviselő-testületi ülésen született döntések, röviden:

- A testület a labdarúgócsapat sikertelen szereplése miatt a Sportegyesület vezetésétől kért tájékoztatást. Dávid István egyesületi elnök őszinte, reális helyzetértékelést adott, melynek lényege, hogy a jelenlegi játékosállomány, a szűkös anyagi lehetőségek, a sportolók munkakörielfoglaltsága miatti erőnlét-hiány, kevés edzésmennyiség vezetett a jelenlegi kritikus helyzethez. A testület vállalja a további működtetéshez szükséges anyagiakat. A lemondott vezetők helyére sürgősen meg kell találni az alkalmas sportszerető, új személyeket. Nagy örömünkre szolgált, hogy hosszú idő után az elmúlt vasárnap nyerni tudott a csapat Nagyárpád ellen, 4:1 arányban. Hajrá Bozsok!
- A képviselők egyhangú szavazással elfogadták, hogy községünk partnerkapcsolati megállapodást kössön a szlovákiai Kálna településsel. Várjuk a szerződés létrehozásához Kálna képviselőit.
- A testület elfogadta a III. negyedévi költségvetési módosításokat. Örömmel állapítottuk meg, hogy a felvett hitelek és megvalósult beruházások (járda, Petőfi u. útburkolat, épület-átalakítás stb.) ellenére a pénzügyi egyensúly helyreállt, hiteleinket vissza tudtuk fizetni. - A helyi szükségletek és az intézmények kiszolgálása szükségessé teszi, hogy a 2 személyes Fiat Punto személyautót egy 9 személyes -használt- kisbuszra cseréljük.
- Egyetértett a testület azzal a lakossági kezdeményezéssel, hogy aki az utcafrontján elvégzi az árok kilapozását, ingyen megkapja a felbontásból megmaradt járdalapokat.
- Az önkormányzat beadta igényét a MÁV illetékeseinek a megüresedett Tóth néni-féle szolgálati lakás bérbevételére, későbbiek során megvásárlására.
- A fogyatkozó gyereklétszám szükségessé teszi, hogy a védőnői szolgálatot is hatékonyabban működtessük. Kezdeményeztük a Mohácsi ANTSZ-nél, a társult intézményi körben az eddigi 3 védőnői körzetnek 2 körzetté való átalakítását, januártól.

Október 26-án dossenheimi barátaink, Dieter Schmich Úr és fia vezetésével, újra meglátogatták községünket. A 10 fős férficsapat az Európai Kádárok Kft.-nél a hordókészítés mesterfogásait leshette el. Ifj. Flódung Kristóf és Szélig József szakszerű tájékoztatója és a látvány maradandó emléket hagyott a látogatókban. Kerner Pál borkóstolóval egybekötött tájház-bemutatója nosztalgiát ébresztett az idősebbek körében. A vendégek nagy tapssal jutalmazták az óvodások nemzetiségi műsorát, játékokat és ruhaneműt kaptak ajándékként a legkisebbek. A község bemutatását és a vendéglátást polgármesterünk vállalta, a jó hangulatról Rittlinger Marci bácsi gondoskodott.

Október 28-án du. 1530-tól tartottuk „Hősök-napi" megemlékezésünket. Tervünk az volt, hogy a templomban gyülekezünk, majd az Edelweiss éneke és Németh Lívia rövid imádsága után a zászlók mögé felsorakozva vonultunk volna emlékműveinkhez. Mivel az időjárás nem fogadott kegyeibe, Ritzl Benjamin - és apukája - gyönyörű trombita-szólója és a többi résztvevő emlékező műsora is a templomban zajlott. A Német Kisebbségi- és a Községi Önkormányzat, valamint a Magyar Dalkör emlékezett meg a háborúkban elesettekről, a politikai üldözés áldozatairól, elszenvedőiről. Köszönetünket és hálánkat szeretnénk ezúton kifejezni az alábbi résztvevőknek, közreműködőknek: Edelweiss Kórus, Németh Lívia, Német Kisebbségi Önkormányzat, Koller Józsefné, Ritzl József és Benjamin, Csibi Gábor, Czirják Zsolt, Barcsák Renáta, Pávics Kitti, Guszmann Józsefné és Dániel, Magyar Dalkör, Csiki Vincéné, Bajnáczki Péter, Fazekas Gézáné, Szabó Gábor református lelkész, Lichtmesz Éva és Magdolna, Spitz Mónika és János, Lichtmesz Vivien, Linder Barbara. Köszönet az ott levőknek azért, hogy a zord időjárás ellenére is oly sokan érezték szükségét az együttünneplésnek, a közös tisztelgésnek hőseink emléke előtt. 

 A halottak napjára az önkormányzat dolgozói és önkéntesek tettek sokat azért, hogy temetőnk méltó nyughelye legyen halottainknak.

Az önkormányzat kezdeményezte a Körzeti Földhivatalnál és a Sombereki Béke Őre MGTSZ utódszervezeteinél, hogy a Mária-kápolna körüli terület önkormányzati tulajdonba kerülhessen. A tulajdonlás feltétele a pályázati források elnyerésének. A testület szeretné, ha a kápolna környezete is méltóvá válna a hely régi rangjához, ha újra a környék zarándokhelye lehetne. 

Néhány kérésünk lenne a lakosság felé:

- Vegye komolyan a szemétszállítást végző társaság kérését és csak kommunális szemetet tegyen a kukákba! Külön figyelmet fordítson arra, hogy építési törmelék, vas és egyéb szilárd anyag ne kerüljön a szeméttárolókba!

- Kérjük, tegyen javaslatot, észrevételt a zöldhulladékkal, udvari virággal, őszi lombbal kapcsolatban. Egy járművel és a más munkákat is végző 2 alkalmazottunkkal nem vagyunk képesek a falu szemetének elszállítására.

- A Vízmű Társulás felhívja a lakosság figyelmét, hogy a lefolyókba csak szennyvíz kerülhet. Újra és újra eltömődik a rendszer, tönkremennek a szivattyúk. Zsákok, csizmák, mosogatórongyok teszik tönkre a berendezést. Néhány felelőtlen, rosszindulatú ember az egész községet hozza rossz hírbe, kellemetlen helyzetbe és okoz lakótársainak bűzt, undort és nem kevés kárt.

/Jordán József és a szerk./

V. Nemzetiségi Nap

A Palotabozsoki Német Kisebbségi Önkormányzat november 4-én rendezte meg ötödik alkalommal nemzetiségi napját.

A rendezvény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget adjunk a községünkben tevékenykedő német nemzetiségi hagyományőrző csoportoknak, oktatási intézményeknek. Ápoljuk a már kialakult jó kapcsolatot partner német önkormányzatainkkal, és a szomszéd településekkel. Lehetőségeinkhez mérten megköszönjük a résztvevők és segítőink munkáját egy baráti vacsorával.

A nemzetiségi műsoron bemutatkoztak az óvodások, az általános iskola tanulóiból álló gyerek táncosok két korosztályban, a nyugdíjasklub énekesei, a Magyar Dalkör, a Német Népdalkör, az Edelweiß Lánykör, a véméndi Hagyományőrző Fúvószenekar valamint a soltvadkerti Búzavirág Asszonykórus. Megtisztelték rendezvényünket községünk elöljárói, az iskola és az óvoda pedagógusai, az önkormányzat dolgozói, Soltvadkert polgármestere Lehotzki Ferenc, a soltvadkerti Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai. Az ünnepség keretében köszöntük meg Kerner Pál és Bíró Pál önzetlen munkáját, amit nemzetiségeink tárgyi emlékeinek megőrzéséért és bemutatásáért végeznek.

Nemzetiségi Napunkat egy baráti hangulatban elköltött vacsorával zártuk.

(Krizmájer Ádámné)

 Azt gondoljuk, nem meglepő Önök számára az, hogy Dr. Bacsa Imre nemcsak községünk lokálpatriótája, hanem megbecsült versírója is. A közelgő Erzsébet napi búcsú alkalmából küldött egy szívet melengető verset, melyet templomunk védőszentjéről írt és ezúton tesszük nagy hálával közkinccsé:

Árpádházi Szent Erzsébet 

Apja magyar, anyja német
András s Gertrúd gyermeke,
Huszonnégy évet élt csupán
Áldozat volt élete.

Anyját Bánk bán szúrta agyon
Árvaságra így jutott,
Thüringiába vitették
Wartburg várában lakott.

Kórházakat alapított
Góthában és Wartburgban,
Később aztán Eisenachban
Majd utána Marburgban.

Férjét, Lajost hőn szerette
Hat év után özvegyen,
Szegényeket gyámolítja
Éltük emberibb legyen.

Szent Ferenc is csodálta Őt
Lelki tanítója volt
Erzsébetnek küldött köntös
Kitüntetett hála volt. 

IX. Gergely pápa
Maga volt a szeretet,
Lelki erősítés gyanánt
Írt hozzája levelet.

Ezerkétszázhuszonhatban
Ferenc lelke távozott,
Egy évre rá Lajos őrgróf
Szintén elhalálozott.

Ez a csapás Erzsébetnek
Fizikumát megtörte,
Négy év múlva szíve terhe
Erzsébetet elvitte.

Előbb Ferencet, azután
Erzsébetet siratta,
IX. Gergely pápa
Szentek közé iktatta.

Szent Erzsébet patrónusa
A bozsoki templomnak,
Oltárképén virágai
Mindörökre virulnak.

/Dr. Bacsa Imre/

Előttünk álló események

2007. november 17. (szombat) Polgárőrök által szervezett búcsúbál
2007. november 22. (csütörtök) Nyugdíjasklub 10 éves jubileumi műsoros estje vacsorával, négy szomszéd község nyugdíjasaival
2007. november 24. (szombat) A Magyar Dalkör Egyesület 15 éves jubileumi műsora, vendégszereplőkkel
2007. november 25. (vasárnap) A színjátszók Véménden adják elő az Oroszlánvadász c. darabot
2007. december 1. (szombat) Az Edelweiss Lánykórus 10 éves német nemzetiségi jubileumi műsora, vendégszereplőkkel
2007. december 5. (szerda) A Faluházba érkezik a Mikulás (Az a nagyszülő, akinek nem helyben lakik az unokája, de szeretné, ha Palotabozsokon kapna ajándékot, kérjük nov. 30-ig fizessen be 500 Ft-ot az óvodában!)
2007, december 7. (péntek) 1700 Közmeghallgatást (falugyűlést) tart képviselő-testület és a polgármester. Ha Önt érdekli községének jelene és jövője, kérjük, tiszteljen meg jelenlétével!
2007. december 9. (vasárnap) Iskolások adventi barkácsdélutánja
2007. december 16. (vasárnap) Karácsonyi Hangverseny: a Palotabozsok- Mohács-Somberek Fúvószenekar és a helyi hagyományőrző csoportok ünnepi műsora
2007. december 29. (hétfő) Előszilveszter a helyi fiatalság szervezésében

2007. december 31. (szerda) Szilveszteri mulatság a képviselő-testület szervezésében a Faluházban
Vacsora:
Aperitif
Vegyes tál: szezámmagos rántott szelet
                    cigánypecsenye
                    göngyölt pulykamell
Köret: rizi-bizi
           petrezselymes burgonya
           káposztasaláta
Desszert

Éjfélkor:  pezsgő + sültkolbász, mustár, burgonyasaláta
Tombolasorsolás

Ár: 5000 Ft, -/fő
Zene: SEXTETT
Jelentkezés
: dec. 15-ig Roberto Büfé (tel. 341-149 )   vagy     PB-i Mg. Zrt. (tel. 341-387)

Részvételükkel a palotabozsoki egyesületeket támogatják!

(Szerk.)

12. szám

Iskolai, óvodai és egyéb hírek

November 14-én iskolánk két 6. osztályos tanulója – Emmert Gergő és Takács Gábor – vett részt a Janus Gimnázium által rendezett megyei matematikaversenyen. Az eredményhirdetésre is meghívást kaptak, mint kiderült derekasan helytállva, dicsérő oklevelet szereztek.

November 21-én egy 7. és 8. osztályosok alkotta 8 tagú csapat a „Bolyai-kupa” matematikaversenyen mérte össze tudását jó néhány csapattal. Végül a 7. hely jutott tanulóinknak.

A 7. és 8. osztály tanulmányi kirándulás során meglátogatta a Paksi Atomerőművet és a szintén ott található, Makovecz Imre által tervezett templomot.

A „Gondolkodj egészségesen” országos program keretében Pásztory Dóri, községünk híres paralimpiai- és világbajnok elszármazottja és barátai, egészség-zsákkal ajándékozták meg minden óvodásunkat. Kevés helyre juttatták el személyesen ezeket a hasznos ajándékokat, ezért nagyon büszkék vagyunk arra, hogy hozzánk ellátogattak. Az ovisok aranyos kis műsorral köszönték meg a csomagokat.

December 5-én este hozzánk is megérkezett a Mikulás! Hogy gyorsabban odaérjen a faluház udvarára, Pencz József hozta hintón, így minden gyermeknek időben, személyesen adta át a Mikulás az ajándékot. Köszönjük a polgárőröknek és tűzoltóknak a hangulatos estét, meleg teát, a tűz melegét, a Mikulás-csomagokat, Emmert Jánosnak és az Edelweiss lányoknak a zenét és dalokat, az ovisoknak a verseket, énekeket.

December 9-én immár hagyományos adventi barkácsdélutánt szervezett Guszmann Józsefné a faluházban. A gyerekek és az érdeklődő felnőttek különböző érdekes és hasznos dolgokat készíthettek. Az ünnepre való felkészülést a legkisebbektől az idősebbekig mindenki élvezte. Ez annak köszönhető, hogy 15-féle tevékenység közül választhattak a jelenlevők. Készíthettek mézeskalács-házikókat, díszíthettek karácsonyi süteményeket, karácsonyi virágcserepeket. Adventi koszorút, fából és gipszből készített gyertyatartót és ajtódíszt barkácsolhattak. Angyalkák, karácsonyfadíszek készültek papírból, ablakdíszek üvegfestés technikával, papírból, de az ügyeskezű, türelmes gyerekek karácsonyi üdvözlőlapot is hímezhettek. Népszerű tevékenység volt a fafigurák festése, a gipszképek készítése, sógyurmázás és gyertyakészítés is. A rendezvény nem lett volna ilyen sikeres támogatóink és segítőink nélkül. Akiknek ezúton fejezzük ki köszönetünket:

Önkormányzat, Bajnáczkiné Fazekas Veronika, az óvónők, a tantestület tagjai, Csibi Zoltán, Mieth János és Jánosné, Csibiné Schrempf Ágnes, Penczné Hauszmann Irma, Ginter Klára, Schipp Ferencné, Lichtmesz József, Obert Ferencné, Kovács János, Jordánné Kovács Klára, Trapp Józsefné, Máté Zsuzsa és Csaba, Hegedűs Emese, Bocz Csaba, a konyhások, Guszmann Ferenc és Guszmann József.

A 2007. júliusában alakult Amatőr Női Kézilabda csapat második versenyén szerepelt Himesházán december elején. Az öt csapat részvételével rendezett kupán 3. helyezést értek el. A csapat versenyeken való indulását mezek vásárlásával segítették: Emmert János, Kaiser Attila, Kohl Lőrinc és Pál Nándor. Segítségüket ezúton szeretnénk megköszönni.

A hagyományos Karácsonyi Hangversenyt idén a templomban tartottuk, így a ministránsok és a többi gyermek megajándékozásával együtt tudtuk lebonyolítani, amit a Jordán Kft.-nek és a Mezőgazdasági Zrt.-nek köszönünk. A zeneiskolások, énekkarok, Spitz János és Krizmájer Ádámné gondoskodtak arról, hogy emelkedett hangulatban várjuk az ünnepeket. Hálásak vagyunk minden szereplőnek! 

Közérdekű önkormányzati hírek

Az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy bérleti szerződést kössön a MÁV-val a Tóth néni féle lakóház és udvar használatára vonatkozóan. Ha bárkinek bérlési szándéka lenne, kérjük, jelezze a Polgármesteri Hivatalban!

Szalona Jánosné nyugdíjba vonulása miatt, 2008. január 10-ig az óvodában dajka munkakör betöltésére várunk jelentkezőket, akik írásbeli szándékukat a Polgármesteri Hivatalban adhatják le.     

Már néhány hete olvasható az interneten községünk hivatalos honlapja, melyet két Palotabozsokról elszármazott fiatalembernek köszönhetünk: Nagy Gábornak és Szőcs Mártonnak. Ők teljesen ingyen, szabad idejükből nem keveset áldozva dolgoznak azért, hogy bozsokiak és elszármazottak vagy bárhol másutt a világon élők, rákattintva honlapunkra, megismerjék a helyi történéseket, programokat, rendezvényeket, közérdekű híreket. Ezzel nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy jó hírünk terjedjen a nagyvilágban. Köszönjük nekik, ezúton is!

HONLAPUNK CÍME: www.palotabozsok.hu (Tehát ez az oldal :-) ) 

Azt is tudnunk kell azonban, hogy a tartalma még szerkesztés alatt áll, így nem egy tökéletesen megalkotott kész mű, hanem folyamatosan változik. De a fiúk azon vannak, hogy egyre jobb, egyedibb, ránk jellemzőbb legyen, amely reményeink szerint előbb-utóbb megvalósul. Az Önök türelmét kérjük és azt, hogy terjesszék ismerőseiknek is az információt, hogy Palotabozsok az elektronikus világban is jelen van.

December 7-én tartotta a képviselő-testület az idei évi közmeghallgatást, vagyis a falugyűlést. Lehet, hogy nem reklámoztuk eléggé a programot, - a Bozsoki Krónikában túl régen olvashatták és a hirdetőtáblákon megjelenő információkat talán nem követik figyelemmel – így elég kevesen jöttek el a faluházba. Köszönjük azoknak, akik vették a fáradságot és megtiszteltek jelenlétükkel. A polgármester beszámolt az elmúlt év eseményeiről, az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának legfőbb jellemzőiről és arról, hogy merre tart a képviselő-testület döntései nyomán községünk. Aszmann Károly jóvoltából képekkel illusztráltuk a községünkben zajló elmúlt évi eseményeket. Ahhoz képest, hogy tavaly decemberben hitel felvételére kényszerültünk a fizetések folyósításához, nem kell szégyenkeznünk, mert reményeink szerint közel 10 millió Ft-ot tudunk önerőként felmutatni jövőre a pályázatainkhoz. Intézményeinket is megpróbáljuk változatlan keretek között még magasabb színvonalon működtetni. Azért még nem dőlünk hátra a karosszékben, hanem keményen, szoros gazdálkodással törekszünk a még hatékonyabb működésre, s ezen felül szeretnénk a község minden lakójának megelégedésére tevékenykedni, emellett tettünk hitet.

A Pettermann házaspár a falu fiataljainak csütörtökönként táncházat tart a Faluházban, várják a további jelentkezőket.

A szemétszállítás rendjének alakulása az ünnepek alatt

Dec. 25. (kedd) helyett dec. 22-én, szombaton és 2008. jan. 1. (kedd) helyett 2007. dec. 29-én, szintén szombaton viszik el a kukák tartalmát.

Csoportjaink jubileumai

Időrendben az 1. jeles eseményre november 22-én került sor: a Palotabozsoki Nyugdíjas Klub fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepelték. Az önkormányzat nevében a polgármester mellett Bajnáczkiné Fazekas Veronika és Czirják József képviselő is köszöntötte őket, virágot, emléklapot és 20000, Ft-ot átnyújtva nekik. Erre az alkalomra meghívtak néhány környékbeli csoportot, így a görcsönyiek, nagykozáriak, vaskútiak, himesiek is részt vettek az ünnepen. A közös ebéd igen jó hangulatot eredményezett, a mulatókedv estig kitartott.

---------------------------------------------------------------

November 24-én a Palotabozsoki Magyar Dalkör megalakulásának 15. évfordulóján megható, szemet-szívet gyönyörködtető műsort szervezett, helyi és bonyhádi előadók társaságában léptek fel dalköröseink. Méltó ünnepe volt ez a Magyar Dalkör eddigi pályafutásának, záloga az előttük álló jövőnek is. Az-az együttes, amely az általa képviselt népcsoportok hagyományait ilyen gondosan ápolja, mint ők, biztos lehet abban, hogy sokáig képes megőrizni azokat. Ők a tárgyi emlékekre ugyanúgy vigyáznak, mint a népdalkincsre, ezért alapos reményünk van arra, hogy azok sem válnak semmivé. Ezúton is köszönjük azt a lelkes, önzetlen tevékenységet, amelynek nyomán nem csak a község gazdagodik, de azok a népcsoportok is, amelyek tagjai már szinte csak általuk szerez információt a régmúlt időkről. Mindezért mondott köszönetet a Székely Szövetség elnöke, Potápi Árpád és alelnöke Csiki Béla is, de nagyrabecsülését és háláját fejezte ki a község önkormányzata nevében az alpolgármester, Friedrichné Fazekas Mária is. Céljaik megvalósításához az ünnep alkalmából az önkormányzat 40000,- Ft-tal járult hozzá. Azt gondolom, amit ők végeznek, több mint hagyományápolás; az már egy kultúra életre hívása, amely a Dalkör műsorai által képviselt, teljesen rájuk jellemző előadásmódot foglalja magában.

A fellépőket és meghívottakat a műsor után finom vacsorával, süteménnyel kínálták. A dalkörtagok gondoskodtak a kiszolgálásról is, minden más mellett. A Dalkör vezetője, Csiki Vincéné az alábbi köszönet-listát juttatta el a szerkesztőnek:

„A MAGYAR DALKÖR EZÚTON MOND KÖSZÖNETET MINDAZOKNAK, AKIK AZ ELMÚLT 15 ÉV ALATT ANYAGILAG VAGY MUNKÁJUKKAL SEGÍTETTÉK RENDEZVÉNYEIK LEBONYOLÍTÁSÁT:

PALOTABOZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRŐRÖK EGYESÜLETE, EURÓPAI KÁDÁROK KFT., TETT BÁTAAPÁTI, PALOTABOZSOKI MEZŐGAZDASÁGI RT., AGRO BOZSOK KFT., KOVÁCS ÉS KOVÁCS KFT., CSIKI ÉPÍTŐIPARI KFT., IWCS ÉPÍTŐIPARI KFT.,

PALOTABOZSOKI TANTESTÜLET, ÓVODA DOLGOZÓI, JORDÁN JÓZSEF, SCHÜTZ JÓZSEF, ERŐSS BÉLA, CSIBI LAJOS, BARABÁS ANTAL ÉS BARABÁS ANTALNÉ, RITZL RÓBERT, HORNUNG ALFRÉD, LINDER CSABA, LINDER ÁDÁMNÉ, MEILINGER LÁSZLÓNÉ, SZABÓ GÁBOR, STEINER FERENC, CSERNIK RÓBERT, ILLÉS JÓZSEF, TROSZT JÓZSEFNÉ, DARAZSACZ JÁNOS, EMMERTNÉ CSIKI ADRIENN, EMMERT JÁNOS, KRIZMÁJER ÁDÁMNÉ, SZABÓ JÓZSEFNÉ, KERNER PÁL ÉS KERNER PÁLNÉ, KALOCSAI LÁSZLÓ, MÁRTON GYULA.

KÖSZÖNJÜK A FINOM SÜTEMÉNYEKET A BOZSOKI ASSZONYOKNAK, MELYEKKEL VENDÉGEINKET MEGKÍNÁLHATTUK!”
---------------------------------------------------------------

December 1-jén a Palotabozsoki Edelweiss Leánykórus létrejöttének 10 éves évfordulóját ünnepelte. Csodálatos „természeti” környezet fogadta az érkezőket, termésekkel, levelekkel, rönkökkel és más „kincsekkel” díszítették fel a Faluházat. A lányok gyönyörűen, „angyali hangon” énekeltek, mint mindig; jó érzés volt a sugárzó arcokon végighordozni tekintetünket. A sombereki táncosok színesítették a mieink mellett a műsort. Igazi kikapcsolódást jelentett a véméndi GJU-sok által bemutatott „Heimat-melodie” is. A lányok sokéves, magas színvonalú, kitartó munkáját méltatta az önkormányzat nevében az alpolgármester mellett Báling Józsi bácsi is, aki személyesen nem tudott eljönni, de levélben gratulált nekik. A fellépő és meghívott csoportok is ajándékokkal halmozták el az ünnepelteket. A csoport terveinek valóra váltását az önkormányzat szintén 40000,- Ft-tal segítette. Ebben a rohanó, az igazi értékeket semmibe vevő világban nagyon meg kell becsülnünk az Edelweiss lányok által képviselt magas színvonalú, rájuk jellemző stílusban, finom hangon énekelt dalait, lelkes tevékenységüket. Ők olyan kincse a községnek, amelyre mindenki büszke lehet, vigyáznunk kell rájuk, s lehetőségeink szerint támogatnunk kell őket. Végül finom, hidegen tálalt ételeket és még finomabb süteményeket kínáltak a vendégeknek. Az estét ingyenes bál zárta, melyen a Sextett szolgáltatta a talpalávalót.

Az Edelweiss Leánykórus vezetője, Németh Lívia az alábbiaknak szeretné köszönetét a tagok nevében ezúton is kifejezni:
„Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki az elmúlt 10 évben segítette munkánkat. Először is nagy köszönet illeti zenei kísérőnket, Martini Mártont, akire mindig számíthattunk minden körülmények között.
Köszönet illeti Krizmájer Ádámné Erzsit, aki sokszor elkísért fellépéseinkre, segítette munkánkat és írta a pályázatokat, amivel sok pénzhez jutottunk.
Köszönjük a Palotabozsoki Zrt.-nek, a Lengl Grill Kft.-nek, és Ritzl Róbertnek, hogy felajánlásaikkal hozzájárultak a mai nap költségeihez.
Kerner Józsefnek köszönjük a CD-k megírását, amely lehetővé tette fellépéseinket, amikor Marci nem tudott kísérni bennünket.
Mindkét fellépőruhánkat Troszt Józsefné Marika varrta, amit nagyon sok helyen, nagyon sokan megcsodáltak. A vállkendők rojtozását Heilmann Józsefné, Kerner Ferencné és Hielmann Józsefné (aki sajnos már nincs közöttünk) végezte. Valamennyiüknek köszönjük!
Köszönjük Kerner Pali bácsinak, hogy induláskor szívén viselte sorsunkat, fellépéseket szervezett és betanította az énekeket.

Köszönjük az önkormányzat pénzügyi támogatását, a HEGIN Kft.-nek a fuvarozást, az anyukáknak, különösen Takácsné Obert Katalinnak és az aerobicos csapatnak a díszítést, a gyerekeknek (Takács Bianka, Obert Ferike, Ritzl Melitta és Szalona Dzsenifer) a tobozok, gesztenyék gyűjtését, Németh Sándornénak a dalszövegeket, Ginter Klárának az emlékplakettek elkészítését, Trunk Péterné és csapatának a finom vacsorát, Steiner Ferencnek a hangosítást, Metz Roladnak a konferálást, a szülőknek a sok segítséget és biztatást, Báling József Úrnak és Klieber József plébános Úrnak a templomi szerepléseken nyújtott segítséget. Külön köszönet illeti Németh Sándornét, aki a jubileumi műsor megszervezésében és lebonyolításában mindvégig segített, a fellépőknek, hogy színesebbé tették ezt a szép ünnepet.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a volt tagoknak, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig együtt énekeltek velünk.”

TISZTELT OLVASÓINK!

A közelgő Karácsonyra az alábbi idézettel szeretnénk Önöknek békés, áldott ünnepeket kívánni, az új évre jó egészséget és azt, hogy vágyaikat legyenek képesek valóra váltani!

„… Kérem, legyen minden nap ünnep
Hol könnyet nem a fájdalmak szülnek.
Legyen hit, megértés, szeretet, béke
Hisz az életnek így van valódi értéke.”

(Horváth-Varga Sándor)

2008 - II. évfolyam

______________________________

1. szám

Tisztelt Palotabozsokiak!

2007 karácsonya, a szeretet és reménység ünnepe után érkeztünk a bizonytalannak látszó jövőhöz: az újesztendőhöz.
Karácsonykor olyan erőforrást találtunk családunkban, szeretteinkben, az újszülött kis Jézusban, amelynek nyomán nem éreztük kilátástalannak a világot, az életet.
Az Ószövetségi próféta így írta le: „a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.” Ez a világosság a szeretet. Ez a világosság az egyetlen reménységünk még a legkilátástalanabb időkben is.
Hiszem, a szeretet és reménység világossága nekünk itt, Palotabozsokon is, 2008-ban is utat fog mutatni!

Tisztelt Olvasók!

Itt szeretném megköszönni az önkormányzat nevében minden jó szándékú, a közösségért tenni akaró és cselekvő polgárnak, egyesületnek, intézménynek, vállalkozónak, hogy hordozták az elmúlt év nehézségeit és terheit, hogy segítették községünk anyagi-szellemi túlélését, gyarapodását. Nélkülük sokkal rosszabb helyzetben lennénk. Ma az ország is, Palotabozsok is nehéz napokat él. A pénzügyi-gazdasági válság egyre rosszabb állapotba sodorja nemcsak az önkormányzatokat, intézményeket, de a családokat is. A fenntarthatóság határait súrolja településünk minden intézménye. Mégis azt gondolom, a közszolgáltatások működőképességét meg kell őriznünk még akkor is, ha nehézségekbe ütközünk. Legfőbb erőforrásunk ehhez az Önök segíteni akarása, összefogása. Ha nem tudunk egymás sikereinek örülni, ha nem fogjuk meg „egymás kezét”, gyengébbek leszünk, szétforgácsolódunk. Nincs nehezebb, de nemesebb feladat annál, mint a bajban való összefogás, együtt gondolkodás és tevékenykedés, közös jövőnk érdekében.
Wass Albert gondolataival szeretném mindezt igazolni:

„Az a szeretet, mely egybeolvaszt
testvért testvérrel, magyart magyarral,
Mely megértést és békességet teremt
a civódás helyén, egységet a széthúzók között,
építő szándékot a rombolók szívében,
és közös nagy emberi mozdulatokhoz
erőt ad a leggyöngébbeknek is.”

Bízom abban, hogy kitartó, becsületes és szorgalmas munkánk, a közös célokért való megmozdulásunk, közösségünk fejlődését és felemelkedését eredményezik!
Az alábbi idézettel szeretnék minden kedves Palotabozsokinak 2008-ra jó egészséget, eredményeket és sikereket kívánni:

„Itt állok magam is, azt óhajtom éppen:
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést,
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk!”

(Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester)

2007-re vonatkozó néhány statisztikai adat

Az alábbiakban néhány községünkre vonatkozó, talán az Önök érdeklődésére is számot tartó adatot szeretnénk közzétenni. (2007. december 31.)

Községünk lakóinak száma:1037 fő
  Nők száma: 534 fő
  Férfiak száma: 503 fő
  Hajadonok, nőtlenek száma: 341 fő (137 nő, 204 férfi)
  Házasok száma: 526 fő (263 nő és 263 férfi)
  Özvegyek száma: 132 fő (116 nő, 16 férfi)
  Elváltak száma: 38 fő

Korosztályok szerinti megoszlás:

0-14 évesek száma:125 fő
15-29 évesek száma:179 fő
30-59 évesek száma:426 fő
60 év fölöttiek száma:307 fő

 2007-ben a községben 5-en születtek. Ők:

Brandt Lili, Kerner Ákos, Pflug Liza, Tóth Zorán Tamás, Vörös Bianka.

Az elmúlt évben kötöttek házasságot:   Csomor Enikő Éva és Daradics Nándor
                                                               Domokos Andrea és Orovecz Krisztián
                                                               Szűcs Mária és Sepovics Zsolt
                                                               Régert Emese és Friedrich Péter

És végül azok, akik már sajnos nem lehetnek közöttünk:
özv. Kovács Mártonné (Csámpár Etelka), Pettermann Edit, özv. Flódung Jánosné (Máhr Mária), Martini Ferenc, özv. Martini Ferencné (Thurn Erzsébet), Veres Jolán, Fazekas Géza, Heilmann József, Flódung János, özv. Heilmann Józsefné (Péter Anna), Szeiberling Ferenc, Csobot Gergely, Hofstädter Antal, Bihari Zoltán, Kovács Ferencné (Horváth Ibolya), Wilhelm András, özv. Thurn Györgyné (Thurn Mária), Brandt Péter, Jakab István, özv. Hegedűs Józsefné (Binszki Anna), Flódung Ádámné (Schütz Mária).

Az alábbi emlékező sorok megjelentetését kérték a Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet munkatársai:

Gyászolunk

A közelmúltban hunyt el Flódung Ádámné, a Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet palotabozsoki kirendeltségének nyugdíjas vezetője. Szívünket, lelkünket mély gyász járja át. Gyorsan és csendesen távozott közülünk.
Takarékszövetkezeti pályája 1969-ben kezdődött. 13 évig dolgozott ügyintézőként, majd 25 éven keresztül kirendeltség-vezetőként tevékenykedett. Nagy munkabírással harcolt, küzdött nap mint nap a sikerekért, a fejlődésért. Kiválóan tudott kapcsolatot teremteni munkatársakkal, tagokkal, ügyfelekkel. Munkáját az óvatosság, körültekintés és becsületesség jellemezte. A Takarékszövetkezettől szinte ideje sem volt elszakadni, az elmúlt évben ment nyugdíjba. Súlyos betegsége ragadta el tőlünk és szeretett családjától.

Kedves Marika !

Szelíd mosolyod, kedvességed tovább él szívünkben, emléked örökké megőrizzük.
Nyugodj békében!

Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet munkatársai

Önkormányzati hírek, röviden

Az elmúlt év utolsó önkormányzati rendezvénye a képviselő-testület által szervezett szilveszteri mulatság volt. A tavaly már jól bevált Sextett zenekar teremtett és tartott fenn igen jó hangulatot. A sikerhez nagyban hozzájárultak Märcz Jánosné és csapata által készített nagyon finom étkek is. Az előkészületekből a legnagyobb részt Bajnáczkiné Fazekas Veronika és Ritzl Róbert vállalták. A bevétel megmaradó részét az önkormányzat és egyesületek rendezvényeinek színvonalasabbá tételére szeretnénk fordítani. Ezúton fejezzük ki köszönetünket minden résztvevőnek a támogatásért, aktív segítőnek a munkájáért.
A képviselő-testület döntött a dajka állás betöltéséről. A végzettség és gyakorlat alapján számításba vehető személyek közül Hofstädter Henrikné kapta a legtöbb szavazatot, így ő foglalhatta el az állást.
Az óvodában decemberben, szűk körben, nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúztatták Ritzl Józsefné óvodavezetőt, aki 1969 óta óvónője, 1977-től vezetője volt az intézménynek. A sok évtized során lelkiismeretes, megbízható és állhatatos tevékenység jellemezte, amelyet a gyerekekért, kollégáiért, az intézményért, annak fejlesztéséért végzett. Január közepén Szalona Jánosné, dajka vonult nyugállományba, 20 éves munkaviszonnyal a háta mögött. A kollégák és az önkormányzat ajándékkal, virággal kedveskedtek mindkettőjüknek.
Az önkormányzat és község nevében ezúton is szeretnénk hálánkat kifejezni munkájukért. Úgy gondoljuk, az ovisok a legjobb kezekben voltak általuk.
Ezúton is köszönjük Csibi Géza képviselőtársunknak, hogy 1 éven keresztül az Ő támogatásával tudtuk havonta tájékoztatni Önöket a falut érintő eseményekről, történésekről. 2008-ban az önkormányzat vállalja a Bozsoki Krónika megjelentetését, emellett lehetőséget biztosítanánk vállalkozók, cégek bemutatkozásának, – erre való igény esetén – így finanszírozási költségeink csökkenthetők lennének.
Nagy reményeket tápláltunk a Somberek központú iskolatársulás pályázási lehetőségei iránt. Sajnos a pályázati kiírás először az iskola, majd az óvoda esetében is olyan feltételeket támasztott, amelyeket a testület nem tudott felvállalni.
A MÁV tulajdonában levő, de az önkormányzat által hasznosítható Tóth néni-féle őrház bérletére eddig egy jelentkező van, Bihari Eszter személyében.
A jelenlegi közmunka programban illetve közcélú foglalkoztatásban Bihari Eszter és Petrovics József vehet részt.
Térségünkben is indul az autópálya-építés. Várhatóan szálláslehetőséget keresnek a tartósan e területen dolgozók. Célszerűnek tűnik egy - Nagynyárádhoz-, Somberekhez-, Zengővárkonyhoz hasonló - helyi turizmust felkaroló civil szervezet létrehozása, mely szerény jövedelmet is hozhat az ezzel foglalkozóknak. Szeretnénk felmérni, van-e igény ilyen jellegű szolgáltatásra. Ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Falusi Vendégvárók Szövetsége képviseletében Zsifkovicsné tart, február 13-án 1800-kor a faluházban.
Palotabozsok Község Önkormányzata a „Virágos Baranyáért” környezetszépítő versenyen való kiváló szerepléséért oklevelet és 100 ezer forintot nyert. A pénzt a falu szépítésére, virágokra és díszfákra kívánjuk fordítani.

Egyéb hírek

A karácsonyi műsort a palotabozsoki, majd a szebényi nyugdíjasoknak és érdeklődőknek a 3.-4. osztályosok, valamint a napközisek mutatták be, amiért Csiki Vincénének és Guszmann Józsefnének tartozunk köszönettel.

Év vége előtt 2 nappal a GJU tartott elő szilvesztert, amelynek nagy sikere volt.
Január 12-én tartotta a Tűzoltó Egyesület éves közgyűlését. A megjelent közel 40 tag megköszönte a vezetésnek az eredményesen végzett munkát. A vezetésben a leköszönő Ginter József egyesületi elnök helyére Obert Pétert választotta a tagság. A titkári és pénztárosi teendőket Hornung Emese és Hellebrand Tímea vállalták. Csoportjuk társadalmi munkát szervez – amint az időjárás és „útviszonyok” engedik – a földesutak szurdokainak kitisztítására, a pontos részletek plakáton vagy a következő számunkban megjelennek.
A pécsi katolikus megyéspüspök úr rendelkezett a minimálisan fizetendő egyházközségi hozzájárulásról 2008. január 1-jétől, - amelyet a palotabozsoki egyházközségi képviselő-testület módosítás nélkül elfogadott - s eszerint a keresőképes palotabozsoki katolikusoknak személyenként 3000,- Ft-ot kell fizetniük évente.
2008. február 1-jén tartjuk hagyományos farsangi bálunkat az ovisok és iskolások számára, a faluházban, a Tóth-duó közreműködésével. A szervezési feladatokat Ferencz Emília vezetésével a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség végzi. Idén is számítunk a szülők segítségére, jegyárusításban, takarításban és szendvics-üdítő eladásban. Változatos programokat kínálunk, arra kérjük Önöket, lehetőség szerint minél többen jöjjenek el, jelenlétükkel az iskola alapítványát támogatják.
Február 10-ére tervezi a Német Kisebbségi Önkormányzat hagyományos farsang délutánjának megtartását. Részleteket a hirdetőtáblákról lehet megtudni.
Olaszországban, a toscanai borvidék egyik legnevezetesebb pincészete - Fonte Rutoli - 16 kádárüzem részvételével versenyt rendezett, ahol zömében francia vezető cégek mutatták be hordóikat a palotabozsoki Európai Kádárok Kft. mellett. Olasz borászok „vakon” tesztelték a különböző hordókból vett bormintákat, sokrétű elvárásnak való megfelelésük nyomán pontozták azokat. A teszteredmények alapján a palotabozsoki kft. az 1. helyen végzett. Nyilván ezzel újabb piaci lehetőségek nyílnak a cég előtt, de azt is látnunk kell, hogy Palotabozsok neve is megjelenik a világban. Az alábbiakban bemutatkozik az Európai Kádárok Kft.

„Merjünk nagyokat álmodni”…

1997. május 1-jén hozták létre az Európai Kádárok Kft.-t, olasz-magyar vegyesvállalatként, palotabozsoki telephellyel. Magyar tulajdonosa Flódung Kristóf. Tavaly ünnepelték fennállásuk 10 éves jubileumát. Hárman kezdték meg a hordók gyártását, ma 15 alkalmazott dolgozik az üzemben. Technológiailag és más tekintetben is folyamatosan fejlődnek. 2007-ben 3000 db hordót értékesítettek, - de akár 6000 db készítésére is lenne kapacitásuk – kádárüzemük vezető helyen szerepel Magyarországon. A dolgozók munkájával és hozzáállásával a cég irányítása elégedett, de ez fordítva is így van. 4 ember szervezi és koordinálja a tevékenységet, nem napi 8 órában. A hordókkal a nemzetközi és magyar piacokon maximálisan elégedettek, ezt az jelzi, hogy rendszeresen visszatérő vevőik vannak. A magyarok mellett Chile, Kalifornia, Ausztrália, Spanyolország, Olaszország, Ausztria, Németország és a hordókészítésben nagyhatalomnak számító Franciaország borászai is rendeltek a cégtől hordókat. Hogy miért tudott egy ilyen rangos mezőnyben, mint az olaszországi, nyerni az Európai Kádárok Kft? Erre a válasz elég sokrétű.
Már a fa vásárlásánál odafigyelnek, hogy olyan kocsánytalan tölgyfa kerüljön a telepre, amely hegyvidékről - Zemplén és a Mecsek területéről – származik, igaz, hogy kevesebbet, de karsztvizet szívott magába, s ezáltal a síkvidékinél lassabban is fejlődött. Viszont olyan különleges aromák és illatok gyűlnek össze benne, amelyek a bor minőségét javítják, különlegessé, egyedivé teszik azt. 3-szor lehet ilyen aromákkal és ízekkel telt bort nyerni ezen hordókból, a későbbiekben sima hordóként lehet használni.
A másik, amit már én állapítok meg a cégvezetővel való beszélgetés nyomán, hogy egy kézben van a munkaszervezés, piackutatás, favásárlás, értékesítés, reklám, vásárokon való szereplés. Sőt, a cég vezetője maga is kádár lévén, a szakma csínját-bínját birtokolja, ezáltal a gyártás folyamatába probléma esetén azonnal közbe tud avatkozni. Hatalmas energiát fektet az igények egyre magasabb színvonalon való kielégítésébe. De szerinte ezt nem is lehet másképp csinálni. (Hozzátenném, lehet, csak nem ilyen sikeresen.) Hiszen a borászok és kádárok közötti kapcsolat olyan kölcsönös bizalomra épül, amelyben mindkét félnek ugyanaz a célja: a hordókból a legfinomabb és legkülönlegesebb borok kerülhessenek értékesítésre.
Végül, de nem utolsósorban a szakma iránti alázat, tisztelet, becsületesség, korrektség és igényesség, amely a vezető személyiségéből sugárzik és tevékenységét meghatározza. Nyilván ezt üzleti partnerei is megérzik, értékelik és hordóikból szívesen rendelnek.
Kívánjuk, hogy hosszútávon találják meg számításaikat, úgy a dolgozók, mint a megrendelők, ez nemcsak Palotabozsok hírnevén és megítélésén lendíthet nagyot, de jó néhány itt lakó család megélhetését is biztosíthatja!

 

2. szám

Önkormányzati hírek

Gyászolunk

Szomorúság és megrendültség határozza meg napjainkat febr. 6-a óta. Akkor veszítettük el Kalocsai Lászlót, községünk körjegyzőjét, aki aznap még elindult a munkába. 2001 óta látta el a körjegyzői feladatokat, több, mint 4 éve nyugdíj mellett. Beosztottai, kollégái, ügyfelei tisztelték és szerették, csendes, visszafogott megjelenése, türelme és toleranciája miatt. Emberszeretet és együttérzés: ezek voltak a legjellemzőbb tulajdonságai. Sokan búcsúztunk Tőle február 18-án 1500 órakor a Mohácsi Római Katolikus Temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

A január 28-i testületi ülésen az önkormányzat 2008. évi költségvetése került előterjesztésre. Sajnálatos, hogy takarékos gazdálkodásunk ellenére várhatóan csak hitelfelvétellel tudjuk költségvetésünket elfogadni. A testület a fentiek dacára, nem kívánja növelni a lakosság adóterheit. Elfogadásra kerültek 2008. évre az önkormányzati tulajdonú bérlemények inflációt követő díjai.

Megegyezés született a sombereki önkormányzattal a védőnő közös foglalkoztatásáról. Így jelentős összeget spórolhatunk meg ezen a területen.

Az „e-Magyarország Pont” pályázaton 280 ezer forintot nyert önkormányzatunk. A megvásárolt számítógép és projektor remélhetőleg új érdeklődőket is vonz közösségi házunkba.
Elkészült a „Belterületi csapadékelvezetési” pályázatunk, mely révén a becsatlakozó földutakat szeretnénk rendbe tenni.

Befejezéséhez közeledik az orvosi lakás átalakítása. Remélhetően már márciusban megújult, szép környezetben fogadhatja védőnőnk a község kicsinyeit. A fennmaradó részt szeretnénk, ha nyugdíjasaink, esetleg más megalakuló közösségek vennék birtokba és tennék maguknak otthonossá.

Kerner Ferencné helyére márciustól szeretnénk megfelelő végzettségű személyt foglalkoztatni. Olyan helybeliek írásbeli jelentkezését várjuk, akik az élelmezésvezetés mellett a konyhavezetői munkát is ellátnák. Előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki vállalkozásban működtetné a konyhát.

Megkezdődtek az autópálya építésével összefüggő föld- és egyéb munkák, Bátaszéktől Bólyig. A polgármester folyamatos egyeztetéseket végez a kivitelezőkkel, hogy először a szervízutak (falut elkerülő út) kerüljenek megépítésre.

A tűzoltó-egyesület szervezésében febr. 9-én és 16-án mintegy 37 fő részvételével a „Szebényi út” megtisztítására került sor. A derekas munka eredményeként bokroktól, ágaktól és más oda nem illő dolgoktól szabadították meg az aktív önkéntesek az utat és környezetét, amelyet ezúton is köszönünk nekik. Akiknek hálásak vagyunk bármilyen részvételért: Hornung Emese, Cseke Beatrix, Radányi Dalma, Takácsné Obert Katalin, Hellebrand Tímea, Hellebrand Kitti, Takács Veronika, Hellebrandné Ginter Mária, Schmidt Andrea, Csiki Renáta, Müller Károly, Szebényi János, ifj. Egervári György, Guszmann Dániel, Mieth Kornél, Hellebrand János, Andebank Ferenc, Martényi János, Oláh Miklós, Takács László, Ginter József, Cári József, Ritzl Róbert, ifj. Szitás Tibor, Martini Gábor, Mercz Roland, Trapp Gábor, ifj. Trapp József, Kálló József, Obert András, Czirják József, Jordán József, Hellebrand József, Antal Roland, Jordán Attila, Obert Ferenc, Obert Péter.

A szebényi és palotabozsoki képviselő-testület előző évihez hasonló nagyságrendben elfogadta a körjegyzőség költségvetését.A körjegyzői feladatok ellátásával a két testület dr. Réder Rudolfot, Véménd körjegyzőjét bízta meg, 6 hónapos időtartamra.

(Jordán József)

A Pécsi Bazilika orgonájának felújítását követően, hangversenyre kapott meghívást az önkormányzat. Akik részt vettek azon a csodálatos estén, (a polgármester és a vele utazó 4 fős női „csapat”) nem bánták meg, mert gyönyörű orgonamuzsikát hallhattak, Bach, Liszt és francia szerzők műveiből, híres orgonaművészek előadásában.

Ha bárki a helyi egyesületek, csoportok valamelyikének szeretné adója 1 %-át felajánlani, megteheti az alábbi adószámok alapján:
Általános Iskola – 18310445 – 1 - 02
Edelweiss Kórus – 18318247 – 1 - 02
Magyar Dalkör – 18300855 – 1 - 02
Német Énekkar – 19035079 – 1 - 02
Polgárőr Egyesület – 18323368 – 1 - 02
Sportegyesület – 19033709 – 1 - 02
Önkéntes Tűzoltó Egyesület – 18306686 – 1 – 02.

Óvodai, iskolai hírek

Ferencz Emília a diákönkormányzat vezetője kérte az alábbi sorok közlését:
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az iskola és óvoda közös farsangi bálján részvételükkel, munkájukkal vagy felajánlásaikkal támogatták ezt a rendezvényt. A befolyt összegből 25000,- Ft az óvoda, 102000,- Ft pedig az iskola alapítványi kasszájába került. Itt fejezzük ki hálánkat amiatt is, hogy a 3 bolt és a falu lakosságának aprópénz-gyűjtése nyomán eddig összegyűlt 11550,- Ft szintén az iskolásoké lehetett. Nem kevésbé köszönjük Réder Ferencnének a pénz megszámolását!

(az iskola diákönkormányzata)

A „Palotabozsoki Iskoláért” közalapítvány nőnapi bált rendez a faluházban, 2008. március 8-án. Hidegtálas vacsora rendelhető február 29-ig, napközben a 0669/341-112 és a 0669/341-108 telefonszámon, melynek ára 2500,- Ft/fő. A befizetést Jordánné Kovács Kláránál, a takarékszövetkezetben, vagy Kerner Ferencnénél, az általános iskolában bonyolíthatják. Az alábbiakat kínáljuk:
Üdvözlőital
A menü: töltött dagadó, sült csirkecomb, sonkás rakott csirkemell, túrófasírt, kaszinótojás, vadhús aszalt gyümölccsel, továbbá négyféle saláta.
Desszert: sütemény. A vacsorát 1830 -tól tálaljuk.
Sima báli belépőjegy ára: 1000,- Ft. (Annak, aki nem kér vacsorát, 2030 -tól.)
Hangulatfelelős: a Millich zenekar.
Éjfélkor: tombolasorsolás. Kérjük, lehetőség szerint minél többen jöjjenek el, jelenlétükkel az iskola alapítványát és általa az iskolások jutalmazását, versenyekre való utaztatását és más velük kapcsolatos hasznos célok elérését támogatják.

2008. február 14-én a palotabozsoki iskolások 5 fős csapata (Kerner Kevin, Spitz János 5.-es, Bánáti Bence, Emmert Gergő, Takács Gábor 6.-os) mérte össze tudását 3 másikkal, a társult iskolákból. Szoros versenyben nyertek a mieink. Gratulálunk nekik és felkészítő nevelőiknek, akik: Mártonné Juhász Edit, Neumeiszter Hilda és Friedrichné Fazekas Mária.

Két nappal később, február 16-án, Pécsváradon a felsősök számára megrendezett megyei vers- és prózamondó versenyen, nyelvjárás-kategóriában, Lichtmesz Magdolna 7. oszt. tanuló 3. helyezést ért el, így részt vehet az országos megmérettetésen. Gratulálunk mind neki, mind pedig tanárának, Becze Dórának! Ezenfelül köszönjük édesanyjának, Kungl Erzsébetnek a felkészítésben való aktív közreműködést!

A Palotabozsok Német Kisebbségi Önkormányzat farsangi rendezvénye

Február 10-én, vasárnap, délután 3 órakor terített asztalokkal vártuk az érdeklődő bozsokiakat és a délutáni kavalkád szereplőit a Faluházba. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázati támogatásával, farsangi fánkkal (melyet Märcz Jánosnénak köszönünk), sós süteménnyel és italokkal tudtuk kínálni vendégeinket.
Már napokkal a rendezvény előtt lázas készülődés folyt a fellépő csoportokban, hiszen mindenki valamilyen vidám előadással, mókás jelmezzel mutatkozott be vasárnap délután. Így a gyerektánccsoport nagyon ötletesen szerepet cserélt, a fiúk vették fel a kislányok, a lányok pedig a fiúk ruháit. Táncaikat így adták elő. Az Edelweiß Lánykör szüleik ifjúkorát idéző öltözékben, a 70-es évek zenéjére énekelve, táncolva mulattatta a közönséget. A nyugdíjasklub tagjai Hófehérke és a hét törpe (volt az 11 is. A szerk.) mese szereplőinek bőrébe bújtak. A Magyar Dalkör az úttörő mozgalom szépségeit mutatta be. A Német Kórus tiroli viseletben állt a színpadra. A színjátszók Fenyő Miki és a Hungária együttes örökzöld számaira táncoltak. Liliput országból pedig három óriáskalapos manócska jött el szórakoztatni bennünket. Egy-egy műsorszám között az általános iskolások, a német vers és prózamondó versenyen bemutatandó számaikat adták elő.

Minden résztvevőnek, aki vállalta, hogy jelmezbe öltözve, azokat elkészítve szórakoztassa községünk érdeklődő lakosságát, köszönettel tartozunk. Hálásak vagyunk, hogy mindezt bemutatták, és csak remélni merjük, hogy a következő farsangon is számíthatunk rájuk.

(Krizmájer Ádámné)


Az alábbi írás azért születhetett meg, mert van egy palotabozsoki érdekeltségű cég, amely az utóbbi években rendre bekerül Baranya megye TOP 100-as listájának előkelő helyére. Azt gondoljuk, a mai kiélezett versenyben, amikor a vállalkozásokra egyre nagyobb teher nehezedik, ez nem kevés, sőt tiszteletre méltó.

Nehéz időkben is talpon maradni

A Bát-Grill Baromfifeldolgozó Kft. megalakulása 1995-re nyúlik vissza. A cég indulásakor az alapító 7 tulajdonos 6 millió forintot adott össze, hogy nem sokkal később, 25 fővel megindulhasson a termelés abban az üzemben, Bátaszéken, ahonnan a kiskunhalasi daraboló üzem, megszűnését követően minden technológiai felszerelést elvitt. Az alapítók saját vagyonukat tették kockára az üzem megfelelő működésének biztosításáért, mivel hitel felvételére is kényszerültek. 1997-ben tudták megvásárolni a Tolna megyei Sütőipari Vállalat már nem működő pékségét, ahol egy évvel később indulhatott meg a termelés. Azóta pályázatok elnyerésével, a megtermelt haszon visszaforgatásával, a technológia állandó fe jlesztésével modern, az Európai Unió élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírásainak megfelelő üzemben végezheti munkáját a közel 100 dolgozó. Az alkalmazottak Bátaszék és vonzáskörzetéből valók, mivel a vágó üzemrész hajnali fél 4-kor, a daraboló- fél 7-kor kezd, a munka befejezése pedig bizonytalan. Aznap csomagolják és az üzletekbe szállítják termékeiket amikor levágják, hiszen, ha fagyasztaniuk kell, az olcsóbban eladható és többe kerül. Ez is a forintok megtakarításának része.
A feldolgozott mennyiség a kezdetekkor 2000 db/nap, mára ez 12000-13000 db/nap. Éves szinten 2,8 millió csirke, amely 6200 tonna felvásárolt mennyiség. Ebből kb. 600 tonna exportértékesítés során lel gazdára. Óránként 4 tonna darabolt csirkehús keletkezik. Nem kis mennyiségek! Mindezek megszervezését, a gördülékeny munka feltételeit, a boltokba szállítást, kb. 18 ember biztosítja. Az üzem vezetőjével, Szekeres Sándorral - aki maga is 30 éve „űzi a szakmát” - való beszélgetésem során az is kiderül számomra, hogy ezt a munkát nem 8 órában végzik. Azt is érzem, hogy mivel saját tulajdonuk, úgy vigyáznak rá, mint a legdrágább kincsükre. Hogy a mai, vállalkozásbarátnak nem nevezhető környezetben, a mezőgazdaság e nehéz ágazatában hogy tudnak megmaradni? Erre a vezetővel való beszélgetés nyomán többrétű válasz adható:
1. Termékeiket frissen szállítják a boltokba, ily módon a járulékos költségek megtakaríthatóak.
2. Az irányítást alacsony létszámú csapat végzi, így nincs költségnövelő „vízfej”.
3. Megbízható, szűk termelői körrel állnak kapcsolatban, ezzel a beszállítás kiszámítható.
4. Törekednek arra, hogy a csirkék darabonkénti tömege 2 kg körüli legyen, amely a fajlagos költségeket csökkenti.
5. A tulajdonosi kör jelen van a termelés minden fázisában, minden energiáját a színvonalas, gördülékeny munkára képes mozgósítani.
6. A vevők kedvelik, sőt kifejezetten keresik termékeiket.
A kitartó, céltudatos tevékenységük eredményeként ma már az ország termelésének 3%-át adják, a csirkevágóhidak között – amelyek száma az országban 35-36 – az első harmadba tartoznak. 2007. évi árbevételük 1 milliárd 740 millió forint. Pozíciójuk változását jelzi, hogy induláskor nekik kellett a régiós árakat követniük, ma már hozzájuk alkalmazkodnak a többiek. Úgy gondolom, a Bát-Grill Kft. működése egy olyan sikertörténet, amelyhez minden résztvevő tudása maximumát adja, s talán ez a legfőbb záloga talpon maradásuknak.

 

 

A közelgő Nőnap alkalmából az alábbi verssel kívánunk minden hölgyolvasónknak boldog nőnapot!

Kéri János: Nőnapi köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.


 

3. szám

Önkormányzati hírek

Február 13-án mintegy 20 résztvevő hallgatta nagy figyelemmel és érdeklődéssel a falusi turizmus lehetőségeiről szóló előadást. Az ezzel foglalkozni szándékozó családok több lehetőség közül választhatnak: csak étkeztetés, csak szállásadás vagy mindkettő együtt. De mindenképpen bejelentési kötelezettséggel járó, adóköteles tevékenységnek kell lennie. Összefogással, megfelelő reklámmal, jó jövedelem-kiegészítésre biztosít lehetőséget.

Február 18-án a Wild Horse nevű ausztrál érdekeltségű cég bemutatót tartott Leperd-puszta térségében az uránkutatással kapcsolatos fúrási munkálatokról. A társaság Mórágy, Bátaszék, Palotabozsok, Véménd és Szebény községek határában folytat feltárási tevékenységet.

Február 25-én a polgármester 4 főt vitt Bólyba a „K-Tech”-be, hogy megnézzék a munkakörülményeket. Sajnos a vállalat csak az esetben küld járatot, ha legalább 15 fő áll munkába. Erre nem sok az esély, így továbbra is az a kérdés, lesz-e valaki, aki vállalja – költségei megtérítése mellett -, hogy saját személygépkocsival viszi-hozza a 2 műszakban foglalkoztatottakat.

Február 27-én a Kistelepülések Országos Szövetségének megyei ülését Horváth Zoltán a Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Tájékoztatójának lényege, hogy az önkormányzatok csökkenő támogatása mellett növekvő feladatokat kapnak. Ezért a vidék további leszakadása várható.
Wekler Ferenc a TÖOSZ elnöke hangsúlyozta, a jelenlegi régiós pályázati források a városokat részesítik előnyben. Törekedni kell arra, hogy a 2009-2010. évi új akciótervben a kistelepülések is lehetőségekhez jussanak.

Március 11-én Somberek és Palotabozsok polgármesterei az autópálya és elkerülő út építését végző Magyar Aszfalt Kft.-t keresték meg beadványukkal, melyben kérték az elkerülő út mielőbbi megépítését, a balesetek elkerülése és a községet átszelő út megőrzése érdekében.

A faluházban jelenleg 15 fő részére biztosítunk szálláslehetőséget. A földmunkákat végző cég emberei előreláthatólag 4-6 hónapra bérlik a létesítményt.

Elkészült az orvosi lakás átalakítása. A pályázati pénz lehetőséget biztosított a védőnői szolgálat jobb színvonalú elhelyezésére. A kismamák, óvodás, iskolás korúak együtt örülhetnek a védőnővel a megújult létesítménynek. A kapcsolódó szoba várja a nyugdíjasklub tagjait és minden korosztályt, egyesületet, civil szervezetet, akik helyet keresnek összejöveteleikhez. A pályázott pénz lehetővé tette az orvosi rendelő részbeni felújítását is.
Köszönjük a kivitelezést végző vállalkozónak, Csiki Jánosnak lelkiismeretes munkáját.
Külön köszönet illeti Őri László kőfaragót, aki a „műanyag-árban” elkészített márvány könyöklők felajánlásával nagyban hozzájárult az épület küllemének emeléséhez.

Mint Önök előtt is ismert, szeméttelepünk még 2006-ban megszüntetésre került. Az autópályát építők és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően lehetővé vált a szeméttelep földdel történő lefedése. Szeretnénk azt mielőbb befásítani. Kérjük a lakosság megértését és annak tudomásul vételét, hogy a hatóságilag bezárt helyre semmilyen szemét, építési törmelék, hulladék nem vihető! Ennek megszegése esetén a Környezetvédelmi Hatóság több százezer Ft-tal bünteti az önkormányzatot.

Sajnos a többszöri önkormányzati és hatósági felszólítás ellenére ugyanazon lakóink nem hajlandóak betartani az ebtartási rendeletet. A türelmi idő lejárt, mindannyiunk érdekében kénytelenek vagyunk a büntetéseket (első eset: 30ezer Ft) alkalmazni.

6 fő közmunkást foglalkoztatunk. A 4 férfi és 2 nő fegyelmezetten, lelkiismeretesen dolgozik a falu szépítésén. A hölgyek többek közt nagytakarítást végeztek a faluházban, az orvosi lakásban, megkapálták a futballpálya mögötti csemetést. A férfiak a Zrínyi utca útburkolatát javították ki. A jegyzői lakás mögötti parlagterületet energiafűzzel ültették be. Folytatták a Szebényi út és a Forrai út kitisztítását. Megkezdték a Petőfi utcai ároktisztítást.

Tovább szeretnénk folytatni a tavaly elkezdett temető-szépítési munkákat. Közmunkásainkkal a déli oldalon élő sövényt telepíttettünk. A vasút mellett létesített bejáró (őrházzal szemben) munkálatait is folytatjuk, hogy az igen lehangoló beton síremlék-maradványokat hasznosítani tudjuk. A tavaly beharangozott sírkert létrehozásához is megkezdtük a leendő kivitelezővel a tárgyalásokat. Szeretnénk, ha kialakításával, helyével kapcsolatban javaslatokat kapnánk a lakosságtól. (Személyesen a hivatalban vagy ötlet-ládában a hivatal folyosóján.)

Az Önök tenni akarása, önzetlen segítsége és tavalyi lelkes, kitartó munkája nyomán az alábbi elhatározás született:
társadalmi munkát szervezünk a temető rendjének fenntartására, a ravatalozó meszelésére, kitakarítására, padok, kandeláberek festésére, március 31-én, hétfőn és április 1-én kedden, reggel 8-tól. Várjuk azokat a lelkes, segítőkész embereket, akik szívesen tesznek közös környezetünk szépítéséért. Kérjük, hozzanak eszközöket, szerszámokat!

Az önkormányzat szándékában áll egy „Virágos Palotabozsokért!” akciót hirdetni, melynek keretében értékelné a porták előtti terület és az utcáról látható udvarrész megjelenését. Az értékelésbe szeretnénk az egyesületek képviselőit és külső szakértőket bevonni. Külön szeretnénk megjutalmazni azokat, akik a közterületek szépítésében már évek óta rendszeresen részt vesznek.

Az önkormányzat a parlagfű elleni védelem keretében fűkaszára pályázik, az FVM által kiírt pályázattal pedig közcélú, 21 személyes autóbusz megvásárlására.

Közösségi házunk (faluház) szakszerű üzemeltetésére, az ott lévő könyvtár működtetésére, rendezvényeink színvonalas szervezésére keresünk egy rátermett, hétvégi programokat vállaló, középfokú végzettségű személyt. Német nyelvtudással rendelkező jelentkező előnyben részesül.

(Jordán József)

Iskolai hírek

A „Palotabozsoki Iskoláért” közalapítvány kuratóriuma március 8-án nőnapi bált rendezett azzal a nem titkolt céllal, hogy az iskola tanulóinak jutalmazásához, versenyekre való utaztatásához, iskolai szintű kirándulásokhoz még több pénzt gyűjthessen. Nagyon sokan ajánlottak fel ingyen az ételekhez különböző alap- és nyersanyagokat. Lehetetlen lenne személy szerint felsorolni mindenkit, aki hozzátett bármit is a rendezvény sikeréhez, így nézzék el kérem, ha az alábbiakban csak néhány nevet említek. Köszönetünket fejezzük ki a Bát-Grill Kft.-nek és a Bogádhús Kft.-nek az olcsón biztosított húsért, a sok lelkes asszonynak a sütemények elkészítéséért, a színjátszóknak a terítésért és tálalásért, az önkormányzatnak a terem biztosításáért, Bajnáczkiné Fazekas Veronikának a terem ingyen történő díszítéséért, a tombola-felajánlásokért, a pénztárosoknak - Bálingnénak, Illésnének - a jegyek eladásáért, a segítőknek a konyhai munkák elvégzéséért, a Fénypont és a Millich zenekarnak a jó hangulatért, a tantestület tagjainak a segítségükért, a tűzoltóknak a klubhelyiségük biztosításáért, Takácsné Buchhammer Ritának az üdvözlőitalokért, Lászlóné Martini Hajnalkának a nagyon finom ételek elkészítéséért, s azoknak is, akik a belépődíj elküldésével hozzájárultak a bevételhez.

A bál 293ezer Ft eredménnyel zárult. Végül mindazoknak szeretnénk hálánkat kifejezni, akik bármilyen módon hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Jól tudjuk, összefogással lehet csak eredményt elérni és úgy gondoljuk, hogy ennek szép példája volt ez a bál is. Ha képesek vagyunk egy közös célért tenni, ilyen és ehhez hasonló csodák születhetnek. Reméljük, hagyomány teremtődhet ebből, hiszen az alapítvány kuratóriuma készen áll a jövőben is bármilyen, az Önök támogatását élvező rendezvény szervezésére.

Március idusán büszkén gondolunk a húsvét és tavasz érkezése mellett az 1848-49-ben elődeink által, a szabadságért vívott hősi küzdelemre is, amely történelmünk ékessége még akkor is, ha végül másfél évvel a szabadságharc kirobbanását követően, vérbe fojtották. Évről-évre hangulatos, színvonalas műsorral emlékezünk meg az akkori eseményekről. Nem volt ez másképp idén sem. Az 5. osztályosok mellett 3.-osok, 4.-esek és 7. osztályosok is tisztelegtek az 1848. március 15-i hősök és forradalmi tetteik emléke előtt. Kár, hogy szinte családias hangulatban tették mindezt, tanulóinkon kívül alig voltak, akik érdeklődést tanúsítottak a műsor iránt.

A Mohács város és térsége mezei futóversenyén a társulási csapatokkal Emmert Gergő (6. o.) és Kerner Kevin (5. o.) 2. helyezést, Fedor Dániel (4. o.) 3. helyezést ért el.
Német nyelvű vers- és prózamondó versenyen, az alsó tagozatosok között Lichtmesz Éva (3. o.) nyelvjárás kategóriában 1. helyezett lett, így nővére mellett ő is utazhat a májusban megrendezésre kerülő, budapesti országos döntőre.

A Muskát József Területi Matematika Emlékversenyen is szépen szerepeltek tanulóink, bár idén nem mi hozhattuk el az elmúlt évek során többször is elnyert vándorkupát. Egyéniben Emmert Gergő 4. helyezése és a 6.-osok csapat 4. helye mellett a kisiskolák kategóriában szerzett ezüstérem méltó említésre. A csapat tagjai: Csőkör Máté, Varga Mária (4. o.); Kerner Kevin, Steiner Patrik (5. o.); Emmert Gergő, Takács Gábor (6. o.); Csőkör László, Kerner Alex (7. o.); Lichtmesz Bódog, Takács Rita (8. o.). A fenti versenyekre felkészítő nevelők munkáját is köszönjük, akik: Mártonné Juhász Edit, Becze Dóra, Guszmann Józsefné, Neumeiszter Hilda és Friedrichné Fazekas Mária.

Közérdekű

Tisztelt Lakosság!

2008. március 22-től 2008. április 04-ig az orvosi rendelő zárva tart! Helyettes: dr. Major Zoltán (Tel.: 338-124, 338-118) Dr. Major Zoltán Palotabozsokon rendel 2008. április 03-án (csütörtökön) és április 10-én (csütörtökön) délelőtt. Április 7-től április 11-ig az asszisztensek a rendelőben elérhetőek lesznek. Április 21-től április 25-ig szabadság miatt szintén az asszisztensek állnak rendelkezésre. Sürgős esetben helyettes: dr. Szeberényi Zsuzsanna, véméndi háziorvos. (Tel.: 343-104)
A plébánia, tornaterem közötti és a Kossuth utcai gesztenyefasor fái az állaguk megromlása és ezáltali veszélyük miatt kivágásra ítéltettek. Keresünk olyan vállalkozót, aki vállalná a fák kivágását. Ajánlatát kérjük, a megjelenést követő 1 héten belül tegye meg a Polgármesteri Hivatalban! Egyben kérjük a lakosság véleményét, egyetért-e a képviselő-testület döntésével. (Szerk.)
 

4. szám

Közérdekű hírek

A március végén, a temetőben és ravatalozóban elvégzett rengeteg munka újra azt bizonyította, hogy nagy ereje van az összefogásnak és azt is, hogy elég egy hívó szó és nagyon sokan - a fiatalabb korosztály képviselői is - megmozdulnak közös dolgaink rendbetételéért. Ezért külön köszönet illet minden résztvevőt! Az alábbiakban megpróbáljuk azokat a tevékenységeket felsorolni, amelyben végül is nem 2 napig, hanem egy hétig kb. 60 lelkes, községe, temetője szépüléséért áldozatokat vállaló ember vett részt. Ezek:
· a ravatalozó drapériájának és kellékeinek leszedése, tisztítása, vasalása, varrása, visszahelyezése; új függönyök varrása.
· a helyiség glettelése, meszelése, mellékhelyiségek-, kálvária stációinak meszelése; az összes berendezési tartozék, (padok, asztalok, zászlótartók, lámpák, kandeláberek) nyílászáró lecsiszolása, letisztítása, mázolása (szükség esetén üvegezés, gittelés);
· az épület külső festése, a külső faburkolat újramázolása;
· padok elhelyezése, lábazatának és fa részének lekenése; díszítő elemek (karikák) helyreállítása, meszelése;
· a ravatalozó és környékének, kálváriadombnak, temető széleinek (gereblyézés, földmunka, bokrok irtása), kút környékének rendbetétele;
· legfőbb munka a ravatalozó aljzatának felszedése, új burkolólapok lerakása, amelyért Csiki Jánosnak vagyunk hálásak.

A Palotabozsoki Egyházközség a felújítási munkákhoz 100 ezer forinttal járult hozzá.
Akiknek ezúton is köszönjük, hogy segítségünkre voltak: Feldné Illés Teréz, ifj. Babarczi Józsefné, Fazekas Gézáné, Balogh Gáspárné, Kungl Erzsébet, Bíró Józsefné, Thurn Jánosné (Petőfi u.), id. Obert Andrásné, Rónai Józsefné, Csibi Lázárné, Erdős Vilmosné, Steiner Ferencné, Csiki Vilmosné, Krebsz Józsefné, Ébert Józsefné (Petőfi u.), Bauer Józsefné, Dávid Gergelyné, Kónya Béláné, Csibi Imréné, Csernik Ferencné, Obert Ferencné Anna, Jordán Józsefné (Kossuth u.), Müller Andrásné, Heilmann Józsefné (Hunyadi u.), Treszner Ignácné, Őri Gyuláné, Müller Józsefné, Hogemann Helga, Friedrichné Fazekas Mária, Ginter Péter, Bíró Pál, Martini János, Ráczga Dezső, id. Csibi Lajos, Koller Bálint, Csibi Zoltán (Rákóczi u.), Csiki János, Czirják József, Őri László, Czirják János, Galambos Jakab, Csibi Gábor, Friedrich Balázs, Kerner József (Hunyadi u.), Autópálya Zrt. éjjeliőre: Gyula. Házaspárok: Jókuti Sándor és felesége Szilvi, Bajnáczki Péter és felesége Veronka, Márton Zoltán és felesége Kati, Pál Fábián és felesége Vera néni, Guszmann Ferenc és felesége Anna, Péter József és felesége Mári néni, Bíró Lázár és felesége Mari, Jordán József és felesége Mari (aki egész héten át szervezte és irányította is a munkát). „Cégek”, amelyek szintén kivették a részüket a tennivalókból: Európai Kádárok Kft., Mezőgazdasági Zrt., önkormányzat fizikai dolgozói, közmunkásai.

Április 10-én Krizmájer Ádámné és Martini Márton a Német Kisebbségi Önkormányzat nevében pályázaton elnyert orvosi műszercsomagot vettek át ünnepélyes keretek között. A műszerek a helyi orvosi rendelőbe kerülnek és reméljük, hathatósan hozzájárulnak betegeink gyógyulásához.

Nyugdíjasaink a himesházi Nyugdíjasklub jubileuma alkalmából kaptak meghívást. A mintegy 20 fő remek hangulatban töltötte el az estét, a sombereki, görcsönydobokai és a himesházi nyugdíjasok társaságában.

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki ezúton is a Pettermann és Takács házaspárnak, amiért olyan lelkesen és kitartóan tartották az ősztől szervezett táncházi estéket, eredménye már néhány ott résztvevő fiatal „báli fellépésén” és tánctudásán megmutatkozik.

Április 26-án a Palotabozsoki Sportegyesület bált rendez a faluházban, melyre ezúton is nagy szeretettel meghívja mindazokat a táncolni, mulatni és szórakozni szerető embereket, akik mindezen felül még a helyi sportegyesületet is szívesen támogatják megjelenésükkel. A jó hangulatról a Millich zenekar gondoskodik, belépődíj: 1000 Ft.

Április 30-án du. 1330-tól Gyócsi László író és újságíró az iskolában tart tanulóinknak egy rendhagyó „történelemórát”, melynek címe: Történelmi barangolások; felnőtteknek ugyanazon a napon a faluházban, Tájvarázs és harmónia címmel (Erdélyről). Az író bemutatja, ajánlja és dedikálja „A hunok csillaga” c. történelmi regényét is, amely a helyszínen megvásárolható lesz.

Május 4-én, vasárnap a faluházban Anyák napi műsort tartunk, melynek résztvevői a hagyományőrző csoportok, óvodások és iskolások lesznek. Ily módon is szeretnénk tiszteletünket és hálánkat leróni édesanyáink, nagymamáink vagy emlékük előtt. Igaznak gondoljuk azt az arab közmondást, mely szerint: „A mennyország az anyák lábainál kezdődik.”

(Szerk.)

Bemutatkoznak a polgárőrök

Erre a linkre kattintva juthat el a Polgárőrökről bemutatkozó lapjára.

Önkormányzati hírek

Március 20-án a Leader-programban résztvevők Bólyban, közgyűlésen pontosították a pályázati lehetőségeket. Községünk a közterületek és utcakép szebbé tételét, a falusi és egyházi turizmus segítését, játszótér kialakítását és a helyi vállalkozók támogatását jelölte meg fő tennivalóként. Ennek érdekében kérjük, akinek módjában áll a háza előtti terület virágosítása, szépítése, tegye meg, nem csak a vállalásunk miatt, hanem azért is,hogy megszolgáljuk tavaly elnyert díjunkat, s végül, hogy mindenki jól érezze magát ebben a községben, amelyhez kicsit ezzel is hozzájárulhatunk. A hidak korlátjaira a közeljövőben virágládákat helyezünk el, amelyek önkéntes gondozóikat „várják”. Tegyük szebbé a közkutakat is, ha tudjuk!

Március 25-én a Kistelepülések Országos Szövetsége Újpetrén tartott vitanapot az önkormányzatokat és körjegyzőségeket érintő jogszabályi változásokról. A jelenlévők nyílt levelet fogalmaztak meg, melyben tiltakoznak a további megszorítások, pénzelvonások miatt, amelyek következtében az önkormányzatok, intézmények nem képesek közművelődési, oktatási és közéleti feladataikat ellátni.

Március 31-én az épülő autópálya mentén zajló munkálatokat tekintette meg a képviselő-testület. Elcsodálkoztunk azon, hogy milyen hatékonyan végzik az építést és azon is, hogy mekkora gép- és emberigénye van ennek a munkának. Emberemlékezet óta nem zajlott ekkora beruházás itt a délvidéken. Reméljük, mihamarabb élvezhetjük a készülő út nyújtotta előnyöket!

A testületi ülés a 2007. évi költségvetést és az iskola tagintézmény-vezetői pályázatát tárgyalta. A posztra ketten jelentkeztek, a jelenlegi vezető Vágási Margit, valamint Nyírőné Csibi Margit. Mindkét pályázó mellett megfogalmazódtak érvek, végül a képviselők többsége a jelenlegi vezető megbízásának egy évvel történő meghosszabbítását javasolta az Igazgató Tanácsnak.

Április 2-án Mohács Kistérségi Társulás ülésén - sok más mellett – az ebtartás szabályozásáról is döntött. Minden településen a kutyaoltással egyidőben chip kerül beültetésre az állatok fülébe, a kóbor kutyák azonosítása céljából.
Ez egyszeri lehetőség az ebtartók részére: a gyártó és a kistérség támogatásának köszönhetően a beültetés és regisztráció 1140 forintba fog kerülni. Aki nem végezteti el a veszettségi oltással együtt, később hatóságilag kötelezik erre, de akkor már 5-6000 forint lesz a költsége.

A Kistérség ez évtől részt vesz a moldvai csángó gyerekek „Keresztszülő” programjában. Négy gyerek taníttatási költségeihez járul hozzá, fejenként 40 ezer forinttal. A támogatás lehetősége bárki előtt nyitva áll.

Április 3-án az épülő M6-os autópálya ünnepélyes alapkő letételén vehettünk részt, Leperdpusztán. Az ünnepi beszédet Szili Katalin házelnök mondta, a pálya és alagút megszentelését, valamint Szt. Borbála szobrának elhelyezését Mayer Mihály megyéspüspök végezte.

(Jordán József)

 

5. szám

Iskolai hírek

Dunaszekcsőn, áprilisban a társult intézmények mesemondó versenyén vettek részt tehetséges alsós tanulóink és értek el kiváló eredményeket. Barabás Nadin és Berecki Bálint 2. helyezett, Szalona Dzsenifer pedig bronzérmes lett. Gratulálunk nem csak nekik, de felkészítő tanáruknak, Nyírőné Csibi Margitnak is!
Baranya Megyei Rézfúvós versenyen indult Kerner Kevin, arany fokozatot ért el, amiért tanárát, Dobos Józsefet is dicséret illet. Itt jegyezzük meg, hogy Dobos tanár úr a nemzeti ünnep alkalmából kitüntetést vehetett át a Parlamentben, amihez ezúton is gratulálunk.

A Föld Napjára szervezett versenyen az alábbi eredmények születtek:

Alsó tagozat:
1. Leib Dominik
2. Jókuti Bernadett
3. Jordán Blanka és Pencz Alexandra

5-6.osztály
1. Jókuti Dániel
2. Emmert Gergő
3. Bánáti Bence

7-8.osztály
1.Konrád Zoltán
2. Lichtmesz Magdolna
3. Máté Hunor

Az elmúlt időszak sportversenyeinek eredménylistája:

Társulási 2-3-4-5 próba atlétikai verseny

1.korcsoport 1.Leib Dominik, 2. Kővári Lionel, 3.Kohl Krisztofer, 4. László Zsolt
3. Jókuti Bernadett, 3. Jordán Blanka, 4. Takács Bianka

2.korcsoport 1. Fedor Dániel, 3. Lichtmesz Vivien, 5. Linder Barbara, 6.Gallo Felicia

3.korcsoport 1. Szűcs Péter, 3.Jókuti Dániel, 4.Emmert Gergő, 5. Horváth Dávid,
3.Szabó Cintia, 5. Bajnáczki Barbara

4.korcsoport 2. Fedor László, 6. Jordán Roland

Mohács város és térsége atlétikai 2-3-4-5 próba versenyek

Lányok:
2 próba csapat 2. helyezés
Jókuti Bernadett, Jordán Blanka, Takács Bianka

3 próba csapat 1. helyezés
Lichtmesz Vivien, Linder Barbara, Gallo Felicia

4 próba csapat 3. helyezés
Bajnáczki Barbara, Szabó Cintia

Fiúk:
2 próba csapat 4. helyezés
Kővári Ticián, Kohl Krisztofer, László Zsolt, Leib Dominik

3 próba csapat 3. helyezés
Fedor Dániel

4 próba csapat 1. helyezés
Emmert Gergő, Jókuti Dániel, Horváth Dávid, Szűcs Péter

5 próba 2. helyezés
Fedor László, Jordán Roland

Egyéni:

Szűcs Péter 2. helyezés
Jókuti Bernadett 4. helyezés
Leib Dominik 4. helyezés
Jókuti Dániel 4. helyezés

Labdarúgás

III. korcsoport fiúk a négyes döntőbe jutottak, 4. helyezettek lettek.

Mohács város és térsége egyéni atlétikai verseny

Takács Rita kislabda hajítás 2. helyezés
Fedor László 300 m-es futás 3. helyezés

Megyei atlétikai többpróba csapat és egyéni eredményei

4 próba csapat 4. helyezés
Szűcs Péter, Jókuti Dániel, Emmert Gergő, Horváth Dávid.
Szűcs Péter egyéni összetett 2. helyezés
5 próba csapat 5. helyezés
Fedor László, Jordán Roland.

Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő nevelőiknek, Ferencz Emíliának és Mártonné Juhász Editnek!

Április 23-án Szebényben tartottunk szülői értekezletet, ahol a polgármesterünk újra kihangsúlyozta a szebényi iskolások Palotabozsokra való járásának szükségességét.
Május 9-én a társult intézmények 4. osztályos matematikusai mérték össze tudásukat, ahol Varga Mária 1., Csőkör Máté 2. helyezett lett. Gratulálunk mind nekik mind pedig felkészítő tanáruknak, Guszmann Józsefnének!
Ugyanezen a napon, Budapesten, az országos német vers- és prózamondó versenyen vettek részt a Lichtmesz lánytestvérek, ahol Magdolna 4., Éva pedig 6. helyezést ért el. Gratulálunk nekik és tanáruknak, Becze Dórának, de anyukájuknak is köszönjük áldozatos munkáját!

Már hagyományosnak mondható sportnapunkat május 10-én, szombaton tartottuk az iskolai sportpályán, tornateremben és az óvodában. Aerobic edzéssel indított Szalona Jánosné Timi, majd kötélhúzással és pontgyűjtő versenyekkel folytatódott a program. Alsósok és szüleik mérhették össze erejüket a váltóversenyekben majd az apák-fiúk focimeccs zárta a rendezvényt. A versenyek győzteseinek, a szomjas és éhes gyerekeknek a „Palotabozsoki Iskoláért” közalapítvány biztosította a jutalmakat, üdítőt és ebédet. A hűsítőkkel való ellátásban Szalona Jánosné és Jordán Józsefné voltak segítségünkre, a finom pizzát a konyhások tálalták. Örültünk a sok lelkes szülőnek, köszönjük Ferencz Emília, Mártonné Juhász Edit és kollégáik munkáját!

Önkormányzati hírek

A hivatal munkájának jó részét az utóbbi időben a CÉDE, TEKI és egyéb pályázatok írása tölti ki. Pályázati támogatással szeretnénk mintegy 300-400 m2 járdát építeni (Petőfi u.), a felszabaduló járdalapokat a lakosság az árkok burkolására használhatná fel. Szintén e módon a faluház bejáratát és a buszmegálló lépcsőjét kívánjuk „akadály-mentesíteni” és színes térburkolattal ellátni. Gépek, eszközök (fűnyírótraktor, gépi kasza, pótkocsi, seprőhenger, mulcsozó) vásárlásával szeretnénk könnyíteni és egyben hatékonyabbá tenni a faluszépítő munkát.
A Duna-Mecsek alapítványnál pedig egy 9 személyes kisbusz vásárlásához készítettünk pályázatot.
A Polgárőrség két üdvözlő-tábla megpályázásával járul hozzá a szebb faluképhez.

(Jordán József)

Közérdekű hírek

Április 26-án a Sportegyesület szervezett bált, amelyen mintegy 200 fő szórakozott hajnalig.
Április 30-án délután először az iskolásokat majd a felnőtteket varázsolta el Gyócsi László költő-író, a honfoglalásról és Erdélyről tartott érdekes előadásával, a faluházban.
Ugyanezen a napon, ugyanott egy csodálatos kézimunka-kiállítás megnyitóján vehettünk részt. A bonyhádi „Foltmolyok” nevű kézimunka szakkör tagjai hozták el művészi színvonalú alkotásaikat, hogy mi is megcsodálhassuk. Véméndről és Somberekről is érkeztek látogatók. Aki látta, biztosan egyetért azzal a véleménnyel, hogy életszeretetet, kiegyensúlyozottságot és boldogságot sugároz minden egyes darab, s ezekre az érzésekre nagy szükségünk van mostanában.

Május 1. vasárnapján az óvodások, iskolások, az Edelweiss kórus és Horváth Józsefné szereztek boldog perceket az anyák napi műsoron jelenlévő publikumnak. Az 1-2. osztályosok egy komplett műsorral fejezték ki hálájukat az osztálytermük tavalyi felújításáért a szülőknek. Köszönet minden résztvevőnek és felkészítőnek, s nem utolsósorban Becze Dórának, aki a műsort vezette. Szerénysége még azt sem engedte meg számára, hogy saját magát is a felkészítők között említse pedig jól tudjuk, hogy nem kis része van mind a táncosok, mind a német versmondó színvonalas szereplésében. Hálásak vagyunk a szép számmal megjelenő közönségnek, elsősorban édesanyáknak és nagymamáknak.
Május 5-én a Pécsi Körzeti Stúdió készített felvételt ezúttal az iskolai életről, az „Unser Bildschirm” műsorba. A műsorban az iskola igazgatója, német tanára valamint népviseletbe öltözött tanulóink nyilatkoztak és német órai pillanatképeket mutattak be.
Május 8-án német táncosaink léptek fel nagy sikerrel a Mészkemence Vadászházban.
Május 18-án 9 elsőáldozónk emelte Szentháromság vasárnap ünnepének fényét.
Egy emberként mozdult meg a falu tenni akaró lakossága a „Virágos Palotabozsokért” akció keretében. A Somberek felé eső végen, a Petőfi utca déli végénél, a Petőfi utca és Kossuth utca kereszteződésénél és még számtalan helyen szépültek meg a közterületek, keresztek környéke az Önök jóvoltából. Szinte minden közkútra virágos vödör került, amelyek szintén csodálatos színfoltjai községünknek. És akkor még nem említettük a hidak korlátjain levő ládákat, amelyeket a Palotabozsoki Mezőgazdasági Zrt. „vasas” szakemberei által készített kampók segítségével lehetett elhelyezni. Nincs olyan udvar szinte a faluban, amit ne díszítene virágágyás vagy –láda. Persze az is lehet, hogy ez eddig is így volt, csak kevésbé vettük észre. A temető rendbetételekor még április elején, az „új” padok deszkáinak elkészítését Heilmann Ferenc vállalta. Szintén a temetőben, egy nagyon szorgos asszonycsapat megkapálta a tavasszal ültetett fagyalcsemetéket.
Mindannyiuknak köszönjük!

Bizonyára sokan férnek hozzá az internethez, de azok kedvéért, akik még nem élvezhetik ezt a szolgáltatást, szeretnénk bemutatni olyan, községünkkel kapcsolatos írást vagy ismeretterjesztő szöveget (amennyiben hely adódik erre), amely az Önök érdeklődésére számot tarthat. Így olvashatják ezúttal Biki Endre Gábor tollából az alábbi rövid leírást a Mária-kápolnáról: 

Palotabozsok

Baranya megyében található szent hely

Sarlós Bolgasszony kápolnája és szentkút
     Somberek és Palotabozsok dél-keleti határában, a Véméndi-patak völgyében a halastótól 150 m-re található. A forrás vize a Mária-kápolna falából egy alumíniumcsőből folyik ki, mely túlfolyóval is ellátott. A Mária-kápolnát vagy Szentkúti-kápolnát 1892-ben emelték Sarlós Boldogasszony tiszteletére. A kápolna tulajdonképpen az itteni Szent-kút fölé épült. A kút előzménye egy kő alól feltörő forrás volt. A helyiek szerint a csodatévő forráshoz emberemlékezet óta jártak a környékbeliek betegségükben enyhülést keresni.
    A helyi hagyomány szerint a török előtti időkben itt állott a régi Bozsok falu temploma. Lerombolása után itt a forrás közelében kőoszlopot állítottak Mária-képpel.

A kápolna

Fotó: Biki Endre

Szent-kút a Palotabozsoki Mária-kápolnánál 

  Ekkoriban a határrész egyik tulajdonosa ugyanis mérgében amiatt, hogy bevetett földjét az odajáró zarándoklók letaposták, a kőoszlopot szekérre rakta és hazavitte. Az ökrök útközben elpusztultak. Más változat szerint a gazda a korábban ott állt templom köveit vitte haza lovaival, majd családtagjai hirtelen meghaltak. Miután lovaival szerencsétlenül járt, a visszavitt kövekből kápolnát emeltetett.
(Forrás: Mecsek Egyesület évkönyve)

  Ide kattintva nézheti meg az eredeti honlapot!

 

 

6. szám

Önkormányzati hírek

A KÖSZ (Kistelepülések Önkormányzati Szövetsége) Hajdúszoboszlón tartotta soros összejövetelét május végén. A Wekler Ferenc nevével fémjelzett egyesülés a kistelepülések nehézségeiről, gondjairól tartott eszmecserét.
Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat akadálymentesítését és az ÁNTSZ által kifogásolt hiányosságokat pótoltuk a közelmúltban.
A Duna-Mecsek alapítványhoz (Paksi Atom) benyújtott pályázaton elnyert 9 személyes Fiat Scudo kisbusz megrendelése megtörtént. A hivatalos eredményhirdetés Hetvehelyen lesz, június 27-én. Reméljük, a jármű jól szolgálja majd a napi önkormányzati teendőket és az egyesületeket.
Június 4-én a Közút Kht. adott tájékoztatást az 5606 sz. út (Lajos-szobor - Pécsvárad szakasz) felújításáról. A munkálatok még ez év őszén indulnak és jövőre fejeződnek be a tervek szerint.
Június 11-én Pécsváradon a várható államigazgatási reformmal kapcsolatos változásokról kaptak tájékoztatást a községek jegyzői.
Június 15-én a sombereki Dorfmusikanten együttes jubilált. Az önkormányzat 30 ezer forinttal támogatta a községünkben többször fellépő együttest.
A június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen az iskolaigazgató és óvodavezető beszámolt az elmúlt tanév történéseiről. A testület elismeréssel adózott az intézményekben folyó munkának. Emellett értékeltük az első 5 hónap pénzügyi helyzetét.
Elkészült a temető hátsó bejárata. Szeretnénk még ez évben kialakítani a síremlékhelyet és egy kutat a temető alsó részén, amennyiben pénzügyi lehetőségeink megengedik.

(Jordán József polgármester)

Iskolai hírek

Az alábbi szép eredményekkel büszkélkedhetünk a májusi szám megjelenése óta:
Kálti Márk Országos Történelem Verseny
6. osztály: Takács Gábor 2. helyezés
Bánáti Bence 13. helyezés
Emmert Gergő 15. helyezés
8. osztály: Márton Balázs 1. helyezés
Zrínyi megyei matematika verseny
Iskolánkat 20–an képviselték, a legeredményesebb tanulónknak járó oklevelet Jordán Blanka 3. osztályos tanuló kapta.
„Kisokos” levelező verseny
Matematika: 4. helyezés Jordán Blanka 3.o.
Környezetismeret: 1. helyezés Lichtmesz Éva 3.o.
2. helyezés Jókuti Bernadett 3.o.
Kisiskolák megyei matematika versenye, Gödre
2. osztály László Zsolt 4. helyezés
3. osztály Jordán Blanka 3. helyezés
4. osztály Csőkör Máté 3. helyezés
5. osztály Kerner Kevin 5. helyezés
6. osztály Emmert Gergő 1. helyezés
7. osztály Csőkör László 5. helyezés
8. osztály Lichtmesz Bódog 5. helyezés
Kisiskolák megyei atlétikai versenye, Pécs
Leánycsapat 1. helyezés:
Bajnáczki Barbara, Lichtmesz Vivien, Linder Barbara, Pávics Kitti, Szabó Cintia
Emmert Gergő 600m-es futásban 1. helyezés
Bejutottak a békéscsabai országos döntőbe!
(Az azóta lezajlott országos versenyen is kiválóan helytálltak tanulóink. A szerk.)
Svédváltó fiú csapat 2. helyezés
Fedor Dániel, Jókuti Dániel, Szűcs Péter, Fedor László
Svédváltó leány csapat 3. helyezés
Linder Barbara, Szabó Cintia, Takács Rita, Pávics Kitti
Mohács város és térsége
Kolep Gyula atlétikai emlékverseny
Leib Dominik 60 m-es futás 2. helyezés
kislabda hajítás 3. helyezés
László Zsolt 40 m-es futás 2. helyezés
Herman Ottó Országos Természetismereti Verseny
3. osztály: Jordán Blanka 4. helyezés
Basa Bella 6. helyezés
Jókuti Bernadett 9. helyezés
4. osztály: Varga Mária 8. helyezés
5. osztály: Spitz Mónika 3. helyezés
Lichtmesz Vivien 6. helyezés
Spitz János 8. helyezés
6. osztály: Bánáti Bence 7. helyezés.

Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekhez, de felkészítő nevelőiknek is, akik: Csiki Vincéné, Ferencz Emília, Friedrichné Fazekas Mária, Guszmann Józsefné, Mártonné Juhász Edit, Neumeiszter Hilda és Nyírőné Csibi Margit. Jól tudjuk mindannyian, hogy jó eredményekhez nagyon kitartó, fáradságos munka vezet, amely nem könnyű sem diáknak sem tanárnak. A nevelők közel 300 órát tehetséggondozásra, 200-t pedig a versenyekre való kísérésre fordítottak szabad idejükből, teljesen ingyen.
Május közepén a DÖK rendezésében sok ismerettel gazdagodtak diákjaink azon a túrán, ahol állomásokon kellett igen változatos tevékenységeket végezniük: virágültetést, sportfeladatokat, de megismerték tanulóink a tűzoltás szabályait is. A végén, Szebényben, az egykori iskolaudvarban virslit grilleztünk, játszottunk. Nagyon jól éreztük magunkat.
Pusztakisfalura utazott az iskola a „Madarak és fák napja” alkalmából rendezett akadályversenyre, ahol madártani ösvényen tanulmányozhattuk a madarak vonulási és egyéb szokásait, a Véméndi Tűzoltóegyesület bemutatóját tekinthettük meg és még rengeteg érdekes látni- és tennivaló várt ránk. A csapatok főzőversenyét az 5. osztályosok nyerték, persze a szülők hathatós segítségével. Focibajnokság zajlott egész nap, csodálatos ásványokban gyönyörködhettünk, felfedező túrát tettünk a közeli erdőben. Fantasztikus élményekkel gazdagodva tértünk haza különjáratú buszunkkal, melynek költségét az alapítvány fizette.
Évzáró ünnepélyünket június 13-án 7:30-kor tartottuk. Az igazgatónő értékelte az elmúlt tanév tanulmányi, sport és egyéb eredményeit, amelyekről az év során mi már számot adtunk e lap hasábjain. Tizenöt tanuló bizonyítványa lett kitűnő, tizenháromé jeles. „Jó tanuló, jó sportoló” címet 6 tanuló érdemelt ki: 8. osztály: Pávics Kitti, Takács Rita; alsó tagozat: Jókuti Bernadett, Leib Dominik; felső tagozat: Linder Barbara, Emmert Gergő. Ők is könyvjutalomban részesültek az oklevél mellett. Az alapítvány kuratóriumának döntése alapján, a tantestület egyetértésével a 2007/2008. tanévben „A Palotabozsoki Iskoláért” közalapítvány kitüntető plakettjét a 8 éven keresztül nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Márton Balázs 8. osztályos tanuló kapta. Az erkölcsi elismerés mellett jelentős pénzjutalomban is részesült. A kuratórium töri a fejét további jutalmazási módozatokon is, amelynek keretében osztályoknak vagy tanulócsoportoknak is kitüntetést adományozhatna. Végül megköszönte a vezető az önkormányzat és a szülők által nyújtott rengeteg segítséget és a következő héten zajló német nemzetiségi tábor programját illetve a nyári balatonfenyvesi üdülés néhány tudnivalóját közölte.
A ballagásra hagyományosan ugyanezen a napon 17:00-kor került sor, előtte nevelőiktől búcsúztak el megható módon a 8.-osok. Szép műsorral vettek búcsút itt maradó iskolatársaiktól is.

Egyhetes német nemzetiségi táborozáson vettek részt tanulóink június 16-21-ig az iskolában. Az igazgatónő pályázott a Német Kisebbségi Önkormányzat (NKÖ) segítségével akkora összegre (az NKÖ 20 000 forintos támogatást is nyújtott), hogy a gyerekeknek végül 1000 forintjába került. Az egyes csoportok különböző múltbéli foglalkozásokkal kapcsolatos kifejezésekből szótárat, a régi sváb házakról tablót készítettek, de a német tájházat, az Európai Kádárok Kft.-t és Kamerer Erwin munkáit is megtekintették. Kirándultak Kölkedre, a Gólyamúzeumba, Békáspusztára, s a sombereki, 4 nemzetiség relikviáit bemutató Falumúzeumba is. Pénteken vetélkedőn mérték össze tudásukat. Szombaton Pécsváradra, az uszodába látogattak, finom pizzát kaptak ebédre. Az idei vélekedés is az, hogy meg kell ismételni jövőre a tábort, olyan jól érezte magát mindenki. Talán csak Becze Dóra könnyebbült meg nem kis mértékben, hiszen a legtöbb munkát Ő fektette be a programok szervezésével és bonyolításával. Persze minden nevelő és jó néhány lelkes fiatal kivette a részét a tevékenységekből. Mindenkinek köszönet, aki bármilyen módon is vett részt a programokon!
Július 12-17-ig 36 tanulónk Balatonfenyvesen táborozik, 3 nevelő felügyelete mellett. Reméljük az időjárás és a gyerekek is jók lesznek és csodálatos 6 napot tölthet az üdülő csapat a Balaton partján!

(Szerkesztő)

Óvodai hírek

A Palotabozsoki Óvoda és Szülői Munkaközössége nevében köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik valamilyen formában (szponzorálás, tombola felajánlás, segítés, vagy egyéb módon) hozzájárultak ahhoz, hogy jótékonysági bálunkat sikeresen megrendezhettük.
Köszönet a KARAWANKA Zenekarnak, Palotabozsok Önkormányzatának, Jordán József polgármesternek, Flódung Kristóf vállalkozónak, Edelweiss kórusnak, Ritzl Róbertnek és Eszternek, Leib Zsoltnénak, Kató Gábornak, Jekl Józsefnek, Jekl Krisztina védőnőnek, Martényi Jánosnak, László Csabának és Nejének, Schipp Ferencnek, Jordán Józsefnének, Jordán Andrásnak, Krizmájer Ádámnénak, Hofstädter Henriknének, Heilmann Jánosnak, Glaub Norbertnek, Erdős Csabának és Nejének,Kerner Gábornak és Nejének, Kohl Lőrincnek, Gászner Ferencnének, Orbán Gáspárnak, Steiner Ferencnének, Kerner Ferencnek és Nejének, Szalona Jánosnak és Nejének, Vezér Kálmánnak, Réder Ferencnének, Leopold Jánosnak. (Martényi Jánosné óvodavezető)

Minden jó, ha jó a vége

Ősszel a futballcsapat 7 ponttal a kieső helyen állt. A vezetőségnek döntenie kellett, hogyan tovább. A legjobb megoldásnak az tűnt, hogy új edzővel és néhány új játékossal megpróbáljuk felrázni a gárdát és így elkerülni a kiesést. Ezek után a csapaton múlott minden. Ratting József edzőnek köszönhetően az együttes a 12. biztos „bennmaradó” helyen végzett. Az eredményességhez nagyban hozzájárult az új játékosok gyors beilleszkedése és az edző által létrehozott remek csapatszellem.
További céljaink újabb játékosok igazolása és olyan csapat kialakítása, amely a tabella első felében képes maradni és megfelelően kiszolgálni a nagyszámú, lelkes közönségét.
Az utánpótlás csapatunk az előkelő középmezőny elején végzett és egyre jobb teljesítményt nyújt, sőt két játékos ősztől a nagycsapatban folytatja.

(Kerner József egyesületi elnök)

Közérdekű hírek

A Tűzoltóegyesület csoportjai május 24-én megyei versenyen mérték össze tudásukat más csapatokkal,. A felnőtt férfi és ifjúsági fiú csoport 2. helyezett lett, a női pedig az előkelő 1 helyezést szerezte meg. Ezen felül a főzőversenyen, a Czirják József által készített babgulyás ezüstérmes lett. Gratulálunk mind a versenyzőknek, mind pedig a szakácsnak a szép eredményekhez és további sikereket kívánunk!
Az Edelweiss Lánykórus ezúton mond köszönetet a Pa-Bo-Fém Kft.-nek (Guszmann Józsefnek és feleségének, Erikának) az anyagi támogatásért, melyet egy HI-FI berendezés vásárlására szeretnének fordítani.
Már most arra kérjük Önöket, ha népviseletes babájuk, régi szép falvédőjük, fejkendőjük, szintén a múltból való, monogramos vászonzsákjuk vagy bármilyen szép, használt tárgyuk van, a falunapi kiállításunkhoz gyűjtsék össze és alkalomadtán (a következő számban közölt időpontokban) hozzák el az iskolába, hogy felcímkézhessük őket, s e módon tegyük lehetővé kiállításukat, megőrzésüket.

A Magyar Dalkör június 21-én a XI. Székely Találkozón, Székely Lakodalmason vett részt Tevelen. Csodálatos élményt jelentett a kitűnően megszervezett program, amelyre az énekeseket a polgármester és alpolgármester is elkísérte. Az önkormányzat a rendezvényhez 30 ezer forinttal, a Dalkör utazási költségeihez pedig 20 ezer forinttal járult hozzá. A leginkább tiszteletre méltó egy egyszerű odalátogató számára az volt, hogy 0-100 évesig rengeteg ember érzi szívügyének a „maroknyi székely” hagyományainak, szokásainak megőrzését.
Június 21-én délután a Német Énekkar, a Trió és Ginter Péter bácsi fellépésükkel színesítették a kisnyárádi falunapot.
Június 23-án néhány lelkes, dolgozni szerető ember gyönyörű rendet „varázsolt” a Mária-kápolnában és környékén. Hálásak vagyunk érte!
Június 29-én (vasárnap) jó idő esetén megtartjuk hagyományos búcsúnkat a Mária-kápolnánál. Szeretnénk, ha idén is kijutnának azok, akik szállítójármű hiánya miatt nem tehetnék ezt meg. Vállalkozók felajánlása révén valósulhat meg ez a „túra”, köszönjük Czirják Józsefnek, Csibi Zoltánnak és Gézának, Obert Andrásnak, Jordán Józsefnek és a Zrt.-nek. 8:00- kor legyenek a templom előtt azok, akik attól északra laknak. Akik pedig attól délre, ők a Petőfi utcában a Rónaiék melletti keresztnél gyülekezzenek, ott veszik fel őket. A kápolnánál 9:00-kor tart misét Lőrinc atya, a templomi énekkar énekel, a Véméndi Fúvószenekar zenél. A véméndi mézeskalácsos is kilátogat. Fagyis is jön Pécsről.
A Nyugdíjasklub meghívta a dunaszekcsői, sombereki és görcsönydobokai időseket, őket a Faluházban látjuk vendégül, délben. Rossz idő esetén 9:00-kor a templomban mond misét a plébános úr.
Június 29-én 18:00 órai kezdettel, a Palotabozsoki Amatőr Színjátszó Társulat „A mohácsi vész” c. vígjátékot mutatja be a Faluházban, melyre a falu apraját és nagyját várja nagy szeretettel. Belépődíj: 300,- forint.
Július 18-19-én a II. Sörfesztivál kerül megrendezésre a sportpálya mellett felállított sörsátorban. 20-án délután pedig a Branauer Stimmungsparade keretében színes műsorral várják az érdeklődőket.

7. szám

Búcsú a Mária-kápolnánál

Június 29-én a Sarlós Boldogasszony nevét viselő kápolnánknál közel 300-an vettek részt azon a misén, amelyet Lőrinc atya és plébánosunk mutatott be. „Jól imádkoztunk”, hiszen minden ideális volt: az időjárás, a körülmények, az útviszonyok. Igaz, hogy utóbbi a Palotabozsoki Zrt.-nek volt köszönhető, hiszen rengeteget dolgoztak rajta. Még a 2 nappal előbb lezúdult hatalmas mennyiségű csapadék is megtette jótékony hatását, még porosak sem lettünk. Jóleső érzés volt látni a sok embert a kápolna körül, a mise és a Véméndi Fúvósok zenéje felemelő élményt nyújtott. A Faluházban bonyolított dunaszekcsői, sombereki, görcsönydobokai nyugdíjasok vendégül látása is jól sikerült. Finom ebéddel, kávéval és süteménnyel láttuk vendégül a nyugdíjasokat, mintegy 150 embert. Köszönet az ízletes étkekért Lászlóné Martini Hajnalkának és csapatának, s persze minden segítőnek! A kuglófokért a nyugdíjas asszonyoknak, a meglepetés-zenekarért a Ritzl családnak. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik idén is olyan lelkesen szállították ki a kápolnához és haza a rengeteg embert.

Ugyanezen a délutánon, 1800 órától varázsolt el Rejtő-Nádas-Görgey: A mohácsi vész c. vígjátéka, amely igazi bánatűző programnak bizonyult a majdnem 300 néző számára. Az alábbiak megjelenését kérte Guszmann Józsefné Boros Erika, a darab rendezője. Neki és társulatának ezúton is gratulálunk és további kitartást, sikereket kívánunk!

A mohácsi vész

Valószínűleg a török sereg sem okozott volna nagyobb vészt, mint amit dr. Rábay Ödön gróf volt kénytelen átélni június 29-én. Nincs is szükség ellenséges csapatokra ahhoz, hogy egy „nagyétkű” férfi csatatéren érezze magát. A háborús helyzethez elég egy-két szerető, egy vérmes feleség, két belevaló szobalány, egy őrült nagybácsi, két megbízható betörő, no meg néhány félreértés. Az már csak hab a tortán, ha szegény grófot valutaüzérrel, zsarolókkal és csalókkal hozza össze a jósorsa.
Önök is tanúi lehettek ennek a nem kevés bonyodalommal járó eseménynek, amelyet a Palotabozsoki Amatőr Színjátszó csoport mutatott be. A darabot, melyet négy különböző komédiából állítottunk össze, januárban kezdtük el tanulni. Mivel hosszabb, mint az előző előadásunk, sokkal több gyakorlásra és odafigyelésre volt szükség. Az utolsó hetekben már heti több próbát is tartottunk, hogy az általunk elképzelt színvonalon tarthassuk meg bemutatónkat. Az előadást nagy érdeklődés előzte meg az Önök részéről, sokszor kérdezték, mikor lesz a bemutató és, hogy milyen a darab. Ez nagyon jólesett a csoport tagjainak, és egyben világossá tette számunkra azt is, hogy bár vannak nehézségeink, nem adhatjuk fel, folytatnunk kell a munkát.
A tavalyi előadás nagy sikere reményt adott, hogy talán ezt is a szívébe zárja a közönség. Igyekeztünk odafigyelni arra, hogy a díszletek, kellékek is elkápráztassák a közönséget. Így kerültek le a padlásokról régi képek, vázák, takarítottunk régi bútorokat, és előszedtük a nagymamák régi csipketerítőit is. A csoport tagjai kivétel nélkül azon fáradoztak, hogy minden szükséges eszközünk meglegyen.
Az előadás nagyon jól sikerült, büszke vagyok minden szereplőre. Higgyék el, nem könnyű dolog kiállni a színpadra és szórakoztatni a közönséget. Bár a színjátszás csapatmunka, itt mindig minden csak egy emberen múlik egy adott pillanatban. Egyik szereplő sem pótolható, egyik karakter a másiktól függ. Ez sokszor olyan lelki teher, ami időnként konfliktushoz is vezet, de azt hiszem, a siker és a szeretet, amit Önöktől kapunk, átsegít bennünket a nehézségeken. Munkánkat szeretnénk a továbbiakban is folytatni, bár a fiatalok érettségi előtt állnak, reméljük, kitartanak mellettünk.

Végül köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni segítőinknek és támogatóinknak. Az ő segítségük nélkül nem jutnánk előre: Palotabozsoki Zrt., Bátgrill Kft., Palotabozsok önkormányzata, Jordán József és Józsefné, Czirják József és Józsefné, Pénzes Gáborné, Ferencz Emília, Steiner Ferenc, Bódis Zoltánné, Friedrichné Fazekas Mária, Heilmann Ádámné és Ferenc, Guszmann József és Ferenc, Troszt Józsefné, Sági Károlyné, Bölcskeiné Hogemann Helga. A legnagyobb köszönettel a családunknak tartozunk, mert ők mindig mellettünk állnak, biztatnak bennünket és segítik munkánkat.

(Guszmann Józsefné)


Önkormányzati hírek

Az FVM a vidéki lakosság életminőségének javítása érdekében pályázatot hirdetett Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér elnyerésére. A cél a meglevő vagy kihasználatlan önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, funkciójának bővítése, a helyi szolgáltatások gazdagítása, a lakosság ellátása igen sokféle módon. Lehetőséget biztosít az önkormányzat, a civil szerveződések és az egyesületek közös pályázására. Gondolkodhatunk a Faluház felújítása, hasznosabb kihasználása céljából történő átalakításáról, több funkcióval való ellátásáról, ésszerűbb kihasználhatóságáról. Esetleg a jegyzői lakás, a pártház ilyen irányú hasznosításáról. Ezzel kapcsolatban szeretnénk, ha lenne véleményük, javaslatuk. Várjuk az egyesületek, civil szervezetek képviselőit és minden érdeklődő lakost… Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a „Vöröskereszthez” vezető szurdok NEM SZEMÉTTELEP! A terület a Véméndi Önkormányzat és magánszemély tulajdona. A hatóságok büntetése min. 100ezer forint. Az önkormányzat a szankciók elkerülése végett újra és újra rendet tett a területen. Mások felelőtlen magatartása nem terhelheti tovább a költségvetést. A TERÜLETRE SZEMÉT, ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK és minden más hulladék LERAKÁSA HATÓSÁGILAG TILOS ÉS BÜNTETENDŐ!
Sajnálatos eseményekről kell tájékoztatnunk lakosságunkat. Újra előfordulnak éjszakai randalírozások. Előbb a temetőhöz vezető út melletti hirdetőtáblát döntötték ki, feltehetően autóval. Nem javítottuk ki, reméljük az elkövető emlékszik tettére és helyreállítja. Az elmúlt héten a szemetesládák, virágok, tuják estek áldozatául néhány fiatal virtuskodásának. Ha egy esetről van szó, a felnőttek megbocsájtják, hisz ők is voltak fiatalok. Legyen ez utolsó figyelmeztetés. A jövőben előbb otthon, a kertben, a ház körül ritkítsák meg a növényeket, nekünk pedig segítsenek amikor parkosítunk, virágokat, fákat ültetünk, mert elsősorban őértük, a fiatalokért tesszük.
Bátaszék, Véménd, Palotabozsok határában egy ausztrál vállalat megbízásából urán lelőhelyek kutatása zajlik. A községek polgármesterei, civil szervezetei a kitermelés környezetre gyakorolt esetleges káros hatásai miatt aggódnak, főleg az ivóvízbázist féltik. A cég képviselője kihangsúlyozta, jelenleg csak kutatások folynak az ország más részein is, a kitermelésről csak később születik döntés, ahogy a technológiáról is.
A képviselő-testületet jó ideje foglalkoztatja egy „Palotabozsokért” alapítvány létrehozása. Szeretnénk, ha a község lakossága nagyobb szerepet vállalna egy szebb, fejlődőképesebb, a holnapot pozitívan befolyásoló, a jövő arculatát meghatározó program és napi tevékenység meghatározásában. Az alaptőkét (3-5 millió Ft) a községben működő és ide kötődő vállalkozások támogatása, a lakosság, az ide települő külföldiek adományai jelentenék. A hozadékából jutalmaznánk évente a településért legtöbbet dolgozó lakosokat. Kérjük Önöket, támogassák kezdeményezésünket, tegyenek javaslatot a kuratórium tagjaira, segítsék a célkitűzések meghatározását! (Jordán József)
Az alábbiakban a 2008. augusztus 23-24-én megrendezésre kerülő Bozsoki Falunapok program-tervezetéből adunk ízelítőt. Kérjük, ha Önöknek régi szép falvédőjük, népviseletes babájuk, hímzett kendőjük, monogramos zsákjuk vagy ezekhez hasonló míves darabjuk van, s szívesen kölcsönadják a kiállításra, aug. 11-19-éig ügyfélfogadási időben, névvel ellátva vigyék be a polgármesteri hivatalba. Az iskola aulájában szeretnénk bemutatni az odalátogatóknak. Itt jegyezzük meg, ha bárkinek olyan rokona, hozzátartozója vagy ismerőse van, akit még nem sikerült „felderítenünk”, kérjük jelezze a hivatalban Hornungné Szélig Máriánál, hogy mindenkit meghívhassunk, aki a faluból származott el.

Aug. 23. Szombat

9.00 meccsek az iskola pályáján, játékos vetélkedők körülötte;
a programok idején büfé üzemel;
„autópálya-kaland” túra;
15.00 érdekes programok gyerekeknek és felnőtteknek a Faluház körül
17.00 helyi és környékbeli tánc- és énekcsoportok fellépése
17.00 szabadtéri főzés csapatonként hozott alapanyagból
18.30 motorosok felvonulása
19.30 a Fénypont zenekar hangolója
20.30 bál a Negro zenekarral

Aug. 24. Vasárnap

8.00 zenés ébresztő lovaskocsiról a Schomberger Dorfmusikanten közreműködésével
10.00 mise a Rókus-kápolnánál a zenészek részvételével
11.15 a faluból elszármazottak beszélgetése a polgármesterrel és a képviselőkkel
12.00- ebéd a Napközi ebédlőjében (előzetes
- 14.00 jelentkezés és fizetés esetén)
14.30 ünnepi polgármesteri köszöntő, a Palotabozsokért Plakett átadása; eközben a Faluház udvarán szórakozási lehetőségek;
16.30 vidám jelenetek a Palotabozsoki Amatőr Színjátszók előadásában, a Faluházban;
17.30 a szabadtéri színpadon karaokee, tánc, meglepetés
19.00 bál a Millich zenekarral

Hírek, röviden

Július 2-án, 1000-kor a Pécs-havihegyi templomban 29-en vettek részt azon a Sarlós Boldogasszony tiszteletére tartott szentmisén, amelyre Lőrinc atya (aki a Mária-kápolnánál misézett) meghívása nyomán utaztak a palotabozsoki hívők. Meleg fogadtatásban és maradandó élményben volt részük, az atya és ministránsai a buszig kísérték a meghatódott csoportot. A kirándulás következő állomása a szentlászlói kolostor volt, ahol, mint tudjuk, Mindszenty bíboros raboskodott. A „Mészkemence” vadászházban frissítőt vett magához a csapat, majd véméndi fagyizás zárta az eseményekben gazdag napot.
Július 18-20-ig a II. Sörfesztiválon mulathattunk, főzhettünk, süthettünk, táncolhattunk, művelődhettünk, élvezhettük a tűzijátékot és más érdekes tevékenységeknek hódolhattunk. Köszönjük Ritzl Róbertnek és Millich Szepinek meg a sok, színvonalas műsort bemutató fellépőnek, igazán jól éreztük magunkat!
3 iskolás tanulónk ingyenes lehetőséget kapott Dunaszekcsőn a Lugio-napok keretében szervezett táborozásra. Sajnálatos módon 2 gyerek nem használta ki a remek alkalmat. (Szerk.)
2008. július 12-től július 17-ig 32 gyerek és 8 felnőtt töltött néhány napot Balatonfenyvesen a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborában. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a szülőknek, akik az utaztatásban, a csomagszállításban és a táborban segítségünkre voltak. Köszönöm kollégáimnak is. Jövőre is megyünk!!! (Vágási Margit)
Köszönjük Bauer Józsefnek és Martini Jánosnak a járdalapokból készített járdát a temetőben, de hálásak vagyunk Erdős Vilmosnak is, aki látva, hogy elkel a segítség, beszállt a munkába. Jó érzés megtapasztalni, hogy közös célokért képesek vagyunk összefogni és megvalósításukért fáradozni.
 

8. szám

Önkormányzati hírek

A képviselő-testület aug. 13-án a község egész lakosságát, a falu fejlődését, a jövőjét meghatározó kérdésekben a Faluházban Fórumot tartott. Főbb témák:
1. Palotabozsokért közalapítvány létrehozása.
2. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázaton való részvétel.
3. Falunappal kapcsolatos teendők megbeszélése.
4. A község határában történő uránkutatásokra vonatkozó ismertető.
5. Vállalkozók tájékoztatása a jelenlegi és várható pályázati lehetőségekről.
6. Kelet-Baranyai Vízi Társulás beszámolója a működéséről.

1. A község polgármestere ismertette a közalapítvánnyal kapcsolatos tudnivalókat. Célját, feladatát, lehetőségeit, hangsúlyozottan a kuratórium szerepét, későbbi feladatait. Kérjük, hogy a lakosság, a vállalkozások minél nagyobb számban vegyenek részt az alapítvány létrehozásában és tegyenek javaslatot a kuratórium tagjaira. Szeretnénk, ha a létrejövő szervezet egy önálló, független, hosszú távon is a község mozgató ereje, a fejlődés iránymutatója, meghatározója lenne. Széleskörű lakossági, vállalkozói összefogás tenné szebbé, életképesebbé, színesebbé településünket. Önök már sokszor adták tanújelét az ilyen típusú együttműködésnek, ne legyen ez másképp most sem. Javaslataikat, jelentkezésüket aug. 30-ig várjuk.

2. A jól pályázó községek 10-20 millió Ft-ot nyerhetnek a „Közösségi Tér” létrehozásához. A pályázatban településenként egy pályázó egy létesítményt jelölhet meg. A képviselő-testület a Faluházat szeretné a pályázattal a mai követelményeknek és a kiírásnak megfelelően átalakítani. Elsősorban a nyílászárók cseréjére, az épület klimatizálására (fűtés, hűtés, szellőzés) ésszerű átalakítására gondolunk. Teljes felújítást, funkciójában változtatást kíván a panzió rész. Munkásszállónak alkalmas, de más célra nem felel meg jelenleg. A meglevő körülmények mellett kihasználatlan a konyha és az ahhoz kapcsolódó szint. Mivel szolgáltatás jellegű tevékenységet is be kell vinni az épületbe, hasznos funkciót kellene találni pl. a garázsnak. A házban helyet kellene kapnia az ifjúságnak, egy színvonalas, az ő igényük szerint kialakított helyiségben. A pályázat beadási határideje aug. 30. Várjuk ötleteiket, javaslataikat.

3. A falunappal kapcsolatos információkat, az előttünk álló teendőket az alpolgármester ismertette. Ezt az ünnepet is csak összefogással vagyunk képesek sikeresen megrendezni, s jó volt megtapasztalni az erre való készséget. Szeretnénk, ha a lakosság is átérezné e nap fontosságát. Palotabozsok megjelenítése a tét. Hogyan ítéli meg községünket az idelátogató vendég, az elszármazott, a szomszédos települések lakossága. Több mint 500 meghívót küldtünk az elszármazottaknak, családjuknak. Ők nemcsak a falura kíváncsiak, ők látni szeretnék régi szomszédjukat, játszótársukat, barátjukat. Ők keresik a régi arcokat, beszélgetni szeretnének a múltról, a közös, már-már feledésbe vesző emlékekről. Kérjük Önöket, segítsék ebben az idelátogatókat. Látogassák meg a Dalkör, a Nyugdíjasklub és Neumeiszter Hilda által nagy gonddal készülő kiállítást is. Folyamatosan filmvetítést nézhetnek községünkről, a múltról és jelenről. És gyönyörű fotógyűjteményt láthatnak a Duna-Dráva Nemzeti Park növényeiről, állatairól. Ez a nap nemcsak a fiataloké, mindenkié. Egyszer van egy évben és sok minden nem ismételhető. Az alábbiakban részletes programtervezetet közlünk.

4. Már tájékoztattuk Önöket, hogy egy ausztrál cég uránkutatásokra kapott engedélyt, mely a községet is érinti. Új megvilágításban tartott nagyon érdekes tájékoztatást Dr. Hegedűs Gyula (bátaszéki háziorvos). A civil szerveződések képviselőjeként az esetleges későbbi kitermelés során jelentkező káros hatásokra, elsősorban a környezetre veszélyes következményekre hívta fel a jelenlevők figyelmét. Köszönjük segítő szándékát és jól tudjuk, hogy az önkormányzatok a civil szervezetekkel összefogva érhetnek el eredményt. Erről a témáról egész napos Fórumot tartanak szept. 20-án, Bátaszéken.

5. Bár színvonalas, hasznos előadásra számíthattak a vállalkozók Máté Krisztinától, a Szekszárdi Vállalkozásfejlesztési Kft. munkatársától, sajnos az érdeklődés gyenge volt. Sajnálhatjuk.

6. Palotabozsok-Somberek-Véménd községek gazdálkodóinak kérésére a helyi küldött párbeszédre hívta a Kelet-Baranyai Vízi Társulat (KEBA) ügyvezetőjét, Kónya Tibort. A beszélgetés nem volt mentes erős felindultságból tett megjegyzésektől, vádaskodásoktól sem. Vélt és valós sérelmek hangzottak el a gazdák részéről. Elsősorban kiszolgáltatottságukat, nem megfelelő képviseletüket, a hozzájárulási díj egyoldalú és magas összegét, nem differenciált módját (szántó, erdő és gyep esetén is ugyanannyi) tették szóvá. A véméndiek jelezték, hogy a gazdálkodók és eszközeik bevonásával olcsóbbá lehetne tenni a munkálatokat. Érdekeltek abban, hogy a vízfolyások szakszerűen legyenek tisztítva, szerintük a rájuk eső összeg töredékéért saját maguk vagy az általuk létrehozott egyesülések ezt a feladatot jobban el tudnák végezni. A nagyüzem képviselője azzal érvelt, hogy azok bírálják a feladatellátót, akik eddig nem fizettek, holott ez törvényi kötelességük. Ha mindenki fizetne, a hozzájárulás felére csökkenne. Végül konszolidálódott a beszélgetés és megvalósítható, ésszerű javaslatok hangzottak el, elfogadva az összefogás szükségességét. A jelenlegi gazdák aktív döntéshozói részvételt kérnek, az igen magas hozzájárulási díj csökkentését valamint a művelési ágak differenciált elbírálását. Községenként egy küldöttet (lehetőleg a polgármester), aki köteles tájékoztatni az érintetteket (az Intéző Bizottságot), a visszacsatolást a jelenlevők Réder Rudolfra, Véménd körjegyzőjére ruházták.

Tisztelt Lakosság!

Köszönet azoknak az asszonyoknak, akik újra megkapálták a temetőben kiültetett csemetéket, akik gondozzák, ápolják a kihelyezett, ill. maguk alkotta virágkompozíciókat!

Sajnos a visszásságokról is szót kell ejteni. A 2 héttel ezelőtt hirtelen lezúdult eső újra sok bosszúságot okozott. Sokan érezhették, hogy a szomszéd, a szemben lakó vagy többek gondatlansága, nemtörődömsége másoknak kárt, keserűséget okozott. Régen minden Palotabozsoki háztulajdonos tudta, hogy nemcsak törvényi, de emberi kötelesség is a házsor mindkét oldalán a közút tengelyvonaláig a közterület rendbetétele, az árok és bejáró kitisztítása. Arról voltak viták, hogy a vizet ki hová irányította, de azt senki sem gondolta, hogy az árkot az önkormányzat földje töltötte fel. Miért jobb a harag, a veszekedés, mint a józan belátás? Miért van szükség felszólításra, a munka vállalkozóval történő elvégeztetésére, majd a behajtással kapcsolatos jogi procedúrára? Ne legyünk közömbösek egymás iránt, ne váljunk idegenné egymás szemében!

Kérjük, falunapra tegyük rendbe a portánkhoz tartozó közterületeket, legyen szép a falunk, hogy büszkék lehessünk rá!

(Jordán József)

Falunap és vidékfejlesztés

Miközben az ember a Schomberger Dorfmusikanten pattogós fúvószenéjét hallgatja, nem gondol arra, hogy egyben egy vidékfejlesztési rendezvény résztvevője is. Pedig a helyi néptánc együttesek, népzenészek szerepeltetése, a közös főzőverseny, a gyermekek vidám hancúrozását szolgáló légvár és csúszda, a településről elszármazottak fogadása mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a falu az legyen, ami mindig is volt: a vidéken élők otthona, életük tartalmas színtere, ahol jó együtt lenni és jó együtt dolgozni.

A helyi vidékfejlesztésnek - többek között – egyik fontos feladata a helyi közösségek erősítése, a településeken belüli és települések közötti emberi kapcsolatok ápolása. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében soha nem látott nagyságrendű források érkeznek a vidéki térségbe, melyek a mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szektor fejlesztése mellett kb. 700 millió euró értékben a vidéken élő emberek életminőségének javítására és az általuk végzett tevékenységek támogatására fordítódnak. A 2007-ben létrejött Helyi Vidékfejlesztési Irodák fogják össze a helyi fejlesztési elképzeléseket és stabil, kiszámítható és helyben elérhető szakmai tanácsadó bázist jelentenek a fejlesztési elképzelésekkel rendelkező vidéki szereplők számára.

A Palotabozsoki Falunapon, melyet színpadtechnikával és kiegészítő szórakoztató eszközökkel az FVM is támogat, a mohácsi kistérség HVI Irodája is kitelepül. Itt minden érdeklődő megtudhatja, mennyi forrás érkezik a mohácsi kistérségbe, ezeket milyen célra lehet fordítani és milyen segítséget nyújthat a helyi iroda az itt élő vállalkozóknak, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak.

Keresse tehát a Mohács-Bóly Fehérborút standját, mely mint HVI címbirtokos szervezet, tájékoztató anyagokkal, személyes információkkal áll minden érdeklődő rendelkezésére.

Bóly, 2008. augusztus 15. Alackerné Vincze Katalin HVI Irodavezető

Tisztelt Palotabozsokiak!

Azért, hogy Önök is legalább annyira „képben legyenek” a tervezett programokat illetően, mint a meghívottak, az alábbiakban ezt részletesen közöljük. Íme:

Falunapok 2008. 08. 23-24.

Szombat: 9:00 - az iskola sportpályáján kézilabda és focimeccsek
- az iskola mellett játékos vetélkedők minden korosztálynak: palacsintáskirály-, aszfaltrajz-verseny, cápa, kakasviadal, diótörő verseny, fakanál-fűzögető, gólyalábon való járás, csizmadobó verseny, kombinatív kötélhúzás, sorversenyek. A helyszínen büfé, „bozsoki rétes”.
- óránként „autópálya-kaland” túra: jegyvásárlás a Faluház előtti info-sátorban. Utazási költség: 200,- Ft
A program alatt az iskola mellett büfé üzemel.
Déltől étkezési lehetőség a Faluház büféjében (virsli, sült kolbász, hot-dog, wimpi), „bozsoki rétes”
15:00 - a Faluház körül érdekes programok: állatsimogató, kedvencek szépségversenye, csúzliverseny, galambröptetés, szalmaugráló, reneszánsz kaszinó, lajhármászás a patak fölött, a falu bikája verseny, rönkön járás a patakban, „leg”-ek versenye
16:30 - a Faluházban: helyi és környékbeli tánc- és énekcsoportok fellépése: Véméndi-, Palotabozsoki Német-, Szederinda Tánccsoport, Kapronczai Művészeti Iskola Tánccsoportja, Ginter Péter pánsíp, Edelweiss Lánykórus, Nyugdíjas Énekkar
17:00 - a Faluház körül szabadtéri főzés csapatonként, hozott alapanyagból; (előzetes jelzés esetén az alapanyag beszerzésében közreműködünk) a fellépő csoportok tagjainak vacsorájáról gondoskodunk
18:30 - motorosok felvonulása
19:00 - vacsora
20:30 - bál a Negro zenekarral

Vasárnap: 8:00 - zenés ébresztő lovaskocsiról a Schomberger Dorfmusikanten közreműködésével
10:00 - mise a Rókus-kápolnánál a fúvósok közreműködésével
(mézeskalácsos, fagylaltos, dinnyeárus idézi a régi búcsút)
Rossz idő esetén a mise a templomban lesz.
8:00 -13:00 - a sportpályán Öregfiúk Focitornája.
11:30 - az iskola zsibongójában az elszármazottakkal találkozik a képviselő-testület és a polgármester. Palotabozsokiak által készített népviseletes babákból, falvédőkből, gyerekek rajzaiból, a Duna-Dráva Nemzeti Park növényeiről és állatairól készült fotókból rendezett kiállítás megtekintése.
12:00-14:00 - ebéd a napközi ebédlőjében azoknak, akik ezt augusztus 15-éig befizették, illetve megrendelték.
14:30 - a Római Katolikus Templomban polgármesteri köszöntő. A „Palotabozsokért Plakett” átadása. Közreműködnek: Király Csaba orgonaművész, Magyar Dalkör, Német Énekkar, versmondók: Becze Dóra, Dávid Sarolta.
15:00 - szórakoztató játékok a Faluház udvarán: légvár, ugráló, csúszda, vásárosok, asztali fajátékok minden műfajban és korosztálynak.
- szabadtéri színpadon: fiatal énekesek, Sátorhelyi Néptánccsoport, Magyarhertelendi Country táncosok, Nagypalli Fiatalasszonyok Tánccsoportja, Hornung Anita bemutatkozása.
16:30 - a Faluház nagytermében: Vidám jelenetek a Palotabozsoki Amatőr Színjátszók előadásában; közben Magyari Renáta, Gráf Vivien, Illés Gizella énekelnek.
18:00 - Mohács-Somberek-Palotabozsok Ifjúsági Fúvószenekar térzenét ad a szabadtéri színpadon.
19:00 – a Raptor zenekar bemutatkozása
20:00 - bál a Millich zenekarral
22:00 - tűzijáték

Szombaton és vasárnap nyitott intézményekkel várjuk vendégeinket. Megtekinthető az iskola, óvoda, a tájházak, a templomok, a Faluház. Két helyszínen is (iskola és Faluház) levetítésre kerül Bezedeki Márton hagyatékából Szigeti József által készített film, amely Palotabozsok életét eleveníti meg 1943-44-ban. Emellett Palotabozsok jelenéből is ízelítőt kapnak képekben. Kérjük, figyeljék a film vetítésének időpontját a két épületen! A programokban történhetnek módosulások – bár nem áll szándékunkban -, ezt kérjük, nézzék el nekünk!

(Szerk.)

Könyvtári hírek

Új nyitva tartás, új könyvek a könyvtárban!
Kedves olvasók!
Buják Eszter vagyok, augusztus 15-től a Faluház könyvtárában dolgozom.
A könyvtár nyitva tartása:

Kedd:13.00-16.00
Szerda:13.00-16.00
Csütörtök:13.00-17.30

Bármilyen igény esetén szívesen segítek akár kötelező-, akár egyéb olvasmányok beszerzésében.
Számos új, és érdekes könyvvel várok mindenkit a könyvtárban.
E havi ajánlatom:
Gyerekeknek:
Awdry, W.: Thomas, a gőzmozdony - Válogatott mesék 2.
Thomas, a kis kék gőzmozdony sok kalandot él át barátaival Sodor-szigeten. Ebben a könyvben Thomas hétköznapjairól olvashatsz három kedves történetet. Megtudhatod, miért robogott át James teljes sebességgel, égő fékekkel a rendező pályaudvaron, hogyan próbálta meg Thomas bebizonyítani, hogy személyvonatot is tud húzni, és miért nem örült senki Dízel visszatérésének.
Ifjúsági könyvek:
Gnone, Elisabetta: Fairy Oak - Az ikrek titka
Fairy Oak varázslatos, réges-régi falucska az időtlen idők rejtekén. Ha rá szeretnénk lelni, a skót felföldek és a normann szirtek között kellene kutatnunk, Bretagne egy virágszőnyegtől tarka völgyében, Írország zöld legelőin és az óceán tágas öbleiben. A falut varázsos és emberi lények lakják, akiket roppant nehéz megkülönböztetni egymástól: a tündérek, varázslók, boszorkák és közönséges lakosok olyan régóta élnek egymás szomszédságában a falu kőházaiban, hogy szinte már fel sem tűnnek nekik a másik furcsaságai. Sőt, ilyen sok idő után már mindannyian hasonlítanak is egy kicsit egymásra! Kivéve a tündéreket. Ők nagyon picikék, csodálatosan fényesek és… repülnek! A völgy varázslói és boszorkái azért hívják ide őket, hogy a falu kisfiúira és kislányaira vigyázzanak. Ezt a történetet éppen egy ilyen tündérke meséli el nekünk: Feli, az ikerlányok, Vanília és Pervinka dajkatündére.
Bármely korosztálynak:
Mansell, Jill: Újrakezdés
Ginny Holland családi fészke kiürült: lánya, Jem egyetemista lett, Ginny pedig nem győz csodálkozni, mennyire egyedül érzi magát. Eljött az idő, hogy új életet kezdjen. De vajon sikerülhet még? Szerelmek, félreértések, örömökkel és buktatókkal teli anya-lánya viszony, izgalmas éjszakák és szorgos nappalok, sok humor és bölcs aranyköpések: ki mondta, hogy könnyű út vezet a boldogsághoz?
Jill Mansell szellemes, fordulatos női regényeit lehetetlen letenni. Tökéletes kikapcsolódás, és olvasás közben végig azt érezzük, mintha a legjobb barátnőnkkel beszélgetnénk. Ő is, mi is pontosan tudjuk, manapság milyen nehéz nőnek lenni, de mégsem megoldhatatlan feladat.

(Buják Eszter)
 

9. szám

„De nehéz az iskolatáska…”

2008. szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között megkezdődött a 2008/2009-es tanév. A 8. osztályosok kedves műsorral köszöntötték a megjelenteket, az új tanévet és az idén iskolába lépőket, az 1. osztályosokat, akik még csekély ajándékot is kaptak a nagyoktól. Meleg szavakkal üdvözölte a kilenc kisiskolást az iskolaigazgató is. Iskolánk tanulólétszáma jelenleg 79, a fenntarthatóság határán lebeg, ha nem járna ide a 23 szebényi tanuló, lehetetlenné válna a működtetés. Az óvoda is hasonló gondokkal küszködik, oda 4 pici jár Szebényből. Az önkormányzat hatalmas áldozatokat vállalva képes csak intézményeit fenntartani. A várható kormányintézkedések is tovább sújtják a tagintézményeket. Sajnos a társulás sem váltotta be a hozzá fűzött reményeinket, mi ebből még egy forintot sem profitáltunk. Mindezek komoly számvetésre késztetnek bennünket, amellyel az önkormányzatnak a közeljövőben szembe kell néznie.

(Szerk.)

Önkormányzati hírek

Ismét elteltek a Falunapok, amelyet községünk legrangosabb ünnepeként tartunk számon. Lehetetlen lenne felsorolni annak a sok önzetlen, segítőkész embernek a nevét, akik egyénileg vagy csoportjuk révén áldozták munkájukat azért, hogy egy sikeres rendezvény nyomán meg tudjuk mutatni ország-világ előtt értékeinket. Enélkül az összefogás nélkül lehetetlen lenne egy ilyen horderejű program lebonyolítása. És ettől az összekapaszkodástól válik nemcsak nekünk, de mások számára is oly felemelő élménnyé. Akik elszármazottként látogattak hozzánk, de a helyiek véleménye szerint is nagyon érdekes, színvonalas programokon vehettek részt. Rögtönzött közvélemény-kutatás szerint a vasárnap délutáni faluházi- és templomban zajló műsor vitte el a pálmát, de a szombati program, a mindkét esti bál és tűzijáték is sokaknak tetszett. Persze, ha az időjárás kegyesebb lett volna, a vasárnap reggeli zenés ébresztő és Rókus-kápolnához tervezett mise is valószínűleg a „topon” végez. Nem szabad elfeledkeznünk az önkormányzat által elnyert pályázatról, amelyet Friedrich Péter nyújtott be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, s az alábbi technikai eszközöket, produkciókat kaptuk 100%-os támogatással: tűzijáték, hangosítás, projektor, színpad, légvárak, trambulin, íjászat, valamint a két zenekar és a padok, asztalok bérlési költsége. Ezek után senki nem gondolhatja azt, hogy a képviselő-testület „elpuffogtatja a falu pénzét”.

A Falunapon Kálna-ról is közel 30-an látogattak községünkbe azzal a céllal, hogy a két község a már tavaly elhatározott partnerségi és együttműködési szerződést megkösse. Ebből az alkalomból fejezte ki köszönetét mindkét testület Linder Ádámnénak, Barabás Antalnénak, Csiki Vincénének a kapcsolat létrejötte érdekében végzett munkájukért.
És hibák is be-becsúsztak, amelyeket számba véve, nem kevés önkritika gyakorlásával, az utolsó testületi ülésen levonva a tanulságokat, a szervezők a jövőre nézve néhány elhatározást tettek. Itt szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden helyi csoportnak, egyéni szereplőnek, akik részvételükkel tették ünnepélyessé és színvonalassá az eseményt, büszkék vagyunk rájuk! És azoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, cégeknek is itt szeretnénk hálánkat kifejezni az anyagi támogatásért, amely lehetővé tette programjaink megvalósítását. Ők a következők: Bát-Grill Kft., Bogád-Hús Kft., Friedrich József, Jordán Ákos, Jordán Csaba, Miss Trió Kft., Zegnál Kereskedelmi Bt. Néhány komoly szponzorunk a „Palotabozsok Községért” alapítvány létrejöttét támogatta, őket az alapítvány bejegyzése után név szerint is felsoroljuk. Nagyon elcsépelt, de igaz, hogy csoportjaink és támogatóink nélkül nem tudtuk volna ilyen színvonalon megrendezni a 2008. évi Bozsoki Falunapokat.
Augusztus 26-án Bóly Leader akciócsoport elfogadta módosított alapszabályát. A csoportnak jó esélye van a cím elnyerésére. Remélhetően 2009-ben már községünk is szépülhet az EU által támogatott fejlesztési lehetőségekből.
Augusztus 29-én az Info Rádió készített élő adásban riportot az épülő autópályával kapcsolatban. A riportban dr. Friedrich István a Magyar Aszfalt Kft. főmérnöke, a munkálatok irányítója, községünkből pedig Jordán József, Szekeres Sándor, Dávid Sarolta, Csibi Géza, Flódung Kristóf, Martényi János és Kerner József (Rákóczi u.) nyilatkozott. A riporter elsősorban az autópálya községünkre gyakorolt várható hatásáról érdeklődött. A megkérdezettek egyöntetűen fejlődést, életkörülményeik javulását remélik. Azt gondolják, elérhető közelségbe kerülnek a környező városok, melyek munkalehetőséget kínálnak.
Augusztus 31-én ünnepélyesen átadásra került Dettingen (Németországi partnertelepülésünk) lakosságának adományaként egy kistraktor tolólappal, seprőhengerrel. A járművet elsősorban a téli időszakban a hóeltakarításban kívánjuk hasznosítani. Szándékunk egy kaszáló eszköz beszerzése, hogy több célra hasznosíthassuk. Köszönjük Dettingen lakosságának, a főszponzor Magyar-Német Baráti Körnek és különösen Mathias Schnecknek és Gerhardt Deawouxnak, akik a gépet utánfutóval behozták. Mindkettőjük számára ittlétük alatt folyamatos programról gondoskodtunk.
Szeptember 3. Előző számunkban már említett Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása céljából ültünk össze (polgármester, jegyző, művelődésszervező, építész, pályázatíró), hogy a faluház felújítását, átalakítását, jobb kihasználását célzó pályázatot összeállítsuk. Sajnos többszöri felhívásunk, próbálkozásunk ellenére sem kaptunk ötleteket, javaslatokat. A pályázati elképzelések megtekinthetők a faluházban.
Szeptember 10-én végre átvehettük a Duna-Mecsek Alapítvány pályázatán 50%-os támogatással nyert 9 személyes kisbuszunkat. A járművel a szebényi ovisokat és kisiskolásokat szállítjuk. Reméljük, hogy napi teendőink során, de az intézményeknek, egyesületeknek is értelmes, hasznos segítője lesz a jármű!
Szeptember 16. Polgármesterünk a Bátaapáti és Térsége Alapítvány soros ülésén, jegyzőnk pedig a Fejlesztési Bank rendezvényén ismerkedett a jövő évi finanszírozási, pályázati lehetőségekkel. Valószínűsíthető, hogy többletforrásokra nem számíthatunk.
Emmertné Csiki Adrienn az általa készített sikeres pályázatokkal a Sportegyesületnek 300 ezer, a Magyar Dalkörnek 100 ezer, a Polgárőr Egyesületnek szintén 100 ezer forintot nyert. Mindhárom egyesület és a testület köszöni segítőkészségét.
Szeptember 20-án Bátaszéken az „Élhető Bátaszékért Egyesület” fórumot szervezett az uránkutatások környezeti hatásairól, melyen Palotabozsok képviseletében dr. Borbáth Ilona és férje, Liebhauser Mihály vett részt.

Soron következő feladataink: folytatjuk a faluház előtti térburkolati munkákat. A további, saját kivitelezésben elvégzendő munka lehetővé teszi, hogy 140 m2 térburkolat szépítse a faluház előtti területet. Itt szeretnénk megköszönni Meilinger Lászlónak és Kamerer Erwinnek a falunap előtt a rövid határidővel elvégzett munkákat.

Szeretnénk, ha Halottak napjáig a temetőben létesítendő sírkert munkálataival is eljutnánk odáig, hogy lakosságunk is láthassa temetőnk szépítése iránti jobbító szándékunkat.
Járdafelújításra 70%-os pályázati támogatással 2 283 000 Ft-ot fordíthatunk. A kivitelezési munkákra 3 vállalkozás pályázott. A betonból készült járdákra vonatkozó pályázatokkal 305 illetve 352 m2-t újíthattunk volna fel. Az aszfaltozással készülő járda 490 m2 elkészítését teszi lehetővé. A testület az utóbbi ajánlat mellett döntött. Ezzel megvalósítható a Petőfi u. temető feljárótól a falu végéig a teljes járdafelújítás. A felszabaduló járdalapokat továbbra is az árkukat burkolni szándékozó lakók részére biztosítjuk. Az aszfaltozási munkák során szeretnénk az önkormányzati területeken levő megsüllyedt csatornatetők és nagyobb aszfalthibák javítását elvégezni. (Hunyadi u., Bölcsőde előtti rész stb.)

(Jordán József)

Faluház hírei

SZÍNHÁZ! A Pécsi Nemzeti Színház új bemutatójára A kölyök című musicalre, 2008. október 25-én (szombaton) a 19:00 órai előadásra jelentkezni lehet a Faluház irodájában személyesen, vagy 69/341-322 és 06-20-933-1247-es telefonszámokon, 2008. október 2-ig.
Jegyárak: 1. rendű: 2400 Ft, 2. rendű: 2000 Ft, 3. rendű: 1200 Ft + útiköltség (létszámtól függ).
Igény esetén több előadásra is lehet jelentkezni, vagy bérletet vásárolni, szintén létszámtól függ. A következő színházlátogatás előreláthatólag novemberben A montmartre-i ibolya lesz. Pontos időpont az októberi újságban lesz!
Könyvtári hírek
E havi könyvajánlatom:
Ifjúsági regény: Joy Adamson: Oroszlánhűség
Elragadó beszámoló, amely résztvevőként avatja be az olvasót az árva oroszlánkölyök, Elza felnevelésének a korábbi hiedelmek szerint reménytelennek tűnő vállalkozásába. Joy Adamson az ember és vadállat közti barátság teljesen újszerű példáját rajzolta meg Elza történetében, az olvasó elé tárva az oroszlán magasrendű pszichológiáját is. De megismerhetjük a szerző életének egy szakaszát, és annak helyszínét, Kenya sokrétű, színes világát is.
Felnőtteknek: Pérez-Reverte, Arturo: Alatriste kapitány kalandjai (krimi)
Abban az időben, az ifjú, élveteg, nőcsábász, ájtatos, és minden spanyolokra bajt hozó IV. Fülöp városában minden eladó volt, még a lelkiismeret is. Alatriste kapitányt titkos megbízói felbérelik, hogy hallgattasson el két angol utazót, akikről hamar kiderül, hogy befolyásos személyek, és a becsületes, bár ördögi kapitányt egyik slamasztikából a másikba sodorják…
Peter Mayle: Hotel Pastis
Simon Shaw 42 éves, gazdag és sikeres - a reklámszakmában dolgozik, frissen elvált és rettenetesen unatkozik. Egy gondoktól mentes, szabad élet reményében Provence ragyogóan napsütéses és festői lankái közé menekül, ahol inasa, a páratlan Ernest és a bájos Nicole unszolására lelkesen új vállalkozásba kezd. Gasztronómia és életvitel, páratlan szépségű tájak és válogatott étkek várják a Hotel Pastis vendégeit.

(Buják Eszter)

Közérdekű hírek

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a 2008. évi tüdőszűrés rendjéről.
Helye: Faluház (Kossuth u. 71.)
Ideje:
2008. október 1. (szerda) 9.00-12.00
2008. október 2. (csütörtök) 13.00-16.00
2008. október 3. (péntek) 9.00-12.00
2008. október 6. (hétfő) 9.00-11.00.
Gondolná Önök közül bárki is, hogy az elmúlt hónapban 18 országból 734-en látogattak el honlapunkra, átlagosan 3:51 percet töltve ott? Ez hozzávetőlegesen napi 25 látogatást jelez, amely dicséri a honlap szerkesztőjét (Szőcs Márton) csakúgy, mint a községben rendezett programokat. Havonta érkezik egy statisztikai kimutatás a honlap látogatottsági adataival, de ilyen szép eredményeket eddig még nem jeleztek számunkra. Nyilván a falunapok megrendezésével függ össze ez az adat, de bármi legyen is az oka, büszkeségre ad okot.
Szeptember 6-án községünk Öregfiúk csapata pályázati támogatással kispályás focitornán vehetett részt Bárban. Az 5 induló csapat között az előkelő 2. helyezést érték el, amihez ezúton is gratulálunk!
A hagyományosnak nevezhető „Idősek napja” programunkat 2008. október 16-án (csütörtök) délután 14.30-tól tartjuk, kis műsor mellett az eddigiekhez hasonló módon köszöntjük a kerek évfordulósainkat valamint vendégül látjuk községünk nyugdíjasait. Kérjük, jöjjenek el minél többen, hiszen mi mindenkit várunk!
Köszönjük Radó Miklósnénak (Krebsz Anna), hogy szülői hagyatékból értékes tárgyakat, eszközöket ajándékozott a községnek. Reméljük, a belátható időn belül megvalósítandó tájházunknak értékes darabjai lesznek!

(Szerk.)

 

10. szám

Akikre büszkék vagyunk

Iskolai versenyeredmények

Szeptember 19-én a Mohács város és térsége tanulói számára rendezett „Predács Iván” atlétikai emlékversenyen vettek részt iskolásaink, melyen az alábbi szép eredmények születtek.

1996-ban született tanulók
Szabó Cintia
60m-es gyorsfutás 1. helyezés
távolugrás 2. helyezés
Horváth Dávid
távolugrás 1. helyezés
kislabdahajítás 1. helyezés

1997-ben született tanulók
Linder Barbara
távolugrás 2. helyezés
60m-es gyorsfutás 3. helyezés
Lichtmesz Vivien
kislabdahajítás 2. helyezés
Fedor Dániel
távolugrás 1. helyezés
kislabdahajítás 1. helyezés
60m-es gyorsfutás 2. helyezés

1998-ban született tanulók
Gallo Felícia
kislabdahajítás 1. helyezés
800m-es futás 3. helyezés

1999-ben született tanulók
Leib Dominik
40m-es gyorsfutás 2. helyezés
kislabdahajítás 2. helyezés

2000-ben született tanulók
Szalona Dzsenifer
kislabdahajítás 1. helyezés
Horváth Dávid 6. osztályos tanuló korosztályában elnyerte a legeredményesebb tanulónak járó kupát.

Október 6-án a társult iskolák mezei futóversenyén is elismerésre méltó eredmények birtokosai lettek tanulóink. Korcsoportonként és nemenként a legjobb 6 tanuló képviseli majd a társulás iskoláit a tavasszal megrendezésre kerülő Mohács és térsége mezei futóversenyen.
Eredmények
I. korcsoport
Kerner Tamara 2. helyezés
Szalona Dzsenifer 3. helyezés
Bagó Dzsenifer 5. helyezés
Kohl Krisztofer 4. helyezés
László Zsolt 5. helyezés
Koller Adrián 6. helyezés
II. korcsoport
Gallo Felícia 1. helyezés
Babos Vince 1. helyezés
Leib Dominik 2. helyezés
Kővári Lionel 5. helyezés
III. korcsoport
Varga Mária 3. helyezés
Spitz Mónika 5. helyezés
Lichtmesz Vivien 6. helyezés
Fedor Dániel 2. helyezés.

Az eredményekhez tanulóinknak és Mártonné Juhász Editnek egyaránt gratulálunk, további szép eredményeket kívánunk!
Az alábbi testvérpárnak az apukája élt gyerekkorában községünkben, de mivel naponta itt dolgozik műhelyében, biztosan ezért érezzük nemcsak Őt, de fiait is Bozsokiaknak. Őri Felícián junior B Országos Judo Bajnokságon szerzett 1. helyezést, öccse Őri Csanád diák B kategóriában pedig 3. helyezett lett. Gratulálunk nekik, edzőjüknek és további szép sikereket kívánunk!
És álljanak itt igen különleges és világra szóló eredmények is. Ifj. Berecz Lajos két nemzetközi megmérettetésen is elismerésre méltóan szerepelt. Katowicében postagalamb-röptető Emlékversenyen a reggel 6.00-kor indult galambja 13.08-kor érkezett meg, ezzel az 1. helyezést szerezte meg. Németországban, egy tartományi bajnokságon pedig 6. helyezést ért el a galambja, 700 km-t repülve hazáig. Október 25-én Gödöllőre várják a bajnok szárnyast és gazdáját a bajnokok találkozójára, amelyet a Magyar Galambszövetség szervez. Gratulálunk mindkettőjüknek! Reméljük még hallat magáról galamb és gazdája!

(Szerk.)

„Az Úr legyen vigyázó közöttem és teközötted, amikor egymástól elválunk.”

/Mózes I. könyve 31,39/

Ezzel az igével búcsúzott a palotabozsoki reformátusoktól Szabó Gábor, aki 7 éven keresztül szolgált a gyülekezetben. Fájdalmas volt a búcsú, hiszen attól az embertől kellett elválnunk, aki sok-sok év után megvalósította a felvidéki reformátusok nagy álmát, és befejezte a református templom építését.
Isten igéjét hirdette a falu nevezetesebb rendezvényein: Hősök Napján, Kopjafaavatáson, Felvidéki találkozón.
Kirándulást szervezett a „kálvinista Rómába”, Debrecenbe.
Isten igéjével mondunk köszönetet és kívánunk sok sikert, jó egészséget kedves családjának.

„Most azért megmarad a hit, remény és szeretet. Ezek között pedig a legnagyobb, a szeretet.”

/I. Korinthus 13,13/

(Csiki Vincéné)

Az önkormányzat nevében Jordán József köszönte meg a lelkész Úr őszinte és korrekt viszonyát a községgel, színvonalas tevékenységét a falu rendezvényein és programjain.

Önkormányzati hírek

Október 15-én, Lánycsókon, a Népházban Dr. Forgács Barnabás az FVM szakállamtitkára tartott tájékoztatót „Falumegújítás és fejlesztés valamint örökségvédelem” témakörben. Ennek keretében a közterületek szépítésére, játszótér létrehozására Palotabozsok kb. 10 millió forintot fordíthat, az örökségvédelemről a képviselő-testület az elkövetkező időben hoz döntést. Ehhez kérjük az Önök javaslatait is!
Október 16-án Kistérségi értekezletet tartottak Mohácson a közrendről és közbiztonságról. A kistérség polgármesterei kifejezésre juttatták elégedetlenségüket, a változás iránti igényüket az illetékesek felé. Véleményük szerint eredményt csak akkor lehet elérni ezen a téren, ha az új mohácsi rendőrparancsnok, a helyi körzeti megbízott és a képviselő-testület karöltve tárgyalják meg a feladatokat.

Ugyanezen a délutánon tartottuk meg az immár hagyományosnak nevezhető Idősek napját, melyre 283 nyugdíjasunkat hívtuk meg. Az ovisok aranyos játékai, dalai mellett Spitz János és Németh Lívia mondott verset, Balogh János pécsi énekes örökzöld slágereket adott elő és a polgármester köszöntötte községünk kb. 150 megjelent „szépkorúját”. Idén is apró ajándékkal leptük meg azokat, akiknek évei száma öttel osztható 65-től 95 éves korig. Emellett az 50 és afölötti házassági évfordulósoknak is gratuláltunk. Jól tudjuk mindannyian, hogy sokkal többet érdemelnének ezek az emberek, akik egy hosszú életen át igen nehéz történelmi időkben hatalmas terheket vittek a vállukon. Az ünnepséget követően uzsonnával láttuk vendégül őket. A sok-sok hálás köszönet az idősek részéről arra késztet bennünket, hogy folytatnunk kell a jövőben is megkezdett hagyományunkat.

Az Idősek napjáról további fényképek ide kattintva érhetőek el.

 

Örömmel értesültünk arról, hogy a DDROP pályázat keretében községünk 28,6 millió forintot nyert a csapadékvíz elvezetésére. A program várhatóan 2 év alatt valósul meg.
Elkészült a Petőfi utcai járdaszakasz felújítása is, sokunk örömére.
Kulcsár István már tervezi a Faluház nyílászáróinak, szellőzésének, fűtésének átalakítását az IKSZT-pályázat kapcsán. Tervek készülnek a belső átalakításra vonatkozóan is, mely a panzió légterének leválasztását valamint átépítését tartalmazza.
A Faluház előtti térburkolat elkészítésének 2. ütemében az „önkormányzati fiúk” serénykedtek, így meg tudtuk spórolni a munkadíjat.

(Jordán József)

Hírek röviden

Szeptember 4-én egy napos kiránduláson vett részt a Nyugdíjas klub Bátaszéken, ahol a katolikus templomban a helyi esperes tartott tájékoztatást. Bátaszékről Grábócra mentek, itt az ortodox templomot nézték meg, majd Bátaapátiban az atomtemetőt és egy szép vadászkastélyt. A szálkai tavaknál elfogyasztották a hideg élelmüket, végül hazafelé a bátaszéki cukrászdában zárták a kirándulást.
Megszépült a sportöltöző! Déli és nyugati oldalán elkészült a féltető, amely Basa István és Heilmann Ferenc munkáját dicséri. Pál Nándor és festőbrigádja pedig az épület külső festését végezte. A csatornázás Metz György nevéhez fűződik. Mindannyiuknak köszönjük! Csodálatos dolgok születtek önzetlen áldozatos munkájukból.
Szeptember 24-ére Nyugdíjasklubunk meghívást kapott a dunaszekcsői, bári és dunafalvai nyugdíjasoktól egy vidám délután eltöltésére, ebéddel egybekötve. Viszonzásul a Mária-kápolnai búcsún való vendéglátásért. A kb. 20 nyugdíjasunk remekül érezte magát, a jó hangulatról Rittlinger Marci bácsi gondoskodott.
A Német Nemzetiségi Énekkar szept. 20-án Márkó, 27-én a Soltvadkerti Szüreti Fesztivál vendége lehetett. Nemcsak színes műsorukkal, de csodálatos ruhájukkal is elbűvölték a publikumot.
Október 4-én a 3. és 4. osztályosok tánccsoportja és az Edelweiss Lánykórus Hidason vendégszerepelt, a Szüreti Fesztiválon, nagy sikerrel.
Október 6-án a helyi Német Nemzetiségi Egyesület közgyűlést tartott, amelynek a napi és soron következő feladatok megbeszélésén túl a tisztújítás volt a legfőbb célja. Az egyesület elnöke Thurn Jánosné, titkára Ginter Péter, a felügyelő bizottság tagjai Koller Józsefné, Heilmann Jánosné és Rittlinger Márton lettek. A pénzügyi teendők elvégzését Hornungné Szélig Mária vállalta. Az önkormányzat és a csoport részéről megköszönték Jekl János sok évtizedes elnöki tevékenységét.
Az elmúlt hetekben a Szentendrei TV filmet forgatott a községről és a kádárüzemről. Az elkészült filmet a tél folyamán kívánjuk levetíteni a község érdeklődő lakosságának.
A Tűzoltóegyesület, Hellebrand József és Jordán Attila által készített pályázatával 1,2 millió forintot nyert, amelyből 800 ezer Ft eszközbeszerzésre, 400 ezer Ft pedig működésre fordítható.
A Nyugdíjasklub vezetésében is változás történt, Horváth Józsefné lett a vezető. Helyettesei Linder Ádámné és Péter Józsefné lettek. Az adminisztrációs és pénzügyi teendők ellátását Buják Eszter művelődésszervező vállalta.

OKTÓBERI PROGRAMOK

Október 24-én Mohácson 14:00-kor (a volt kultúrban) Nemzetiségi Nyugdíjas Klubok találkozója lesz.
Okt. 25-én a Pécsi Nemzeti Színházban a Kölyök című musicalt nézzük meg. Indulás 17:00-kor a Faluház elől.
Okt. 26-án Hősök napi megemlékezést tartunk: gyülekezés 15:30-kor a katolikus templomban, majd onnan vonulunk az emlékhelyeinkhez. Mindhárom helyszínen rövid megemlékezéssel, koszorúzással szeretnénk tisztelegni hőseink előtt.
Okt. 30-án 18:00 órai kezdettel Kovács László tart előadást a Faluházban „Őszi munkák a kertben” címmel.
NOVEMBERI PROGRAMOK
Nov. 6-án 18:00-kor „Receptcsere” (Búcsú előtt) a Faluházban, végén kávézás, sütizés.
Nov. 7-én Halloween nap, lámpás felvonulás este, megkérjük a falu lakóit, hogy akinek van, helyezzen ki faragott tököt az utcára.
Nov. 8-án Halloween DISCO a Faluházban 22:00 órai kezdettel.
Nov. 9-én Nemzetiségi Nap a Faluházban.
Nov. 10-én a Magyar Aszfalt és a Rendőrség képviselői tartanak előadást a diákoknak a megnövekedő forgalom miatt 14:00-kor az általános iskolában.
Nov. 15-én 21:00 órai kezdettel (Polgárőrök szervezésében) Búcsúbál a Faluházban a Negro zenekarral, belépő: 800.-Ft.
Nov. 16-án Búcsú
Nov. 19-én Erzsébet nap 14:30 órai kezdettel a Faluházban, teadélután, Erzsébetek köszöntése, „búcsúi maradék elfogyasztása”, beszélgetés.
Nov. 21-én Mojszejev Pécsett, igény esetén buszt indítunk, jelentkezés a Faluházban.
Nov. 27-én Egészségmegőrzés télen című előadás a Faluházban 14:30 órai kezdettel.
Szervezés alatt gyógytorna, filmklub, társastánc tanfolyam fiataloknak-igény esetén kérem, jelentkezzenek a Faluházban.

Könyvtári hírek

Október 8-án Baranya megyei könyvtárosok baráti és szakmai találkozóján Komlón Buják Eszter képviselte Palotabozsokot, ahol „Barátunk a könyv” címmel tartott előadást Tóth Anita szigetvári könyvtáros, „Ezt olvassák, ezt olvasták a tinik” címmel Végh Ildikó komlói Városi Könyvtár igazgatója beszélt, végül a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyről Vincze Mária pécsi könyvtáros adott tájékoztatást.

Könyvajánló

Pallai Péter-Sárközi Mátyás: A szabadság hullámhosszán
Ez a kötet a BBC magyar osztályán az elmúlt ötven év során összegyűlt, leadott és leadatlan anyagokból próbálja felidézni az 1956-os forradalom hősi és tragikus napjait, főhajtásnak szánjuk 1956 hősei, áldozatai, túlélői és menekültjei előtt. A kötet szerkesztői november végéig Magyarországon élték át a forradalmat, később, már a BBC munkatársaiként maguk is készítettek dokumentumműsorokat a magyar forradalomról és szabadságharcról.
Alain Perceval: Carla és Nicolas
Immár férj és feleség, államfő és asszonya: Carla és Nicolas élete fordulóponthoz érkezett. A férfi elnyerte azt, amiről álmodott. A nő, a divatvilág csillaga, a reklámok szépe, a sanzonsztár nemrégiben átlépte a negyvenedik évét, és nem vesztegetheti az időt, ha újra anyaságra vágyik. A francia királyok nevét viselő kis Louis Sarkozy és a római császárról elnevezett kis Aurélien Enthoven után felvirágzik a Sarkozy-Bruni Tedeschi dinasztia az újra meg újra átrendeződő családban? E könyv az Élysée-palota házaspárjáról, Carla Bruniről és Nicolas Sarkozyről szól, származásuktól kezdve az állam csúcsán tartott kézfogóig; a krónika azonban nem záródott le, szereplői jó néhány meglepetést tartogatnak még számunkra.
Számos receptkönyv is található a könyvtárban. Mindenkit szeretettel várok!

(Buják Eszter)
 

11. szám

Önkormányzati hírek

Október 29-én a környező települések polgármesterei Görcsönydobokán egyeztettek a Leader programban való részvételről. Az esetlegesen összefogással megvalósítható projektekről valamint közös fellépésről döntöttek a települések által lehívható támogatási összegeket illetően.

Mindenszentekre a temetőbe látogatók megtapasztalhatták a „sírkerttel” kapcsolatos elképzeléseinket. Anyagi lehetőségeink eddig futottak. Reméljük tavasszal sikerül folytatnunk a megkezdett munkákat. További tervünk, hogy a hátsó feljáró is elkészüljön. A feljáró alatt kialakítanánk egy 20-30 gépkocsi fogadására alkalmas parkolót, hogy az idősebbek könnyebben eljuthassanak szeretteikhez. Az öregtemetőben is jelentős földmunkákat kell végeznünk, hogy gondozható, kaszálható legyen. Ezzel párhuzamosan kizárnánk a gépkocsi-közlekedést a temető többi területéről.

November 4-én a Pécsi TV Agrárium műsora forgatott községünkben. A műsor témája a 10 évvel ezelőtti felvételre alapozódott. Arra, hogy mi változott községünkben ezidő alatt. Az önkormányzat részéről Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester volt a riportalany. Szeretnénk a Hosszú téli esték programunk keretében (január-február hónapban) a lakosság részére ezt is levetíteni.

November 16-20. között Mohács főkertészével, Kövesdi Katalinnal és a Kelet- Mecseki Erdészet képviselőjével, Keller Jánossal valamint Hank Katalin településmérnökkel jártuk végig a községet, hogy szakmailag is megalapozzuk a településfejlesztéssel kapcsolatos döntéseinket. Sok érdekes, hasznosítható ötletet kaptunk. Abban minden érintett egyetértett, hogy a gesztenyefák elöregedtek, kivágásuk indokolt. A pótlásukról több elképzelés is felvetődött.

Leültünk a Rákóczi utcai pincetulajdonosokkal is. A valamikor a község ékességének számító pincesor és környezete ma inkább szégyene a településnek. Egybehangzóan megfogalmazódott, hogy pályázattal vagy akár saját munkánkkal, összefogással újra széppé tesszük a területet.

November 20-án összeült az Iskolatársulási Tanács. Az iskola igazgatónője pozitívnak értékelte az együttműködést. Több pályázat is benyújtásra került. Mindenütt gond van a gyereklétszámmal. Dunaszekcsőn 7, Palotabozsokon jó esetben 4 első osztályos lesz jövő évben. Egyre súlyosabb gond a finanszírozás. A további működtetéshez szakértő véleményét kérjük ki.

A képviselő-testület ezúton tájékoztatja községünk lakosságát, hogy éves közmeghallgatását – falugyűlést 2008. december 8-án (hétfőn) 17.00 órakor tartja.
Főbb témák: beszámoló a 2008. évi munkánkról;
További terveink 2009. évre: parkosítás, térburkolás az önkormányzat előtti területen;
volt Bölcsőde épületének tatarozása;
Hősök-emlékmű és a liget rendbetétele; temetői munkák;
Faluház.
Az elképzelt faluszépítés több helyen érinti a falunak hangulatot adó gesztenyefák kivágását. Örülnénk, ha a lakosság véleményét is megismerhetnénk, s a döntéshozásban közreműködnének. Ezért kérjük, ha tehetik, tiszteljék meg jelenlétükkel a falugyűlést! Az előző évhez hasonlóan kivetítőn mutatjuk be a 2008-ban történteket és az Önök jóvoltából megszépült községünket.

(Jordán József)

Megemlékezés a hősökről

Ha a Bozsoki Krónika vagy hirdetőtábla útján információhoz jutottak volna Önök a Hősök napi megemlékezésünkről, gondolom még többen lettek volna, de így is szép számmal gyűltünk össze a templomban. Az égieknek is pártfogoltjai lettünk, így csodálatos időben, kellő méltósággal és ünnepélyességgel vonultunk emlékhelyeinkhez, amelyek mindegyikénél színvonalas megemlékezéssel tettük felejthetetlenné hősi halottaink emlékét. Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni nemcsak az odalátogatóknak, de a szereplőknek is, akik újra hozzátettek közös dolgainkhoz valamit, amely arra hivatott, hogy a megértés, tolerancia és tisztelet egymás iránt tovább fejlődhessen kis közösségünkben.

(Szerk.)

Iskolai hírek

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete a hátrányos helyzetű gyerekek támogatását tűzte ki célul. Támogatják ezen gyerekek étkeztetését, táborozását és a jó tanulóknak ösztöndíj lehetőséget is biztosítanak. Közel 10 évig a támogatottak közzé tartozott a Szebényi Általános Iskola, ezt a kapcsolatot újította meg a Szolgálat a Palotabozsoki iskolával. Közel 500 db, nyomdából frissen kikerült könyvet kaptunk ajándékba. A könyvek egy részét jutalomként: a tanulmányi és iskolai munka elismerésére tettük el. A többi megvásárolható a faluházban vagy az iskolában (1000 Ft/darab). Az így összegyűjtött bevételt az iskola alapítványa részére adjuk át.

Iskolánk csatlakozott a BIOKOM felhívásához.
Gyűjtünk műanyag kupakot, műanyag üdítős flakonokat, fém üdítős és sörös dobozokat. Mindezeket kilónkénti áron átveszi tőlünk a Biokom. Kérjük, hogy segítsenek Önök is! Jutassák el az iskolába a fenti dolgokat! Az így befolyt összeget év végi tanulmányi kirándulásra szánjuk. Itt szeretnénk megköszönni a Ritzl család segítségét, akik vállalták, hogy folyamatosan szállítják a Biokomnak az összegyűjtött hulladékot.

Csatlakozunk az Univer akciójához is:
Nyereményjáték kezdete:2008.09.01. Vége:2009.04.10. Sorsolás:2009.04.21.
Az Univer majonéz, ketchup és mustár flakonjának tetején található sulipontokat kell gyűjteni.
A következő címre kérjük beküldeni: „Univer - Nyerjen a mi iskolánk!” 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.
Rá kell még írni az Ön nevét, címét és opcionálisan telefonszámát és annak az általános iskolának a pontos nevét és címét, amelyet támogatni szeretne! A mi iskolánk pontos neve és címe: SÁIÓ és AMI , Palotabozsoki Tagiskola 7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 83.
Egy borítékban több pontot is be lehet küldeni!

Iskolai sport- és matematika versenyeredmények

2008. október 20-án iskolánk tanulói a LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA csoportmérkőzésein vettek részt Véménden.
Eredmények:
Himesháza-Palotabozsok 2:2
Palotabozsok- Véménd 2:0
A csapat tagjai voltak:
Emmert G., Heilmann E., Horváth D., Jordán R., Jókuti D., Kerner A., Kerner K., Krizák G., Obert D., Obert Sz., Orsós S., Spitz J., Szűcs P.
Góllövők: Szűcs P.(2)
Heilmann E. (1)
Emmert G. (1)
Az elért eredmények alapján a csoportból 1. helyen jutottak be a tavasszal megrendezésre kerülő Mohács és térsége négyes döntőjébe.

(Vágási Margit)

November 12-én, Pécsett, a Janus Pannonius Gimnázium által rendezett megyei matematikaversenyen vett részt 5 diákunk, akik közül Emmert Gergő 7. oszt. tanuló az 1. helyezést érte el.
A november 18-án, a Mohács ÁMK Széchenyi Általános Iskola által meghirdetett „Bolyai-Kupa”matematikaversenyen szintén Emmert Gergő remekelt, egyéni versenyben 1. lett. A 7.-es együttes a 2. és az összevont csapat (tagjai: 7. oszt.: Csibi Bence, Emmert Gergő, Takács Gábor; 8. oszt.: Csőkör László, Jordán Roland, Kerner Alex, Krizák Gábor, Szűcs Péter) is remekül helytállva a 3. helyezést szerezte meg. Gratulálunk tanulóinknak és az őket felkészítő nevelőknek, akik: Mártonné Juhász Edit és Friedrichné Fazekas Mária.
Idén is megtartottuk Halloween- és Márton-napi ünnepségünket az iskola zsibongójában. Töklámpások faragásával, üvegfestéssel, ablakdíszek készítésével telt a koradélután. Emellett megcsodálhattuk a szó szoros értelmében szellemes jelmezeket és kiderült, hogy a „legtökösebb osztály” meg a „legszellemesebb osztály” címet is az 5.-esek nyerték el, amihez ezúton is gratulálunk. Az óvodások 3 órakor szép műsorral csatlakoztak az iskolások programjához, majd mindenki stílusosan libazsíros kenyeret uzsonnázott teával, a konyhásnénik jóvoltából. Estefelé egy jókora kört leírva tartottuk meg lampionos, töklámpás felvonulásunkat.

Nemzetiségi Nap

A Német Kisebbségi Önkormányzat november 9-én, immár 6. alkalommal rendezte meg nemzetiségi napját. Az időpont kiválasztásával is az eddig megszokottakat követtük, a Mindenszentek és a búcsú közötti vasárnappal. Vendégeink voltak a márkói és a soltvadkerti német önkormányzat tagjai, és német kultúrcsoportjai, a márkói polgármester, Szabó Gyula. Megtisztelték rendezvényünket Palotabozsok képviselői és polgármestere, oktatási intézményeinek vezetői.

Vendégeink mellett a műsor előadói a helyi óvodások, iskolások és a három dalkör, valamint egy sombereki trió voltak. Színes bemutatóikon láthattunk magyar és német táncokat, körjátékokat, hallhattunk tájnyelven előadott történetet, magyar és német dalokat.

A német önkormányzat törekvése ezekkel a rendezvényekkel az, hogy lehetőséget adjon a községünkben tevékenykedőknek a bemutatkozásra, partner német önkormányzatainkkal a jó kapcsolatok ápolására.
Mindig örömünkre szolgál, hogy a lakosság körében is nagy érdeklődést tapasztalunk, sokan megtisztelnek megjelenésükkel, érdeklődésükkel.

Krizmájer Ádámné

Faluházi hírek

Október 18-án Rettich Balázs tartott Discot a fiatalságnak, november 22-én pedig Trapp Gábor, mind a kettőnek nagy sikere volt.
November 15-én teltházas volt a polgárőrök által szervezett búcsú előtti Negro bál.
Karácsonyi könyvárusítás a Faluházban 1000 Ft/db áron. A bevételt az Általános Iskola Alapítványának gyűjtjük.
November 30-án 1500-kor A mohácsi vész című nagy sikerű előadás lesz megtekinthető a Faluházban.

DECEMBERI PROGRAMOK
December 6-án 18.00 órára jön a Mikulás a Faluházhoz. (Megkérjük a szülőket, hogy aki plusz ajándékot szeretne gyerekének, unokájának vagy ismerősének, az a Faluházban adja le a rendelését vagy hozza el a csomagját).
7-én Adventi barkácsdélután a Faluházban 15.00-17.00-ig. Szülőket, gyerekeket egyaránt szeretettel és az előző évekhez hasonlóan változatos tevékenységekkel várjuk.
13-án Kirándulás Bécsbe az adventi vásárra. 6000 Ft/fő Jelentkezés dec.1-ig: Hellebrand Józsefnénél 06-30-530-5006, 341-209-es számon vagy a Faluházban Buják Eszternél 341-322, 06-20-933-1247. Indulás: 3.30 Faluház, 4.00 Mohács. Érkezés éjjel 1-2h körül.
18-án Karácsonyi műsor a Faluházban 15.00-kor, fellép az iskola kórusa, versmondók, német tánccsoport, magyar tánccsoport.
21-én 15.00-kor a zeneiskolások Karácsonyi koncertet adnak a Templomban a helyi kórusok és iskolások részvételével.
31-én Szilveszteri bál a Faluházban. Zene: Sextett, vacsorával 5000 Ft/fő. Menü: aperitif, sült csülök, fasírozott, rántott sertés szelet, petrezselymes burgonya, rizibizi, káposztasalátával. Éjfélkor babgulyás, sütemény, pezsgő, valamint tombola. Jelentkezés és befizetés december 15-ig: Hellebrand Józsefné: 06-30-530-5006, 341-209 vagy Buják Eszter: 06-20-933-1247, 341-322 vagy személyesen a Faluházban.

KÖNYVTÁRI HÍREK

Tracy Hogg: A suttogó mindent megold
A „suttogó” sorozat első két kötetének megjelenése után Tracy Hogg hihetetlenül népszerű lett szerte a világon, és rengetegen fordultak hozzá tanácsért. Az olvasók kérésének megfelelően több benne a táblázatokban összefoglalt tudnivaló, az életkori bontás, a mintaétrend, a mintanapirend stb. Elsősorban a problémák nagy hármasára, az alvásra, az evésre és a viselkedésre összpontosít az előző két kötetben kifejtett elvek és filozófia alapján, esetenként továbbfejlesztve vagy felülvizsgálva őket – de foglalkozik az érzelmi neveléssel, a szobatisztaságra szoktatással, a hisztivel és a különböző félelmekkel is. Most bepillanthatunk Tracy fejébe, hogy lássuk, ő hogyan elemzi a problémákat, milyen kérdéseket tesz föl, hogyan állítja össze a megoldás tervét, és arra is megtanítja az olvasót, miként igazíthatja a módszereket a saját gyermekéhez, továbbá mit tegyen, ha úgy érzi: „az én gyerekemnél ez nem válik be”.
TRACY HOGG-nak titokzatos tehetsége volt ahhoz, hogy megértse, mit közölnek sírásukkal és testbeszédükkel a kisbabák, ezért hívták „suttogó”-nak hálás ügyfelei. (Suttogónak eredetileg azt nevezték, aki halk szavakkal képes megnyugtatni egy megvadult lovat.)

Karácsonyi fények: Felvidéki magyar írók karácsonyi versei, novellái
Felvidéki magyar írók karácsonyi novelláit, verseit foglalja magába ez a válogatáskötet, 36 írótól válogatva, rövid életrajzaikkal együtt.
„Olyan voltam, mint a fenyő,
hittel zöldellő
s fagyos kietlen tájon se csüggedő.
Vártam a csodát, és íme meglett:
mert eljöttél, s kigyújtottad rajtam a szerelmet,
mint szentesti gyertyát.
Körülfontál száz aranyló lánccal,
Behintettél angyalhajcsillogással.
Most én boldog karácsonyfa,
te boldog kisgyerek,
rád ragyogok,
s rám visszaragyog örömed.”
(Pozsonyi Anna: Olyan voltam, mint a fenyő)

(Buják Eszter)

Hírek, röviden

Október 20-án mintegy 20 fő hallgatta nagy érdeklődéssel Kovács László őszi munkákról tartott előadását. A színes, gyakorlati példák, praktikák sorát felvonultató tájékoztató gyakorlatias tanácsai minden jelenlevő részére segítséget nyújthat napi teendőihez.
Október 25-én a Német Énekkar Vaskútra kapott meghívást, ahol a helyi néptánccsoport 30 éves fennállását ünnepelte. A hagyományokat hűen felelevenítő műsor mindenkit magával ragadott. Énekeseink főleg a vendég külföldiek körében arattak nagy sikert.
November 5-én a szebényi nyugdíjasokat vittük budapesti kirándulásra.
November 13-án nagy sikerrel zajlott a receptcsere céljából tartott nyugdíjas klubdélután, a vállalkozó szelleműek új receptjeik alapján készített sütijeikből kóstolót is tartottak.
A Palotabozsoki Zrt. értesíti a lakosságot, hogy kedvezményes almavásárlási lehetőséget biztosít 60 Ft/kg áron. Natúr almalé 600 Ft/3 liter.
Még 1 hónap áll rendelkezésre a turisztikában és a mikro vállalkozásban érintett lakóinknak, hogy 60 %-os támogatottsággal pályázzanak vállalkozásuk fejlesztésére. Az idő sürget, ragadják meg a lehetőséget!
A labdarúgó megyei I. B. osztályban helyi csapatunk az előkelő 4. helyen zárta az őszi idényt. Gratulálunk labdarúgóink kitűnő szerepléséhez, a tavaszi fordulókhoz is sok sikert kívánunk! Hajrá Bozsok!
November 15-én a Duna-kupa ifjúsági csapatversenyen ismét a mohácsi judo csapat győzedelmeskedett, amelynek egyik fő erőssége Őri Felicián volt: karfeszítéssel 10 pontot szerezve, az osztrákok ellen pedig ippont elérve. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
 

12. szám

Önkormányzati hírek

December 1-jén tartotta meg a képviselő-testület idei közmeghallgatását. A polgármester röviden tájékoztatta a megjelenteket a 2008-ban történtekről. A résztvevők kivetítőn is követhették a változásokat. Ezek: a Faluház előtti térburkolat, buszváró melletti korlát, Petőfi utcai járda, temetőben a ravatalozó, élősövény, sírkert, virágokkal díszített keresztek, hidak, parkok, házak, utcák. Fűnyírótraktor, mulcsozó, pótkocsi, seprőgép és több új szerszám, eszköz segíti fizikai dolgozóink munkáját. A Dettingeni Baráti Kör tolólappal felszerelt kistraktorral majd egy seprőgéppel ajándékozta meg a falut. A 9 személyes kisbusz szeptembertől áll az óvoda és iskola rendelkezésére. A beszámolóban többször hangsúlyt kapott, hogy szépülő községünk nem a testület, hanem a lakosság érdeme. Az összefogás, a tenni akarás megjelenik a község arculatán. Az idelátogatók, az átutazók, az elszármazottak elismerően vélekednek Palotabozsokról, lakosságának a község szebbé tételéért végzett munkájáról. Növekvő számú rendezvényeinket, nagy örömünkre, sokan látogatják. Sajnálatos, hogy a fiatalokat továbbra sem tudjuk bevonni a közéleti munkába, és igazán nem látjuk hogyan tudnánk lekötni, megnyerni őket céljainknak. Örvendetes az egyesületek, a civil szervezetek ténykedése. A polgárőrök és tűzoltók nélkül szinte nincs rendezvény. De ők a mozgatói közösségi munkánknak, segítői az iskolai és önkormányzati rendezvényeinknek is. Egyre inkább magára talál a nyugdíjasklub. Színvonalas tevékenységük egyre több embert vonz. (Az alábbiakban olvashatják a klub vezetőjével készült riportot is. Szerk.) Elismerően kell szólni hagyományőrző csoportjainkról. Akik nemcsak önmaguk számára találtak hasznos, tartalmas elfoglaltságot, de fellépéseik minden alkalommal megdobogtatják a publikum szívét úgy itthon, mint vendégszerepléseik alkalmával. Külön öröm számunkra, ha ifjú táncosainkat láthatjuk a színpadon. Több éves vegetálás után labdarúgóink is büszkeségei lettek községünknek.
Az elkövetkező évekre vonatkozóan a testület nagy kihívások előtt áll. A csökkenő gyereklétszám miatt egyre nehezebb az iskola, óvoda növekvő terheinek elviselése. A helyzet egyre reménytelenebb, de mindaddig küzdünk intézményeink fenntartásáért míg van halvány reménysugár.
A fejlesztéseket sem hanyagolhatjuk. Nagy gondot fordítunk minden lehetséges pályázat elnyerésére. Szeretnénk, ha megvalósulna a becsatlakozó utak lebetonozása, ezzel a sártenger megszüntetése. Szeretnénk a faluközpontot parkolási helyek kialakításával, parkosítással szebbé tenni. A régi bölcsőde nyílászáróit is ki kellene cserélnünk, de az épület tatarozása is indokolt lenne. Folytatnánk a temetőszépítést. Pályázunk az 1. világháborús emlékmű felújítására és a liget hangulatosabbá tételére. A Palotabozsoki Iskoláért alapítvánnyal összefogva új játszótér megvalósítását céloztuk meg. A falukép további szépítése is szerepel elképzeléseinkben: fásítás, virágosítás, parkosítás, Rákóczi utcai pincesor, járdák, árkok rendbetétele stb. Pályázattal nyert 21 személyes falugondnoki busz áll várhatóan március-áprilistól a község lakosságának, egyesületeinek, civil szervezeteinek szolgálatába.
Örülnénk, ha elképzeléseink megvalósításához azt az odaadó, töretlen és önzetlen segítséget kapnánk a lakosságtól, amire ezideig számíthattunk.
Bár nem véglegesen, de kihelyezésre kerültek a község mindkét végén a régóta kritika tárgyát képező köszöntőtáblák. A végleges helyükre csak az útfelújítást, illetve a déli oldalon az elkerülő út megépülését követően állítjuk. Ekkor beton alapzatra helyezzük, mintegy 40-50 cm-rel ki is emeljük.
A még állatot tartók számára jelenthet segítséget, hogy Bóly gesztorságával megoldódni látszik az állati tetemek és minden állati melléktermék elhelyezésének EU-konform kivitelezése. Palotabozsok a görcsönydobokai vagy véméndi befogadóhelyre szállíthatja elhullott állatait. A konténerek ürítésére télen hetente szerdán, később szükség szerint kerül sor.

(Jordán József)

Adventi „ajándékút”

A Palotabozsoki Német Nemzetiségi Vegyeskórus fennállásának 40. évébe lépett, ez alkalomból dec. 7-8-án „ajándék utat” szerveztünk Ausztriába.
Vasárnap elindulva, utunk Keszthelyen át vezetett, ahol megnéztük a Festetics kastélyt. Sopronban szálltunk meg, este átlátogattunk az adventi hangulatú Eisenstadtba. Reggel folytatva programunkat a Schönnbrunni kastély és park volt következő úticélunk. 1300-ra Bécs belvárosába, a Stephans Dómba mentünk. Csodálattal és áhítattal léptünk be e gyönyörű, gótikus stílusban épült templomba. Egy német és egy magyar Mária-énekkel köszöntük meg, hogy 40 éven át énekelhettük és adhattuk tovább őseink népdalkincsét. Programunkat a karácsonyi vásár (Wiener Christkindlmarkt) és az ünnepi fényárban úszó Bécs megcsodálásával zártuk. Utunk sikeréhez hozzájárult a Gaszner házaspár kitűnő szervezése, a buszok ügyes irányítása Bécsben és nem utolsósorban a két talpraesett sofőrünk (Takács László, Obert Richárd) is.
Egy felejthetetlen élménnyel gazdagodva tértünk haza. (Thurn Jánosné énekkarvezető)
(Kép helye: decemberi krónikába c. kép)

2008 a színjátszó csoport életében

Az elmúlt év sikerei után újult erővel álltunk neki egy új színdarab tanulásának. Krizmájer Ádámné sajnos egyéb elfoglaltságai miatt elbúcsúzott tőlünk, de egy új taggal bővült a csoport. Mindig szükségünk van férfi szereplőkre, így Bódis Gergely csatlakozott hozzánk. Januári próbáink azzal teltek, hogy kiválasszuk azt a darabot, melyet bemutatunk Önöknek. A választás nem volt könnyű, mert lehetetlen olyan jelenetet, színdarabot találni, amelyben éppen annyi szereplő van, mint ahányan mi vagyunk. Ezután négy különböző írást egyesítettünk, ebből lett a júniusban bemutatott „A mohácsi vész” című darabunk.
Februárban a német kisebbség által szervezett farsangi délutánra Limbó hintón érkeztünk a Csókkirállyal, és a Hotel Mentholban szálltunk meg.
Márciusban az iskola alapítványát támogattuk. A vacsorához terítettünk, és a terem díszítésében is közreműködtünk. A bálon a csoport teljes létszámban jelent meg.
Május végen közös színházlátogatáson vettünk részt Sombereken, ahol a jókai színjátszók Hippolit, a lakáj című vígjátékát tekintettük meg. Ez az előadás nagy lendületet adott nekünk is, mert sok ötletet szereztünk. Díszleteink elkészítésében hasznosítottuk ezeket.
Június utolsó hétvégéjén került sor ezévi első bemutatónkra. A Faluház az Önök jóvoltából teljesen megtelt. Az elmúlt évben 7 vendégszereplésünk volt, de állíthatjuk, hogy a hazai közönségnél jobbat sehol nem találtunk.
A bemutató sikerén felbuzdulva már a következő héten új munkába kezdtünk. A képviselő-testület felkért bennünket, hogy a falunapon is adjuk elő színdarabunkat, de egyik társunk elutazott abban az időben. Úgy döntöttünk, hogy új bemutatóval készülünk erre az alkalomra. Rövid, a tévéből ismert jeleneteket tanultunk meg, mint például a Munkahelyi zaklatást, Az óvszert, vagy az Okos asszonyt. Erre az alkalomra Friedrich Ervin is csatlakozott hozzánk, aki japán tudásával kápráztatta el Önöket.
Szeptemberben közös kirándulást tettünk Plitvicére.
Októberben 2 éves lett a csoport, amit egy budapesti kirándulással ünnepeltünk meg. Megtekintettük az egyiptomi kiállítást a Szépművészeti Múzeumban, majd a Népligetben a Láthatatlan kiállítást. Ezt a kiállítást vakok szervezték látók számára. Nagyon tanulságos volt, jó szívvel ajánljuk mindannyiuknak.
Novemberben újra előadtuk a Mohácsi vész című darabunkat. Bár az előadást kevesen nézték meg, azt hiszem a jelenlevőknek felejthetetlen élményben volt részük a két betörő, Czirják Zsolt és Guszmann Dániel jóvoltából. Ők még a rendezőt is meglepték rögtönzésükkel.
Az elmúlt évben a csoport sokat dolgozott, de gazdagabbak lettünk sok élménnyel, sikerrel, 3 érettségivel, meg egy jogosítvánnyal.
Most pihenünk, de jövőre folytatjuk a munkát az Önök szórakoztatására és a magunk örömére. (Guszmann Józsefné)

Adventi készülődés a Nyugdíjasklubban

Már hosszú hetek óta szerettem volna a nyugdíjasklub nyáron megválasztott új vezetőjével, Horváth Józsefné Gizikével beszélgetni, azonban úgy hozta a sors, hogy erre egy adventbeli csütörtökön, egy klubfoglalkozáson tudtunk sort keríteni. Csodálatos asztali díszek készültek a több, mint 20 hölgy keze alatt, Bajnáczkiné Fazekas Veronika irányítása mellett. Pánsíp-muzsika varázsolt el bennünket, finom gyantaillat terjengett a levegőben, teát és cappuccinot kortyolgattunk, mézeskalácsot kóstolgattunk. Igazi, hamisítatlan karácsonyi hangulat. Az alábbiakban a klub közelmúltjáról, terveiről készített beszélgetést olvashatják.

- Mi az, amiért a csoport tagjai ilyen lelkesen, heti rendszerességgel találkoznak?

- Ez a korosztály már megfontolt és tudja, hogy családján, hozzátartozóin kívül szükség van a vele egyívású, hasonló gondokkal küzdő emberekkel való együttlétre, a gondolatok kicserélésére. Meg nyilván az együttlét meghittsége, az új tagok szívélyes fogadtatása is hozzájárul ehhez. Ez tapasztalat, hiszen én is új tagként kerültem a csoport élére, amely persze közös döntéseket és igazi csapatmunkát jelent.

- Milyen élmények szépítették az elmúlt időszak hétköznapjait?

- Mivel már többnyire jelent meg róluk tudósítás, csak röviden a receptcserét, a doktornő előadását, Kovács László hasznos, őszi munkákra vonatkozó tanácsait említem. Ősszel Bátaszéken, Bátaapátiban, s a Grábóci görög-keleti templomban jártunk. Amikor a Szálkai-tavaknál, a dombtetőn csodáltuk a szekszárdi lankákat, jó néhány társunk számára világossá vált az 50 évvel ezelőtti emlék a mindennapos, szőlőben végzett szüretről. Nemrég színházba látogattunk Görcsönydobokára, Sólyom Ildikó és Unger Pálma kétszemélyes, színvonalas előadását tekintettük meg, amely a Kistérségi Turisztikai Alap szervezésében számunkra ingyenesen jöhetett létre. Mindenkinek köszönet, aki tett azért, hogy ebben a csodálatos élményben részesüljünk.

- Változtattatok-e eddigi hagyományaitokon, szokásaitokon?

- A legtöbbet megtartottuk és a régi formában bonyolítjuk. A névnapjukat ünneplőket 1-1 szál virággal köszöntjük a csoport nevében. A születésnapokat eddig sem, ezután sem kívánjuk megtartani, sőt azokat le is tagadjuk! Ha valaki megbetegszik, képeslappal fejezzük ki jókívánságainkat, nem háborgatjuk társainkat tömeges megjelenésünkkel. Lehetőség szerint a továbbiakban is hetente egyszer, csütörtökönként tartjuk összejöveteleinket. A község ünnepein kívánság szerint részt veszünk a továbbiakban is.

- Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?

- Jövő héten a karácsonyi műsort adó iskolásokat látjuk vendégül üdítővel, ropival. Nyugdíjasokat érintő jogi tanácsadást tervezünk szakember előadásával. Barcsra készülünk, a termálfürdőbe egy kis relaxálásra. Farsangi összejövetelt tartunk fehér asztal mellett. Kovács László szakszerű tanácsaira számítunk kora tavasszal is. Itt szeretném megköszönni az önkormányzat hathatós segítségét terveink megvalósításához, nélküle nem juthattunk volna el ilyen sok helyre. Sőt magánszemély is támogatást nyújtott, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk.

- Köszönöm a beszélgetést, további tartalmas együttléteket, jó egészséget kívánok mindannyiotoknak!

(Szerk.)

Hírek, röviden

A Kossuth utcában lakók sokat szenvednek az autópálya építéssel összefüggő hatalmas autók dübörgésétől a sokszorosára nőtt forgalomtól. Ha házukon repedés vagy egyéb kár emiatt következne be, kérjük jelezzék az önkormányzaton!
November 27-én dr. Borbáth Ilona tartott tanulságos előadást a nyugdíjasoknak az egészségmegőrzéssel kapcsolatban. Ezúton köszönjük a Doktornőnek, hogy szívesen elvállalta a felkérést.
November 30-án a Színjátszók előadták A mohácsi vész című komédiájukat, melynek ismét nagy sikere volt.
December 6-án hozzánk is ellátogatott a Mikulás a gyerekek nagy örömére. Köszönjük szépen a Mikulásnak és a segítőinek!
December 7-én adventi barkácsdélután volt a Faluházban, melyen sok gyerek és felnőtt készíthetett karácsonyi ajándékokat, díszeket, képet. Mindenki jó ötletekkel és szép ajándékokkal térhetett haza.
December 13-án Hellebrand Józsefné szervezett kirándulást Bécsbe, az adventi vásárra.

Decemberi programok

December 18-án 15.00-kor Karácsonyi műsor a Faluházban az iskola diákjaival, kórusával, a magyar és német tánccsoport szereplésével. Mindenkit szeretettel várunk!
December 21-én 15.00-kor Karácsonyi Hangverseny a Katolikus Templomban a Művészeti Iskola és a helyi kórusok közreműködésével.
December 31-én SZILVESZTEREZZÜNK EGYÜTT a Faluházban a SEXTETT zenekarral! Menü: aperitif, csülök „Klára-módra”, finom ízekkel töltött pulyka, szezámmagos rántott sertés szelet, petrezselymes burgonya, rizibizi, káposztasaláta, sütemény. Éjfélkor babgulyás, pezsgő, valamint tombola. Jelentkezés és befizetés december 29-ig: Hellebrand Józsefné: 06-30-530-5006, 341-209 vagy Buják Eszter: 06-20-933-1247, 341-322-es telefonszámon.

Januári előzetes

Január 10-én Retro Disco.
Szervezés alatt gyógytorna, hetente lenne egy alkalommal és kb. 500.-Ft/fő.
Januártól társastánc tanfolyamot isszervezünk, valamint havi vagy heti rendszerességgel (igény szerint) táncházat (pl. magyar, sváb, sokác, görög). Ezzel kapcsolatban keressenek a Faluházban, ugyanis megfelelő létszám esetén indulnának csak el. (Buják Eszter)

Adventi gondolatok

Tudunk-e változni és jobban szeretni? Ha ez a kérdés nem fordul meg a fejünkben advent idején, mire is várunk valójában? Arra várunk, hogy Jézus születésével fellobbanó fény bennünk is kigyúljon. Ez a kegyelmi idő tiszta lap lehet, új esély arra, hogy önvizsgálatot tartva megtaláljuk magunkban is a hibát, s csak azután okoljuk sikertelenségeinkért, botlásainkért embertársainkat, az országot, a világot. Máskülönben az eredmény az emberektől való elfordulás, elmagányosodás, a megkeseredettség érzése lesz. Most, az év legrövidebb napjain, ha a sötétségbe tekintünk és abban egy ici-pici fénypontot látunk, kapaszkodjon bele tekintetünk, attól kezdve azt nézzük! Ez a fény adjon erőt betegségeink, nehézségeink, bajaink leküzdéséhez! Adjon erőt ahhoz, hogy megtisztult lélekkel állhassunk a kis Jézus elé, szeretteink elé és velük együtt ünnepelhessük Szent Karácsony ünnepét!

„Minden egyes házba költözzön ma béke,
S mosolyt küldjél az összes ellenségnek.
Felejtsd el ma a haragodat végre
És adjál helyet szívedben a melegségnek.
Nem az számít hány ajándékot rejt a fa;
Minden múlandó, csak a szeretet igaz.
Költözzön ma minden rideg házba szeretet
És öleld meg családtagjaidat, akik még
együtt lehetnek veled.”

(Koki Diána)


Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden Kedves Olvasónknak BÉKÉS, ÁLDOTT ÜNNEPEKET! Az új évben pedig jó egészséget és azt, hogy teljesüljön mindaz, amire Önök vágynak!

(Szerk.)

 

2009 - III. évfolyam

______________________________

1. szám

Újévi gondolatok

Tisztelt Olvasók!

Ilyenkor az év elején sokan tesszük fel a kérdést magunknak, családunknak vagy ismerőseinknek: mivé lettünk az elmúlt évben? Az ország a soha nem látott erkölcsi válság mellett szörnyű gazdasági krízishelyzetbe került. Szembesülnünk kell azzal, hogy a nehezen elért életszínvonalunkat képtelenek vagyunk megőrizni.
Az ország a megszorító intézkedések, a reformnak nevezett pénzelvonó és pénzbehajtó döntések miatt már-már tragikus helyzetbe jutott. Veszélyben az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, vagyis az egész demokrácia. A demokrácia alappillérei, a szuverén, működőképes önkormányzatok. Ezek kétharmad része a fenntarthatóság határához ér az idei, újabb megszorítások következtében.
Nekünk itt, Palotabozsokon az a fontos, hogy egymásra találva, az eddig járt úton maradva, kéz a kézben megpróbáljuk a kegyetlen ellenszélben is megtartani a talpon maradáshoz, a túléléshez vezető irányt. Az eddigi nehézségeink leküzdése nyomán hiszem, hogy sikerülni fog, sikerülnie kell!
Abban csak reménykedünk, hogy intézményeinket az anyagi nehézségek, kevés gyerek ellenére is működtetni tudjuk. Amikor néhány éve Erdélyben jártam, több helyen láttam kőoszlopba vésve, templomok, iskolák előtt Reményik Sándor sorait: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!” Akkor még nem gondoltam, hogy ilyen rövid időn belül nálunk is aktuálissá válnak ezek a sorok.
Mivé leszünk az újesztendőben? Csak rajtunk múlik! Képesek vagyunk-e mindent megtenni a saját és közös jövőnk érdekében?
Kívánok minden Kedves Olvasónak olyan évet, amelyben megtalálják és nem elveszítik életük értelmét!
Mindezen felül, engedjék meg, hogy megosszam Önökkel azt az újévi áldást, amelyet egy jó baráttól kaptam emailben.

Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt.
Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény, hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara, és melegítse fel szívedet,
Hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek.
Légy Te áldott találkozás minden Téged keresőnek.
Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret Téged.
Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak, és a Téged szeretőknek.

(Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester)

2008 rövid statisztikája

Meghaltak 2008. évben:
Schwing Pál
Krepsz Ferencné sz. Müller Katalin
Egervári Istvánné sz. Lakatos Mária
Martényi Ágoston
Krepsz Pálné sz. Göbl Terézia
Flódung Kristófné sz. Schäffer Éva
Hellebrandt Mártonné sz. Thurn Katalin
Obert Ferenc
Csibi Antal
Domokos Gyula
Mühl Józsefné sz. Jekl Anna
Pettermann Györgyné sz. Koszter Erzsébet
Csibi Lőrincné sz. Dávid Irén
Pencz Ferenc
Thurn János
Velner Lajosné sz. Konrád Emerencia
Friedrich Péter
Dugalin Jánosné sz. Kulcsár Erzsébet Ilona

Házasságot kötött:
Ludvig Károly és Bachmann Szilvia
Ilcsik Csaba Tamás és Mányoki Manuéla
Pflug Ákos és Hermann Krisztina
Koller Bálint és Vaskúti Imola

2008. évben születtek:
Füredi Zoltán, Daradics Bálint, Olajos Napsugár Gréta, Jordán Panna, Konrád Kitti, Friedrich Áron, Kiss Zsófia

Palotabozsok lakóinak száma 2008. 12. 31.-én 1032 fő
Nők száma: 536 fő
Férfiak száma: 496 fő
Hajadonok, nőtlenek száma: 342 fő (200 férfi, 142 nő)
Házasok száma: 516 fő (258 férfi, 258 nő)
Özvegyek száma: 131 fő (15 férfi, 116 nő)
Elváltak száma: 43 fő (22 férfi, 21 nő)

Korosztályok szerinti megoszlás:
0-14 évesek száma: 125 fő
15-29 évesek száma: 175 fő
30-59 évesek száma: 425 fő
60 év fölöttiek száma: 307 fő

Önkormányzati hírek

Dec. 18-án tartotta 2008. évi utolsó, „ünnepi” ülését a képviselő-testület. Sikeres, eredményes évet tudhatunk magunk mögött. Pénzügyi nehézségeink ellenére kitűzött céljainkat minden területen teljesítettük. Egész évben sok segítséget kaptunk a lakosságtól, az összes kezdeményezésünkben partnerek voltak. Az eredmény kézzelfogható, látható. Egészében megszépült településünk.
A közös munka, az összefogás szép példája, hogy Palotabozsok község a „Virágos Baranyáért” megyei környezetszépítő versenyen, kategóriájában 1. helyezést ért el. Az oklevelet és a vele járó 200ezer Ft pénzjutalmat polgármesterünk vehette át a Megyei Önkormányzat dísztermében. Hargitai János a Közgyűlés elnöke gratulált a kiemelkedő eredményhez és megköszönte a község lakosságának ezirányú tevékenységét, a képviselő-testület kezdeményező készségét. A pénzösszeget teljes mértékben virágokra, díszfákra és az Önök által végzett állhatatos munka elismerésére kívánjuk fordítani.
Véglegesítésre kerültek a 2009-2010. októberi választásokig megvalósítandó fejlesztési elképzelések is. Ezek az alábbiak:
- 22 fős busz vásárlása az egyesületi, közösségi élet színvonalasabbá tétele, az iskola, óvoda működtetése céljából. (15 millió Ft)
- Az EU normáinak megfelelő játszótér létrehozása. (3 millió Ft)
- Régi bölcsődei épület nyílászáróinak cseréje és homlokzati színezése. (1,9 millió Ft)
- Temetőben elkezdett munkák befejezése: sírkert, feljáró, parkírozó, É-i oldali sövény. (2,1 millió Ft)
- Polgármesteri Hivatal előtti területen térburkolattal ellátott parkírozó kialakítása, a faluháztól a paplakig 24 db fa kivágása, a már megkezdett hársfasor folytatása, parkosítás, virágosítás. (5 millió Ft)
- A Ligetben a Hősi Emlékmű felújítása, rendbetétele. A megmaradó gesztenyefák közé a régi fenyőfák helyére 82 db örökzöld ültetése, parkosítás. (2 millió Ft)
- A már elnyert csapadékvíz-elvezetési pályázatunk által az összes becsatlakozó földút rendbetétele, 60-100 méteren lebetonozása, sárfogókkal történő ellátása. (30 millió Ft)
- Folyamatban levő pályázattal a Faluház hasznosabb, gazdaságosabb működését szolgáló átalakítása: fűtés-, elektromos hálózat korszerűsítése, szolgáltatás bővítése, nyílászáró cseréje, hangosítás megoldása. (15-20 millió Ft)
- Középületek további akadálymentesítése.
-Járdaprogram folytatása
- Rákóczi utcai pinceprogram.
Jól tudjuk, a fentieknél még fontosabb teendők is lennének. Sajnos a testület csak olyan fejlesztésekben gondolkodhat, ahol a támogatottság 80-90%-os. Még ez esetben is nagy gondot jelent az önerő előteremtése, ezért céljainkat minden esetben a pályázati lehetőségek határozzák meg.
Az „Út a munkához” program keretében minden szociális segélyre jogosult (10-15 fő) számára a kormányprogramnak megfelelően konkrét munkalehetőséget ajánlunk fel 2009. április 1-től. Mindezen személyek amennyiben munkaképesek, munkaviszony keretében foglalkoztathatóak. Számukra előny a biztosítással járó munkaviszony, számunkra pedig a munkájuk által teremtett érték. Szeretnénk ezáltal még rendezettebb faluképet, árokpartokat, a felhagyott önkormányzati kertek megművelését, fásítást, parkosítást. Várjuk az Önök javaslatait, hol és hogyan tudnánk a megjelenő emberi erőforrást a leghatékonyabban hasznosítani, esetleg jövedelmet is biztosító tevékenységet végezni!? (Jordán József polgármester)

2009. január 1-től az alábbi adóváltozások történtek:

- helyi kommunális adó 12.000 Ft/ év
- egyedülálló és üres lakások esetén 8.500 Ft/év
- helyi iparűzési adó: 1,5%

Hírek röviden

A polgármester a napokban a kezembe nyomott egy A4-es összehajtott lapot, amelynek címe: Hírmondó (a Dunaszekcső-Palotabozsok-Véménd Társegyházközségek időszakos lapja). Ebben olvasható egy beszélgetés Kiss Tamás református lelkésszel, aki 2008. novembere óta szolgál itt, községünkben is. Nehéz egy olyan embert köszönteni, akit nem ismerünk. Elolvasva az írást azonban úgy érzem, mintha személyes ismerősöm lenne. Két gondolata ragadott meg. 1. „Imádkozzunk egyszerűen, mondjuk el Istennek életünk helyzetét, kérdéseinket, problémáinkat, vétkeinket és kérjünk tőle segítséget. Úgy, mintha olyan valakinek mondanánk, akiben nagyon bízunk”. 2. „Istennel mindig lehet újrakezdeni”. A Palotabozsoki Önkormányzat nevében: Isten hozta lelkész Úr! Kívánjuk, hogy maradjon meg élete értelmének az itt végzett szolgálat is!
„A Palotabozsoki Iskoláért Közalapítvány” kuratóriuma ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták településünk iskolásait az elmúlt évben, amely 221 109 Ft-tal tette gazdagabbá őket. Nagyon hálásak vagyunk ezért és a továbbiakban is számítunk megtisztelő segítőkészségükre.
2009-ben is szervez a „Palotabozsoki Iskoláért” közalapítvány Nőnapi bált. Erre 2009. március 7-én (szombaton), a palotabozsoki Faluházban kerül sor. A jó hangulatról idén is a Millich zenekar gondoskodik. Mi pedig finom vacsorával és tombolasorsolással várjuk kedves vendégeinket.
Előre is köszönjük a támogatók szívélyes segítségét, melyet rendezvényünk sikere érdekében nyújtanak.
Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt támogathasssuk a palotabozsoki iskolásokat.
(az alapítvány kuratóriuma)

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a segítséget, akik hozzájárultak a szilveszteri buli sikeréhez. A zenekarnak pedig köszönjük a jó hangulat biztosítását. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és az idei évbúcsúztatón is Bozsokon fog mulatni.

Palotabozsoki ÖTE nevében Obert Péter

Felhívás! Palotabozsok is csatlakozik a Knorr Delikát8 elnevezésű játékhoz, ahol játszótérre lehet pályázni minimum 1000g vonalkóddal. Megkérjük a lakosokat, hogy gyűjtsék, és dobják be a Faluházban, iskolában, konyhán, óvodában, boltokban elhelyezett gyűjtődobozokba a vonalkódokat. Pl. 1 db 1000 grammos kiszerelés kódja + 2db 450 grammos kiszerelés kódja + 1 db 250 grammos kiszerelés vonalkódja= 2150 gramm, tehát két pályázatnak számít. A játékban az alábbi nagykiszerelésű termékek nem vesznek részt: Delikát8 3kg, 11kg, 20kg, 22kg. Gyűjtési határidők 1. fordulóban Baranya megyének május 15. 2. fordulóban augusztus 8. Részletek a www.delikat.hu weboldalon.

FALUHÁZ HÍREI

A nyugdíjas klub programjai:

Január 22-én Vince napi borkóstoló.
Január 29-én névnapozás.
Február 5-én savanyúság kóstoló.
Február 12-én jelmezkészítés farsangra.
Február 26-án jogi tanácsokat ad a Palotabozsokról elszármazott ügyész-bíró Dr. Binczky István.
Februártól csütörtökönként Mártonné Juhász Edit tart gyógytornát a tornateremben 15:30-16:30-ig.
Márciustól Vikár Csaba tartana társastánctanfolyamot fiataloknak heti két alkalommal, megegyezés szerint lehet hétköznap vagy hétvégén. Időtartam 5 hét és 10 különböző táncot oktat. Részvételi díj: 8000Ft/fő, fizetés lehet két részletben februárban és márciusban. Jelentkezés február 20-ig a Faluházban Buják Eszternél.

Febrruári programok

Február 6-án iskolai farsangi bál a Faluházban 15:00-21:00-ig.
Február 7-én Negro bál a Faluházban a GJU szervezésében.
Február 15-én farsangi műsoros délután 15:00-től a Faluházban.
Február 28-án Retro Disco Dj Egonnal.
Március 7-én nőnapi bál a Millich zenekarral.

Felhívás!

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre támogatást nyert egy Európai Uniós projekthez, melyben lehetőség nyílik kutatásokat végezni a polgári lakosság „malenkij robot”-ra hurcolásával kapcsolatban. Olyan – lehetőség szerint 18-30 év közötti – leszármazott fiatalok jelentkezését várjuk, akik részt vennének ebben a kutatási programban. Jelentkezési határidő: 2009. január. 30. A kutatási feladat elsősorban levéltári kutatást, forrásanyag feldolgozását jelenti, mindezt szakértő mentorok vezetésével. Másodsorban terepmunka, interjúkészítés „malenkij roboton” részt vett személyekkel saját környezetükben. A jelentkezők egy két napos felkészítés után önállóan dolgozhatnak, munkájukhoz levéltárosi, szakmai segítséget kapnak. A munka négy kutatási központban zajlik: Pécs, Beregszász, Budaörs, Szeged, ezekhez a központokhoz lehet csatlakozni. Központonként 10 fiatal részvételére van lehetőség. Minden központból a négy legjobb munka készítője elutazik a Donyec-medencébe, ahol az egykori munkatáborok helyszíneit keresik fel. Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:
Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre
7622 Pécs, Nagy Lajos Király útja 9.
T: 72/213-453 M: 0620/438-22-37
nemetkor@gmail.com

KÖNYVTÁRI HÍREK

Új könyvek és DVD mesék, filmek érkeztek a könyvtárba, és januárban ismét kapunk újakat.
Könyvajánló:
Ifjúsági regény
Joachim Friedrich: Amanda és a detektívek
Hallottál már olyan felügyelőről, akit letartóztattak? Kaminszki nyomozóval pont ez történt. Igaz, hogy nem számít nagymenőnek a rendőrségen, mint kedvenc sorozathőse Simánszki felügyelő, de ez mégis túlzás! Egész kis felmentő sereg alakul a kiszabadítására. Lánya Riki, és barátnője, valamint nagy segítségükre van az ügy megoldásában Amanda, a házvezetőnőjük, aki szerencséjükre ért a jósláshoz és a szellemidézéshez. A csapat mindent bevet, hogy elérjék céljukat. És, hogy kerül a képbe egy szemüveges birka is? Megtudhatjátok, ha elolvassátok ezt a kalandokkal teli regényt!
 

2. szám

Önkormányzati hírek

A Duna-Mecsek Alapítvány pályázatot nyert a tagközségek számára a középületek akadálymentesítésére. A Norvég Alap 80%-os támogatást tesz lehetővé. Palotabozsokon az óvoda, napközi épületében valamint a faluházban lenne szükség az EU-s előírásoknak megfelelő akadálymentesítésre. Ezt a lehetőséget azonban csak a jövő évi pénzügyi adottságaink függvényében tudjuk felvállalni, az eddig elnyert pályázataink miatt.
A Pécsvárad-Mohács közötti 5606. számú közút felújításával kapcsolatban a Magyar Közút Kht. illetékesei keresték meg az önkormányzatot. Az útfelújítás ez év májusában indulna. A munkák során az út alatt átvezető vízelvezető csatornák és azok fogadó és elvezető része is felújításra kerülne. A buszvárók pedig térburkolattal lesznek ellátva. A Közút a felújítást követően az 5606. sz. út Palotabozsok közigazgatási területén lévő szakaszát az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe szeretné átadni. A vasútállomáshoz vezető utat is felújítaná, amennyiben az önkormányzat hajlandó azt átvenni.

(Jordán József)

 

FIGYELEM!
Az elmúlt évek során már számtalanszor keseregtünk e lap hasábjain is azért, mert iskolánk tanulólétszáma egyre rosszabbul alakult. A Szebénnyel való iskolatársulás vagy a sokgyermekes család idecsábítása is a lehangoló helyzet elleni harcunk bizonyítékai, de be kell látnunk, hogy szeptembertől kritikussá válik a működtetés. Idén 15 tanuló ballag, s mindössze 3 elsősünk lesz ősztől. A bozsoki gyerekek létszáma 47, a szebényieké 21 lesz. A képviselő-testület nem szeretne az Önök megkérdezése nélkül az iskola, a falu jövőjét meghatározó döntést hozni, ezért FEBRUÁR 23-ÁN (HÉTFŐN), 17.30-KOR FÓRUMOT TART A FALUHÁZBAN erről a témáról. Kérjük mindazokat, akiknek gyermekeik vannak (lesznek), jöjjenek el és mondják el véleményüket! Azokat is várjuk, akiknek pici gyereke ugyan nincs, de felelősséget éreznek a község jövőbeni kilátásai, esélyei iránt. Higgyék el, nem szeretnénk az Önök akarata ellen dönteni, de már jó ideje erőn felüli küzdelmek árán sikerül csak működtetni az iskolát. Ha a többség úgy érzi, hogy fejlesztési terveinknél fontosabb az intézmény működése, nyugodt szívvel mondunk le azokról, mert érezzük magunk mögött az Önök támogatását.

Iskolai hírek

Mikrotérségi játékos sportversenyen, Sombereken mérték össze ügyességüket tanulóink más iskolásokéval. 2. helyezést ért el csapatunk.
Felkészítő: Mártonné Juhász Edit

A csapat tagjai voltak:
1. oszt. Kerner Tamara
3. oszt. Kohl Krisztofer, Kővári Lionel,  Szalona Dzsenifer, Takács Bianka
4. oszt. Basa Bella, Flódung Gábor, Jókuti Bernadett,  Leib Dominik, Schipp Dominik
5. oszt. Babos Vince, Gallo Felícia

Területi versmondó versenyen vettek részt tanulóink a Kultúra napján, Mohácson.
Iskolánkat a 4. osztályosok képviselték.

Balázs Krisztina, Flódung Gábor, Jókuti Bernadett, Schipp Dominik
Felkészítő: Guszmann Józsefné

Az óvodai és iskolai farsangi bált február 6-án tartottuk, a 2-3. osztály szervezésében. A zenét idén is, mint sok éve már a Tóth-duó szolgáltatta, nagy megelégedésünkre. A rengeteg jelmezes szereplő látványa és azok produkciói igen jó érzéssel töltötték el a jelenlévőket. Jó ötletnek bizonyult a szervezők pincér- és felszolgáló tevékenysége, amelynek nyomán már jóval a bál befejeződése előtt elfogyott minden szendvics. Végül karaokee zárta a programot. Ezúton is köszönjük a rengeteg család és vállalkozó nagyon sok és értékes tombola-felajánlását, a szülői munkaközösség valamint a 2-3. osztályos gyerekek, azok szüleinek és osztályfőnökük, Nyírőné Csibi Margit hathatós segítségét. Hálásak vagyunk a nyitótáncot bemutató táncosainknak is. A bevétel az előző évekhez hasonlóan 100ezer Ft körül alakult, amelyből létszám-arányosan részesül az óvoda és az iskolai alapítvány.
Február 9-én Természettudományi Komplex Társulási Verseny zajlott iskolánkban. A résztvevő 4 csapat között a tavalyihoz hasonló módon idén is a Palotabozsokiak szerezték meg az 1. helyet. A csapat tagjai: Csőkör Máté, Varga Mária (5. o.), Spitz János, Spitz Mónika, Steiner Patrik (6. o.). Gratulálunk tanulóinknak a szép sikerhez, de felkészítő tanáraiknak is, akik: Mártonné Juhász Edit, Neumeiszter Hilda, Friedrichné Fazekas Mária.

„Itt a farsang, áll a bál…”

Február 15-én, vasárnap délután harmadízben rendezte meg a német önkormányzat a vidám farsangot.
A hagyományhoz híven, terített asztallal, frissen sütött fánkkal vártuk a megjelenteket. A nagyszámú palotabozsoki érdeklődő mellett egy pécsi és egy székelyszabari csoport is velünk farsangolt.
A délután vidám hangulatáról a helyi iskolások és csoportjaink gondoskodtak. Így láthattuk a Liliputból érkezett kis emberkéket a Német Kórus előadásában, az európai nemzetiségeket felvonultató és bemutató vidám kavalkádot a Magyar Dalkörtől, Kerner Pál és „csapata” meglepetés számát énekkel, zenével és prózával, a Színjátszók a Macska-duettet adták elő, a „Nyugdíjasok” pedig Ludas Matyi történetét mutatták be. Az iskola tanulói német és magyar nyelven meséltek történeteket.
A nézők élvezték a vidám, sokszor mókás, nem mindennapi bemutatókat. Elismerésüket a gyakran felcsattanó taps és nevetés jelezte.
Tudjuk, hogy már hetekkel ezelőtt elkezdődött a csoportokban a lázas készülődés: a szereptanulás, a jelmezek elkészítése, a gyakorlás. Az ötletek kifogyhatatlanok, mindig újabb meglepetésekben lehet részünk évről évre.
Köszönjük a vidám farsangi délutánt minden résztvevőnek, számítunk rájuk a következő évben is!

(Krizmájer Ádámné)

Hírek, röviden

Február 1-jén Pécsett a Belvárosi Templomba kapott meghívást az Edelweiss Lánykórus, s tette hangulatossá dalaival az istentiszteletet. A helyi plébános Úr külön kiemelte a palotabozsoki egyházi éneklés múltját és dicsérőleg szólt a gyermekeiket vallásos lelkületre nevelő, a kultúrát ápoló énekes lányok szüleiről is.
A „Palotabozsoki Iskoláért” Közalapítvány az előzetes hírek alapján 2009. március 7-én, a palotabozsoki Faluházban tartja idei Nőnapi bálját. A jó hangulatról csakúgy, mint tavaly, a Fénypont- és a Millich zenekar gondoskodik.
A belépő vacsorával 2000,- Ft, anélkül 1000,- Ft.
A menü: aperitif, Budapest szelet nokedlivel, káposztasalátával, sütemények.
A bál menete: 19 órakor vacsora, 21.30-tól bál, éjfélkor tombolasorsolás.
Asztalfoglalás: Lászlóné Martini Hajnalka 541-025; Ritzl Eszter 341-149.
Mindenkit szeretettel vár az alapítvány kuratóriuma.

Minden év elején lehetőség van arra, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át felkínálja civil szervezeteknek. Kérjük éljen ezzel a lehetőséggel.
Az alábbi lista tartalmazza a palotabozsoki szervezetek adószámait, amennyiben palotabozsoki egyesületek javára szeretne adományozni. A rendelkező nyilatkozatban ezt a számot kell feltüntetni. Támogatását előre is köszönjük.
Általános Iskola -  1 8 3 1 0 4 4 5 - 1 - 0 2
Edelweiss Kórus - 1 8 3 1 8 2 4 7 - 1 - 0 2
Magyar Dalkör - 1 8 3 0 0 8 5 5 - 1 - 0 2
Német Énekkar - 1 9 0 3 5 0 7 9 - 1 - 0 2
Polgárőr Egyesület - 1 8 3 2 3 3 6 8 - 1 - 0 2
Sportegyesület - 1 9 0 3 3 7 0 9 - 1 - 0 2
Önkéntes Tűzoltó Egyesület - 1 8 3 0 6 6 8 6 - 1 - 0 2

FALUHÁZ HÍREI

Február 7-én a GJU szervezésében farsangi Negro bál volt a Faluházban. Ez alkalomból készült az alábbi riport.

Beszélgetés Takács Veronikával, a GJU alelnökével

A Magyarországi Ifjú Németek Közösségéről röviden: „a GJU feladata a fiatalok demokráciára nevelése és egy nyitott világkép közvetítése a fiatalok számára. A GJU színes programjaival - Szemináriumok, kreativitás táborok, képzések és kirándulások – célul tűzte ki a fiatalok kisebbségi identitásának vállalását, valamint kisebbségükért folyatott munka ösztönzését, melyben nagy szerepet játszik az utánpótlás kinevelése is. Emellett a GJU tagja az Európai Népcsoportok Ifjúságának (JEV - Jugend Europäischer Volksgruppen), vagyis hozzájárul Európa nemzeti sokszínűségének megőrzéséhez. A Magyarországi Ifjú Németek Közössége (MINK) 1989. december 31-én alakult Pécsett. A tagok Magyarország területén szétszórva élnek, nagyvárosokban és kis falvakban egyaránt, de a legtöbben Baranya, Tolna megyéből származnak. A baráti körök a helyi elvárásokat, szokásokat figyelembe véve szerveznek önálló programokat, de mint MINK-tagok részt vesznek a központi szervezésű, országos rendezvényeken is. Több külföldi kisebbségi szervettel is kapcsolatokat építettek ki: a Junge Spitzen elnevezésű Dániában élő német kisebbséggel, a hollandiai Fríz Nemzetközi Kapcsolatok elnevezésű nyugat-fríz ifjúsági egyesülettel (Frysk Ynternasjonaal Kontakt), a Németországi szorbokkal, az Ausztriában és Magyarországon élő Grandistyei horvát kisebbséggel, az Oroszországban élő németekkel és az Ausztriában élő szlovénekkel. A szervezet 1993 óta tagja az Európai Népcsoportok Ifjúsága (YEN-Youth of European Nationalities) elnevezésű nemzetközi kisebbségi ifjúsági szervezetnek.“
- Palotabozsokon mióta van GJU és hány tagja van?
- Bozsokon három éve működik GJU 30 taggal, ebből az igazán aktív 15 fő.
- Mióta vagy alelnök és mik a teendőid?
- Májusban lesz 1 éve, hogy elnökké választottak. Az elnökség az elnökből, és két alelnökből áll. Az elnökség tagjait a Küldöttgyűlés választja két évre. Teendőim: az országos programok lebonyolítása, pályázatok írása, kisebbségi fórumokon való megjelenés, utánpótlás szervezés, az elérhető anyagi források felkutatása, megszerzése, kapcsolatok építése más szervezetekkel, a szervezet propagálása.
- Február 7-én farsangi bál volt a GJU szervezésében a Negro zenekarral. Hogy került Palotabozsokra a választás a bál kapcsán?
- Azért volt Bozsokon a bál, mert a legtöbb baráti kör a baranyai régióban van, ezért mindenképp itt szerettük volna a farsangot is megünnepelni. Ezzel a bozsoki GJU tagokat is ösztönözni tudjuk, hogy ezután aktívabbak legyenek.
- Mire fordítjátok a jegybevételt?
- Szeretnénk szervezni egy vacsorával egybekötött bulit, ahová a szomszéd falu GJU tagjait hívnánk meg. Ennek a célja az lenne, hogy a Bozsokiak megismerjék a többi GJU tagokat, mert sajnos még kevés programon vettek részt, így nem volt még alkalmuk összebarátkozni.
- Terveztek- e még idén valamilyen programot Palotabozsokra?
Májusban lesz Bozsokon az országos közgyűlésünk.
- Hogyan ösztönöznéd a fiatalokat, hogy egyre többen csatlakozzanak?
Igyekszünk számukra érdekes programokat szervezni, külföldre juttatni kedvezményes árakon, és remek társaság van minden programon! Ha egyszer eljönnek, akkor már nincs nehéz dolgunk.
- Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok neked az alelnöki tevékenységedhez és a további programokhoz, remélhetőleg egyre többen kedvet kapnak a GJU tagsághoz.

(Buják Eszter)

FALUHÁZ PROGRAMJAI

Február 28-án Retro Disco.
Március 5-én 14.00-17.00-ig véradás a Faluházban! A véradók között tombolasorsolás lesz.
Március 7-én Nőnapi bál a Millich zenekarral.
Március 13-án 1530-kor az iskolások műsort adnak a Faluházban március 15-e tiszteletére.
Csütörtökönként Mártonné Juhász Edit tart időseknek könnyű tornát a tornateremben 1530-1630-ig. Mindenkit szeretettel vár.
Márciustól Vikár Csaba tartana társastánc tanfolyamot fiataloknak heti két alkalommal, megegyezés szerint lehet hétköznap vagy hétvégén. Időtartam 5 hét és 10 különböző táncot oktat. Részvételi díj: 8000Ft/fő, fizetés lehet két részletben februárban és márciusban. Jelentkezés február végéig a Faluházban Buják Eszternél.
Az előző számban helytelenül jelent meg a házasságot kötötteknél Vaskúti Linda neve, ezúton kérünk tőle elnézést.

A NYUGDÍJASKLUB PROGRAMJAI

Február 26-án jogi tanácsokat ad a Palotabozsokról elszármazott ügyész-bíró Dr. Binczky István.
Március 5-én mezőgazdasági szakember előadása Tavaszi munkák a kertben címmel.
Előadó: Kovács László
Március 12-én nőnapozás.
Március 19-én József és István névnapok ünneplése.
Március 26-án közös munka a temetőkertben.
Február 18-ára Dunaszekcsőre kapott meghívást közös farsangolásra a nyugdíjasklub.
Február 24-én Görcsönydobokára utaznak jelmezes farsangi délutánra.

A közelgő Nőnap alkalmából az alábbi verssel köszöntjük községünk hölgylakóit, legyen fiatal vagy idősebb:

„Nőt köszönt most minden férfi
Kinek szíve, lelke belül érzi.
Nekik, hozzájuk szól szavunk.
Valakik csak általuk vagyunk
Boldogság, szerelem tőlük ered,
Mi lenne nélkülük? Képzelni se merem.
Mennyit szenved, fárad mind értünk,
Simogassa meg hát őket lágyan kezünk,
Ne csak egy nap, de ma nagyon,
Ezen a kedves Nőnapon.
Szeretetemből kötöttem csokrom,
Itt van, gyertek, mindannyitoknak hozom,
Minden nő legyen nagyon boldog!”

 

3. szám

Önkormányzati hírek

Március 16-án hétfőn állt munkába az „Út a munkához” kormányprogram keretében az a 15 fő, akik eddig rendszeres szociális támogatásban részesültek. A 6, ill. 8 órás munkaviszony keretében foglalkoztatottak elsősorban a község szépítéséért, a közterületek rendbetételéért szorgoskodnak majd. A lakosságtól is várjuk, segítsék a résztvevőket, hogy a munkához való visszatérésük sikeres legyen. Szeretnénk, ha ötleteket, javaslatokat is kapnánk annak érdekében, hogy hasznos, tartalmas, a község jövőjét szolgáló munkát tudjunk velük végeztetni.

Beköszöntött a tavasz, sokan szorgoskodnak kertjükben, udvarukban. Szeretnénk egy filmvetítéssel összekötve megköszönni településünk lakosságának az elmúlt esztendőben a faluszépítésért végzett munkáját. Szeretnénk, ha filmkockákon is látnák, hogy milyen szép volt munkájuknak köszönhetően településünk tavasszal, nyáron és ősszel.

Várjuk Önöket a Faluházban március 26-án du. 1600-kor, a nyugdíjasklub összejövetele után!

Tévesen jelent meg a Dunántúli Naplóban, hogy a Véménd- Palotabozsoki részen nem kerül felújításra az útszakasz. Az újsághír csak az új elkerülő út csatlakozási helyeire vonatkozott, melyek az elkerülő út kivitelezői munkáival párhuzamosan kerülnek felújításra más kivitelező által.

Újra helyi összefogással elkészült „ideiglenesen” a vasútállomás területén a Rákóczi utca és a Bátaszék felé vezető földút összekötése. Remélhetőleg a vízelvezetési gondokat is sikerül még ez évben megoldanunk. Az anyagot az autópályát építő Magyar Aszfalt Kft. biztosította, míg a gépi munkát a Friedrich család, a Palotabozsoki Zrt., a kivitelezést pedig Jordán Csaba Kft.-je végezte. Köszönjük a résztvevők támogatását, segítőkészségét!

A jövedelmezőségnek, a megváltozott életkörülményeknek és sajnos a lakosság elöregedésének köszönhetően egyre több önkormányzati és magántulajdonú kert, belterület, külterületi szántó maradt műveletlen az elmúlt években. A megjelenő szociálisan foglalkoztatott munkaerő vagy a helyi mezőgazdasági vállalkozók által szeretnénk, ha ezek a területek is valamilyen formában megművelésre kerülnének, nem rontanák a faluképet.

Kérjük, ha ezzel kapcsolatban lenne ötletük, javaslatuk, osszák meg velünk!

(Jordán József)

 

Iskolai hírek

A Kisfaludy Napok 2009. programsorozat versenyein a következő tanulók képviselték iskolánkat:

Biológiaverseny 7-8.évfolyam résztvevők:

7. osztály:         Csibi Bence, Emmert Gergő, Takács Gábor.

8. osztály:         Flódung Roland, Gáspár Stella, Lichtmesz Magdolna.

Kémiaverseny 7-8. évfolyam résztvevők:

7. osztály:         Emmert Gergő, Takács Gábor.
Emmert Gergő 4. helyezést ért el!

Matematikaverseny 7-8. évfolyam résztvevők.

7. osztály:         Emmert Gergő, Takács Gábor.
8. osztály:         Csőkör László, Kerner Alex.

Emmert Gergő 2. helyezést, Takács Gábor 4. helyezést, Csőkör László 6. helyezést szerzett!

Földrajzverseny 7-8. évfolyam résztvevők:

7. osztály:         Emmert Gergő, Takács Gábor.

Fizikaverseny 7-8. évfolyam résztvevők:

7. osztály:         Emmert Gergő, Takács Gábor.
8. osztály:         Csőkör László, Kerner Alex.

Takács Gábor 1. helyezést, Emmert Gergő 4. helyezést ért el!

Gratulálunk a szép eredményekhez a diákoknak és felkészítő nevelőiknek is, akik: Mártonné Juhász Edit, Neumeiszter Hilda, Friedrichné Fazekas Mária.

            „A Palotabozsoki Iskoláért” Közalapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik segítő munkájukkal, tombola felajánlásukkal, anyagi hozzájárulásukkal támogatták a kuratórium nőnapi bálját és így 255 930 Ft-tal gazdagították az alapítvány számláját. (Az alapítvány kuratóriuma)

Az 5. osztály és az énekkar színvonalas, méltóságteljes megemlékezést tartott a Faluházban március 15-e tiszteletére. Hála és köszönet a szereplő tanulóknak és nevelőiknek: Becze Dórának, Ferencz Emíliának, Vágási Margitnak és Kis Gábornak! Talán még soha nem éreztük ennyire szükségszerűnek és aktuálisnak az 1848-49. évi szabadságharc hősei tetteinek felidézését és azok előtt való tisztelgést. A mai, példaképek nélküli világunkban igen nagy szükség van annak számbavételére, hogy történelmünknek számos bátor tettet végrehajtó, önfeláldozó, név szerint ismert vagy névtelen hőse van, akik azért küzdöttek, hogy mi, az utódok már egy szabad, független országban élhessünk. Évek óta nagyon kevesen tisztelik meg az efféle megemlékezéseinket a „civil” lakosság részéről. Nagy kár, mert bennünk, egyszerű emberekben is olyan érzéseket és optimizmust kelt elődeink bátor kiállása, példája, amely hétköznapi vívódásainkhoz, harcainkhoz is képes muníciót adni.

 

M6-M60 autópálya

Beszélgetés a Magyar Aszfalt Kft-től Friedrich István vállalkozás vezetővel és Nagy Elek fővállalkozási irodavezetővel

    Az M6 autópálya a Duna jobb partján déli irányban haladva Dunaújvárossal köti össze Budapestet. Az M6 autópálya további szakaszai: Dunaújváros–Szekszárd, valamint Szekszárd–Bóly szakasz építése 2007 decemberében megkezdődött. Bóly és az országhatár között az építését még csak tervezik. Bóly térségében az M60 kiágazik majd Pécs irányába.

Az M6-os autópálya teljes hossza 197 km, és ez érinti Palotabozsokot is. Sokan kíváncsiak az autópálya kedvező hatásaira. Erre a kérdésemre a következő választ kaptam: az ingatlanok értéke nőhet, ugyanis már nem lesznek elzárva a falvak, könnyen ráhajthatunk az autópályára, és a városból sokan keresik a csendes, nyugodt környezetet, egy bensőbb légkört, melynek Palotabozsok teljes mértékben megfelel. Előny még, hogy több falu integrálódik, közel kerülnek egymáshoz. Az eddig elzárt falvak, mint Szebény, Véménd, Himesháza, gyorsan elérhetőek lesznek, ezáltal nőhet az idegenforgalom, a turizmus fellendülhet. Pozitív még, hogy gyorsan eljuthatunk Budapestre is, akár 2 óra alatt, valamint közel lesz Szekszárd, Pécs is. Emelkedik az utazás színvonala, csökken az oda vezető út. Új befektetők, cégek jelenhetnek meg. Bólyban is egy német befektető nyitott új vállalkozást, és a kommunikáció miatt a sváboknak nagy előny lehet a német nyelv ismerete. Az M6-M60-as sztráda építésével kapcsolatban szakmai fórumot is tartottak már arról, hogy milyen fejlesztéseket hozhat Baranyának az autópálya, és itt leszögezték: „az autópálya elengedhetetlen kitörési pont a régió számára, ám önmagában nem oldja meg a térség súlyos problémáit”. A világ legnagyobb gazdasági tanácsadója szerint a Dél-Dunántúl még jól is jöhet ki a válságból, ugyanis elemzők szerint 2010-ig tarthat a recesszió, amikorra elkészül az autópálya. „Ez idő alatt a régiónak tennie kell azért, hogy felsorolja erősségeit, a befektetési lehetőségeket, autópálya, egyetem, kulturális értékek, és áldoz ennek kommunikációjára is.” Csak úgy jönnek ide a nagy befektetők, ha látják az előnyöket.

      Palotabozsok lakosságát talán az érdekli legjobban, hogy mikorra készül el az elkerülő út, a megnövekedett forgalom ugyanis már zavaró. Azt a biztató választ kaptam, hogy 2009. nyár elejére, de legkésőbb nyár végére elkészül az elkerülő út, így kikerül a nagy forgalom a községből. Amíg nem készül el az elkerülő, addig súlykorlátozást lehetne kitenni.

      A lakók kapnak-e kártérítést a megrepedezett házakra? - Lesz kártérítés. Levélben kell bejelentést tenni, melyben szerepeljen pontosan, hogy mi a kár, név, cím, telefonszám, elérhetőség. A bólyi irodába kell küldeni a levelet, melynek címe: M6-M60 Bólyi Projektiroda, 7754 Bóly, Sziebertpuszta. Telefonszám: 69/ 570-110. Ezután kijön egy kárszakértő, aki házanként felméri a károkat.

      Tudják- e tartani a végső határidőt? - Igen, 2010. március 31-ig elkészül az egész autópálya szakasza.

      A Szekszárd-Pécs közötti szakasz érdekessége, hogy sok híd, alagút, alul-felüljáró épül. Miért előnyösek ezek a megoldások? - Sokan megkérdőjelezik, hogy miért kell ennyi alagút, és völgyhíd. A palotabozsoki völgyhíd 481m, Himesházánál 491m, Szebénynél 830m, Csele- pataknál 450m hosszúságú völgyhíd épül. Ezek ökológiai átjárók, ugyanis e szakaszokon a legnagyobb az állatállomány létszáma (szarvas, vaddisznó), számukra is előnyös, valamint völgyhidak alatt futnak a főutak, amiket nem lehet keresztezni.

      Úgy gondolom, ha folytatódik az autópálya építése Horvátországban, s elkészül a tervezett, Kopácsot összekötő kerékpárút is, akkor még szorosabbá tehetjük a nemzetközi kapcsolatokat is. Baranyának és Palotabozsoknak is csak fellendülést hozhat az autópálya, és 2010 nyarán már utazhatunk is rajta.

(Buják Eszter) 

Faluház programjai

      Továbbra is lehet még jelentkezni a meghirdetett társastánc tanfolyamra. Érdeklődni a Faluházban.

      10 éves a könyvtári internet fiesta, ennek keretében országszerte könyvtári informatikai előadások, programok lesznek. Március 25-én 1400 órától a Faluházban internetes bemutató gyerekeknek hasznos oldalakról: Magyar Elektronikus Könyvtár, Elektronikus Periodika Adatbázis, Országos Széchenyi Könyvtár Katalógusa, E-könyvek és sok más érdekességgel várok mindenkit. E program keretében rajzpályázatot hirdetek 14 éves korosztályig. Téma: Internet gyerekszemmel. Hogyan látják a gyerekek az Internetet és mire jó? Bármilyen eszközzel szabadon készíthető. Leadási határidő a Faluházba március 29-ig, kiállítás március 30-án 1500-tól. Részletek: www.fiesta.kjmk.hu

      Április 5-én vasárnap 1300-1600-ig húsvéti „barkácsdélután” lesz a Faluházban, tojásfestéshez aki tud, hozzon magával kifújt tojást.

      Április 5-én 1900-tól passiójáték Bátaszéken a templomban, melyre a nyugdíjas klub szeretettel vár minden érdeklődőt. Útiköltség maximum 1500.-Ft, jelentkezőktől függően ez csak kevesebb lehet. Jelentkezési határidő a Faluházban március 30-ig.

      Április 8-án 1800-tól a Passió című film vetítése a Faluházban. (Rendező: Mel Gibson.) Ez a film Názáreti Jézus életének utolsó tizenkét óráját jeleníti meg. Színes, feliratos amerikai-olasz filmdráma, 120 perc, 16 éven aluliak számára nem ajánlott.

 

A Nyugdíjas klub programjai

       Február 18-án, Dunaszekcsőn járt a nyugdíjas klub farsangolni. Kaptak finom ebédet és vacsorát, vidám volt a hangulat, jól érezték magukat ezen a farsangi délutánon, ahol mindenki bohóckodhatott kicsit.

      A nyugdíjas klub farsang keddjére, Görcsönydobokára kapott meghívást, ahol mohácsiak és somberekiek is énekeltek. Megvendégelték őket vacsorával, majd előadták a Lúdas Matyit, melynek ott is nagy sikere volt.

Március 19-én József és Sándor napok ünneplése.

Április 2-án közös munka a temető kertben.

Szervezés alatt a Palotabozsokról elszármazott ügyész-bíró Dr. Binczky István jogi tanácsadása.

Könyvtári hírek

DVD ajánló felnőtteknek:

Vágy és vezeklés (2007)

A film története 1935 legforróbb napján kezdődik Angliában. A II. világháború fenyegető árnyékából még mit sem érez Briony Tallis, amikor gazdag családja összegyűlik a hétvégére hatalmas, viktoriánus kastélyukba. A rekkenő hőség és az elnyomott érzelmek felfokozzák az élénk fantáziájú, írói szárnyait próbálgató kamaszlány veszélyérzetét. Egy sor katasztrofális félreértés folytán megvádolja Robbie Turnert, a házvezetőnő fiát és Cecilia nővére szerelmét egy bűnnel, amit a fiatalember nem követett el. Ez a vád tönkreteszi Robbie és Cecilia bimbózó kapcsolatát és drámaian megváltoztatja mindannyiuk életét.

Gyerekeknek könyvajánló:

Nele Moost: Örök harag

Zokni, a kis holló unatkozik, de Bari meghívja vendégségbe, és felajánlja neki, hogy azt játsszanak, amit ő akar. De amikor Zokni megérkezik, kiderül, hogy Bari minden barátjának ezt ígérte. Mindenki főnök akar lenni, és a maga játékát akarja játszani. Ez azonban igencsak bosszantó! Veszekedni kezdenek, és Csíkost kevés választja el attól, hogy csőrön ne vágja a kis hollót. Zokni nem is játszik a barátaival, inkább mérgesen visszarepül a fészkébe. Aztán mégis támad egy remek ötlete. "Hogy csodálkoztok majd!" - felkiáltással máris munkához lát. És valóban: rémesen jó móka vár mindenkire... (Buják Eszter)

 

Húsvéti gondolatok

Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltámadásának emlékére. 325-ben a niceai zsinat a keresztény Húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte utáni vasárnapra tette. Mivel ez az időpont évről-évre változó, a Húsvét ún. „mozgó” ünnep. Az ünnepet megelőző 40 nap a nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai böjtjének emlékére, a felkészülés, a lelki és testi megtisztulás ideje. Az alábbi néhány sorral szeretnénk minden kedves olvasónknak áldott, szép húsvéti ünnepeket kívánni. Húsvét hétfőn pedig a lányoknak sok locsolót!

„Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!...” /Reviczky Gyula: Húsvét/

 

4. szám

 

Önkormányzati hírek

         Lemondott a polgármester. Ez a hír járta be a falut az elmúlt hetekben. A hír igaz és döntésemen nem kívánok változtatni. Tekintettel arra, hogy a lakosság nagy többsége választott polgármesterré, szükségesnek tartom döntésem körülményeiről, miértjéről tájékoztatni Önöket. Sokak számára bizonyára érthetetlen az elhatározásom, hiszen napról-napra látják, hogy teszem a dolgom, törődöm a faluval. A lakossággal, a testülettel is felhőtlen, jó kapcsolatom volt és van jelenleg is. Néhányan támadnak, de azok ezt tették az elődömmel is és nem fognak másként viszonyulni utódomhoz sem. A testület együttgondolkodásának, összefogásának, sok-sok munkájának és a lakosság példás segítőkészségének köszönhetően szemlátomást megszépült községünk. A következetes gazdálkodásnak köszönhetően fejlesztésekre is tellett.

         Pedig igencsak nehezen indultunk Már az első hónapokban 5 millió Ft hitelt kellett felvennünk, hogy az önkormányzati dolgozók bérét fizetni, intézményeinket működtetni tudjuk. Még az első évben további 3 millió Ft kölcsönt kaptunk a Kistérségi Társulástól, hogy az előző testület által – éppen az iskola 22 milliós többlet ráfordítása miatt – már be nem vállalt Petőfi utcai Útfelújítást elvégeztessük.

         2007 januárjától tagintézményünk lett a Szebényi iskola. 25 gyerek jött Palotabozsokra. Az iskolai létszám 90 főre emelkedett, az önkormányzati ráfordítást ezáltal sikerült 16-17 millió közé szorítanunk. Reménykedtünk és minden mást is megpróbáltunk a 8 osztályos iskola fenntarthatósága érdekében. Sajnos a következő tanévben a szebényi szülők inkább Himesházát választották. A két nagy létszámú (15 fős) 7. és 8. osztály pedig tavaly ballagott illetve idén fejezi be általános iskola tanulmányait. Ugyanakkor csak 3 fővel indítjuk az 1. osztályt. Az iskolai létszám 70 alá csökken, ebből a palotabozsoki gyerek kevesebb 50-nél.

         Az önkormányzati ráfordítás a következő évre minimum 23 millió Ft lesz. Az államháztartástól kapott összeg és a vállalkozók adója a válság miatt tovább csökken. Ebben a kritikus helyzetben került a testület elé megfelelően előkészítve az iskola további működtetésének kérdése. Javaslatom a következő volt: ne szüntessük meg az iskolát, az alsó tagozatot 2 tanulócsoporttal, 3-4 pedagógussal működtessük, a felső tagozat pedig a szülők belátása és döntése szerint máshol folytatja szeptembertől tanulmányait. Őket iskolabusz hozza-viszi, a pedagógusok pedig a társintézményekben taníthatnak tovább. Így nem adjuk fel az iskolát, finanszírozni tudjuk az 1-4. osztályt, s marad pénzünk a falura is.

          A döntés ismert, 5:3 aránnyal a 8 osztályos iskola megtartása mellett döntött – képviselői kérésre nyílt szavazással - a testület. Mi, kisebbségben maradottak ugyanúgy átéreztük a döntés súlyát. Én is szívből szeretném, ha megmaradhatna a 8 osztályos iskola – nekem is van 6 unokám-, de van annyi realitásérzékem is, hogy iskola gyerek nélkül nem tartható fenn. A felelősségérzetem sem engedi, hogy egy olyan intézményre fordítsam a község adófizetőinek pénzét, melyet sem én sem más a jelenlegi körülmények között nem tud működtetni, finanszírozni. Nem tehetem, hogy a szívemre vagy a mindig okos, mindent legjobban tudó kibicekre hallgatva döntsek.

A költségvetésért a polgármester felel, neki gazdasági döntést kell hoznia és azt kell elvárnia a testülettől is. A testület azonban más alapon döntött. A többség döntése rám nézve is kötelező, de mivel ez minden gazdaságossággal és ésszerűséggel ellentétes, egyértelműen a falu ellehetetlenüléséhez vezet, így azzal azonosulni nem tudok. Ezért kellett a leköszönés mellett döntenem. Nem vállalhatom 10 milliós nagyságrendű működési hitel felvételét, a község és a következő testület működésének ellehetetlenítését.

         A testület egyhangú kérésére lemondásom 2010. január 1-jén lép hatályba, melynek okai  az alábbiak:

1.Az elmúlt évben szép eredményeket értünk el faluszépítésben és fejlesztésben egyaránt. Mégis év végére megoldottuk pénzügyi nehézségeinket és 4,5 millió Ft pénzmaradvánnyal zártunk. Ez évre ügyesen és kitartóan pályázva 60-70 millió Ft fejlesztési lehetőségünk adódott. A testület kérte, hogy segítsem őket ezek megvalósulásában is:

22 személyes Iveco kisbusz 15 millió Ft,

becsatlakozó földutak vízelvezetése 32 millió Ft,

temetőbe parkírozó és földmunkák 2 millió Ft,

polgármesteri hivatal előtti parkoló 5 millió Ft,

gépek, eszközök, járda, buszgarázs 6 millió Ft,

játszótér 4 millió Ft, valamint folyamatban van több kisebb értékű, de a lakosság számára jelentőséggel bíró faluszépítési munka is. (Sajnos a liget és a volt bölcsőde pályázat nem nyert.) Mindezek 0-30% közötti önerővel valósíthatók meg, így az önkormányzatnak 10 millió Ft-nál kevesebb összegbe kerülnek. Nem az iskolától vesszük el a pénzt, de annak értelmetlen, ésszerűtlen működtetése minden fejlesztés feladását és működési hitel felvételét eredményezi.

      2. Ha azonnali hatállyal mondok le, választást kellett volna kiírni, melynek költsége közel 1 millió Ft. Természetesen, ha bárki úgy érzi, a 8 osztályos iskola fenntartása mellett a falut képes fejleszteni, az azonnali felállást választom.

3.      2010. jan. 1-től az alpolgármester veszi át az októberi választásig feladatkörömet. Jövő évre a testületnek már két bevállalt pályázata van. A faluházra 20-25 millió Ft, az óvoda teljes tetőcseréjére 5 millió Ft. Úgy éreztük, jövő évre is vállalhatunk 50-60 millió Ft-ot, s ilyen ütem mellett néhány év alatt gyönyörű, vonzó településünk lehet.

Tisztelt Palotabozsokiak! Nyugodt lelkiismerettel, minden önteltség nélkül megállapíthatjuk, hogy ez év végére a testület minden választási ígéretét messze túlteljesítette. Sokat dolgoztunk, de falunkért, lakosságunkért tettük. Csak jót mondhatok képviselőtársaimról is. Jó volt az összhang, a hangulat, az egység. Mi itt falun nőttünk fel, nagyszüleinktől azt hallottuk, hogy a papot, a tanárt, az orvost nem illik megsérteni, megbántani. A testület többsége lehet, hogy ennek az intelemnek hatására szavazott. Én sem megbántani, sokkal inkább gondoskodni szándékoztam pedagógusainkról. Egyszeri lehetőségként kínálkozott a társintézmények által 5-6 pedagógus fogadása. Ilyen nem lesz még egyszer! Bíztam benne, hogy a falu értelmisége is a község javát akarja. Reméltem, ők bíztatják majd az anyukákat: ”ne féljenek mi is a gyerekekkel megyünk, fogjuk a kezüket, segítjük őket, vigyázunk rájuk.” Nem így történt. A következményeket mindenkinek vállalnia kell.

      Palotabozsok az autópálya és az elkerülő út megépülésével nagy lehetőség előtt áll. Előrelátó, rátermett, gondolkodó és gondoskodó vezetéssel megismételheti azt a fejlődést amit a 100 évvel ezelőtt megépült vasút biztosított a községnek. Ahhoz, hogy a felnövekvő generáció itt maradjon, hogy fiatalok költözzenek ide, a községnek fejlődnie, szépülnie, megújulnia kell. A szomszéd községek mindegyike 50 millió Ft feletti tartalékkal rendelkeznek, ugrásra készek minden lehetőségre. Bár a testület többsége jó szándékkal, az iskolát a legfontosabbnak tartva hozta meg döntését, az én nézetem szerint ez a stagnálást, a visszalépést, az eladósodást jelenti a község számára. Én a falu fejlődéséért, a lakosság életkörülményeinek javításáért, az élhetőbb Palotabozsokért vállaltam a polgármesterséget. A falu vezetésének legfontosabb feladata, hogy pénzt hozzon, értéket teremtsen falujának. Ez jelenleg az EU-s pénzeknek köszönhetően a támogatott fejlesztések által valósulhat meg leginkább. Gondolnák-e, hogy az iskola egy havi téli fűtési költségéből 5 millió Ft-os energiapályázat valósítható meg, a ráfordítás már a beruházás évében megtérül? Vagy, hogy 10%-os önerő mellett újulhatnak meg önkormányzati tulajdonú épületek? Vagy több önkormányzat a helyi vállalkozók adóforintjait úgy forgatta vissza, hogy 30% önerővel fecskeházakat épített, ahová fiatal gyermekes családokat telepített. Ők tízmilliókkal gyarapították vagyonukat, munkát, pénzt adtak vállalkozóiknak, lüktető életet vittek falujukba. Nekem ez a gondolkodás a szimpatikus.

      Tisztelettel kérem megértésüket és egyben elnézésüket is, ha csalódtak bennem. Sajnos a testület döntése elvette tőlem azt a lehetőséget amiért eddig dolgoztam. A testületben továbbra is egymást, egymás döntését tiszteletben tartva dolgozunk együtt. Ahogy polgármesterré választásom előtt, úgy ezt követően is, mint egyszerű nyugdíjas, Palotabozsokért kívánok dolgozni.

      Megköszönve megtisztelő bizalmukat, tisztelettel: Jordán József

Egyéb önkormányzati hírek

       100-nál több különböző facsemete került kiültetésre (temető, temető-feljárat, Mária-kápolna, vasút felé, utak mellett stb.). Kérjük a lakosság esetenként öntözéssel legyen segítségünkre!

      Újra sokan szépítik udvarukat, a házuk előtti területet, ugyanakkor néhány lakos kutyája kikaparja, összegyúrja mások munkáját. Kérjük sokadszor a kutyák szigorú elzárását!

      Húsvétra a lakosság többsége példásan rendbetette utcai területét. Kérjük azokat az idős, magatehetetlen vagy nem itt lakó ingatlantulajdonosokat, ahol ez elmaradt, jelezzék az önkormányzatnak, némi ellenszolgáltatás fejében elvégezzük a munkát. Örültünk, hogy több külföldi, főleg német vett házat falunkban, annak már kevésbé örülünk, hogy mára a legelhanyagoltabb porták lettek az övék.

      Az iskola 5-6. osztályos tanulói és Hilda tanár néni mosolygó nyuszikat készített a faluvégi köszöntőtáblák alá. Örömmel vettük aranyos alkotásaikat.

      Gazdag ajándékot hozott a „nyuszi” Palotabozsoknak Húsvétra. Egy gyönyörű, mindennel felszerelt, 22 személyes autóbusz áll mostantól a lakosság, a civil szervezetek, csoportok rendelkezésére. Régi vágyunk teljesült ezáltal.

      Vállalkozók 65%-os, civil szervezetek, egyesületek 80%-os támogatottsággal pályázhatnak a Duna- Mecsek Alapítvány által kiírt pályázatokra. Használják ki a lehetőséget, a kiírás az önkormányzat faliújságján van kifüggesztve.

      A Munkaügyi Központ szervezésében polgármesterünk 2 alkalommal vesz részt Tolna megyei tapasztalatcserén. Több községben a szociális foglalkoztatás lehetőségeivel ismerkednek Tolna- Somogy-Baranya polgármesterei.

(Jordán József)

      Korábbi számunkban említettük már, hogy Palotabozsok az elmúlt évben az 1000 fős kategóriában győztes lett a Virágos Baranyáért pályázaton. Megköszönjük, hogy szépen gondozzák az utcafrontokat, közterületeket, és virágokat ültetnek. Palotabozsok idén is benevez erre a versenyre, melyre július 31-ig kell virágos képeket küldenünk. Arra kérnénk a lakosságot, hogy továbbra is ilyen szépen gondozzák a kertjeiket, és ültessenek sok virágot, hogy Bozsok ismét elnyerhesse ezt a címet, hisz közös érdekünk, hogy szép környezetben éljünk.

HÚSVÉT HETÉBEN

Úgy kapunk, ahogy adunk

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” (Mt 5,7)

     

      Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsát meg, sem az, ha megelégítik a szükségét annak, aki nem segít a szegénynek. Isten tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is keményen bánik velük. „Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot.” (Jak 2,13).

      Próbáljunk a mai napon megbocsátani. Próbáljunk másokat hordozni és elviselni. Legyünk szelídek, jóságosak, és gyöngédek. Ne ítéljük meg túl szigorúan az emberek viselkedését, ne alkudozzunk rámenősen, ne menjünk bele semmiségek miatt civódásokba, és ne osztogassuk szűkmarkúan az elismerésünket. Bizonyára szeretnénk áldottak lenni és irgalmat nyerni: legyünk hát irgalmasok, hogy irgalmasságot nyerjünk. Teljesítsük ennek a boldogmondásnak a feltételét, hogy az ránk is érvényes lehessen. Hát nem kellemes kötelesség kedvesnek lenni? Nem sokkal jobb, mint összeférhetetlennek és haragosnak mutatkozni? Hiszen a kedvesség önmagában is áldott! Hát még ilyen gazdag jutalom az érte járó irgalom! Csak a végtelen kegyelem tud ilyen ígéretet tenni: mi csupán filléres irgalmakat gyakorlunk embertársainkkal szemben, az Úr viszont minden adósságunkat elengedi!

      Minden kedves palotabozsoki lakosnak szeretnék az alábbi lelki üzenettel sok áldást kívánni. Szeretném megköszönni azt a segítőkészséget és kedves fogadtatást, amit ideérkezésem óta tapasztaltam. Ez az igemagyarázat egyébként Spurgeontól, a nagy angol igehirdetőtől származik.

Szeretettel: Kiss Tamás palotabozsoki református lelkész

Passió Bátaszéken

A Nyugdíjas Klub szervezésében Virágvasárnap este 7 órakor 19 személy részt vett Bátaszéken a püspöki szentmisén. A hagyományokhoz híven barkaszenteléssel kezdődött a templomon kívül a romkertben, majd Jézus Jeruzsálemi bevonulásának emlékére körmenetben vonultak a hívek a templomba barkaágakkal hozsannázva. A szentmise közben, mintegy 100 korahű jelmezbe öltözött bátaszéki lakos (idősek, fiatalok, gyerekek) előadásában láthattuk, hallhattuk a Passiót. Megrázó, megrendítő volt így élőben látni Krisztus szenvedésének történetét, melytől a jelenlévők lelki megújulását, hitbéli megerősítést kaptak. Köszönet a szervezőknek és az utaztatóknak!

Nyugdíjasklub programjai

Április 16-án húsvéti locsolkodás

Április 23-án virágpalánták cseréje, kerti tanácsok

Április 30-án fórum, tervezés a falunap programjára

Május 7-én névnapok megtartása

Május 14-én kirándulás Pécsre és Barcsra

Május 21-én a kirándulás kiértékelése, tapasztalatok megbeszélése

 

Iskolai hírek

A Vers és prózamondó-versenyen  Dunaszekcsőn  2009. április 3.-án a következő palotabozsoki résztvevők értek el sikeres eredményeket:

2.osztály Berecki Bálint  - Zelk Zoltán: A három nyúl, Szőke Alexandra - A legerősebb állat(mese)

3.osztály Barabás Nadin - A pletykás asszonyok(mese), Ritzl Melitta - Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj(mese), Takács Bianka - Kacor király(mese)

4.osztály Balázs Krisztina - Jankovich Ferenc: Egyszeri-kétszeri fánk, Flódung Gábor - József Attila: Altató, Gulyás Nikolett- Weöres Sándor: Újévi mese, Jókuti Bernadett - Romhányi József. Nyúliskola, Kővári Ticián - Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz, Schipp Dominik - Romhányi József: A róka és a holló,

5.osztály Galló Felícia - Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat, Török Szilvia - Simon István: Fecskék

6.osztály Spitz János - Fekete István: A két szánkó

8.osztály Lichtmesz Magdolna - Radnóti Miklós: Himnusz a békéről,  Radányi Barna- Radnóti Miklós: Pogány köszöntő, Szűcs Péter - Radnóti Miklós: Erőltetett menet

Felkészítő tanárok:   Nyírőné Csibi Margit, Horváth Józsefné, Ferencz Emília, Guszmann Józsefné, Vágási Margit.

 

Alsó tagozat mesemondó kategória eredményei:

I.helyezés                   Barabás Nadin

III. helyezés               Berecki Bálint

Versmondók:

II. helyezés                Schipp Dominik

 

Hevesy György megyei kémia versenyen:

Emmert Gergő 7.osztály           10. helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Neumeiszter Hilda

Sporteredmények

Palotabozsok focicsapata 3-1-re nyert Hímesházával szemben, így a megyei I.B. kategóriában a 3. helyen állnak, ami nagyon szép teljestímény. Ezúton gratulálunk a csapatnak, és reméljük, hogy további jó eredményekkel büszkélkedhetünk. A következő mérkőzés Hosszúheténnyel lesz.

Faluház programjai

      Jó hangulatban, vidáman, szorgosan telt az április 5-ei húsvéti vasárnapi barkácsdélután. Tojást festettünk, díszítettünk, ragasztottunk, ablakdíszt készítettünk. Mindenki örült a saját készítésű alkotásának. Remélem a szülők nem haragszanak, hogy némely gyermek festékes ruhában ment haza, de hát ez tojásfestéskor elkerülhetetlen. Azért mindenki újabb húsvéti ötletekkel térhetett haza, amit később kamatoztatni lehet, és egymástól is sok ötletet elleshettünk.

Május 3-án 15:00 órakor az iskola anyák napi műsora, melyre sok szeretettel várjuk a szülőket és a nagyszülőket.

Május 9-ére a Pécsi Nemzeti Színházba a Leányvásár című operettre lehet jelentkezni befizetéssel együtt április 24-ig foglalás miatt. Jegy útiköltséggel együtt kb. 3000 Ft lesz. (1. rendű jegy 2400.-Ft, 2.rendű jegy 2000.-Ft)

A májusfa állítókat kérném, hogy jelentkezzenek nálam (emailben vagy személyesen), ugyanis június 1-jén májusfa kitáncolás lesz, lovas kísérettel és a sombereki Dorfmusikantennel.

Június 1-jén májusfa kitáncolás, kézműves kiállítás a Faluházban.

Könyvtári hírek

Új könyveket kapott a könyvtár, sok gyerekkönyvet, tanulást segítő CD-ket, érettségizőknek felkészítő könyveket, nyelvkönyveket, Harry Potter sorozat összes könyve, Narnia krónikái köteteket.

E havi ajánló:

Gyerekeknek:

Manó német (DVD): játékos oktató program 8-13 éves gyerekeknek.

A program otthon, egyénileg, és iskolában csoportosan is használható. Szókincse és nyelvtani anyaga alapján bármely más tankönyvhöz illeszthető, egyaránt alkalmas gyakorlásra, felzárkóztatásra és szakköri foglalkozásra is. 

(Buják Eszter)

Tudta-e?

1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Európában az I. világháború után terjedt el.  Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

 

ANYÁKNAPJÁN                                                                                             

Istenünk, légy áldott,
Dicsér szívünk és szánk,
Azért, mert van nekünk
Hívő édesanyánk:

Áldásod add rájuk
Álld meg az életük,
Legyen mindig vidám,
Hangos az énekük.

Hisz ők teszik széppé
Életünk hajnalát.
Virággal köszöntünk
Minden édesanyát.


  ( Varga Erzsébet)

                                         

 

 

 

 

5. szám

 


Ami a múlt havi számunkból kimaradt:

Köszönetet mondunk, annak a 25 főnek, akik társadalmi munkát végeztek a temetőben. Legereblyézték a füvet, rendbe tették a kálváriát, szorgosan dolgoztak azért, hogy megszépüljön a temető és környezete.

Köszönet Martini Józsefnek a Mária kápolnához adott nyárfákért és ültetésért, valamint a kőrisfák összevágásáért.

Önkormányzati hírek

Sokak, elsősorban az idősek bánatára, de az érintettek megkönnyebbülésére megtörtént a Faluház és a paplak közötti szakaszon a gesztenyefák kivágása. A kivágást a balesetveszély és kárelhárítás is szükségessé tette. A kivágás után mindenki számára látható volt mennyire üreges, korhadt volt a fák jelentős része. Sajnos a hársfák telepítését a pályázat elbírálásának késése miatt csak ősszel végezhetjük.

Április 16-án a Véméndi Köztestületi Tűzoltóság közgyűlésen beszámolt éves munkájáról. Egyben tájékoztatták az érintett települések polgármestereit a Tűzoltó Egyesületek vezetői terveikről, jövőbeni elképzeléseikről.

Április 19-én 20 fő többségében nyugdíjas budapesti kiránduláson vett részt. Megnézték a virágkiállítást vásárlással egybekötve, megtekintették a Szent István Bazilikát. Vidám, jó hangulatú vasárnapi kirándulás volt.

A Régiós (Baranya, Tolna, Somogy) Munkaügyi Központ több Tolna megyei községben tapasztalatcsere céljából három alkalommal tájékoztatót tartott. A települések polgármesterei bemutatták a sikeres kezdeményezéseiket, azokat a kitörési lehetőségeket, mely a szociális foglalkoztatottak számára értelmes, hasznos munkalehetőséget biztosít.

Április 29-30-án mintegy 700 db egyéves facsemete (kőris, akác, nyír) került kiültetésre, hogy jövőre folytathassuk településünk zöldterületének növelését.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél kezdeményeztük a „Pártház” ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Tervünk az épület rendbetétele és közösségi célú hasznosítása.

Május elején egynyári növényeket hoztunk a szederkényi kertészetből. Szeretnénk, ha közterületeink tovább szépülnének. Természetesen újra kérjük a lakosság segítségét is.

A testület megszavazta a személyszállító járművek lakossági célú tarifáit:

9 személyes kisbusz 50 Ft/km

15 személyes kisbusz 60 Ft/km

22 személyes kisbusz 100 Ft/km.

Tárgyalások folynak a Mohácsi Takarék Bankkal. A Bank egy új épületet szeretne építeni községünkben. A jelenlegi elképzelések szerint ingatlancserével a kihasználatlan jegyzői lakás helyére épülhetne. Ezáltal tovább szépülhetne a község központi területe.

A Duna-Mecsek Alapítvány pályázata lehetőséget ad számunkra Tájház céljából 65%-os támogatottsággal épület vásárlására. Több eladó ház közül a testület a Petőfi utca 47. szám alatti Müller József tulajdonában lévő épületet választotta. A pályázat elbírálása augusztusra várható.

Június 5-én 1900 órai kezdettel fórumot tartunk a Faluházban a Falunappal kapcsolatosan. Várjuk az ötleteiket, véleményeiket. Szeretettel várunk mindenkit.                  

(Jordán József)

Iskolai hírek

2009. április 1-jén rendezték Szederkényben a Labdarúgó Diákolimpia IV. korcsoportos döntőjét, ahol iskolánk csapata a 2. helyezést szerezte meg.

A csapat tagjai voltak:

Heilmann Edvin, Jordán Roland, Kerner Alex, Krizák Gábor, Obert Dániel, Orsós Sándor,

Radányi Barna, Szűcs Péter, Csibi Bence, Emmert Gergő, Obert Szabolcs, Horváth Dávid, Kerner Kevin és Spitz János.

 

Társulási atlétikai verseny Dunaszekcső (2009.04.23.)

Eredmények:

4 próba

Horváth Dávid             1. helyezés

Szabó Cintia                2. helyezés

3 próba

Gallo Felícia                 1. helyezés

Babos Vince                1. helyezés

Basa Bella                   2. helyezés

Leib Dominik               2. helyezés

2 próba

Kerner Tamara            3. helyezés

Kohl Krisztofer            3. helyezés

 

A SÁIÓ és AMI válogatott tagjai lettek 4.5.6. helyezésükkel:

László Zsolt, Kővári Lionel, Obert Szabolcs, Bagó Dzsenifer, Kővári Cynthia, Lichtmesz Vivien, Linder Barbara

 

Német versenyeken következő tanulóink képviselték iskolánkat:

Február 21. Villány      Lichtmesz Magdolna 8. osztály

Március 7. Pécs           Lichtmesz Éva 4. osztály

                                   Schipp Nikolett 1. osztály

                                   Jókuti Bernadett 4. osztály

                                   Szalona Dzsenifer 3. osztály

                                   Schipp Dominik 4. osztály

Április 2. Mohács        Jordán Blanka 4. osztály

                                   Kohl Krisztofer 3. osztály

                                   Ritzl Melitta 3. osztály

                                   Takács Bianka 3. osztály

 

ATLÉTIKAI OLIMPIA csapat és egyéni versenyek Mohács

4 próba:          lány csapat 2. helyezés

                        fiú csapat 3. helyezés

A csapatok tagjai voltak: Lichtmesz Vivien, Linder Barbara, Szabó Cintia, Horváth Dávid, Obert Szabolcs.

Egyéni 4 próba összetett versenyen Horváth Dávid 2. helyezést ért el.

3 próba:          lány csapat 3. helyezés; fiú csapat 4. helyezés.

Csapatok tagjai voltak: Basa Bella, Gallo Felícia, Babos Vince, Leib Dominik, Kővári Lionel.

Egyéni 3 próba összetett versenyen: Leib Dominik 2. helyezést, Gallo Felícia 5. helyezést ért el.

2 próba:          lány csapat 3. helyezés; fiú csapat 4. helyezés.

                        Csapattagok voltak: Kerner Tamara, Kővári Cynthia, László Zsolt, Kohl Krisztofer,

Egyéni 2 próba összetett versenyen: László Zsolt 5. helyezést ért el.

Egyéni versenyszámokban:

            Heilmann Edvin súlylökésban 2. helyezés

            Bajnáczki Barbara kislabdahajításban 3. helyezés

Felkészítő tanár: Mártonné Juhász Edit

Muskát József Területi Matematikaverseny

Eddigi szerepléseikhez hűen ezen a megmérettetésen is nagyszerűen végeztek tanulóink. A kisiskolák kategóriában a 2. helyezést szerezték meg. Egyéni versenyben Emmert Gergő az 1. és Takács Gábor a 3. lett (7. o.), csapatban övék lett az aranyérem. A többi résztvevő: Jordán Blanka, Leib Dominik (4. o.); Varga Mária, Csőkör Máté (5. o.); Kerner Kevin, Steiner Patrik (6. o.); Csőkör László, Jordán Roland (8. o.) is kivették a részüket az összevont csapateredmény megszerzésében. A legeredményesebb felkészítő nevelőnek járó díjat Friedrichné Fazekas Máriának ítélték.

A Muskát József Területi Nyelvtanversenyen is helytálltak tanulóink, hiszen csapatban ott is az előkelő 3. helyezést hódították el.

Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny

Iskolánkat 20 tanuló képviselte a verseny megyei fordulóján. Közülük Jordán Blanka 4. osztályos tanulónk érte el a legjobb eredményt.

A 7. osztály csapata 13. helyezett lett.

Jutalmat kapott Guszmann Józsefné is.

 

KISOKOS országos levelező verseny

1.osztály          matematika:      Csibi Patrik 1. helyezés

                                               Kamerer Martina 1. helyezés

                        környezet:        Csibi Patrik 2. helyezés

3. osztály         környezet:        Ritzl Melitta 2. helyezés

                        matematika:      Ritzl Melitta 4. helyezés

                                               Takács Bianka 4. helyezés

                        irodalom:          Takács Bianka 2. helyezés

                                               László Zsolt 2. helyezés

4.osztály          matematika:      Jordán Blanka  2. helyezés

                        környezet:        Jordán Blanka  1. helyezés

                                               Jókuti Bernadett 1. helyezés

Gratulálunk mind a sport-, mind pedig az egyéb versenyek helyezettjeinek és felkészítő nevelőiknek az igazán elismerésre méltó eredményekhez!

Faluház hírei

Május 3-án vasárnap délután köszöntöttük az édesanyákat a Faluházban. Felléptek az óvodások tánccal és versekkel, a magyar és német tánccsoport, az iskolások osztályonként. A végén közösen, édesanyjuknak szánt virággal álltak a színpadra a gyerekek. Köszönet a felkészítő tanároknak, és minden résztvevőnek a szép és megható műsorért.

Május 7-én Barcsra kirándult a Nyugdíjas Klub 33 fővel. Reggel 7 órakor volt az indulás a Faluház elől. Útközben Szigetváron megnézték a Magyar-török Barátság Parkot, e helyen áll Zrínyi Miklós és Szulejmán szultán szobra. A barcsi ősborókásnál elfogyasztották a tízórait, és felköszöntötték verssel, énekkel Horváth Józsefné Nyugdíjas Klub vezetőt, aki e napon ünnepelte a névnapját. Barcson megnéztek egy református templomot, melynek megépülésében a bozsoki Góra család rokonai is tevékenyen részt vettek, tetőjét pedig bozsoki ácsok készítették. 11 óra körül értek a barcsi gyógyfürdőbe, és egy nagyon kellemes délutánt töltöttek itt fürdőzéssel. Hazafelé megnézték a Drávát, és a Pécs előtti Tortyogóban vacsoráztak. A szép napsütéses időben kellemesen, jó hangulatban telt a nap.

Május 15-én sportközgyűlést tartottak a Faluházban.

Május 17-én GJU közgyűlést tartott a Faluházban. Az idei küldöttgyűlésen az alelnök, valamint a kontrollbizottsági tagok személyéről döntöttek.

Május 30-31-én a Német Énekkar Várgesztesre utazik az Énekkarok-és Tánckarok Országos Találkozójára. A Palotabozsoki Német Kórus idén ünnepli 40 éves jubileumát. Ez alkalomból nosztalgia körutat szerveznek. Felvették a kapcsolatot a várgesztesi német nemzetiségi kórussal, akiktől meghívást kaptak az általuk szervezett találkozóra. Fellépnek a rendezvényen, s a vasárnapi pünkösdi misén énekelnek egyházi énekeket. Most is az akkori szálláshelyükön, a várban éjszakáznak.

Programok

Május 5-én, 19-én, június 2-án, 16-án keddenként 17 órától: Végidők?!

Avagy Mit mond a Biblia – Mi lesz ezzel a világgal? Ismeretterjesztő – Bibliatanulmányozó sorozat a Református Templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Május 31-én Asterix bál.

Június 1-jén Májusfa kitáncolás:

14 órakor kiállításmegnyitó a Faluházban:

Szilágyi Ágnes - fazekas, Darabos Dóra - csuhéj és szalmafonó, Tardik   Nóra – textilműves,

Farkas György - tímár és bocskoros, Prókai György – maszkfaragó, Pávkovics Péter – maszkfaragó, Kamerer Erwin – fafaragó, Tárnoky Csaba - mézeskalács-készítő és gyertyaöntő, Jánosi Zoltán - szíjgyártó és nyerges

15 órakor indulás a Faluháztól, lovas felvonulás, a májusfás házaknál zenél a Sombereki Dorfmusikanten, zárásként táncol a német tánccsoport.

Táncosoknak, májusfa állítóknak, zenészeknek 14 órakor gyülekezés a Faluháznál.

Az Edelweiss Lánykórus június 7-én Vokányban, június 13-án a bérmáláson szerepel.

Június 12-én 1700-kor ballagási ünnepély az iskola aulájában. Aznap reggel 800-kor tanévzáró ünnepély.

Június13-án szombaton 1030-kor bérmálás a templomban.

Június 19-én Sport- és tanévzáró bál a Negro zenekarral.

 

Nyugdíjas Klub programjai

Május 28-án készülődés a fórumra és a Pünkösdre.

Június 4-én kirándulás Fekedre, gulyásfőzés.

Június 11-én közreműködés a 7. osztályosok ballagáshoz történő virággyűjtésében.

Június 18-án közreműködés és segítés a német nyári táborban.

 

Pünkösd régen

 „Palotabozsokon a Pünkösd a fiatalok egyik legszebb napja volt az évben. Szokás volt a pünkösdi lovaglás (Pfingstreiten), amit sváb őseink hoztak magukkal, és a második világháborúig ápolták ezt a hagyományt. Pünkösd hétfőn pirkadatkor összegyűltek a fiatal fiúk az Olvasóegyesület előtt, néhányan szépen megtisztított és kiöltöztetett lovakon érkeztek, a többiek pedig gyalog jöttek. Hajnali 4 órakor lendületes indulóval kezdtek a zenészek, és így vonultak. A menet elején haladtak a lovasok, és utána a gyalogosok. A menet minden lányhoz elment az egész faluban. A lányoknál szélesen tárva volt a kapu, mindenkit megvendégeltek itallal, és süteménnyel, a lovakat színes füzérrel és szalagokkal díszítették fel, és a fiúk is kaptak füzért. A zenekar játszott egy-két számot, amit a házigazda vagy a lány kívánt. Majd újra zenével továbbmentek a következő lányhoz. Így vonult végig a menet az egész falun, ezzel telt az egész délelőtt. Délután táncolni mentek. Ott nem csak fiúk voltak, hanem lányok is a szép sváb népviseletükben. Amikor délután 3 órakor hosszú sor lett, újra három indulót játszottak, ezalatt mindenki a vendéglőbe igyekezett a nagy táncterembe. Minden fiú figyelt arra, hogy minden lánnyal táncoljon, akit ő délelőtt meglátogatott. A táncterem körül ültek a fiatal nők és a nézők. Este 2 óra szünet volt, amíg mindenki elfogyasztotta a vacsoráját, azért, hogy utána újra találkozzanak ugyanott. Ekkor csatlakozott még néhány táncoskedvű férfi a feleségével, akik reggelig jókedvűen és pompás hangulatban ünnepelték a Pünkösdöt.” (Thurn János: Neue Zeitung. 1987. június 6. 4. oldal)

Tisztelettel kérjük a májusfát kapott lányokat, ha lehet, a hagyományokhoz hűen várják a fiúkat!

Pünkösd előtt

„Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogosan megillet benneteket, megadom nektek.” (Mt 20,4.7.)

 „Igen, még az öregek számára is van munka Isten szőlőjében. A tizenegyedik órában vagyunk, és Ő mégis munkába küld bennünket. Milyen nagy kegyelem! Bizonyára minden idős ember felujjong a meghívásra. Ha valaki megöregszik, már senkinek sem kell a munkája. Egyik munkahelyről a másikra megy, a munkaadók ránéznek ősz hajára, azután rázzák a fejüket. Az Úr Jézusnak azonban szüksége van az öregekre is, és jó fizetséget ígér nekik. Ilyen az igazi kegyelem! Uram add, hogy az öregek haladéktalanul szolgálatodba álljanak!

De valóban fog adni az Úr fizetséget az elnyűtt öregeknek is? Ne kételkedj benne! Ő megígérte, hogy megadja azt, ami jogos, ha az Ő szőlőjében dolgozol. Biztosan megkapod a kegyelmet ebben az életben, és a dicsőséget odaát. A jelenben vigasztalást, a jövendőben nyugalmat. Erőt a mai napi munkád elvégzéséhez, és a dicsőség látomását, amikor közeleg a halál éjszakája. Mindezt megadja az Úr az idős korban megtérteknek, amiképpen megkapják a fiatalon hitre jutottak is.”

Ilyenkor tavasszal megújul a természet, eltűnnek a fagyos napok, újra élednek a virágok. A tavasz életerőt sugárzó illata lengi át a környéket. Isten éltető erői a lelkeket is táplálni szeretnék. Hogy újra elevenedjenek, jobban higgyenek, erősebben bízzanak. Hiszen ahogy egy költőnk mondta:

 

„Isten nélkül az élet

Szakadéknyi mély hiányérzet

Melybe az ember

Beleszédül.

 

Manapság azt gondolom még inkább aktuális ez. Ezért is szerveztünk egy ismeretterjesztő, Bibliatanulmányozó sorozatot a református templomba kéthetenként keddi 17 órai kezdettel. A téma manapság sokat emlegetett. VÉGIDŐK?! Avagy MI LESZ EZZEL A VILÁGGAL? Minden érdeklődőt szeretettel várunk és kívánunk áldott Pünkösdi készülődést.

            Kiss Tamás palotabozsoki református lelkész

 

6. szám

Önkormányzati hírek

Május közepén a képviselő-testület Faddra látogatott. A tapasztalatcsere célja egy hulladék hasznosítású fűtési rendszer és a fásszárú növények energetikai hasznosításának megismerése volt.

Május utolsó hétvégéjén a polgármester és a jegyző a Kistelepülési Önkormányzatok Szövetségének éves közgyűlésén vett részt.

Június 4-én a Duna-Mecsek Alapítvány a 2009-2010. évi pályázási lehetőségekről, különösképpen a Norvég-Alap nyújtotta lehetőségekről adott tájékoztatást Bátaapátiban. Községünket Friedrich Péter körjegyző képviselte. Ugyanezen a napon, Mohácson a Vízgazdálkodási Társaság tájékoztatta a küldötteket a 2008. évi teljesítésről és a 2009-ben elvégzendő munkákról. A tervekben szerepel a palotabozsoki vízfolyás rendezése is. A beadott pályázat még elbírálás alatt van. Falunkat a polgármester képviselte.

Június 6-án a jegyző és a polgármester a „Pártház” és a vasútállomáshoz tartozó ingatlanok és úttal kapcsolatos ingatlan-átadásokról tárgyalt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselőjével.

Június 7-én a Szederkényi Kertészettől a polgármester és Bajnáczkiné Fazekas Veronika a megrendelt virágokat hozták el a község szépítése céljából.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 20 db komposztláda került kihelyezésre az azt igénylők részére.

Június közepén Sombereken az iskolatársulásban résztvevők hallgatták meg a közös iskola működéséről, jövőbeni elképzelésekről szóló beszámolót. Számunkra örvendetes, hogy a SÁIÓ által beadott pályázatok közül a bíráló a Palotabozsoki Óvoda és Napközi 5 millió Ft-os tetőfelújítási munkáira benyújtott pályázatot értékelte pozitívan. A munkálatok már idén nyáron megvalósulhatnak. A költségekhez önkormányzatunknak 20% önerővel kell hozzájárulnia.

A Takarékszövetkezet-jegyzői lakás ingatlan cseréjéhez a testület hozzájárult. A bontást szeretnénk, ha helyi érdekeltségű vállalkozó végezné el.

Szlovákiai tesvértelepülésünk, Kálna meghívásának 2009. jún. 27-én teszünk eleget. Az önkormányzat költségén a Magyar Dalkör és a képviselő-testület vehet részt az ünnepségen.

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy kutyáikat tartsák elzárva. Lakosságunk nagy gondot fordít településünk szépítésére. Pénzt és nem kevés munkát, fáradságot áldoznak a házuk előtti terület virágosítására, a közterületek szépítésére. Sajnos néhány rendetlen, felelőtlen lakos ezen emberek munkáját semmibe veszi. Nem marad más lehetőségünk, mint ezeknek az ebeknek az elkábítása, karanténozása. A költségek természetesen a tulajdonost terhelik.

(Jordán József polgármester)

Hírek

„Palotabozsok Önkormányzata 2008. tavaszán nyújtott be pályázatot a Dél-Dunántúli Operatív Program „Települési bel- és külterületi vízrendezés” elnevezésű pályázati konstrukciójára, melyet a tavalyi év végén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásban részesített. A fejlesztés összköltsége 32 002 000 Ft, amelyhez 90%, 28 801 800 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat.

A fejlesztés eredményeképpen 556 m vízelvezető árok kerül felújításra, korszerűsítésre, kiépül 1-1 áteresz és beton folyóka.

A támogatási szerződés megkötésére 2009. március 17-én került sor, a befejezés várható ideje: 2009. december 31.”

(Sebestyén Attila projektmenedzser)

Várgesztesi emlékek

„A Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület vegyes kórusa idén ünnepli 40 éves fennállását. Gondolatban végigjártuk a fellépések helyszíneit.

Az első években a Német Szövetség /Deutscher Verband/ szervezte a fellépéseket, így 1976. december első napjaiban a Komárom megyei /Tarján, Tatabánya, Várgesztes/ körutat is. Az akkori tánccsoporttal együtt egész estét betöltő műsort adtunk. Felejthetetlen élmény volt! Talán azért, mert az első körutunk volt, vagy talán azért, mert egy pár évvel fiatalabbak voltunk! Azóta annak a szónak, hogy „Várgesztes”, varázsereje van, e szó hallatán felcsillognak a szemek! Ezért elhatároztuk, hogy felvesszük a kapcsolatot a Várgesztesi Német Kultúregyesület vegyes kórusával és vezetőjével. Pünkösdkor, május 30-31-én meglátogattuk őket. Szívesen fogadtak bennünket és 33 év után újra ott állhattunk a színpadon és énekelhettünk nekik. Gondolatban ott voltak velünk az énekkarból azóta már kivált, vagy már végleg eltávozott énekes társaink is.

Bemutatták nekünk összetartó, szép kis falujukat, az új Kultúrházat, a híres Várgesztesi Villaparkot. Az éjszakát a várban töltöttük, úgy, mint az első szereplésünkkor. A vár csak turistaszálló, de az emlékek megszépítették! Pünkösd napján, a misén énekeltünk és a templom előtt köszönthettük őket német és magyar templomi énekeinkkel. Egy kellemes délelőtti együttlét, beszélgetés, éneklés, a régi fényképekkel az emlékek felelevenítése után elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk Majkon, ahol megnéztük a remete házakat és a Széchenyi kastélyt. Székesfehérváron betértünk a Karmelita és a koronázó templomba is.

Két szép napot töltöttünk együtt Várgesztesen, egy kicsit nosztalgiáztunk és közben új barátokra leltünk!”

(Thurn Jánosné énekkarvezető)

Június 1-jén délután 14 órakor kezdődött a pünkösdölés kézműves-kiállítással, melyet a sombereki Dorfmusikanten bevezető zenéjével Szenner Mátyás a Mohács és Vidéke Ipartestületének elnöke nyitott meg. A kiállítók között volt textilműves, fafaragó, fazekas, mézeskalács-készítő és gyertyaöntő, tímár és bocskoros, valamint maszkfaragó. 15 órakor a német nemzetiségi gyerektánccsoport kezdte a nyitótáncot a felvonuláshoz, majd a Borjádi Tánccsoporttal, lovasokkal, zenészekkel kitáncolták a faluban a májusfákat. A régi hagyományhoz hasonlóan sikerült megtartani, melyet továbbra is ápolni lehet. Köszönjük, hogy mindenhol szívélyes vendéglátással fogadták a felvonulókat.

(Buják Eszter)

Egy csodálatos délután Fekeden

 „Feked környékünk ékszerdoboza. Rendezett utcáival, parkjaival, gyönyörűen felújított házaival vendégcsalogató, vendégmarasztaló. Üdülőfalu a közelünkben. A Nyugdíjas Klub 40 fővel a fekedi falunap vendége volt június 6-án. Megérkezésünk után sétát tettünk a falu főutcáján. Megcsodáltuk a felújított házakat a gyönyörűen rendezett parkokat, játszóteret. A hagyományos építésű házak homlokzata, tornácai, vaskapui eredeti formájukban gyönyörködtettek bennünket. A homlokzatok színezése harmonikus, változatos. Visszakerültek a díszítések, címerek, családi nevek is. A séta után hangulatos, szórakoztató kultúrműsor volt minden korosztály számára. A zenekarban és a tánccsoportban felismertük a bozsoki fiatalokat is. Gratulálunk nekik, és köszönjük, hogy részvételükkel, sikereikkel falunk hírnevét is elviszik. Erőss Béla által főzött vacsorát mindenki dicsérte, és jóízűen fogyasztottuk. Nagyon jól éreztük magunkat a fekedi falunapon.”

(Horváth Józsefné Nyugdíjas Klubvezető)

 

Június 7-én tartották az óvodások az évzáró műsorukat, ezzel a nagycsoportosok elballagtak.

Június 13-án 17 fiatalt bérmált meg Mayer Mihály Püspök Úr. Örült, hogy olyan sokan tisztelték meg jelenlétükkel a szentmisét. Köszönetünket fejezzük ki a plébánia falának, kerítésének megszépítésében, felújításában résztvevőknek!

Megnyitották az elkerülő utat, amely tehermentesíteni képes a falun átvezetőt.

Sporthírek

Labdarúgás eredményei:
Kővágószőlős – Palotabozsok: 2-7

Labdarúgó megye I.B. csoportban Palotabozsok a 4. helyet szerezte meg. Eredményükhöz gratulálunk!

Nyugdíjas Klub programjai

A Nyugdíjas Klub énekkaros tagjai június 19-én, Mohácson nyugdíjas találkozón vettek részt, ahol műsorukkal és népviseleti ruhájukkal szép sikert arattak.

Július 2-án Pécsre kirándul a Nyugdíjas Klub. A tervezett programot kiplakátozva megtalálják a hirdetőtáblákon.

Jelentkezés a Faluházban Buják Eszternél június 29-én (hétfőn) 1600-ig lehetséges.

Részvételi díj: 2 300 Ft.

Programok 

Július 5-én 900-kor jó idő esetén Mária kápolnai búcsút tartunk, szentmisével.

Gyülekező: 745-kor a templomnál és a Petőfi utcában Rónai Kati néni házánál. Kérjük, aki szeretné az utaztatást igénybe venni, időben legyen a megadott helyszíneken. A misén a Schomberger Dorfmusikanten zenél. A véméndi fagyis és mézeskalácsos is a helyszínen árulja majd készítményeit.

Július 10-12-én Sörfesztivál lesz a szokott helyszínen.

Tervezett programok: 10-én este JOHNY szintetizátoron játszik, éjjel disco DJ Denevérrel.

11-én 1400-kor kispályás focibajnokság

1700-kor Frederico és Bonifác; arcfestés, bohóc; Linda Tai-Bo bemutatója

1900-kor Millich bál

12-én 1600-kor Branauer Stimmungsparade

1800-kor Palotabozsok- Majs edzőmérkőzés

1900-kor Negro bál.

Hírmondó

„Jézus mondja: „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát!”

Június 21-én a református templomban Női Csendesdélután címmel beszélgettünk az újjászületésről.

„Minőségileg teljesen új életem lett. Nem hajtott a vágy, és megszabadultam a félelmektől! Kaptam az úrtól testvéreket, és nem éreztem magam egyedül. Arról meg egészen lemondtam, hogy férjhez menjek, hiszen annyit vétkeztem a házasság ellen, hogy nekem Isten már biztosan nem ad társat – gondoltam. Olyan jó volt megtapasztalnom, hogy Isten nem ember módra gondolkodik. Az Ige azt mondja, hogy a megvallott és elhagyott bűnöket Isten a tenger fenekére veti, és többé nem emlékezik meg róla”. …”eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!” /Mikeás 7:19/

Isten nem gyönyörködik az övéi szenvedésében. 24 évi egyedüllét után Isten megajándékozott hívő házastárssal.” (Egy résztvevő bizonyságtétele)

(Kiss Tamás református lelkész)

Iskolai hírek

Sport- és tanulmányi versenyeredmények: 2009. május-június

Kisiskolák MEGYEI ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIÁJA

Leány csapat: 1. helyezés

Tagjai: Gallo Felícia, Basa Bella, Linder Barbara, Szabó Cintia, Bajnáczki Barbara, Hausznek Henriett

Fiú csapat: 1. helyezés

Tagjai: Leib Dominik, Babos Vince, Horváth Dávid, Obert Szabolcs, Heilmann Edvin, Szűcs Péter

Svédváltó:
Leány csapat: 2. helyezés

Gallo Felícia, Linder Barbara, Szabó Cintia, Bajnáczki Barbara

Fiú csapat: 3. helyezés

Leib Dominik, Horváth Dávid, Jordán Roland, Szűcs Péter

800m-es síkfutásban Emmert Gergő 3. helyezést,

600m-es síkfutásban Lichtmesz Vivien 4., Varga Mária 5. és Fedor Dániel 6. helyezést ért el. Mind a fiú-, mind pedig a lánycsapat a fenti eredményeikkel az Országos Atlétikai Versenyre kvalifikálták magukat, amelyet Miskolcon rendeztek meg 2009. június 19-20-án. A lányok a 9., a fiúk a 14. helyezést szerezték meg.

KOLEP GYULA atlétikai emlékverseny-Mohács

Eredmények: Kerner Áron kislabda hajítás 1. helyezés

Bagó Dzsenifer távolugrás 1. helyezés

Kerner Tamara 300m-es futás 2. helyezés

Kisiskolák Megyei Matematikaversenye-Gödre

Emmert Gergő 7. osztály 1. helyezés

László Zsolt 3. osztály 2. helyezés

Csőkör László 8. osztály 3. helyezés

Kálti Márk Országos Történelem Verseny-Budapest

Spitz Mónika 6. osztály 5. helyezés

Takács Gábor 7. osztály 6. helyezés

Spitz János 6. osztály 8. helyezés

Kerner Kevin 6. osztály 11. helyezés

Herman Ottó Országos Természetismereti Verseny-Budapest

Emmert Gergő 7. osztály 2. helyezés

László Zsolt 3. osztály 3. helyezés

Leib Dominik 4. osztály 4. helyezés

Spitz Mónika 6. osztály 4. helyezés

Kohl Krisztofer 3. osztály 5. helyezés

Jordán Blanka 4. osztály 6. helyezés

Varga Mária 5. osztály 7. helyezés

Lichtmesz Vivien 6. osztály 7. helyezés

Spitz János 6. osztály 7. helyezés

A fenti, elismerésre méltó eredményekhez tanulóinknak és az őket felkészítő nevelőknek is gratulálunk, akik: Mártonné Juhász Edit, Guszmann Józsefné, Nyírőné Csibi Margit, Friedrichné Fazekas Mária.

A tanévzáró ünnepélyen (június 12-én) került sor „A Palotabozsoki Iskoláért” Közalapítvány kitüntetéseinek átadására is. Ferencz Emília, a kuratórium elnöke vázolta az alapítvány által támogatott tevékenységeket, amelyek versenyek nevezési díjának, tanulóink utaztatásának, kiváló eredmények jutalmazásának, játszótér pályázati költségeinek vállalásából áll. Az idei tanévben a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetést alsó és felső tagozaton egy-egy tanuló nyerhette el. A sportversenyeken elért helyezések pontszámai valamint a jó tanulmányi eredmény alapján Leib Dominik 4. osztályos és Szabó Cintia 7. osztályos tanulók kapták ezt az elismerést. A 8 éven keresztül elért rengeteg versenyeredményt, jó tanulmányi előmenetelt pedig az alapítvány kitüntető plakettjével jutalmazta a kuratórium a tantestület véleményét kikérve. Ezt idén Lichtmesz Magdolna 8. osztályos tanulónk nyerte el. Már ebben a lapban is számtalanszor szerepelt Magdolna, a német versenyeken való kiváló szereplései, zenészi tevékenysége, ünnepélyeken való részvétele révén. Ezúton gratulálunk a jutalmazottaknak és további sok szép sikert kívánunk!

Aznap délután 1700-kor kezdődött a ballagási ünnepély. Először a 7. osztályosok köszöntek el az iskola tanulói nevében, majd az igazgatónő mondta el búcsúztatóját. Végül a 8. osztályosok megrendülten és meghatóan vettek búcsút nevelőiktől, iskolájuktól, társaiktól.

Június 15-én a Zeneiskola is megtartotta évzáró ünnepélyét. Csodálatos darabokkal készültek tanulóink, igazi örömzenélésen vehetett részt az, aki megtisztelte az ünnepséget.

Iskolánk szünidei rendezvényei:

Június 15-19. Német nemzetiségi tábor. A Német Önkormányzat közreműködésével 3 sikeres pályázattal kaptak támogatást a lebonyolításhoz. A hét folyamán négy egész napos kirándulást tettek Harkány és Óbánya között. Ezek során német tájházakat, kiállításokat, múzeumokat látogattak meg, persze strandolásra, fürdésre is jutott idő. A végén vetélkedőn adtak számot a héten látottakból. Az alábbi sorokban az utolsó előtti nap élményeit ismerhetik meg az olvasók.

„Csütörtökön reggel Hosszúhetény felé vettük az utat. Ott megtekintettük az üvegkiállítást, ahol vigyáznunk kellett, hogy ne törjünk el semmit. Utána a német tájházhoz vezetett utunk. Itt mindent részletesen megnéztünk. A tisztaszobát, a konyhát, majd az udvart, ahol egy több mint 100 éves cséplőgépet láthattunk, ami még ma is működik. A hegyen felfelé gyalogolva a borbélymúzeumot néztük meg, ahol egy néni mindent részletesen bemutatott.
Ezután Püspökszentlászlóra vezetett utunk gyalog. A túra nagyon fárasztó volt. Amikor odaértünk, az arborétumot jártuk körbe, ahol halakat, teknősöket etettünk kenyérdarabokkal. A védett növények szépek voltak. A kastélyba sajnos nem tudtunk bemenni, de a templomot megnézhettük. Ezután természetesen vissza kellett gyalogolnunk a buszunkhoz.
Ez a nap is nagyon fárasztó volt, de sok élményben volt részünk.

Nekünk tetszett a tábor."

(A győztes csapat beszámolója 2009. június 19.)

 

Június 29-Július 5. Balatoni tábor Balatonfenyvesen

Július 23-Július 29. Balatoni tábor Balatonfenyves–alsón. (Szerk.)

Könyvtári hírek

Kedves Gyerekek!

A nyári szünetben jöhettek a Faluházba DVD-ket nézni, valamint ha hoztok otthonról megunt játékokat, akkor társasozni is lehet a könyvtárban. Szeretettel várok mindenkit! 

Ifjúsági (sorozatos) ajánló:

Olsen, Mary-Kate and Ashley: A tökéletes nyár - 16 leszek

Mary-Kate és Ashley egyik nagy álma teljesül, amikor lehetőségük nyílik meglátogatni a híres zenefesztivált, ráadásul egy egész hónapot dolgozhatnak ott nyári munkában. Bár Mary-Kate fájó szívvel hagyja itthon barátját, Jake-et, úgy tűnik, hamar megvigasztalódik, mégpedig nagy kedvence, Gavin Michaels, a jóképű popsztár kitüntető érdeklődése miatt. Ashleynek sem indul zökkenőmentesen a nyári kaland, de hamarosan egyre gyengédebb érzések fogják el diákmunkatársa, a gitáros Brian iránt, és nem is viszonzatlanul. A hónap végére pedig eldől, kinek lehet hinni, és mennyire…

 Felnőtteknek ajánló:

Ciccone, Christopher:Íme a nővérem, Madonna

A popikon öccsének tollából született írás kibeszélős, családi és magántitkokat hoz nyilvánosságra. Megismerhetjük belőle azokat az évtizedeket, amelyeket a Föld leghíresebb nője mellett töltött. Miközben felnőtt Madonna mellett, és később felnőttként dolgozott vele, egyre jobban megértette. Megértette a nővért, a sztárt, azt a nőt, aki fél évszázada botránkoztatja meg és szórakoztatja a nagyérdeműt.

(Buják Eszter)

7. szám

Önkormányzati hírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az alábbi önkormányzati tulajdonú területek (kertek) eddigi használói a jövőben nem kívánják művelni a területeiket. Ezen földterületek hasznosítására, művelésére az Önkormányzatnál lehet jelentkezni.

196 HRSZ 2438 m2
222/8 HRSZ 968 m2
222/9 HRSZ 744 m2
222/10 HRSZ 410 m2
343 HRSZ 1597 m2
344 HRSZ 1581 m2

345 HRSZ 1572 m2

403/8 HRSZ 795 m2
427/1 HRSZ 1020 m2
433/6 HRSZ 471 m2
433/9 HRSZ 475 m2
433/10 HRSZ 719 m2
433/17 HRSZ 5549 m2
433/18 HRSZ 652 m2

892/2 HRSZ 791 m2 (Jordán József polgármester)

Az önkormányzat a 2009. évben megvalósuló beruházásainak kivitelezésére keres (elsősorban) palotabozsoki vállalkozókat az alábbi kiírásra.

  • A volt jegyzői lakás bontására

  • Az új 22 személyes falubusz számára garázs építésére

  • A Polgármesteri Hivatal előtti területen térkövezett parkoló kialakítására

  • A volt Bölcsőde épületének nyílászáró cseréire és homlokzat felújítására.

Érdeklődni a körjegyzőnél. (Friedrich Péter körjegyző)

Kirándulás Kálnára

Szlovákiai testvértelepülésünk meghívót küldött, amelyben a község fennállásának 800 éves évfordulójának ünnepségeire invitált bennünket.

A képviselő-testület és a Magyar Dalkör tett eleget a meghívásnak, s 33-an utaztunk június 27-én, szombaton egy ún. villámlátogatásra Kálnára, hogy településeink közötti kapcsolatunkat ezzel is megerősíteni és egymást jobban megismerni legyünk képesek.

A fárasztó 6 órás utazás után az ottani polgármester köszöntését követően mindenkinek jólesett a finom ebéd. Majd a gyönyörűen felújított községházán, ünnepi ülés keretében adtuk át egymásnak ajándékainkat. Bejártuk az épület minden zegét-zugát. Szerencsére az ottani testület tagjai közül elég sokan beszélnek magyarul, így mindennapi gondjainkat is megoszthattuk egymással.

Ezután a példaértékű óvodát és iskolát tekintettük meg. Elegendő a gyereklétszámuk az intézményekben, az iskola egy körzet központi iskolájaként működik. Pénzügyi gondokkal sem küzdenek, ugyanis a mohi Atomerőmű szép summával járul hozzá a település bevételeihez.

A futballpálya öltözői mellett szauna, jakuzzi is a sportolók rendelkezésére áll. Lehet, hogy a mi focistáinknak még jobban menne, ha ilyen körülmények lennének itt Bozsokon is?

Ezt követően a Garam folyó melletti térre vezetett utunk, ahol a bőséges uzsonna után megtekintettük a színvonalas, sokszínű műsort. Itt lépett fel a Magyar Dalkör is, erre az alkalomra összeállított dalcsokrával, melynek utolsó száma a szlovákiai magyarok himnusza volt. Műsorukkal szép sikert arattak.

Még a vacsorával is meg kellett birkóznunk indulás előtt, amely nem bizonyult túl könnyű feladatnak. Közben polgármesterünk meghívta a Kálnaiakat a Falunapra vagy a Dalkör őszi rendezvényére. Az énekesek búcsú-dalaival köszöntünk el egymástól, amely a vendégszeretetük és szíves vendéglátásuk után nem volt könnyű.

Nagyon elcsigázottan, de szép élményekkel és hatalmas szeretet-csomagokkal tértünk nyugovóra a hajnali órákban.

Köszönjük Csibi Gézának, hogy a „láblógatás” helyett ingyen vállalta a vezetést és a másik busz 2 sofőrének, Trapp Józsefnek valamint Mercz Rolandnak a munkáját!

(Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester)

Hírek

Pécsi kirándulás

Július 2-án a palotabozsoki nyugdíjasok 22 fővel egy pécsi kiránduláson vettek részt.

Sarlós Boldogasszony ünnepén a pécsi Havi-hegyi kápolnában ők énekelték a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét. Megható volt, a hívőkkel megtelt kápolnában, ahol 6 pap celebrálta a szentmisét, a Bozsokiak énekét hallgatni.

Mise után a pécsi hívek süteménnyel, üdítővel kínálták a vendégeket. Köszönetet szeretnénk mondani Lőrincz Sándor atyának, a pécsi testvéreknek a meghívásért, a szeretetteljes fogadásért.

A kirándulás következő állomása a Várostörténeti Múzeum volt. Két kiállítást néztünk meg:

1.) Pécs város története a török hódoltságtól 1948-ig.

2.) Sorsok (Malenkij robotról szóló kiállítás). Itt többen voltak érdekeltek, hiszen sokunk édesanyja vett részt oroszországi kényszermunkán. A vendégkönyvben megható beírással szembesültünk.

Mindkettő érdekes volt, ajánljuk másnak is! Az idő múlásával megéheztünk. A Dombay tónál a Bárka sörözőben a Palotabozsokról származó vendéglős finom rántott szelettel fogadott.

Utunk ezután Nagypallra vezetett. Megcsodáltuk a holland házaspár nagypalli pince-galériáját. Kiállításuk anyaga ezúttal a vallás témakörébe tartozik és annak a művészetben való megjelenítése. Gazdag a termés fényképből és műalkotásból.

Megtekintettük tájházukat, ahol szintén megható érzésben volt részünk: egyik nyugdíjasunk a fényképek között felfedezte édesanyját és testvérét. Elámultunk a gyönyörű csuhéj kiállításon is. Megnéztük a falu végén a pályázat útján felújított mosójukat, ahol a nagypalli asszonyok mostak régen. Ezt kívánják most turista-látványosságként bemutatni.

Hazafelé a Geresdi-dombságon keresztül utaztunk, Fazekasboda, Geresdlak, Himesháza, Szebény, Palotabozsok útvonalon. Az új elkerülő utat kipróbálva értünk haza.

Egy nagyon szép napot töltöttünk el, amely régen községünkben nagy ünnepnek számított, hiszen évente ekkor tartották a Mária kápolnai búcsút. (Egy nyugdíjas klubtag)

Zsúfolásig megtelt a református templom június 21-én a Női Csendesdélutánon. Az érdeklődők között volt római katolikus és református hívő egyaránt, a társközségek gyülekezeteiből is sokan megtisztelték az alkalmat.

A rendezvény témája az újjászületés volt, melyről négy bajai testvérünk, Tóth Istvánné ref. Bibliakör vezető, Blága Boglárka ref. könyvtáros, Sasi Jánosné róm. kat. gyógyszerész és Juhász Béláné ref. tanárnő tett bizonyságtételt. Elbeszéléseik hallatán megbizonyosodhattunk arról, hogy Isten nem emberként gondolkodik. A megvallott és elhagyott bűnöket a tenger fenekére veti és többé nem emlékezik meg róla. A bizonyságtételek között felcsendült a reformátusok és katolikusok által is ismert ének: Jobban tiéd Uram…

A rendezvény szeretetvendégséggel zárult, melyre a sok finomságot a palotabozsoki református asszonytestvérek készítették.

Köszönjük Kiss Tamás tiszteletes úrnak a szervezést, és reméljük, még sok hasonló alkalom résztvevői lehetünk.

(Csiki Vincéné)

Hírmondó

„Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem.” (Zsolt. 101,6).

Ha Dávid a hűségeseket kereste, biztosak lehetünk abban, hogy Dávid fia ugyanígy gondolkodik. Krisztus hűséges embereket keres, hogy elősegítse, bátorítsa és megjutalmazza őket. Ne gondolja senki, aki igazán hűséges, hogy az Úr megfeledkezik róla, sőt, a Király maga ügyel rá.

Ebben a királyi kijelentésben két ígéretet találunk. Az első, hogy „velem maradhatnak”. Krisztus a maga hajlékába viszi a hűségeseket, palotájában lakhatnak, társai lehetnek, és örömét leli társaságukban. Csak legyünk hűek az Úrhoz, és Ő kinyilatkoztatja magát nekünk. Ha hűségünknek nagy ára van, a jutalmunk még nagyobb lesz, minél dühösebben támadnak ellenünk az emberek, annál nagyobb örömmel fogad be az Úr.

A második ígéret azt mondja: „szolgálhat engem”. Krisztus a maga dicsőségének szolgálatába állítja azokat, akik megvetik a csalárdságot, hűségesek hozzá, Igéjéhez és Keresztjéhez. Mint Őfelségének megbecsült szolgái, Krisztus királyi kíséretébe tartozhatnak. Hűségük jutalma, hogy Istennel szoros közösségben, gyümölcsöző életet élhetnek.

Uram, tégy engem hűségessé, hogy Veled maradhassak és Téged szolgálhassalak!

(Kiss Tamás református lelkész)

Élménytábor-Somberek 2009.07.06-10.

Az idei sombereki élménytáborban 45 alsó tagozatos gyerek vehetett részt, Palotabozsokról 13-an jöttek el. A gyerekek az 5 nap alatt közelebbről ismerhették meg Sombereket, és annak nevezetességeit, persze mindezt játékos formában.

Hétfőn kézműves foglalkozáson vehettünk részt. Itt harisnyavirágot, csipeszállatkákat, képeslapot készítettünk, üveget festettünk, batikoltunk és hennázásra is sor került.
A keddi napot a Hagyományok Házában töltöttük, ahol játékosan ismerkedtünk meg a múzeumban található nemzetiségekkel és azok tárgyaival, majd du. a kemencében lepényt sütöttünk.
Szerdán sportvetélkedőn és kvízjátékban mérhették össze tudásukat a csapatok.
Csütörtökön egy akadályverseny keretén belül csoportokban felmentünk a templomtoronyba, megfejtettük a "vén kastély titkát" a szociális otthonban, leltárt készítettünk a Hagyományok Házában, különböző népviseletekkel játszottunk a Németek Házában.
A pénteki -utolsó- napon kalandtúráztunk a játszótéren, ahol lehetőség nyílt quadozásra, és különleges biciklik kipróbálására egyéb játékok mellett.

Pénteken meglepetésműsor keretében mutattuk be a szülőknek (melyre egész héten készültünk), hogy mit is csináltunk egész héten. A tábort diszkóval zártuk.
Remélem minden résztvevő élvezte a tábort és jövőre is eljön. (Takács Mónika)

Hírek röviden

A múltkori számunkból sajnos kimaradt: május 17-én 7 elsőáldozónk volt a templomban.

Jún. 29- júl. 5-ig Balatonfenyvesen táborozott közel 20 tanulónk. Köszönet Vágási Margit igazgatónak, Becze Dóra nevelőnek és Ginter Klára segítőnek a szervezésért és a gyerekek tartalmas időtöltésének biztosításáért. A sofőrnek a vezetésért tartozunk hálával.

Az Edelweiss Lánykórus eddigi nyári fellépései:
- június 07. Vókány
- június 13. Palotabozsok - Bérmálás
- június 20. Szajk - Stimmungsparade
- június 27. Beremend - Stimmungsparade
- július 12. Palotabozsok – Sörfesztivál

A legközelebb a következő helyeken szerepelnek:
- július 19. Somberek - Sörfesztivál
- július 25. Somberek - Esküvő éneklése
- július 26. Nagynyárád - Kékfestőfesztivál
- augusztus 15-16. Palotabozsok - Falunap

- augusztus 22. Pogány - Falunap
- augusztus 30. Palotabozsok - Tanévnyitó szentmise

Gratulálunk a Lánykórus eddigi sikereihez és a jövőben is sok fellépést kívánunk!

(Kép helye IMG_2457)

Július 10-12-ig a III. Sörfesztivál került megrendezésre Palotabozsokon.

Pénteken NGR bál nyitotta a fesztivált, majd éjféltől Disco, Dj Denevérrel.

Szombaton délután kispályás focibajnokságot rendeztek, majd Frederico és Bonifác szórakoztatta a gyerekeket. Az este Millich bállal zárult.

Vasárnap délután a Branauer Stimmungsparade műsorát tekintették meg sokan, majd a Palotabozsok – Majs edzőmeccs szórakoztatta a nézőket, sátorzárásig a Hahner Duó zenélt.

Mindhárom napon teltházas volt a sátor. Köszönjük Ritzl Róbertnek és segítőinek a Sörfesztivál megrendezését.

Faluház hírei

Július 9-én, csütörtökön computeres szemvizsgálat és véradás volt a Faluházban. Köszönjük a véradóknak a részvételt!

Augusztus 15-16-án idén is megrendezzük Falunapunkat! Kérjük, vegyenek részt programjainkon, melyeket igyekeztünk az Önök igényei szerint összeállítani. Találkozzunk egymással és elszármazott ismerőseinkkel, rokonainkkal, akiket szintén meghívunk 2 napos rendezvényünkre!

Előzetes program:
15-én, szombaton:

délelőtt játékos vetélkedők az iskola mellett, kézilabda-, focimeccsek a bitumenes pályán

délután 15 órától kultúrműsor a Faluházban (közben kedvencek szépségversenye, kézműves-foglalkozás, reneszánsz kaszinó)

ügyességi- és gyorsasági kerékpárverseny a pályán és a Petőfi utcában

színjátszók előadása, közben a helyi csoport tagjai rövid jeleneteket mutatnak be

sztárvendég műsora

vacsora főzése önkéntes alapon csapatonként vagy egyénileg

kiállítás-megnyitó az iskola aulájában

térzene
 
este NGR bál
 
16-án, vasárnap:

délelőtt mise a Rókus kápolnánál(jó idő esetén), találkozó az elszármazottakkal az iskola aulájában

délután 14 órakor Plakett átadás a templomban, a helyi csoportok fellépése, elszármazott művészek produkciói (közben a Faluházban fajátékokkal való játék-lehetőség)

közös menettáncos vonulás a Faluházba

16 órától kultúrműsor a Faluházban (környékbeli tánccsoportok színvonalas műsort adnak, tehetséges iskolásaink mesét mondanak)

este bál a Sextett zenekarral

Déltől légvár és trambulin áll rendelkezésre a gyerekek számára.

Étkezési lehetőség biztosított: előzetes megrendeléssel vasárnapi ebéd (töltött káposzta; aug. 10-ig a Faluházban való jelentkezéssel) vagy a helyszínen mindkét nap.

Részletes programot az augusztusi számunkban olvashatnak.

(Szerk.)

 

8. szám

Önkormányzati hírek

Palotabozsok Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Dél-dunántúli Regionális Operatív Program nevű támogatási rendszeréhez benyújtott és támogatásban részesített „Palotabozsok belterületi vízrendezése” megnevezésű pályázatával kapcsolatban 2009. augusztus 24-én sajtótájékoztatót tartott.
A rendezvényen megjelent mintegy 15 fő tájékoztatást kapott a pályázati folyamatról és a beruházás állásáról. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársa a 2009. évi pályázati kiírásról adott rövid ismertetőt. Az érdeklődők a sajtótájékoztatót követően megtekintették a kivitelezés helyszíneit és elismeréssel szóltak az ott folyó munkákról. A készültségi állapot mintegy 90%-os. A támogatás mértéke 28.801.800,-Ft; a beruházás összköltsége 32.200.000,-Ft.

Friedrich Péter körjegyző

Falunapi szép emlékek

Idén is sikeresnek mondhatjuk az augusztus 15-16-án megrendezett Falunapokat. Szerencsére szinte kivétel nélkül minden programon szép számmal vettek részt. A két kiállítást is számos látogató megtekintette, s elismerését fejezte ki szóban vagy írásban, leginkább a kiállítók sok és színvonalas munkáját dicsérve. A székely vándorkiállítás –amelyet a Magyar Dalkör szervezett- vendégkönyvéből való az alábbi bejegyzés:
„Az egyszerűen csoda, ahogy Palotabozsokon egyetértésben, harmóniában él egymással a sváb, a bukovinai székely és az anyaországi magyar kultúra.” Dr. Kovács Sándor.
A mi falunk: Palotabozsok c. fotókiállításnak is nagyon sok csodálója akadt. A fényképek albumba gyűjtésével olyan érték teremtődött, amelyet a későbbiekben gazdagítanunk lehet a mindenkori aktualitásokkal. A ragyogó ötletet és a rengeteg munkát, szervezést és utánajárást Horváth Józsefné Gizikének és családjának köszönjük. Az ottani vendégkönyvből az alábbi beírást választottam: „A fotókiállítás meggyőzően bizonyítja, hogy a bozsokiak szorgalma, igyekezete töretlen. Jó lenne, ha így is maradna.” Heilmann József
Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni minden résztvevő egyesületnek és segítő közreműködőnek a segítségért, amellyel nagyban hozzájárultak a rendezvényünk sikeréhez. Igen jó érzés volt megtapasztalni az összefogást, a közösen végzett munka élményét, amely nélkül nyilván a siker is elmaradt volna.
Külön köszönet a szponzorainknak, akik nélkül számos program nem valósulhatott volna meg. Ők az alábbiak: Bát-Grill Kft., Bogád-Hús Kft., Csibi Zoltán, Európai Kádárok Kft., Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, UMVP, Jordán és Jordán Kft., Miss Trió Kft., Mohácsi Takarék Bank Zrt., Pa-Bo-Fém Kft., Palotabozsoki Német Kisebbségi Önkormányzat, Palotabozsoki Zrt., Pannon Gép Centrum Kft. Somberek-Palotabozsok Vízmű Kft., Zegnál Bt.
„Az út a munkához” program résztvevői is nagymértékben segíteni tudták a falunapi események megvalósulását. Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzat dolgozóinak és a képviselő-testület tagjainak is, akik szintén hozzájárultak munkájuk révén ahhoz, hogy egy jól sikerült Falunapot tudhassunk magunk mögött.
Hálásak kell lennünk „Az Új Magyarországért Vidékfejlesztési Program”-nak is, a hozzájuk benyújtott és elnyert pályázat is nagyban segítette terveink megvalósítását.
Végül a legnagyobb köszönet a falu lakosságát illeti azért, hogy környezetük megszépítésével képesek voltak ámulatba ejteni a községünkbe látogató vendégeket. Természetesen dicséret jár Önöknek a rendezvények látogatásáért, programjaink iránti érdeklődésükért is.

Iskolai hírek

2009. szeptember 1-jén (kedden) 7.45-kor ünnepélyes keretek között, a 8. osztályosok tanévnyitó műsorával kezdetét veszi a 2009/2010. tanév. Az óvodások 7.30-kor gyülekezzenek az óvodában. A nap hátralévő részében osztályfőnöki órákat követően általános- és balesetvédelmi tudnivalókról kapnak tájékoztatást tanulóink. Kérjük, hozzon magával mindenki lehetőség szerint minden szükséges (rajz-, technika-, sport-, tisztasági-) felszerelést, eszközt, jegyzetfüzetet.
Talán Önök előtt is ismert, hogy a Palotabozsoki Tagiskola vezetésére kiírt pályázatot Guszmann Józsefné nyerte. Igaz, nem tudni milyen okból, Ő volt az egyedüli pályázó. Kinevezése alkalmából beszélgettem vele terveiről, szándékairól. Az alábbiakban ezt a riportot olvashatják:
- Milyen mottót választasz a Magad és mások munkájához, amely tükrözi pedagógiai elveidet is?
- „A hozzáállás fontosabb a múltnál, a neveltetésnél, meg annál, amit mások gondolnak, mondanak, vagy tesznek. Meghatározóbb, mint a megjelenés, a tehetség vagy a képzettség. A hozzáállás társaságot, egyházat vagy otthont teremthet, illetve robbanthat szét. A csodálatos az, hogy minden reggel határozhatunk afelől, hogy milyen lesz a hozzáállásunk. A múltunkat nem befolyásolhatjuk, és nem változtathatunk azon sem, ahogyan embertársaink viselkednek. A kikerülhetetlent sem tudjuk kikerülni. Csupán egy dolgot tehetünk: azon az egy húron játszunk, amink van – ez pedig a hozzáállás.” (Charles Swindoll)
- Hány tanulója lesz az iskolának szeptembertől? Hogy alakul a nevelői létszám?
- Előreláthatólag 68 tanulónk lesz, ez a szám változhat, remélem nőni fog. Egy nevelő rokkant nyugdíjas lesz, egy régi kollégánk részmunkaidőben fog dolgozni. Egy eddig GYED-en levő pedagógusunk visszatér tanítani. Többeknek a társulás intézményeiben -Sombereken és Dunaszekcsőn- is kell órákat vállalniuk.
- Milyen terveid vannak az iskola működésére vonatkozólag? Van-e módosítási elképzelésed az eddigi hagyományokhoz képest?
- Szeretném a régi, jól bevált hagyományokat megőrizni, továbbvinni. Olyan programokat szeretnék megtartani, amelyekkel a gyerekek falu iránti kötődése megmaradhat. Azonkívül az oktatás területén azokon a tanulmányi-, sportversenyeken való részvételt, amelyek az eddigiek során is sikert hoztak. Amit még fontosnak tartok: megfelelő párbeszéd alakulhasson ki minden szülői réteggel. Szeretném, ha a házirendet úgy átgondolnánk, hogy a kirívó magatartási problémák megfelelő elbírálásban részesüljenek. Ehhez a szülői közösség tanácsát is igénybe kívánom venni. Szeretnék együttműködni az alapítvánnyal és a helyi szervezetekkel. Fontosnak tartom a Diákönkormányzat újraindítását.
- Van-e olyan elképzelésed, amely vonzó lehet valaki számára a Palotabozsokon való tanuláshoz?
- Szerintem a palotabozsoki iskolában nagyon jó tanulni, mert a szakos ellátottság kiváló. Kis csoportban tanulhatnak, amelynél jobbat el sem lehet képzelni. A nevelők jól felkészültek, a kötelező programokon túl számos szabadidős tevékenységet is szerveznek tanítványaiknak. A tanulók tanórákon kívül zenére, néptáncra járhatnak, sportolhatnak. Bízom benne, hogy megvalósulhat egy fejlesztő pedagógus tevékenysége is, amely segítség lehet a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számára.
- Milyen iskolán kívüli feladatok elvégzését tervezed tanulóink számára?
- A gyerekek eddig is részt vettek számos egyéb szervezet, egyesület által meghirdetett programon. Pl. a Hősök napi megemlékezésen, Idősek napján. Az iskolai ünnepi műsorok a falu lakossága számára is látogathatóak. A Német Tánccsoport rendszeresen fellép a Német Kisebbségi Önkormányzat által szervezett és egyéb műsorokon. Néhány tanulónk tagja a Tűzoltó Egyesületnek. Fontosnak gondolom, hogy a palotabozsoki hagyományokat, népszokásokat is megismerjék, értéknek tekintsék az elődök által ránk hagyottakat. A gyerekek mellett minden esetben megjelennek a kollégák is. A legtöbb pedagógusnak az iskolai elfoglaltságán túl aktív szerepe van a falu életében. Csoportokat vezetnek, önkormányzati képviselők, egyéb szervezetek tagjai, vezetői vagy munkájukat ajánlják fel egy-egy rendezvény sikeréért.
- Hogy fogadta családod a döntésed?
- Vegyes érzelmekkel. Főleg a szüleim aggódnak értem. Féltenek a nehéz döntések miatt. Emellett nagyon örülnek és büszkék rám. A férjem és a fiam pedig az első perctől támogatta az elhatározásomat.
- Kitől vársz segítséget ahhoz, hogy munkád sikeres legyen?
- Elsősorban a kollégáktól, bár meggyőződésem, bárhogy hívják a palotabozsoki iskola vezetőjét, a kollégák jól és sokat dolgoznak. Fontos a szülők támogatása, mert az iskolai munka szolgáltatás, aminek a színvonalát a szülői elégedettséggel tudjuk lemérni. Szeretnék az önkormányzattal együttműködni, hiszen a támogatása nélkül nem létezhet az iskola. A társult intézmények vezetőjével pályakezdő koromban már dolgoztam együtt, nagyon sok segítséget kaptam tőle és bízom benne, hogy a továbbiakban is így lesz. Pályázatom megírása előtt a legnagyobb visszatartó erőt az jelentette, hogy kevésnek éreztem a 12 órát, amelyet a gyerekekkel kötelező óraszámban töltök majd. Persze a feladatok biztosan kitöltik a teljes munkaidőt – vagy többet -, de mindenképpen szeretnék ennél többet velük lenni. A gyerekek támogatása a legfontosabb számomra. Az iskolai élet annyira sokrétű, hogy nagyon sok ember munkája és segítsége járul hozzá közös sikereinkhez.
- Mit üzensz a Palotabozsokon tanuló diákoknak?
- Azt kérem tőlük, értékeljék azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a felnőttek értük tesznek. Fontos, hogy kirívó magatartással, esetleg rongálással ne hozzák rosszabb helyzetbe az iskolát, mint amilyenben van. Természetesen itt rengeteg jó képességű és jó magaviseletű gyerek is tanul, akikre nagyon büszkék vagyunk. Minden tanulónktól azt várom, hogy képességeinek megfelelő eredményeket érjen el.
„Nem az a szabadság, hogy azt teszed, amit akarsz, hanem, hogy nem kell megtenned amit nem akarsz.”
- Köszönöm, hogy megosztottad velünk gondolataidat, munkádhoz erőt, egészséget, derűt és kitartást kívánok!

Friedrichné Fazekas Mária

Faluház programjai

Szeptember 3-án, csütörtökön 14:00 órai kezdettel ismét találkoznak a Nyugdíjas Klub tagjai. Ezután rendszeresen minden héten tartanak foglalkozást. A Klub szeretettel vár minden régi és leendő tagot. A tagdíj félévente 500,-Ft. Szeptemberben kirándulást tesznek Palkonyára, Bólyba, Villányba. Október 1-jén szüreti mulatságot rendeznek.
Szeptember 6-án egy csoport látogat hozzánk Németországból, akik Máriakéménden részt vesznek a német nemzetiségi misén, majd délután a Német Énekkar megvendégeli őket a Faluházban.

A Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület 40 éves jubileumi ünnepsége
Tisztelettel meghívjuk 2009. szeptember 13-án 15:00 órára a Faluházban tartandó 40 éves jubileumi műsorunkra.

Palotabozsokon 1969-ben alakult meg az énekelni szerető német nemzetiségű asszonyokból és férfiakból a népdalkör, Szabó Sándor tanár vezetésével. Szép számú alapító taggal azóta is sikeresen működik a Német Énekkar. A jubileumi ünnepséget 2009. szeptember 13-án a palotabozsoki Faluházban rendezik meg. Fellépnek hagyományőrző csoportok, a műsorban német énekek, tánc és zene lesz. Az eseményre meghívják mindazokat a kórusokat, akikkel baráti kapcsolatba kerültek. Ezek a következők: Véméndi Tánccsoport és Zenekar, a Várgesztesi Énekkar és természetesen a községünkben tevékenykedő Magyar Dalkör, Edelweiss Lánykórus, a Gyerektánccsoport, valamikori énekkari tagok, a mostani énekkari tagok unokáinak énekkara. A tervezett program a következő:
15:00 Ünnepi köszöntő: Jordán József Palotabozsok polgármestere
15:15 Ünnepi műsor a fent felsorolt előadók közreműködésével
18:00 Közös záróének, minden résztvevővel együtt a színpadon
18:30 Vacsora a résztvevőknek és a meghívottaknak
Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület
Augusztus 29-én a Német Énekkar Soltvadkerten szerepel.

Hírek röviden

"A Palotabozsoki Iskoláért Közalapítvány" köszönetét fejezi ki mindazoknak, elsősorban Palotabozsok Polgármesterének, akik segítségével 2009 augusztusára elkészült településünk új játszótere, melynek alapját egy 3 millió forint értékű pályázat adja. Szeretettel adjuk át községünk ifjúságának. S innentől kezdve rajtuk áll, hogy meddig lesz játszótér Palotabozsokon. Reméljük, megbecsülik, mert sok ember fáradságos munkája van benne őértük. Köszönettel: Ferencz Emília (kuratóriumi elnök)

A Kéthetes Mindenesbe (Reklám és Információs Kiadvány) a Faluházban is leadhatják hirdetéseiket.

Felhívás!

Védőnői méhnyakszűrő program azon hölgyek részére, akik meghívó levelet kaptak.
Időpont: 2009. szeptember 30-ig.
Helyszín: Palotabozsok Egészségház
Jelentkezés személyesen vagy telefonon: 70/636-02-37
Kérem, ha nem kíván élni a lehetőséggel, vagy szűrték már, akkor is jelezze nekem. Ravaszné Jäckl Krisztina

Az Edelweiss Lánykórus fellépett nyáron Nagynyárádon a Kékfestő Fesztiválon, valamint meghívást kaptak szereplésre az augusztus 22-i pogányi falunapra. A Német Énekkar tagjai svábsággal kapcsolatos anyagot küldtek Pogányba kiállításra.

Elkészült egy nemzetiségi összefogást és együttműködést példázó emlékmű, melyet az augusztus 16-i Falunapon avattunk fel. Az emlékművet a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány pályázata keretében nyertük. A műemlék egy három méteres hársfa rönkből lett kifaragva, melynek tetején a falu címere látható, alatta a 4-féle népcsoport egy-egy képviselője, amely az összefogást, a kölcsönös megbecsülést, együttélést szimbolizálja. Az emlékmű azért került a Faluház elé, mert ez a tér összefogó központja a kisebbségeknek. Köszönet Kamerer Erwinnek az emlékmű elkészítéséért.

Köszönet annak a kb. 45 főnek, akik a temetőben társadalmi munkán segítettek, és szebbé tették azt. Valamint köszönet mindenkinek, akik rendbe tették a környezetüket.
Köszönet a tűzoltóknak, akik a kézilabda pályánál kicserélték a labdafogóként működő drótkerítést.

Buják Eszter

 

9. szám

Önkormányzati hírek

Véglegessé vált, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében befejeződhet a temetői beruházásunk. A lakosság újra szép példáját mutatta az összefogásnak. A hívó szóra mintegy 40 ember vett részt a temető hátsó részének rendbetételében. Köszönjük munkájukat és külön elismerés a gépi munkát vállaló Csibi Gábornak, Krizák Tamásnak és a Palotabozsoki Zrt-nek. Elkészült a temető 330m2-es gépkocsi parkolója. Tisztelettel kérjük a lakosságot, járműveiket a parkírozóban és ne a sírok között állítsák le.
Megkezdődhet az Önkormányzat előtti parkosítás és parkírozó kivitelezése az FVM Leader program keretében.
Sajnos a Hősök szobrának felújítására, valamint a bölcsőde épület nyílászáróinak cseréjére és külső tatarozására beadott pályázat nem nyert. Ezek a pályázatok azonban újra beadhatók, van esélyünk, hogy a jövő évi keretből e munkákat is elvégezhessük.
Térségi támogatásból elkészülhet a buszgarázs, és lehetőségünk lesz járdaépítésre is.
Örömmel mondhatjuk, hogy több évtizedes tervezgetés, álmodozás után a labdarúgópályán elkészült a lelátó.
Megszépült a Rákóczi utcai pincesor alsó része, pozitív változás, hogy újabb tulajdonos jelezte felújítási szándékát.
Lázasan készülődünk a 2010-es év beruházásainak előkészületeire. Többek közt szeretnénk, ha 20-25 millió forintot nyerhetnénk a Faluház felújítására, több szolgáltatás beindítására. Szeretnénk, ha az épülethez tartozó külső terület is szebbé, hangulatosabbá válna. Minden felújítással, átalakítással, funkcióbővítéssel kapcsolatos javaslattal sokat segíthet a lakosság, és észrevételeiket kérjük szeptember 26-ig szíveskedjenek hozzánk eljuttatni.
Köszönet a Palotabozsoki Zrt-nek, amiért homokkal és gépi munkával járult hozzá a játszótér kialakításához.
Polgármesterünk a dettingeni vendégekkel egy egész napos kiránduláson vett részt. Megnézték a pécsváradi tojásmúzeumot, gesztenyést, Szentlőrincen a mezőgazdasági vásárt, Villányt, autópályát, Mária kápolnát.
Szeptember 8-án a Mohács Kistérségi megbeszélésen megállapodtak, hogy Mohács Kistérség Községei együtt kötnek szerződést EMFESZ gázszolgáltatóval, ezáltal a közületi fogyasztást 10%-kal olcsóbban kaphatjuk. A lakossági fogyasztás 8%-kal csökkenthető mindazok részére, akik velük kötnek szerződést. Kérjük a lakosságot, csak akkor engedjenek be ügynököt, ha a hivatal részéről valaki kíséri őket.
Sajnos további, talán az autópálya építésnél is több bosszúságot okoz a Kossuth utca lakóinak az elhúzódó útfelújítás, a zaj, a por és az épületekben keletkező károk. A Közútkezelő Rt-től ígéretet kaptunk, hogy a község területén az első aszfaltréteget ezen a héten terítik, a kamionforgalmat pedig az elkerülő és a szervizútra terelik.

Jordán József

Hírek röviden

Augusztus 29-én a Német Nemzetiségi Egyesület Énekkara Soltvadkerten lépett fel.
Szeptember 6-án a németországi Westerstetten 45 fős csoportját látta vendégül a Német Nemzetiségi Egyesület. A csoport délelőtt a máriakéméndi püspöki misén vett részt. Délután Palotabozsokkal ismerkedtek, megnézték a napközit, óvodát, tájházat, temetőt, templomot, majd este egy jó hangulatú vacsora és közös éneklés tette emlékezetessé számukra Palotabozsokot.

Szeptember 13-án tartotta a Német Nemzetiségi Egyesület Énekkara a 40 éves jubileumi műsorát. A Himnusz és a Magyarországi Németek Himnusza után köszöntőt mondott Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester, Rónai Terézia a Landesrat képviselője, Szugfil József a Baranya Megyei Német Önkormányzat alelnöke. A Német Vegyeskórus nyitotta meg énekeivel a műsort, majd fellépett a Német Nemzetiségi Gyermektánccsoport, a Várgesztesi Dalkör, akikkel jó kapcsolatot ápolnak, a Véméndi Tánccsoport és Zenekar, Magyar Dalkör, Edelweiss Leánykórus, Rittlinger Márton harmonika szólóval. Ezután köszöneteket mondtak a régi vezetőknek, segítőknek, támogatóknak. Szerepelt a valamikori Trió, megemlékeztek a már elhunyt énekkari tagokról, végezetül a régi énekesekkel közös énekkel zárták a szép, megható, 40 éves jubileumi műsort. A rendezvény a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, a Baranya Megyei Német Önkormányzat, a Palotabozsoki Német Kisebbségi Önkormányzat, Helmut und Lena Molt (Dettingen), Palotabozsoki Zrt., valamint Palotabozsok Község Önkormányzatának támogatásával valósult meg. A Német Nemzetiségi Egyesület Énekkara ezúton köszöni meg minden segítőnek, támogatónak, hogy hozzájárult e színvonalas műsor megrendezéséhez.
Kép helye

Emberöltőnyi idő egy kórusban

Az alábbiakban a 40 éves Német Nemzetiségi Vegyeskórus vezetőjével, Thurn Jánosnéval készült riportot olvashatják, mely a jubileumi műsor másnapján készült.
- Gratulálok nemcsak az énekkar fennállásának 40. évfordulója alkalmából, hanem az ünnepi műsor igen magas színvonalú megszervezéséhez és lebonyolításához is. Mi lehet a célja az együttesnek azok után, hogy minden díjat megnyert, minden elismerést megkapott, amit csak lehetett?
- Ezek után az együtténeklés és a vidám együtt töltött órák motiválnak bennünket. Még mindig tanulunk új énekeket és, ha nem is készülünk minősítésekre, azért az előadásaink színvonalából nem engedünk. A szerepléseket továbbra is szívesen elvállaljuk, mert szeretünk énekelni, együtt lenni.
- Mi volt az ünnepi műsor utáni első összejövetel témája?
- Megnéztük a sok kapott ajándékot, amivel elhalmoztak bennünket, sőt már képeket is láthattunk a műsorról. Köszöntöttük a Máriákat és egy igazi felszabadult, megkönnyebbült, csodálatos estét töltöttünk el.
- Melyik a legemlékezetesebb esemény az énekkar életében?
- Nem csak egy ilyen volt, hanem több is: a legemlékezetesebb a 70-es évekbeli várgesztesi kirándulás, de a Reicht Brüderlich die Hand díjak, az Arany Páva elismerések, az 1. fellépés Ausztriában, Felbachban, a budapesti MOM Székházban, az Intercontinental Hotelben vagy a Parlamentben való szereplés is emlékezetes élmény lett minden tag számára. De a tavalyi Advent idején Bécs-Sopronba tett kirándulást sem tudjuk elfelejteni.
- Volt-e olyan fellépésetek, amelyre nem szívesen emlékeztek?
- Egy alkalommal Harkányban, a strandon szerepeltünk majd a siklósi Vár színpadán léptünk fel. A műsor elején észrevettük, hogy sorra becsukódnak az ablakok zsalugáterei. Valószínű, nem értették a szöveget, tán a dallama sem tetszett. Nem volt felemelő érzés, de végigénekeltük a repertoárt. Ezen kívül nem értek kellemetlenségek, az adódó nehézségeket mindig sikerült áthidalnunk.
- Kinek a véleményét, kritikáját fogadja el leginkább a csoport?
- A jó szándékú, előrevivő észrevételeket és véleményeket szívesen fogadjuk. Sokszor saját magunkkal szemben is megfogalmazunk kritikákat, de kivétel nélkül jobbítási szándékúak ezek. A jelenlegi csapat nagyon összetartó, alkalmazkodó, nem divat a sértődés. Ez az-az erő, amely eggyé kovácsol minket.
- Mi lesz a legközelebbi fellépésetek?
- Egy hónap múlva a Megyei Magyar és Nemzetiségi Folklórdélután, október végén a Hősök napi megemlékezés majd novemberben a Nemzetiségi Nap.
- Ha egy tündér teljesítené 3 kívánságodat a csoportra vonatkozóan, mit kérnél tőle?
- 1. Még sok szép dalt ismerhessünk meg és adhassunk elő közönségünknek!
2. Mindenki egészséges maradjon a csoportban!
3. „Fő az optimizmus” jelszóval: érhessük meg együtt az 50 éves fennállásunkat!
Köszönöm a beszélgetést és teljes szívemből kívánom, hogy vágyaid teljesüljenek!

Friedrichné Fazekas Mária

Nyugdíjas Klub programjai

Szeptember 16-án a Nyugdíjas Klub szüreti mulatságot rendezett a Faluházban. Meghívták Somberek, Görcsönydoboka, Himesháza, Dunaszekcső nyugdíjas klubjait egy közös vacsorára. Minden meghívott kis műsorral kedveskedett a Bozsoki Nyugdíjas Klubnak. A jó hangulatról a Color Live Band zenekar gondoskodott, melynek egyik frontembere Horváth Péter. Az idősek nagyon jól érezték magukat, hiszen nem csak a húszéveseké a világ…
Szeptember 24-én (csütörtök) Kirándulás szervezése
Október 3-án (szombat) Kirándulás a villányi Bornapokra
Október 8-án (csütörtök) 14:00 Közös névnapok ünneplése
Október 22-én (csütörtök) Kézműves foglalkozás

Palotabozsok programjai

Október 15-én (csütörtök) 15:00 órakor Idősek napi műsor a Faluházban
Október 18-án (vasárnap) 14:00 órától MEGYEI MAGYAR ÉS NEMZETISÉGI FOLKLÓRDÉLUTÁN
Október 25-én (vasárnap) Hősök napi megemlékezés
Novemberben színházlátogatás Pécsre

Közérdekű hírek

"A Palotabozsoki Iskoláért Közalapítvány" köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik SZJA-juk 1 %-ával megtiszteltek bennünket s így 147.723 Ft-tal gyarapították számlánkat. Köszönjük szépen a gyerekek nevében.

"A Palotabozsoki Iskoláért Közalapítvány" tisztelettel felhívja az egy hónapja településünkön elkészült játszótérre látogató kedves ifjúság figyelmét, hogy ne feledjék, a játékok addig használhatóak, amíg azt a célnak megfelelően teszik, s nem rongálják. Iskolánk diákjai már az első tanítási héten tájékoztatást kaptak intézményünk igazgatónőjétől, a játékok helyes használatáról. Ennek ellenére az eltelt egy hónap során már három elemet tettek tönkre és egy baleset is történt. Úgy tűnik az ismertetést az iskolánkból már régebben elballagott diákoknak se ártott volna meghallgatni.
A játszótéren elhelyezett játékok darabonként közel 100.000 Ft értékűek és 7 évig garanciásak, kár esetén, melybe a szándékos rongálás nem tartozik bele. Aki nem ismeri fel, hogy egy bébi-játék nem az ő korosztályának való és nem az előírások szerint használja, cselekedetéért vállalnia kell a felelősséget és a kárt rendbe kell hoznia vagy megtérítenie. A játszótéren hamarosan felszerelt térfigyelő kamera talán jobban figyelmezteti majd mindazokat, akik más kisgyermekek örömmel használt játékait teszik tönkre.
Ne feledjük, hogy a Palotabozsokon élőket minősíti, nemcsak egy rendezvény, hanem a településen lévő létesítmények megrongálása is.
Ebben kérjük a Polgárőrség segítségét is.

Ferencz Emília, kuratóriumi elnök

A Palotabozsoki Önkéntes Tűzoltóegyesület csapatai szeptember 12-én Beremenden megyei tűzoltóversenyen értek el elismerésre méltó eredményeket. A női csapat az előkelő 2., az ifjúsági fiú csapat szintén 2., a felnőtt férfi csapat pedig 4. helyezést ért el. Ezúton gratulálunk nekik és a továbbiakban is szép eredményeket kívánunk!

Hírmondó

Az Úr lényének visszatükröződése

„Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek.”

(Zsolt 17,15)

A világ fiait a földi javak gazdagítják és boldogítják, ezeket hagyják örökül gyermekeiknek is. A hívőknek azonban másféle kincseik vannak. Mi nem e világ gazdagsága után törekszünk, hanem magasabbra és távolabbra nézünk. A mi gazdagságunk kettős gazdagság. Itt örvendezhetünk Isten jelenlétének, odaát pedig hasonlóak leszünk majd Őhozzá. Itt, mint igazak nézhetünk Istenre, mert Krisztus Jézusban megigazultunk. Milyen nagy öröm a kiengesztelődött Úrra tekinteni! Isten dicsősége, ahogyan az Krisztus arcán tükröződik, valóságos földi mennyországot varázsol körénk, és ebben van eljövendő mennyországunk ígérete is. De nem elég csupán nézni, át is kell formálódnunk annak a képére, akire tekintünk. Ha reggel felébredünk, eszméljünk rá, hogy Urunk szépségeit kell visszatükröznünk. Ha hittel tekintünk Istenre, annak átalakító hatása lesz önmagunkra nézve is. Jézus Krisztus ábrázata mélyen belevésődik a szívünkbe, és az Ő lénye átformálja szívünket. Ez a legnagyobb öröm: meglátni Istent és Hozzá hasonlóvá válni. Mi többet kívánhatnék még? Dávid vallástétele a Szent Szellem által itt ígéretté válik a számunkra. Hiszek benne, és várom beteljesülését.

Uram, teljesítsd be azt rajtam is! Ámen.

Kiss Tamás református lelkész

Könyvajánló

Felnőtteknek:
Jourdaa, Frédérique: A kumráni csók
„Egy megdöbbentő bestseller Jézus szerelméről. A fiú tizennyolc éves, szép termetű, koromfekete hajú, és különös tűz ég a tekintetében. Falujából kitaszították, így gyalog vág neki a kopár Júdeai-sivatagnak. A magányos és szótlan vándor egy sziklába vájt kolostorba tart, ahol egy titokzatos-titkos közösség él. Az ifjú a tudást szomjazza: a világ titkait akarja megismerni. A lány tizenöt éves, karcsú, kecses, tengerzöld szemű, egy gazdag betániai birtok örökösnője, aki árván nőtt fel. A lány szerelemre vágyik, mindent elsöprő szenvedélyre. Ők ketten először a római légiósok egyik áldozatának betegágyánál találkoznak, akit csak a fiú menthet meg: emberfeletti képességeivel. Aztán a sors elválasztja őket egymástól, zarándokok lesznek, a szerelem zarándokai. Az ifjút Jesunak nevezik, a lányt Magdalai Mariamnak… A fiatal francia írónő, Frédérique Jourdaa hosszas kutatómunka után bukkant Jézus gyermek- és ifjúkorának történetére, amelyről oly keveset tudunk. Érzelmes és az ezotériát sem nélkülöző regénye, amely az emberiség egyik legtöbbet vitatott személyiségéhez ad kulcsot, megjelenését követően azonnal a sikerlisták élére került, és nemrég indult világhódító útjára.”
Gyerekeknek:
Lagerlöf, Selma: Nils Holgerson csodálatos utazása
„Az arasznyira zsugorodott Nils Holgerssonnak csodálatos és izgalmas utazásban van része: északra repül egy vadlúd-csapattal és Mártonnal, a házigúnárral. Hihetetlen történeteket hall, vadnál vadabb kalandokat él át, és új barátokra tesz szert. A klasszikus svéd gyermekkönyvet Ilse Binting átdolgozásában kapja kézhez az olvasó Oliver Regener illusztrációival.”

Buják Eszter
 

10. szám

Önkormányzati hírek

A Mohácsi Kistérség polgármesterei a Kistelepülési Önkormányzatok Szövetségének évi rendes közgyűlésén vettek részt október 14-15-én. Főbb napirendek az önkormányzatok helyzetét, a szükséges változtatásokat és a 2010-es évi költségvetés várható hatásait taglalták. A gazdasági válság ez év második felétől elsősorban a pályázati pénzek visszatartásában érezteti hatását. A 2010-es évben az önkormányzatok várhatóan 5%-al kevesebb forráshoz jutnak. Súlyosabban érinti a megszorítás községünket, mivel az alacsony létszámú iskoláknál már január 1-jétől megszűnik a tagintézményi normatíva is. Ugyanakkor számolnunk kell a már 5%-al megemelt ÁFA mellett a további költségeink növekedésére is.

(Jordán József)

Iskolai és óvodai hírek

Október 5-én Palotabozsokon tartottuk a Társulási Válogató Mezei Futóversenyt, melyen iskolánkat 21 tanuló képviselte. A következő eredményekkel örvendeztettek meg bennünket:
I. kcs. Kerner Tamara 1.
           Bagó Dzsenifer 2.
           Koller Adrián 2.
II. kcs. Szalona Dzsenifer 2.
            Leib Dominik 1.
III. kcs.Lichtmesz Vivien 2.
            Gallo Felícia 3.
            Babos Vince 2.
IV. kcs.Szabó Cintia 1.
             Emmert Gergő 2.
2009. okt. 08. Mohács város és térsége őszi atlétikai versenyének eredményei:
2001-ben szül.: Kerner Tamara 40 m-es futás 1., távolugrás 1. 200 m-es futás 1.
                             Pencz Kornél távolugrás 2.
2000-ben szül.: Szalona Dzsenifer kislabdah. 3.
1999-ben szül.: Leib Dominik kislabdah. 1., 60m-es futás 2.
                             Barabás Nadin kislabdah. 1.
1998-ban szül.: Babos Vince kislabdah. 1., 1000 m-es futás 2.
                             Gallo Felícia kislabdah. 1.
1997-ben szül.: Linder Barbara távolugrás 1., 60 m-es futás 3.
                             Lichtmesz Vivien 800 m-es futás 2.
Leib Dominik az 1999-ben született fiúk közül elnyerte a legeredményesebb versenyzőnek járó kupát.
Gratulálunk mindannyiuknak, és felkészítő kollégánknak, Mártonné Juhász Editnek.

A 8. osztályosok osztályfőnökükkel, Mártonné Juhász Edittel és kémia tanárukkal, Neumeiszter Hildával Paksra tettek tanulmányi kirándulást. Az atomerőművet és a „Makovecz-féle” templomot látogatták meg, délután a pécsváradi uszodában lazították elfáradt izmaikat. Mindenki nagyon jól érezte magát.

2009. október 12-én az óvodások Somberekre látogattak az önkormányzat buszával egy bábszínházi előadásra, melyet évente tartanak a sombereki óvodában és mindig meghívják a bozsoki ovisokat is.

Hírek röviden vagy kevésbé röviden

 Erdélyi kirándulás

A képviselő-testület kis, elszánt csoportja, társával, összesen 9-en, erdélyi kiránduláson vett részt október 2. hétvégéjén. A látogatás fő célja a magyar lakta területek megismerése, neves történelmi személyek sírjának, szülőházának (Hunyadiak, Tamási Áron, Petőfi Sándor, Orbán Balázs), emlékhelyek (madéfalvi veszedelem, segesvári csata) felkeresése és megkoszorúzása volt. Segesvár, Kolozsvár, Farkaslaka, Szováta, Korond, Gyilkos-tó, Békási-szoros mostantól nem csupán térképészeti pontokat jelölnek számunkra, hanem egy csodálatos élmény színhelyei.
Felvetődött egy esetleges partnerkapcsolat létesítése is, de úgy tartottuk helyesnek, ha ezt az utánunk következő testületre bízzuk.
Feltöltődve bár elcsigázottan tértünk haza, s szívből ajánljuk községünk lakosainak, civil szervezeteknek: látogassanak el Erdélybe! A kirándulás költségeit minden résztvevő maga finanszírozta.

Elmarad az idei őszi lomtalanítás. A mohácsi szeméttelep bezárt, így nincs mód a várható nagy mennyiségű hulladék elhelyezésére. Megértésüket köszönjük!
Idősek napi ünnepséget tartottunk a Faluházban október 15-én délután 3 órakor. Már hagyománnyá vált, hogy az 5-tel osztható életkorúakat és házassági évfordulósokat kis ajándékkal köszöntjük, majd ezt követően uzsonnával vendégeljük meg. Az iskolások versekkel, a Regenbogen német tánccsoport tánccal, Ginter Péter bácsi „A nyugdíjasok imájá”-val kedveskedett a kb. 150 szépkorúnak. Jólesett nekünk, hogy a nehezen mozgó emberek is vették a fáradságot és jöttek a hívó szóra. Isten éltesse mindannyiukat!

Köszönet

A Palotabozsoki Zrt. nyugdíjasai köszönetüket fejezik ki, hogy idén is elvitték őket Máriagyűdre és Harkányba.

Megyei Magyar és Nemzetiségi Folklór-délután Bozsokon

2009. október 18-án Palotabozsokon került megrendezésre a XIII. Megyei Magyar és Nemzetiségi Folklór-délután, mely dr. Várnai Ferenc népzenekutató, zeneszerző valamint a Magyar Dalkör közreműködésével jött létre. E rendezvénynek évente más település ad otthont, a kezdetekben Pécsen volt, később kikerült a nemzetiségi területekre. Bozsokon ennyire változatos, és többnemzetiségű, műfajban gazdag műsor talán még nem is volt. A házigazda Magyar Dalkör mellett fellépett a Palotabozsoki Német Nemzetiségi Gyermektánccsoport, és a Német Nemzetiségi Dalkör, láthattunk és hallhattunk magyar táncokat, tamburazenekart, citeraegyüttest, horvát zenekart és énekkart, sokác, bunyevác táncokat, német fúvószenekart. Összesen 16 fellépő csoport szerepelt és 22 produkciót láthatott a közönség. Egy nagyon színvonalas műsornak adott otthont Palotabozsok, melynek jelmondata ez volt: „Barátságban egy megyében”. Dr. Várnai Ferenc szerint a cél, hogy csengjen össze az ének, a zene és a tánc az emberek szívében. Úgy gondolom, mindenki ezzel a szívet melengető érzéssel térhetett haza e fergeteges délután után.

(Buják Eszter)

A Magyar Dalkör köszönetét fejezi ki azoknak a személyeknek, akik a XIII. Baranya megyei Magyar és Nemzetiségi Folklór-délután műsorához támogatást nyújtottak, illetve a műsor lebonyolításában részt vettek: Palotabozsok polgármestere, Jordán József, a Palotabozsoki Zrt. vezetője, Jordán Attila, az Önkormányzat, a Faluház dolgozói, Ritzl Róbert, Martényi Jánosné, Krizmájer Ádámné, Hofstädter Henrikné, Szabó Józsefné, Neumeiszter Hilda, Mártonné Juhász Edit, Friedrichné Fazekas Mária, Barcsákné Őri Klára, Radányiné Csibi Andrea, Emmertné Csiki Adrienn, Füredi Zoltánné, Nyírő Árpád. A polgárőröknek, az iskola takarítónőinek, a napköziotthon szakácsnőinek, Boldog János „mindesnek”.

(Magyar Dalkör)

Elhallgatott történelem

„A magyarországi németség II. világháború utáni kollektív büntetése, a köznyelvben „malenkij robot”-nak nevezett kényszermunka sokáig elhallgatott fejezete volt történelmünknek. A Kárpát-medencéből 60-120 ezer embert, főként fiatal lányokat, asszonyokat hurcoltak az egykori Szovjetunió területére, ,,jóvátételi munkára”, a származásuk miatt. A kitelepítés Baranyában 1944 karácsony másnapján kezdődött.” A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre egy európai uniós pályázat révén e témában vizsgálódott – a kutatás pécsi, budapesti, szegedi és beregszászi központjával, ottani civil szervezetekkel együttműködésben -, a kényszermunkára hurcoltak leszármazottait, huszonéves fiatalokat is bevonva a munkába, melyben én is részt vettem. A pályázat felhívása 2009. januárjában kezdődött, ekkor csatlakoztam a pécsi körzethez. Történészek, levéltárosok, kisebbségkutatók készítettek fel minket a feladatra. A hosszas munka, kutatás, interjúkészítés eredménye egy kötet, amely részben tartalmazza az eddig leadott tanulmányokat, kiegészítve levéltári forrásokkal, s felvázolja a történelmi hátteret is. Szeptember 25-26-án Utak a gyökerekhez címmel konferenciát rendeztek. A Koch Valéria Német Kollégiumban pénteken 16 órakor mutatták be az ,,Egyetlen bűnünk a származásunk volt” címmel megjelent tanulmánykötetet. /A könyvben válogatva a palotabozsoki interjúim is szerepelnek név nélkül./ Ezt követően Tatár Rózsa: Túléltük című színpadi művének ősbemutatója volt a Beregszászi Magyar Gimnázium diákjainak előadásában, majd 18 óra után azt a filmet láthattuk, amely az ukrán tanulmányúton készült. A Duna TV e témában forgatott dokumentumfilmjei is megtekinthetők voltak. Szombaton a megyei közgyűlés Papnövelde utcai dísztermében neves szakemberek - történész, antropológus, egyetemi tanár, európai parlamenti képviselő - tartottak előadást. Foglalkoznunk kell a történtekkel, hogy az utókor megismerje a múltat, és soha többé ne fordulhasson elő ilyen borzalom.
A könyv a könyvtárból is kölcsönözhető lesz, valamint megvásárolható 4200.-Ft-os áron a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körétől. 7622 Pécs Nagy Lajos Király u. 9.

(Buják Eszter)

Veterán jármű találkozó Bozsokon

2009. október 10-én szombaton a veterán jármű találkozó és túra szemtanúi lehettek a bozsokiak, ugyanis többek között Palotabozsok is szerepelt a túraútvonalukban. Az autósklub vezetője Flódung Kristóffal vette fel a kapcsolatot. Először az Európai Kádárok üzemébe érkeztek, ahol az üzemlátogatás mellett különböző feladatokat kellett megoldani a veterán jármű tulajdonosoknak, ugyanis a túra mellett, ez egy verseny is volt egyben, ahol feladatok révén pontokat kellett gyűjteniük. Ezután begördültek a Faluház mögé, ahol mindenki megcsodálhatta a szebbnél szebb járműveket, majd a résztvevők finom ebédet kaptak a Faluházban. Az idő alatt Ginter Péter muzsikálta pánsíp dalait.

Köszönet a szponzoroknak, támogatóknak, segítőknek, hogy hozzájárultak a 180 fős ebéd elkészüléséhez, a rendezvény lebonyolításához: Czirják József, Csibi Géza, dr. Erdélyi Árpád, Flódung Kristóf, Jordán és Jordán Kft., Jordán Attila, Jordán Ákos, Kovács Bálint, Liebhauser Mihály, Mercz Alajos, Obert Autószervíz, Pa-Bo-Fém Kft., Péter Klára, Ritzl Róbert, Síkabonyi Miklós, Takács Gábor, Palotabozsok Község Önkormányzata, Ginter Péter, Csiki Krisztián, felszolgálók, szakácsok, polgárőrök, rendőrök. Az autósok szép, emlékezetes élményekkel távozhattak Bozsokról, így községünk jó híre tovább terjedhet.

(Buják Eszter)

Palotabozsok programjai

Október 31-én (szombaton) 15:30-kor Hősök napi megemlékezést tartunk. A gyülekező a templomban lesz. Jó idő esetén rövid ott tartózkodás után harangszó mellett vonulunk emlékhelyeinkhez. „Az elhurcoltak és kitelepítettek” emlékművénél a Német Kisebbségi Önkormányzat, a „Hősök” szobornál a Községi Önkormányzat, a Kopjafáknál a Magyar Dalkör tart megemlékezést és koszorúzást. Kérjük, ha lehet, minél többen tiszteljék meg jelenlétükkel a programot. Emlékezzünk együtt azokra, akik kényszerítő körülmények, háborúk vagy politikai okok miatt szenvedtek vagy adták életüket. Rossz idő esetén az egész programot a templomban tartjuk.
November 14-én (szombaton) színházlátogatás Pécsre 19:00 órai kezdettel a Légy jó mindhalálig című musicalre. Jelentkezés október 30-ig a helyfoglalás miatt a Faluházban Buják Eszternél vagy telefonon 06-20-933-1247, 69/341-322-es számon.
November 15-én (vasárnap) 15:00 órai kezdettel Nemzetiségi nap a Faluházban. Szeretettel várunk mindenkit!
November 21-én Búcsúbál a Millich zenekarral a Polgárőrök szervezésében.

Nyugdíjas Klub programjai

Kiránduláson a nyugdíjas klub
A nyugdíjas klub október 4-én kirándulást szervezett a Villányi – Siklósi Borútra. Útközben megtekintettük Bóly egyik gyöngyszemét, a Batthyány és Montenuovok mauzóleumát és az öreg malom épületét. Az emeleten Bóly történetét bemutató, grafikai rajza látható az egész nagyterem falán. További utunk Palkonyára vezetett. A nagy múltú Villányi borvidékhez tartozik. A község legnevezetesebb műemlék együttese a faluvégi domboldalt beborító 53 présházból álló pincesor. Palkonya egy utcás dél-baranyai falu. Minden második ház védett műemlék. Egyik szimbóluma a híres körtemplom. A vendégváró pincéket, a Weingarten-ből származó borokat a vendégek kedvelik, szeretik.
Villányi vörösbor, szombati gálakoncert, népek bordalai és táncai. Fesztivál együttesei, népzenei tánccsoportok, szabadtéri műsorok, szüreti felvonulás, népművészeti és kirakodóvásár, borkóstolók. Ezzel zártuk a kirándulást. (Barcsák Mihályné nyugdíjas klubtag)
Október 29-én Daltanulás
November 5-én Búcsú előtti receptcsere
November 12-én Névnapozás
A november 19-i nyugdíjas klubfoglalkozás elmarad a búcsúra való készülődés miatt.

Könyvajánló

Gyerekeknek:
Bendek Elek: A kétszívű királyfi
„Hallottátok-e hírét a fekete királynak? Tudjátok-e, miért kapta Pipa Miska ezt a nevet? Ki is valójában a kikent-kifent seprűnyél? Hogyan lett két szíve a királyfinak? A magyar népmesék csodálatos világa tárul elénk a nagy magyar meseíró és népmesegyűjtő, Benedek Elek feldolgozásában.”

Felnőtteknek:
Erdélyi Mónika: B terv
„Minden nő boldog párkapcsolatról álmodik, ami börtönné csak akkor válik, ha nincs meg a kapcsolaton belüli önállóság. Ha függünk bárkitől, akkor az ő szabályai szerint kell élnünk. Egy szerelemben az érzelmek mellett az észnek is jelen kell lenni, semmi nem vértez fel több erővel, mint az, ha önállóan is megállsz a lábadon. Ebben a könyvben sok életrajzi mozzanat mellett őszintén leírja azt is, mit gondol erről, és ő mit hogyan csinált. Bemutatja a független, modern nőt, aki férfival vagy anélkül, gyerekekkel az oldalán is képes kézbe venni a sorsát és az önállóságot nem csak átmeneti állapottá, hanem életmóddá emeli.”

(Buják Eszter)
 

11. szám

Önkormányzati hírek

A képviselő-testület férfitagjai az elkerülő utat kivitelező MAGYAR ASZFALT vezetőivel, dolgozóival töltöttek el egy baráti estét. Kölcsönösen megállapítást nyert, hogy korrekt partnerként, jól végezték munkájukat. A polgármester kiemelte, hogy a kivitelezés mellett a jó munkakapcsolat révén számos előnyhöz jutott a község. Az ő segítségükkel készült el a vasútállomás területén átvezetett út. De a temetői parkoló megépítésében is közreműködtek, sok esetben gépi munkát végeztek.
Köszönjük a lakosságnak, az önkormányzati dolgozóknak és minden segítőnek, hogy rendezett, szép, a Halottak napjához méltó temetővel fogadhattuk az emlékezés virágait elhelyező hozzátartozókat, rokonokat, látogatókat.
November 3-án 22 személyes buszunkat kötelező felülvizsgálatra kellett vinnünk, Pécsre. Ezt a nyugdíjasklub egy jó hangulatú, szigetvári fürdőzéssel kötötte egybe.
November 6-án este az EMFESZ energiaszolgáltató cég tájékoztatója előtt beszélt háziorvosunk, Dr. Borbáth Ilona az új influenzavírus elleni védőoltásról. Megtudtuk, a fiatal korosztályok vannak igazán veszélyben. Az általános iskoláskorúak ingyenesen kaphatják meg az oltást, ha szülőjük írásban fejezi ki igényét.
Az energiaszolgáltató széleskörű és mindenre kiterjedő tájékoztatóját követően pedig a képviselő-testület tartotta meg idei közmeghallgatását. Úgy gondoltuk, így nem kell Önöket külön-külön ezekre a programokra a Faluházba citálnunk. A polgármester Úr részletes tájékoztatást adott az elmúlt évi beruházásokról, pályázatokról. Beszélt a hátralévő időszak terveiről, lehetőségeiről is. Örömmel mondhatjuk, sok pályázatot nyertünk, folyamatosan szépül községünk, de azt is fontos tudni: mi is tisztában vagyunk azzal, hogy esetenként másra kellene költenünk, de sajnos csak arra pályázhatunk, amire kiírják azokat. Aggódó felvetéseik leginkább a Rákóczi utca és Hunyadi utca útburkolatának szörnyű rossz állapotáról szóltak, teljes joggal. A Hunyadi utca önkormányzati tulajdonban van ugyan, de pályázati lehetőség híján lehetetlen felújítani. A kátyúk betemetésére látunk esélyt.
November 16-án újabb 3 pályázat került beadásra a civil szervezetek részére a Leader program keretében. A Tűzoltóegyesület 3,5 millió Ft értékben pályázott faluszépítést szolgáló eszközök, utcai bútorok (padok, asztalok) beszerzésére. A Német Kisebbségi Egyesület rendezvényeinek színesebbé tételéhez nyújtott be 500 ezer Ft-ra pályázatot. A Sportegyesület pedig 1 millió Ft értékben tárgyi-technikai eszközök beszerzésével kívánja körülményeit javítani.
További pályázati lehetőség nyílik december 16-i beadási határidővel, mely az önkormányzat és vállalkozók részére ad lehetőséget.
Pályázatot nyert a Tűzoltóegyesület egy nagy teljesítményű aggregátorra.
Elbúcsúzott református lelkészünk Kiss Tamás. Távozásának sajnos egyik oka, hogy kérésének eleget téve rendelkezésére bocsájtottuk a volt orvosi lakás egy szobáját. A község lakossága felekezettől függetlenül gyorsan befogadta a mindenkihez kedves, mosolygós lelkész Urat. A Krónikában megjelent írásai, a templomukban szervezett rendezvényei megdobogtatták a szíveket. Értékes embert veszítettünk személyében.
Tisztelt Lelkész Úr!
Eredményes, sikeres és örömteli munkát kíván Önnek a Képviselő-testület.

Iskolai hírek

Szomorú és fájdalmas esemény mardossa a lelkünket október 31-e óta. Akkor hagyott itt végleg bennünket kedves volt kollégánk, Csiki Vincéné Juhász Gizella. A szakmai munkája, a családi élete, a Dalkör-vezetői tevékenysége, a munkabírása, a kitartása, a lelkesedése, a derűje, egyszóval a lénye mérce kell, hogy legyen mindannyiunk számára. Az alábbiakban a tagintézmény-vezető búcsúzik Gizától.

 

Kedves Giza!

A Nap melengető sugarai, csalóka fényei tavaszt hazudtak október utolsó napjaiban. Új reményekkel csaltak elő virágot, madarat, és lelkesen gondoztuk kertjeinket, ápoltuk a virágokat a közelgő halottak napjára. És ahogy a hirtelen támadt fagy jéggé dermesztette a védtelen szirmokat, úgy bénított meg bennünket is az aggodalom, a szorongás érted, miattad. Az érted zúgó harang hangja tudatosította: elmentél.
Nehéz elhinni, hogy ez megtörténhetett. Miért most? Miért így? Miért Te? Hiszen küzdöttél, akartad a gyógyulást és bíztál is benne. Harcoltál, mint egész életedben. Bármilyen célt tűztél is ki magad elé, nem adtad fel, míg el nem érted. Terveidet megvalósítottad tűzön- vízen át, példát mutatva mindenkinek. Sokszor nem volt könnyű lépést tartani veled, mert nem fáradtál bele a munkába, mindig volt új ötleted, új terved, új célod.
Akartál adni magadból. Minden nap. Adtál hát tudást: tanítványok százai nőttek fel kezed alatt. Átadtad tehetséged, éveken keresztül nyűgöztél le bennünket énekeddel és mindig megtaláltad azokat az embereket, akikkel együtt szebbé tettétek az ünnepeket és a hétköznapokat.
Te mindig bíztál. Bíztál és hittél Istenben, akinek szeretete erőt adott neked a nehéz helyzetekben. Hittél az emberekben, és ha csalódtál is néha, emelt fővel, nyílt szívvel fordultál felénk újra. És hittél a barátságban, az őszinte kapcsolatokban, a szeretet erejében.
Nem tudom, miért mentél el éppen most, éppen így és miért Téged választott a halál. Az eszünkkel tudtuk, hogy nehéz küzdelem vár rád. De el akartuk hinni, mert te elhitetted velünk, hogy meggyógyulsz, hogy Téged nem győz le ez az alattomos, gyilkos kór. És tudod, mi történt? Nem ő győzött, hanem mi vesztettünk. Vesztettünk mindannyian, akik körbevettük a koporsódat. Elment egy hű társ, szerető anya, kedves nagyanya, testvér, rokon, igaz barát, munkatárs. Az elmúlt napok bénító fájdalma emlékek sokaságát juttatta eszünkbe és ez még sokáig így lesz. Várjuk, hogy belépsz majd az ajtón, hogy ránk köszönsz az utcán. A számod még benne van a telefonunkban, hogy hívhassunk, ha szükséges.
Elmentél, de hiszem, nem mentél messzire. Rád ismerünk majd egy dallamról, egy illatról, ízről. Hallom, ahogy fütyülsz, mert éppen egy új dalt tanulsz. Amikor egy gyermek születik, jó egészséget, sok sikert, hosszú, boldog életet szánnak neki szerettei. Az életed sikeres volt, boldog, teljes, de nem volt elég hosszú. Sajnos szűkre szabta a földi életed a Sors, de ahogy lelkész úr az istentiszteleten elmondta, nem véletlenül küldött Isten éppen közénk. Hálát kell adnunk, hogy ismertünk, hogy köztünk éltél, dolgoztál, szerettél.
Azt mondják, addig él egy ember, amíg emlékeznek rá. Rád sokan és sokáig fognak emlékezni.

Kedves Giza!

Nyugodj békében!

Guszmann Józsefné

 

Iskolánk tanulója, Szalona Dzsenifer az MTE kézilabdacsapatának tagjaként a Siklóson rendezett Kanizsai Kupán vett részt. A november 3-án rendezett tornán a megye 6 legjobb csapata mérkőzött meg egymással, ahol a mohácsiak 1. helyezést értek el.
A november 11-én, Pécsett, a Janus Pannonius Gimnázium által rendezett megyei matematika versenyen vett részt 5 tanulónk. Közülük Emmert Gergő az előkelő 6. helyezést érte el. Gratulálunk diákjainknak és további sikereket kívánunk az iskola minden tanulója valamint dolgozója nevében.

Guszmann Józsefné

Halloween - Márton nap

Idén is megrendezésre került a Halloween-Márton nap az iskolában. Ebben az évben más programok zajlottak, mint az elmúlt években.
Mint minden évben idén is versenyben volt a legszellemesebb osztály cím, amit a 6. és a 8. osztály nyert meg. Az egyéni legszellemesebb diák címet pedig Babos Vince nyerte el. Az osztályok versenyezhettek a Legtökösebben díszített osztály címért is, amit az 1-2. és a 3-4. osztály nyert meg. Idén bizonyíthattak az osztályok főzés tudományukban és kreatív terítésben is. Ebben a versenyszámban a 3-4. osztály bizonyult a legjobbnak. Az utolsó versenyszám az akadályverseny volt. Nagyon sok érdekes és vicces feladatot kellett teljesíteni. 6 csapatot alkottunk egy-egy 8. osztályos vezetésével. Ezt a számot Emmert Gergő csapata nyerte meg. Mindenki nagyon jól érezte magát ezen a péntek délutánon. Nagyon köszönjük a segítséget a tanár néniknek, a takarító néniknek és a konyhás néniknek.

A DÖK nevében: Szabó Cintia

Nemzetiségi Nap

A Palotabozsok Német Kisebbségi Önkormányzat november 15-én, vasárnap tartotta VII. Nemzetiségi Napját. A Faluház ismét megtelt az érdeklődő nézőkkel és a fellépő csoportokkal.
Vendégeink voltak partner német önkormányzatunk, Soltvadkert képviselői és segítői, és a Búzavirág asszonykórus. Hat éve működő együttműködési megállapodásunk szerint kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit, színesítjük annak programját. Augusztusban a bozsoki Német Kórus járt Soltvadkerten, az ottani szüreti fesztiválon, most pedig ők jöttek el a mi nemzetiségi délutánunkra. Másik vendég fellépőnk a himesházi Rezeda tánccsoport volt, akik fergeteges táncaikkal kápráztatták el a publikumot. Természetesen minden helyi hagyományőrző is részt vett rendezvényünkön, így az óvodások, az iskolások tánccal, zenével, jelenettel és prózával, a Német Kórus és az Edelweiss- Leánykör. Az előadóktól egy változatos, színes programot élvezhettünk, ami után az együtt elfogyasztott vacsora, és az elmaradhatatlan jókedvű éneklés zárta a rendezvényt.

Krizmájer Ádámné

Hírek röviden

Sok szép sikerről beszámoltunk e lap hasábjain, de autóversenyről még nem esett szó. Mostanáig. Szabó Ferenc Lada VFTS kategóriában (navigátor: Brigovácz Dóra) Országos Rally 2 bajnokság F csoportban abszolút 3. helyezést, F2 kategóriában 2. helyezést, Lada Kupa versenyben 3. helyezést ért el. Nagy-nagy köszönetét ezúton is szeretné kifejezni Krizák Tamásnak, aki egész évben munkájával járult hozzá az eredményes versenyzéshez. Mi pedig mindannyiuknak gratulálunk, s további szép eredményeket kívánunk!

Október 31-én tartottuk Hősök napi megemlékezésünket. Örömünkre szolgált, hogy Önök közül szép számmal érezték fontosnak az együtt való emlékezést, hőseink iránti tiszteletünk ilyen módon való kinyilvánítását. Köszönjük minden szereplőnek a közreműködést, amellyel emelték megemlékezésünk színvonalát.
2009. november 15-ére meghívást kaptak a Magyar Dalkör képviselői – Csibi Lőrincné és Csernik Jánosné -, valamint az alpolgármester a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi küldöttgyűlésre és szakmai konferenciára. A Kakasdon tartott találkozó nagyon érdekes programokkal zajlott. Már szombatra is szerveztek egy továbbképzést, amelyen dalokat tanulhatott Csibi Lőrincné. Még a bukovinai székelyek körében végzett kanadai DNS-kutatások eredményeit is megosztották a résztvevőkkel. De abból is ízelítőt kaptak, hogyan ápolják és újítják fel a bukovinai székelyek sírjainak keresztjeit, a kopjafákat. Eszünkbe juttatta az alábbi Széchenyi idézetet: „Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit.”

A Nyugdíjasklub november 18-án, a Himesházára látogatott az ottani Nyugdíjasklub meghívására, amellyel viszonozták a Bozsokiak vendéglátását.
November 28-án Ginter Péter bácsi pánsíppal és a TRIÓ szép dalokkal Majson szerepel.

Kedves Gyerekek!

Ha már megszülettetek, de még nem vagytok idősebbek 14 évesnél, s Bozsokra jártok oviba vagy iskolába, hozzátok érkezik a Mikulás 2009. december 5-én, 17.00-kor a Faluház udvarába. (Rossz idő esetén az épületbe.) Kérjük várjátok türelmesen, gondoljatok arra, milyen messziről érkezik. Meleg innivalóval gondoskodnak a tűzoltók és polgárőrök arról, hogy senki ne fázzon. (Az ajándékokat is a Mikulásnak és nekik köszönhetitek.) Azok is kaphatnak ajándékot, akik nem ide járnak, de mamájuk vagy más hozzátartozójuk befizet 500 Ft-ot a Schmidt Andrea-féle boltban, december 2-ig. Telefonon tájékozódhatnak a 06/20-9883909 számon.
December 6-án 15.00-től az ovisoknak és iskolásoknak a már hagyományos barkácsdélután keretében lehetőségük lesz arra, hogy karácsonyi meglepetéseket, ajándékokat, díszeket készítsenek. Lesz mézeskalács-díszítés, ablakdísz-, agyagfestés és még sok más érdekes tevékenység, amelyre mindenkit szeretettel vár az óvoda és iskola nevelőközössége.
December 13-án 15.00-től a katolikus templomban az iskolás zenészek és énekes csoportjaink karácsonyi hangversenyt adnak. Itt kerül sor a ministráns gyerekek megajándékozására, sőt minden ovis és iskolás meglepetésben részesül. Kérjük, ha tehetik, látogassanak el minél többen erre a rendezvényre is!
December 18-án, pénteken délután 3 órától a nyugdíjasoknak- és minden más érdeklődőnek –adnak karácsonyi műsort a 3-4. osztályos tanulók. Szeretettel várnak mindenkit!

Idén is lesz szilveszteri mulatság a Faluházban! Vacsorával várunk mindenkit és igazi óévbúcsúztató, mulatós talpalávalót biztosít a SEXTETT zenekar. A tavalyi áron, 5000 Ft-ért egy felejthetetlen élményt szerezhet minden résztvevő. Sőt, a 10 fő feletti csoportoknak meglepetéssel készülünk, amelyet az est folyamán adunk át. Értékes tombolanyeremények várják a résztvevőket.

Megjelent az Edelweiss Lánykórus karácsonyi CD lemeze, amelyen 12 dal (9 magyar, 3 német) hallható. 1500 Ft-ért megvásárolható lesz a Faluházban, boltokban, december elejétől. Akár ajándékként a fa alá is tehető, csodálatos dalok csokorba szedve. A lányok december 6-ára, Székelyszabarba kaptak meghívást, egy adventi műsor színesítésére.
 

12. szám

Önkormányzati hírek

Év végén mindenki számvetést készít, mit ért el, mit szeretett volna, milyen gondjai, s örömei voltak. Egyben készül az új évre, az új kihívásokra. Nekünk, a testületnek is számot kell adnunk, mit végeztünk el, mi maradt el, mit tervezünk a következő évre. Tudjuk azt is, hogy nem lehetünk elégedettek és nem lehet eleget tenni minden lakosnak. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljuk az idei történéseket.
- Megkíséreltük a lakossággal összefogva szebbé, rendezettebbé tenni a községet. Az eddigieknél többet kaszáltunk, kipucoltuk az árkokat, fásítottunk, virágosítottunk.
- Felújítottuk a mederburkolatot a Hunyadi utca és Kossuth utca között, a Petőfi utca végén, az Obert Autószervíznél.
- Magánszemélyek segítségével széppé, hangulatossá tettük a Rákóczi utcai alsó pincesort.
- Megértve az állomás mögött lakók panaszát, a nehéz járművek részére átjárót készítettünk.
- Újraépítettük a Rókus kápolnánál a partoldalt.
- A Palotabozsoki Iskoláért alapítvánnyal karöltve EU normatíva szerinti játszóteret alakítottunk ki, a játékokból a sportpályához is jutott. A régiek pedig a Tavasz utcához kerültek.
- Megkezdtük a parlagterületek megszüntetését.
- Tavasszal majd nyáron a tűzoltók kitisztították a szurdokokat. (Szebényi út, Forrai út, Vasút körüli partoldal.)
- Terepet rendeztünk és fásítottunk a Rókus- és Mária kápolnánál.
- Új tetőt kapott az óvoda és konyha épülete.
- Pályázat útján egy 22 személyes IVECO autóbuszt tudunk biztosítani civil szervezeteink, intézményeink részére.
- A faluház nyílászárói lefestésre kerültek.
- A tűzoltók és polgárőrök jóvoltából megújult a kézilabdapálya labdafogó hálója.
- Elkészült a focipályán a régen áhított lelátó.
- Sikeres DDOP pályázatnak köszönhetően csapadékvíz elvezetés céljából betonburkolatot kapott a Szebényi út, a Forrai út, a Rókus kápolnához vezető út és a Kossuth utca végén, a pincesorhoz vezető köz.
- Szilárd útalapot kapott a Szebényi út elkerülő útszakasz.
- Termőföld-borítás került a volt szeméttelepre.
- Kültéri padok, szemetes edények kerülnek elhelyezésre a tűzoltók pályázata révén a faluház és polgármesteri hivatal előtt, a játszótéri pályázattal már helyükre kerültek azok környezetében.
- Szerszámokat, kisgépeket vásároltunk a közcélú munkások számára.
- A géppel való kaszálhatóság érdekében rendbetettük az öregtemetőt. Közmegelégedésre elkészült a sírkert és a hátsó feljárat a 330 m2-es parkírozóval. A temető alsó részén vízvételi lehetőséget biztosítottunk, padokat helyeztünk el. Az urnás temetkezés számára helyet alakítottunk ki.
- Kivágásra kerültek mindenki sajnálatára a Kossuth utcai elöregedett gesztenye- és kőrisfák. Talán feledtetik hiányukat a szépen kialakított parkosított terület, a térburkolattal ellátott parkolóhelyek, járda a faluház és hivatal előtt.
- A többnemzetiségű falu egységét, együttélését kívánja szimbolizálni az a Kamerer Erwin által, fatörzsből faragott szobor, amelyre szintén a tűzoltók nyújtottak be pályázatot és a faluház elé került.
- Folyamatban van a tájház megvásárlása, amelyet végül is önerőből finanszírozunk.
Többször hangot adtunk annak, hogy szépülni, előrelépni, új dolgokat létrehozni, a régieket felújítani csak összefogással, együtt akarással lehet. A mögöttünk levő év is szép példája volt ennek. Köszönjük a lakosság egészének támogatását, mellettünk állását, biztatását, kritikáját. Ezek mind-mind előrevitték munkánkat. A civil szervezeteknek a programjaink színesítéséért, pályázatok benyújtásáért és a rengeteg elvégzett munkáért vagyunk hálásak. De a vállalkozások, intézmények is jócskán kivették a részüket közös munkánkból. Jövő évre tervezett céljainkat a következő számunkban vázoljuk.
Minden Palotabozsoki lakosnak békés, boldog karácsonyt és egy sikeres újévet kíván a képviselő-testület.

Hírek, röviden

A gyerekek nagy örömére december 5-én este megérkezett a Mikulás a Faluházhoz. Türelmes, csillogó szemű várakozás előzte meg érkezését. A nem túl nagy hideg ellen forralt borral és finom citromos teával vettük fel a harcot. A gazdasági válság miatt gyalog érkezett a Télapó, biztosan nagyon elfáradt. Hogy mindezt feledje, az ovisok szép énekekkel lepték meg, így mindenki kapott tőle csomagot, meg persze azért, mert állítólag nagyon jól viselkedtek, amit szüleik is megerősítettek. Köszönjük a tűzoltóknak a szép estét meg a csomagokat!

Ugyanezen a napon került elhelyezésre a „mindenki fenyőfája”, amelyet a Bajnáczki családnak köszönhetünk. A díszítést szintén a tűzoltók vállalták el, gyönyörű, színes füzéreket tettek a fára (amelyeket Bajnáczki Péter szerzett be), meg egy olyan villogó harangot, amely olyan érzést kelt, mintha egy harang zúgna. Igazán csodálatos látvány, köszönjük minden aktivistának, aki a munkálatokban részt vett, a Palotabozsoki Zrt.-nek pedig a Merlo teleszkópos rakodót!

A Jókuti család ezúton szeretné megköszönni az önkormányzat és a polgármester segítségét gyermekük kórházba szállításában valamint azoknak a névtelen támogatóknak, akik postaládájukba borítékban juttattak el egy nagyobb összeget Dani fiuk kórházi gyógykezeléséhez hozzájárulva.

A hirtelen megérkező hidegre való tekintettel jelenhet meg a következő kérés. Koller Jánosné gázpalackkal működő Siesta melegítőt szeretne vásárolni.

December 13-án a katolikus templomban tartottuk hagyományos karácsonyi hangversenyünket. Az ovisok a kis Jézus születéséről szóló darabot adtak elő, dalcsoportjaink csodálatos énekekkel, az iskolás zenészek gyönyörű zenés darabokkal bűvöltek el bennünket. Ajándékot kaptak a zenészek és minden gyerek mellett a ministránsok is, akik kitartóan és lelkesen végzik önként vállalt tevékenységüket. Tényleg úgy érezzük, ahogy Guszmann Józsefné, az intézményvezető mondta, hogy évről-évre ez a program hangol bennünket a karácsonyra, öltözteti lelkünket ünnepi díszbe.

Szilveszterezzünk együtt a Palotabozsoki Faluházban!

Vacsora: sült csülök, töltött csirkecomb, rántott sertésszelet, rizibizi, petrezselymes burgonya, káposztasaláta, gesztenyepüré.
Éjfélkor: pezsgő, tombolasorsolás, értékes nyereményekkel.
Éjféli vacsora: lencsegulyás.
Hangulatfelelős: Sextett zenekar.
Részvételi díj: 5000 Ft/fő.
További részletek valamint befizetés: 0669/341-149, 0669/541-004, 0620/455-5614
Szeretettel vár minden szórakozni, kikapcsolódni vágyó vendéget a képviselő-testület.

A nyugdíjasklub hírei

A Bozsoki Nyugdíjas Klubba is megérkeztek a Mikulások. Lófogaton utaztak, az Ördög és a Róka kísérte őket, meg a Szarvas. Minden nyugdíjas virgácsot, szaloncukrot, diót és almát kapott ajándékba. Közös énekléssel, sütés-főzés tapasztalatcserével, jó hangulatban telt el a délután. (Egy lelkes nyugdíjas)

December 10-én délután mézeskalács-díszítéssel foglalatoskodtak a klub tagjai. Az iskolások számára ajándéknak szánt fa- és angyal-figurák gyönyörűre sikerültek a kreatív hölgyek keze alatt.

Sporthírek

Ismét véget ért egy őszi szezon a Palotabozsoki labdarúgó csapat életében. A felnőtt együttes a 8. helyen végzett, ami egy kissé elmarad a várakozástól, de annál nagyobb lendületet adhat a tavaszi kezdéshez. Az ifjúsági csapat az előkelő 4. helyet szerezte meg, 4 ponttal lemaradva az 1. helyezettől. Sokszor izgalmas, fordulatokban gazdag mérkőzéseket láthatott a népes, lelkes közönség, akikre a jövőben is nagyon számítunk. Az ifjúsági mérkőzések is egyre izgalmasabbak, színvonalasabbak és egy buzdító közönség még eredményesebbé tehetné az összecsapásokat.
Idén is, mint minden évben sikerült szebbé tenni a pálya környezetét, egy labdafogó hálóval és lelátóval, ahol több néző ülve szurkolhat kedvenceinek.
A játékosok és vezetők most pihennek, hogy tavasszal még nagyobb erőbedobással kezdjék meg a szezont.
A csapat és a vezetők nevében szeretnénk megköszönni a lelkes szurkolást és minden segítséget, amellyel munkánkhoz, eredményeinkhez hozzájárultak.
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk mindenkinek!

Vezetőség

Iskolai hírek

Adventi barkácsdélután

December 6-án tartottuk hagyományos adventi barkácsdélutánunkat. A kezdetektől fogva az volt a célunk, hogy az adventi készülődést hangulatosabbá tegyük. Az együttlét öröme mellett szerettünk volna ötletet adni arra, hogy a gyerekek és az érdeklődő felnőttek olcsó, de kedves ajándékokkal kedveskedhessenek szeretteiknek. Idén sem történt ez másképp. A tanárok, óvónők, és néhány szülő izgatottan készítette el előre az idei adventre alkotott díszeit.
Néhány tanítványunk, már előbb a faluházba érkezett, mint mi magunk. Ők előre feltérképezték a lehetőségeket, így a legtöbb helyen elsőként kerültek sorra. Voltak olyan szemfüles lurkók is, akik helyet „béreltek” a mézeskalácsos asztalnál, és amíg a készlet tartott, el sem mozdultak onnan. Természetesen nem mindenki „hasra dolgozott”, néhány mézeskalács házikó haza is érkezett. Információim szerint azért egy-egynek a sarka ezek közül is hiányzott estére.
A kevésbé éhes gyerekek is hasznosan töltötték a délutánt. Adventi asztali díszeket készíthettek falapokból és dióból, ablakdíszeket, nyakláncot, fűzért barkácsolhattak égetett agyagból, üveget festhettek, gyertyát díszíthettek, karácsonyi csillagot ragaszthattak papírból, vagy díszszalagból, cserépcsengettyűt, vagy kis karácsonyfát díszíthettek, gyöngyöt fűzhettek, és csillogós ablakdíszeket is. Nagyon népszerű tevékenység volt a pattogatott kukoricafűzés is. Fűzért nem sokat láttam, de a kukorica mind elfogyott.
Nagy örömömre szolgált, hogy a gyerekeken és a szülőkön kívül sok nagyszülő és más érdeklődő is megtisztelt bennünket jelenlétével. Jó volt együtt barkácsolni a nyugdíjas klub tagjaival. Minden más rendezvényünkön is szívesen látjuk őket.
A jelenlevők minden díszt, ajándékot hazavihettek, amiért köszönettel tartozunk Lichtmesz Józsefnek, Bajnáczkiné Fazekas Veronkának, Obert Ferencnének, Ginter Klárának, Schippné Nick Melindának, Mercz Jánosnénak, Lászlóné Martini Hajnalkának, Galloné Mózes Tímeának, Varga Annának, az Óvónőknek, a Pa- Bo- Fém Kft-nek, és az Önkormányzatnak. Bagó Józsefnének és Koller Jánosnénak köszönjük a faluház takarítását.

Az iskola karácsonyváró programjai ezzel még nem értek véget. December 16-án karácsonyi teadélután lesz, és december 18-án, pénteken 1500 órai kezdettel a 3-4. osztályosok az ovisokkal együtt karácsonyi műsort adnak a nyugdíjasok és az érdeklődők számára. December 19-én a 8. osztályosok hagyományos Hírharang karácsonya lesz.
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány pályázatot írt ki Örökség-serleg néven olyan ifjúsági szervezetek részére, melyek a hagyományok ápolásában, a kulturális értékek megőrzésében példát mutatnak az ifjúság számára. A palotabozsoki iskola az Edelweiss kórust méltónak tartja e cím elérésére, ezért jelölte őket. Az alapítvány kuratóriuma a jelölést elfogadta, és meghívta a kórust a XIV. Magyar Kultúra Napja Gálára, ahol a nyertesek átvehetik az Örökség-serleget.
Bízva a pályázat eredményes elbírálásában, kívánunk a kórus tagjainak további sok sikert, erőt, egészséget a további munkához.
Ismét elmúlt egy év. Sikerek, kudarcok, jó és rossz napok, örömök, és sok bánat ért bennünket az elmúlt időkben. Az iskola tanulói és dolgozói nevében megköszönve az Önkormányzat, a Képviselő-testület, a szülők, és a falu lakóinak támogatását, kívánok mindannyiuknak áldott karácsonyt, békés, boldog újévet.

Balogh József: Mit kívánok

Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hű türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot,
daltól derűs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,
és mosolyból minél többet!

Guszmann Józsefné

Adventi gondolatok

Igaz, hogy hideg van, szürke, szomorú a külső világ, de mégis gyönyörűséges fény dereng a horizonton.
Advent üzenete, hogy lelkileg megerősödve, új erőkkel feltöltődve, hitünkben megújulva, kitárt lélekkel várjuk a remény gyermekét, a kis Jézust. Aki megtanít újra szeretni és újra értelmet ad életünknek. A hétről hétre meggyújtott gyertya az adventi koszorún is azt jelzi, hogy a világ világossága hamarosan visszatér. Mit üzen az adventi gyertya fénye?
- Az örömöt hirdeti. A körülöttünk látható sok szomorúság, fájdalom ellenére is megtanít örülni, derűsnek, bizakodónak maradni.
- A béke fényét jelenti, amely a szívben lévő haragot, gyűlöletet képes megszelídíteni.
- A szeretetről beszél, amely felmelegíti a szeretetlenségtől, önzéstől megfagyott szíveket.
- A hitet és a reményt mutatja, amely elűz minden kétséget.
Az adventnek a békét, hitet, szeretetet, örömöt adó sugallata mellett legyen kissé fékező hatása is. Ember állj meg! Gondolkodj egy keveset! Szállj magadba! Ebben az időszakban csendesüljön el az emberi szó és legyen több az angyali üzenet.
Kívánom, hogy az év hátralevő napjait képesek legyünk így élni és kezdeni egy új életet Jézus Krisztussal. Ahogy a világosság mindig legyőzi a sötétséget, úgy kínálja Krisztus a küzdőknek, kitartóknak, erőtleneknek a megújuló hitet, a tőle jövő erőt, bátorítást.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasónknak áldott, békés, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és olyan évet jövőre, amely lehetőséget teremt vágyaik, terveik megvalósításához!

(szerk.)

2010 - IV. évfolyam

______________________________

1. szám

Újévi köszöntő

Ahogy letéptük tavalyi naptárunkról az utolsó lapot, ránk néz 2010. januárja. Töprengünk egy keveset. Mit értünk el és mit nem tettünk meg az elmúlt évben? Eltervezzük, megfogadjuk, mit és hogyan akarunk cselekedni a most induló új évben. Elképzeléseink eddigi sikereinkből, kudarcainkból, reményeinkből és vágyainkból fakadnak. Az elmúlt időkben mind az egyes emberek, családok, mind az önkormányzatok kilátásai egyre nehezebbé váltak, a gazdasági válság tovább mélyítette a munkanélküliség, állami megszorítások okozta nehézségeket. A nyugdíjasoknak, a gyermeket vállaló fiataloknak, de szinte a társadalom minden rétegének hatalmas árat kell fizetnie a súlyos gazdasági nehézségekkel küzdő ország válságos helyzetének leküzdéséért. Ez Palotabozsokon sincs másképp. Az önkormányzatoktól elvont 120 milliárd forint őrült terhet tesz ránk. Az eddig is kardélen táncoló iskolánk jövője látszik megpecsételődni. Ehhez a 60-nál kevesebb tanulólétszámunk is nagyban hozzájárul. Képesek leszünk-e működtetni intézményeinket úgy ahogy eddig? Ez látszik most a legfontosabb kérdésnek. Ennek eldöntéséhez bölcsességre, mérlegelésre, felelősségvállalásra, méltóságra és belátásra lesz szükség az érintettek körében. Idén országgyűlési- és helyhatósági választásokra is sor kerül. Szükség lesz az előbb említettekre ott is. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a választások minden problémát megoldanak, sőt. Olyan mélyek és visszafordíthatatlanok a gondok az élet minden területén, hogy évek sem biztos, hogy elegendőek azok jobbra fordulásához. Az idei esztendő községünk „komfort fokozatában” hatalmas változást hoz. Megnyitják az M6-os autópályát, amelyre évtizedek óta vártunk, s amitől azt reméljük, hogy meghozza sok-sok fiatal kedvét a községünkben való letelepedéshez, hiszen „közel hozza” azokat a városokat, amelyeket eddig soká tartott elérnünk. Legyünk optimisták és tekintsünk bizalommal a jövőbe! Ha áldozunk egy kevés időt egy sétára a falunkban, biztosan javul a kedélyállapotunk. Még télen is gyönyörű, a porták, közterületek rendezettek, a járdák is nagyrészt rendben vannak. Ha mind egyfelé húzzuk közös terheink szekerét, azt gondolom, könnyebben átvészeljük az előttünk álló nehézségeket.
Abban a reményben kívánok boldog, eredményes évet Önöknek, hogy mindannyian képesek leszünk úrrá lenni a problémáinkon úgy, hogy egészségünk, türelmünk, hitünk, optimizmusunk megmarad. Ehhez adjon a Jóisten nekünk erőt, kitartást! A következő kis verssel szeretném a fentieket megerősíteni:

Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk.

Önkormányzati hírek

Mit szeretnénk megvalósítani mandátumunk utolsó évében?
Induláskor kritika ért bennünket, hogy nincs programunk a faluval kapcsolatban. Ma is csak azt fogalmazhatjuk meg, hogy továbbra is Palotabozsokért, az itt lakó emberekért szeretnénk munkálkodni. Nagyon nehéz gazdasági válság-megszorítások, pénzelvonások-közepette programot alkotni. Szeretnénk, ha a csökkenő lehetőségek mellett is tovább szépíthetnénk, építhetnénk községünket. Ami már biztos: beadott pályázatunk van a Faluház felújítására. Nyílászárók, fűtés, szellőzés, akadálymentesítés, külső környezet szebbé, barátságosabbá tételére. (25 millió Ft)
A Sportegyesület kültéri padok, szeméttárolók kihelyezésével kívánja hangulatosabbá varázsolni a sportlétesítmények környékét.
A Tűzoltóegyesület technikai eszközök, gépek vásárlásával segíti a községszépítési munkákat.
A Német Kisebbségi Önkormányzat a volt Bölcsőde nyílászáró cseréjére, a külső homlokzat felújítására pályázott.
A Német Nemzetiségi Egyesület a község rendezvényeinek színesebbé tételét célozta meg.
Elnyert pályázatunk által tavaszra elkészül az autóbusz garázs.
Kora tavaszig lebontásra kerül a jegyzői lakás, s megkezdődhetnek az új Takarékbank épületének kivitelezési munkálatai.
300 méter járda felújítása várható az év során.
Január 6-án és 12-én az autópályát keresztező szilárd burkolatú (elkerülő) utak használatbavételi eljárásának lefolytatására került sor az illetékes szakhatóságokkal. Palotabozsok község a régi út és elkerülő út kereszteződésének kialakítását nehezményezte. A Véménd felé vezető út autópálya alatti szakaszának vízelvezetése sem megoldott. Az árok hiányában nagyobb esőt követően a Véménd felől jövő valamint az autópályáról érkező csapadékvíz a „Tal”-ba vezetődik és elárasztja a Kossuth u. 2-8. sz. házak udvarát.
Január 18-án Dunaszekcső és Palotabozsok polgármestere Faddon a Zöldség-Gyümölcs Program várható indulásával, a program megvalósíthatóságával kapcsolatos megbeszélésen vett részt. Elegendő jelentkező esetén 2 évre 8 fő részére lenne lehetőség -minimálbéren- munkaviszony keretében való foglalkoztatásra. A résztvevők egyben okleveles zöldség-, gyümölcstermesztő végzettséget kapnának, mely későbbi elhelyezkedésüket is segítené.

Az elmúlt év anyakönyvi adatai

Akik végleg eltávoztak közülünk 2009. évben:
1. Czirják Mihály
2. Flódung József
3. Müller János
4. Müller Jánosné sz. Bassa Borbála
5. Friedrich János
6. Thurn János
7. Cseke Bernát
8. Erdős Vilmos
9. Martini Gábor
10. Maria Friedrich
11. Ritzl Józsefné sz. Bálling Terézia
12. Friedrich Ferencné sz. Göbl Mária
13. Csoboth Lajosné sz. Dávid Balbina
14. Huber Sándorné sz. Aszmann Terézia
15. Csiki Vincéné sz. Juhász Gizella
16. Dr. Gyimesi János

Elsőáldozás szentségében 2009. május 17-én 7 fő részesült (4 lány és 3 fiú).
Bérmálás szentségében 2009. június 13-án 17 fő részesült (5 lány és 12 fiú).
Kereszteltek száma: 6 fő (2 fiú-4 lány), 3 fő nem palotabozsoki lakos.
Házasságkötés 2009-ben a római katolikus templomban nem volt.
2009-ben születtek: Sepovics Patrik Bence, Bácsi Boglárka, Maros Attila, Kerner Milán, Kerner Zalán, Király Kristóf.
Községünk lakóinak száma 2010. január 1-jén: 995 fő (480 férfi, 515 nő)
Hajadon nők száma: 140 fő
Házasságban élő nők száma: 236 fő
Özvegy nők száma: 116 fő
Elvált nők száma: 23 fő
Nőtlen férfiak száma: 196 fő
Házasságban élő férfiak száma: 240 fő
Özvegy férfiak száma: 19 fő
Elvált férfiak száma: 24 fő

Iskolai hírek

A november 24-én rendezett Bolyai matematika versenyen, Mohácson Emmert Gergő 2., Takács Gábor 10. helyezést ért el, a 8. osztályos csapat 1., az összevont csapat szintén 1. helyezést szerzett. Iskolánkat Emmert Gergő, Takács Gábor, Kerner Kevin és Steiner Patrik képviselte. A 8. osztályos csapat tagjai Lichtmesz Gergő, Péter János a sombereki, Emmert Gergő, Takács Gábor a palotabozsoki iskola diákjai voltak. A versenyre Friedrichné Fazekas Mária és Szauer Ádámné készítették fel a gyerekeket. Gratulálunk mindannyiuknak és további sikereket kívánunk!
Jeles eseményre került sor Pécsett 2009. december 15-én. Szigeti József tudományos előadásán Lichtmesz Éva sváb prózát mondott. A programról a Neue Zeitung képes beszámolót írt.
A 3-4. osztályosok meghitt, aranyos karácsonyi műsort adtak a nyugdíjasoknak. Az idősek csodálatosan díszített mézeskalácsokkal köszönték meg az előadást. Mi pedig Nyírőné Csibi Margit munkájáért vagyunk hálásak.
December 19-én Vágási Margit 10 tanítványunkkal Budapestre utazott. A Gyermekmentő Alapítvány szervezésében az Operaház Diótörő című előadását nézhették meg. A Palotabozsoki Iskoláért közalapítvány támogatásával sikerült megnézniük a Szépművészeti Múzeumban található reneszánsz kiállítást is, majd sétát tettek a Vörösmarty téren is.

Ezen a napon került sor a Hírharang-karácsony ünnepre is. A 8. osztályosok a kisebbeknek játékos vetélkedőket szerveztek, amelyeket az utóbbiak nagyon élveztek.
Közben vicces jeleneteket adtak elő. Dicséret illeti a legnagyobbakat az élményekben gazdag délelőtt megtartásáért.
December 22-én a Schneider Lajos Művészeti Iskola magánének tanszakos diákjai házi hangversenyt adtak. Az eseményen Emmert Csenge szerzett számunkra megható, felejthetetlen perceket.
Az iskolai farsangi bált 2010. február 12-én 1500-2100 óráig tartjuk, a zenét idén is, mint már sok-sok éve, a Tóth-duó szolgáltatja. Várjuk tanulóink mellett a szülőket, nagyszülőket is. Reméljük, sokan kapnak kedvet jelmezek készítéséhez és a beöltözéshez! Kérjük, megjelenésükkel támogassák az alapítvány működését, amellett szórakozhatnak is.

Hírek, röviden

Az Edelweiss Lánykórus ezúton szeretné köszönetét kifejezni azért, mert olyan sokan (kb. 180-an) vásárolták meg karácsonyi CD-lemezüket. (Igaz, ebben somberekiek is közreműködtek.) A kórus néhány tagja január 22-én Budapestre utazik az örökség-serleg díjátadó ünnepségére. Január 31-én pedig Pécsett énekelnek szentmisén, amelyet a Pécsi Rádió is közvetít.
A nyugdíjasklub a mostanában a Német Nemzetiségi Egyesület 2010. febr. 14-i farsangi délutánjára készül. Február 10-ére a dunaszekcsői csoport farsangi mulatságára kapott meghívást a bozsoki csapat, a hónap végén pedig a görcsönydobokai klub látja őket vendégül, a „Péter és Néró” c. előadást tekintik meg.

Sikeres, nagy tetszést arató rendezvény lett a 2009-es szilveszteri buli a Faluházban. Úgy gondolom, a jelenlévők nem panaszkodhattak az ételre, italra, zenére, helyre vagy más körülményre. Hálásak vagyunk minden aktív közreműködőnek a segítségért. A többi a résztvevőkön múlott. Köszönjük, hogy olyan szép számmal tiszteltek meg jelenlétükkel. Bár az is igaz, hogy nagyon sokan Pécsről illetve a szomszédos településekről érkeztek. Úgy tűnik erre is igaz, hogy a „szomszéd kertje zöldebb”. Amikor évekig nem volt szilveszteri rendezvény, sokan kritizálták az akkori vezetést, most meg talán a legfőbb kritikusok nem jönnek el.
Azért nem vagyunk elégedetlenek, talán majd legközelebb el tudjuk csábítani a helyiek nagyobb részét is. Ehhez kérünk ötletet, tanácsot, kritikát, mit tegyünk másképp.
A sokszor, sokat emlegetett lakossági összefogásnak szép példájaként gyönyörködhettünk a Polgármesteri Hivatal előtti kosarakban pompázó virágkompozíciókban egészen addig, míg valaki vagy valakik nem tudni milyen okból tönkretették azokat. Nagyon sok ember felajánlott, önkéntes munkája semmisült meg a szerintünk esztelen rongálási vágy miatt. Kérjük községünk azon lakóit, akiket irritálnak ezek a dolgok, tegyék meg észrevételüket ezzel kapcsolatban, megpróbáljuk biztonságosabbá tenni ezek elhelyezését. Csak azt ne kérjék, tüntessük el végleg díszeinket.
Biztosan észrevették a szelektív hulladékgyűjtő konténereket a falu két pontján. Kérjük, ha nem esik nehezükre, abba tegyék a különböző, feliratnak megfelelő hulladékaikat! Köszönjük!

2. szám

Önkormányzati hírek

Február 15-én a Mohácsi Többcélú kistérségi Társulat Tanácsa Véménden tartotta kihelyezett ülését. Az egész napos rendezvény fontosabb, községünket is érintő döntései az alábbiak voltak:
-A kistérség továbbra is fenntartja mozgókönyvtári feladatellátását. Ez évi 1 millió Ft támogatást jelent évente. Ez tartalmazza a feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket és az új könyvekkel, hanghordozókkal, folyóiratokkal való ellátást. A könyvtárosi tevékenységgel Rettich Balázst bíztuk meg. Nyitvatartási idő: Hétfő: 14:00-17:00; Kedd: 14:00-16:00; Szerda: 14:00-17:00; Csütörtök: 16:00-18:00.
- Nem született végleges döntés az állati hulladék gyűjtéséről. A Mohácsi és Pécsváradi Társulás 62 települése együtt pályázott a településeken keletkező állati hullák, hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására, komposztálására. A Bólyi Önkormányzat gesztorságával el is készült a Müller pusztai feldolgozó és 14 begyűjtőhely. A többszöri jogszabályi változások azonban gazdaságilag hátrányos helyzetbe hozták ezt a megoldást. Jelenleg az ATEV által kínált lehetőség olcsóbbnak ígérkezik. A kistérségben országosan egyedülálló módon kistérségi támogatással 13000 db mikrochip került beültetésre. Sajnos nem minden eb tulajdonos végeztette el a beültetést. Felhívjuk a mulasztó eb tartókat, hogy a még meglevő kedvezményes beültetést végeztessék el. Később a teljes költség a tulajdonosra hárul.
Délután a résztvevő az új autópályán Bajára utaztak. Az autópálya, az alagutak, a havas táj élmény volt mindenki számára. Baján egy modern térfigyelő rendszert nézhettek meg, mely a nap 24 órájában rögzíti a településen áthaladó járműveket. Összefogva, a rendőrségi központba befutó információk sokat segíthetnének az egyre gyakoribb betörések, bűnözések visszaszorításában.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Sorsfordító-sorsformáló programban érdektelenség miatt nem tudunk részt venni. A program minimálbér mellett 8-10 főnek adott volna foglalkoztatási lehetőséget és okleveles zöldség-gyümölcstermesztő végzettséget.
A nagy mennyiségű leesett hó próbára tette az önkormányzat dolgozóit is. A két hótoló kisgép beállítása ellenére sem sikerült a lakosság minden, ezzel kapcsolatos igényét kielégítenünk. Kérjük, értékeljék legalább az igyekezetünket és vegyék figyelembe, hogy néhány dolgozónk a szombat-vasárnapját áldozta a munkára. Köszönjük a lakosságnak, hogy a szokatlan havazást követően tartósan rendben tartották a hozzájuk tartozó járdaszakaszt.
Tovább folytatjuk megkezdett beruházásainkat. Jelenleg a 22 személyes autóbuszunk garázsa épül a tűzoltószertár mellett, valamint megtörtént a jegyzői lakás lebontása, ahol tavasszal a Mohácsi Takarékbank új fiókja épül meg. Ahogy az idő engedi, megkezdjük a virágosítást és a pályázat révén nyert padok, szeméttárolók, kerékpártartók kihelyezését.
Már több mint egy hónapja újra „szolgálatba” állítottuk, kisebb felújítást és átalakítást követően, az iskolai vegyes tüzelésű kazánt. Ennek eredményeként a napi, közel 300 m3-es gázfogyasztást az 1 tizedére tudtuk csökkenteni a meglevő fa felhasználása révén. A gázkazánt az időjárás jobbra fordulásával ki is kapcsoljuk.
Február 19-én, Palotabozsokon került sor az 5606. sz. Mohács-Pécsvárad közötti közút ünnepélyes átadására. Az esemény díszvendégei Dr. Ujhelyi István a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, Dr. Nyúl István országgyűlési képviselő valamint Árki Sándor a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója voltak. A fent említett vendégek egybehangzó véleménye szerint már nagyon időszerű volt az útfelújítás. Reményeik alapján jó esély van vállalkozók idetelepülésére vagy akár a falusi turizmus fellendülésére is a jövőben. Mellettük számos, az érintett települések polgármestere, a helyi vállalkozók egy része, s a média is képviseltette magát, kb. 60-an. A polgármester asszony szóvá tette a vasút felé vezető útszakasz felújításból való kimaradását, sajnos ígéretet nem kapott ennek pótlására.

Az Edelweiss Kórus és az Örökség-serleg

2010. január 22-én, az Uránia Nemzeti Filmszínházban megrendezett XIV. Magyar Kultúra Napja Gálán vehette át az Edelweiß Kórus az Örökség – serleget.
Egy különösen színvonalas, felemelő rendezvény volt ez, mely átfogta a világ minden pontját. A gálán 15 ország képviselte magát. A díszvendég Mura – mente volt.
Az ünnepségen Egyetemes Kultúra Lovagja elismerésben részesült többek között Dr. Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió tiszteletbeli elnöke; Posztumusz Magyar Kultúra Lovagja lett Gróf Széchenyi István katona, politikus, író; Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést kapott Dévai Nagy Kamilla énekművész és még sok más magyar, román, svéd, norvég, szlovák, török, szlovén kitüntetett.
Az Örökség – serleg A Falvak Kultúrájáért Alapítvány elismerése, melyet olyan hazai és határon túli ifjúsági közösségeknek adományoz, akik hozzájárulnak kulturális örökségük ápolásához.
2009. évi díjazottak: a Magyarország Felfedezői Szövetség, a Tápiómente Táncegyüttes és az Edelweiß Kórus.
Ezúton szeretne a Kórus köszönetet mondani Guszmann Józsefné Erikának a pályázat benyújtásáért, a jelölésért és azért, hogy méltónak tartott minket ezen elismerés elnyerésére. Becze Dóra „tollából”, aki a csoport nevében vehette át a megtisztelő serleget. (szerk.)

Az önkormányzat szintén ezen a helyen szeretné háláját kifejezni az iskolavezető önzetlenül megírt pályázatáért. Megerősíti bennünk azt a hitet, hogy érdemes egy közösség tevékenységében aktívan részt venni még akkor is, ha nem mindig érezzük közvetlen környezetünk elismerését, hiszen mások látják azt. Az Edelweiss Kórusnak gratulálunk a kitüntetéshez és további szép eredményeket kívánunk!

Iskolai hírek

2010. 01.14-én társulási válogató játékos sportversenyen vettek részt iskolánk tanulói.
1999-ben született tanulók közül: Leib Dominik 2.
2000-ben született tanulók közül: Szalona Dzsenifer 1.
László Zsolt 1.
Kohl Krisztofer 3.
2001-ben született tanulók közül: Kerner Tamara 2.
Pencz Kornél 3. helyezést ért el. Az eredményeik alapján a gyerekek bekerültek a SÁIÓ válogatottba, amely csapat január 20-án, a Mohácson megrendezésre kerülő térségi döntőn képviselte a társulás iskoláit. A három iskola tanulói több napon keresztül együtt készültek a versenyre, melynek meg is lett az eredménye, mert 1. helyezést értek el. A gyerekek részt vehettek a február 7- én megrendezésre kerülő megyei versenyen is. A megye legjobb csapataival összemérve erejüket lelkesen küzdöttek. A végső összecsapásban 1 ponttal maradtak le a PTE I. számú Gyakorló Iskolája mögött, így 4. helyezést értek el. Gratulálunk mindannyiuknak, és Mártonné Juhász Editnek a felkészítésért.

Január 22-én a Magyar Kultúra Napján a mohácsi Park utcai Általános Iskola szervezésében vers- és prózamondó verseny zajlott. Iskolánkat Jókuti Bernadett, Jordán Blanka és Schipp Dominik képviselte. A csoportjukban 27 tanuló mérte össze tehetségét. A zsűri Bernadett teljesítményét különdíjjal jutalmazta. Gratulálunk neki és felkészítő kollégánknak, Kernerné Flódung Gabriellának.

Iskolánk az óvodával összefogva tartotta hagyományos farsangi bálját. A szervezést a szülői munkaközösség vállalta magára. Köszönetünket fejezzük ki a jelmezbáli tombolafelajánlásokért és segítségnyújtásért: a nevelőtestületnek, minden osztálynak, a Jókuti családnak, Pa-Bo-Fém Kft-nek, Kohl, Schipp, Jordán, Leib, László, Pencz, Gallo, Bereczki, Flódung, Ritzl, Bajnáczki, Friedrich családnak, Obert Ferenc és András családjának, Obertné Mettler Anikónak, Kerner Ferenc és Gábor családjának, Csibi Géza és Zoltán családjának, Takács László családjának, Takács Veronikának, Ferencz Emíliának, Obert Autószervíznek, Tűzoltóknak, a Rév-Ker Bt-nek (Obert Tamás), Schmidt Andreának, a nyugdíjas klubnak, Bagó Józsefnének, Csőkör Lászlónénak, Erdősné Schulteisz Bernadettnek, Varga Annának, Koller Szabinának, Szabó Ferencnének, Lichtmesz Bódognénak, Takácsné Buchhammer Ritának, Vidovic Maricának. Köszönjük a szervezést a szülői munkaközösségnek, és Bajnáczkiné Fazekas Veronikának. A takarítást az iskolai takarítónőknek.

"A Palotabozsoki Iskoláért Közalapítvány" köszönetét fejezi ki Babarczi Józsefnek, Guszmann Józsefnek és Ruppert Józsefnek, akik nagy összegű adományaikkal támogatták alapítványunkat.
Nagyon szépen köszönjük nekik és mindazoknak is, akik hasonló szándékkal fordulnak felénk. Számlaszámunk:50400106-11000561.
Továbbra is számítunk mindazokra is, akik megtiszteltek bennünket és SZJA-juk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel és a jövőben is így teszik.
Adószámunk:18310445-1-02.
Előre is nagyon szépen köszönjük.

A Német Önkormányzat farsangi délutánja

Német önkormányzatunk már évek óta farsang vasárnapján rendezi meg vidám délutánját. Ezen alkalmakkor próbáljuk meg feleleveníteni és megtartani azokat a hagyományokat, szokásokat, amik ehhez az időszakhoz kötődnek. Így fontos szerep jut a mókázásnak, vidámságnak, a maskarába öltözésnek, és nem utolsó sorban a farsangi fánk sütésének.
Február 14-én, vasárnap is így történt. A frissen sült fánktól illatozó Faluházba kisebb-nagyobb csomagokkal érkeztek az izgatott szereplők. Aztán elvonultak, hogy magukra öltsék jelmezeiket, és készüljenek a mókás előadásokra. A falu lakosságát terített asztallal, finom fánkkal vártuk, hogy így élvezhessék a farsangi műsort. Az előző évekhez hasonlóan, a mostani délután is nagyon vidám és szórakoztató volt. Mindezt köszönhetjük a Német Kórus, a Magyar Dalkör, a Nyugdíjasklub, a tánccsoportok és Jókuti Bernadett vidám jeleneteinek, dalainak, mókáinak, táncainak. Hálásak vagyunk azoknak, akik időt és fáradtságot nem kímélve jelmezeket készítettek, gyakoroltak és próbáltak, hogy előadásaikkal vidámságot hozzanak mindannyiunk szívébe.

(Krizmájer Ádámné)

A Nyugdíjasklub (és mások) hírei

Február 10-én nyugdíjasklubunk 22 fővel látogatott Dunaszekcsőre. A baráti fogadtatást-töltöttkáposzta, sütemények, csörögefánk- tánc és jelmezes szereplés követte. A jó hangulatú, vidám farsangi mulatságnak a hirtelen jött hóesés vetett véget.

A Német Kisebbségi Önkormányzat farsangi rendezvényén is hatalmas sikert aratott a nyugdíjasok „Répa-mese” előadása, igényes jelmezek, sok poén és egyéni alakítás tette emlékezetessé darabjukat.

Febr. 25-én filmvetítés lesz a farsangi rendezvényekről.
Febr. 27-én, Görcsönydobokán a Péter és Néró című előadást tekintik meg.
Márc. 4-én az éves program megbeszélése, elkészítése kerül sorra.
Márc. 11-én kirándulás, fürdés Szigetváron.

Kónya Béláné (Kati néni) szokatlan kéréssel keresett meg. Lánya elvesztése miatti bánatában is kötelességének érzi, hogy háláját és köszönetét fejezze ki az önkormányzati fiúk hó eltakarításáért, énekesek, tűzoltók közreműködéséért, a szomszédasszonyok (Klári, Kati, Ági, Marika) önzetlen segítségéért.

Palotabozsokon is elkezdődött a kampány (?)

Többször leírtuk, elmondtuk: egy község csak akkor fejlődhet, ha összetartás, egység, egymásért tenni akarás, az önös érdekek háttérbe szorítása jellemzi annak lakóit. Valljuk, hogy Palotabozsokon a lakosság többségére ez jellemző. Bíztatást, segítséget, támogatást kaptunk a lakosság részéről. Igaz, éreznünk kellett azt is, hogy voltak olyanok, akiktől elismerés, bíztatás soha, de kritika bőven érkezett. Szerintük mindig mást és mindig másképp kellett volna tennünk. A decemberi virágkosár- tönkretételt fiatalok meggondolatlan virtuskodásának tekintettük.
A mostani eset sokkal több ennél és előrevetíti az elkövetkező hónapok várható „kampánycélú” történéseit. Mi is történt valójában? Lakossági feljelentés érkezett a Környezetvédelmi Felügyelőségre, hogy a község megszüntetett szeméttelepére az önkormányzat (és mások) veszélyes hulladékot, építőanyagot hordanak. A feljelentőnek nyilvánvaló célja a testület, az önkormányzat ellehetetlenítése. Az eset elgondolkodtató, a tanulságokat le kell vonnia a testületnek, de a lakosságnak is. Részünkről elmondható, hogy saját javadalmazásunkról lemondva képeztünk önerőt a pályázatokhoz és minden lehetségest elkövettünk, hogy községünk fejlődjön, szebb legyen. Azt gondoljuk, ez többségében sikerült. Évről-évre pályázatok sokaságával és a lakosság aktív segítségével szemlátomást szépült falunk. Hosszú évek óta először pozitív mérleggel, pénztartalékkal kezdhettük a 2010-es évet. A már elnyert és folyamatban levő pályázataink révén a legsikeresebb év elé nézhetünk. Lehet, hogy éppen ez a probléma:
- talán nem mindenki örül a sikernek;
- a kézzelfogható pozitív változások nem kívánatosak bizonyos körökben;
- esetleg gond, hogy így történnek az elosztások;
- probléma, hogy elzárásra kerültek „csordogáló csapok”;
- hogy végre sikerült másokhoz hasonlóan a fejlesztésekhez tartalékot képezni;
- vagy irigység, személyes bosszú, vélt sérelem van a háttérben.
Sok a kérdés, s lehet az igazi nincs is a listán. De a cél egyértelmű: egy komoly környezetvédelmi bírsággal lehetetlenné tenni a testület munkáját, gátat vetni a további fejlődésnek.
Talán a választások közeledtével tudtunkra kívánják adni, hogy van, aki mást szeretne, a falu vezetését, irányítását másként, jobban tudná végezni. A testület eddig sem pénzért, anyagi előnyökért, presztízsért vagy elismerésért végezte vállalt feladatát. Mi a falunkért, az itt élő emberekért vállaltunk feladatot. Ha ezt rosszul tesszük, elfogadjuk a kritikát. Ha jobb programot, hatékonyabb gazdálkodást kínál más, úgy sértődés nélkül adjuk át helyünket. Sőt, minden értelmes, falunkat szolgáló kezdeményezést segítünk. Sajnos egy arcát elrejtő, névtelenségbe burkolózó „ember” rosszindulatú cselekedete a legnagyobb kárt a községnek, a lakosságnak okozza.
Tisztelettel kérjük a feljelentőt, gondolja át tettét!

Végezetül engedjenek meg egy középületekben gyakran olvasható idézetet Baross Gábortól: „Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz.”

Tisztelt Palotabozsokiak!
Hisszük, valljuk, tapasztaljuk, hogy községünkben sok az érték, sok az olyan ember, aki sokat ér, de, mint mondják, a búzában is előfordul a konkoly.
 

3. szám

Önkormányzati hírek

Tisztelt Palotabozsokiak!
Önök előtt is ismert tény, hogy évek óta a lakossági kommunális adó részét képezi a szemétszállítás díja. Amíg nem került horribilis összegbe, addig nem rótt hatalmas terhet sem az önkormányzatra, sem Önökre. Az idei évtől viszont az eddigi költségek közel háromszorosáért viszi el a mohácsi cég a szemetet, így a képviselő-testület kénytelen volt megemelni a kommunális adó összegét, amely most már éppen, hogy fedezi a háztartási hulladék szállítási költségeit. Ha a szemétszállító cég egyénileg kötött volna szerződést, 18500 Ft-ba kerülne házanként, függetlenül attól, kiteszi-e valaki a kukáját. Emiatt ezt a megoldást elvetettük. Próbáltuk figyelembe venni, hogy hányan élnek az ingatlanban, de higgyék el igazságos tehermegosztás nem lehetséges. Az önkormányzatnak még ezen kívül is számos feladatot kell ellátnia, amelyek forrásait máshol kell megkeresnünk. A kommunális adó díjszabásai 2010-ben az alábbiak:
- lakóingatlan, amelyben többen élnek: 16500,- Ft/év;
- lakóingatlan, amelyben nem laknak: 10000,- Ft/év;
- lakóingatlan, amelyben egyedül él valaki: 14000,- Ft/év;
- vállalkozás, amelyben elszállítandó hulladék keletkezik: a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. külön szerződést köt a szemét elszállítására, amelynek összegét a vállalkozó a költségeiből leírhatja.

Március 18-án, Mohácson az IC-ben Önkormányzati Fórumon vett részt az alpolgármester és a hivatal munkatársa, Hornungné Szélig Mária. Megtudták, hogy a munkanélküliségi ráta növekedésével nem nőnek a foglalkoztatás anyagi forrásai.

Az idei Falunap szervezése már elkezdődött: a kiállításon olyan Palotabozsokról elszármazott emberek tevékenységét szeretnénk bemutatni többek között, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Kérjük, aki úgy érzi, hogy családjában, rokonságában vagy ismerősei körében képekben bemutatható, elismerésre méltó teljesítményt nyújtó személy él Palotabozsoktól távol (vagy közel), adja hírül az önkormányzaton vagy bármelyik képviselőnek, sokat segít az információ-gyűjtésben.
Ugyanezen a rendezvényen divatbemutatót is szeretnénk tartani, amelyhez vállalkozó szellemű gyerekeket, ifjakat és felnőtteket keresünk korhatár nélkül. Aki úgy érzi, szívesen fellépne ezen a programon, kérjük jelezze az óvodában, ha ovis, iskolában, ha oda jár. A felnőttek az önkormányzaton vagy az iskolában jelentkezhetnek.

Iskolai hírek

Február 20- án 3 ötödik osztályos tanuló Kernerné Flódung Gabriella vezetésével Mindszentgodisán volt, ahol a megyei német vers- és prózamondó-versenyt rendezték. Az ötödik- hatodikos korcsoportban nagyon sok versenyző volt, de diákjaink így is szép eredményeket értek el. Jókuti Bernadett egy ponttal csúszott le a döntőbe jutásról. Schipp Dominik 6. helyezést, Lichtmesz Éva 4. helyezést ért el. Évi teljesítményével bejutott a Budapesten rendezendő országos versenyre. Gratulálunk mindannyiuknak és felkészítő kollégánknak is. További sikereket kívánunk.

Február 23-án került sor az 5. és 6. osztályosok hagyományos természetismereti versenyére. A társulás 5-6.-os tanulói évek óta mérik össze tudásukat a természettudományi tantárgyakból. Ebben a tanévben Dunaszekcsőn rendezték meg a vetélkedőt. Iskolánkat Balázs Norbert, Csőkör Máté, Jókuti Bernadett, Jordán Blanka és Leib Dominik képviselték. Szoros versenyben a második helyezést érték el, amihez nekik is, valamint felkészítőiknek- Mártonné Juhász Editnek és Friedrichné Fazekas Máriának –is gratulálunk.

A Kisfaludy Károly Gimnázium ez évben is megrendezte versenysorozatát. Három nyolcadikos tanulónk nagyon szép eredményeket ért el. Emmert Gergő kémiából 1., matematikából 2., fizikából 3. helyezett lett, Takács Gábor biológiából hozta el a 2. legjobbnak járó díjat. Az Emmert Gergő, Takács Gábor és Csibi Bence alkotta csapat a sport kvíz verseny 2. helyezettje lett. Emmert Gergő kiváló eredményei nyomán elnyerte a Kisfaludy kupát is. Gratulálunk a szép sikerekhez a versenyzőknek, valamint felkészítőiknek: Neumeiszter Hildának és Friedrichné Fazekas Máriának is.

Március 6-án Pécsett német vers- és prózamondó verseny volt alsós gyerekek részére. Iskolánkat Schipp Nikolett, Takács Bianka és Kohl Krisztofer képviselte. Felkészítőjük Becze Dóra volt. A gyerekek a versenyen szépen szerepeltek, büszkék vagyunk rájuk!
Március 10-én a Mohácsi Rendőrkapitányság munkatársa Kerék Szabina hadnagy drog prevenciós és bűnmegelőzési előadást tartott a felsős tanulóknak. Szó esett a legújabb kábítószerekről, hatásukról. A hadnagy filmvetítéssel mutatta be azokat a veszélyeket, melyek a drogfogyasztó fiatalokat fenyegetik. A gyerekeknek tetszett az előadás, bízunk benne, hogy hasznukra is válik.

Március 4-én és 5- én az alsó tagozatosok uszodalátogatáson voltak Mohácson. Mártonné Juhász Edit és Nyírőné Csibi Margit kísérték el a gyerekeket. Az első és második osztályosok belépőjét pályázati, útiköltségét alapítványi pénzből fizettük. Így ebben a tanévben már minden tanítványunk volt ingyen uszodában.
Március 16-án térségi mezei futóversenyt rendeztek Mohácson. Iskolánk tanulói a két tagiskola diákjaival együtt alkottak csapatot. Dobogós helyet ugyan nem értek el diákjaink, mégis elégedettek vagyunk eredményeikkel, és további sikereket kívánunk. A gyerekek felkészítője Mártonné Juhász Edit volt.

Január 18. és március 12. között Takács Veronika tanítási gyakorlatát töltötte az iskolában. A gyerekek nagyon örültek a fiatal tanító néninek, és a tantestület is szívesen fogadta a fiatal kollégát. Legnagyobb óraszámban az alsó tagozaton tanított, de megismerkedett az 5. és 6. osztályosok magyar tantervével is. Mentorai Ferencz Emília, Nyírőné Csibi Margit és Kernerné Flódung Gabriella voltak. Veronika megismerte az iskolai élet mindennapjait, ügyesen, érdeklődve, a tanácsokat megfogadva tervezte és tartotta óráit. A tantestület egyöntetű véleménye szerint Veronikából kiváló pedagógus lehet. Ehhez kívánunk sok sikert!

1848. március 15-ére emlékező műsort az 5. osztályosok adtak az iskola aulájában. Dicséretet érdemelnek ők és az osztályfőnökük is, Kernerné Flódung Gabriella. Komoly, az alkalomhoz méltó előadásukra sajnos néhány érintett szülő kivételével csak az iskolások voltak kíváncsiak, bár, ha számukra nem lett volna kötelező a részvétel, lehet, hogy ők sem jönnek el. Elkeserít bennünket, hogy jó néhány megemlékezés, műsor teljes érdektelenségbe fullad. Pedig ez alkalommal még a kerti munkák sem lehettek égetőek, hiszen hó borított mindent. Kérjük, ha van ötletük arra vonatkozólag, hogyan lehetne szélesebb körben a lakosokat bevonni, ossza meg velünk!

Hírek, röviden

Az önkormányzat ezúton fejezi ki köszönetét Varga Istvánnak, aki az önkormányzati traktor megjavításában vállalt oroszlánrészt, s munkájáért nem várt ellenszolgáltatást.

Március 11-én 20-an, többségében nyugdíjasok, a sombereki templomban nagyböjti lelkigyakorlaton vettek részt.

Március 20-án a Majsi Kisebbségi Önkormányzat rendezvényén lépett fel a Trió. (Koller Józsefné, Heilmann Jánosné, Ginter Péter). Ginter Péter bácsi ezen kívül még pánsíp muzsikájával is elbűvölte a közönséget.

Március 22-én a temetőben társadalmi munkát végzett egy csomó lelkes helyi lakos, a tavaszra és a Húsvétra készülődés jegyében. Nagyon szép rendet raktak a hatalmas területen. Dicséret illeti az önkormányzat dolgozóit, az „Út a munkához” programban résztvevőket valamint az alábbi „önkénteseket”: Balogh Gáspárné, Csibi Imréné, Csibi Lázár, Daradics Antalné, Friedrichné Csibi Valéria, Friedrich Noémi, Guszmann Ferenc és Guszmann Ferencné, Jordán József és Jordán Józsefné (Petőfi u.), Müller Józsefné, Peterke Sándorné, Treszner Ignácné. Nélkülük nem valósulhatott volna meg ezen a napon a temető megszépülése.

Nagypénteken (ápr. 2-án) 1700-kor Keresztúti ájtatosság lesz mindenkinek. Gyülekező a Kálváriadombon.

Kedves Gyerekek!
Ha van kedvetek klasszikus gitárleckék tanulásához, most itt a remek alkalom! Hajdú Róbert iskolánk volt tanulója szívesen tartana gitároktatást olyan gyerekeknek, akiknek kedvük lenne ehhez és gitárt tudnának beszerezni, no meg idejükből is áldoznának erre. Mert Robi szívesen hozna áldozatot a siker érdekében. Saját bevallása szerint hatalmas önfegyelmet adott számára a gitáron való játszás képességének megszerzése. Most már minden csak rajtatok múlik. Robi telefonszáma: 0630/240-2590.

A Nyugdíjas Klub hírei

A Nyugdíjas Klub március 12-én egy kellemes napot töltött a Szigetvári Gyógyfürdőben. A gyógyulás, pihenés közben beszélgettünk, énekelgettünk-fiatalodtunk. Hazafelé jövet elköltöttük estebédünket. A férfiak kedvesen köszöntötték a hölgyeket a nőnap alkalmából. Köszönjük figyelmességüket!

Nyugdíjas Klub hölgytagjai

A Húsvét utáni csütörtökön, április 8-án locsolás és filmvetítés (Passió) lesz a klubtagok programja.

Április 15-én, az autópályán Bátaszékre utaznak, ott felkeresik a temetőt, megtekintik a tájházat és látogatást tesznek az alsónyéki református templomban.

Április 22-én A jó pásztor című filmet tekintik meg, amely egy 1956-ban meggyilkolt pap életéről szól.

Az alábbiakban egy Palotabozsokról elszármazott Úr, Gungl Ferenc nyugalmazott igazgató tanár visszaemlékezéséből szeretnék egy olyan részletet közreadni, amely pontosan bemutatja a kb. 70 évvel ezelőtti képét községünknek. Megrendítő számomra, hogy egy 75 éves bácsi (aki azóta is, hogy innen elkerült rendszeresen hazalátogat falujába), hogyan tudja ilyen pontosan felidézni gyermekkora helyszínét. A malomban lakott családjával, amelynek nagyapja, Kerner Ferenc volt a tulajdonosa.

Szülőfalum

„Észak-déli fekvésű a legszebb község, az én szülőfalum. Baranya megyei szalag település. Én nem úgy tekintem, mint Petőfi az „Alföldet” vagy Radnóti „Nem térkép e táj” kezdetű költeményében szülőföldjét. Én 8-10 évesen (ma 75 évesen mankómmal) a vasútállomás síneinek túlsó oldalán a partra felkapaszkodva, délnyugat felé nézve a jelenlegi Kossuth utcára tekintve egymás felett két házsort láttam. Hasonló látható az új temető ravatalozójától északnyugat (Véménd) felé. Elöl a lakóépület, majd a második soron az istálló és pajták láthatók, közben a nyári konyha, füstölő, disznóólak, tyúkólak.

A községet átszelő patak Véménden ered, nagy esőzések idején fát, gerendákat hozott magával a víz. Községünk két nagy hídja felett is átfolyt ilyenkor a hordalék. A patak két partján a község lakosságát szolgáló kisiparosok, kiskereskedők laktak: kovácsok, szíjgyártó, asztalos, bognár, borbély stb. A katolikus olvasókört, tűzoltószertárt is itt találhattuk. A patak nyugati részén a jelenlegi Kossuth utcában hentesek, kereskedők, bikaistálló, mázsaház, községháza, jegyzői lakás, plébánia, kolostor óvodával, iskola, hitelszövetkezet, tejcsarnok, posta található. A község közepén a római katolikus templom, attól délre a hősök kertje épült. A Promenád közepén a hősök szobra áll, a talapzatán az I. Világháború hősi halottainak neve szerepel márványtáblába vésve. A kertben annyi fenyőt és vadgesztenyefát ültettek, ahány hősi halottja volt a községnek. (Kár, hogy a kertbe oda nem illő épület építését engedélyezték.)

Elnézést kérek olvasóimtól, ha az utcák vonatkozásában tévedések szerepelnek írásomban, hiszen visszaemlékezésem az 1930-1940-es évekre nyúlik.

A község külterületén a Czimmer és Schneider vízimalmokat említeném meg, s a kettő között található a Mária kápolna, mely a község zarándok helye volt, s forrás ered a kápolna tövében. Meg kell említeni a Rókus kápolnát a község déli szélén, a dombon. Ez a pestisjárvány elmúltával, az életben maradottak fogadalmából épült. Megfogadták, hogy kézi erővel hordják össze a téglákat, a fejük tetején. A búcsújának napja augusztus 16-a. Az Új utca végén a Rókus kápolnával egy irányban volt egy téglaverő és égető. A patak nyugati oldalán épült a Metz vízimalom. A vízimalmok családi vállalkozásban működtek. A község vasútállomás felé eső részén volt a Kerner hengermalom. Először vízimalomként működött, majd szívógázmotoros meghajtással. Kétszeri bővítés után áttértek a villanymotoros meghajtásra. Említést érdemel Ribli Antal főmolnár, Lakatos György, Leib Rudolf, Ribli István molnárok, akik alkalmazottak voltak. A községet két, nagyjából párhuzamos utca jellemezte, kelet felé az állomásra vezető, s a temető melletti utcák. A legjelentősebb része a több mint 100 éves vadgesztenye sor, mely a községházától és az olvasókörtől a templomig vezet.” (Terveink szerint még közlünk részleteket a visszaemlékezésből a Krónika későbbi számaiban.)

Ezúton kívánunk Minden Kedves Olvasónknak Szép és Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

A végén álljon itt néhány locsolóvers, talán a fiúk közül néhányan hasznosítani tudnak belőlük.

Én kis kertész legény vagyok,
Rózsavízzel locsolkodok.
Úgy locsolom a lányokat,
Mint kertész a virágokat.

Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!

E szép házba nyitottam,
Nefelejcset találtam.
Nem hagyhatom hervadni,
Meg szabad-e locsolni?
 

4. szám

Önkormányzati hírek

Az elmúlt években községünk tönkrement, rossz állapotú járdái az ún. TEKI, CÉDE vagy TEÚT pályázatok segítségével nagyrészt megújulhattak. Idén azonban a fenti lehetőségek nem állnak rendelkezésünkre. Mi viszont továbbra is szeretnénk, ha további szakaszokat tudnánk felújítani. Így a képviselő-testület az alábbi döntést hozta ebben a témában. Előzetes egyeztetést követően kétféle lehetőség is számba vehető:
1.) Ahol az ingatlan tulajdonosa nem vállalja a tönkrement járda helyett az új járda megépítését, az önkormányzat saját erőforrásaiból elkészíti, ha a tulajdonos az anyagköltséget befizeti.
2.) Ha valaki maga szeretné elkészíteni (vagy készíttetni) a járdát és anyagköltségeiről számlát hoz az önkormányzatra, bruttó 4000 Ft/m2 árat fizet ki ezért az önkormányzat. Ami fontos, hogy előzetes egyeztetést követően kerüljön sor egyik vagy másik megoldásra attól függően, hogy Önök számára melyik módozat kivitelezhető.
Március 30-án, Kiskutason tartották a Magyar Önkormányzatok Szövetségének összejövetelét, amelyen községünket képviselve Jordán József vett részt. Az 1000 lakosnál kisebb létszámú települések polgármesterei, képviselői a kistelepülések gondjairól, problémáiról, a fogyatkozó és öregedő lakosság helyzetéről értekeztek.
„Csodálatos erdős-dombos, pici, turizmusra és gyümölcstermesztésre szakosodott, rendezett település, mely „Kiskutas befogad és átölel” szlogennel fogadta a 150-200 ideérkezőt. A szép, virágos utcák, a megújult terek, középületek a lakosság összefogásának, a közösségi munkáknak, a kistérség, a Megyei Közgyűlés segítségének köszönhető. Az összefogást, a közösségért végzett munkát mi sem példázza jobban, mint hogy a lakosság disznót vágott és helyi specialitásokkal kínálta vendégeit. Gémesi György, a MÖSZ elnöke köszöntötte a kistelepülések vezetőit. Városi polgármesterként is hangsúlyozta, hogy a 3200 magyarországi település közül a kistelepülések vannak a legnehezebb helyzetben. A közszolgáltatások - posta, vasút, buszközlekedés, egészségügy, oktatás és egyéb intézmények – sok helyen már nem vehetők igénybe, mert már nincsenek. Az állattartás, kertművelés megszűnése az önfenntartás feladását jelenti. A MÖSZ célja a túlélés segítése és egy legalább középtávú terv elkészítése, mert a vidék felhajtóerő, minden községre szükség van.
„Minden település érték, megóvása, létfeltételeinek biztosítása a kormányzat alapvető feladata. Az összevonások a további elsorvasztást, elnéptelenedést eredményezné.” - hangsúlyozta dr. Fábián Zsolt a MÖSZ főtitkára.
„Vegyük kezünkbe sorsunkat”, hangsúlyozták azok a községvezetők, akik példaként sorolták azokat a kezdeményezéseket, törekvéseket, melyek munka- és kereseti lehetőséget, esetenként pénzforrást jelentenek a nélkülöző lakosságnak, a településnek. Pl. Rozsályon megtermelik a helyi napközinek, kereskedéseknek a zöldséget, egyéb élelmiszert, kenyeret sütnek, lekvárt főznek. Panyolán a helyben előállított élelmiszereknek helyi piacot hoztak létre, de interneten keresztül is értékesítenek. Egerág őshonos baromfifajták génmegőrző mintafaluja lett, a gödöllői Intézet segítségével. Pusztaföldvár 65 fő közmunkást foglalkoztat, konyhakertet, gyümölcsöst gondoz, sertést hizlal. Egy pék kenyeret, péksüteményt süt az intézmények részére. Általuk előállított energiafűzzel fűtik az intézményeiket.
A MÖSZ célja egy átfogó falumegújítási program elindítása. Ehhez az alábbi feltételek szükségesek:
- Jogszabály módosítás: gazdák termékeinek piacra juttatása. Falusi vendéglátók saját termékeinek értékesítése, kedvezményes adózás vagy adómentesség.
- Foglalkoztatás: szociális támogatási rendszerek módosítása, önkormányzat foglalkoztatási lehetőségének könnyítése. „Út a munkához” program kiterjesztése.
- Pályázati rendszer: segítse a települési szintű önellátást, önfoglalkoztatást. Kisvállalkozások (helyi) jogszabályi könnyítése.
- Oktatás: a szükséges ismeretek oktatásának és feltételeinek biztosítása. A szociális segély feltétele legyen az oktatásban való részvétel.
- Biológiai alapok: az állam biztosítsa a megbízható, jó minőségű, egészséges állat- és növényfajták megőrzését.
- Közbiztonság: rendőri-, mező-, erdő- és polgári szolgálat megerősítésével szigorú büntetésekkel javítani kell.
- e-ügyintézés elterjedése: az önkormányzatokon és hivatalaikon keresztül biztosítsa az elektronikus ügyintézés és az internet-szolgáltatás lehetőségének műszaki- és humán feltételeit.”

(Jordán József)

Április 12-én Friedrich Péter és Jordán József Bátaapátiban a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatóján vett részt.

Hírek, röviden

Köszönetünket fejezzük ki Márton Zoltánnak a seprőgép önkormányzati kistraktorra való felszerelésében végzett munkájáért. A gép tevékenysége által még szebb lehet környezetünk, s ez örömmel tölt el bennünket.
Hálásak vagyunk Guszmann Józsefnek is, aki nagyon szép kerékpártárolókat készített a Faluház, az orvosi rendelő és a Községháza elé, s munkadíjának elég nagy hányadát az iskolai alapítványnak ajánlotta fel.
Március 31-ére, a megígért határidőre elkészült az autópálya és még aznap az „avatási ünnepséget” követően átadták a forgalomnak. Most érezzük igazán azokat a lehetőségeket, amelyek az autópálya használatával megnyílhatnak előttünk: az eddig „távol levő” települések gyors megközelítése; minőségi körülmények közti autózás. Vajon teremtődik-e munkalehetőség? Erre a jövő adja meg a választ.

Április 9-én a Tűzoltóegyesület éves közgyűlést tartott, ahol Obert Péter elnök beszámolt az elmúlt évi eseményekről, pályázatokról valamint ismertette az idei terveket, pályázati lehetőségeket. Virággal köszönte meg Hellebrand Józsefnének éveken át tartó szervező, pályázatíró és a többi hasznos tevékenységét, amelyet az egyesület érdekében végzett. Ezt a munkát a jövőben Obert Péter és Dr. Dávid Sarolta végzi.
Április 10-én Bátaszéken, Bukovinából elszármazottak részére tartottak borkóstolással egybekötött versenyt, ahol Palotabozsokiak is megmérették borukat. Csibi Lőrinc finom nedűjét bronzéremmel jutalmazták, amihez mi is gratulálunk.
Hajdú Robi továbbra is számít gitározni vágyó fiatalokra. Már vannak jelentkezők, de még 3-4 ilyen ifjú emberre lenne szükség a kurzus elindításához. Kérjük jelentkezzetek a 0630/240-2590 telefonszámon vagy személyesen!
Április 29-én 17.00-kor, az óbudai Textilmúzeumban nyílik meg a „Hordozókendő és női sorsok” című kiállítás, melynek megnyitóünnepségén községünket képviseli az Obert-Takács család, Horváthné Gizike, Szalona Jánosné, Jordánné Schneider Mária. Velük tart Véméndről Falkné Jordán Erzsébet is.
A nyugdíjasklub kirándulást szervez május 6-án 1400-tól Bátaszékre autópályán való utazással. Bárki jelentkezhet május 5-ig a Polgármesteri Hivatalban Hornungné Szélig Máriánál. A részvételi költség 200 Ft. A program során meglátogatják a bátaszéki Tájházat és fagyiznak az Illés cukrászdában.

Herkules bonbon

Az amatőr színjátszó csoport április 24-én tartotta Herkules bonbon című bemutatóját. A szereplők nagy izgalommal készültek az előadásra, mely a hagyományoktól eltérően több műfajban, rövid jelenetekkel és zenei betétekkel volt fűszerezve.
Úgy gondoltuk, hogy minden korosztálynak szolgálunk meglepetésekkel. Gondolva a legifjabb nézőkre két mesét is előadtunk. A Hóweiss und die sieben törpök, valamint a The malac’s and the wolf című történeteket mindenki számára érthető módon jeltolmácsok segítségével adtuk elő. Előadásunkra vendégeket is hívtunk. Ruff Ágnes és Bódis Gergely három dallal kápráztatta el a közönséget. Jeleneteink között szerepelt a Nehéz nyelv a magyar, A kis Bözsike, néhány villámtréfa. A legnagyobb sikert a Herkules Bonbon című jelenetünkkel arattuk. Ahogy azt már tőlünk megszokhatták, bonyodalom, félreértés bőven akadt benne. A ráhangolódás miatt édességgel kínáltuk érkező vendégeinket, ugyanis a jelenetben kiemelt szerepet kapott az édesség. A híres feltaláló kétféle bonbont kínált megvételre. Az egyik dobozban jó kedvre derítő cukorkák rejtőztek, míg a másikban levő édességtől megnőtt a fogyasztók érdeklődése az ellentétes nem iránt. A bosszúra szomjas titkárnő kicserélte a két doboz tartalmát, ettől kezdődtek a bonyodalmak. A jegyszedők állítása szerint (akik belépéskor kínálták az érkezőket) a műsor után megnőtt az érdeklődés az egyik doboz tartalma iránt. Úgy gondoljuk, mindenki jól érezte magát az előadáson, tisztelettel köszönjük az érdeklődést, a gratulációkat, a segítséget.
Segítőink közül ki kell emelnem Steiner Ferencet, akinek a közreműködése nélkül nem tudtuk volna megtartani előadásunkat. A főpróbán derült ki, hogy a csoport által vásárolt térmikrofonok, vezetékek, eltűntek, csak az üres dobozok voltak meg. Feri a hiányzó eszközöket sajátjaival, és a Somberekről kölcsön kapott mikrofonokkal pótolta, rengeteg időt, energiát áldozva arra, hogy bemutatónkat megtarthassuk. Nagyon hálásak vagyunk önzetlen segítségéért.
Kérünk mindenkit, aki információval szolgálhat az eltűnt mikrofonokkal, vezetékekkel kapcsolatban, értesítsen bennünket!

(Guszmann Józsefné)

Iskolai hírek

Márc. 25-én Szalona Dzsenifer a Mohácsi Utánpótlás Kézilabdacsapat tagjaként a Kaposváron rendezett kézilabda kupán 1. helyezést ért el. Így a régiós versenyre is tovább jutottak.
Ápr. 10-én Székesfehérváron rendezték a régiós kézilabdatornát az utánpótlás csapatok közül Tatabánya, Mohács MUKSE, Székesfehérvár, és Tamási csapatainak részvételével. A MUKSE 1. helyezett lett. Tanítványunk Szalona Dzsenifer részt vehet az országos versenyen is.
Április 16- án Dunaszekcsőn rendezték az Ákos Jánosné vers- és prózamondó versenyt. Alsós próza kategóriában Szalona Dzsenifer 1. helyezett lett. Felkészítője Nyírőné Csibi Margit volt. A felsős versmondók közül Jordán Blanka a harmadik díjat nyerte, Schipp Dominik különdíjban részesült. Felkészítőjük Kernerné Flódung Gabriella volt. Gratulálunk a versenyzőknek és a kollégáknak!
Április 21-én az óvodások az általános iskola könyvtárába látogattak. Megismerkedtek a mesekönyv-készlettel, megtanulták, hogyan kell a könyvtárban viselkedni, hogyan kölcsönözhetnek könyveket. Zenét és verset hallgattunk együtt, majd a gyerekek egyik kedvencéről, Micimackóról kerestünk érdekességeket. Minden ovis megnézhette a neki tetsző könyveket. Búcsúzóul kis ajándékot kaptak a gyerekek. A program az óvónők javaslata alapján jött létre, de máskor is szívesen látjuk a kicsiket az iskolában. Ebben a tanévben már több közös programunk is volt. A barkácsdélután és a jelmezbál után a könyvtári ismerkedés is a két intézmény kiváló kapcsolatát mutatja.

Április 22-én a „Föld napja” alkalmából a pécsi Közút Zrt. felhívására szemétszedést szerveztünk minden iskolás részvételével. Az akció keretében igyekeztünk az egész település minden közterületét, árkát megtisztítani az oda nem való hulladékoktól. A fenti cég biztosított ehhez láthatósági mellényeket, kesztyűt és hulladékgyűjtő zsákokat. Nem titkolt célunk volt, hogy tanulóinkat arra késztessük, ne dobálják szanaszét a szemetet, jobban vigyázzanak tiszta, rendezett környezetünkre.
Április 24-én Pécsváradon került megrendezésre a Német Nemzetiségű Fúvószenekarok Találkozója. A rendezvényen zenekari tagként részt vett Steiner Patrik, Kerner Kevin, Lichtmesz Éva, Kerner Alex és Jordán Roland. Teljesítményükért kiemelt arany díjat kaptak, és továbbjutottak az országos megmérettetésre is. Gratulálunk mindannyiuknak, és további sikereket kívánunk a gyerekeknek és Dobos József tanár úrnak is.
Április 26-án többszöri halasztás után az időjárás végre kedvezett a társulás atlétika versenyzőinek. Többszöri halasztás után végre megtarthatták Dunaszekcsőn az atlétika versenyt. Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el. I. korcsoportban Bagó Dzsenifer és Kerner Tamara 1., Pencz Kornél és Horváth Kevin 2. helyezést ért el. A II. korcsoportosok közül Leib Dominik 1., Jókuti Bernadett 2., Barabás Nadin 3. helyezett lett. A II. korcsoportban Babos Vince 2., Lichtmesz Vivien 3. helyet szerzett. A IV. korcsoportosok közül Szabó Cintia 1., Bajnáczki Barbara 2., Horváth Dávid 3. helyezést ért el. A SÁIÓ válogatottba kerültek még: László Zsolt 4., Flódung Gábor 6., Linder Barbara 4. és Gallo Felícia 5. helyezésével. Gratulálunk tanítványainknak és felkészítőjüknek Mártonné Juhász Editnek.
Május 2-án du. 3.00-kor tartjuk Anyák napi műsorunkat az óvodások és iskolások szereplésével. Kérjük, ne csak azok a szülők, nagyszülők látogassanak el a Faluházba, akiknek gyermekei, unokái szerepelnek, hanem mindenki, aki egy kis meghitt együttlétre, köszöntésre vágyik ezen a délutánon. Amellett, hogy elvárjuk Önöket műsorunkra, fogadják szeretettel az alábbi verset Anyák napjára.

Szakály Dezső: A leghatalmasabb

Nem az a leghatalmasabb, aki ország-világ ura.
Nem az a leghatalmasabb, aki szelek, tengerek fölött uralkodik.
Nem az a leghatalmasabb, akinek a legtöbb öldöklő fegyvere van,
az sem, akinek legnagyobb a kincse, gazdagsága,
hanem az a leghatalmasabb, aki embert szül a világra.

(Guszmann Józsefné és a szerk.)
 

5. szám

Önkormányzati hírek

Rövidesen elkészül a 22 személyes busznak épített garázs. A Kossuth utca Véménd felé eső részének jobb oldala is megújul mintegy 200 m-es szakaszon.
A térburkolást pályázat révén szeretnénk folytatni a református templom és a katolikus plébánia előtti területen, közel 130 m2-en. Biztosan észrevették, hogy az orvosi lakás bejáróját is leburkoltattuk, mivel nagyon csúnya volt.
Megtörtént a szeméttelep rekultivációja, amely azt jelenti, hogy ettől kezdve már lehetetlen ott szemét elhelyezése, igen kemény környezetvédelmi bírságot von maga után bármilyen illegális szemétlerakás. A tervek szerint Bátaszékre hordják el a szeméttelep tartalmát.
A jegyzőnk, Friedrich Péter Balatonkenesén, KÖSZ közgyűlésen vett részt, amelynek témája a kistelepülések jövője volt. Bár néhány meghívott előadó amiatt nem tudott megjelenni, mert az új országgyűlés eskütételén kellett részt vennie.
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a nemrég vásárolt tájház tetőjének átrakásához és Palotabozsokról egy rövid bemutatkozó készíttetéséhez.
Terveink szerint a közeljövőben utcanév táblákat helyezünk el az útkereszteződésekben az idegenek jobb eligazodása céljából, amelyre szintén pályáztunk.

Hírek, röviden

A Német Nemzetiségi Vegyeskórus majálisra, Marázára kapott meghívást. Péter bácsi és Marci bácsi egyéni produkcióikkal is elvarázsolták a közönséget. Kiváló vendéglátásban és –szeretetben részesültek.
Május 1-jén szinte minden lányos háznál feldíszített májusfa díszelgett annak jeleként, hogy az ott lakó kislány valakinek kedves. Ezeket a fákat „táncolják ki” Pünkösd másnapján a lovasok és táncosok közreműködésével.

Május 2-án délután Anyák napi műsort tartottunk. Az ovisok is bátran, édes beszédhibákkal, de egyértelműen köszöntötték anyukájukat, nagymamájukat. Az 1-2. osztályosok meg olyan felnőtt módon tették ugyanezt, mintha nem egy, hanem sokkal több év különbség lenne köztük, s az előttük fellépők között. Jó volt látni, hogy sok olyan néző volt kíváncsi műsorukra, akinek nem szerepelt hozzátartozója. Szép emlékek maradtak az igazgatónő köszöntőjének gondolatai is.

Május 15-én a Német Nemzetiségi Vegyeskórus Tolnán, minősítő versenyen vett részt. Nagy sikert aratva arany minősítést nyert, amely azt mutatja, hogy még mindig etalon a nemzetiségi kórusok között.
Pályázaton nyert a Tűzoltóegyesület egy 27 LE-s kistraktort, meg szivattyú berendezést.

Iskolai hírek

Április 28-án rendezték a Muskát József matematika versenyt. Iskolánk 10 tanulója vett részt a versenyen. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Takács Bianka 4. osztályos tanuló, aki 1. helyezést ért el. László Zsolt és Emmert Gergő 5., Takács Gábor 6. lett. A Kisiskolák versenyében iskolánk 1. helyezést szerzett, ezzel elnyerte a vándorkupát. Az összes induló iskola közül az 5. helyezést érte el intézményünk. A csapatok versenyében a 4. és a 8. osztályos csapatunk a 2. helyen végzett. A csapat további tagjai: Schipp Dominik, Basa Bella, Csőkör Máté, Gallo Felícia, Steiner Patrik és Kerner Kevin voltak. Mindannyiuk teljesítménye hozzájárult ehhez a szép eredményhez. Felkészítőik Friedrichné Fazekas Mária és Guszmann Józsefné voltak.
Április 29-én a Mohácsi Brodarics Általános Iskolában rendezett területi anyanyelvi versenyen Takács Bianka 6., László Zsolt 7. helyezett lett. Csapatban 4. helyezést értek el. Nyírőné Csibi Margit készítette fel őket a megmérettetésre.
A márciusban rendezett Hevesy megyei kémiaversenyen Emmert Gergő 8. helyezést ért el. Felkészítője Neumeiszter Hilda volt. A februárban rendezett Zrínyi Ilona matematika versenyen iskolánk legeredményesebb tanulója 46. helyezéssel László Zsolt volt. Felkészítője Guszmann Józsefné
A Mohács város és térsége tavaszi atlétikai versenyeinek eredményei: (a versenyen SÁIÓ vegyes csapat indult).
4 próba lány csapat 1. helyezés (Csapattagok: Linder Barbara, Lichtmesz Vivien, Gallo Felícia)
3 próba lány csapat 4. helyezés (Barabás Nadin, Jókuti Bernadett)
2 próba lány csapat 3. helyezés (Bagó Dzsenifer, Kerner Tamara)
Egyéni összetett versenyben Kerner Tamara 2. helyezést ért el.
4 próba fiú csapat 2. helyezés (Babos Vince)
3 próba fiú csapat 4. helyezés (Flódung Gábor, Leib Dominik, László Zsolt)
2 próba fiú csapat 2. helyezés (Horváth Kevin, Pencz Kornél)
Egyéni összetettben Pencz Kornél 3. helyezés
Egyéni versenyszámokban is szép eredmények születtek:
Bajnáczki Barbara súlylökésben 2., kislabda-hajításban és 300 m-es gyorsfutásban 3. lett.
Gligorovics Nikoletta 1500 m-es síkfutásban 1. helyezést ért el.
Szabó Cintia 100 m-es gyorsfutásban 2., távolugrásban 3. lett.
Lichtmesz Vivien Távolugrásban 1., kislabda-hajításban a 2 legjobb eredményt érte el.
Linder Barbara Távolugrásban és 60m-es gyorsfutásban lett 3.
Gallo Felícia kislabda-hajításban a 3. legjobb volt.
Babos Vince 60 m-es gyorsfutásban 3. helyezést ért el.
Felkészítőjük Mártonné Juhász Edit volt.

Május 14-én gyermeknapot szervezett a Daganatos Gyermekekért Alapítvány. A Budapesti rendezvényre iskolánk tanulóját, Jókuti Dánielt is meghívták. Dani előzetesen pályázatot nyújtott be az alapítvány felé, melynek eredményhirdetésére is itt került sor. Sajnos Dani kórházi kivizsgálása miatt nem tudott részt venni az eseményen. Bízunk benne, hogy a pályázat elbírálása kedvező volt, és eredményéről tájékoztatnak bennünket.
Május 10-én Véménden rendezték a kisiskolák térségi labdarúgó döntőjét. Az Emmert Gergő, Obert Szabolcs, Horváth Dávid, Kerner Kevin, Spitz János, Leib Dominik és Babos Vince alkotta csapat 2. helyezést ért el. Felkészítőjük Mártonné Juhász Edit volt
Az április végén rendezett Bozsik-kupán iskolánk 3 tanulója vett részt. Leib Dominik, Flódung Gábor és Pencz Kornél csapata 2. helyezett lett.
Május 13- án Pécsett rendezték a megyei atlétikai diákolimpiát. A SÁIÓ csapat tagjaként Gallo Felícia, Linder Barbara és Lichtmesz Vivien vettek részt a megmérettetésen, és aranyéremmel tértek haza. Felkészítőjük Mártonné Juhász Edit volt. Teljesítményükkel az országos döntőbe is bejutottak, melyet Budapesten rendeznek június 3-án.
A Kálti Márk országos történelemversenyen Jordán Blanka 5., Leib Dominik és Spitz Mónika 6., Basa Bella 14. helyezést ért el. Felkészítőjük Nyírőné Csibi Margit volt.
A TITOK Oktatásszervező BT. német nyelvű országos levelező versenyen a Kerner Kevin, Kerner Martin, Steiner Patrik és Spitz János alkotta csapat 1. helyezett lett. Felkészítőjük Kernerné Flódung Gabriella.

Minden versenyzőnek, valamint a felkészítőknek gratulálunk és további sikereket kívánunk.
Május 12-én meglepő hírrel kereste fel az iskolát Stefan Kreulinger vállalkozó. 560 Eurot ajánlott fel, amit az óvodásokra és kisiskolásokra fordíthatunk. Az óvodások a német könyvkészletüket szeretnék bővíteni, az iskolások kirándulásra fordítják a pénzt. Nagyon hálásak vagyunk Kreulinger úrnak az adományért.
Az országos német vers- és prózamondó versenyen iskolánkat Lichtmesz Éva képviselte. Évi a szoros versenyben 5. helyezést ért el nyelvjárás kategóriában. Nővére, Magdolna 4. lett. Gratulálunk a lányoknak és édesanyjuknak a felkészítésért.

(Guszmann Józsefné)

A Nyugdíjasklub hírei

„Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az M6-os autópálya a falunk határát szeli át. A nyugdíjasklub és a Polgármesteri Hivatal szervezésében 30-an tettünk kirándulást a négy alagúton át Bátaszékre. A tájat, ami korábban rejtve volt előttünk, most tavaszi szépségében láthattuk. Bátaszék szomszédos város lett, így, ami korábban egy órát tartott, most percekig. Már korábban láttuk a csodálatos templombelsőt, most a szép rendezett környékét és utcáit. Megnéztük a Tájház remek kiállításait. A néprajzi gyűjtemény bemutat egy polgárosodó, gazdag német szobát, szépen elrendezett székely és felvidéki berendezést, ruházatot, felszerelést. Csodálatra méltó és megható a székelység vándorútját bemutató dombormű sorozat. Az épület alatti pincében a templom melletti ásatásokból származó leletek: szobrok, oszloptöredékek, múzeumi tárlókban érmék, edények és más emlékek mutatják a táj múltját. Sok más érdekesség látható még, ezért a közelsége miatt ajánljuk, nézzék meg, ha arra járnak, érdemes!
Végül az Illés cukrászdában jót fagyiztunk. Köszönet Polgármesteri Hivatal készséges szállításáért.”

A nyugdíjas klub tagjai és a kirándulók

A klub közeli terveinek része a „Munkácsy-Trilógia” Pécsett történő megtekintése.
A sombereki klub meghívásának is eleget szeretnének tenni, bár annak pontos ideje haláleset miatt még nem tisztázódott.

Gungl Ferenc visszaemlékezései (Részlet)

Barátaim, játszótársaim
A sarkiak (Eck) a felsőhíd és a vasútállomás közötti gyereksereg. Nem tudom, hogy hányan élnek még közülük, de megérdemlik a megemlékezést. Név szerint: Egervári István és Anna, Müller Ferenc és Anna, Andebank Katalin, Trabert Katalin és Éva, Pflug József és Ferenc, Krutki József, Aszmann Katalin, Rittlinger Ferenc és Márton, Speizer János és Erzsébet, Zimmermann Katalin, Gungl Ferenc, Heilmann János, Heilmann Boldizsár, Martini Gábor és János. Különböző csínytevésekben elsősorban a fiúk jártak élen. A vasútállomás felett összeomlott pincéket bontottak ki a nagyobbak, s azokban barlangot (Höhle) alakítottunk ki, szalmát hordtunk be. Ezek voltak az erődítményeink, őrség is volt. A fiúcsoport egy része Krutki Jóskával az élen, mivel apjának gyógyszert kellett a patikából hozni, rendszeresen Véméndre gyalogoltunk a patak partján. Nyáron gátat építettünk a „Krautgarten”-en, segítettek a véméndi út mellett lakó fiatalok is. Télen az állomástól indulva a hídig csúszott a szánkónk. Arra is képesek voltak a nagyobbak, hogy elhozzák a présházak mellett tárolt kéttalpú Hordó szállítására alkalmas) tákolmányt, amelyre deszkákat tettek és így egyszerre 8-10-en is szánkózhattak.
1944 tavaszán német katonák kiképzése folyt községünkben A bácskai önkénteseket képezték ki tüzérnek. A végén éleslövészetet tartottak, Bárból a Bozsoki határba lőttek ágyúval. Mi gyerekek, mivel a határt lezárták ez időre, a Rókus kápolnánál néztük a becsapódásokat. A lőgyakorlat végeztével a maradék lőszert Dick Aladár istállójába szállították vissza. Mi, jó gyerekek, segítőkészek voltunk, a katonák is örültek ennek, a puskaporos tankokat, gyutacsokat vittük a helyükre, s egy-egy darabot az ingünk alá. Ezeket mi jól tudtuk használni. A „gépállomás” helyén napraforgót termeltek. Itt a száraz napraforgó szárral letakartuk a puskaporos tasakokat, azt meggyújtva gyönyörködtünk a 3-4 méteres lángokban. A gyutacsokat jól tudtuk használni a nyílvesszőknél, azok végein kilyukasztott bodza volt, ebbe helyeztük a gyutacsokat, a végébe egy drótszöget tettünk, kilőve a vernót, a szög feje a falnak vágódott, robbant. Ezt nagyon élveztük.

Pünkösdölés Bozsokon

Hagyományt szeretnénk teremteni az elmúlt évek pünkösdölései nyomán. Talán emlékeznek még a Foltmolyok csodálatos munkáira, vagy a tavalyi kézműves kiállításra, lovas-, táncos felvonulásra. Idén Pünkösd másnapján is szeretnénk maradandó élményt nyújtani programunkkal, amelyen reméljük, sokan részt vesznek.
A tervezett program: 1430 Stekly Zsuzsa tűzzománc készítő iparművész kiállításának megnyitója a házasságkötő teremben;
14:50 A véméndi tánccsoport táncol a Faluháznál;
15:00 Elindulnak a kocsik, gyalogosok a Kossuth utcán;
15:00-18:30 A zenés, táncos csapat kitáncolja a faluban álló májusfákat; akik állították azokat, közreműködnek a lebontásban;
19:00-20:00 a közreműködő csoportoknak vacsora a Faluházban.

Pünkösd története

Húsvéthoz kapcsolódva pünkösd is mozgóünnep, amely május 10-e és június 13-a közé esik. Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz "ötvenedik" szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik.
Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele utána Szentlélek leszállt az apostolokra.
Az 50 nap a zsidó vallásból ered. Ők ünnepelték a Pészach utáni ötvenedik napon az aratás, az első gyümölcsök, majd később a Tízparancsolat adományozásának ünnepét.
A magyar pünkösdi szokásokban a keresztény szokások keveredtek az ősi, pogány szokásokkal és olvadtak össze egy ünneppé.
Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepelték pünkösdöt. Hirtelen hatalmas szél támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol összegyűltek. Majd lángnyelvek jelentek meg, melyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre: megteltek Szentlélekkel. Ezután különféle nyelveken kezdtek el beszélni, ahogy a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. A Jeruzsálemben tartózkodók meglepve tapasztalták, hogy amit az apostolok mondanak, ki-ki a maga nyelvén megérti. Előállott Szent Péter és prédikálni kezdett. Sokan megértették beszédét, és belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.
A középkorban a Szentlélek eljövetelét megelőző szél zúgását kürtökkel, harsonákkal utánozták.
A lángnyelveket égő kócok jelképezték, melyeket a templom padlásáról eresztettek alá a hívek közé.
 

6. szám

Önkormányzati hírek

Május 21-én a Kelet-Baranyai Víztársulat küldött közgyűlésén Jordán József képviselte községünket. Örömteli hír (az azóta leesett hatalmas eső okozta károk eredményeképpen keserűséggel vegyülve), hogy a Palotabozsoki vízfolyás teljes szakasza még ez évben rendezésre (kotrásra) kerül. A földhasználókat érintő döntés, hogy a szántók utáni hozzájárulás változatlan marad, az erdőterületek után pedig 50%-kal csökken a hozzájárulás.
Május 26-án Bólyban került ismertetésre, hogy mely pályázatok nyertek a Leader program keretében. Palotabozsok ismét jól szerepelt. A Tűzoltó Egyesület 2,7 millió Ft értékben egy kistraktort, pótkocsit és vízszivattyút nyert. Az eszközpark kaució ellenében a községszépítő munkákban tevékenykedhet mindenki hasznára. A Német Nemzetiségi Egyesület a Sarlós Boldogasszony napi programok megszervezéséhez kapott anyagi segítséget. Sajnálatos, hogy az SE pályázatát, melynek elnyerésére nagyon számítottunk, érthetetlen okokból elutasították. Amire továbbra is számítunk: a Bölcsőde épületének rendbehozatalára és a Hősök tere újraparkosítására beadott pályázatok kedvező elbírálása.
A Faluház felújítására benyújtott pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatása folyamatban van.
Elkészült a buszgarázs és a járda, amelynek oldalát – ha van elegendő türelmük kivárni – az önkormányzati dolgozók földdel töltik fel. (Sajnos az esőzések okozta munkálatok hátráltatnak ebben bennünket.)
Május második felében térkövezésre került az orvosi rendelő előtti bejárat és parkoló.
Beadásra került egy pályázat a Duna-Mecsek Alapítványhoz a református templom és a plébánia előtti terület térburkolására.
Az elmúlt hetekben két napon át segédkezett 8 közmunkásunk Dunaszekcsőn az árvíz elleni védekezésben. Ezért Dunaszekcső polgármestere személyesen fejezte ki köszönetét, emléklapot átadva önkormányzatunknak. Akkor még nem gondoltuk, hogy néhány nappal később mi is hasonló helyzetbe kerülünk. Június 21-én a rövid idő alatt lezúduló csapadék következtében felduzzadó patakunk soha nem látott módon öntötte el a Petőfi utca patak mellett lévő házait illetve azok melléképületeit, udvarait, óriási károkat okozva. A falu lakosságának nagy része egy emberként igyekezett a károsultak gondjain enyhíteni. A tűzoltóknak hálásak vagyunk az azonnali mentésekért, szivattyúzásokért, a katasztrófa védelmiseknek is köszönjük az áldozatkész munkáját. Ismét megmutatta a falu az összefogás megsokszorozó erejét a bajban. Mindenkinek köszönjük az önzetlen segítségnyújtását, aki ott volt a legnehezebb pillanatokban. Kérjük, akinek biztosítása van, jelentse be haladéktalanul a keletkezett károkat. Ezúton köszönjük meg azoknak a családoknak áldozatkészségüket, akik kvártélyt, fedelet biztosítottak a bajba jutott embereknek vagy ingóságaiknak, bútoraiknak száraz helyet adtak. Az önkormányzat minden olyan hatóság felé jelezte a keletkezett károkat, akik felelősséggel tartoznak a történtekért. Kérjük, minden olyan tárgyat, eszközt, helyet fertőtlenítsenek, ami víz alatt volt, a fertőzések megakadályozása érdekében. A Petőfi utcában az iskolai átjárónál, ahol a szelektív hulladéktároló van, konténer szolgál az iszap, olyan szükségtelen, használhatatlan dolgok elhelyezésére, amelyek az árvízzel összefüggésben keletkeztek. Kérjük, kizárólag arra a célra használják!
Legutóbbi képviselő-testületi ülésünkön döntés született arról, hogy a napközi konyhát a hatalmas önkormányzati ráfordítás miatt üzemeltetésre vállalkozónak adnánk. Az önkormányzat a rezsiköltség 80%-át biztosítaná annak a vállalkozónak, aki a gyermekétkeztetéssel összefüggő feltételek teljesítését vállalni tudja. A pályázatokat az önkormányzatra kell eljuttatni zárt borítékban július 31-ig. A részletekről érdeklődni az önkormányzaton lehet.
Mivel az üzemanyag ára folyamatosan emelkedik, költségeink megnövekedése miatt 1500,-Ft/óra befizetése mellett tudjuk csak vállalni a fűnyírást ott, ahol a tulajdonos valamilyen okból nem képes megoldani azt. Megértésüket köszönjük!
Néhány napon belül megnyílik Mohácson az építési hulladéklerakó. 1 tonna/hó odavitt szemét mennyiségig ingyenes a lakosságnak az elhelyezés.

Hírek

Jól sikerült a pünkösdölés, amelynek keretében Stekly Zsuzsa bonyhádi zománcműves kiállítása volt megtekinthető (két héten át) és a májusfákat is kitáncolta a Véméndi Német Tánccsoport, amelynek örvendetes módon sok bozsoki tagja van. A végére a lovasok és a lovak is elcsigázottak lettek. Este a résztvevők babgulyást kaptak a Faluházban. Köszönjük minden résztvevőnek a szép élményt! Kár, hogy nem jöttek el még nagyobb számban a falu lakói.
Szomorú hírre ébredtünk május 30-án. Eltávozott közülünk egy olyan EMBER, aki a falu közösségi, kulturális életének egyik legfőbb meghatározója és mozgatórugója volt. A Német Nemzetiségi Vegyeskórus alapító tagja Rittlinger Márton, mindenki Marci bácsija hagyott itt bennünket, aki több mint 40 évig szolgálta a kórust, később a nyugdíjas klubot, a falut, számos környékbeli együttest, tanított fiatalokat énekelni, terjesztve és szélesítve a német nemzetiségi hagyományokat, községünk jó hírét, harmonikajátékával, énekével elvarázsolva a publikumot. Ő egy pótolhatatlan ember, akinek a hiánya lelkünkben hatalmas fájdalmat okoz. A legmagasabb szintű elismerések birtokosa, amelyeket a kórus által megszerzett díjakon felül nyert el. Csak három ezek közül: „Ehrennadel im Gold für das Ungarndeutschtum”, a Palotabozsokért Plakett és a Stefan Kerner díj. Ma még nem vagyunk képesek feldolgozni az elvesztése miatti érzéseinket, de Ő biztosan azt szeretné, ha mihamarabb visszatérne régi jókedvünk, amely már soha nem lehet olyan, mint régen vele együtt volt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük. Drága Marci bácsi! Nyugodjon békében!
Július 4-én a Sarlós Boldogasszony (Mária) kápolnánál immár hagyományos módon misét tartunk. A 10:00-kor kezdődő szentmisén közreműködik a Német Nemzetiségi Vegyeskórus és a Schomberger Dorfmusikanten zenekar. A helyszínen fagyis és mézeskalácsos árulja finom termékeit. Idén is vállaljuk azok elvitelét, akik nem tudják másképp megoldani. A templom mellett és a Petőfi utcában (faluvégi keresztnél) 9:15-kor indul a „járat”. Ha szükséges, még egyet fordulnak a járművek.
Aznap délután 1430-tól pedig a Német Nemzetiségi Vegyeskórus szervezésében a katolikus templomban Mária napi hangverseny lesz, ahol a helyi kórusok mellett a szomszédos falvak csoportjai valamint bajai és komlói együttesek is fellépnek. Kérjük, ha tehetik, tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvényt, biztosan szép élménnyel gazdagodhatnak.
Az elmúlt hetekben, napokban lehulló hatalmas mennyiségű csapadék iszonyatos károkat okozott mindenütt. Amellett ráirányította figyelmünket a nem kellően tisztított, mélyített árkok miatt el nem vezetett vizekre. Kérjük, mindenki tartsa rendben, tisztítva háza előtti árokszakaszát,átereszeket, különben a víz hatalmas területeket követel magának és bebizonyítja, hogy ő az úr. Aki az árok oldalát szeretné kilapozni, amennyiben kellően kiásta a medret, az önkormányzaton igényelhet járdalapot munkálatai elvégzéséhez.
Június 26-án de. 10:00-kor a Német Nemzetiségi Kórus énekel német nyelvű misén Pécsett, a Székesegyházban. A nyugdíjasklub többi tagja is részt vesz ugyanezen az istentiszteleten, majd sétálnak egyet a Sétatér és Széchenyi tér között. Megtekintik a felújított tereket és a Nagy Lajos gimnáziumban a 3 Munkácsy festményt.

XII. Székely Találkozó Csernakeresztúron

A romániai Hunyad megyében rendezték a XII. Székely Találkozót 2010. június 19-21-én abból az alkalomból, hogy az itt élő székelység most ünnepelte második kitelepítésének százéves évfordulóját. Meghívást kapott a Magyar Dalkör a rendezvényre, és elkísért bennünket alpolgármesterünk, Friedrichné Fazekas Mária is. A Sombereki Székely Pávakörrel és a Véméndi Székely Népdalkörrel összefogva szerveztük meg az utazást a HEGIN Kft jóvoltából.

Az volt a szándékunk, hogy ha már ilyen messzire kirándulunk, látogassuk meg az utunkba kerülő nevezetességeket, ezért egy nappal korábban indultunk. Így jutottunk el az aradi vértanúk emlékművéhez, és a temesvári barokk stílusú Dóm térre.
A Dévai Szent Ferenc Alapítványnál szállásoltak el bennünket. Végig jártuk Déva utcáit, meglátogattuk piacát, bekukkantottunk ortodox, katolikus templomaiba. A bátrabbakkal, libegővel meglátogattuk a Várhegyen található várromot, melyet a hagyomány szerint Kőmíves Kelemen befalazott felesége és a „Murányi Vénusz”-ként ismert szépséges Széchy Mária tett híressé. Innen csodálatos panoráma nyílott a városra és a közeli Retyezát magas csúcsaira.
A rendezvény nagy része a közeli Csernakeresztúron zajlott. A település akkora, mint Palotabozsok, hetven százalékuk magyar anyanyelvű. Összefogott a falu lakossága, és négyezer embert fogadtak pazar vendéglátással két napon át. Azt a szeretetet és kedvességet, amivel körülvettek bennünket, szívünkben örökké őrizni fogjuk.
A színvonalas, sokszínű műsoron együtt lépett színpadra Somberek, Véménd és a Magyar Dalkör. Vastapssal jutalmazta a közönség műsorunkat. A bőséges vacsora után éjfélig roptuk a táncot a székelybálban.
Hétfőn, reggeli után idegenvezetés mellett jártuk végig Vajdahunyadon Hunyadi János, a nagy törökverő főként gótikus stílusú várkastélyát. Majd a zuhogó esőben, kalandos úton tértünk haza.
Szívet-lelket melegítő, felejthetetlen élményben volt részünk.

(Nyírőné Csibi Margit)

Iskolai hírek

Május 19-én a megyei atlétikai diákolimpián a III. korcsoportban Linder Barbara távolugrásban 1. Lichtmesz Vivien kislabda-hajításban 3., távolugrásban 5. lett. A IV. korcsoportban Szabó Cintia 100 m-es gyorsfutásban 2., Gligorovics Nikoletta 1500 m-es síkfutásban 5. Horváth Dávid kislabda-hajításban 7. Bajnáczki Barbara kislabda-hajításban 8. helyezést ért el. Linder Barbara teljesítményével az országos versenyre is bejutott.
Május 20-án a Mohácson rendezett Kolep Gyula atlétikai emlékversenyen a 2002-ben született tanulók közül Horváth Kevin kislabda-hajításban 1., 40 m-es gyorsfutásban 3., Jordán Dalma 40 m-es gyorsfutásban 1., Kamerer Martina kislabda-hajításban és távolugrásban 3., Schipp Nikolett távolugrásban 2. helyezett lett. A 2001-ben születettek közül Kerner Tamara 60 m-es gyorsfutásban 1., Kerner Áron kislabda-hajításban 1., Pencz Kornél távolugrásban 1. Bagó Dzsenifer távolugrásban 3., Koller Adrián kislabda-hajításban 3. helyezést ért el. Felkészítőjük Mártonné Juhász Edit volt.
Május 21-én iskolai kiránduláson voltunk Pécsett. A gyermeknapi kiránduláson a Kulturális Főváros 4 kiállítását tekintettük meg. A Mecseki Földalatti Bányászati Kiállításon betekintést nyerhettünk a szénbányákban folyó munkákba. A 400 m-es kiállításon bányában használt eszközöket és gépeket láthattunk. Több eszközt ki is próbálhattak a gyerekek. Legnagyobb sikere a felvonónak volt, de dinoszaurusz-lábnyomot is láttunk. A Zsolnay Múzeumban a világhírű gyár fejlődését követhettük nyomon, és számtalan szebbnél-szebb kiállítási tárgyat csodálhattunk meg. A Szabó Marcipánmúzeum ínycsiklandozó látnivalói közül az életnagyságú Elvis- szobor, a hintó, valamint Pécs nevezetes épületei nyerték el legjobban a tetszésünket. A Természettudományi Múzeum Jégkorszak című kiállítása osztatlan sikert aratott a gyerekek és a felnőttek körében is. Az interaktív kiállításon a legnagyobb sikert a rekonstruált kardfogú tigris aratta. A kirándulás költségeit pályázati pénzből, valamint Stefan Kreulinger támogatásából fizettük.
Április végén Kamerer Ervin azzal a kéréssel keresett meg, hogy készítsek listát azokról a nevelőkről, akik valaha a palotabozsoki iskolában dolgoztak. Ezzel a feladattal Gungl Antalnét bíztam meg, aki hetekig bújta az irattárban fellelhető naplókat, anyakönyveket, felhasználta Kiss Istvánné szakdolgozatát a palotabozsoki iskola történetéről, és kutakodott a plébánián található anyagokban is. A fáradságos munka eredménye, hogy 1773-ig visszamenőleg sikerült adatokat találnia, és 141 Palotabozsokon dolgozó nevelő adatait kigyűjtenie. Marika alaposságát bizonyítja, hogy a legtöbb név mellett a szolgálati idő és egyéb megjegyzések is szerepelnek. Az összegyűjtött anyag felbecsülhetetlen érték, publikálásra érdemes. Hálás vagyok Marikának ezért a kitűnő munkáért.
Május 27-én Pécsett rendezték meg a Kisiskolák Megyei Atlétikai Versenyét. A lány csapat 3. helyezést, a svédváltó lány csapat 2. helyezést, a svédváltó fiú csapat is 2. helyezést ért el. A csapatok tagjai: Bajnáczki Barbara, Szabó Cintia, Linder Barbara, Lichtmesz Vivien, Szalona Dzsenifer, Jókuti Bernadett, Emmert Gergő. Horváth Dávid, Babos Vince, Leib Dominik voltak. 600 m-es síkfutásban Gallo Felícia 2., Lichtmesz Vivien 3., 800 m-es síkfutásban Gligorovics Nikoletta 3. Spitz Mónika 4. helyezést ért el. Felkészítőjük Mártonné Juhász Edit volt.
Május 30-án gyermeknapi programsorozat volt a faluban Varga Anna szervezésében. A gyerekek tűzoltó-bemutatón, sor- és ügyességi versenyeken, rajzversenyen és közös éneklésen vehettek részt. A legügyesebbek jutalomban részesültek. A program visszhangja nagyon kedvező, köszönjük Annának, családjának és segítőinek valamint a támogatóknak a szervezést és lebonyolítást.
A gyermekmentő Alapítvány szervezésében iskolánk 18 tanulója Budapestre utazott a gyermeknapon, ahol sok érdekes programon vehettek részt. Kísérőjük Vágási Margit volt.
Május 29-30-án Szekszárdon rendezték az U 10-es korosztályos országos kézilabda-döntőt. A Mohácsi UKSE csapata 5. helyezést ért el. A csapat tagja volt Szalona Dzsenifer is. Gratulálunk ehhez a szép teljesítményhez.
Június 6-án Budapesten, a Herman Ottó országos természetismereti versenyen vettek részt tanulóink, ahol szép eredményeket értek el. Jordán Blanka (5. o.) 2., László Zsolt (4. o.), Leib Dominik (5. o.), Spitz Mónika (7. o.) 4., Lichtmesz Vivien (7. o.), Spitz János (7. o.) 6. helyezést értek el. Felkészítőjük Mártonné Juhász Edit és Friedrichné Fazekas Mária volt.
Június 16-án Bikalra, az Élménybirtokra látogatott az egész iskola az alapítvány jóvoltából. Egész napos, csodálatos programokkal teli kiránduláson vehettünk részt, amely felejthetetlen élmény. Másnak is javasoljuk, látogasson el Bikalra, úgy fogja érezni magát, mintha reneszánsz történetek szereplője lenne.

 

7. szám

Ami a júniusi számból kimaradt…

Az országos atlétikai diákolimpia 4 próba csapatversenyén az induló 23 csapat közül tanulóink a 14. helyet szerezték meg. A csapat tagjai: Linder Barbara, Lichtmesz Vivien, Gallo Felícia. Felkészítőjük Mártonné Juhász Edit volt.
Linder Barbara 7. osztályos tanuló Budapesten versenyzett az országos atlétikai versenyen. Gratulálunk Barbinak!
Az iskola minden tanulója nevében köszönettel tartozunk Bihari Nándornak, a hátsó bejárat lefestéséért.
Június 7-én a nyolcadikosok szerenáddal búcsúztak el a nevelőktől. A ballagásra 11-én került sor. A 7 nyolcadikost a hetedikesek megható műsor keretén belül búcsúztatták el.
Bódis Zoltán és Zoltánné számítógépet és nyomtatót adományozott az iskolának. Az elavult géppark mellé nagyon jól jött ez a jobb számítógép. Köszönjük a támogatást.

Önkormányzati hírek

Végre lezajlott a játszótér MVH általi ellenőrzése és átvétele, amelyet követően az anyagi lezárása is megtörténhet a már tavaly birtokba vett térnek.
A hivatalban a MÁK (Magyar Államkincstár) ellenőrzést tartott, mely az elmúlt évek nyári gyermek-étkeztetéseit célozta. Mindent rendben találtak.
Megrendeltük a tájház tető átrakásához a cserepet, amelyet elnyert pályázat nyomán tehettünk meg.
Megkezdődött a Bozsok patak medrének mélyítése. Kérjük az érintett lakók megértését. Lehet, hogy veteményünkben, kertünkben kárt okoznak a gépek, de, ha nem engedjük dolgozni,lehet, hogy a legközelebbi eső újra eláraszt minket. Akkor kit okolunk majd a veszteségekért?
A futballpályánál lévő lépcső is újjáépül. Az út felújítása miatt sajnos nem csatlakozott megfelelően a régihez, ezért kell átépíteni.
A legutóbbi testületi ülésen döntött arról a képviselő-testület, hogy szeptembertől „családi napközi” óvodaként működteti az óvodát, elsősorban az alacsony óvodás létszám miatt és azért, mert ennek feltételei biztosíthatóak. Ennek értelmében 2 éves vagy fiatalabb korú piciket is felvesznek az óvodába. Ez a döntés megkönnyíti azon családanyák munkába való visszatérését, akik valamilyen okból nem tudják a GYES lejártát megvárni.
Idén is megrendezzük augusztus 14-15-én falunapunkat, amelyre nagy-nagy szeretettel várjuk községünk apraját és nagyját. Összeállítottunk egy programtervezetet, amelyet most itt Önökkel is megosztunk, s amely még nem végleges, de támpontot adhat mindenkinek a tekintetben, hogy milyen eseményekre lehet számítani. Kérjük a község lakóit, ha tehetik, látogassanak el programjainkra, hiszen Önökért, Önöknek szervezzük ezt a hétvégét.

Augusztus 14. Szombat

9.00 Meccsek az iskola pályáján, közben játékok, versenyek, lábtengó, tekebajnokság
A programok idején büfé üzemel
15.30 Íjászbemutató a Faluház körül; reneszánsz kaszinó
16.30 Kiállítás megnyitása a házasságkötő teremben
17.00 Kulturális műsor a Faluháznál: csoportok, együttesek, versmondók szereplése; arcfestés
17.00 Szabadtéri főzés
18.00 Szabadtéri zene a Schnaps zenekarral
19.00 Vacsora
20.30 Bál a Music Express zenekarral

Augusztus 15. Vasárnap

8.00 Zenés ébresztő lovaskocsiról a Schomberger Dorfmusikanten közreműködésével
10.00 Mise a Rókus-kápolnánál a zenészek részvételével (fagyis, mézeskalácsos)
11.15 A faluból elszármazottak beszélgetése a polgármesterrel és a képviselőkkel a házasságkötő teremben; a kiállítás megtekintése
14.00 Ünnepi polgármesteri köszöntő és a helyi csoportok fellépése a Templomban; a Palotabozsokért Plakett és a Palotabozsok Díszpolgára cím átadása
16.00 Kultúrműsor a Faluházban: Mazsorett csoport; Pelikán Néptáncegyüttes; divatbemutató; Pécsváradi Big Band zenekar és a helyi színjátszó csoport fellépése
20.00 Bál a Very Take zenekarral

Ingyenes légvár, trambulin, gokart, asztali fajátékok a Faluház körül 12.00-19.00-ig.
Szombaton és vasárnap nyitott intézményekkel várjuk vendégeinket. Megtekinthető az iskola, az óvoda, a tájházak, a templomok, a faluház.
Mindkét napon állandó étkezési lehetőség a büfében: sültkolbász, hot-dog. A büfé melletti sátorban „Bozsoki rétes”.
Azok az egyesületek, csoportok, akik főzni szeretnének szombat este, 5 kg húst kapnak az önkormányzattól ingyen. Persze, ha a létszám többet kíván, van lehetőség annak megrendelésére is, amennyiben augusztus 9-ig jelzik az önkormányzaton vagy a faluházban. A feltétel csak annyi, hogy a csapat minimum 10 fő legyen.

Mária napi hangverseny

Kevés falunak adatott meg, hogy két kápolnát is magáénak mondhat. A mi falunk e kevesek közé sorolhatja magát.
A Rókus kápolna búcsúján immár hagyománnyá vált a falunap megrendezése. A Mária kápolnához már gyermekkorunkban is szívesen zarándokoltunk. Élmény volt, hogy több faluból is jöttek a szentkúthoz, odaülhettünk anyánk vagy a nagymama szoknyájára a fűbe és hallgathattuk az érdekes prédikációkat, a szép énekeket. De nem volt utolsó szempont az sem, hogy törökmézet, mézeskalács-babákat és lovacskákat, fagyit kaptunk és a forrás friss vizével olthattuk szomjunkat. Mézeskalács rózsafüzérrel a nyakunkban elégedetten gyalogoltunk haza, néha lovas kocsin utazhattunk.
Ezt a hangulatot, emléket szerette volna a Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület kórusa a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal anyagi támogatásával felidézni Mária napi búcsúnkon. Az egyház szépen felújíttatta a kápolnát, az önkormányzat és a Mezőgazdasági Zrt. a környezetét és az utat tette rendbe. Mire készen állt minden a vendégek, zarándokok fogadására, legnagyobb sajnálatunkra közbeszólt az időjárás.
Mintha megéreztük volna, a Sarlós Boldogasszony napi búcsú ünnepélyes részét a templomba terveztük. A hangversenyen a helyi csoportokon kívül a három szomszédos falu, egy megyén belüli (Komló) és egy megyén kívüli (Baja) kórus vett részt. Kérésünkre csak Mária-énekeket adtak elő, úgy érzem mindannyian magas színvonalon, ünnepélyessé téve hangversenyünket. A német és magyar énekek mellett különleges volt gregoriánt hallgatni. Áhítattal szívtuk magunkba a csodálatos dallamokat, felüdülés volt ez szívnek és léleknek.
Ahogy őseink a Mária kápolnát, úgy mi a Mária napi hangversenyt ajánlottuk fel a Szűzanya tiszteletére és elhunyt harmonikásunk, Rittlinger Márton, a mi Marci bácsink felejthetetlen emlékére.
E nap sikerét megkoronázta a bajai Frankel Leó Német nyelvű Gimnázium 45 évvel ezelőtt végzett öregdiákjainak találkozója. Osztálytársaink az ország minden tájáról érkeztek hozzánk, el voltak bűvölve a szép falunktól, a templomainktól, a népviseleteinktől, a vendégszeretetünktől. E nap legnagyobb értéke úgy érzem az volt, hogy a falunk jó hírnevét az egész országba szerteszét vitték.
Egy ilyen sikeres programot csak közösen, összefogással lehet megrendezni. E munkából egyaránt jelentős részt vállalt az önkormányzat, az alpolgármester asszonyunk, a jegyző úr, a Jordán házaspár, a Mezőgazdasági Zrt., az egyház képviselői, az önkormányzati dolgozók, a szakácsnők és a német énekkar tagjai. Köszönet ezért mindenkinek!

(Thurn Jánosné énekkar vezető)

Ehhez csak annyit lehet hozzátenni, hogy az önkormányzatot büszkeséggel tölti el az a tény, hogy vannak még olyan csoportok, amelyek pályázatot, rendezvényt „bevállalnak” a mai kényelmes, másokra váró világunkban.

Évek óta igen aktív tevékenységet folytat a Palotabozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Versenyeken vesznek részt sikerrel, minden pályázati lehetőséget megragadnak gyarapodásuk, fejlődésük érdekében. Csinosítják, szépítik rengeteg társadalmi munkával, összefogással „szertárukat”, ha pedig szükség van tevékenységükre (az utóbbi hetek esőzései után elég gyakran), azonnal a bajba jutottak megsegítésére sietnek. Mindezért köszönet illet minden tűzoltót! Viszont már évek óta adósok voltak abban a tekintetben, hogy egyesületük bemutatkozása nem történt meg sem a honlapunkon, sem ezen újság hasábjain. Most ezt a hiányt is pótolják az alábbi rövid összefoglalóval. Íme:

A Palotabozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatkozása

1995-ben alakult újjá az egyesület kb. 20 fővel. Az alapítók közül 9 fő Németországban oktatáson vett részt, ahol megtanulták annak a tűzoltó autónak a kezelését, amelyet a Német-Magyar Baráti Kör ajándékozott 1995-ben a csapatnak. A szertár 1994-95-ben épült.
Alakulásakor Ritzl József volt az elnök, őt váltotta fel Ginter József, aki kb. 10 éven keresztül irányította az egyesületet. Jelenlegi elnök Obert Péter.
Fő tevékenységük: tűzoltás, műszaki mentés, árvízvédelem. Folyamatosan nőtt a taglétszám, sok fiatal lány is csatlakozott. A taglétszám ma kb. 55 fő, közülük 23-an elvégezték a tűzoltó alapképzést.
Évente tűzoltó versenyeken vesznek részt 2-3 csapattal, ahol mindig szép eredményeket érnek el a csapatok.
Az egyesület aktívan részt vesz a falu közösségi programjainak szervezésében.
Működéséhez szükséges eszközöket legnagyobbrészt pályázatokon szerzi. Ezekkel folyamatosan szépíti a szertárat és korszerűsíti a szertár és a tűzoltó autó felszerelését.
SZJA 1% felajánlásokból is minden évben bevételhez jut.
Folyamatosan toborozza tagjait, egyre több fiatal tagja van az egyesületnek, célja az utánpótlás megteremtése. További célok: lehetőségekhez képest a felszerelés, eszközök, berendezések megújítása, szolgálatkészség biztosítása a falu és szomszédos települések számára, aktív közreműködés a károk megelőzésében és elhárításában, esetleges károk enyhítésében, tűzoltók hagyományainak őrzése, ápolása.

(Obert Péter elnök)

Hírek

Július 9-11-ig Sörfesztivál zajlott a községben, melyet Ritzl Róbert szervezett. Színvonalas és színes műsorral lepte meg idén is közönségét, amely kikapcsolódásra, szórakozásra bőséges lehetőséget adott. Szombat déltől pedig a XII. Országos Kádártalálkozó eseményei zajlottak, amelyen közel 160-an vettek részt. Ebéd után üzemlátogatáson, szakmai programokon bővítették ismereteiket majd ők is bekapcsolódtak a Sörfesztivál eseményeibe. Akik kísérőként érkeztek, megismerhették településünk múltját és jelenét dióhéjban, a számunkra fontos épületeket, helyeket meglátogatva. Másnap tértek haza legtöbben, reményeink szerint egy csodálatos élménnyel gazdagodva.
Sajnos elmarad idén a lomtalanítás, mivel még mindig nem nyílt meg a mohácsi szemétlerakó telep. Megértésüket kérjük ezért.
A nyugdíjas klub július 29-én kirándulást szervez Pécsre, a Munkácsy-Trilógia megtekintésére majd Kánba, a Nyugat-Mecsek lankái között megbúvó csodálatos kis településre, ahol egy Palotabozsokról elszármazott úr, Ács Lukács fogadja őket.
Augusztus 7-én Bonyhádon Bukovina-fesztiválon vesz részt a Magyar Dalkör.

8. szám

Önkormányzati hírek

Augusztus 23-án elkezdődött a tájház tető cseréje. Ezzel együtt az orvosi rendelő tetője is megújul.
Mivel a konyha működtetésére vállalkozó nem jelentkezett, az eddigi formában zajlik szeptembertől a főzés.
A végéhez közeledik a Palotabozsoki vízfolyás medrének mélyítése. Sajnos a sok helyen túl közel épített kerítések, épületek nagymértékben akadályozták a munkák elvégzését.

Emlékezés a Bozsoki Falunapokra

Talán kevesen tudják Önök közül, de a Bozsoki Falunapok szervezése az esemény előtt 5-6 hónappal elkezdődik. Idén sem történt ez másképp. Márciusban már azt tervezte néhány falujáról felelősen gondolkodó, lelkes hölgy, mi legyen a konkrét program, s mi legyen a kiállításunk témája, amelynek elkészítését, mint minden évben a Magyar Dalkör lelkesen vállalta. Ezt is köszönjük nekik a többi feladatuk mellett. Horváth Józsefné Gizike javaslatára idei kiállításunk témája: „Bozsokiak a nagyvilágban”. Az elküldött közel 500 meghívó mindegyikéhez csatolva egy levélben kértük a Palotabozsokról elszármazottakat, ha ők is úgy érzik, szívesen megmutatnák nekünk, mivel foglalkoznak, írjanak arról, 1-2 képet mellékelve. Hálásak vagyunk a több mint 30 bemutatkozásért, amelyet elküldtek invitálásunkra, még az utolsó nap is kaptunk e-mailt. Csodálatos érzés volt egyrészt képen szembesülni az évek óta nem látott arcokkal, másrészt megismerni sok ismerős sokszor nem mindennapi tevékenységét, az USA-tól Németországig. Nagy büszkeség töltött el bennünket a teljes anyag láttán, mohón ittuk magunkba az új információkat, amelyekkel szembesültünk. Úgy érezzük, nagyban hozzájárult a Bozsokiak közösségének összekovácsolódásához, egymáshoz való közel kerüléséhez ez a kiállítás. Meg persze az, hogy sokan eljöttek távolabbról is, mert valószínűleg úgy érezték, ha ők fontosak nekünk, mi is fontosak vagyunk nekik. A megnyitón is örvendetes módon sokan gyűltünk össze a házasságkötő teremben, de később is nagy volt az érdeklődés.
Az égiek jóvoltából a szabadtérre tervezett programok többségét is zavartalanul lebonyolíthattuk mind szombaton, mind pedig vasárnap. A szombati műsort túlnyomórészt helyi „művészeink” adták, minden fellépőnek külön köszönet jár ezért. Este a Musik Express zenekar fokozta az addigi jó hangulatunkat. A vasárnapi zenés ébresztő ideje alatt ijesztett ránk némileg az eső, emiatt nem tudtuk a misét a Rókus kápolnánál megtartani, amit mindannyian sajnálunk. Később szerencsére kegyeibe fogadott az időjárás bennünket, így a délutáni műsor is a faluház teraszán zajlott. A program során hallgathattunk jazz zenét, csodálhattunk mazsorett lányokat, magyar néptáncosokat, mindkét délután elvarázsolt bennünket Emmert Csenge és Bódis Gergő csodálatos slágerekkel. Gyönyörű koktélruhákat és saját manökenjeink által bemutatott PÓ-KER ruhákat láthattunk, amelyeket a legkisebbektől a felnőttekig, Bozsokiak mutattak be. De a színjátszóink által előadott darabok mellett azt is megtapasztalhattuk, milyen jól reagálnak a nehéz helyzetekre. A kicsik légvárban ugrálhattak, a nagyobbacskák gokartozhattak, reneszánsz kaszinóban és fajátékokban élhették ki játék-szenvedélyüket mindazok, akik erre vágytak. Vasárnap este a Very Take zenekar teremtett igazi fiesta-hangulatot, amelynek sajnos az éjjeli eső vetett véget.
A Palotabozsok díszpolgára címet délelőtt adtuk át Pásztory Dórának, ugyanis neki délután már az Úszó Európa-bajnokság döntőit kellett a budapesti stúdióban közvetítenie. Dóri –ki ne tudná- többszörös világ- Európa- és Paralimpiai bajnok úszásban, amellett a Magyar Köztársaság Lovag- és Tiszti keresztjének birtokosa, az év sportolója 3 ízben, Mádl Ferenc Emlékplakettjével és még számos kitüntetéssel büszkélkedhet. Augusztus 15-e óta pedig a képviselő-testület által adományozott cím is az övé. Olyan sportolói-, emberi tulajdonságai vannak, amelyek mindannyiunk számára jó példát mutatnak, s megmutatják, „a lehetetlent is szabad remélni”.
A Palotabozsokért Plakett kitüntetésben a fenti grémium döntése értelmében Horváth Józsefné Gizike és Ács Jánosné Fróni néni részesültek. Mindketten a maguk területén a maximumot nyújtották. Bár ma már nyugdíjasok, de még mindig aktívan tevékenykednek: Gizike a nyugdíjas klub vezetőjeként valamint a Magyar Dalkör tagjaként, Fróni néni pedig az egyházi feladatok ellátásában. Ezúton is kívánjuk mindannyiuknak, hogy sokáig tehessék azt, amit szeretnek, ami az életük részévé vált immár.

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik hozzátettek bármit is falunap sikeréhez, szervezőknek, szereplőknek, segítőknek, az önkormányzat dolgozóinak, végeredményben az egész községnek. Nagyon jó érzés volt látni a falu lakóinak lázas készülődését, rendrakását a házuk táján, közelebbi és távolabbi környezetükben. Nem maradt talpalatnyi terület sem gondozatlanul, ahol a lakosság nem tudott megbirkózni fűvel, gyommal, ott az önkormányzat dolgozói tettek rendet. Nem csak az együttlét, szórakozás miatt van értelme a falunapnak, de azért is, mert ilyenkor csodálatosan ragyogó „ékszerdobozzá” válik a község az Önök munkája révén. Köszönjük!
Végül álljon itt név szerint azoknak a támogatóknak a neve, akik pénz- vagy más adományukkal jelentősen hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Ilyen nehéz időkben azért a sok önzetlen felajánlásért külön köszönetünket fejezzük ki!
Akeba Kft., Babarczi József, Bát-Grill Kft., Bogád-Hús Kft., Európai Kádárok Kft., Friedrich Balázs, Friedrich József, Hellebrand József, Jordán András és családja, Jordán Csaba, Jordán és Jordán Kft., Kiss István és Kiss Istvánné, Kovács és Kovács Kft., Liebhauser Mihály és Dr. Borbáth Ilona, Mezőgazdasági Zrt., Miss Trio Kft., Mohácsi Takarék Bank Zrt., Német Kisebbségi Önkormányzat, Pa-Bo-Fém Kft., Pásztory Dóra és Kovács Rita, Pénzes Gáborné, Ritzl Róbert, Szibele László, Vízszolgáltató Társulat, Zegnál Bt.

Kánban, a majdnem igazi „filmfesztiválon”

Pécs-Kán úticéllal indult a Nyugdíjas Klub és a képviselő-testület néhány tagja az augusztusi kirándulásra.
A reggeli órákban sétáltunk Pécs szépen felújított terein, utcáin. Lenyűgöző, csodálatos élményben volt részünk – megnéztük Munkácsy három bibliai képét. Micsoda kincse a magyar festészetnek!
A nap második programja Kánba vezetett. Hetvehelyen jóízűt ebédeltünk. Kedves meglepetést tartogattak nekünk, mert ebéd után a hetvehelyi Nyugdíjas Klub látott vendégül bennünket a szép közösségi házukban. A jókedvű beszélgetések során még régi katonaképek is előkerültek közös ismerősökről. A Tájházukban szép néprajzi gyűjteményt mutattak meg.
Kánba délután értünk Ács Lukács kíséretében. Megnéztük az igazitól (Canne-i) „más” Káni-filmfesztivál helyszínét. Jókat kacagtunk az ötleten, de a valóságban biztosan élvezetes lehet a fűben hasalva, a ház falára vetített mozi, főleg, ha a Maci-bár is működik. A vendégházak elbűvölőek, a berendezés a luxus és a néprajzi gyűjtemény keveréke. Környezetük rendezett, ötletes kiegészítőkkel. Ha valaki nyugalomra, jó levegőre, érintetlen természeti környezetre vágyik, Kánba menjen! Egy nap alatt évtizedeket jártunk be időben. A mai Pécs szépsége, Hetvehely rendezettsége után Kán itt maradt a múltból.
Mégsem néptelenedett el, mert Ács Lukácshoz hasonló emberek, akik jól érzik ott magukat, szeretettel újítják fel a házakat, ápolják a régi gyümölcsös kerteket, kutakat tartanak tisztán. A faluban barátságban élő nyaralókkal találkoztunk, akik évente visszatérnek. Mi is azt tervezzük.

(Horváth Józsefné a Nyugdíjas Klub vezetője)

A „Bukovinai Találkozások” XXI. Nemzetközi Folklórfesztiválja Bonyhádon

A Magyar Dalkör augusztus 7-én, idén is meghívást kapott a Bonyhádon megrendezésre kerülő XXI. „Bukovinai Találkozások”-ra. Az önkormányzat és a mohácsi MOFA Kft. segítségével oldottuk meg az odautazásunkat.
Mi is az eredete ennek a nemzetközi rendezvénynek?
Bukovina a Prut, Szeret, Szucsáva, Moldava folyók mentén fekvő és a Keleti Kárpátok, valamint a Dnyeszter középső szakasza által határolt tájegység. Az elnevezés szláv eredetű szó, „bükkerdőt” jelent. A történelem viharaiban sokszor cserélt gazdát ez a terület. 1787-től autonóm osztrák koronatartomány volt. Az I. világháború végére Románia lett a gazdája, majd a II. világháború alatt az északi rész szovjet megszállás alá került. A Szovjetunió felbomlása után Észak-Bukovina Ukrajnához, déli része Romániához tartozott.
Az osztrák közigazgatás idején a gyéren lakott tartományba a nyugati és keleti kultúrkörből több népcsoport tervszerű betelepítése valósult meg. Ebben a soknemzetiségű és sokhitű kárpáti kistérségben harmonikus életet éltek egymás mellett ukránok, románok, zsidók, németek, lengyelek, oroszok, örmények, szlovákok, romák és magyarok. Az etnikai sokszínűség miatt „Keleti Svájc”-nak, illetve „Európa miniatűrben” néven nevezték a területet, mert az egymás mellett élés megkövetelte egymás megértését, és a másik értékeinek tiszteletben tartását.
Az első fesztivált 1990-ben, Lengyelországban rendezték Kazimierz Feleszko nyelvész, és Zbiegniew Kowalski, néprajzkutató szervezésében. A magyarokkal való kapcsolatfelvétel 1996-ban történt, és a következő évben már kiutazhatott az első csoport Jastrowieba. A VIII. „Bukovina Fesztivál”-t már Bonyhád rendezte meg. Ma már a lengyel, magyar helyszín mellett Románia, Ukrajna és Szlovákia is gazdája a nagyszabású rendezvényeknek. A Magyar Dalkör 2006-ban Ukrajnában, 2008-ban Lengyelországban képviselte Magyarországot a nemzetközi találkozón.
A 2010. évi bonyhádi találkozások programjában szerepelt székely kapu faragása id. és ifj. Kercsó József irányításával, melyet az érdeklődők ki is próbálhattak. A málé főző verseny „eredményét” mindenki megkóstolhatta. A főutcán történő külföldi és hazai együttesek viseletes felvonulása és menettánca után a gálaműsort a művelődési központ szabadtéri színpadán tartották. Csodálatos élmény látni a sokféle színes nemzetiségi ruhában vonuló táncoló, és hallani a különböző nyelveken éneklő, zenélő csoportokat! A dalkörünk 1996-tól aktív résztvevője a bonyhádi programoknak.
Az idei évtől kerékpárral járhatják végig az érdeklődők Bukovina, Erdély és az Al-Duna tájait, és ennek az ún. „Székely Túrának” a résztvevői 18 órakor érkeztek a helyszínre. Este „Nemzetközi táncház” szórakoztatta a vendégeket.
Vasárnap a külföldi fesztiválcsoportokat vendégül látták a helyi települések. A Magyar Dalkör az ukrán Rodina együttest fogadta volna Palotabozsokon, de sajnos a csoport vízum probléma miatt nem tudott az idén Magyarországra jönni.
Ezúton szeretném megköszönni a Mezőgazdasági Zrt.-nek, hogy amennyiben a vendéglátás megvalósult volna, a vacsora előállításához felajánlotta segítségét.
Kívánom mindenkinek, hogy legalább egyszer az életben legyen részese ennek a fergeteges rendezvénysorozatnak!

(Nyírőné Csibi Margit a Magyar Dalkör vezetője)

A Bozsok SE hírei

Futballcsapatunk öt hetes felkészülést követően megkezdte szereplését a megyei I/B osztály 2010-2011 őszi szezonjában. A felnőtteket továbbra is Nagy Antal edző irányítja. A bajnoki rajtot megelőzően megnyertük az általunk rendezett Gaszler József emléktornát melyen a Bozsok SE a Somberek SK és a Görcsönydoboka SC vett részt.
A csapat vasárnap az első bajnoki mérkőzésen jó játékkal bár kissé gyenge helyzetkihasználással hazai pályán 3:1 arányban győzte le a Kővágószőlőst.(Góllövők: Gutai, Dunkel, Polyákovics). A keret több új játékossal bővült: Árpádi Larion (Lánycsók), Szabó János, Perényi Márió (Pécsvárad), Egervári László (Pogány), Hofstadter Ákos (Somberek) érkezett. A tavalyi bajnokság csapatából Somogyi Zsolt gondolkodik a folytatáson, míg Szitás Tibor munkahelyi elfoglaltság miatt lesz távol. Így 24 játékossal vágunk neki az új évadnak. Megfelelő hozzáállással 4-8.hely megszerzése a cél.
Az ifjúságiakat (U19) továbbra is Németh Zsolt készíti fel a szeptember 11-én, Majson induló bajnokságra. Az ifjúsági keret 20 fős, bíztató, hogy egyre több fiatal játékos a felnőtteknél is bizonyítási lehetőséget kap.
A klub vezetőségében is történtek változások az elnök Kerner József után Dr. Kovács Bálint lett, a technikai vezető posztját Németh Zsolt tölti be. A vezetőség többi tagja változatlanul ellátja feladatát.

(Dr. Kovács Bálint egyesületi elnök)

Hírek

A Nemzeti Civil Alaphoz nyújtottak be pályázatot Emmertné Csiki Adrienn közreműködésével civil szervezeteink, amelyben a működési költségekre lehetett támogatást kérni. 100-100 ezer forintot kaptak kiadásaik enyhítésére.
Augusztus 18-án délután a Nyugdíjas Klub tagjai a görcsönydobokai csoport meghívására, három másik klub társaságában töltöttek néhány órát, este 9-ig. A bemutatott műsorok mellett finom töltött káposzta, sütemények valamint a Millich házaspár talpalávalója tette emlékezetessé az estét.
Szeptember 1-jén a sombereki Nyugdíjas Klub meghívásának eleget téve Somberekre látogat a Nyugdíjas Klub, egy felejthetetlen délutáni program reményében.
Szeptember 1-jén 730-kor kezdetét veszi a 2010/2011. tanév. Ünnepélyes évnyitót követően már „igazi” tanítási napra kerül sor, ahol alapvetően szervezési, technikai feladatokat kell megoldaniuk gyerekeknek, pedagógusoknak egyaránt.

9. szám

Önkormányzati hírek

Életünkben egy négy éves időszak nem számít túl soknak, de mégis elég hosszú idő ahhoz, hogy az eseményekre pontosan emlékezni tudjunk. Ezért – ne vegyék kérkedésnek -, de megpróbálom felidézni az elmúlt ciklus történéseit, azért, hogy ki-ki megvonja magában a mérleget, mennyire volt eredményes a képviselő-testület munkája. Mert a megvalósult dolgok, értékek a testület tevékenységének eredményességi mutatói. A tennivalók elvégzésében minden képviselő lehetőségei szerint a maximumot nyújtotta. A testület tagjai között általam még soha nem tapasztalt egység és szolidaritás volt tapasztalható, ez még akkor is igaz, ha a polgármester az iskola ügye miatt a lemondás mellett döntött. De véleményére, tanácsaira, jelenlétére a későbbiekben is számítottam, sőt minden esetben kikértem, hiszen az előző 3,5 év – s az azt megelőző több mint 20 éves vezetői gyakorlat – elegendő bizonyíték volt számomra az alkalmasságát illetően. Azt is tudni kell, hogy Önök nélkül, a rengeteg segítőkész ember hatalmas mennyiségű társadalmi munkája, segítsége nélkül, a házuk és környezetének rendben tartása nélkül, az Önök bátorító, pozitív hozzáállása nélkül mindez nem sikerülhetett volna a képviselő-testületnek. Mindezért nem tudunk elég hálásak lenni Önöknek, Palotabozsok minden polgárának. Az elvégzett munkáért az önkormányzati dolgozókat éppúgy köszönet illeti, mint a közhasznúakat vagy ún. RÁT-osokat. Haladjunk időrendi sorrendben:
2006-2007. A Petőfi utca burkolatának megújítására még az előző testület pályázott, de pénz hiányában nem vállalták be a magas költségeket. Mi hitelt vettünk fel, mert úgy éreztük, történelmi lehetőséget mulasztanánk, ha a felújítást nem végeznénk el. Az állítólag rentábilisan működő előző testület munkája eredményeképpen 2006 decemberében a Palotabozsoki Zrt.-től kellett kérnünk kamatmentes kölcsönt, hogy a fizetéseket utalni tudja az önkormányzat. A legelső időkben megjavíttattuk a ravatalozó hűtőjét, ami már hosszú hónapok óta nem működött. Elkészítettük a temető hátsó bejáratát, aki nem tud gyalog felmenni, annak lehetősége nyílt autóval való közlekedésre. 2007-től havonta jelenik meg a Bozsoki Krónika, melyben az elmúlt hónap eseményeit, s az előttünk álló időszak terveit adjuk közre. Ezt az 1. évben képviselőtársunk, Csibi Géza finanszírozta. A testület a letelepedés segítése érdekében 100 000 Ft támogatást szavazott meg a fiatal, gyermeket vállaló családoknak. A faluház mellett aszfaltburkolat került az útra, előzőleg épült járdák költségelszámolása történt meg. A temetőben fákat, cserjéket telepítettünk, általános rendet raktunk, földet egyengettünk, hogy nyírhatóvá váljon a szabad terület.
2008. Az ún. TEKI és CÉDE pályázatokat utoljára kihasználva járdafelújítást, a Petőfi utcában aszfaltjárda-építést végeztünk valamint az orvosi rendelőt és a mellette kialakított védőnői szolgálat helyiségeit tudtuk felújítani, a nyílászárókat kicserélni. Ugyanezek a pályázatok alkalmasak voltak arra is, hogy fűnyíró traktort, szárzúzót és fűkaszát szerezzünk be. Az egyházzal karöltve felújítottuk a ravatalozót: kívül-belül lefestettük, teljes padozatot cseréltünk, új drapériákat vettünk. Megszépítettük a pincesort. Ebben az évben pályáztunk a FIAT SCUDO 9 személyes kisbuszra, mely régi vágya volt egyesületeinknek, csoportjainknak is. Térburkolóval láttuk el a faluház előtti járdát és bejáratot. Megkezdtük a temetőben a síremlékhely kialakítását, amelyet az igények szerint azóta is folyamatosan bővítünk. Sőt, tervezzük a ravatalozó déli oldalán az újabb készítésű sírkövek sorokba rendezését. Dettingeni kapcsolatunk révén egy 18 LE-s kistraktor, seprőgép és hótoló lap boldog birtokosai lettünk.
2009. MVH pályázaton nyertünk egy IVECO típusú 22 személyes autóbuszt. ÚMVP pályázattal készült el a hivatal előtti parkoló és aszfaltozás, kerékpártárolók kihelyezése és a temetőben levő parkoló is. Az elöregedett gesztenyefák kivágására került sor, amelyet mi magunk is nehezen hevertünk ki, de higgyék el, élet- és balesetveszélyt hordoztak ezek a tönkrement fák. A falu két végére üdvözlő táblákat helyeztünk el. DDOP pályázatot nyertünk a csapadékvíz elvezetéséhez, mintegy 33 millió Ft-ot. Az óvoda tető felújításához kaptunk 4 millió Ft támogatást. A képviselő-testület döntése értelmében saját erőből megvásároltuk a tájházat. Az iskolai alapítvány játszótéri játékokra pályázott, amelyhez az önerőt az önkormányzat biztosította. Fűkaszára pályáztunk.

2010. Buszgarázst építettünk a nagybusznak, a pályázat elszámolása még nem történt meg. A Kossuth utcában járdát építettünk. A tájház tető felújítására pályáztunk, ezzel együtt cseréptető került az orvosi rendelőre is, ami már régi vágyunk volt a szükség mellett. A hátsó terasz fölé is tetőt húztunk, így védve meg az épületet a beázástól. Az utcák fontos helyeire útbaigazító táblák kerülnek, szintén pályázat révén valamint egy Palotabozsokról szóló kiadvány is készül. Még az év elején hadra fogtuk az évtizedek óta használaton kívüli iskolai vegyes tüzelésű kazánt, költségeink csökkentése céljából. A szelektív hulladékgyűjtéshez a falu 2 pontján zárt konténerek állnak rendelkezésre. Az orvosi rendelő előtti bejáratot parkolóvá szélesítve térkővel láttuk el. A focipályánál az útfelújítás miatt szükségessé vált egy új lépcső készítése. Közeli tervünk még a tájház külső-belső felújítása, amit már el is kezdtünk, berendezése, amelyre szintén pályázni szeretnénk. Kistérségi pályázat révén térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre a közeljövőben, a besurranók és tolvajok kiszűrésére.

A 4 év alatt közel 160 millió Ft-ot nyert az önkormányzat különböző pályázatokon úgy, hogy az utolsó két évben megszűnt az addig rendszeresen, egyszerűen lekérhető TEKI és CÉDE pályázati lehetőség. Ha ehhez hozzáadjuk az önerőt, a helyi üzemek, vállalkozók és a lakosság valamint az önkormányzat alkalmazásában lévők értékteremtő munkáját, összességében 200 millió Ft-ot meghaladó fejlesztés valósulhatott meg. Egyesületeink is rendszeresen pályáztak, azokat szinte minden esetben jegyzőnk, Friedrich Péter és az önkormányzat dolgozói írták meg. Így jutottunk egy 27 LE-s kistraktorhoz pótkocsival, vízszivattyúval, padokhoz a futballpálya körül, de így készülhetett el a faluház előtti, nemzetiségek együttélését szimbolizáló emlékmű is. Még most is vannak szép számmal folyamatban lévő pályázatok. Ilyenek az IKSZT-, rézsűkaszára beadott-, liget-, bölcsőde-, valamint az utcanévtábla-pályázatunk.
S, hogy a közösségi élet terén mi minden történt, legyen csak ízelítő belőle, hiszen apró részletességgel számba venni az eseményeket, kevésnek bizonyulna a hely. Minden év tavaszán egy emberként mozdultak meg elsősorban a nyugdíjasok, a temető rendbetételéért, csinosításáért, önként vállalkozók gondozzák a keresztek környezetét, kopjafák körüli területet, aktivisták és tűzoltók tisztították meg rendszeresen a szurdokokat, partoldalakat.
Régi igényt elégítettünk ki azzal, hogy július 1. vasárnapján a Mária kápolna környékének-, s az út (melyet a Palotabozsoki Zrt. egyengetett el) rendbehozatalát követően önkéntes fuvarozókkal, Zrt.-vel , önkormányzattal oldottuk meg az idős emberek Sarlós Boldogasszony napi misére szállítását. A falunap alkalmával a Rókus kápolnánál is biztosítottuk az ünnepi szertartáson való részvétel lehetőségét. A falunapokra 4 éve meghívunk minden elszármazottat, megpróbálva élővé, működővé tenni a rokoni-, baráti kapcsolatokat, amelyek a napi rohanás hevében el-ellaposodnak. Minden év őszén egy délutánt az időseinkre szántunk, kis műsorral, szerény vendéglátással kedveskedve minden szépkorúnknak, s megajándékozva azokat, akik kerek évfordulósok lettek abban az évben. Hagyományt teremtettünk pünkösd másnapján a májusfák kitáncolásával, színvonalas műsor keretében táncosok, lovasok, zenészek közreműködésével járjuk körbe a falut. Azt gondoljuk, annak ellenére, hogy a művelődés ügyét nem tudtuk alkalmas személyre bízni, igyekeztünk igényes, tartalmas és színvonalas szórakozásra, kikapcsolódásra való rendezvényeket szervezni. Ezt a jövőre nézve is hasonlóan tervezzük.
Minden egyesületnek, csoportnak ingyen biztosítjuk a 9 vagy a 22 személyes buszt fellépéseikhez, egyéb utazásaikhoz, igény és létszám szerint. Iskolai osztályokat, csapatokat utaztatunk versenyekre, programokra, osztálykirándulásokra.
A képviselő-testület tagjai és a polgármester anyagi ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül, a falu és lakosság iránti elkötelezettségből, tiszteletből végezte áldozatkész munkáját, amely nem csak mennyiségileg, de minőségben is újat hozott. De mindannyian tudjuk jól, hogy rengeteg a még meglévő feladat, amit a testület az Önök bizalma esetén készséggel el is végez.
Talán nem veszik nagyképűségnek vagy önteltségnek, ha úgy érezzük, sikeres 4 év áll mögöttünk. A megvalósult beruházások, az eszközpark bővülése, épületeink felújítása, ingatlanok vásárlása és mindezek mellett fizetőképességünk megtartása, döntéseink helyességét igazolják.

Friedrichné Fazekas M. alpolgármester

Nyugdíjas Klub hírei

Szeptember 1-jén a sombereki Nyugdíjas Klub hangulatos délutáni vendégséget rendezett. A régóta idelátogató németországi csoporton kívül a környék nyugdíjas klubjai voltak a meghívottak, közel 200-an. Minden csoport dallal, zenével készült, így szórakoztatták egymást.
Mi Bozsokiak megemlékeztünk közös barátunkról, Marci bácsiról és elénekeltük a Cimborát, amit ő tanított nekünk. Jó hangulatú zenére táncoltunk.
A vendéglátás bőséges ebédből, finom süteményekből és italokból állt.
Kedvességüket hamarosan viszonozzuk.

Nyugdíjas klub tagjai

Október 14-én nyugdíjasaink látják vendégül a környék 4 nyugdíjas klubját. Kiflivel, szőlővel fogadják a vendégeket majd minden csoport kis műsort mutat be. A zenét Horváth Péter és zenekara szolgáltatja. Vacsorára pörköltet kapnak, majd süteménnyel kínálnak mindenkit.

Hírek

Elkészült a vadonatúj képoszlop (Bildstock) a régi helyén a Palotabozsoki Zrt. jóvoltából, Magyari Károly és Oláh Miklós közreműködésével. Az anyag megvásárlásához az önkormányzat nyújtott segítséget, az egyház pedig a festést, tetőt és a kép visszahelyezését vállalta. Ismét egy szép példa arra, hogy összefogással szinte minden megvalósítható. Mindenkinek köszönjük!
Szeptember 8-án a TSZ-nyugdíjasokat vitte el a Palotabozsoki Zrt. Máriagyűdre és Harkányba, strandolni. Az idő nem volt igazán alkalmas arra, de azért jól érezték magukat.
Az iskolában szeptember 17-én szakmai napot tartottak a pedagógusok, melynek keretében a SÁIÓ és AMI intézményeinek alkalmazottai Pannonhalmára és Zircre tettek kirándulást. A pannonhalmi Főapátság pincészetét, egyedülálló, min. 400ezer kötetes ma is működő könyvtárát, templomát, több mint 1000 éves altemplomát, időszaki kiállítását és más épületeit látogatták meg. Ezt követően a zirci Ciszterci Apátság templomát és a Természettudományi Múzeumot tekintették meg. Az esős idő sem tudta elrontani a kirándulást, csodálatos élmények birtokosai lettek a résztvevők.
Szeptember 18-án a márkói Német Kisebbségi Önkormányzat meghívására nemzetiségi napra utazott a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Vegyeskórus. Zircen dr. Péter Éva és családja látta vendégül a kórust. Márkón is finom ebédet kaptak, műsoruknak pedig nagy sikere volt.
Befejezés előtt áll a Rákóczi utcai ároktisztítás és hordalékfogó. Megváltásra került a MÁV-tól az átjáró területe.
Az október 3-án zajló önkormányzati választás technikai megoldásához szeretnénk az alábbiakban segítséget nyújtani. Hogy szavazata érvényes legyen, az alábbiakat kell tennie:
- a polgármester-jelöltek közül egy névhez írjon + vagy X jelet úgy, hogy a körből ne lógjon ki a jel;
- a képviselő-jelöltek kiválasztásánál maximum 6 nevet jelölhet meg az előbb említett módon; kevesebb név lehet, de 6-nál több képviselő megjelölése esetén a szavazata érvénytelenné válik;
- a német kisebbségi önkormányzati választáson az vehet részt, akit nyilvántartásba vettek, s erről a közelmúltban értesítést kapott; ők maximum 4 főre szavazhatnak. (Ennyi a jelöltek száma is.)
Kérjük, aki teheti, menjen el szavazni, így tudja érvényesíteni azt a vágyát, hogy kik azok a képviselők, akik leginkább alkalmasak a falu ügyeinek intézésére. Aki pedig nem tud elmenni szavazni, rokonai által kérjen mozgóurnát.
Az önkormányzat ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a betöltetlen védőnői tevékenység ellátására pályázatot hirdet. A munkát mind a Palotabozsoki, mind pedig a Szebényi Önkormányzat vállalkozás révén kívánja elvégeztetni 2010. november 1-jétől. (Eddig helyettesítéssel Ravaszné Jäckl Krisztina látta el a feladatokat.) A pályázatokat zárt borítékban, 2010. október 20-ig kérjük eljuttatni a Palotabozsoki Önkormányzatra.
Azt tervezzük, hogy október 20-án (szerdán) 15:00-kor tartjuk immár hagyományos módon az Idősek napját. Kérjük, minél többen tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvényt, hiszen Önökért, Önöknek szervezzük ezt a délutánt. Kis műsor mellett szerény vendéglátással és a kerek évfordulósok megajándékozásával szeretnénk megbecsülésünket, tiszteletünket és szeretetünket kifejezni községünk szépkorúinak.
Terveink szerint október 29-én (pénteken) 15:30-tól kerül sor a Hősök napi megemlékezésünkre. A hagyományoknak megfelelően a templomból indulunk rövid ott tartózkodást követően az „Elhurcoltak és kitelepítettek” emlékműhöz, ahol a Német Kisebbségi Önkormányzat tart megemlékezést. A ligetben, a „Hősök” szobornál a Községi Önkormányzat, a Kopjafáknál a Magyar Dalkör emlékezik hőseinkre. Rossz idő esetén a programot a templomban tartjuk.
 

10. szám

Önkormányzati hírek

2010. október 3-án az önkormányzati választások alkalmával Palotabozsokon is új polgármester és képviselő-testület kapott bizalmat az elkövetkező 4 évre a község lakosságától. A 851 választópolgár közül 534-en adták le szavazatukat, amely 62,67%-os részvételi arányt jelent. Bár elégedetlenek voltunk a szavazók számával, a részvétel jóval az országos átlag fölötti volt. A polgármester Friedrichné Fazekas Mária lett. A település képviselői pedig a következők: Csibi Géza, Czirják József, dr. Dávid Sarolta, Feledi Roland, Jordán József, Ritzl Róbert. A régi testületből 4 fő kapott felhatalmazást erre a ciklusra is, a falu érdekében történő feladatok végzésére. Vállalásuk elismerésre méltó, hiszen ők már tudják, mennyi munkát, igyekezetet, áldozatot követel a képviselői tevékenység. A fiatal, új képviselők igyekezete azért dicséretes, mert a közösségért végzett munka szépségét ismerték fel.

Az alakuló ülést 2010. október 13-án tartotta meg a testület, ahol a helyi választási bizottság elnöke, Kiss Istvánné beszámolója után minden tisztségviselő esküt tett. Az alpolgármester a képviselő-testület egyhangú szavazata eredményeként Jordán József lett.

A jövőben is olyan fejlesztéseket vállalhat az önkormányzat, amelyhez pályázati lehetőségek kínálkoznak. Azok között is szelektálnunk kell, és csak abban az esetben vállalhatjuk a pályázat beadását, ha legalább 80-85%-os a támogatottsága. 15-20%-ot meghaladó mértékű önerőt nem tud vállalni az önkormányzat. A folyamatban lévő pályázatok megvalósítása mellett az eddig sikeres programok megtartását tűzte ki célul a testület.

A Mohácsi Takarék Bank-fiók új épületének 2010. november 9-i átadásáig a polgármesteri hivatal épülete melletti kerítést és járdát kell elkészítenünk, valamint a bejáratot leburkolnunk, ugyanis az építkezés miatt nem készült el a végleges burkolat.

A tájházban az első két szobát az önkormányzati dolgozók gyönyörűen levakolták, lemeszelték, a nyílászárókat kell még felújítani és lefesteni, miután az öreg festékréteget eltávolítják.
Az állomásnál lévő átjárót, illetőleg a Hunyadi és más utcákban leszakadt csatornalefolyók környezetét kívánjuk leaszfaltoztatni, hogy a balesetveszélyt elháríthassuk.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

További hírek

2010. október 15-én a polgármester és az alpolgármester meghívásra a bátaszéki II. Géza Gimnázium új épületszárnyának megnyitásán vett részt, ahol új lehetőségeket ismertek meg a jövőbeni továbbtanulások tekintetében.

Október 17-én a szentmisén büszkén hallgattuk Szugfil Józsefet, a Baranya Megyei Német Önkormányzat alelnökét, aki a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Szövetségének legmagasabb szintű kitüntetését, a Stefan Kerner díjat adta át a német kultúráért végzett tevékenységéért Jekl János Úrnak. Jó érzés volt Bozsokinak lenni és osztozni a megható ünneplés örömeiben. Ezúton is kívánunk jó egészséget és még sok aktív évet János bácsinak kitüntetése alkalmából!
Aznap délután a Német Nemzetiségi Vegyeskórus Mohácson a Püspöki Templomban megrendezett hangversenyen szerepelt, ahol Mária-énekeket adtak elő. A kórus tagjai ezúton szeretnék megköszönni Ritzl Józsefnek a közreműködést, aki nagy segítséget jelentett számukra a dalok elkezdésében.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy az orvosi rendelő 2010. október 25-től zárva tart.
Helyettes: Dr. Szeberényi Zsuzsanna (Véménd: 343-104; mobil: 06-30/916-7039)
Dr. Szeberényi Zsuzsanna Palotabozsokon rendel: szerdán du. 13:00 órától.
Szebényben rendel: csütörtökön de. 10:00-12:00 óráig.

A „mindenki karácsonyfája” felállításához szükségünk lenne egy olyan 4-5 méteres fenyőfára, amit valaki ingyen az önkormányzat rendelkezésére bocsájtana. A kivágásáról és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

A Nyugdíjasok Baranya Megyei Szervezetétől községünk egyik árvízkárosultja, Kovács Ferenc 25000.- Ft pénzadományban részesült, amelyet maga a szervezet elnöke adott át részére 2010. október 20-án.

Október 31-én du. 15:00-kor kezdődik hagyományos Hősök napi megemlékezésünk a katolikus templomban. Aznap a délelőtti mise elmarad. Az ökumenikus szentmisét követően körmenet formájában minden emlékhelyünket meglátogatjuk és megkoszorúzzuk. „Az elhurcoltakért” emlékműnél a Német Kisebbségi Önkormányzat, a Hősök szobornál az önkormányzat, a Kopjafáknál a Magyar Dalkör szervez megemlékezést. Gyertyákat a templomból kifelé menet osztanak a ministránsok a résztvevőknek. Várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy meg kell emlékeznünk hősi halottainkról, üldözötteinkről, azokról az emberekről, akik önhibájukon kívül egy-egy politikai rendszer áldozataivá, elszenvedőivé váltak. Kérjük, jöjjenek el minél többen, emlékezzünk együtt hőseinkre!

November 7-ére jótékonysági rendezvényen való szereplésre, Himesházára kapott meghívást a Magyar Dalkör és a Színjátszó csoport. A bevételt a vörösiszap-károsultaknak ajánlják fel a szervezők. A Palotabozsoki Önkormányzat is ezúton fejezi ki köszönetét a pénz- és egyéb tárgyi adományok önzetlen felajánlásáért a község lakosságának.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Iskolai hírek

A zene világnapja előestéjén hangversenyt rendeztek Mohácson a Schneider Lajos Művészeti iskolában. Iskolánkat Kerner Kevin képviselte, hatalmas sikert aratva játékával. Gratulálunk!

2010. október 2-án labdarúgó „Bozsik-tornát” szerveztek. A véméndi csapatot erősítő Leib Dominik és Horváth Kevin 3., míg Somberek színeiben játszó Kerner Áron, Bereczki Bálint és László Zsolt 1. helyezést ért el. A torna legjobb játékosának Horváth Kevint választották.

Október 2-án Móron nemzetközi találkozón vett részt a Palotabozsok-Somberek-Mohács Fúvószenekar, melyben községünket Lichtmesz Éva, Kerner Kevin, Steiner Patrik, Lichtmesz Magdolna, Kerner Alex és Jordán Roland képviselte. A csoport aranyérmet szerzett a megmérettetésen.

Október 4-én társulási mezei futóversenyt rendeztünk Palotabozsokon. Az 1. korcsoportban Jordán Dalma 3., a II. korcsoportban Szalona Dzsenifer 2., Kerner Tamara és Koller Adrián 3., a III. korcsoportban Leib Dominik 1., a IV. korcsoportban Lichtmesz Vivien 3. helyezést ért el.

Október 12-én diákjaink részt vettek a Predács Iván Atlétikai Emlékversenyen Mohácson. Horváth Kevin 40 m-es gyorsfutásban és kislabda-hajításban 1. helyezett lett, ezzel a korosztályának legeredményesebb sportolója címet is elnyerte. Schipp Nikolett távolugrásban 1., Jordán Dalma 40 m-es gyorsfutásban 3. lett. Kerner Tamara távolugrásban 1., 40 m-es gyorsfutásban 2., Kerner Áron kislabda-hajításban 1. helyezést ért el. Szalona Dzsenifer 1., míg László Zsolt 3. helyezett lett kislabda-hajításban, Kohl Krisztofer pedig távolugrásban a 4. legjobb volt. Barabás Nadin kislabda-hajítása arany-, Leib Dominiké és Jókuti Bernadetté bronzérmet ért. Dominik 60 m-es gyorsfutásban is 3. helyet ért el. Babos Vince kislabda-hajításban 1., 60 m-es gyorsfutásban 2., Gallo Felícia távolugrásban 3. helyezett lett.

További sikereket kívánunk a gyerekeknek és felkészítőiknek; Mártonné Juhász Editnek és a zenetanároknak is.

2010. október 21-én hagyományteremtő szándékkal emléksétát szerveztünk iskolánk tanulói és hozzátartozóik részére. Ezzel a rendezvénnyel az 56-os októberi események előtt szerettünk volna tisztelegni. Fontosnak tartjuk a megemlékezést nemzeti ünnepeinken, mert meg kell tanítanunk gyermekeinket a hagyományok, az ősök és az értékek tiszteletére. Úgy éreztük azonban, hogy október 23-át - az eddigiektől eltérően - más szellemben is megünnepelhetjük. Tanulóink között versenyt hirdettünk, azt kértük, hogy minél több embert mozgósítsanak, kérjék meg szüleiket, testvéreiket, nagyszüleiket, szomszédjaikat, jöjjenek velünk erre a sétára. Nagyon sokan gyűltek össze csütörtök délután az iskolai pályán, ahonnan rövid köszöntő és a szabályok ismertetése után a menet a Kossuth utcán indult el. Az ellenőrző pontnál, a Kossuth és a Hunyadi utca sarkán mindenki zsetont kapott, amivel a részvételt, és a táv megtételét igazolta. A Hunyadi utcán végigsétálva indultunk vissza az iskolához, ahol a zsetonokat osztályonként összegyűjtve, átlagolva sikerült a helyezéseket megállapítani. Közel 150 résztvevője volt az eseménynek. Külön örültünk, hogy megtiszteltek bennünket többen is, akiknek nincs közvetlen kapcsolata az iskolával. Jó volt látni, hogy a cél érdekében a legkisebbektől (akik babakocsiban tették meg ezt a kb. 2010 métert) a legidősebbekig (akiknek még élő emlékei vannak az 56-os eseményekről) mindenkire számíthatunk. Köszönjük a lámpást is, amely hangulatossá tette a rendezvényt. A legtöbb résztvevőt az ötödik osztály tudhatta maga mögött. Második helyezett a 2-3. osztály lett, harmadik pedig az 1-4. osztály.

(Guszmann Józsefné igazgató)

„Itt van az ősz, itt van újra…”

Október 14-én az ősz örömei jegyében vidám nyugdíjas találkozóra, viszonzó vendégségre került sor a dunaszekcsői, himesházi, sombereki, görcsönydobokai klubok részvételével. Minden csoport szép műsorral készült, előadásuk magas színvonalú volt.

Mi házigazdák az őszi örömök megidézésére törekedtünk. Szüreti köszöntőt és kukoricafosztást játszottunk. Volt ott kikiáltó kisbíró, házigazda, gazdáné, bort kínáló vendéglátó, sok-sok segíteni akaró szomszéd, barát. Mint ilyenkor szokás, a szellemet is megidézték, meg is érkezett. A műsor végén hangulatos ajándékokkal születésnapi köszöntőt mondtunk kedves társunknak.

A jól sikerült vendéglátás alapja a jó szervezés és a közös munka volt. Köszönet a Faluház dolgozóinak, Görcsné Marinak, a közhasznú munkások igényes, lelkiismeretes munkájáért. A terem berendezése, a terítés, az utómunkálatok, mind őket dicsérik. Köszönjük a tantestület tagjainak a figyelmes, kedves felszolgálást. Köszönet a szociális konyha dolgozóinak a finom kifliért, ízletes pörköltért. Köszönjük a Jordán házaspárnak a sütemény beszerzését. Hangulatos, jó zenére táncolhatott a vendégsereg. A vendégjárás folytatódik, igyekszünk a hagyományt megtartani.

(A Nyugdíjas Klub)

„Nem csak a húszéveseké a világ…

Már 5. alkalommal leptük meg községünk nyugdíjas-korú lakóit az Idősek Világnapja alkalmából. Kis műsorral kedveskedtek az ovisok, majd Schipp Nikolett és Dominik, Kerner Kevin és Steiner Patrik csodálatos zenéjükkel kápráztatták el a publikumot. Gyönyörűen énekelte Basa Bella, Jordán Blanka, Lichtmesz Éva és Pencz Alexandra a „Nem csak a 20 éveseké a világ” című dalt. Jókuti Bernadett szép verset mondott. Igazi csattanóként Friedrichné Csibi Valéria, Friedrich Noémi és Lichtmesz József „Az 50. házassági évforduló” című vidám jelenetet adta elő, amely az ünnephez különösen kapcsolódott. A polgármester is meleg szavakkal köszöntötte községünk szépkorúit. Később a jubilálókat apró ajándékkal lepték meg, majd uzsonnával kínáltak mindenkit. Ezúton mondunk köszönetet minden résztvevőnek a szereplésért, az önkormányzat dolgozóinak a gyors kiszolgálásért és a helytállásért.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Egyesületi hírek

A Palotabozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. szeptember 11-én 3 csapattal vett részt a Mohácson megrendezett Baranya Megyei Tűzoltó Versenyen, ahol szép eredményt értünk el. Fiú csapatunk 2. helyezést ért el, a felnőtt férfi csapat az 5. helyen végzett, a női csapat pedig 2. helyezett lett. Ezúton is gratulálunk nekik az eredményekért, és további sok sikert kívánunk!

Az egyesület ezúton szeretné megköszönni mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták működésünket.

Az ősz folyamán két pályázaton is nyertünk vissza nem térítendő támogatást. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Szövetség támogatását és az NCA pályázaton nyert pénzösszeget az egyesület működési feltételeinek biztosítására és eszközeinek korszerűsítésére kívánja felhasználni.

(Obert Péter elnök)

A Sportegyesület hírei: A felnőtt csapat jelenleg a 12. helyen áll a bajnokságban. Októberi meccseredmények: Palotabozsok-Majs: 4-1 (Góllövők: Vezér, Polyákovics (2), Egervári), Nagyárpád-Palotabozsok: 1-1 (Góllövő: Árpádi), Palotabozsok-Drávaszabolcs: 2-5 (Góllövők: Egervári, Auth), Geresdlak-Palotabozsok: 11-0. (Edző: Nagy Antal)
U19-es csapatunk az őszi szezonban eddig veretlenül áll az 1. helyen. Eddigi eredmények: Véménd-Palotabozsok: 1-6 (Góllövők: Svegál D., Bősz (2), Emmert (2), Jordán), Palotabozsok-Babarc: 25-0 (Góllövők: Bősz (7), Svegál D. (5), Svegál M. (3), Perényi (4), Lichtmesz (3), Czirják R., Jordán (2)). A mérkőzésen fiataljaink 45 perc alatt hengerelték le az ellenfelet. Hidas-Palotabozsok: 0-3 (Góllövők: Bősz (2), Hofstädter), Palotabozsok-Dunaszekcső: 5-0 (Góllövők: Svegál D. (2), Hofstädter, Emmert, Fáy R.), Palotabozsok-Egerág: 3-1 (Góllövők: Bősz (2), Hofstädter), Borjád-Palotabozsok: 0-3 (Góllövők: Bősz, Emmert, Jordán). (Edző: Németh Zsolt)

További sok sikert kívánunk a csapatoknak és edzőiknek! Hajrá Bozsok!

A Polgárőr Egyesület 2010. november 20-án rendezni meg a már hagyománynak számító búcsúbált a Faluházban, ahol a jó hangulatról a VERY-TAKE zenekar fog gondoskodni.

(dr. Dávid Sarolta)

11. szám

Önkormányzati hírek

2010. november 3-án eljuttattuk Devecserbe az iszapkárosultak számára a bútor-, játék-, ruha- és egyéb adományok mellett a lakosság által összegyűjtött 300.000.- Ft készpénzt. Devecserben a polgármester, a plébános és egy régi jó ismerős, a Gallus Zrt. ügyvezető igazgatója, Szabó István javaslatára egy olyan családnak adtuk át a pénzadományt, amely a többiekhez hasonlóan mindenüket elvesztette, ráadásul nyugdíj előtt állnak a szülők, tehát lehetőségeik sem túl széles körűek. A támogatott, Molnár László nagyon meghatódott, mikor átvehette az ajándékot. A teherautó rakományának egyelőre nem találtunk gazdát, ebben az ottani ismerősök segítségére számítunk. Köszönjük az Európai Kádárok Kft. vezetőjének, Flódung Kristófnak a teherautó biztosítását, a két segítőkész alkalmazottnak, Obert Andrásnak és Heilmann Ferencnek az aktív közreműködést a szállítás során. Ezen kívül a Palotabozsoki Zrt.-nek, valamint vezetőjének, Jordán Attilának is szeretnénk hálánkat kifejezni, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta egyik személygépkocsijukat ingyenesen. Csodálatos volt megtapasztalni az Önök önzetlen segítségnyújtását a bajba jutott embereken. A megsegített család férfitagja a következőt mondta: „kívánom, hogy soha ne kelljen viszonoznunk a kapott segítséget”, s ezzel mélyen egyetérthetünk.

Azon az estén megtartott képviselő-testületi ülésen arról döntött a testület, hogy ismételten meghirdeti a védőnői szolgálat vállalkozóként történő ellátását, de a pályáztatás eredménytelenül zárult, ezért a testület a következő ülésén alaposan mérlegelve a helyzetet, úgy döntött, közalkalmazotti státuszként, határozott idejű kinevezéssel kívánja meghirdetni az állást.

A PTI Consulting Kft.-t megbíztuk azzal, hogy szolgáltatóink tekintetében végezzen költség-optimalizálási vizsgálatot. Ez azt jelenti, hogy a drágán szolgáltató cégeket segítségükkel képesek leszünk kiszűrni és anyagilag kedvezőbb megoldást találni.

Pályázatot nyertünk egy rézsűkasza és még két másik munkagép beszerzéséhez a szomszédos önkormányzatokkal társulva, amellyel lehetővé válik, hogy partoldalakon is levághassuk a füvet.

Kérjük, akinek olyan fa áll a saját ingatlanán, amit valamilyen okból ki szeretne vágatni, jelezze az önkormányzaton, dolgozóink kivágják és az iskola kazánházához szállítják. Minden felesleges fára nagy szükségünk lenne az iskola fűtéséhez. A fűtési költségek csökkentése miatt az iskola folyosóin gipszkartonból falakat építtettünk, műanyag nyílászárókkal láttuk el, így az aulát nem kell fűtenünk.

Elkészültek az utca névtáblák, 2-3 db nem kerülhetett még a helyére hibás nyomtatás miatt.

Közhasznú munkásaink legnagyobb részének november 30-án lejár a szerződése, így a téli időszakban csak 4-5 ilyen dolgozót tudunk megtartani. Mivel a jövőre vonatkozóan nem ismerjük alkalmazásuk pontos feltételrendszerét, muszáj minimumra csökkentenünk a létszámot.

A legutóbbi testületi ülésen döntöttünk a Bursa Hungarica szociális ösztöndíj odaítéléséről. A község 7 felsőfokú intézményben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű diákjának szavazott meg a testület havi 3.000.- Ft támogatást, amelyet a főiskola vagy az egyetem és a megyei önkormányzat további 6.000.- Ft-tal egészít ki.

Napokon belül a Petőfi utca két végére „Behajtani tilos” táblák kerülnek kihelyezésre 3,5 tonna feletti járművek számára. Mivel ez az út a saját tulajdonunk, minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy lehetőleg sokáig épségben megőrizhessük. Másrészt pedig a Kossuth utcán való közlekedéssel kiváltható a Petőfi utcán való végighajtás.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

További hírek

Köszönjük, hogy olyan sokan megtisztelték jelenlétükkel a Hősök napi megemlékezésünket. Jó érzés volt látni azokat, akik úgy gondolták, együtt kell méltó módon hőseinkre emlékeznünk. Köszönjük az aktív részvételt mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Sajnos a temetőben Halottak napja körül, amikor értékes mécsesek, kegyeleti tárgyak sorakoztak a sírokon, valaki vagy valakik késztetést éreztek arra, hogy ellopják azokat. Kérjük azokat, akik ilyet tettek, hagyjanak fel effajta cselekedeteikkel, mert kénytelenek leszünk a rendőrségen feljelentést tenni. Ha viszont ők derítik fel a tettesek kilétét, bűncselekmény ügyében fognak eljárni. Nem hiszem, hogy Palotabozsokon bárkinek szüksége lehet a sírokon elhelyezett mécsesekre, egyéb tárgyakra vagy az eljárás következményeire.

November 7-én, Hímesházán, jótékonysági rendezvényen vett részt a Magyar Dalkör és az Amatőr Színjátszó Csoport. Köszönet ezért az újabb áldozatért, amit a vörösiszap-károsultakért vállaltak.

November 9-én átadásra került a Mohácsi Takarék Bank Zrt. Palotabozsoki Fiókja. Az épület csodálatosan simul bele a környezetbe. A református templom stílusában, szinte annak folytatásaként emeli a faluközpont megjelenésének színvonalát patinás külsejével. A belső világa is gyönyörű. Nem beszélve arról, hogy a szolgáltatás minősége a bankautomata használatának lehetőségével sokat javult. Még kerékpár-tároló és gyalogos-híd kerül megépítésre az épület előtti területen.

A nyugdíjasok Márton napon megkóstolták az idei újbort. Nagyon jól sikerült a zsíroskenyér-partival egybekötött kóstolás.

December 5-én este 17:30-kor a Faluházhoz ismét megérkezik a Mikulás községünk gyermekeihez. Azok a gyerekek is kaphatnak csomagot, akik nem itt laknak, amennyiben szüleik vagy nagyszüleik befizetnek 700.- Ft-ot gyermekenként Schmidt Andrea boltjában december 1-ig. A bozsoki kicsik csomagjairól és a vendéglátásról a Víztársulat és a Polgárőr-, illetőleg a Tűzoltó Egyesület gondoskodnak.

Idén is lesz szilveszteri mulatság a Faluházban! A Palotabozsoki Sportegyesület vár minden olyan szuper bulira vágyó vendéget, aki egy 6 fogásból álló svédasztalos vacsora, sütemények és gyümölcsök elfogyasztását követően a Millich zenekar fergeteges zenéjére kíván mulatni. Éjfélkor pezsgővel és lencsegulyással kínálnak mindenkit. Mulassunk együtt, tegyük emlékezetessé az év utolsó éjszakáját azáltal, hogy lehetőség szerint sokan ott leszünk!

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Meghívó Sakk versenyre (I. Palotabozsoki Kupa)

2010. december 4-én 9 órától sakk verseny lesz a palotabozsoki Faluházban.

Nevezni a helyszínen lehet 8:15 órától. 9 fordulós svájci rendezésű verseny lesz 2*10 perc gondolkodási idővel. A nevezési díj felnőtteknek 1500.- Ft, 18 év alattiaknak és 60 év felettieknek pedig 1000.- Ft. A nevezési díj magában foglalja a verseny utáni ebéd költségét is. A versenyfelelős Csibi Géza, akihez a 20/250-7605-ös telefonszámon lehet a versennyel kapcsolatos kérdésekkel fordulni és jelentkezéseket leadni 2010. december 1-ig.

Várjuk a versenyzők jelentkezését és sok szeretettel várjuk a sakk iránt érdeklődőket is!

Iskolai hírek

Iskolánk tanulója, Szalona Dzsenifer az MUKSE kézilabdacsapatának tagjaként a Siklóson rendezett Kanizsai Kupán vett részt. A november 3-án rendezett tornán a megye 4 legjobb csapata mérkőzött meg egymással, ahol a mohácsiak 1. helyezést értek el. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk az iskola minden tanulója és dolgozója nevében!

November 11-én tartottuk hagyományos Márton-napi és Halloween ünnepségünket. Ebben a tanévben a diákönkormányzat vállalta magára a szervezési feladatokat. Előzetes feladatként osztályterem-díszítő versenyt hirdettek. Minden osztály lelkesen dekorálta a termeket, igazán jó hangulatúvá varázsolták az épületet. A verseny győztese a 6. osztály lett. Akadályverseny is volt, vegyes csapatokat állítottak fel a diákok. A tantestület tagjai is külön csapatot alkottak. Ötletes játékokban vettünk részt. Például dísztök-keresést, német dal éneklését, Activity játékot és sok más „embert próbáló” feladatot teljesítettünk. Az akadályversenyt a „Tökkirályok” csapata nyerte. A jelmezes felvonulás után a zsűri Kamerer Martinát találta a legélethűbb boszorkánynak. A program végén libazsíros kenyér és tea volt az uzsonna.

November 15-én az alsós nevelők továbbképzésen vettek részt. A konferencia témája a tanulási problémával küzdő gyerekek helyzete volt. Sajnos csak elméleti dolgokkal lettünk gazdagabbak, pedig gyakorlati segítséget, ötleteket vártunk volna.

Ugyanezen a napon Mártonné Juhász Edit és Vágási Margit uszodába vitte a fölsős lányokat. A belépőt alapítványi támogatásból fizették. A tanév során minden tanulónk eljuthat az uszodába az ISK keretein belül az alapítvány segítségével.

Balázs Gábor vállalta, hogy az iskolában levő videó- és DVD berendezéseket megjavítja. Köszönjük a segítséget!

A hagyományos adventi barkács-délutánt december 5-én vasárnap tartjuk a Faluházban. 15 és 17 óra között várjuk az érdeklődőket. Terveink között szerepel többek között a mézeskalács-díszítés, cserépharang-készítés, hópehelygyártás, üvegfestés, gyöngyfűzés, fonalgrafikázás, papírdíszek készítése. A foglalkozás után érkezik a Mikulás, remélhetőleg sok örömet okozva kicsiknek és nagyoknak

Az iskolások karácsonyi műsorát december 17-én délután fél 3- kor tekinthetik meg az érdeklődők az iskola zsibongójában.

(Guszmann Józsefné igazgató)

Sporthírek

A felnőtt futball csapat jelenleg a 10. helyen áll a bajnokságban. Novemberi meccseredmények: Palotabozsok-Szalánta: 3-2 (Góllövők: Dunkel, Somogyi (2)), Harkány-Palotabozsok: 4-3 (Góllövő: Mozolai, Takács), Kovácshida-Palotabozsok: 1-2 (Góllövők: Dunkel, Bátai), Palotabozsok-Véménd: 0-7. (Edző: Nagy Antal) Következő mérkőzés: Babarc-Palotabozsok 11.28-án 13 órakor.

U19-es csapatunk az őszi szezonban továbbra is veretlenül áll az 1. helyen. Novemberi eredmények: Palotabozsok- Véménd: 4-0 (Góllövők: Svegál D., Lichtmesz, Bősz, Jordán), Majs-Palotabozsok: 0-2 (Góllövők: Svegál D., Bősz). Babarc, Lippó-Palotabozsok: 0-17 (Góllövők: Obert, Fáy E., Fáy R., Hofstädter, Emmert, Rutsch, Svegál D. (3), Svegál M. (4), Bősz (4)). Következő mérkőzés Palotabozsok-Majs 11.27-én 13 órakor.

További sok sikert kívánunk a csapatoknak és edzőiknek! Hajrá Bozsok!

(dr. Dávid Sarolta)

Szabó Ferenc- Kocsis István az országos rally bajnokság másod osztályában (rally 2) indult idén egy Lada VFTS típusú versenyautóval...

Az év nehezen indult, mivel a tavalyi navigátorom az első verseny előtt 4 héttel lemondta az idei szereplést, és új versenytársat kellett keresnem. Hirdetés útján találtam rá Kocsis Istvánra, és így kezdtük együtt az idei évet.
Az első verseny Egerben volt, ahol mindig nagyszerű a hangulat, mert ez az első verseny az évben, és mind a versenyzők, mind a szurkolók nagyon várják már, hogy felzúgjanak a motorok, és elkezdődjön a verseny. Nagyon erős mezőny jött össze az első összecsapásra, és mindenki latolgatta az esélyeit, hogy vajon mire lesz elég a tudása, és az autója teljesítménye. Sikerült megszereznünk itt a 2. helyet, aminek nagyon-nagyon örültünk.
Ezután a salgótarjáni verseny következett, amelyre rekord létszámú nevezés érkezett. Ezen a versenyen sajnos több műszaki hiba is hátráltatott bennünket, ezért nem sikerült jó eredménnyel zárni ezt a futamot, "csak" a negyedik helyre volt elég a teljesítményünk.

A következő megmérettetés a Bükfürdő Rally volt, ami az első murvás verseny volt az évben, és amelyet már nagyon vártunk. Nézők és versenyzők számára is nagyon jó, látványos pályákat jelöltek ki a rendezők Szombathely környékén. Itt a 2. helyen sikerült célba érkeznünk.

A kazincbarcikai futamot kíváncsian vártunk, mivel itt korábban még nem versenyeztünk. Sikerült a pályákat jól feldolgozni, felírni, izgatottan vártuk, hogy ez mire lesz elég. Nagyon szerettünk volna már győzni, mert addig ez évben még nem sikerült, de túlzott kockázatot sem akartunk vállalni. Apró műszaki hibáktól eltekintve, gondmentes versenyen idén először győztünk.

Az utolsó verseny a Baranya kupa volt komlói központtal. Ez hazai versenynek számít, és itt mindig hatalmas nyomás van rajtunk, hogy jól sikerüljön. Amilyen rosszul kezdődött számunkra a Baranya Kupa, szerencsére pont annyira jól végződött. Sajnos már pénteken, a teszten is voltak problémák. Vasárnap reggel szereléssel kezdtük a napot, mivel már az első gyorshoz sem jutottunk el. Az autó folyamatosan leállt. A szerelő fiúk nekiláttak a munkának és mindent megtettek, ami tőlük tellett, de sajnos ez is kevésnek bizonyult, mert az autó a javítás után sem ment rendesen. Mire rájöttek a hiba okára, kikéstek három percet. Ezért még mielőtt elrajtolhattunk volna, máris „bezsebeltünk” harminc másodperc büntetést, amiből azonban az árpád-tetői gyorson sikerült elég sokat lefaragnunk. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy hazai pályán autóztunk, valamint az, hogy nekem fekszenek a vizes versenyek. A negyedik gyorsasági szakasz végére már átvettük a vezetést, és sikerült háromszor is abszolút második időt autóznunk, aminek kifejezetten örültünk, mivel elég erős volt a mezőny. A nap végére megszereztük a kategória első helyet, míg abszolútban a negyedik helyen végeztünk. Nagy-nagy köszönet a szervizes fiúknak, hogy egész nap kitartottak a nehéz körülmények (sár, eső) ellenére is!

Ezzel ért véget a 2010-es évad, ahol sikerült megszereznünk a kategória bajnoki címet és a Lada kupában is a legjobbnak bizonyultunk a LADA VFTS-el!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szervizeseknek és a szponzoroknak, akik lehetővé tették, hogy részt vegyünk a versenyeken.

A hab a tortán pedig az volt, hogy lehetőségünk adódott elindulni a 43. Mecsek rallyn az 1. osztályban, és összemérni tudásunkat az ország legjobbjaival. Ezen a versenyen Krizák Tamással indultam. Nagyon komoly verseny volt, hiszen Európa bajnoki futam is volt a Historik autók részére, amire eddig Magyarországon még nem került sor. Nagy kihívás volt számunkra, de nagyon jól sikerült teljesítenünk a versenyen. Az első gyorsaságit megnyertük, és az utána következőkön nagyrészt a második helyen autóztunk, de célba nem mentünk, így megelégedtünk az erkölcsi 2. helyezéssel.

(Szabó Ferenc)

12. szám

Önkormányzati hírek

Az előzetes tájékoztatások szerint a jövő évi közfoglalkoztatás sajnos igen kedvezőtlenül alakul. Azok foglalkoztatását, akikre az elmúlt években „RÁT”-osként számíthattunk, a jövő évben az állam csak igen alacsony mértékben támogatja, így nagy részük rendszeres havi jövedelem nélkül marad.
A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. költségeinek megnövekedésére hivatkozva a szemétszállítás költségét 2011-ben közel 25%-al emeli meg. A képviselő-testület döntése értelmében minden ingatlan tulajdonosnak egyénileg kell megkötnie a szerződést a szemétszállító céggel. Arra is lesz lehetőségük, hogy 70 literesre csökkentsék a kuka űrtartalmát (ez esetben „megfenekelik”), így 275 Ft/alkalom lesz a költség. Ha megmarad a 120 l-es méret, közel 440 Ft-ba kerül egy ürítés. A kommunális adó pedig 4000 Ft/év/család összegre csökken 2011-ben.
A december 20-án megtartott képviselő-testületi ülésen egy évre szóló kinevezést kapott a kiírt pályázatra jelentkező két védőnő-jelölt közül az, aki helyben lakik, 2011. január 1-jétől tölti be a posztot.
Ezen az ülésen került sor a bérleti díjak módosítására, amelyek 4 éven át változatlanok voltak. A díjak 20 %-os emelését szavazta meg a testület. A konkrét tarifákat következő számunkban tesszük közzé.
Mivel közeleg az év vége, idén is összefoglaljuk mindazt, amit az önkormányzatnak az egyesületek, vállalkozók, alkalmazottak és az Önök hathatós segítségével sikerült 2010-ben megvalósítania vagy településünket érintette.
- Az év elején került sor a Palotabozsokot átszelő 5606. sz. közút ünnepélyes átadására.
- A tél folyamán került lebontásra a volt jegyzői lakás, s helyén épült meg a Takarék Bank új Palotabozsoki fiókja, amely a református templomhoz küllemében igazodva gyönyörűvé varázsolta a falu központját, nem beszélve a funkciók bővítésével járó szolgáltatás színvonalának emeléséről.
- Nyár elejére készült el a 22 személyes busz garázsa, amivel egy időben a Kossuth utca felső szakaszán kb. 220 m-en megújulhatott a régi járófelület.
- Térburkolóval láttuk el az orvos lakás előtti bejárót és parkolót.
- A futballpálya melletti lépcsőt az úthoz igazítva építettük újjá.
- A Tűzoltóegyesület pályázata révén új kistraktorra, vízszivattyúra tettünk szert.
- A június 21-én lehullott hatalmas mennyiségű csapadék ráirányította figyelmünket azokra a hiányosságokra, amelyek az árvízhez vezettek. Így a patak medrének égető kotrására, a gyalogoshidak nem megfelelő szintjére és az iskola kazánháza mellett helytelenül tárolt fára. A vízelvezető árkok mélyítése, karbantartása folyamatos feladatunk kell, hogy legyen. Köszönjük az Önök példás segítségét a bajba jutottakon!
- Július 4-én a Német Nemzetiségi Vegyeskórus meghívására 8 kórus Mária napi hangversenyére került sor, amely községünk jó hírnevét erősítő, csodálatos élményt nyújtó esemény volt.
- Kimélyítésre került a Palotabozsok vízfolyás településen áthaladó része. Bár hatékonyabb lett volna a munka, ha Önök nem építenek épületeket túl közel a patak medréhez, az ún. védősávba.
- A falunapot vállalkozók támogatásával ismét magas színvonalon, sikeresen rendeztük meg, köszönhetően a Palotabozsokról elszármazottak aktivitásának, lokálpatriotizmusának.
- Pályázattal cseréltük le a tájház tetőt. Ezzel egy időben az orvosi rendelő és volt orvos lakás palatetőjét is cseréppel helyettesítettük. A Palotabozsokról szóló kiadványt összeállítottuk, megjelentetése folyamatban van.
- Az iskola fűtésének hatékonyabbá tételéért gipszkarton falakat építtettünk a folyosók lezárásaként. A Faluház felső szintjét is hasonlóan zártuk le költség-megtakarítás céljából.
- Felújítottuk a tájház első két szobáját, ahova a közelmúltban már bútorok és különböző berendezési tárgyak is kerültek.
- Október végén gyűjtést szerveztünk az iszapkatasztrófa elszenvedőinek, amelynek eredményeként 300ezer Ft-ot valamint egy teherautóra való bútort, ruhát, játékot, tisztítószert juttattunk el személyesen Devecserbe.
- Pályázati támogatással utcanév-táblákat helyeztünk el a falu számos helyén az idegenek, idelátogatók jobb tájékozódása érdekében.
- Lebetonoztuk a Polgármesteri Hivatal melletti lejáratot, a térburkolatos járdaszakaszt meghosszabbítottuk az orvos lakásig.
- Pályázatot nyertünk rézsűkasza, seprőgép és toló lap vásárlásához, a szomszédos településekkel karöltve.
- Megvalósulhatott régi vágyunk arra vonatkozóan, hogy felsőfokú képzésben résztvevő diákjainkat a „Bursa Hungarica” ösztöndíj keretében támogassuk.
- Zöld utat kapott az ellenőrző szervektől a Családi Napközi elindítása az óvodában, melyhez reményeink szerint pici gyermekeket tudunk „szerezni”.

Örülünk, hogy ebben az évben is sikerült gyarapítanunk közös értékeinket, amelyekhez nagymértékben járultak vállalkozók, egyesületek és Önök, a település lakói. Nagyon jó érzés látni, megtapasztalni mindannyiuk segíteni akarását, támogatását, biztató szavait a mindennapok során. Most, amikor a szeretet ünnepe közeleg, gondoljunk mindannyian arra, hogy a szeretetnek mekkora összetartó, megtartó és teremtő ereje van, ennek segítségével minden problémánk megoldható. Ne hibákat keressünk embertársainkban, hanem olyan pozitív, értékes, szeretetre méltó tulajdonságokat, amelyek hozzájárulhatnak egyéni és közös jövőnk építéséhez.
Mindehhez kívánok mindannyiunknak kegyelemteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és egy olyan újévet, amelyben lehetővé válik életünk terveink szerinti zajlása.
Az alábbi verssel szeretném jókívánságaimat megerősíteni:

ADY ENDRE:
Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretére
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

Friedrichné Fazekas Mária

Iskolai hírek

November 29-én az ISK keretén belül a felsős fiúk uszodában jártak. A belépőt az alapítvány fizette. Ugyanezen a napon iskolánk 3 hatodik osztályos tanulóját (Basa Bella, Jordán Blanka, Schipp Dominik) meghívták Pécsre a Janus Gimnáziumba. November elején tanulóink matematikaversenyen vettek részt, melynek eredményhirdetésére várták a gyerekeket. Mindhárom tanulónk dicséretben részesült, oklevéllel tértek haza. Gratulálunk mindannyiuknak és Friedrichné Fazekas Máriának a felkészítésért.
December 5- én tartottuk hagyományos adventi barkácsdélutánunkat. Különféle tevékenységeket végezhettek a gyerekek, és sok felnőtt is kipróbált néhány dolgot. A legnagyobb forgalom talán a mézeskalácsos asztal körül volt, de sokan készítettek szalagokból csillagot, cserépcsengettyűket, üdvözlőkártyákat, karácsonyfadíszeket, dióhéj babákat, angyalokat, papírmikulásokat is. Köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek, akik felajánlották segítségüket, és a szükséges anyagokat is biztosították: Schippné Nick Melinda, Bajnáczkiné Fazekas Veronka, Obert Ferencné, Jordánné Kovács Klára Katalin. Köszönjük Lichtmesz Józsefnek a felajánlott mézet, Schäffer Józsefnek és Illés Józsefnek a kalácsot, Ginter Klárának az agyagformákat, a nyugdíjasoknak pedig a finom zsíros kenyeret és a teát.
December 13-án az alsósok mehettek uszodába, mindannyian nagyon jól érezték magukat.
László Csaba és Hajni, valamint Szebényi János és Ginter Klára felajánlásával karácsonyfát állítottunk a napköziben és a zsibongóban, ezzel varázsolva karácsonyi hangulatot iskolánkba. Köszönjük a felajánlásokat. Az iskolai ünnep végén a templomba vittük a magasabb fát.
December 17-én a 8. osztályosok hagyományos Hírharang-karácsonyával búcsúztattuk a 2010-es évet. Sok játékos feladattal gondoskodtak a jó hangulatról a gyerekek. Ekkor került sor az osztálydíszítő-verseny eredményhirdetésére is. Nagyon szépen feldíszített termeket talált a zsűri. Legjobban annak örültünk, hogy sok díszt maguk készítettek el a gyerekek. Bízunk abban, hogy a karácsonyi hangulatot magukkal viszik, hogy otthon is meghitté tegye az ünnepet! Délután az osztályok teadélutánt tartottak, ahol kedves ajándékokkal lepték meg egymást tanítványaink. A 2-3. osztályosok meghitt ünnepével ért véget a nap.

December 18-án került sor a zeneiskolás gyerekek hagyományos karácsonyi hangversenyére. Nagy örömmel tölt el, hogy ennyi tehetséges gyerek jár iskolánkba, akik mindig bebizonyítják, hogy megfelelő szorgalommal, kitartással el lehet érni a kitűzött célokat. A zenész gyerekek mellett felléptek az óvodások, a Magyar Dalkör és a 2-3. osztályosok is. A kicsik betlehemese minden évben nagy sikert arat, most sem volt másképp. Az iskolások a Kis gyufaárus lány történetét adták elő, a Dalkör pedig a tőlük megszokott kimagasló színvonalon előadott karácsonyi dalcsokorral örvendeztetett meg bennünket. A program végén a ministránsok kaptak karácsonyi ajándékot az egész éves szolgálatért.
December 19-én a Gyermekmentő Alapítvány meghívására 17 tanulónk Budapestre látogathatott. A tantestület javaslatára a DÖK úgy döntött, hogy a diákönkormányzat tagjai mellett azokat a tanulókat jutalmazzuk a lehetőséggel, akik valamilyen versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A gyerekek az Operaházban megtekintették a Diótörő című előadást, majd sétát tettek a karácsonyi vásáron. A diákönkormányzat két felnőtt segítője Vágási Margit és Becze Dóra kísérte el tanítványainkat. Köszönjük munkájukat, az önkormányzatnak azt, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a buszt, Kohl Lőrincnek, hogy vállalta a busz vezetését.
Az év végéhez közeledve a palotabozsoki iskola minden tanulója és dolgozója nevében köszönöm a szülők, az önkormányzat és minden támogatónk segítségét. Kívánok Önöknek áldott karácsonyt, jó egészséget, örömet, sok sikert az újévben: Guszmann Józsefné.

Hírek

Köszönjük mindazoknak, akik az iskola fűtéséhez fát felajánlva járultak ahhoz, hogy ezt a nehéz időszakot átvészeljük.
A december 4-én megrendezett sakkversenyen 53 résztvevő között 9 fordulóban, négy kategóriában dőlt el a győzelem. Színvonalas, igen jól megszervezett verseny jött létre Csibi Géza és családja szervezése által, amelyhez szponzorokat is sikerült megnyerniük. Ők az alábbiak voltak: Bajnáczki Péter, Barna Lajos, Bát-Grill Kft., Bogád-Hús Kft., Csernik Róbert, Csibi Géza, Csibi Zoltán, Friedrich József, Hausznek József, Jordán és Jordán Kft., Krebsz József, Obert Autószervíz, Palotabozsoki Önkormányzat, Palotabozsoki Zrt., Takács Gábor. Mindannyiuknak köszönik a támogatást a szervezők. A résztvevők is kifejezték abbéli szándékukat, hogy községünkbe minden évben visszatérjenek, de maguk a szervezők is hagyományt szeretnének teremteni. Úgy láttuk, újra megvalósult egy olyan rendezvény, amely Palotabozsok jó hírét terjeszti. Most már csak egy vágyunknak kellene teljesülnie: palotabozsoki gyerekek is hódoljanak ennek a csodálatos sportnak. Bár Csibi Géza és Csibi Bence szereztek egy-egy bronzérmet kategóriájukban, amihez ezúton is gratulálunk, sőt rajtuk kívül még 5 olyan versenyző indult, akik valamilyen módon Palotabozsokhoz kötődnek, vannak még kihasználatlan tartalékok e téren.
A Német Kisebbségi Önkormányzatnak köszönhetően a tájház első két helyiségébe bekerültek azok a bútorok, amelyek oda valók. A munkából Ritzl Józsefné és Obert Ferencné vette ki részét leginkább, köszönjük nekik. Kéréssel szeretnénk fordulni a község lakosságához: akinek régi, sváb ágya vagy bármilyen más bútora, berendezési tárgya, ruhaneműje, képe lenne, amit szívesen felajánlana, mi hálás köszönettel elfogadnánk azokat.
A tűzoltóknak, polgárőröknek, Pettermann Péternek és Pettermann Tímeának a Mikulás érkezésekor végzett munkájukat köszönjük, amellyel évek óta, így idén is hozzájárultak az ünnepség meghitt hangulatához. A két egyesület valamint a Vízmű pénzbeli támogatása révén értékes csomagokat kaphattak a bozsoki gyerekek.
A tűzoltóknak és mindazoknak köszönjük a „mindenki fenyőfája” elhelyezésében, lámpákkal való díszítésében való részvételt, akik szabadidejüket áldozták azért, hogy ünnepi díszbe öltözzön a falu központja. Csernik Ferencnek és feleségének, Aranka néninek pedig a gyönyörű fenyőfa felajánlásáért vagyunk hálásak.
Még mindig jelentkezhetnek a szilveszteri mulatságra azok, akik elmulasztották azt. 5500 Ft/fő árért gazdag ételkínálat, szuper zene és -hangulat ígérkezik. A pontos menüről a plakátokon tájékozódhatnak. Mulassunk együtt a Faluházban az év utolsó éjszakáján!
December 15-én a református templomban Szabó Ildikó lelkésznő szervezett egy igazi ünnepre hangoló adventi programot, amelyet a Magyar Dalkör műsora és egy csodálatos bábelőadás színesített. A jelenlévőket végül szeretet-vendégségbe hívták, forró teával és finom sütikkel kínálva őket. Jó érzés volt az esemény részesének lenni!

Friedrichné Fazekas Mária

Szeretettel köszöntöm társegyházközségünk minden egyes tagját, a kicsinyeket és a felnőtteket egyaránt, függetlenül attól, hogy ittlétem óta találkoztunk már, vagy még nem került rá sor.
A karácsonyi készülődés során, az ember szíve egyre inkább felhevül, mert sok tennivaló akad. A szeretteinknek meglepetéssel szeretnénk szolgálni, örömet szerezni. Ilyenkor az emlékek is izzítanak, de a jövőre nézve is perspektívákat szövünk. Más szóval élve, intenzívebben éljük meg ezt a hetet, amikor a család együtt van, együtt készülődik az ünnepet megülni.
Annak reményében, hogy az ünnepen Jézus érkezésének emléke és fénye árasztja el a szívünket és lelkünket, aki jöttével és áldozatával hozta mindannyiunk számára a legnagyobb ajándékot, az ÖRÖKÉLETET, kívánok mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet!”

Szeretettel és tisztelettel, Szabó Ildikó református lelkipásztor.

2011 - V. évfolyam

______________________________

1. szám

Újévi köszöntő

Vajon Önök is úgy érzik-e, hogy rohan az idő? Újra eltelt egy év, amely jót és rosszat bőven hozott számunkra. A válság okozta nehéz évek sora az elmúlt évvel nem ért véget, úgy tűnik, idén sem jutunk még az „árok túloldalára”. Nemcsak az országnak, a családoknak, de az önkormányzatnak is újabb megpróbáltatásokkal kell szembenéznie. Most az eddiginél is nagyobb szükség van az összefogásra. Kérem, ne egymásban keressük a hibát, támadási felületet, hanem összekapaszkodva, egyenes derékkal, állhatatosan küzdjünk egyéni és közös jövőnk érdekében. Nem könnyű feladat. De, ha meg sem próbáljuk, esélyünk sincs a sikerre. Schmitt Pál mondta újévi köszöntőjében: „Ne fogadjunk meg semmit, ne fogadkozzunk, csak tegyük a dolgunk bölcsességgel, emberséggel.”
Ehhez kívánok Önöknek sok erőt, kitartást, derűt és jókedvet valamint egy szép verssel egy igazán boldog újévet!

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.

Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.

Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Önkormányzati hírek

Jól tudjuk, hogy az Önök idegrendszerét az utóbbi időben leginkább próbára tevő esemény a szemétszállítás jövőbeni alakulása. Már tavaly sokan háborogtak amiatt, hogy olyan magas lett a kommunális adó, amely teljes összege a szemétszállításra fordítódott, amit akkor még az önkormányzat fizetett a szolgáltató felé. Sajnos idén újra árat emeltek, amely már az önkormányzat által nem vállalható, hiszen nekünk még nagyon sok mindenről (közvilágítás, árkok, utak rendben tartása, intézmények működtetése, egyesületek támogatása stb.) kell gondoskodnunk a község érdekében. A képviselő-testület döntése értelmében mindenkinek egyénileg kell megkötnie a háztartási hulladék szállításáról szóló szerződést a cég képviselőivel, amelyre a Faluház kistermében február 2-án (szerdán) 15:00-19:00-ig kerül sor. A szerződéskötés előtt kipostázzuk Önöknek a szerződést, s azt értelemszerűen kitöltve, aláírva hozzák magukkal legyenek szívesek a megjelölt időben, így az ügyintézésre fordított idő jelentősen csökkenhet.

Az alábbi értesítést juttatta el a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. a Palotabozsoki Önkormányzatnak az Önökkel megkötendő ún. „Szemétszállítási szerződés”-sel kapcsolatban:
„Korunk egyik fontos kérdése a környezetvédelem, vagy ahogyan manapság gyakran halljuk/ olvassuk a médiában: a környezettudatos élet.
A világ minden táján egyre jelentősebb szerepet kap a fenntartható fejlődés, vagyis cselekedeteink során tartsuk szem előtt, hogy az utánunk jövő nemzedékek is ugyanolyan – vagy jobb – életlehetőségek és minőségek között élhessenek, mint mi.
Az uniós csatlakozás az európai környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szabályok átvételét is jelenti. A jogharmonizáció csak az első lépés volt, számos beruházást kell megvalósítani, hogy a szigorú szabályozásnak eleget tegyünk.

A lakossági szerződéskötés fontosabb szabályai:
- minden háztartásnak KELL kötnie szerződést! / A Hulladékgazdálkodási törvény kimondja, hogy háztartási hulladék minden háztartásban keletkezik! /
- amennyiben valaki nem köt szerződést, automatikusan a nagyobb edényzet /110-120 L/ kerül kiszámlázásra.
- az edényzet mérete 70 literes vagy 110-120 literes lehet.
- szerződéskötéskor az ügyfél sorszámmal ellátott matricát kap, melyet a gyűjtőedényzetre kell kiragasztani, amivel igazolja a szerződés meglétét. A szolgáltató csak a matricával ellátott edényzetet üríti ki.
- a gyűjtőedényzet átalakítása nem szabályos! A szolgáltató a házilag átalakított edényzetet nem üríti ki.
- amennyiben a lakosnak többlet hulladéka keletkezik, a szolgáltató emblémájával /MVR Kft./
ellátott zsákban kihelyezheti az edényzet mellé. A zsák ára 365 Ft. / Áfá-s ár / A zsák megvásárolható a szolgáltató Ügyfélszolgálati irodájában, / Mohács, Dózsa Gy. u. 31./ valamint a Palotabozsoki Önkormányzatnál.”
Mivel a 70 literes kuka egyszeri ürítése jóval olcsóbb (275,- Ft), mint a 110-120 literesé-amely 440,- Ft-ba kerül-, s legtöbb háznál a kisebb kuka is elegendő, a következő ajánlatot tesszük: amennyiben az ép, kifogástalan állapotú, eddig használt 110- 120 literes kukájukat felajánlják az önkormányzat részére, akkor az önkormányzat ingyen az Önök rendelkezésére bocsájt helyette egy 70 literest. A szerződés megkötésekor kérjük, jelezze a kisebb hulladékgyűjtő iránti szándékát az előbb leírtak alapján. A 70 literes kuka 8000 Ft-ért vásárolható meg a szolgáltatónál, ha Ön a régi kukáját is meg szeretné tartani. További fontos információk „hulladék-ügyben”:
Mivel a szeméttelep rekultiválásra került, tisztelettel kérem, hogy sem oda, sem máshova ne helyezzenek el környezetszennyező hulladékot! Ez illegális lerakásnak minősül, amely büntetéssel jár. Ne szennyezzük környezetünket!
Az építési törmeléket a mohácsi átrakóba lehet szállítani (régi szeméttelep déli bejáró):
- szennyeződés mentes (tiszta) építési törmelék ára:3,32 Ft + Áfa/kg,
- egyéb hulladékkal kevert építési törmelék ára: 4,46 Ft + Áfa/kg.
Kedvezmény: személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása ellenében hetente 1 m3-ig vagy 1500 kg-ig ingyenes az elhelyezés. Ugyanazon ingatlanhoz tartozó lakcímkártyák nem vonhatók össze. Nagyobb mennyiség esetén konténer is igényelhető a 69/311-474-es telefonszámon, melynek szállítási és ürítési díjai az alábbiak:
3 m3 - 9 725 Ft
4 m3 - 12 950 Ft
5 m3 - 16 200 Ft
7 m3 - 22 675 Ft.

Két napig a konténer kihelyezésének bérleti díja ingyenes.
A zöldhulladék elszállítására nincs lehetőség.
Kérjük, a zöldhulladékot ne égessék, hanem komposztálják!
A szolgáltató tájékoztatása szerint 2011-ben már lesz lomtalanítás községünkben.

Friedrichné Fazekas Mária

Hírek, röviden

A Nyugdíjas Klub január 6-án ellátogatott Székelyszabarba, ahol megtekintették a helyi kisebbségi önkormányzat és nyugdíjasok által, ember nagyságú alakokkal elkészített Betlehemet. A csodálatos Hagyományok házában pedig forralt borral és teával, mézes süteménnyel látták vendégül a Bozsokiakat, kedves szavakkal köszöntötte őket a helyi polgármester, Pakusza Zoltán is. Gyönyörű dalokat énekelve, beszélgetve együtt töltötték a verőfényes szép délutánt. Sötétedéskor Szederkényben, a csodálatosan kivilágított házhoz látogattak el, majd kellemesen elfáradva tértek haza a tartalmas program végén.

 

Január 20-án a református lelkésznő meghívására, ökumenikus istentiszteleten vettek részt, ahol a Magyar Dalkör színvonalas, szép műsorral „végzett szolgálatot”. Minden résztvevő úgy érezhette, hogy lelkét tisztára mosta ez az esti imádkozás.

A Német Énekkar február 25-ére, Budapestre, Svábbálon való szereplésre kapott meghívást, amelynek szívesen tesz eleget.
A Német Kisebbségi Önkormányzat február 19-én (szombaton) tartja hagyományos farsang délutánját, majd azt követően bálba invitálja a táncolni vágyókat. Nagy kedvvel és lendülettel szervezte meg a gyerekek táncpróbáját, amelynek vezetésére a Pettermann házaspárt kérte fel. A hírek szerint fegyelmezetten és mindenki örömére zajlanak a gyakorlások. Ugyanilyen örömteli az a tény is, hogy Ritzl Benjamin vezetésével helyi fiatalokból állt össze egy olyan fúvószenekar, amelynek létrejötte már igen régi vágya volt a községnek. Ha Ön olyan zenész, aki szívesen részt venne a zenekar munkájában, de még nem kapott meghívást próbára, szeretettel várják Önt is péntekenként este 19 órától a Faluházban. Minél többen vannak, annál szebben szól a zenéjük!

Az elmúlt év statisztikai adatai

Akik végleg eltávoztak közülünk:
1.    Kónya Ilona
2.    Hahn Jánosné sz. Müller Magdolna
3.    Pencz József
4.    Andebank Andrásné sz. Haág Klára
5.    Rittlinger Márton
6.    Illés Imréné sz. Márton Emerencia
7.    Hofstädter Jánosné sz. Bencsics Irén
8.    Ömböli Gergelyné sz. Hofstädter Mária
9.    Boros József
10.  Auth József
11.  Pflug Józsefné sz. Weichardt Klára
12.  Illés Domonkosné sz. Csoboth Gizella
13.  Jeckl Jánosné sz. Aszmann Mária
14.  Heilmann Józsefné sz. Thurn Mária
15.  Szebényi Lázárné sz. Csoboth Borbála
16.  Petrovics József
17.  Ruppert Jánosné sz. Puch Anna
18.  Jeckl József

2010 –ben született drága jövevényeink:
Berecki Boglárka 2010.01.01
Sepovics Zsolt 2010.02.19
Valkai János Levente  2010.02.28
Ludvig Zsófia  2010.03.25
Kovács Ákos  2010.05.21
Kovács Máté  2010.05.21
Szebényi Balázs 2010.05.24

2010-ben kötöttek házasságot:
Friedrich Richárd és Mészáros Erika
Kovácsevics Ferenc és Réder Diána. Sok boldogságot kívánunk mindkét újdonsült házaspárnak!

Palotabozsok állandó lakosságának megoszlása 2010. december 31-én:
Férfiak száma: 494
Nők száma: 515

nőtlen hajadon házas özvegy elvált
férfi 215 235 18 26
142 235 113 25

A védőnői szolgálat keretében Hohmann Judit védőnő várja szeretettel a várandósoktól a kisgyermekes anyukákon át az ifjú korosztályig Önöket. Ne feledjék, a „Nők egészsége a családok egészsége”.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: hétfő 9:00-11:00
Várandós, nővédelmi tanácsadás: szerda 9:00-11:00
Fogadó óra: hétfő 13:00-15:00. Telefonos elérhetősége: 0630/26-26-499 és 541-038.
A statisztikai adatokat közreadták: Németh Lívia, Hornungné Szélig Mária, Hohmann Judit.

Bemutatkozó levél

Szeretettel köszöntöm az Olvasókat. Szabó Ildikó Rozália református lelkipásztorként szolgálok Isten kegyelméből 2010. szeptemberétől Dunaszekcső-Palotabozsok-Véménd Református Társegyházközségben. Néhány gondolat kifejtésével szeretnék bemutatkozni röviden Önök előtt.  Gyermekkorom óta szerettem meg az Istent, és döntöttem az Úr útján járni. A nehézségek és a megpróbáltatások mindinkább Istenhez vezettek. Megtapasztaltam jelenlétét az életemben, ami mellett nem lehet egyszerűen elmenni. Jézus szavai a Szentírásból megerősítettek döntésemben. Nehéz kiragadni egy üzenetet, hiszen mindegyik építő és megtartó, lelkesítő és megerősítő. A következőt osztom meg olvasóimmal:

Jézus szavai: „mert én élek, és ti is élni fogtok… aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.” (János szerinti evangélium 14, 19.21)

1969.szeptember 10-én születtem egy romániai kis városban, Facsádon, majd Temesváron tanultam és dolgoztam. Felvidékről, Negyedről származom anyai részről, Makóról apai részről. 1993-óta Magyarországon folytattam az életemet, és a továbbtanulás mellett döntöttem. Munkahely mellett, levelezőn szereztem meg a hittantanári, a vallástanári, a lelkigondozói (pasztorálpszichológia), és a lelkipásztori oklevelet. Mivel gimnáziumban kémia-fizika szakon tanultam, s ezek a tudományok is lelkesítettek, több éven keresztül, mint laboráns és gépkezelő-vegyész dolgoztam Temesváron és Makón. A munkaprofil váltással Makón, Békésen, majd Karcagon dolgoztam vallástanár-lelkészként. Mivel itt egy megüresedett lelkészi állás adódott, lehetőséget kaptam az Istentől, hogy önálló lelkészi szolgálatot vállaljak. Cserkészként is az Istent, a hazát, és a népemet szeretném szolgálni a legjobb tudásom szerint. Ehhez szükséges az Istennel és az emberekkel való állandó kapcsolattartás, a haza és az Isten szeretete.
Év eleje lévén, áldott, békés újesztendőt, és Isten áldását kívánom mindannyiuk és szeretteik életében.

Tisztelettel: Szabó Ildikó református lelkipásztor

Dunaszekcső – Palotabozsok – Véménd Református Társegyházközség
7712 Dunaszekcső, Posta utca 31. (Parókia)
Tel. 69/ 950-187
Szolgáló lelkipásztor: Szabó Ildikó Rozália
Elérhetőség: 20/ 967-1331
Heti szolgálati rend Palotabozsokon:
Szerda: 17.00-kor Bibliaóra (havi két alkalommal, páros héten)
Szombat:   Gyermek- ill. Ifjúsági Bibliaóra előre megbeszélt
helyen és időpontban
Vasárnap:  10.00 Istentisztelet
Nőszövetségi gyűlés: havonta, a második szerdai bibliaóra alkalmát követően
Presbiteri gyűlés: havonta, a negyedik szerdai bibliaóra alkalmát követően
A gyülekezet bekapcsolódott a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió munkájába, és bábcsoportot működtet.

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk,
hogy Tied legyen a dicsőség,
A tisztesség és a hatalom…” (Jel 4,11)

Református Nőszövetség

2010. november 6-án Palotabozsokon a helyi Dunaszekcső-Palotabozsok-Véménd Református Társegyházközség megtartotta alakuló gyűlését 15 fővel. Mára már ez a szám 21 főre emelkedett. Az alakuló gyűlést az országos nőszövetség titkára, Gilicze Andrásné lelkipásztor vezette le. Megválasztott vezetősége:
Nőszövetségi elnök: Szabó Ildikó lelkipásztor
Nőszöv. titkár:         Demeter Dezsőné
                                 Réderné Gránicz Emese
                                 Dr. Metz Judit
Nőszöv. pénztáros:  Meilinger Lászlóné
                                 Hering Lászlóné

Nőszövetségi gyűlés havonta (gyülekezetenként), negyedévente közös nagygyűlés.
A szövetség célja: a keresztyén hit és életvitel segítése
Tevékenysége: - imaszolgálat, diakónia, család és ifjúság gondozás, magányosak vigasztalása, egyéb missziói szolgálat
- evangéliumi szellemű közösség építése szellemi és gyakorlati ismeretek szerzése útján.
- Konferenciák, tanfolyamok, előadások rendezése regionális, országos és nemzetközi szinten.
Országos szinten:
A szövetség neve: Református Nőszövetség
Székhelye: Budapest
Posta címe: 1092 Budapest, Ráday utca 28. sz.
A szövetség önálló jogi személy, amely az 1950-ben megszüntetett Országos Református Nőszövetség, más néven Magyar Református Nőszövetség jogutóda.
A Református Nőszövetség a Magyarországi Református Egyház részének tekinti magát, és tevékenységével is az egyházban való szolgálat lehetőségével kíván élni.

Szabó Ildikó

Iskolai hírek

Január 10-én a társulás iskolái válogató sportversenyt tartottak. A gyerekek legjobbjai a három iskola közös csapatában versenyezhetnek a játékos sportversenyen Mohácson. A felkészülés közösen zajlik, tanulóink többször utaznak Somberekre, hogy sikeresen tudják majd venni az akadályokat. A palotabozsoki iskolát az 1. helyen bejutó Szalona Dzsenifer, a 2. helyezést elért Horváth Kevin, Pencz Kornél, Kerner Tamara, László Zsolt, a 3. helyezett Kohl Krisztofer, és a 4. helyen végzett Koller Adrián képviseli.
A versenyen a csapat az előkelő 2. helyet szerezte meg. A sikeres felkészüléshez gratulálunk a gyerekeknek és Mártonné Juhász Edit nevelőnek.
A Magyar Kultúra napja alkalmából versmondó verseny volt Mohácson. Iskolánkat a 6. osztályos Jordán Blanka és Jókuti Bernadett képviselte. A gyerekek szépen helytálltak, amihez nekik is és felkészítőjüknek, Kernerné Flódung Gabriellának is gratulálunk.
Az iskola és az óvoda ismét közös farsangi bált szervez február 11-én délután 15-21 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Félévi eredményeink: Iskolánk magatartás átlaga 4,4
Szorgalom átlaga: 4,3
Tanulmányi átlaga: 4,3
Kitűnő:6 fő
Jeles:12
Tantárgyi dicséretek száma: 94
Egyéb dicséret: 163
Felzárkóztatásra szorul: 4 tanuló
Tantárgyi figyelmeztetés: 1
Bukás nem volt.

Guszmann Józsefné

2. szám

Önkormányzati hírek

A 2011. február 7-i képviselő-testületi ülésen a PTI Consulting Kft. üzletág vezetője beszámolót tartott arról a vizsgálatról, amelyet a cég az elmúlt 3 hónapban az önkormányzat költségei megtakarítási lehetőségeinek vonatkozásában végzett. Közel 600 ezer forintnyi összeget spórolhatunk meg javaslataik betartásával a jövőben.
      A testület áttekintette az intézmények anyagi helyzetét, de jövőjükről még nem döntött, mivel a tavalyi év kiadásait az óvodában és az iskolában még nem ismerjük pontosan.
A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. 2011. február 2-án hulladékszállítási szerződést kötött a lakossággal. Aki 70 literes kukára cseréli a jelenlegi 120 literes kukáját, annak március 22-28. között szállítják ki az önkormányzat alkalmazottai. Kérem, a március 22-i szemétszállítást követően tegyék rendbe a becserélendő tárolót, javaslom, a cseréig zsákban tárolják az összegyűlt szemetet. Ha munkaidőben nem tartózkodnak otthon, kérem, jöjjenek el új kukájukért, mert nem biztos, hogy a néhány nap elegendő lesz a cserére. A matricát ezt követően ragasszák rá a 70 literes kuka azon oldalára, amely a fedelének záródásától jobbra vagy balra esik. Aki a régi kukáját tartja meg, az már most elhelyezheti rajta a matricát. A számla a szerződésben megkötött méretű kukára vonatkozóan készül már az első negyedévre. Higgyék el, mi is sokalljuk a költségeket, de sajnos az árakról nem mi döntünk, mint ahogy arról sem, hogy milyen gyakran szállítsák el a szemetet. Erre egészségügyi törvény vonatkozik.
A képviselő-testület a mozgóárusokkal kapcsolatos problémákra az alábbi véleményt alakította ki: „Mivel helyi vállalkozóink komoly mértékű iparűzési adót fizetnek, és egyéb támogatást is nyújtanak egyesületeink számára vagy rendezvényeink lebonyolításához, jogosnak érezzük az alkalmi árusokra kirótt 3000 Ft-os összeget.” Amikor az egyik helyi vállalkozó felajánlotta, hogy üzletében helyezze el az eladásra szánt termékeit és ő a kívánt áron, nyereség nélkül értékesíti, a befolyt összeget pedig hiánytalanul átadja az árusnak, ő visszautasította ezt. „Úgy gondoljuk, nem lenne szerencsés, ha később a helyi bolt bezárásra kényszerülne az alkalmi árus miatt és a lakosságnak Mohácsra vagy a szomszédos településekre kellene utaznia egészen kis dolgokért is.” Megértésüket köszönjük!
A közfoglalkoztatásban jelenleg 4-en, napi 4 órában vesznek részt, április elején lesz lehetőségünk egy 8 órás és 5-6 ember 4 órás munkaidőben való foglalkoztatására. Sajnos terveinket felülírták a kormány döntései, így nehezen képzelhető el az előző évek szépülésének, gyarapodásának töretlen folytatása.

2011. február 28-án 17:30-kor közmeghallgatást (falugyűlést) tart a képviselő-testület a Faluházban, melyre ezúton mindenkit tisztelettel meghív. Kérem, aki teheti, jöjjön el, vitassuk meg együtt közös dolgainkat, hogy ne utcai vagy kocsmai pletykák formájában terjedjenek a hírek.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Egyházközségi hírek

Tájékoztatom a kedves híveket, hogy - a szóbeszéddel ellentétben - a perselypénz és az egyházközségi hozzájárulás nem kerül a püspökségre, hanem itt marad Palotabozsokon. Ebből gazdálkodik egyházközségünk, többek között ebből kerülnek kifizetésre a rezsiköltségek, ami víz, villany, gáz, telefondíj, mosás, fűnyírás, őszi levélsöprés, hólapátolás, valamint a vagyonbiztosítási díjak, Sombereki egyházközségnek fizetendő hozzájárulás, a felmerülő javítási költségek, ostyarendelések, illetőleg a fizetések. Az egyházközségi hozzájárulás 3.000.- Ft/fő, amit a helyi Takarékbank fiókban lehet befizetni. Akinek elmaradása van, és egyházi szolgáltatást kér, pl. elsőáldozás, bérmálás, esküvő, temetés, stb., annak az elmaradt összes tartozását meg kell fizetnie.
Minden évben 68.000.- Ft-ot fizetünk egy összegben a Pécsi Egyházmegyének, amit a hívők után kell megfizetni. Tehát csak ezt az egy összeget fizetjük az Egyházmegyének.
A gyűjtésekből befolyt összegeket szintén a Pécsi Egyházmegyének küldjük el, ezen összegeket az Egyházmegye küldi tovább.
A stóladíjak idén változatlanok maradnak:
- gyászmise:                                                2.100.- Ft
- temetés (gyászmisével + 3 harangozással): 21.100.- Ft
- 1 harangozás:                                            1.000.- Ft
Az elsőáldozás május 8-án, a bérmálás június 11-én lesz.
2003. augusztusában felszentelésre került a falu végén, a Tsz majori elágazásnál az útszéli kápolna, melybe Stekly Zsuzsanna művésznő tűzzománcból készített egy gyönyörű képet. Ezen Szent István - utód hiányában - Szűz Mária oltalmába helyezi népét és neki ajánlja a Szent Koronát. A kápolna az évek során az időjárás viszontagságaitól tönkrement, vakolata teljesen szétmállott, ezért tavaly nyáron a Palotabozsoki Zrt. felújította, így a kápolna újra régi szépségében fogadja a faluba érkezőket. Köszönjük a segítséget az Önkormányzatnak, a Palotabozsoki Zrt.-nek és a Bacsa családnak, akikről egy ott felállítandó márványtáblával szeretnénk megemlékezni.
Végül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájával, adományokkal segített akár a plébánián, a templomban, akár a kápolnáknál, vagy éppen a temetőben. Köszönjük a díszítéshez a templomba hozott virágokat. A Jó Isten fizesse meg mindenkinek!

(Németh Lívia)

A Hírmondó című református helyi újságot szeretettel küldte el a református lelkésznő. Sok érdekes írás között jó szívvel ajánlom Önöknek az alábbi, címerről írottakat:

A Magyarországi Református Egyház címere

Hivatalos címerünk a 20. század eleje óta van, amikor elkészült Genfben a reformáció emlékműve Kálvin halálának 400. évfordulójára 1909-ben. Erre az emlékünnepélyre kérték címerünket, mert Bocskai István alakját is odatették a hitvalló és hitükért harcoló európai nagyságok mellé. Egyházunk vezetősége akkor úgy döntött, hogy Debrecen városa címerét veszi át, és aláírja azt az igét jeligének, mely Bocskai István és Bethlen Gábor református fejedelmek bibliai jelmondata volt: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róma 8,31)
A címerben szerepelnek szimbolikus állatok és tárgyak. Központi alakja a Bárány. Jézus Krisztust jelöli, aki az áldozati Bárány, aki megöletett, és így lett megváltónkká. A fejét glória veszi körül, és zászlót tart. Ennek az a jelentése, hogy a Bárány győzött és úrrá lett.
A Bárány két könyvön áll, a Szentírás két része: az Ószövetség és az Újszövetség. Egyházunk hitvallása szerint a teljes Írás Isten kijelentése. A Bárány mögött egy zöldellő pálmafa áll. Szimbolikus jelentése: egyrészt, hogy „teher alatt nő a pálma”, másrészt a pálmalevél a küzdőknek, a győzteseknek a jutalma.
A címer csúcsán egy mitológiai madár szárnyal. Ha megfigyeljük, tűzből emelkedik fel. A főnix madár ez, mely a mitológia szerint ötszáz évenként máglyát épít fészkéből, az felgyúl, abban porrá ég a madár, de poraiból, hamvaiból megifjodva életre kel. A szárnyaló madár a nap felé fordul, a nap pedig a világosságot, az életet jelenti. Címerünk tehát elmondja, amit a Szentírás üzen: Jézus Krisztus által megújulunk mindennapi harcainkban, a próbatételekben, és reménységünk az örök életre való feltámadásra.

Iskolai hírek

Február 4-én a MUKSE csapatával Szalona Dzsenifer megyei kézilabdatornán szerepelt, ahol első helyezettek lettek. Gratulálunk Dzseninek és csapatának.
Február 11-én tartottuk hagyományos farsangi bálunkat. A szülői munkaközösség vállalta magára a szervezést. A bál Jordán Blanka köszöntője után az óvodások jelmezes felvonulásával kezdődött. A kicsik ötletes jelmezekkel, szép versekkel és dalokkal csaltak mosolyt a közönség arcára. Őket az 1. és 4. osztályosok követték. Megismerkedhettünk a Hupikék Törpikékkel, Hókuszpókkal és Sziamiaú cicával. Nyírőné Csibi Margit, a gyerekek osztályfőnöke minden törpéről elmondott néhány jellemző tulajdonságot. A törpéket is meseszereplők követték. A 2-3. osztályosokat az álruhába öltözött Ferencz Emília (mint Dzsepettó papa) faragta. A sok kis Pinokkió tánccal és énekkel köszöntötte a vendégeket. Az ötödik osztályosok táncos–zenés bemutatója igazi színfoltja volt a délutánnak. Nagyon örültünk, hogy erről az oldalukról is bemutatkoztak a gyerekek, és jó volt látni, hogy a fölső tagozatosok közül is voltak, akik vállalták a farsangi hagyományokat. Külön köszönöm ezt az ötödikeseknek! A szervezők kis ajándékkal jutalmazták a jelmezeseket. A felvonulás után táncolhattak a gyerekek és néhány vállalkozó kedvű szülő is. A zenéről a Tóth duó gondoskodott. Nagy volt a forgalom a büfében is. A szendvicseket a szülők ajánlották fel, az üdítőt pedig a Ritzl család ingyen bocsátotta rendelkezésünkre, amit ezúton is köszönünk. A tombolasorsolás után karaoke hangversenyt is hallhattunk. A technikát Jordán András biztosította. A bál nyeresége 118.880.- Ft volt, melyet a szülői közösség az iskola és az óvoda között arányosan osztott el. A közel 100.000.- Ft- os bevételt az iskola alapítványa a gyerekek jutalmazására és az év végi kirándulásra fordítja. Köszönjük a szervezést és a segítséget a szülői munkaközösségnek és a diákönkormányzatnak. Segítőink, támogatóink voltak: Kohlné Kerner Éva, Szalonáné Guth Timea, Lászlóné Martini Hajnalka, Csőkör Lászlóné, Szabadszállási Márta, Csibiné Borbély Éva, Galloné Mojzes Tímea, Leopoldné Vezér Hajnalka, Glaub Adrienn, Kerner Ferencné Timi és Kati, Jordánné Kovács Klára, Schipp Ferencné, Vidovic Marica, Bagó Terike, Ritzl Róbert, Obert Ferencné, Takács Lászlóné, Jordán András, Aradiné Mojzes Viktória, Kungl Erzsébet, Koller Jánosné, Ferencz Emília, Penczné Hauszmann Irma
Az óvoda nevében is köszönjük a tombola-felajánlásokat: a Jókuti, Schipp, Kohl, Jordán, Obert, Glaub, Leopold, László, Gallo, Szalona, Leib, Orbán és Sepovics családnak, Kerner Kati, Gábor és József családjának, Konrád Péter családjának, minden osztálynak, a Pa-Bo-Fém Kft-nek, a tantestületnek, Vágási Margitnak, a Palotabozsoki Zrt.-nek, az önkormányzatnak, Friedrich Józsefnek, Neumeiszter Hildának, Becze Dórának, Ferencz Emíliának, Mártonné Juhász Editnek, az óvoda dolgozóinak, Martényi Jánosnénak.
Február 12-én Pécsett a Tudásközpontban rendezték a megyei német vers- és prózamondó versenyt. Iskolánkat Lichtmesz Éva nyelvjárási prózával, Jókuti Bernadett és Schipp Dominik vers kategóriában képviselte. Évi a verseny 3. helyezettjeként továbbjutott az országos megmérettetésre. Felkészítését édesanyja Kungl Erzsébet vállalta magára. Gratulálunk mindkettőjüknek, és további sikereket kívánunk! Schipp Dominik a kategóriájában 4., Bernadett az 5. helyezést érte el, hajszálnyira lemaradva a továbbjutás esélyétől. A szoros mezőnyben ez is szép teljesítmény volt, gratulálunk a gyerekeknek és Kernerné Flódung Gabriellának a felkészítésért.
Február 18-án az alsós tanulók színházlátogatáson vettek részt. Az európai mese című előadást a mohácsi moziban láthatták. Ugyanezen a napon rendezték Mohácson a Zrínyi matematikaversenyt, ahol hat tanuló képviselte iskolánkat.

(Guszmann Józsefné igazgató)

Hírek

A Német Kisebbségi Önkormányzat február 19-én (szombaton) délután rendezte meg az immár hagyománnyá vált farsangi délutánt, amelyen a falu kultúrcsoportjai viccesen, mókásan, maskarába öltözve léptek színpadra. Színes vidám műsorukkal, finom fánk és üdítő mellett szórakoztatták a falu lakosságát. Köszönjük a Német Énekkarnak a Magyar Dalkörnek, a Nyugdíjas Klubnak, a Színjátszó csoportnak, a versmondó iskolásoknak, a vendég kölkedi roma tánccsoportnak és nem utolsó sorban az újonnan megalakult kis tánccsoportnak valamint a Fúvós Zenekarnak a színvonalas műsort. Köszönet az érdeklődő közönségnek és mindenkinek, aki segítette munkánkat.

(Ritzl Józsefné)

A Nyugdíjas Klub február 23-án a dunaszekcsői Nyugdíjas Klub meghívására Dunaszekcsőre utazik, ahol farsangi rendezvényen vesz részt.
Február 25-én a Német Énekkar Budapestre látogat. Thurn Botond iskolájában tartandó svábbál megnyitóján lép fel az együttes.
A március végén nyugdíjba vonuló Hellebrand János helyére ezúton keresünk egy lehetőleg szakmunkás végzettséggel és buszvezetői jogosítvánnyal rendelkező helyi munkaerőt, aki elődjéhez méltó, hasznos és értékteremtő munkát képes végezni a falu érdekében. Jelentkezést írásban várunk, amelyet az önkormányzaton adhatnak le március 20-ig.
2011.február 09 –én elindult a „Baba-mama” klub. Ahol az édesanyák megoszthatják napi gondjaikat, örömeiket, tapasztalataikat. Tanulunk mondókákat, gyerek dalokat és persze játék mindenekelőtt. Szeretettel várok minden 0-3 éves babát és anyukáját, minden szerdán 13 órától az Egészségházban.

(Hohmann Judit védőnő)

Sporthírek

Hamarosan indul a 2010/2011. évi futball bajnokság tavaszi szezonja. A felnőtt csapat elsőként Babarccal mérkőzik március 6-án. Az ifisták március 19-én fogadják a Hidas csapatát. Mindkét együttes új játékosokkal bővült a tavaszi fordulókra. A felnőtt csapatba igazolt Kerner Krisztián és Kovács Péter, valamint Horváth András Lánycsókról, Magyar János Bicsérdről, illetőleg Korbacz Tamás Borjádról. Az ifi csapat új tagjai Bíró Richárd és Krizák Tamás. A felnőtt gárda vezetőedzője továbbra is Takács Ferenc, az ifié pedig Németh Zsolt. További sok sikert kívánunk mindannyiuknak!

(dr. Dávid Sarolta)

3. szám

Önkormányzati hírek

Február 28-án tartottuk az idei közmeghallgatást, amelyre örvendetes módon elég sokan eljöttek. A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. képviseletében Csobot Antal tájékoztatta a jelenlévőket a hulladékszállítás aktuális kérdéseiről. Kiderült az is, hogy nem tiltott a zöldhulladék elhelyezése a kukában, persze sokkal hasznosabb komposztálni azt. Annál is inkább, mert az önkormányzat pályázatot nyújtott be komposztáló ládák lakossághoz való elhelyezésére, így alapos reményünk él arra vonatkozólag, hogy minden házba kerülhet a ládákból. Panasszal éltek a járdák állapotát illetően, jogosnak véljük, de nem tudjuk, lesz-e lehetőségünk pályázni. A többi felmerült problémát is igyekszünk megoldani.
Március 16-án érkeztek meg a megrendelt 70 literes kukák. Másnap megkezdték a fiúk a hulladékgyűjtők cseréjét. Sajnos nem az Önök hibájából elég sok régi, cserére váró edény elrepedt vagy más módon sérült. Ne haragudjanak, de mi ezeket nem fogadhatjuk el, hiszen értékesíteni nem tudjuk. Kérjük az Önök megértését emiatt, higgyék el, az önkormányzatnak is igen szűkösek az anyagi lehetőségei, minden forint számít. Volt olyan ingatlan ahol többször is próbálkoztak a fiúk, hátha otthon találnak valakit. Ahol még valamely okból nem történt meg a szerződés szerinti szükséges csere, kérjük, menjenek be érte az önkormányzathoz munkaidőben, mert sajnos már több kapacitás nincs erre.
Jó pályázati lehetőség mutatkozik a közvilágítás energiatakarékos, ún. LED-es lámpatestekre való cseréjére. A polgármester a környező falvak első embereivel Esztergomban tanulmányozhatott egy már ilyen lámpatestekkel működő közvilágítást. Az önkormányzat a megtakarított energia költségével fedezné az önrészt, kb. 4-5 év alatt megtérülne a beruházás ára.
Az elektromos energia intézményekben meglevő költségének csökkentésére is lehetne pályázni. Ebben a tekintetben az egyetlen akadályt az jelenti, nem tudjuk, hogy intézményeink jövőjéről milyen testületi döntés születik. Mivel a kormányzat jelenleg az alkotmányozással foglalkozik, várnunk kell még arra, hogy kiderüljön, az iskolák finanszírozását hogy kívánja az állam megoldani. Csak annak tükrében érdemes a képviselő-testületnek határozni.
Április 4-től újabb 5 munkanélkülit 4 órában, két embert 8 órában értékteremtésre és kettőt szintén 8 órában mindennapi feladataink elvégzéséhez alkalmazhatunk.
Bérleti díjakat módosított a képviselő-testület, amelyek 2011. jan. 1-től érvényesek. Ezek az alábbiak:
Faluház lakodalomra 50 000,- Ft + rezsi költség + 100,- Ft/fő edényhasználati díj
Faluház bálra (ha nem helyi egyesület szervezi) 50 000,- Ft + rezsi költség
Faluház nagyterem (pl. vásárra) 6000,- Ft
Faluház kisterem 3600,- Ft
Napközi konyha ebédlő 12 000,- Ft
Új sírhely 5000,- Ft.

Friedrichné Fazekas Mária

Szomszédoltak nyugdíjasaink

Március 2-án a véméndi Nyugdíjasklub farsangolásra invitálta nyugdíjasainkat. A több mint egy évtizedes fennállás óta ez volt az első eset, amikor a szomszédba hívták szépkorúinkat. Pedig hamar kiderült, hogy az eddigi tartózkodás a találkozástól, hiba volt. Szinte mindenkinél rokonság, barátság, de minimum jó ismerősi viszony volt fellelhető, így olyan meghitt és barátságos légkör alakult ki, amilyen ma már nagyon ritkán tapasztalható. Csodálatos környezetben, finom szendvics és sütemény fogyasztása közben igen jól szórakoztak és szórakoztattak a résztvevők, a bemutatott műsorszámok és farsangi jelmezek élményszámba mentek, harmonika muzsikára táncoltak, feledve minden gondot. A hangulat még akkor is vidám maradt, amikor hazainduláskor kiderült, hatalmas mennyiségű hó hullott az elmúlt órák alatt. A vendéglátásból szomszédjaink jelesre vizsgáztak, reméljük képesek leszünk viszonozni ezt a csodálatos élményt. Köszönetemet szeretném kifejezni azért, hogy én is részese lehettem annak a sok szeretetnek, ami ott a levegőben áradt.

Friedrichné Fazekas Mária.

Hírek

Március 8-án, a Nemzetközi Nőnapon az önkormányzat egy kis ünneplésre hívta nyugdíjasait a napközi ebédlőbe. Sokan fogadták el a meghívást és egy nagyon szép bensőséges hangulatú programon vett részt a kb. 20 nyugdíjas hölgy. Az önkormányzat részéről a polgármester és Feledi Roland köszöntötték őket. Az iskolások zenéltek, mesét mondtak. A finom kiflit és a teát köszönjük a konyhásoknak! Aznap délelőtt az aktív dolgozó hölgyeket is köszöntötte az önkormányzat.

Március 24-én Kovács László tartott a nyugdíjasklub tagjainak tájékoztatót „Tavaszi munkák a kertben és a ház körül” címmel. Előtte pedig egy előadást hallgattak meg az infra gyógyító derékalj áldásos hatásairól.

KISMAMÁK, ANYUKÁK, NAGYMAMÁK FIGYELEM!
Szeretne gyerek ruhát venni és eladni?
Akkor jöjjön el a BÖRZÉRE (0-10 éves korig gyermekruhák, kiegészítők és játékok)
Időpont: 2011. 04. 02. (szombat) 9-12h
Hely: Palotabozsok, Faluház
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Asztalfoglalás (100 Ft/asztal) és információ: 30/26-26-499

Április 8-án és 9-én társadalmi munkát szervezünk - jó idő esetén - a temetőben az eddigi hagyományainknak megfelelően. Várunk minden olyan tettre kész, fiatalt és kevésbé fiatalt, aki szívesen dolgozik azért, hogy környezetünk szebb és rendezettebb legyen. Kérjük gereblyét, lapátot és vödröt hozzanak magukkal.

Országos mesemondó verseny Palotabozsokon

Az a megtiszteltetés érte a Palotabozsoki Magyar Dalkört, hogy a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megbízásából 2011. április 16-án házigazdája lehet a XIV. Sebestyén Ádám Székely Mesemondó Versenynek. Az egész napos rendezvény programja a következő:
8:00-8:30  A versenyzők fogadása a Faluházban
8:45  Koszorúzás a kopjafáknál
  Megnyitó
9:15  A verseny kezdete, elődöntők
11:45  A zsűri értékelése
12:00-1400 Ebéd
13:00  Fotókiállítás megnyitója a Házasságkötő teremben
14:00  Gálaműsor és döntő a Faluházban
17:30  A zsűri értékelése és a díjak átadása
A gálán fellép az Amatőr Színjátszó Csoport, a gyerekek tánccsoportja, hangszeren játszik Steiner Patrik, Kerner Kevin, énekel az Edelweiss Kórus néhány tagja és a Magyar Dalkör.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Nyírőné Csibi Margit, a Magyar Dalkör vezetője

Idén is tervezzük a keresztúti ájtatosság megtartását Nagypénteken a temetőben. Kérjük, aki teheti, vegyen részt ezen, ezzel is készítsük lelkünket az ünnepre.
Április 28-án a Véradó Állomás önkéntes véradást szervez. Kérjük, ha tudnak, minél többen jöjjenek el és adjanak vért, ezzel is hozzájárulva a rászorulók megsegítéséhez.

Az alábbi verssel kívánunk Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket. A locsolásra vállalkozó fiúknak pedig egy szép verssel kedveskedünk. Húsvétig még bőven van idő a megtanulására.

Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

 

Locsolóvers
Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!
 

Sporthírek

A felnőtt futball csapat jelenleg a 8. helyen áll a bajnokságban. Márciusi meccseredmények: Palotabozsok-Babarc: 1-4 (Góllövő: Kovács P.), Kővágószőlős-Palotabozsok: 6-1 (Góllövő: Perényi), Palotabozsok-Sásd: 4-3 (Góllövők: Horváth (3), Bátai), Egerág-Palotabozsok: 0-1. (Góllövő: Perényi) (Edző: Takács Ferenc) Következő mérkőzés: Palotabozsok-Bicsérd 04.03-án.
U19-es csapatunk továbbra is veretlenül áll az 1. helyen. Márciusi eredmények: Palotabozsok- Hidas: 5-2 (Góllövők: Svegál M.(2), Svegál D. (2), Hofstädter), Dunaszekcső-Palotabozsok: 1-2 (Góllövők: Svegál D., Hofstädter). (Edző: Németh Zsolt) Következő mérkőzés: Egerág- Palotabozsok 04.02-án 10 órakor.
További sok sikert kívánunk a csapatoknak és az edzőknek! Hajrá Bozsok!

dr. Dávid Sarolta

 

4. szám

Önkormányzati hírek

A temetőben 2011. április 8-án végzett társadalmi munkán jó néhány lelkes, segítőkész lakos vett részt, akiknek ezúton is köszönjük a segítséget. Ők az alábbiak: Bauer Józsefné, Daradics Antalné, Füredi Zoltánné, Hohmann Judit, Jordán József, Jordán Józsefné, Guszmann Ferenc, Guszmann Ferencné, Müller Józsefné, valamint az iskola 6. és 8. osztályos tanulói.  A társadalmi munkát megelőző napokban Müller Andrásné és Heilmann Józsefné (Hunyadi u.) kapált a temetőben, azt is köszönjük nekik. A ravatalozó takarításáért Fazekas Gézánénak és Rónai Józsefnének vagyunk hálásak. A falu végén, a Kossuth és Petőfi utca elágazásánál Cseke Zoltánné és Bíró Andrásné tette rendbe a virágágyást már nem először, előtte pedig Galambos Jakabné kertészkedett. A Petőfi utca végénél lévő kereszt körüli ágyást Jókuti Sándorné gondozza már hosszú évek óta. A faluvégi kereszt környékét a Pettermann család ápolja. A kopjafák körüli területet Barabás Antalné szépíti már sok-sok éve. Mindannyiuknak és még azoknak is köszönjük a lelkes, kitartó tevékenységet, amellyel hozzájárulnak a község szép, virágos megjelenéséhez, akiket név szerint nem említünk (Ezt kérem nézzék el nekünk!). Mindenkinek köszönjük a lelkes, kitartó tevékenységet, amellyel hozzájárulnak a község szép, virágos megjelenéséhez. Itt szeretném megjegyezni, hogy idén is benevezünk a „Virágos Magyarországért” mozgalomba, amely idén a házak előtti kertek virágosítása mellett kiemelt figyelmet fordít a lakóhely központi terének ízléses, virágos megjelenésére. Kérem Önöket, hogy az eddig megszokott színvonalon telepítsék be utcai előkertjüket szép növényekkel.
Az önkormányzaton a nyugdíjba vonult Hellebrand János helyét Bajnáczki Péter nyerte el. Örülnünk kell, ha az önkormányzati területeket rendben tudjuk tartani az erősen megfogyatkozott dogozói létszámmal, ezért kérem, ne vegyék rossz néven, de bér-fűnyírást nem tudunk vállalni.
Rendszeresen kaptunk jelzést arra vonatkozóan, hogy mit tegyenek Önök a hasznavehetetlen holmijaikkal. A képviselő-testület a ház körül keletkező, kukába nem rakható hulladék eltávolításával kapcsolatban az alábbi helyi rendeletet alkotta meg: a megfelelő védőtávolságokat és óvintézkedéseket megtartva, felügyelet mellett, minden hét péntekén 8:00-16:00 –ig lehet elégetni fölöslegessé vált, éghető dolgaikat. Kérjük, tartsák be a kérésünket, hogy a tűzveszély elkerülhető legyen.
Kedvező elbírálásban részesült végre a Duna-Mecsek Alapítványhoz 2009-ben benyújtott pályázat, amely a volt Bölcsőde és a Liget felújítására vonatkozik. Bár még hivatalos értesítés nem érkezett, reméljük, hogy ebben az évben megtörténhet az épület felújítása és az ősz folyamán pedig új örökzöld növényekkel telepíthetjük be a ligetet és még egy sétányt is kialakíthatunk.

Friedrichné Fazekas Mária polgármester

Iskolai hírek

A 2011. március 26-án rendezett Bozsik-tornán Horváth Kevin 3. osztályos tanuló gólkirály lett.
Április 8-án német versmondó versenyt tartottak Mohácson. Iskolánkat Kamerer Martina és Schipp Nikolett képviselte. Felkészítőjük Becze Dóra volt. Nem jutottak a dobogó első három fokára, de ügyesen szerepeltek.
Április 9-én Pécsvárad rangos eseménynek adott otthont. A városban rendezték a Német Nemzetiségi Fúvószenekarok Országos Találkozóját. A zeneiskolás tanítványaink közül négyen vettek részt a versenyen, ahol első helyezést értek el.  A zenekar tagjai voltak: Lichtmesz Éva, Schipp Dominik, Kerner Kevin és Steiner Patrik.
Április 15-én Dunaszekcsőn az Ákos Jánosné vers- és prózamondó versenyen is szerepelt néhány tanulónk, akik itt is helytálltak. Jordán Blanka 5., Csibi Patrik 1. helyezést ért el. Blanka felkészítője Kernerné Flódung Gabriella, Patriké Nyírőné Csibi Margit volt.
Április 18-án Dunaszekcsőn társulási atlétikai válogatóverseny volt. A gyerekek 4 korcsoportban mérték össze erejüket. Jordán Dalma, Kerner Tamara, Koller Adrián, Gallo Felícia, Horváth Dávid 1. helyezést, Horváth Kevin, Szalona Dzsenifer, Kohl Krisztofer, Lichtmesz Vivien 2. helyezést, Babos Vince, Linder Barbara 3. helyezést, Schipp Nikolett, Leib Ákos, Jókuti Bernadett 5. helyezést és Leib Dominik 6. helyezést ért el. Felkészítőik Komliné Holocsi Ildikó és Mártonné Juhász Edit voltak. A társulásból korcsoportonként és nemenként 6 fő jutott a SÁIÓ válogatottba, akik a májusi városi atlétikai versenyeken képviselhetik a társulás iskoláit.
Minden tanítványunknak és kollégánknak gratulálunk a szép eredményekhez, és további sikereket kívánunk!

Guszmann Józsefné igazgató

XIV. Sebestyén Ádám Székely Mesemondó Verseny Palotabozsokon

2011. április 16-án Palotabozsokon került megrendezésre a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megbízásából a XIV. Sebestyén Ádám Székely Mesemondó Verseny.  Mikor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a verseny költségét a Magyar Dalkörnek kell előteremteni, a vállalkozók, és egyéb támogatók segítségét kértük.
Összesen 73 jelentkező, köztük 4 erdélyi versenyző mondott mesét a délelőtti elődöntőkön, 5 helyszínen. A finom ebéd után - melyet Erőss Béla vezetésével a dalkör asszonyai készítettek - a faluházban szerepelt a 22 továbbjutó.
A gála műsorát helyi csoportok műsora és a hangszeren játszó diákjaink színesítették. Köszönjük nekik az igényes előadást! A hangosítást Steiner Ferenc vállalta, akinek jóvoltából minden szó tökéletesen, tisztán hallatszott.
A versenyen a palotabozsoki nevezők kiemelkedő eredményt értek el. Az I. korcsoportban Csibi Patrik 2. helyezést ért el, Bereczki Bálint pedig különdíjat kapott. Csernik Adrián a II. korcsoportban 1. helyezett lett. Gratulálunk nekik!
A búcsúzásnál vendégeink elismerésüket fejezték ki az összefogásért, a nívós rendezésért. Ezt az elismerést és köszönetet szeretnénk továbbítani pártfogóinknak, akik nélkül ez a csodálatos élményt nyújtó nap nem jöhetett volna létre!
Támogatóink: Palotabozsok Község Önkormányzata, Német Kisebbségi Önkormányzat, Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Palotabozsoki Polgárőrök Egyesülete, Palotabozsoki Mezőgazdasági Zrt., Európai Kádárok Kft., Bát-Grill Kft, Pa-Bo-Fém Kft., Mohácsi Takarék Bank Zrt., Agroalk-7 Bt., Zegnál Bt., IWCS-VERITAS Kft., Erőss Béla, Steiner Ferenc, Csernik Róbert, Kiss István és Kiss Istvánné, Dr. Borbáth Ilona, Friedrich József, Obert Autószerviz Bt., Kovács és Kovács Kft., Csibi Géza, Ginter József, SÁIÓ és AMI Palotabozsoki Tagiskola és Tagóvoda.
Még egyszer köszönjük segítségüket!

Nyírőné Csibi Margit, a Magyar Dalkör vezetője

Baba-mama rovat

Az április 2-án megrendezett babaruha börze nagy sikert aratott, ezért előre láthatólag ősszel is megszervezzük. (Ha felnőtt ruha börzére is lenne igény, várom a jelzéseket és az ötleteket.) 
Az iskolában elvégeztem a tavaszi állapotfelmérést. A gyermekek egészségi állapota kielégítő. Ami aggodalomra adhat okot, azok a mozgásszervi problémák, a gyermekek 90%-ánál találtam lúdtalpat (pes planus). A nem megfelelően megválasztott gyerekcipők viselésének eredménye a lúdtalp. A lúdtalp következményei a bokasüllyedés, térdfájás, kalapácsujj. A fiatalok cipői nagyon divatosak, de sajnos többsége nem egészséges. Passzív védelemre jók a különféle talpbetétek, hasznosak a beépített talpbetétes sportcipők is, de amivel ténylegesen eredményt lehet elérni, az a lábtorna. A lábtorna célja a boltozatot tartó izmok megerősítése. Várok minden fiatalt, akinek lúdtalpa van, szerdánként 17:00-tól a tornaterembe játékos lábtornára. (A heti egy alkalom mellett nem elhanyagolható a napi 5-10 perces otthoni lábtorna.)
A gyerekekkel elsősegélynyújtó versenyre készülünk, ezért minden hétfőn 16:00-tól alap elsősegélynyújtó tanfolyam van az iskolában.
Várok minden 0-3 éves babát és anyukáját a baba-mama klubba, amit minden hónap második keddjén 17:00-tól tartunk az iskola melletti játszótéren. A következő május 10-én 17:00 órakor lesz.

Hohmann Judit védőnő

A nyugdíjas klub hírei

Húsvét előtt Szabó Ildikó, a református lelkésznő tartott a nyugdíjasoknak egy előadást, amelynek témája a húsvéti liturgia és szokásrendszer volt.
Május 5-én készül a csapat az azt követő héten, május 11-én sorra kerülő kistérségi Nyugdíjas Találkozóra, amelyet Mohácson tartanak.

Egyéb hírek

A könyvtár némileg új nyitva tartási időben várja az olvasni szeretőket, mivel április 1-től Hohmann Judit vette át a könyvtár vezetését. Társadalmi munkában (ingyen), a védőnői tevékenysége mellett végzi ezt a munkát, nagy lelkesedéssel.
Május 1-jén Marázára, majálisra invitálták a Német Énekkart, az iskolai tánccsoportot és a Magyar Dalkört. Ezért az Anyák napi ünnepség megtartása elég komoly fejtörést okoz. Nagy valószínűséggel vasárnap, a szentmise után a templomban emlékezünk meg az édesanyákról és nagymamákról.

Friedrichné Fazekas Mária polgármester

Sporthírek

  A felnőtt futball csapat jelenleg a 10. helyen áll a bajnokságban. Áprilisi meccseredmények: Palotabozsok-Bicsérd: 2-5 (Góllövők: Dunkel, Horváth), Palotabozsok-Somberek: 1-2 (Góllövő: Bátai), Palotabozsok-Görcsöny: 0-3, Majs-Palotabozsok: 2-1 (Góllövő: Magyar) (Edző: Takács Ferenc) Következő mérkőzés: Palotabozsok-Nagyárpád május 1-jén 17 órakor. Reméljük, hogy a folytatás sikeresebb lesz, és újra győzelmekkel szórakoztatnak bennünket vasárnaponként! 
Az U19-es csapat legfrissebb eredményei: Egerág-Palotabozsok: 0-1 (Góllövő: Bősz), Palotabozsok-Borjád: 2-0 (Góllövő: Bősz (2)), Palotabozsok-Nagyárpád: 0-1. (Edző: Németh Zsolt)
Hajrá Bozsok!

dr. Dávid Sarolta

Bozsoki helyzetkép a II. világháború idején

2010-ben a Bozsoki Krónika néhány számában már közöltünk részleteket Gungl Ferenc, falunk szülötte, ma Szakcson élő nyugdíjas pedagógus visszaemlékezéseiből. Most újra lehetőség adódott arra, hogy egy újabb rész bekerülhessen a memoárból, melynek címe:

A légitámadások ideje

A front egyre közeledett országunk felé. A templomunk két középső harangját elvitték beolvasztani. Egyre erősödött a községben a gyűlöletkeltés. A zsidó családokat már elhurcolták a gettókba Pécsre. A boltjaikban lévő árut licitálták, a házakban lévő holmijaikat széthordták. Erősödött a Volksbund, gyűléseket tartottak, több hetes továbbképzéseket, szemináriumokat. Délben haza sem mehettek a férfiak, a feleségek hordták az ebédet. Olyan túlkapásokat csináltak, hogy a házuk déli bejárati pillérjére a jelvényüket ráfestették. De volt olyan ház is, melynek új tetejére más színű cseréppel kirakták az SS jelvényt. A német tüzérek ágyúit a társzekerekkel a már említett gesztenyefasor és a plébánia kerítése között tárolták. A lovakat a Spitzer zsidó kereskedő házánál, s itt volt a konyha is. A katonák házaknál voltak elszállásolva, a lovak egy része is. Nem válogatták meg a helyet. Így nálunk is egy hadnagy és csicskása volt egy lóval és öszvérrel, annak ellenére, hogy mi a „Hűséggel a Hazához” mozgalom tagjai voltunk, mely a Volksbund ellensúlyozására jött létre. A Magyarországon élő német kisebbség egy részét sikerült megnyerni a Hitleri nemzetiszocializmus javára. Köszöntésük is „Heil Hitler” volt. A vezető lakásának ajtajára az volt kiírva: „Wenn kommst herein, soll dein Gruss Heil Hitler sein”. Akik magyar nemzetiségűnek vallották magukat, különböző megtorlásoknak voltak kitéve. Pl.: nővéremet és barátnőjét, akik kerékpároztak, tojással dobálták. A bocskai sapkámról rendszeresen letépték a magyar címeres jelvényt, fürdéskor víz alá nyomták fejemet stb. A kiképzésben résztvevő önkéntesekkel egy fiatal hadnagy rendszeresen kitolt. Ha nem tudták megcélozni a kerékpáron közlekedő szerelmét, büntetésként az ágyú repeszfogója alatt kellett a patak felé kúsznia, az országúton keresztül a híd felett a patakba jutnia, abban megfordulnia, majd visszakúszva jelentést adnia a parancs végrehajtásáról. Rövid időn belül tiszta ruhában megjelennie. El is határozták ezek a pocakos katonák, hogy ez a hadnagy lesz az első hősi halottja az egységüknek, ha a frontra kerülnek.
Az állomás feletti földekről már Jugoszlávia felett látni lehetett éjjel a világító ágyúlövéseket. Öregapám megkérdezte a nálunk elszállásolt hadnagytól egy alkalommal, hogy mik azok a rakétaszerű villogások. Azt mondta, hogy a legkorszerűbb orosz fegyverek, sorozatlövők, „sztálinorgonák” lövései.
Mi gyerekek a házunk előtti szederfa alatt fekve figyeltük a légitámadáskor a bombázókat, amelyek 3-5-ös csoportban repültek. A legközelebbi légvédelmi ütegállás a mohácsi Duna-partnál volt, az országút mellett, innen szokták a támadások alkalmával a bombázókat lőni. Bozsok felett repültek, akár Pécset, akár Baját bombázták. Egy alkalommal Pécs felé húztak, amikor egy gép kivált a csoportból, s visszafordult Bozsok felé, ahol éppen a tüzérek kiképzése folyt. A gép lövést kaphatott, a teher egy részét a falu nyugati határában engedte le, egy bomba erejéig (a tejcsarnokkal szembeni közben), a második dűlőben robbant az út mellett. Akkora tölcsért csinált, hogy egy lovas kocsi meg tudott volna benne fordulni. A gép Szűrnél esett le, a pilóta kiugrott, s Sombereknél fogták el a civilek és csendőrök.
Egy másik támadás alkalmával, szintén szokott helyünkön figyeltük, községünk felett fordultak kelet felé, Baja irányába, 1944 nyarán. Ekkor bombázták a Duna hidat. Láttuk, hogy a gépek faránál villogás történt, s azt követően éreztük a föld rezgését. Ez időben a Dolina feletti, Leperd puszta területére esett be egy ejtőernyős amerikai pilóta, s oly szerencsétlenül, hogy a hasa az akácfa tetejébe fúródott, körülötte pedig rengeteg csokoládé volt (hogy több napra elegendő kalóriája legyen).

Gungl Ferenc

Ezúton is sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat a következő verssel:

Nagy Ferenc: Édesanyám

Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból.
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
Amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

5. szám

Önkormányzati hírek

Tisztelt Palotabozsokiak!

Az önkormányzatnak már közel két évtizedes gondja a gyereklétszám csökkenése miatt az oktatási-nevelési intézmények fenntartása. Súlyos tízmilliók hozzáadásával lehet csak megoldani az intézmények fenntartását, mert az állam által adott normatív támogatáshoz egyre növekvő önkormányzati kiegészítést kell tenni. Évek óta minden testületi ülés egyik kiemelt témája az általános iskolai oktatás, amely Damoklész kardjaként lebeg felettünk. Ennek a vitás helyzetnek lett a folyománya tavalyelőtt a polgármester lemondása is, mely azóta sem jutott nyugvópontra a gyermeklétszám folytonos csökkenése miatt. Okos és jó döntést ebben a helyzetben nem lehet hozni, hiszen mindenki tudja, hogy ez a kérdés sokkal összetettebb, mint azt bárki gondolná. Hogy Önök is érzékelhessék ezt a problémát, a lakosság és gyereklétszám alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Tanév 1970/71  1990/91 1999/2000 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Óvodai létszám 59 49 39 11 17    
Iskolai létszám 162 103 85 62 51 46 43
Lakosok száma 1606 1278 1174 1002      


A képviselők döntéshozó képességét tovább nehezítette, hogy a közoktatási törvény módosítása éppen ezekben a hetekben történik, biztosat a jövőre nézve senki nem tud mondani. A római katolikus egyházat is megkerestük azzal, hogy vegye át az intézményeink működtetését, de sajnos bármennyire is kedves és nyitott volt a püspökség idelátogató képviselője, garanciát ő sem tudott adni a jövőbeni működtetésre. Legkorábban a jövő év őszén tudná átvenni az egyház abban az esetben, ha a Püspök Úr is beleegyezését adná, amely az oktatási törvény módosítása és az egyház helyzete miatt egyáltalán nem látszik biztosnak. A sok-sok éve tartó kedvezőtlen tendencia és az önkormányzat egyre fogyó tűrőképessége következtében a testület nehéz szívvel, de kiutat nem látva, az alábbi döntést hozta az iskola működtetésével kapcsolatban 2011. május 16-án:
A 2011/2012. tanévben, ez év szeptemberétől az általános iskola alsó tagozatának működtetését tudja az önkormányzat vállalni úgy, hogy a felső tagozaton tanulók a szomszédos települések iskoláiban folytathatják tanulmányaikat. Mivel a Csele Völgye Intézményfenntartó Társulásnak vagyunk tagjai, ennek értelmében a Somberekre való szállítást tudjuk megoldani az önkormányzati busznak iskolajáratként való működtetésével. Higgyék el nem csak a polgármester, de a képviselők is belebetegedtek a döntésbe. Mindenki tudja, hogy a falu lakosság megtartó ereje még inkább csorbul, hiszen a munkahelyek hiányát mostantól a 8 osztály hiánya tetézi, de ilyen kevés gyerekkel nem lehet teljes iskolát működtetni. Azt viszont nagyon szeretnénk, ha az alsós gyerekek szülei idejáratnák gyermekeiket, hiszen oktatásukhoz, nevelésükhöz minden feltétel adott. Arról nem is beszélve, hogy azoknak a pici gyermekeknek a legjobb hely az otthonukhoz közeli iskola. Kérjük a döntés miatti megértésüket, és kérem, képzeljék magukat a képviselők helyébe!
A temetőben szépen halad az újfajta sírkövek számára készített emlékhely építése. Ha bárki úgy érzi, hogy hozzátartozója sírkövét oda szeretné elhelyeztetni, kérjük, jelölje meg fekete szalaggal. Személyesen is jelezheti az önkormányzaton a sírkőre írt név és adatok közlésével és azzal az információval, hol található a sír a temetőben.
Továbbra is problémát jelent néhány palotabozsoki polgár számára az a tény, hogy szeretnénk, ha házuk előtt a közterületet rendben tartanák. A régi időkben mindenki tudomásul vette, hogy a háza, ingatlana előtti, mögötti vagy mellette lévő füves területet neki kell lenyírnia, kaszálnia. Mára ez valahogy nem olyan természetes Önöknek. Kérem, értsék meg, hogy az önkormányzat emberi, anyagi erői annyira végesek, hogy nem képes mindenütt helytállni, nemhogy a tavaly működő bérmunkát nem vállalhatjuk, de a saját kötelezettségeinknek is nehezen tudunk megfelelni. Éppen elég gondot jelentenek a külföldiek tulajdonát képező, illetőleg a bankok kezében lévő és a pillanatnyilag valamilyen okból üres ingatlanok körüli területek nyírása. A kommunális adó pedig nem fűnyírásra fordítódik, abból jó, ha a közvilágításra futja. Köszönjük megértésüket!
Pályázatot szeretnénk benyújtani a felszíni vízelvezetők rendbetételére, a saját tulajdonú utak menti árkok medrének kilapozására, mellyel enyhíthetőek lennének az előbb leírt kaszálási gondok mellett a tavalyihoz hasonló árvízi helyzetek is.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Iskolai hírek

2011. április 28-án rendezték Mohácson a 20. Muskát matematikaversenyt. Iskolánk teljes csapattal indult, 10 fő vett részt a versenyen. A megmérettetésre 19 intézmény nevezte be tanulóit. Egyéni versenyben a legkiválóbb eredményt Takács Bianka érte el, 3. helyezett lett. Szép eredményt ért el a Takács Bianka és László Zsolt alkotta 5. osztályos csapat; 2. helyezettek lettek. Felkészítőjük Neumeiszter Hilda volt. A 4. osztályos Pencz Kornél és Bereczki Bálint 8., a hatodikos Jordán Blanka és Schipp Dominik 7., a hetedikes Csőkör Máté és Gallo Felícia 13., a nyolcadikos Linder Barbara és Steiner Patrik 16. helyezést ért el csapatversenyben. Összesített versenyben iskolánk 7. helyezett lett. Ezt az eredményt azért is tartom kiemelkedőnek, mert az összes kisiskola közül a 2. helyezést értük el. Somberek csapata előzött meg bennünket, és néhány városi iskola. Név szerint a mohácsi Park Utcai Általános Iskola, Brodarics, Pécs Kodolányi ÁMK, Sombereki-, Boldog Gizella-, Pécsi Bánki Donát Általános Iskola. A gyerekeket Neumeiszter Hilda, Komliné Holocsi Ildikó és Friedrichné Fazekas Mária készítette fel. Gratulálunk a szép teljesítményhez!
A Mohács és térsége tavaszi atlétikai versenyek eredményei: Az I. korcsoportos lányok és fiúk csapata egyaránt 3. helyezett lett. Versenyzők: Horváth Kevin, Leib Ákos, Jordán Dalma, Schipp Nikolett. Horváth Kevin egyéni összetett versenyben 2. helyezett lett. A II. korcsoportos lányok 3., a fiúk 4. helyezést értek el. A csapatok tagjai: Kerner Tamara, Szalona Dzsenifer, Kohl Krisztofer és Koller Adrián voltak. A III. korcsoportos lányok 4., a fiúk 1. helyezést értek el. A csapatot Gallo Felícia, Jókuti Bernadett, Babos Vince és Leib Dominik alkották. A IV. korcsoportos lányok 2., a fiúk 1. helyezettek lettek. Linder Barbara, Lichtmesz Vivien, Horváth Dávid erősítette iskolánkból a SÁIÓ csapatát. Teljesítményükkel a gyerekek a megyei versenyen is részt vehetnek. Egyéni versenyeket is rendeztek. Horváth Dávid kislabda-hajításból és távolugrásból 1., Lichtmesz Vivien távolugrásból 3., Linder Barbara 100 m-es gyorsfutásból 2., Gallo Felícia kislabda-hajításból 2., távolugrásból 3., Babos Vince kislabda-hajításból és 60 m-es futásból 2., Leib Dominik 60 m-es futásból 3., Barabás Nadin kislabda-hajításból 4. helyezett lett. Gratulálunk a gyerekeknek és kollégáinknak: Komliné Holocsi Ildikónak és Mártonné Juhász Editnek!
A megyei atlétikai versenyek eredményei: Május 13-án rendezett 5 próba versenyen Horváth Dávid a SÁIÓ csapat tagjaként 2., egyéni összetettben 6. helyezést ért el. Babos Vince és Leib Dominik csapatával a 6. helyen végzett. Május 18-án kislabda-hajításban Horváth Dávid 2. Babos Vince 3., Gallo Felícia 5. helyezett lett. Horváth Dávid a 4*100 m-es SÁIÓ váltó tagjaként 2. helyen végzett. A csapat az időeredménye alapján meghívást kapott az országos döntőbe. Gratulálunk a versenyzőknek és Mártonné Juhász Editnek a szép eredményekhez!
Május 13-án volt Budapesten a német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny. Palotabozsokról Lichtmesz Éva és Lichtmesz Magdolna jutott a döntőbe, ahol Évi 5. helyezett lett, Magdolna pedig megszerezte az 1. helyet. Gratulálunk a lányoknak és szüleiknek a kiemelkedő eredményhez!
Május 3-án Pécsett megyei elsősegélynyújtó versenyt tartottak. A Hohmann Judit védőnő által felkészített csapat 7. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez!
A Kálti Márk országos történelemversenyen iskolánk hat tanulója vett részt. Spitz Mónika 2., Jordán Blanka 3., Leib Dominik és Kerner Kevin 8., Spitz János 10., és Lichtmesz Éva 12. helyezést ért el. Gratulálunk a gyerekeknek és Nyírőné Csibi Margitnak a sikeres felkészítésért!

(Guszmann Józsefné igazgató)

A Hazatérés Emléknapja Budapesten

2011. május 8-án ünnepelték a székelyek Bácskából hazatérésük 70. évfordulóját a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének szervezésében és a Budavári Önkormányzat támogatásának köszönhetően a Budai Várban, melyre a Magyar Dalkör is meghívást kapott. A megemlékezés hálaadó szentmisével kezdődött a Budavári Nagyboldogasszony Templomban. Hadik András szobrának megkoszorúzásával folytatódott a program. Végül a Szent István szobor melletti szabadtéri színpadon léptek fel a meghívott bukovinai székely néptáncegyüttesek, népdalkörök, énekes szólisták, mesemondók, köztük a Palotabozsoki Magyar Dalkör.
(Kép helye Magyar Dalkör május 8.)
Engedje meg a kedves olvasó, hogy néhány gondolattal bemutassam az események történelmi hátterét.
Már a harmincas évek erősödő nacionalizmusa megbontotta Bukovina harmonikusan együtt élő nemzetiségeinek viszonyát. A Romániához csatolt területen erősödött a magyarellenes propaganda, lehetetlenné vált a magyar nyelvű oktatás, nem alkalmaztak sehol magyar munkaerőt. 
Magyarországon többféle elképzelésről folytak a tárgyalások, hogyan telepítsék haza lakosságcserével a bukovinai székelyeket. Végül 1941-ben Jugoszlávia lerohanása és Teleki Pál miniszterelnök halála eldöntötte a kérdést. A székelyeket az amúgy is kedvezőtlen nemzetiségi adottságokkal rendelkező Bácskában kell letelepíteni.
1941. május 11-én került aláírásra a megállapodás, miszerint lemondanak román állampolgárságukról, 2000 lejnél nagyobb összeget nem hozhatnak magukkal, mindössze háztartási felszereléseiket, személyes holmijukat, ruhaneműt és kétnapi élelmet.
Az öt község hátrahagyott birtokállománya 8557 kh, a lakóházak 78%-a két vagy ennél több szobás volt, és összesen megközelítőleg 15,5 millió pengő. A magyar kormánynak nem sikerült sem a lakosságcserével megoldandó telepítést, sem a bukovinai székelyek hátrahagyott értékeiért fizetendő kártérítést kiharcolnia Romániától.
Bukovinából 3279 család, 13200 fővel indult meg Bácska felé. A dobrovoljácok házaiba telepítették le őket. A dobrovoljácokat még a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság telepítette le ide ugyanazzal a céllal, mint most a magyar kormány a székelyeket: megváltoztatni az etnikai viszonyokat. 
Bácska megszállásával a magyar hatóságok rögtön hozzáfogtak az itt élők kitelepítéséhez. Az így felszabadult területekből 14 falu és 35.000 kat. hold állt a székelyek rendelkezésére. A földeket nem ingyen kapták, 47 év alatt kellett volna törleszteniük az árát. A házak nagyon rossz állapotban voltak. Míg Bukovinában 2-3 szobás házakat hagytak hátra, addig itt többnyire egy szobás, elhanyagolt házakat kaptak, és hiányoztak a gazdasági épületek. Mégis nagy lelkesedéssel kalákában kezdték a javításokat, bővítéseket.
A bácskai beilleszkedés az állami segítség, és a nagyon jó minőségű föld miatt viszonylag gyorsan ment. Itt ismerkedtek meg először a gépi termeléssel és a legmodernebb mezőgazdasági technikákkal.
Egy dolog azonban bántotta a székelyeket. Gáspár Simon Antal így elmélkedett: „Azon gondolkodtam, hogy ez a Bácska, kérdéses hely. Ezt a helyet egyszer lefaragták az ezeresztendős Magyarországról, és odaadták a szerbeknek. Vajon még egyszer nem kerül-e sor, hogy újra elveszik?”
Gáspár Simon Antal félelmei beigazolódtak. 1944 októberében váratlanul megérkezett a kiürítési parancs: amilyen gyorsan lehet, hagyják el házaikat és meneküljenek észak felé. Nem tűrt halasztást az indulás, amit fel tudtak pakolni a szekérre azt magukkal vitték, egyébként minden ott maradt: amit a három év alatt összegyűjtöttek, s amit Bukovinából hoztak. Nincstelenül vágtak neki a féléves útnak, bele a bizonytalanba. Hazatérésük után három évvel földönfutóvá váltak. Kisebb csoportokba szakadtak szét. A Dunán Bajánál és Dunaföldvárnál keltek át, majd szétszóródtak a Dunántúlon. 1945 végén a bukovinai székelyek túlnyomó része a Dél-kelet Dunántúlon 28 tolnai és 7 baranyai községben helyezkedett el.
Hányatott sorsukra, megélt kálváriájukra emlékeztünk együtt a Budai Várban.

(Nyírőné Csibi Margit, a Magyar Dalkör vezetője)

Baba - mama rovat

A következő baba-mama klub 2011. június 14-én lesz a játszótéren!
2011. május 6-án „Saláta nap” volt az iskolában. A gyerekek megkóstolhatták a zöldségekből készült finomságokat. A zöld saláták komoly vitamin-, ásványi anyag tartalma nem elhanyagolható a napi étkezésben. A saláták fogyasztása közben arra a megállapításra jutottak kisdiákjaink, hogy az egészséges is lehet finom. Ígéretet tettek arra, hogy otthon is több salátát és friss zöldséget esznek, chips és csokoládé helyett. Ezúton szeretném megköszönni a 2. és 3. osztályosok segítségét, akik nagy lelkesedéssel tisztították és készítették a salátákat.
„A betegséget nem szégyellni kell, hanem tenni ellene!”
Az inkontinencia valójában népbetegség, mégis még mindig tabu. Vizelet-inkontinenciáról beszélünk akkor, ha akaratunktól függetlenül vizelet ürül a húgyhólyagból, mindegy, hogy csupán néhány cseppről vagy nagyobb mennyiségről van szó.
Az inkontinenciában szenvedők sokszor gátlásosak, komolyabb esetben a társadalomtól való teljes elzárkózáshoz is vezethet. Az emberek 7-9%-át érinti. Jóllehet, inkább női és változókori betegségnek tartják, a férfiak és fiatal nők is érintettek, s gyakorlatilag minden életkorban megjelenhet valamilyen mértékben. Idős korban az emberek harmadánál - kétharmad részben nőknél - jelentkeznek vizelet-visszatartási problémák.
A legtöbb ember naponta négy-nyolc alkalommal üríti húgyhólyagját, alkalmanként 150-500 ml folyadék távozik. A terhesség, szülés és a menopauza idején beköszöntő hormonális változások - az ösztrogén- és progeszteronszint-csökkenés - megváltoztatják a medence- és has tájék izmainak állapotát, ami előidézheti az inkontinenciát. A férfiaknál a prosztata-betegségekben (megnagyobbodás, gyulladás, rák) szenvedőknél gyakori.
- Stressz inkontinencia: Az elnevezés a has űri nyomás fokozódására utal. Ez történik nevetéskor, tüsszentéskor és köhögéskor, vagy ha nehéz tárgyat akarunk felemelni. Ha a gátizomzat ennek a nyomásnak nem tud ellenállni, elcseppenhet a vizelet.
- Sürgősségi vagy késztetéses inkontinencia: Az inkontinencia e formájával élők időnként azt érzik, hogy sürgősen WC-re kellene menniük, és mindent megpróbálnak, hogy visszatartsák a húgyhólyag vizeletürítését.
- Túlfolyásos inkontinencia: Amennyiben a húgyhólyag nem tud megfelelően ürülni, a vizelet felgyülemlik benne, és a fellépő nyomás kis adagokban kicsöpögteti a vizeletet.
- Vegyes tünetekről akkor beszélünk, ha a hólyagproblémák több típusának tünetei együttesen jelentkeznek. Az inkontinencia lelki eredetű is lehet.
Tavalyi felmérések alapján a lakosság több mint 10%-a szenved inkontinenciától. Az esetek jelentős részében a probléma helyes kezeléssel és odafigyeléssel kellemesebbé tehető, de a megkérdezettek nagy része egyáltalán nem, vagy csak későn kért orvosi segítséget, mert szégyellte helyzetét.
Várunk minden kedves Hölgyet és Urat 2011. június 24-én a Faluházba az inkontinenciáról szóló előadásra, melyet a TENA cég képviseletében Bechtold Mária tart. (Az előadás ingyenes, kortól és nemtől független.)

(Hohmann Judit védőnő)

Egyéb hírek

Három csoportunk is részt vett a Marázai Majálison, az együttesek mellett Ginter Péter bácsi bűvölte el a közönséget pánsíp muzsikájával. Finom pogácsával és babgulyással vendégeltek meg mindenkit. Kár, hogy az időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt.
Idén is lesz a Sarlós Boldogasszony napi búcsú napján a Német Nemzetiségi Kórus szervezésében Mária napi hangverseny 8 csoport közreműködésével, melyre a templomban kerül sor.
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is sor kerül a pünkösdölésre, májusfa kitáncolásra. A Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére április 30-án délután néhány fiús apuka, nagypapa és önkéntes tűzoltó segítségével májusfát állítottunk az önkormányzat épülete elé. Köszönjük segítségüket, valamint köszönettel tartozunk a Palotabozsoki Zrt.-nek is. Ennek a kitáncolására Pünkösd hétfőn délután 1600-kor kerül sor, műsorral egybekötve. A házasságkötő teremben kiállítás lesz megtekinthető. Fellép Iskolás Tánccsoport és a Fúvószenekar.

(Német Kisebbségi Önkormányzat)


 

6. szám

Önkormányzati hírek

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei falunapokat 2011. augusztus 13-14-én tartjuk. Az egyesületek, csoportok vezetőivel és azokkal az emberekkel tartott a polgármester megbeszélést, akikre évek óta számíthat az önkormányzat a falunapi programok lebonyolítása során. A két napos program konkrét formába öntése történt, helyenként felelősök kijelölésével, hogy még tartalmasabb, még színesebb szórakozási lehetőséget biztosítsunk az odalátogatók számára.
Eldöntöttük azt a kérdést is, hogy mi legyen az idei kiállítás témája. A legtöbb szavazatot a babakiállítás kapta. Ennek létrejöttéhez szeretnénk az Önök segítségét kérni, mint oly sokszor eddig is. Tervünk szerint népviseletbe öltöztetett babák mellett régi bölcsőket, babaruhákat, a babák neveléséhez szükséges eszközöket (pl. bölcső, hordozókendő, régi járóka, babakocsi, etetőszék) és még korabeli játékokat is bemutatnánk. Kérjük, akinek padláson vagy bárhol másutt van olyan tárgya, amelyet a kiállítás idejére kölcsönözne számunkra, értesítsen róla vagy tegye meg, hogy az önkormányzatra behozza. Akinek hordozókendője van, vele Szepesi Anna művészettörténész szeretne beszélgetni annak történetéről amellett, hogy számítunk a kendő bemutatására. A hordozókendőkről tablót is szeretnénk kiállítani, és terveink szerint egy filmet is bemutatnánk. Mi is szívesen elmegyünk bármilyen holmiért, amit kölcsönadnának a kiállításra.
Az elnyert LEADER pályázat értelmében helyi vállalkozóval szeretnénk a volt Bölcsőde épületét kívülről felújíttatni és a nyílászárókat kicseréltetni. A rekonstrukcióra fordítható összeg bruttó 3.000.000,- Ft, a pontos tartalmi követelmény az önkormányzaton, a jegyzőnél beszerezhető. Ugyanezen pályázaton belül a liget parkosítására (82 db fa, 48 db növény edényben, 170 m sétány, 5-5 db hulladékgyűjtő és kerti pad) vonatkozóan a kivitelezésre bruttó 2.280.000,- Ft jut. Kérem, írásban tegyék meg ajánlataikat egyben vagy külön, július 8-ig.
Az IKSZT pályázatban foglalt alábbi munkákra lehet jelentkezni kivitelezési szándék esetén: nyílászáró-csere, villany-, víz-, gáz-szerelési munkák, belső átalakítási (kőműves, festési) munkák, térburkolás. A jegyzőnél kaphatnak pontosabb információkat az elvégzendő tevékenységről július 8-ig.
A faluház pályázatához kapcsolódik az alábbi felhívás is: olyan személyt keresünk oda művelődésszervezői munkakörbe, aki legalább középfokú végzettségű, a számítógéphez felhasználói szintű ismeretekkel rendelkezik, lehetőleg németül beszél, az emberekkel megtalálja a közös hangot, s a falu művelődése, tartalmas programok szervezése iránt elkötelezett. Egy 60 órás ún. IT tanfolyamot kell elvégeznie munkájához. Írásbeli jelentkezését 2011. július 31-ig adhatja le az önkormányzaton.
Az önkormányzat felszíni vízelvezetők burkolására szeretne pályázatot benyújtani, amely a község azon vízelvezetőit érintené, ahol nagy esők idején „árvíz-veszély” alakul ki.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Hírek

Június 13-án hagyományteremtő szándékkal megrendeztük a pünkösdölőt és májusfa kitáncolást, mely sikeresen zárult és melynek keretében Gűth János sombereki címzetes nyugdíjas igazgató kiállítása volt megtekinthető 2 héten át. A májusfát a nemzetiségi tánccsoport táncolta ki, közben a zenét a Bozsoki Fúvószenekar szolgáltatta, akiket a műsor előtt id. Takács Gábor lovas kocsival vitt körbe a faluban. Ezúton szeretnénk megköszönni ezt neki. A szereplőket a faluházban uzsonnával vártuk a műsor után. Ezúton szeretnénk hálánkat kifejezni mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez: tánccsoport és vezetőjük, fúvószenekar, szülők, Palotabozsoki Zrt., májusfa kiszedők.

(Német Kisebbségi Önkormányzat)

Az előző évekhez hasonlóan idén is július 3-án a Mária kápolnánál tartjuk a Sarlós Boldogasszony napi szentmisét, amelyen a Német Nemzetiségi Vegyeskórus és a Palotabozsoki Ifjúsági Fúvószenekar működik közre. Aki nem tudja megoldani az odajutást, a faluháznál, a templomnál és a faluvégi keresztnél önkéntes segítőink közreműködésével 9:15-kor utazhatnak a helyszínre, majd vissza a misét követően. Kérjük, aki teheti, látogasson el a kápolnához, megéri a fáradságot. Rossz idő esetén a szentmise a templomban lesz.
Aznap délután 15:00-kor a tavalyi rendezvénnyel megegyező módon Mária napi hangversenyre kerül sor a templomban a Német Kórus szervezésében, ahol a pörbölyi, himesházi, majsi kórusok, s a helyi énekkarok mellett bátaszéki orgonaművész és egy nagymányoki duó lép fel. Ha szép Mária dalokat szeretnének hallani, s egy meghitt ünneplésnek részesévé válni, látogassanak el a templomba.
Horváth Józsefné Gizike egészségi állapotára tekintettel lemond a Nyugdíjasklub vezetői tisztségéről. Klubtagként továbbra is segíteni szeretné a csoport munkáját.
Július 14-én délután 14:00-tól előadást tart a Nyugdíjas Klub tagjainak Hofstädter Kinga, aki arról tájékoztatja őket, miként tudnak védekezni a tolvajok, besurranók vagy más olyan idegenek ellen, akik fondorlatos módon szeretnék az ingóságaikat, értékeiket eltulajdonítani.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Iskolai hírek

A Kolep Gyula atlétikai emlékversenyen - melyet 2011. május 31-én rendeztek Mohácson - kislabda-hajításban remekeltek tanulóink. Leib Ákos és Horváth Kevin 1., Schipp Nikolett 2., Kamerer Martina 3. helyezést ért el. Felkészítőik Komliné Holocsi Ildikó és Mártonné Juhász Edit voltak.
A Herman Ottó természetismereti versenyen Jordán Blanka 2., Takács Bianka 6., László Zsolt 7., Basa Bella és Pencz Alexandra 8., Kohl Krisztofer 10. helyezést ért el. Felkészítőik Mártonné Juhász Edit és Friedrichné Fazekas Mária voltak.
Június 7-én Budapesten az Országos Diákolimpia atlétikai versenyén a fiú 4x400-as váltó csapat 13. helyezett lett. Más kistelepülési iskola nem jutott be az országos megmérettetésre. Palotabozsokot Horváth Dávid képviselte. Felkészítője Mártonné Juhász Edit.
A június 20-22. között rendezett országos diákolimpián a SÁIÓ harmadik helyezést ért el. A csapat tagjai: Horváth Dávid,, Babos Vince és Kohl Krisztofer voltak.
Három tanulónk, Flódung Gábor, Leib Dominik és László Zsolt a nyár elején Barcelonába utazott nemzetközi focitornára. Csapatuk az előkelő 4. helyet szerezte meg a 29 induló csapat közül.
Minden tanulónknak és felkészítőiknek gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Az iskolában informatikai pályázat eredményeképpen 4 db digitális tábla kerül a napokban elhelyezésre teljes felszereléssel együtt.
Az iskola átszervezése miatt a következő tanévet 23 tanuló Sombereken, három Mohácson a gimnáziumban, öt Véménden kezdi. Mindannyiuknak sok sikert kívánunk!

(Guszmann Józsefné igazgató)

Mint az elmúlt hónapokban néhány alkalommal, most is szemezgetünk Gungl Ferenc memoárjából egy olyan részletet, amelyről úgy gondoljuk, érdeklődésre tarthat számot.

Az utolsó intézkedések - deportálás - menekülés

A zsidótörvényt községünkben is érvényesítették. Településünkön a zsidóság lélekszáma alacsony volt: elsősorban kereskedő családok. Érdemes név szerint is említeni őket. A patak két oldalán laktak. Brucker Jenő és családjának- két szülő, feleség és gyermek- szatócs üzlete volt. Dick Aladár és felesége (gyermektelenek) ló kereskedéssel foglalkoztak. Kohn Kálmán és édesanyja kereskedők. Spitzer József és családja – szülők, feleség és két gyermek – szatócs és lókereskedő. Nekik kötelező volt a mellükön a sárga csillag viselése. Deportálták őket, teljes vagyonukat elvették. A 16 személy közül 3 férfi élte túl és jött haza Magyarországra: Dick Aladár, Kohn Kálmán és Brucker Jenő. Velük még sikerült találkoznom gyermekkoromban Bozsokon a háborút követően, az 1945-46-os években.
1944 nyarán a kisbíró kihirdette, hogy az oroszok elől mindenkinek menekülni kell. „Készítsék el hosszúra a kocsikat, tegyenek sátrat a tetejére, élelmiszert, ruházatot, ágyneműt, iratokat, stb. készítsék össze. Németországba menekül a lakosság.”
A mi családunk nem hosszú kocsival, de először a láb alatt lévő 9 éves gyerekkel, apámmal Dolinára (tanyánkra) vette az irányt. Ahogyan a Krautgarten (mai gépállomás) felé tartottunk, velünk szembe egy lovas kocsi haladt, két német katona ült rajta. Megállítottak bennünket (Halt!), s kérdezték: „a község az oroszok elől menekül?” Apám azt mondta, hogy mi nem idevalók vagyunk, hanem Dolinaiak. Kérték, hogy menjünk vissza segíteni. Én azt mondtam, hogy a vasút alatt visszafordulunk. Ők figyelték is, hogy arra jövünk-e. A kertek fölött, a pincék előtt haladtunk, s a temetői sorompónál Dolina felé kanyarodtunk. Apám engem lerakva visszajött Bozsokra a többi családtagért (anyám, nagyanyám) és élelmiszerért. Közben testvérét és annak családját (Gungl Boldizsár) is Dolinára hívta.
Öregapám hagyta el utoljára a házat éjjel, Lakatos György molnárhoz ment a lakás kulcsaival. Megkérte, hogy aludjon a malomban és etesse a jószágot. Két sörétes puskájával (csőre töltve) és pisztolyával elindult Dolinára. Másnap Bátaszékre ment és elmondta, hogy mit doboltatott a jegyző Bozsokon. A helyi jegyző elmondta, hogy a szöveg úgy szólt: „… aki önként akar menekülni.” Nem emlékszem, hogy egyáltalán menekült-e akkor valaki Bozsokról. Mindenki azt figyelte, hogy Kerner Ferenc elinal-e az oroszok elől. Éjszaka Lakatos Gyuri bácsi elmondása szerint az utcán megjelent egy 10 fős csoport – Heimats Waffe – ezt kiabálva: „Gyere ki te büdös magyar, hadd lőjünk agyon!” Egy hét múlva visszatértünk Bozsokra, amikor a menekülési hullám elcsendesedett.

(Gungl Ferenc)

7. szám

Önkormányzati hírek

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen megvizsgáltuk a konyha jelenlegi működését. Alaposan mindent számításba véve kiderült, hogy melegítő konyhaként működtetve is megmaradna a rezsiköltségek nagy része, s valakinek min. 6 órában kellene az ottani munkát elvégeznie. Mivel arra számítunk, hogy a közoktatási törvény módosítása úgy történik, hogy az elvégzett feladatokhoz rendelik a pénzbeli támogatást, a testület döntése alapján a következő tanévben még megtartjuk a konyhát. A ráfordításainkat optimalizálni szükséges, ezért év közben is górcső alá vesszük a konyha működését.
Szakemberek mérték fel a község felszíni vízelvezetőit annak érdekében, hogy azokon a helyeken történjen megoldás, ahol ténylegesen indokolt. A benyújtandó pályázat mintegy 60 millió Ft támogatást céloz, amely reményeink szerint sikeres lesz.
Számba vettük intézményeink energia felhasználását is azért, hogy napelemes megoldással legyünk képesek az energia költségeinket minimálisra csökkenteni, ugyanis a jelenlegi helyzet alapján a bérek utáni legnagyobb költségtétel a kiadásainkban.
Az iskola alsó szintjének fűtését is leválasztottuk a teljes rendszerről, így megoldható külön a felső szint melegen tartása. A nevelők kérése volt, hogy az alsó tagozat az emeleten működjön, amely a fűtés leválasztása és az alsó szint mennyezetének szigetelése révén kivitelezhető.
A Rákóczi utca állomás mögött lakói számára járdát építünk. Hogy járdalapokkal burkolhassuk a járófelületet, a Rákóczi utca elején felszedtük azokat, s helyére oda betonból építettünk, amely már régóta aktuális tervünk volt.
A volt Bölcsőde épületének nyílászáró-cseréjét és a külső festését két éves ígéretünk alapján az IWCS Kft. nyerte el.
Habsburg Ottó temetését követően, július 17-én, a budapesti Szent István Bazilikában, Paskai László bíboros által celebrált gyászmisén vett részt a polgármester és Csibi Géza képviselő, miután Habsburg Györgytől e-mail üzenetben kaptak erre meghívást.
A Dunántúli Napló július 20-i számában értesültünk arról, hogy az iskola 5 millió Ft támogatást kapott egyedüli intézményként Baranya megyében. Valószínűleg a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának írt levelem folytán részesülünk abból a pénzalapból, amelyet a kormány a kisiskolák működésének megsegítésére hozott létre. A levélben segítséget kértem Hoffmann Rózsától az oktatási intézmények működtetéséhez, de legalább jó tanácsot, s ennek következtében a „nehéz sorsú” önkormányzatok közé sorolódtunk. Így az elosztásnál kedvező elbírálásban részesültünk, ennek révén juthatunk hozzá a fenti összeghez, amelyet még nem tudjuk mire kell fordítanunk, amúgy „száz helye van”.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Érdekes felfedezések a fővárosban

Júniusban, a tanév végén iskolakiránduláson voltunk, az Alapítvány jóvoltából Budapesten.
Kora reggel izgatottan gyülekeztünk, és amikor mindenki megérkezett, elindultunk a busszal. A hosszú úton sokat nevetgéltünk és beszélgettünk, gyorsan telt az idő, észre sem vettük és már meg is érkeztünk a fővárosba. Először a Parlamentet néztük meg. Láthattuk a Szent Koronát, és egy őrségváltást is megnézhettünk. Bejártuk az egész Országházat, az idegenvezető sok érdekességet mondott nekünk. Majd a Csodák Palotája felé vettük az irányt. Ott rengeteg felfedezés várt ránk. Próbára tehettük ügyességünket, és az eszünket is. A „Rezsó” étteremben ebédeltünk, utána pedig kipróbálhattuk azokat a dolgokat, amikre ebéd előtt nem volt idő. Eztán egy fizikai kísérletekkel tarkított előadást láttunk, ami nagyon érdekes volt számunkra.
De aztán haza kellett indulnunk, mert alvásra is szükség van. A buszban megbeszéltük kinek mi tetszett a legjobban, és hogy nagyon jól éreztük magunkat. Egy jó napot töltöttünk Budapesten.

(Jordán Blanka)

Mária napi hangverseny

Ahogy az elmúlt évben, úgy idén is megrendezésre került a Sarlós Boldogasszony napi hangverseny a templomunkban. Kérésünk meghallgattatott és az égiek gyönyörű idővel ajándékoztak meg bennünket. Sokunk munkája nem volt hiábavaló.
A Szentkúthoz 10 órára zarándokoltunk ki, lehettünk volna többen is! Sok vállalkozó segédkezett különböző járművekkel a szállításban, amiért köszönetet mondunk. A mise a régi időket idézte fel emlékezetünkben. Ez köszönhető az újonnan alakult bozsoki fúvószenekar közreműködésének is. Lelkesen készültek, és siker koronázta munkájukat, mi pedig meghatódva, áhítattal hallgattuk őket. Kívánom nekik, hogy még sok ilyen méltóságteljes sikerben legyen részük, magunknak pedig, hogy még sokszor hallgathassuk a szép zenéjüket! Az odazarándokolt gyerekek is megkapták jutalmukat egy csomag mézeskalács formájában.
A délutáni Mária napi hangverseny másodízben került megrendezésre. A meghívott énekkarok német, magyar és latin szövegű Mária-énekeket adtak elő. A himesházi „Sonnenblumen” kórus, köztük két bozsoki „elszármazott” (Gungl Detti és lánya) csodálatos régi, eredeti német énekekkel lepett meg bennünket. A majsi énekkar művészi fokon adta elő dalait. Ebben a csoportban is volt bozsoki „elszármazott”, a sokunk által ismert zenész, Gasz Miska bácsi lánya személyében. A pörbölyi énekkar ősi magyar Mária-énekeit citera kísérte. Sikerüket tetézte a szép sárközi viseletük. A bátaszéki származású orgonaművész is kötődik Bozsokhoz, hiszen édesanyját, Galli Éva fodrásznőt még sokan ismerik. Orgonajátékával régmúlt idők miséinek emlékét idézte fel bennünk. Az énekesnő közreműködésével ünnepélyessé tették hangversenyünket. A nagymányoki Német-Gallusz Duó éneke és a stájercitera hangja kimagasló élmény volt számunkra. A Magyar Dalkör szép székely népviseletben, színvonalasan adta elő gyönyörű Mária-énekeit. Ezzel a hangulatos műsorral szeretett volna a Német Vegyeskórus a falunk éneket, zenét szerető lakosainak egy felejthetetlen délutánt nyújtani. Remélem, hogy ez a törekvésünk sikeres volt! Akik meghallgattak bennünket (lehettek volna többen is) gazdagabbak lettek egy bensőséges, felemelő élménnyel.
E szép hangversenyt a hagyományunkhoz híven a Szűzanya tiszteletére ajánlottuk fel.
Minden csoportnak egy kis uzsonnával kedveskedve köszöntük meg részvételüket. Köszönet illeti a szervezésben, rendezésben közreműködőket is! Az önkormányzat, Német Kisebbségi Önkormányzat, Mezőgazdasági Zrt., iskola, templom, vállalkozók, konyha, Német Kórus (akiknek külön szeretném megköszönni a lelkes hozzáállásukat) segítsége nélkül nem tudtuk volna e nap programját ilyen emlékezetes módon megvalósítani, mert ez csak összefogással sikerülhet. Köszönet ezért mindenkinek!

(Thurn Jánosné a Német Vegyeskórus vezetője)

Hírek

A Nyugdíjas Klub tagjainak érdekes és szemléletes előadást tartott Hofstädter Kinga rendőrhadnagy arról, hogyan védhetik meg értékeiket a betörőktől és rablóktól. Majdnem minden jelenlévő számára kiderült, hogy vagy túl sok pénzt tart otthon vagy túl könnyen megtalálhatóak és eltulajdoníthatóak az értékeik. Világossá vált az is, hogy különböző trükkökkel túl könnyen rászedhetőek vagyunk, tehát sokkal jobban oda kell figyelnünk ingóságainkra. Ne higgyük el, ha E-ON, víz-, gáz-szakembereknek adják ki magukat hívatlan vendégeink, mert arról előtte írásban értesítenének az említett cégek.
Ezúton szeretné az önkormányzat köszönetét kifejezni áldozatos munkájukért mindazoknak akik hozzájárultak ahhoz, hogy mind a Mária-kápolnánál, mind pedig a Mária napi hangversenyen sikeres rendezvényekre kerülhetett sor.
Az iskolatársulás pályázaton digitális táblákat nyert, így a mi intézményünkben is felszerelésre került 4 ilyen tábla, amely a tanítás színvonalát képes nagymértékben javítani, igazi, XXI. századi technikai megoldásként. Azt sajnáljuk, hogy nem élvezhette diák és tanár ez idáig ezt a „csodát”.
Kérjük azokat a fiatalokat, akik esténként a pályán és amellett töltik az idejüket, ne hagyjanak maguk után „szemétdombot”, mert lassan nem győzzük eltakarítani a napról-napra keletkező hulladékot.

Bulizott a Nyugdíjas Klub

Július 13-án, 18:00órára kapott meghívást a Nyugdíjas Klub a himesházi klubtól egy könnyed, nyári mulatságra. A sombereki és székelyszabari csoportok társaságában töltötték mieink az estét. Szép énekekkel, viccekkel oldódott a hangulat, amelyhez a finom vacsora és süti is hozzájárult, nem beszélve a Millich Duó színvonalas zenéjéről. A Bozsokiak énekét harmonikával Ritzl József kísérte, amit nagyon köszönünk neki. Jó érzés részese lenni annak, hogy milyen értékek mutatkoznak meg a „szükségben”.

(Szerk.)

Könyvtári hírek:

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő:13:00-15:00
Kedd:15:00-17:00
Szerda: zárva
Csütörtök:16:00-18:00
Péntek:14:00-16:00
Kedves könyvkedvelők, ha aug.12-ig a könyvtárban jelzik, hogy milyen könyvet olvasnának szívesen, azt lehetőségeimhez mérten meghozatom!
A tavalyi falunapi divatbemutató sikerére való tekintettel, idén is megrendezésre kerül ez a program. Ezúton keresünk fellépőket, kicsiket-nagyokat, akik szívesen bemutatnák a mohácsi PÓKER üzlet kínálatát. Kérjük a kedves szülőket, ha van kedvük, családosan lépjenek fel, nagyon szép látvány lenne. Az első próba 2011. július 29-én (pénteken) 16:00-kor lesz a Faluházban.

(Hohmann Judit)

A Magyar Dalkör hírei

Augusztus 7-re az ukrán CMEPEYNHA tánccsoportot hívtuk meg vendégszereplésre. A XXIII. Bonyhádi Bukovina Fesztiválra érkeznek hazánkba. Vasárnap, 17:00 órakor a faluházban adnak egy órás, fergeteges műsort. Néhány évvel ezelőtt már járt itt egy csoport Ukrajnából. Aki látta őket, nem felejti a gyönyörű népviseletben, sebes ritmusban pörgő táncosokat. Szeretettel várunk a műsorra minden érdeklődőt.
A készülő palotabozsoki tájházban lehetőséget kapott a Magyar Dalkör arra, hogy berendezzen egy felvidéki és egy székely szobát. Ehhez szeretnénk a falu lakosságának segítségét kérni. Akinek van valamilyen tárgya, ruhaneműje, amit fel tud ajánlani, kérjük jelezze a dalkör bármely tagjánál. Terveink szerint mindent adományozója nevével katalogizálunk, és így kerül kiállításra. Tulajdonosa továbbra is az adományozó marad.
Minden egyéb jó tanácsot is szívesen veszünk, amely segíti a színvonalas, korhű megjelenítést.

(Nyírőné Csibi Margit, a dalkör vezetője)

Meghívó Falunapra

Idén is arra törekszünk, hogy Önöknek színvonalas, kellemes és érdeklődésre számot tartó programokat biztosítsunk augusztus 13-14-én, a Bozsoki Falunapokon. Kérjük, ha tehetik, vegyenek részt minél többen a két napos rendezvényen, reméljük nem bánják meg. Higgyék el, nincs annál rosszabb érzés, mint amikor legjobb tudásunk szerint, rengeteg munka árán próbálunk megvalósítani dolgokat és azt tapasztaljuk, hogy alacsony az érdeklődés. Az alábbi programokat tervezzük:
Augusztus 13. Szombat
9:00  Meccsek az iskola pályáján, közben játékok, versenyek; tekebajnokság. A programok idején büfé üzemel
13:00 Futballmérkőzések a füves pályán
16:30 Kiállítás megnyitása a házasságkötő teremben
17:00 Kulturális műsor a Faluháznál: helyi csoportok, együttesek, vers- és prózamondók szereplése, arcfestés
17:00 Szabadtéri főzés
18:30 Szabadtéri zene a Palotabozsoki Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével
19:00 Vacsora
20:30 Bál a Music Express zenekarral
Augusztus 14. Vasárnap
8:00 Zenés ébresztő lovaskocsiról a Palotabozsoki Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével
10:00 Mise a Rókus-kápolnánál a zenészek részvételével (fagyis, mézeskalácsos)
11:30 A faluból elszármazottak beszélgetése a polgármesterrel és a képviselőkkel a házasságkötő teremben; a kiállítás megtekintése
15:00 Ünnepi polgármesteri köszöntő és a helyi csoportok fellépése a templomban; a Palotabozsokért Plakett és a Palotabozsok díszpolgára cím átadása
16:30  Kultúrműsor a Faluházban: Zengővárkonyi Tánccsoport, Bátai Ifjúsági Zenekar, Szederkényi Intermelody Együttes, „Mohács” Nemzetiségi Néptáncegyüttes, Pécsváradi Big Band zenekar, divatbemutató
20:00 Bál a Platin Kapelle közreműködésével

Ingyenes légvár, trambulin, gokart, asztali fajátékok a Faluház körül 12:00-19:00-ig
Mindkét napon megtekinthető az iskola, a házasságkötő teremben a kiállítás, az óvoda, a templomok, a Faluház.
Mindkét napon étkezési lehetőség a büfében: sültkolbász, hot-dog. „Bozsoki rétes”.

8. szám

Önkormányzati hírek

A falunap előtt a temetőben megkezdtük az újabb készítésű, ún. szögletes sírkövek elhelyezését is. Aki szeretné az emlékhelyre vitetni hozzátartozójának sírkövét, kérjük, jelezze az önkormányzaton munkaidőben, amellett pedig jelölje meg egy fekete szalaggal az eddig megszokott módon.

Augusztus 8-án kezdte meg művelődésszervezői munkáját Péter Klára és Fischer Norbert. Klári egyelőre 6 órában, Norbi 4 órában dolgozik, a 3 hónapos próbaidő leteltével visszatérünk a kérdésre és akkor dönt a testület a továbbiakról. Kérem, fogadják őket bizalommal és, ha lehet, segítsék tevékenységüket!

Köszönjük, hogy olyan széppé és rendezetté varázsolták portájuk előterét nagyon sokan Önök közül, kérjük, aki nem jutott el odáig, még most sem késő, bármikor megteheti vagy napszámost fogadva megcsináltathatja. Büszke vagyok mindazokra, akik munkájukkal bármilyen formában hozzájárulnak ahhoz, hogy az a bizonyos szekér, a közös dolgaink „szekere”, ha nem is mindig futni, de haladni képes. Higgyék el, másképp nem jutunk eredményre, csak akkor, ha sokan teszünk érte és nem azt lessük, hol mikor kereshetünk hibát a másikban. A falunapi események, programok csodálatos példái voltak az összefogásnak, az együtt munkálkodásnak, az áldozatok meghozatalának és ezt mindannyiuknak nagyon köszönjük. Lehetetlen lenne felsorolni mindazokat, akik hozzátettek bármit azért, hogy a programok jól sikerüljenek. Az alábbiakban az anyagi támogatást nyújtók nevét azért soroljuk fel, mert azt lekönyveltük. Ez nem jelenti azt, hogy a konkrét segítséget nyújtókat nem tartjuk számon, csak nézzék el nekünk, ha nem írjuk ide nevüket, annyian voltak, hogy az újság terjedelme kevés lenne ehhez.

Támogatóink: Zegnál Bt., Dr. Borbáth Ilona, Kiss István és Kiss Istvánné, Jordán és Jordán Kft., Guszmann József, Bát-Grill Kft., Mohácsi Takarék Bank Zrt., Friedrich József, Friedrich Balázs, Palotabozsoki Zrt., Csiki János és Csiki Jánosné, Bogád-Hús Kft., Csernik Róbert, Csibi Géza, Péter Klára, Babarczi József, Pénzes Gáborné, Mieth Jánosné, Ritzl Róbert, id. Takács Gábor. Nemcsak nekik, MINDENKINEK KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

Gondolatok a falunapi események tükrében

Az önkormányzat sikeresnek véli a megvalósult programokat, több százan találtak kikapcsolódásra alkalmas elfoglaltságot, sportolási, szórakozási, kulturálódási lehetőséget.
A szombati sport programokon leginkább a versenyzők vettek részt, talán a nagy meleg volt okolható a gyengébb látogatottságért. A füves pályán zajló meccseken elég sokan buzdították az együtteseket, a csapatok szép számának volt betudható az érdeklődés.

A kiállítás megnyitójára sokan gyűltek össze a házasságkötő teremben. Csodálatos gyűjteménye jött létre a „Kindstuch”-oknak, a babáknak, bölcsőknek, gyermekruháknak, pólyáknak, keresztelő-terítőknek, játékoknak, régi fényképeknek és más eszközöknek. Már néhány nappal az esemény előtt elkezdődtek a berendezési munkálatok és hatalmas lázban tartottak rengeteg embert. Ámulatba ejtő volt számomra az, hogy milyen sokan, milyen sok értékes dolgot gyűjtöttek össze, még olyanoktól is kaptunk kiállítási tárgyat, akik soha semmilyen okból „nem mozdultak” meg. Úgy érzem, a legnagyobb „attrakciója” az idei rendezvényünknek éppen a kiállítás megrendezése volt. Még Szepesi Anna is büszke lett volna Önökre és Őt is lenyűgözte volna ez a csodálatos gyűjtemény. Meg is jegyezte valaki: „Évek óta ez a legszínvonalasabb kiállítás”.

A délutáni, helyi „művészek” által bemutatott műsoron kiderült, mennyi tehetséges, ügyes fiatalunk van, csak azt sajnáltuk, hogy a táncosaink nem tudták bemutatni produkciójukat. Köszönjük fiatal énekeseinknek a csodálatosan előadott slágereket!

Az is jó érzéssel töltött el bennünket, hogy olyan sok ember vállalta a főzést szombat este és fogyasztotta el vacsoráját baráti társaságával, még akkor is, ha ez az önkormányzatnak nem kevés pénzébe került. Úgy érezzük, megéri az áldozatot, ha valakiknek öröméhez, kellemes együttlétéhez ily módon tudunk hozzájárulni. Az esti bál is rengeteg embert vonzott oda, úgy tűnt, mindenki jól érzi magát.

A vasárnap délelőtti, Rókus-kápolnánál tartott misétől olyan lelki táplálékot, feltöltődést kaptunk, amilyet nagyon ritkán tapasztalhatunk az utóbbi időben. Hálásak vagyunk Lőrincz Sándor atyának, a Havi hegyi-kápolna plébánosának, amiért elvállalta a mise megtartását. Nagy bajban lettünk volna, ha nem sikerül Őt idecsábítani, hiszen talán a legmeghatóbb, legünnepélyesebb része volt a 2 napos programunknak. Nem beszélve arról, hogy a közel 500 elszármazottnak írt levélben is a kápolnához hívtunk mindenkit.

A vasárnapi programokon Kálnáról érkezett vendégek is részt vettek, a szlovák településsel 3 éve kötöttünk együttműködési megállapodást. A jövőben egyesületi szinten kívánjuk folytatni a kapcsolatot. Igyekszünk pályázási lehetőségeket keresni a folytatáshoz, olyan támogatást találni a további együtt munkálkodáshoz, amely az anyagi részét fedezi közös terveink megvalósításához.

A templomi ünnepségen került sor az idei kitüntetettek méltatására és a jutalmak átadására. Megrendítő volt az Ifjúsági Fúvószenekar zenéje, a kórusok dalai, a Dr. Dávid Sarolta és az egyik kitüntetett, Dr. Bacsa Imre által elmondott vers. Még most is beleborzongok, ha arra gondolok, hogy Imre bácsi ezt a verset a törökszentmiklósi fiúiskolában való ballagásán mondta el, s azóta tudja fejből. Az alábbiakban a kitüntetettek rövid jellemzését olvashatják, azt a szöveget, amely az oklevelükben található.

Heilmann Jánosné részére, aki fél évszázados, templomi kórusban végzett aktív tevékenységéért valamint a Német Nemzetiségi Vegyeskórus egyik alapítójaként és abban való tevékeny közreműködéséért, a német nemzetiségi hagyományok ápolásáért, a községért, hírnevének öregbítéséért, Palotabozsok Község Önkormányzata és Képviselő-testülete „Palotabozsokért Plakett” kitüntetésében részesül.

Berecz Lajos részére, aki sok évtizedes presbiteri tevékenységéért valamint a református templom építésekor végzett munkájáért és az egyházi feladatok elvégzésében vállalt szerepéért, Palotabozsok Község Önkormányzata és Képviselő-testülete „Palotabozsokért Plakett” kitüntetésében részesül.

Dr. Bacsa Imre részére, aki egykori Palotabozsoki lakosként, majd a községből elszármazottként mindvégig támogatta a községet pénzbeli adományokkal, keresztek, képoszlop helyreállításával, az egykori családi ház visszavásárlásával, felújításával, ezekkel szépítve a falu megjelenését valamint versek, megemlékezések írásával, a község jó hírének terjesztésével, amelyekkel kiérdemelte Palotabozsok Község Önkormányzata és Képviselő-testülete „Palotabozsok díszpolgára” kitüntetését.

Mellesleg jegyzem meg, hogy augusztus 19-én Dr. Bacsa Imre Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter Úrtól ún. „Életfa Emlékplakett” kitüntetést vehetett át sok évtizedes, magas színvonalon végzett szakmai tevékenységéért. Ezúton is gratulálunk neki az újabb kitüntetése alkalmából! A következőkben pedig egy olyan versét tesszük közzé a sok közül, amely Palotabozsok múltjáról és jelenéről is szól, az ő megfogalmazásában.

Dr. Bacsa Imre: VÁGYÓDÁS A SUGÁRVILÁG UTÁN

Nehéz volt az "együttélés"
A szívünk is vérezett,
Gyanakodva néztük egymást
A lelkünk is könnyezett.

Határokon túlról jöttünk
Nem a jó szántunk hozott,
Szokásaink, nyelvjárásunk
Nem egy helyről származott.

Bizalmatlanság uralgott
Olykor csillant csak kis fény,
Óvatosan nézték egymást
Sváb leány s székely legény.

Egy tőről fakadt a hitünk
Liturgiánk volt csak más,
Tizenkét tanítvány közt is
Akadt olykor egy Tamás.

Előítéletek sorát
Kellett bátran legyőzni,
Sok-sok jóindulat mellett
Tudtuk szívünk meggyőzni.

Voltak, akik uszítottak
Méltatlanul gyaláztak,
Ellentéteket szítottak
Zavarosban halásztak.

Végül ez is nem volt egyéb
Ajkak fondorlatai
Így váltunk egy téveszmének
Vesztes áldozatai.

Idő kellett, míg rájöjjünk
Közel állunk egymáshoz,
Bárhonnan is jöttünk egykor
Közünk van ez országhoz.

Hadikfalva vagy Nagypeszek
Vagy német-hon vidéke,
Befogad majd mindegyikőnk
A keresztút környéke.

De még addig, ha tehetjük
Igyekezzünk úgy élni,
Hogy a Megváltó bizalmát
Bizton tudjuk remélni.

Meg kell találni az utat
Mindenkinek egymáshoz,
Csak megbékélt lélek vezet
Az örök fény honához.

Voltak, akik uszítottak
Méltatlanul gyaláztak,
Ellentéteket szítottak
Zavarosban halásztak.

Végül ez is nem volt egyéb
Ajkak fondorlatai
Így váltunk egy téveszmének
Vesztes áldozatai.

Idő kellett, míg rájöjjünk
Közel állunk egymáshoz,
Bárhonnan is jöttünk egykor
Közünk van ez országhoz.

Hadikfalva vagy Nagypeszek
Vagy német-hon vidéke,
Befogad majd mindegyikőnk
A keresztút környéke.

De még addig, ha tehetjük
Igyekezzünk úgy élni,
Hogy a Megváltó bizalmát
Bizton tudjuk remélni.

Meg kell találni az utat
Mindenkinek egymáshoz,
Csak megbékélt lélek vezet
Az örök fény honához.

Lelkünk ráismer egymásra
Az Úr fogja a kezünk,
S ebben a sugárvilágban
Örök otthonra lelünk.
 

Palotabozsok. 2001. 06. 19.

A vasárnap délutáni műsoron tehetséges, jó hangulatot teremtő előadókat, táncosokat, zenészeket és énekeseket csodálhattunk, minden csoport a falunaphoz méltó, magas színvonalon mutatta be produkcióját. A hangosítás lehetett volna jobb is, de az elég nagyszámú nézőközönség olyan alapzajt hozott létre, amin nagyobb hangerő sem biztos, hogy képes lett volna felülkerekedni. A legkedvesebb része a műsornak-talán nem érzik elfogultnak a véleményem-, a divatbemutató volt, abban is a legkisebbek voltak a legaranyosabbak. Ők bármit tesznek az nagyon édes, úgy gondolom, a véleményemmel nem vagyok egyedül.

A Platin Kapelle is nagyon jó hangulatot teremtett az esti bálon. Bár az is tény, hogy leginkább a fiatal, még tanuló korosztály képviselői tartottak ki a végsőkig, nekik nyilván nem kellett hétfőn korán felkelniük. Hogy az időjárás is kegyeibe fogadott, azt az égieknek kell megköszönnünk. Azt meg Önöknek, hogy olyan szép számmal látogattak el programjainkra. Tegyék meg legközelebb is.

Hírek

A falunapra elkészült végre a Palotabozsokról szóló kiadványunk, amelynek költségét még tavaly nyertük pályázaton. Kérem, olvassák olyan jó szívvel, amilyen jó szívvel íródtak sorai. Ha bármi ötletük van, amivel ki lehetne egészíteni a benne megjelent információkat, kérem, jelezzék. Az újranyomásnál figyelembe vesszük azokat.
A felső tagozatos tanulók tankönyveinek ára-jelentős önkormányzati támogatás mellett-az alábbiak szerint alakul:

Évfolyam Eredeti ár Önkormányzati
támogatás
Fizetendő ár
5. osztály 9 065.-Ft 3 090.-Ft 5 975.-Ft
6. osztály 8 915.-Ft 2 915.-Ft 6 000.-Ft
7. osztály 15 565.-Ft 5 120.-Ft 10 445.-Ft
8. osztály 13 200.-Ft 4 095.-Ft 9 105.-Ft

Az alsó tagozatosok tankönyv-költsége az iskola bejáratán lesz olvasható az elkövetkező napokban.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

A Nyugdíjas Klub augusztus 17-én Görcsönybe látogatott

Görcsönyben 10 éve alakult meg a nyugdíjas klub. Ebből az alkalomból hívták meg a környező falvak nyugdíjasait.

A vendégek rövid műsorokkal köszöntötték vendéglátóikat. A szűri, himesházi, sombereki nyugdíjasok német és magyar dalokat adtak elő zenei kísérettel.

A Palotabozsokiak műsorát Koller Józsefné és Ginter Péter bácsi duettje nyitotta meg. A közös éneket Friedrich Péter és Ginter Péter bácsi szaxofonon, Ritzl József harmonikán kísérte. Régen ezzel a dallal zárták a lakodalmakat.(Morgens Lied) Műsoruk befejezéseként egy vidám polka dallamára táncra perdültek. Lelkes taps kísérte a produkciót.
A vendéglátók is műsorral köszöntötték a meghívottakat.
Nagyon finom volt a vacsorára felszolgált töltött káposzta, mely mindenki szerint utánozhatatlan, sajnos a recept „titkos”. Nem volt kisebb sikere a rétesnek sem.
A teremben megrekedt augusztusi forróság ellenére a Millich Zenekarnak nem kellett erőlködnie. A felcsendülő zene azonnal táncra késztette a nyugdíjasokat.

(Péter Klára művelődésszervező)

Erdélyi kirándulás

A Dunaszekcső-Palotabozsok-Véménd Társegyházközség augusztus 3-7-ig a Gyulafehérvári Református Egyház meghívására erdélyi kirándulást szervezett.

Az út gyönyörű, érintetlen tájakon, nagyhírű történelmi helyeken keresztül vezetett. A sok látnivaló közül legnagyobb élményt a Brassói Fekete Templom és a Peles kastély megtekintése jelentette. Ez a kastély Károly király nyári rezidenciája volt, eredeti szépségében és gazdagságában őrizték meg az utókornak.
Gyulafehérváron vendégházakban és családoknál voltunk elszállásolva. Barátságok szövődtek és viszontlátogatásra invitáltuk vendéglátóinkat. Közös vágyunk lenne, hogy a fiatalabb generációk is vegyék fel egymással a kapcsolatot.

Vasárnap, útban hazafelé megálltunk Temesváron. Innen indult 1989-ben a forradalom. Itt égették meg Dózsa Györgyöt. Ennek emlékére egy máglyát állítottak fel. Ezzel szemben látható egy Szűz Mária szobor a kis Jézussal, mely Dózsa utolsó szavait idézi: „Látom Szűz Máriát és a kis Jézust!”

(Linder Ádámné, a kirándulás egyik résztvevője)

Palotabozsoki SE hírei

A csapat július 12-én kezdte meg a felkészülést, heti 2 edzéssel /szerda, péntek/ ill. 2 edzőmérkőzéssel /kedd, vasárnap/ vágtak neki a munkának. Nagyban megváltozott a keret, 9 új játékossal bővültünk és 1 játékos kivételével mindenki maradt. Távozott: Korbacz Tamás /Véménd/. Érkeztek: Ritzl Róbert, Kraft Máté, Kálcsics Zoltán, Csonka Nándor, Bartos Antal, Matkó Róbert, Kovács Attila, Hesz Gábor /mind Himesházáról/, Fischer Norbert pedig a Mohács csapatától jött hozzánk, játékos-edzőként irányítja csapatunkat. Örömteli hír, hogy Trapp Józsi felépült sérüléséből és csatlakozott a csapathoz, míg egy helyi ifjonc, Emmert Gergő is a felnőtt csapat keretéhez került! Negatív hír is van sajnos, az újonnan igazolt Hesz Gábor október 11-ig eltiltott, így ő sajnos addig csak az edzéseken tudja segíteni a többiek munkáját. A szurkolókat kérjük, hogy buzdítsák a csapatot hétről-hétre és türelmesen várják ki, míg összekovácsolódik a brigád! HAJRÁ BOZSOK!

(Fischer Norbert művelődésszervező)

9. szám

Önkormányzati hírek

A Duna – Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz, annak megszűnése előtt benyújtott pályázatunk, melyben a Faluház panziójának felújításához kértünk támogatást, a legnagyobb sajnálatunkra nem nyert.
Egyesületeink különböző eszközök beszerzésére és programok lebonyolításának megkönnyítésére adtak be pályázatokat. A Sportegyesület valamint a Dalkör eszközök beszerzésére, a Német Nemzetiségi Egyesület a Mária napi búcsú, a Polgárőr Egyesület pedig a jövő évi Falunap megtartásához nyújtott be Leader-pályázatot. A Palotabozsok Községért Alapítvány egy községünk történetét feldolgozó könyv megjelentetéséhez szeretne támogatást szerezni. Az önkormányzat Fekeddel, Véménddel közösen aprítékolóra, fűnyíró kistraktorokra szeretne szert tenni.
A tájházban a sok hangyaszorgalmú lelkes és kitartó lokálpatrióta tevékenységének, élükön Obert Liszi nénivel, meglett az eredménye. Csodálatosan készítették el az első, vagy tisztaszobát. Reményeink szerint a többi helyiséget is sikerül berendezni. A ház hátsó részében átalakítást kell elvégeznünk, mert az egykori építési szokások szerint az udvari kijáratig futott a folyosó, amit szeretnénk az eredeti formájára helyreállítani.
A volt Bölcsőde felújítási munkálatai néhány napon belül megkezdődnek. A ligetben tervezett fásítással és sétány építésével is szeretnénk az október végi, Hősök napi megemlékezés előtt végezni.
A Petőfi utca középső részén, mintegy 200 méteres szakaszon betonjárdát építtettünk a régi, teljesen tönkrement járda helyett, ugyanis járhatatlanná vált az a szakasz.
Fischer Norbert művelődésszervezőként való alkalmazását szeptember 15-ével, közös megegyezéssel felbontottuk. Norbert nemigen tudta összeegyeztetni egyéb elfoglaltságaival ezt a munkát.
A jegyző új pályázati lehetőségekről tájékozódik szeptember 28-án, Pécsett.
A felsősök szállításáról október 1-jétől a Sombereki Önkormányzat gondoskodik. Egy 16 és egy 8 személyes kisbusszal oldja meg ezt a feladatot.
A felsősök számára szerveznénk családi napközit. Szeretettel várunk jelentkezőket, akiknek a másnapra való felkészülésben segítséget nyújtana a helyi nevelőtestület.
Bacsa Imre bácsi eljuttatta hozzám azt a versét, amelyet a kitüntetései alkalmából írt. Kérem, fogadják szeretettel kedves sorait.

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Szívdobogtató események
Két Fazekas nevű személy
Dobogtatta meg szívem,
Egyikőjük, egy miniszter
Másik, polgármesterem.

Kettőezer tizenegy év
Augusztus derekán,
Nyolcvan évemen túl járva
Mosolygott a nap reám.

Bozsok kedves templomában
Sok ismerős fogadott,
Pest-Budán, a régi MÉM-ben
„Emeltek rám kalapot.”

Mindkét kedves emlékhelyen
Oly szépen mutattak be,
Hogy még jöttek kézfogásra
Kik nem láttak sohase.

Palotabozsok lakói
Úgy hallgatták a „A tanú”-t,
Hogy többőjüknek szeméből
Egy-két könnycsepp is kihullt.

Örök emlék mind a kettő.
Díszpolgárság velem él,
Az Életfa Emlékplakett
A síromig elkísér.

A Bozsoki Krónikába
Míg tudatom engedi
Írogatom emlékeim
Talán lesz, ki kedveli.

Mindkét jólelkű tisztelőm
Tudom, hogy szívébe zárt,
Marikának és Sándornak
Hívó szava reám várt.

Dr. Bacsa Imre
Szentendre, 2011. 08. 20.

 

Felhívás

„Igaz mesék,- velünk élő történelem” címmel versenyt hirdetünk.
Bizonyára mindenkinek vannak olyan élményei, hogy szülei, nagyszülei mellett ülve hallgatta a régi történeteket. Talán néha unta is. Talán csak felnőttként tudatosult, hogy ezek nem mesék voltak, jó lenne még egyszer meghallgatni: „hogy is volt pontosan.”
     Versenyre hívjuk minden korosztályból azokat, akik szívesen leírják saját életük, vagy mások életének egy-egy érdekes, sorsfordító eseményét.
     A beérkezett legjobb „igaz meséket” a Falukrónikában megjelentetjük.
Készíthetnek hangfelvételeket, videó felvételeket is, melyeket az érdeklődők meghallgathatnak, megnézhetnek a klubösszejöveteleken. A hangfelvétel készítéséhez diktafont tudunk biztosítani.
Csak olyan munkákat mutatunk be, melyhez előzőleg az érintettek beleegyezését kértük.
Amatőr „újságíróinkat” szeretnénk majd egy közös kirándulással megjutalmazni.
Beadási határidő: november 30.
Beadás helye: Faluház, Péter Klára
Példaként álljon itt egy régi hangfelvételből készült rövid részlet Ginter Jánosné  hozzájárulásával édesanyja „igaz meséjéből”.
„Jött az egyik tiszt és kérdezte, hogy miért vagyunk bezárva? - Mert nem akarunk a bányába menni. - mondtuk. – Ide figyeljenek! Azért vannak itt, hogy amit a németek tönkretettek, azt maguknak kell felépíteni. Aki szorgalmasan dolgozik, az hazakerül. Aki nem fogad szót, azt lelövik. Erre mindjárt azt mondtam: - Én megyek a bányába.
Bányaomlásban is voltam két és fél napot. 320 méter mélyen dolgoztunk, mikor beomlott a bánya. Ketten voltunk magyarok, a többiek oroszok… Elkezdték a fúrást alulról és fentről is. Akkora lyuk lett, hogy egy kötelet engedtek le. Rákötöttük a derekunkra, így húztak fel bennünket. Minket hagytak utoljára. Ahogy felhúztak, összeomlott az egész.

(Péter Klára művelődésszervező)

Iskolai hírek

A 2011-12-es tanév jelentősváltozásokat hozott az iskola életében. Fölsős tanulóink nagy része (23 fő) a sombereki, 5 tanuló a véméndi iskolában folytatja tanulmányait. A 23 alsó tagozatos kisdiák, és a nevelők nagy lelkesedéssel kezdték meg a munkát.
A nyár folyamán pályázati úton négy digitális táblát kapott az iskola, amit a gyerekek nagyon élveznek. A kollégák tanfolyamokon sajátították el a táblakezelés fortélyait. A beruházás 3,6 millió forintba került. A nemzetiségi oktatás támogatására 2,3 millió, a kisiskolák fenntartására közel 6 millió forintot kaptunk.
Az év elején megtartott nevelési értekezleten a nevelőtestület határozata alapján tovább ápoljuk hagyományainkat, megtartjuk azokat a programokat, amelyeket a gyerekek szerettek. Lesz például Márton napi vigasság, jelmezbál, barkácsdélután, megyei olvasási verseny is. Ezekre a programokra szívesen látjuk régi tanítványainkat, kollégáinkat, és minden érdeklődőt.

(Guszmann Józsefné tagintézmény vezető)

Egyéb hírek

Szeptember 10-én a Német Énekkar részt vett a Villányban megrendezett Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának tizenöt éves jubileumi ünnepségsorozatán. Szeptember 15-én a Nyugdíjas Klub tagjai Sombereken vendégeskedtek.

Egy kellemes, őszi délután Sombereken

A Nyugdíjas Klub tagjai és a polgármester a sombereki „kollégák” vendégeiként egy csodálatos, hangulatos, éjszakába nyúló délutánt töltöttek még a liptódi, himesházi és görcsönydobokai csoportok társaságában. A klubok által előadott dalok megadták az összejövetel alaphangulatát. A vacsorára tálalt finom raguleves ízét még most is érezzük. A sült csirkecomb, fasírozottkák, burgonya és rizs káposztasalátával is fenséges volt. Az asszonyok sütemény-remekeinek mindenki csodálattal adózott. Nagyon finom szőlővel is kedveskedtek vendéglátóink. A tánchoz a Tóth duó szolgáltatta a muzsikát, néha Ginter Péter bácsi és Friedrich Péter bácsi saxofonnal színesítették az amúgy sem egyhangú zenét. Éjjel fél 11-ig tartott a mulatság.

A Magyar Dalkör október 5-12-ig az ukrajnai Csernovicbe utazik, ahol a XXII. Nemzetközi Folklórfesztiválon képviseli a székely népcsoportot és Magyarországot. Útközben Bukovinába és Hadikfalvára is ellátogatnak, ahonnan legtöbbjük ősei származnak. Útjukra elkíséri őket a polgármester is.
Október 13-án 15 órakor kerek évfordulós nyugdíjasainkat köszöntjük.
Várjuk azok jelentkezését, akik több mint 50 éves kerek házassági évfordulót ünnepeltek az idén, de nem Palotabozsokon kötöttek házasságot. Minden nyugdíjast szeretettel invitálunk ezúton is a rendezvényre.
Október 15-én a Német Énekkar Szászváron egy templomi hangversenyen szerepel.
Október 15-én Negro bálba várunk mindenkit.
Október 20-án a Nyugdíjas Klub vendégül látja a környező falvak nyugdíjasait. A rendezvény létrejöttét az önkormányzaton kívül Csibi Géza is jelentős összeggel támogatja, amit ezúton is köszönünk neki. A nyugdíjasok is nagy mértékben járulnak hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Október 29-én 16 órától német nemzetiségi napot tart a Német Kisebbségi Önkormányzat. A helyi kultúrcsoportok mellett vendég fellépők is szerepelnek. A Millich zenekar közreműködésével bállal zárják a rendezvényt.
Október 30-án _ órakor Hősök napi megemlékezést szervezünk a már kialakult hagyományok szerint.

(Péter Klára művelődésszervező)

Gungl Ferenc visszaemlékezéseiből

Az utolsó intézkedések - deportálás - menekülés
A zsidótörvényt községünkben is érvényesítették. Településünkön a zsidóság lélekszáma alacsony volt: elsősorban kereskedő családok. Érdemes név szerint is említeni őket. A patak két oldalán laktak. Brucker Jenő és családjának- két szülő, feleség és gyermek- szatócs üzlete volt. Dick Aladár és felesége (gyermektelenek) ló kereskedéssel foglalkoztak. Kohn Kálmán és édesanyja kereskedők. Spitzer József és családja – szülők, feleség és két gyermek – szatócs és lókereskedő. Nekik kötelező volt a mellükön a sárga csillag viselése. Deportálták őket, teljes vagyonukat elvették. A 16 személy közül 3 férfi élte túl és jött haza Magyarországra: Dick Aladár, Kohn Kálmán és Brucker Jenő. Velük még sikerült találkoznom gyermekkoromban Bozsokon a háborút követően, az 1945-46-os években.
1944 nyarán a kisbíró kihirdette, hogy az oroszok elől mindenkinek menekülni kell. „Készítsék el hosszúra a kocsikat, tegyenek sátrat a tetejére, élelmiszert, ruházatot, ágyneműt, iratokat stb. készítsék össze. Németországba menekül a lakosság.”
A mi családunk nem hosszú kocsival, de először a láb alatt lévő 9 éves gyerekkel, apámmal Dolinára (tanyánkra) vette az irányt. Ahogyan a Krautgarten (mai gépállomás) felé tartottunk, velünk szembe egy lovas kocsi haladt, két német katona ült rajta. Megállítottak bennünket (Halt!), s kérdezték: „a község az oroszok elől menekül?” Apám azt mondta, hogy mi nem idevalók vagyunk, hanem Dolinaiak. Kérték, hogy menjünk vissza segíteni. Én azt mondtam, hogy a vasút alatt visszafordulunk. Ők figyelték is, hogy arra jövünk-e. A kertek fölött, a pincék előtt haladtunk, s a temetői sorompónál Dolina felé kanyarodtunk. Apám engem lerakva visszajött Bozsokra a többi családtagért (anyám, nagyanyám) és élelmiszerért. Közben testvérét és annak családját (Gungl Boldizsár) is Dolinára hívta.
Öregapám hagyta el utoljára a házat éjjel, Lakatos György molnárhoz ment a lakás kulcsaival. Megkérte, hogy aludjon a malomban és etesse a jószágot. Két sörétes puskájával (csőre töltve) és pisztolyával elindult Dolinára. Másnap Bátaszékre ment és elmondta, hogy mit doboltatott a jegyző Bozsokon. A helyi jegyző elmondta, hogy a szöveg úgy szólt: „… aki önként akar menekülni.” Nem emlékszem, hogy egyáltalán menekült-e akkor valaki Bozsokról. Mindenki azt figyelte, hogy Kerner Ferenc elinal-e az oroszok elől. Éjszaka Lakatos Gyuri bácsi elmondása szerint az utcán megjelent egy 10 fős csoport – Heimats Waffe – ezt kiabálva: „Gyere ki te büdös magyar, hadd lőjünk agyon!” Egy hét múlva visszatértünk Bozsokra, amikor a menekülési hullám elcsendesedett.

Sporthírek

Szeptember elején Palotabozsok Harkánnyal játszott bajnoki mérkőzést, csapatunk 7:2-re nyert. Múlt héten Babarcon 2:2 arányú döntetlent értek el a fiúk. A legutóbbi hétvégén a Véménd csapatát győzték le a mieink 5:1 arányban. Október 2-án Gyódra utazik az együttes, reméljük sikerül győzniük!
Az ifi csapat Hidassal 1:1-es döntetlent játszott. Nagyárpádtól viszont 6:3 arányú vereséget szenvedett. A következő mérkőzésük Hosszúhetényben lesz, jó lenne győzni! HAJRÁ BOZSOK!
 

10. szám

Önkormányzati hírek

A ligetben az elnyert pályázat eredményeként elültetésre kerültek az örökzöldek valamint elkészült a sétány is a padokkal. Saját erőből burkoltuk le térkővel a járófelületet, mert megítélésünk szerint a pályázatban megjelölt zúzalék nem lenne alkalmas az azon történő járásra, a tisztán tartásra pedig végképp alkalmatlan. Reméljük, sokan örömüket lelik majd a ligetben történő sétában és a padokon történő pihenésben!
Az egyesületek és önkormányzat LEADER pályázatainak projekt ötleteit befogadta a bírálóbizottság, így néhány héten belül beadásra kerülnek.
A temetőben a megjelölt vagy bármi módon jelzett sírköveket elhelyeztük az „új” emlékhelyen. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy a hozzátartozók lehetőleg egyezzenek meg az új helyre történő szállításról, ne nekünk kelljen az illetékeseket megkeresnünk. Sajnos nincs arra energiánk, hogy az érdekelt felektől egyenként kérjünk engedélyt az elvitelhez.
A faluház körüli térburkolás annyi elvesztegetett és viszontagságos hónap után, reményeink szerint a napokban megkezdődik. A belső munkálatokra november 20. és december 20. között kerül sor, sajnos az ott zajló programok miatt nem lehet a munkákat elkezdeni előbb. Nyílászárócsere és a fűtéskorszerűsítés lesz a legnagyobb horderejű munka, de a mellékhelyiségek is megújulnak.
Köszönjük Csibi Gézának és Ritzl Róbertnek a „nyugdíjas rendezvények” lebonyolításához nyújtott jelentős anyagi támogatást!
A Tájházban végzett társadalmi munkákat újra köszönjük az önkéntes aktivistáknak, továbbra is erőt és kitartást kívánunk nekik!

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

XXII. Nemzetközi Folklórfesztivál Ukrajnában

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megbízásából 2011. október 8-9-én Ukrajnában képviselhette a Hőgyészi Bokréta Néptánccsoport és a Palotabozsoki Magyar Dalkör Magyarországot.
Úgy gondoltuk, ha már ilyen nagy távolságra elmegyünk, akkor egy kis kirándulással kötjük egybe utunkat és már október 4-én elindultunk. Meghívtuk polgármester-asszonyunkat, Friedrichné Fazekas Máriát, kísérjen el bennünket.
Meglátogattuk Kincses Kolozsvárt, Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülővárosát. A XIV. században épült gótikus stílusú Szent Mihály-templom, és a Farkas utcai református templom falai között énekeltünk.
A tordai sóbánya lélegzetelállítóan mély föld alatti termei életre szóló élményt nyújtottak. Tiszta levegőjét légúti megbetegedések gyógyítására használják. Kivételes akusztikájú harang formájú aknájába közösen lekiáltottunk, és a visszhang 36-szor válaszolt nekünk.
Gyergyószentmiklóson aludtunk első éjszaka. Másnap reggel közeli Lázár-kastélyt csodáltuk meg. Bethlen Gábor fejedelem gyermekkorának néhány évét ebben a kastélyban töltötte. A bejárat két oldalát díszesen tagolt, pártázatos fülkés, reneszánsz ízlésű fal köti össze a sarokbástyákkal. Legérdekesebb része a hátsó épületben található tanácsterem két hosszú asztalsorával, címeres karosszékeivel és színes korondi cserépkályháival.
A Gyilkos-tónál egyedülálló látványban volt részünk. 1837-ben a nagy esőzések következtében az 1378 m magas Gyilkos-kő egy része leszakadt, és elzárta a Békás-patak folyását. Az így keletkezett tóban a víz különleges kémiai összetétele miatt konzerválódtak a víz alá került fenyőfák, s a fatörzsek csonkjai ma is hátborzongató látványt nyújtva merednek ki a tóból.
A Békás-szoros hasadékvölgyében az országutat több kilométeren keresztül 2-300 m magas sziklafalak szegélyezik, amelyek között az út és a patak épphogy csak elfér. A Kárpátok varázslatos szépségű átkelőhelyét gyalogosan sétáltuk végig.
Következő állomásunk Székelyföld legjelentősebb fazekas központja, Korond volt. Az egész falu egy végtelennek tűnő kirakodóvásár, ahol a korondi kerámiákon kívül Erdély többi részéből származó népművészeti tárgyakat is árulnak.
A következő nap talán többünk számára a legmegrázóbb élményt nyújtotta. Bukovinában Hadikfalván megkerestük szüleink utcáját, és a szerencsésebbek közülünk megtalálták rokonaik, nagyszüleik, szüleik házát. Az utolsó előtti órában érkeztünk, hisz a faluban már-már alig láthatóak a régi emlékek. Sorra emelkednek az emeletes lakóházak, készülnek az új utcák. A Csibi utca és a Csámpár utca is ott jártunkkor kapott új aszfaltburkolatot.
A csernovici fesztiválon nagy sikert arattunk műsorunkkal, és egy ukrán népdallal, amit ráadásként énekeltünk vendéglátóinknak. Sok szeretetben, és első osztályú ellátásban volt részünk.
Sajnos utunk kalandokban is bővelkedett. Elütöttünk egy őzet, aztán bennünket „ütött el” egy román autós. Érdekes módon az ottani rendőrség szerint mi voltunk a vétkesek, amiért az autós belénk jött hátulról. Ezután egy vírus vonult végig a csoporton megkínozva bennünket.
Mindez azonban felejthető emlék. A szépre emlékezünk!
Hazafelé Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc szellemét idézte meg számunkra a vulkanikus kúpra épült Munkácsi-vár. Fentről csodálatos kilátásban gyönyörködhettünk.
11-én reggel érkeztünk haza, felejthetetlen élményekkel gazdagabban. Köszönjük a HEGIN-Kft.-nek a kellemes utaztatást és az önkormányzat anyagi támogatását az út megvalósításához!

(Nyírőné Csibi Margit a Magyar Dalkör vezetője)

Havihegyi zarándokút

Mai rohanó világunkban nem szokás a hála, a köszönet. Nem így volt ez Bozsokon, hiszen egy egész buszt megtöltöttünk (48-an), hogy ezzel a zarándokúttal megköszönjük Lőrincz Atyának, hogy Rókus búcsúnk alkalmából kisegített bennünket gyönyörű miséjével és felejthetetlen szentbeszédével.
Az úton Takács Erzsike köszöntő szavai, szép imái, a rózsa fűzér, a kántor úr által vezetett Mária-énekek már lelkileg felkészítettek bennünket a havihegyi ájtatosságra.
Lőrincz Atya sugárzó arccal várt minket. Két iskolás ministránsunk vezetésével, együtt, énekelve mentünk be a kápolnába. Bensőséges volt a szentmise, szívhez szóló a szentbeszéd, énekeinket is előadhattuk. Talán mindannyiunk nevében mondhatom, úgy éreztük, itt, ezen a szent helyen biztosan meghallgatja kéréseinket a Szűzanya. Kiért is könyöröghettünk mi szülő, ha nem a gyerekeinkért.
Áldd meg Jézusom különös kegyelmeddel azokat a gyermekeket, akiket rám bíztál és akiket most a Te oltalmadba ajánlok! Neked adom őket, legyenek inkább a Tieid, mint az enyémek. Formáld a lelküket és tedd széppé, hogy méltó hajlékai legyenek a Szentléleknek. Fogadd el és szenteld meg azokat a szenvedéseket, amelyeket most felajánlok Neked. Szent Őrzőangyalom! Köszönöm, hogy elvezetted gyermekeimet a szent kereszténységhez. Őrizd meg őket továbbra is minden bajtól és később is mindentől, ami lelkükre, testükre sötétséget borítana. Mária, légy az ő égi édesanyjuk, szent József őrködj felettük, mint őrködtél a kis Jézus felett. Amen

(Péter Józsefné, a zarándokút egyik résztvevője)

Nyugdíjasok köszöntése

Október 1. az Idősek Világnapja. Ebből az alkalomból október 13-án, délután köszöntöttük a falu nyugdíjas korú lakosait.
Friedrichné Fazekas Mária polgármester üdvözlő szavai után az óvodások léptek színpadra. Mondókákkal, versekkel, körjátékokkal készültek. Az apróságok igazán bátran szerepeltek a nagyszámú közönség előtt.
Az első és második osztályosok egy vidám vásári jelenetet adtak elő. A harmadik és negyedik osztályosok dallal és tánccal szórakoztatták az időseket.
Jordán Blanka gitár-, Lichtmesz Éva klarinét játékkal színesítette az ünnepet.
Horváth Józsefné, Gizike prózát adott elő.        Köszönjük a szereplőknek és felkészítőiknek a színvonalas műsort.
Az önkormányzat ajándékát a kerek születésnapot és házassági évfordulót ünneplő nyugdíjasoknak Friedrichné Fazekas Mária polgármester és Csibi Géza képviselő adták át.
Az ünnepség után egy kis uzsonnával láttuk vendégül a meghívottakat.
A rendezvény lebonyolításában segítőink voltak: Görcs Jánosné, Märcz Józsefné, Bagó Józsefné, Emmertné Csiki Adrienn, Hornungné Szélig Mária, Rettich Balázs. Köszönjük a munkájukat.

Templomi hangverseny Szászváron

A Német Énekkar október 15-én a szászvári templomban szerepelt.
A többi kórussal együtt a „Mit frohem Herzen” című dallal indult a hangverseny. A Palotabozsoki Német Énekkar három énekkel készült, Különleges színfolt volt a szaxofonnal kísért „Morgenlied”előadásuk. Szép, színvonalas műsorokkal mutatkozott be a többi kórus is. A hangversenyt közös énekkel zárták.
A program befejezéseként állófogadáson vettek rész, ahol hidegtálakkal, süteményekkel, italokkal kínálták őket vendéglátóik.

Nyugdíjas találkozó

Öt falu, Somberek, Véménd, Himesháza, Görcsönydoboka és Dunaszekcső nyugdíjasklub tagjait hívtuk vissza, láttuk vendégül október 20-án.
A lakodalom méretű rendezvényre nagy izgalommal készültek nyugdíjasaink. Mindenki teljes odaadással kivette részét a nem kis munkából. A kedd, szerda sütéssel, terítéssel, dekorálással telt. Az őszi hangulatú színpad, a paravánokon elhelyezett falunkat bemutató képsorozat kiérdemelte vendégeink dicséretét.
Csütörtökön öt órára megtelt a Faluház. A hagyományoknak megfelelően mindenki kis műsorral készült. Somberek, Himesháza, Görcsönydoboka énekkel, Dunaszekcső verssel, Véménd egy tréfás pantomim játékot mutatott be nagy sikerrel. A Bozsokiak műsorában Horváthné, Gizike egy prózát olvasott fel, majd egy dalcsokor következett. Nyugdíjasaink németül a falunkról énekeltek, a két magyar ének pedig táncra buzdított mindenkit. A ropogós dallamot ütemes tapssal kísérték vendégeink.
Nagy sikere volt a vacsorára felszolgált pörköltnek, amit köszönünk Märcz Józsefnének és Bagó Józsefnének. A gyors felszolgálásért köszönet illeti az iskola és az óvoda pedagógusait. A Bozsoki Nyugdíjasklub minden tagja 25-30 szelet saját készítésű süteményt hozott a vacsorához. A svédasztalon elhelyezett finomságok némelyike indulhatott volna egy cukrászversenyen.
A vacsora utáni jó hangulatról Ritzl Benjamin és Tóth Péter gondoskodott. Az idősek már az első felcsendülő dallamra táncba kezdtek és nem is hagyták abba buszuk indulásáig.
Egy „kemény mag” azonban még 11 órakor is teljes erőbedobással táncolt.
Példa értékű volt az az összefogás, ahogy másnap nyugdíjasaink rendbe rakták a „csatateret”.
Igaz, hogy a rendezvény előtt egyhangú vélemény volt, hogy „ilyet többé soha, öregek vagyunk már ehhez,” de úgy érzem a nagyon sikeres, jó hangulatú összejövetel után már kezdik úgy gondolni: „kár lenne ebből kimaradni”.

(Péter Klára művelődésszervező)

Iskolai hírek

Október 10-én tartották Mohácson a Predács Iván atlétikai emlékversenyt. Tanulóink kiváló eredményekkel tértek haza. A 2001-ben születettek közül Kerner Tamara 60 m-es gyorsfutásban és távolugrásban 1., Schipp Nikolett távolugrásban és kislabda-hajításban 2., Bagó Dzsenifer távolugrásban és kislabda-hajításban 3. helyezést ért el. A 2002-es születésűek versenyén Jordán Dalma 40 m-es gyorsfutásban 2., Kerner Adél távolugrásban 3. helyezett lett. A 2003-ban születettek közül Leib Ákos kislabda-hajításban bizonyult a legjobbnak. Ákost kisebb baleset érte a versenyen ennek ellenére elnyerte a legkiemelkedőbb eredményt elérő versenyzőnek járó kupát. Gratulálunk minden versenyzőnek és a felkészítő nevelőnek: Mártonné Juhász Editnek.
Az Idősek napi rendezvényen iskolánk minden tanulója részt vett. Az első és második osztályosok piactérré változtatták a színpadot, úgy kínálgatták portékáikat. A harmadikosok és negyedikesek a messzi Vadnyugat hangulatát idézték meg dalukkal. A dalt Ferencz Emília tanította a gyerekeknek, a versmondásra Guszmann Józsefné készítette fel őket.
Október 17-én társulási mezei futóversenyt tartottunk. Iskolánkat Leib Ákos, Jekl József, Koller János, Leopold Adrienn, Kerner Tamara, Bagó Dzsenifer és Schipp Nikolett képviselték. Kerner Tamara 1., Leib Ákos nagyon szoros versenyben 3. helyezést ért el. Gratulálunk minden résztvevőnek, és Mártonné Juhász Editnek. Köszönjük Márton Gyula segítségét a jegyzőkönyvvezetésben. Két régi tanítványunk is indult a versenyen, igaz, már Somberek csapatát erősítve. Kohl Krisztofer 1., Koller Adrián 2. helyezést ért el. Rájuk is büszkék vagyunk!
Október hónapban két jeles napot is ünnepeltünk. Október 6-án az aradi vértanúkra, 23-án az 56-os eseményekre emlékezünk. Nehéz feladat kis gyerekek számára érthetővé tenni ezeket a történelmi eseményeket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan formába ismertessük meg a gyerekekkel az ünnepek szépségét és fontosságát, ami az ő számukra kézzel fogható, kapcsolódik saját életükhöz. Október 6-án videofilmet néztünk a gyerekekkel, melyben az 1848-as események megtorlásait az árván maradt gyerekek szemszögéből láthattuk. Néhány tanítványunk már többször is látta „A szalmabábuk lázadása” című filmet, mégis kíváncsian várták a történéseket. Október 23.-ra is rendhagyó módon emlékeztünk. Felkerestük a sátorhelyi emlékparkot, melyet gyönyörűen felújítottak. Nagyszerű idegenvezetőnk volt, aki nemcsak a mohácsi csatáról mesélt a gyerekek számára érdekes dolgokat, hanem beszélt a hazaszeretetről, az önfeláldozásról, az összefogás fontosságáról is. Az érdekes előadás után a korabeli fegyverekkel is megismerkedhettünk. Minden gyerek kézbe vehette a láncos buzogányt, a gyalogsági buzogányt, íjat, lándzsát. Végül a gyakorlatban is kipróbálhatta mindenki, hogy milyen nehéz feladat lóhátról nyilazni. A szinte életnagyságú faragott lovak hátáról egy lufit kellett volna nyíllal eltalálni, amibe cukorkát rejtettek. Sajnos a cukor a lufiban maradt, pedig Kerner Tamara és Sepovics Márió szinte súrolták nyilaikkal a léggömböt. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy biztosította számunkra a buszt, Boros Gyulának pedig, hogy vállalta a buszvezetést.

Baba- mama rovat

Az anyatejes táplálás világnapját, más néven a szoptatás világnapját 1992-től ünneplik, világszerte. Ezen a napon hívják fel a figyelmet azokra a csecsemőkre, akik nem jutnak anyatejhez. Az UNICEF és a WHO ezért indította el átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében. A szoptatás az anyák életében a világ legtermészetesebb folyamata, a legcsodálatosabb érzelemközvetítés az anya és a gyermek számára. Féléves korig minden szükséges tápanyagot tartalmaz az anyatej, amelyek könnyedén felszívódnak, és beépülnek a szervezetbe.
Nálunk 2011.október 19-én került sor az ünnep megtartására. Az édesanyákat és a gyermekeiket Jordán József alpolgármester Úr és Dr. Borbáth Ilona, falunk háziorvosa köszöntötte. A Ceumed cég képviseletében Takácsné Németh Anikó tartott előadást a Sudocrem jótékony hatásáról és az Orrszi Porszi használatáról. A köszöntők és előadások után az anyák egy szál virágot és emlékcsészét kaptak ajándékba. Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel folytatódott tea és sütemény mellett.
Remélem, hogy hagyományt teremtünk és minden évben meg tudjuk ünnepelni ezt a napot és köszönthetjük a szoptató édesanyákat.
 

2011.november 8-án szeretettel hívom és várom Önöket véradásra a Faluházba 14:00-17:00-ig.
Tudja Ön, hogy a gyógyításhoz nélkülözhetetlen a vér, mert semmi mással nem pótolható?
Tudja Ön, hogy minden egészséges ember adhat vért?
Tudja Ön, hogy a véradás egyben szűrővizsgálat is?
Kérem, ha teheti, jöjjön el vért adni és mentsen meg 3 életet!

Kedves Palotabozsokiak!

Ha van olyan ruhájuk, amit már nem szívesen hordanának, de még jó állapotban van, legyen az gyermek vagy felnőtt ruha, kérem, juttassák el hozzám 2011.november 11-ig. Minden hétfőn és szerdán 800-1200-ig megtalálható vagyok az Egészségházban. Elérhetőségem a hét minden napján a következő telefonszámon: +36-30-26-26-499.
2011.november 12-én jótékonysági ruha börzét (gyermek és felnőtt ruhák) tartunk a Faluházban 9:30 -12:00 között. A ruhák árát A Palotabozsoki Iskoláért Alapítvány javára ajánljuk fel.
(Aki szívesen árulná saját ruháit azok jelentkezését is várom 2011. november 10-ig.)
Sütőtök kóstolót tervezünk az óvodásoknak és iskolásoknak Halloween nap (november 10.) alkalmából. Kérem, akinél a sütőtök nagyobb mennyiségben termett, mint amennyit el tudnak fogyasztani, szívesen vesszük a felajánlásokat, hogy minden gyerekkel megkóstoltathassuk e finom tökfélét.
Otthonában feleslegesnek gondolt gyümölcsöt, zöldséget szívesen fogadunk, hogy a jövő nemzedéke minél egészségesebben étkezhessen!
(A felajánlott zöldségeket, gyümölcsöket a Napközi Konyhára várjuk minden nap 700-1400 között. Érdeklődni lehet: 30/26-26-499)
Minden felajánlást előre köszönünk!

(Hohmann Judit védőnő)

Eseménynaptár

Október 29. 16 órakor a Német Kisebbségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Napot tart a Faluházban. 21 órától bál lesz a Millich Zenekar közreműködésével.
Október 30. 15 óra Hősök napi megemlékezés
Gyülekezés a templomban, tisztelgés és koszorúzás az Elhurcoltakért, kitelepítettekért szobornál, a Hősi emlékműnél, a Kopjafáknál.
November 5. A Német Énekkar Pörbölyön vendégszerepel
November 8. Véradás
November 10. Márton nap az iskolában
November12. Jótékonysági ruha börze
November 19. Búcsúbál a Faluházban a Polgárőrség szervezésében

Sport

IFI CSAPAT
Egerág-Palotabozsok    0- 1
Palotabozsok-Véménd 11- 0
Babarc-Palotabozsok   0-17
Szombaton Palotabozsok Dunaszekcsővel játszik.


FELNŐTT CSAPAT
Palotabozsok-Bicsérd  2-1
Baksa-Palotabozsok  1-1
Palotabozsok-Pellérd  3-2
Szombaton Hosszúhetényben játszik a csapat.

HAJRÁ FIÚK!

 

11. szám

Önkormányzati hírek

2011. november 8-tól a művelődésszervezőként tevékenykedő Péter Klára 8 órás munkaidőben látja el a feladatot. A könyvtár vezetését is Ő látja el attól az időtől. Kérjük, forduljanak hozzá bizalommal, biztosan segít, ha problémájuk adódik.

A védőnő határozott idejű megbízása ez év végén lejár. A testület, a doktornő és a szebényi polgármester is megelégedéssel fogadta eddigi tevékenységéről szóló beszámolóját. A testület Hohmann Judit munkájára továbbra is számít, a közösségi rendezvények, programok szervezésében, lebonyolításában is.

Idén is lehetett pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíj megszerzésére. Öt felsőoktatásban résztvevő hallgató nyújtotta be igényét az önkormányzat támogatására, amelyet a képviselő-testület készséggel elfogadott. Így havi 3000 Ft-tal tudunk hozzájárulni tanulmányaik költségeihez.

A polgármester 2011. november 30-án a jövő évi közmunka lehetőségekről egyeztet a Munkaügyi Kirendeltséggel.

Az alábbiakban a „Palotabozsok Községért” Alapítvány kuratóriuma vezetőjének, Takácsné Obert Katalin felhívását szeretném közzétenni:
„Örömmel tudatjuk a lakossággal, hogy az alapítvány pályázatának köszönhetően lehetőség nyílik egy Palotabozsokról szóló könyv megjelentetésére.
Régi igénye és vágya a lakosságnak, hogy a szomszéd településekhez hasonlóan a községünk múltjáról, hagyományairól, szokásairól legyen egy kiadvány, amely az utókor számára is bemutatja múltunkat, sorsunk alakulását az évszázadok viharaiban. A könyvnek akkor lehet igazán értéke és sikere, ha azt a lakosság igénye szerint, az Önök közreműködésével alkotjuk meg. Ezért már most kérünk minden helyi lakost, elszármazottat és mindazokat, akik „Bozsokinak” vallják magukat, vegyenek részt ebben a munkában. Gyűjtsék össze, hozzák el a családjuk múltjának történéseit, élményeit, a nagyszülők visszaemlékezéseit, fényképeket, dokumentumokat, hogy minden népcsoport történelme megjeleníthető legyen. Külön kérjük a község értelmiségét, hogy eddigi gyűjtésüket, szakdolgozatukat saját nevük alatt jelentessék meg a kiadványban. Ez egy soha vissza nem térő alkalom arra, hogy fennmaradhassanak írásos emlékezéseink.
Kérdéseikkel forduljanak Péter Klárához, aki készséggel segít Önöknek. Hangfelvételekhez diktafont tudunk biztosítani. Köszönjük!”

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Hírek

Az elmúlt napokban ifj.Basa Istvánné és Babarczi Józsefné is talált az utcán egy-egy kulcscsomót. Az önkormányzaton adták le, hivatali időben ott átvehető. Kérjük, vigyázzanak értékeikre!

Örömünkre szolgál, hogy megalakult egy Palotabozsoki Sakk Klub. Tagjai: Csibi Géza, Csibi Bence, Barna Lajos, Hausznek József. Ez a csapat október végén Bakonyán vett részt egy sakkversenyen, ahol az előkelő 4. helyezést szerezte meg, Bence parádés győzelmeivel. Gratulálunk a csapatnak és további sok sikert kívánunk!

November 26-án (szombaton) itt, Palotabozsokon, a Faluházban tartanak megyei sakkbajnokságot, mely a tavalyihoz hasonló módon kerül megrendezésre. A szervezést idén is Csibi Géza családja vállalja, a költségekhez azonban idén az önkormányzat is szeretne hozzájárulni, hogy ne csak egy-két családra háruljanak az anyagi terhek. Nevezni a verseny előtt lehet, várunk minél több helyi résztvevőt, érdeklődőt!

December 10-én a Magyar Dalkör a bonyhádi énekkar fennállásának 20 éves jubileumi ünnepségére kapott meghívást.

Köszönjük Glaub Antaléknak a „Mindenki karácsonyfája” fenyőt, amelyet az eddigi évekhez hasonlóan a községháza előtt helyezünk el.

Egy csodálatos est a Lenau házban
Kerner Pali bácsi közreműködésével lehetőséget kapott Palotabozsok egy bemutatkozásra 2011. november 17-én, az ott működő német Lenau Klub számára.
Az Ifjúsági Fúvószenekar a hétközi nap ellenére csaknem teljes létszámban tudta vállalni a felkérést. A szép számmal összegyűlt közönség igen nagy érdeklődést tanúsítva, hálásan fogadta a zenekar bemutatkozását. Jó érzéssel töltött el bennünket a sok ismerős, Palotabozsokhoz köthető kedves ember látványa, így: Báling Jóska bácsi és felesége, Lantos Józsi bácsi, Bogos Jeromos és felesége, Kerner Pali bácsi és Mári néni, aki az énekkart friss, finom kiflivel fogadta. Ezt követően a polgármester mutatta be a falu múltját és jelenét, mindennapjait. A Német Nemzetiségi Vegyeskórus csodálatos dalokat énekelt majd a Schipp testvérek bűvölték el a közönséget virtuóz muzsikájukkal. Lichtmesz Évi egy próza előadásával megmutatta, hogy nem volt véletlen az országos versenyen elért előkelő helyezése. Ginter Péter bácsi pánsíppal tette változatossá az amúgy sem unalmas perceket. Az énekkar egyvelegét követően a Trió énekelt régen hallott dalokat. Koller Liszi néni saját maga szerzeményét mondta el majd Ritzl Józsefné mutatta be a tavaly újonnan megalakult Német Kisebbségi Önkormányzat eddigi tevékenységét és terveit. A műsort a fúvósok zárták, akiket a közönség alig eresztett el, 2 ráadás számot követelve ki tőlük. A műsort követően gazdag vendéglátásban részesültünk, ami nagyon jólesett minden résztvevőnek.
Úgy gondolom egy emlékezetes élményt nyújtott a Palotabozsoki csapat a közönségnek és résztvevőknek egyaránt, igazi öröm-éneklést és - zenélést megvalósítva a jelenlévők számára. Úgy érzem, kis közösségünk összefogva csodákra képes, ennek egy szép példája mutatkozott meg azon az estén. Köszönöm minden szereplőnek a részvételt és további, ehhez hasonló, gyönyörű élményeket kívánok mindannyiunknak!

(Friedrichné Fazekas Mária)

Német Nemzetiségi Nap

A palotabozsoki Német Kisebbségi Önkormányzat október 29-én tartotta VIII. Nemzetiségi Napját.

Az óvodások, iskolások, helyi kultúrcsoportok, Boschoker Blaskapelle mellett, vendégeink: a mohácsi német kórus és a véméndi tánccsoport is színpadra léptek. Hálásak vagyunk minden csoportnak, akik a délután folyamán színvonalas műsorukkal szórakoztatták a közönséget.
Köszönetet mondunk meghívott vendégeinknek, az érdeklődő közönségnek, és mindenkinek, aki segítette munkánkat, hogy rendezvényünk sikeres legyen. Köszönetünket fejezzük ki Ritzl Róbertnek, aki rendezvényünket a teljes italfogyasztással támogatta. (üdítő, bor, szóda)
A meghívottakat és a szereplőket egy kellemes hangulatú, finom vacsorával láttuk vendégül. A nemzetiségi napot bállal zártuk, melyen a zenét a Millich Zenekar szolgáltatta.
A műsorról készült DVD 1000 forintért megvásárolható a Német Kisebbségi Önkormányzatnál.

/Német Kisebbségi Önkormányzat/

GJU tábor Mecseknádasdon

Az őszi szünetben, november 2-6-ig Mecseknádasdon a GJU szervezésében egy német táborban vettünk részt. Összesen 32-en voltunk, mi, az általános iskola felső tagozatosai 10-en.A jól megszervezett program nagyon élvezetes volt számunkra .A csapatversenyek, mint például a „Dorfrally” a falu megismerésében segített bennünket. Sokat barkácsoltunk, párnát és pólót festettünk, képkereteket készítettünk, gyertyát öntöttünk. Egy pécsi hölgy a tűzzománcfestést tanította meg nekünk, szebbnél szebb ékszereket készítettünk magunknak. A „Blinkrally” versenyen a mecseknádasdi erdőt barangoltuk be a sötétben és a GJU-val kapcsolatos kérdésekre próbáltunk válaszolni. A „Bakancsos házban” volt a szállásunk, ott fogyasztottuk el a reggelit is. Ebédelni és vacsorázni a közeli „Schloßberg” étterembe mentünk, ahol finom ételeket főztek nekünk .A szálláson esténként jó volt a hangulat, nevelőinket gyakran nem hagytuk aludni. Köszönjük mindenkinek, akik lehetővé tették, hogy rész vehessünk a táborban, valamint a palotabozsoki Német Kisebbségi Önkormányzat anyagi támogatását.

/A tábor résztvevői/

Hősök napi megemlékezés

Az idei évben kegyes volt az időjárás azokhoz, akik rész vettek a megemlékezésen.

Az Elhurcoltakért és kitelepítettekért szobornál a Német Kisebbségi Önkormányzat nevében Ritzl Józsefné mondott ünnepi beszédet, Takács Veronika verssel, a Német Énekkar énekkel emlékezett meg a történelem ártatlan áldozatairól.

A Hősök emlékművénél a világháborúk hősi halottaira emlékeztünk. Elénekeltük közösen a Himnuszt, majd Jordán Blanka Tóth Árpád: Katonasír című versét mondta el. A Magyar Dalkör éneke és közös ima után Friedrichné Fazekas Mária polgármester mondott ünnepi  beszédet. A műsort a Német Énekkar zárta.

A Kopjafáknál a Magyar Dalkör emlékezett azokra a székely és felvidéki emberekre, akiket a hatalom kénye-kedve messzire sodort otthonuktól. Friedrich Noémi és Csibi Lőrincné verset mondott, a Dalkör énekkel emlékezett. Befejezésül közösen elénekeltük a Székely Himnuszt.
Mindhárom emlékműnél elhelyeztük kegyeletünk koszorúit és gyertyát gyújtottunk saját halottainkra is emlékezve.

Köszönjük a lelkes fiatalok segítségét: Takács Veronika, Jordán Blanka, Friedrich Noémi, Kerner Kevin, Steiner Patrik, Jókúti Bernadett, Lichtmesz Éva, Emmert Gergő, Csibi Bence,Takács Bianka, Kerner Tamara,valamint a Magyar Dalkör és a Német Énekkar részvételét.

/Péter Klára művelődésszervező/

Hangverseny Pörbölyön

A Német Énekkar november 5- én Pörbölyön vendégszerepelt. A templomi hangversenyünkön való részvételüket viszonoztuk ezzel. Bár a német dalok szövegét legtöbben nem értették, a légy zümmögését is hallani lehetett volna, úgy figyelt a közönség. Hosszantartó tapssal jutalmaztak bennünket. A műsor után igazi magyaros vendéglátásban volt részünk, majd a csárdások véget nem érő egyvelege következett. Természetesen mi is jártuk a táncot szinte kifulladásig. Köszönjük Hellebrandt Józsefnek, hogy ellenszolgáltatás nélkül vitt el bennünket a buszával.

/Péter Józsefné/

Márton nap a Nyugdíjas Klubban

November 9-én a nyugdíjasok klubfoglalkozás keretében Márton napot ünnepeltek. Míg a férfi tagok egy remek pörköltet készítettek, addig az asszonyok a református lelkésznő által szervezett Evangelizáción vettek részt.
Virággal köszönték meg Horváth Józsefné és Jordán Józsefné áldozatos és önzetlen tevékenységét, mellyel a klubot működtették. Munkájukat ezúton is köszönjük.

Iskolai hírek

November 10-én tartottuk az iskolában a hagyományos Márton napi ünnepségünket. Már az egész hét folyamán a Márton napi projekttel foglalkoztunk. A gyerekek németórán megismerkedtek a hagyomány eredetével, szent Márton életével. Rajz és technika órán sütőtökös és libás díszeket, rajzokat készítettek. Dalokat, mondókákat tanultunk magyarul és németül is. A másodikosok olvasás órán az internetről időjárással kapcsolatos népi megfigyeléseket gyűjtöttek.
A védőnő felhívására sok sütőtököt kaptunk, melyekből a konyhások rengeteg finomságot készítettek a Márton napi mulatságra. Kóstolhattunk sütőtökös tócsnit, kalácsot, volt természetesen libazsíros kenyér, és Kerner Kati jóvoltából muffin is. Az ételek az ovisok körében is nagy sikert arattak, néhányan még útravalót is vittek a sütőtökből.

Néhány boszorkány is megjelent a rendezvényen. Kerner Adél, Szőke Lili, és Glaub Anett díjat nyert jelmezével. a délután nagy részét játékkal, tánccal töltöttük. Köszönjük mindenkinek a segítséget, és a felajánlott sütőtököket!

A faluház felújítása miatt az iskolában rendezzük meg az adventi barkácsdélutánt. December 4-én délután 3 órától szeretettel várunk minden érdeklődőt. Terveink szerint ablakdíszeket készítünk papírból, gyöngyből csillagot fűzünk, mézeskalács-csillagot díszítünk, manókat, csillagokat barkácsolunk. Szívesen vesszük barkácsolni szerető szülők, nagyszülők ötleteit, segítségét. A rendezvény után az iskola aulájában a Télapó várja a falu apraját- nagyját.

/Guszmann Józsefné igazgató/

Az Alpha Kurzus Palotabozsokon

Mi az élet értelme? Mi történik a halál után? Van-e bűnbocsánat? Aktuális-e ma Jézus tanítása?

Az Alpha Kurzus egy lehetőség bárki számára, hogy felfedezze a keresztény hitet. Laza, fenyegetésektől mentes, visszafogott, barátságos és szórakoztató. Figyelj, tanulj, beszéld meg, fedezd fel és kérdezz bármit! Az Alpha Kurzuson nincs túl egyszerű, vagy túl ellenséges kérdés. Az Alpha mindenkinek szól, akik érdeklődnek a kereszténység iránt, vagy egyszerűen csak beszélgetni akarnak az élet fontos kérdéseiről.

II. téma Kicsoda Jézus?
Hely és időpont: Faluház, könyvtár, 2011. november 30.szerda 14.00 óra
A helyszínen könyvvásár is lesz.

/Szabó Ildikó református lelkész/

Igaz mesék

Csöng a telefon .Felveszem .- Igen, tessék!
- Somberekről adok egy ismerőst.
- Szervusz Mári! Felismered a hangom?
- Nem, légy szíves és mutatkozz be!
- Ismered a M. Márit?
- Igen, gyerekkori kis barátnőm a „Gászból”.
- Igen, én vagyok az. Szeretnélek látni. Feljövök hozzád Bozsokra holnap reggel.
Még aznap délután meglátogatott. Egy idegen arc, de két ismerős szempár találkozott. Felismerés, kedves ölelés. Sorra előjöttek az emlékek.
- Emlékszel még, amikor világgá mentünk?- Kérdeztem.
- Igen.  Hogy miért, azt már nem tudom.

Nyáron, minden délután játszani mentünk mi gyerekek, kicsik és nagyok. Ott gyülekeztünk az Irénék előtt. Árokcicáztunk, fa körül fogócskáztunk, ipi-apacsoztunk. Amikor megéheztünk, hazamentünk és megnéztük, hogy milyen uzsonnát készítettek szüleink a két ablak közé. Mári tudta, hogy hol van a lakáskulcs. Bementünk és kutakodni kezdtünk. Valami édességre vágytunk. Tojásokat találtunk egy cekkerben, cukrot is egy barna zacskóban.

Eszünkbe jutott, hogy sütéskor mindig hagytak nekünk egy keveset a tálban, hogy nyalakodhassunk. Nekiálltunk felverni a tojásokat, A sárgáját külön raktuk, abba öntöttük a cukrot és kikevertük. Jól belaktunk. Aztán rájöttünk, hogy a tojásokat eladásra szánták. Már megint bajt csináltunk,- ez sűrűn előfordult, amikor a szülők a határban dolgoztak.

Elhatároztuk, hogy világgá megyünk. A pacskerkánkat levetettük és a kötényünkbe tettük, nehogy kilyukadjon estére. Mezítláb, az országút kavicsos szélén haladtunk a falun keresztül. A mezőről már hazafelé jöttek a lovas kocsik. Sötétedett. Somberek felől a második képoszlopnál felismert a Szebényi bácsi és föltessékelt a lovas kocsijára.

- Hová indultatok?- kérdezte.

Hazafelé úton elmeséltük, hogy világgá akartunk menni, mert sok tojást feltörtünk.
Mikorra a „Gászba” értünk, már az egész utca népe bennünket keresett. Én a mamámhoz futottam, ő átölelt, fölemelt és a karjában vitt haza.

Sok kis történet került még elő az emlékeinkből. Búcsúzóul jó egészséget kívántunk egymásnak. – Viszontlátásra!

(B.né)

A cinkék védelmében

Korán köszöntött be a téli hideg. Az énekes madarak is meleg odúkat, búvóhelyeket keresnek maguknak. Községünkben az énekes madarak száma nagyon megfogyatkozott. Sajnos ennek egyik oka az udvarokban még fellelhető, de már használaton kívüli úgynevezett „húzós kutak”-ban is keresendő. A kútból feljövő meleg levegőt érzékelik a madarak és a hideg elől a kifolyónyílásokba bújnak. A kis keresztmetszett miatt visszafordulni már nem tudnak és elpusztulnak. Kérjük a lakosságot, hogy a három lehetséges búvóhelyet (alsó és felső kifolyó, tetején lévő nyílás) ronggyal, csutkával vagy egyéb módon tömjék be. Természetesen helyezzenek el minél több madáretetőt, hogy a madarak újra elszaporodhassanak.

/Jordán József alpolgármester/

Eseménynaptár

November 30. 14 óra: Evangelizáció a Faluházban

December 04. 15 óra: Karácsonyi barkácsdélután az iskolában. A Polgárőr Egyesület és a Tűzoltó Egyesület anyagi támogatásával 17 órakor érkezik a Mikulás az iskola aulájába, hogy megajándékozza a bozsoki gyerekeket. Azok a gyerekek is kaphatnak csomagot, akik nem itt laknak, de szüleik, vagy nagyszüleik befizetnek 800 forintot gyermekenként Schmidt Andrea boltjában december  29-ig.

December 11. 15 óra: Karácsonyi hangverseny a templomban.

December 15. 16 óra 30 perc: „Szálláskeresés” a templomban.

December 20. 13 óra 30 perc: Az iskolások karácsonyi műsorral kedveskednek a nyugdíjasoknak.

December 25.: Karácsonyi bál a Faluházban.

December 31.: Szilveszter a Faluházban

Szilveszter Palotabozsokon 2011.

Fogadóital

Svédasztalos vacsora: töltött káposzta, cigánypecsenye, gordonblue, szezámmagos csirkemell rántva, szarvas,- vaddisznósült barnamártással, rizs, petrezselymes burgonya, káposzta,- kukorica és franciasaláta,

Desszert: sütemény sarok, gyümölcs sarok

Éjfélkor pezsgő és jókai babgulyás.

Zene: Hohmann István, Gályer Péter, Ritzl József, Ritzl Benjamin

Részvétel vacsorával 5000 ft/fő, vacsora nélkül éjféli vacsorával 2300 ft/fő

A részvételi díj korlátlan bor, szóda és üdítőfogyasztást tartalmaz.
Érdeklődni Ritzl Róbert 20/548-6776
      Jordánné Kresz Krisztina 69/341-387

RÉSZVÉTELÉVEL A PALOTABOZSOKI SPORTEGYESÜLETET TÁMOGATJA.

A könyvtár nyitva tartása:
hétfőn: 10-12 óráig,16-18 óráig
kedden: 14-16 óráig
szerdán:10-12 óráig
csütörtökön:14-16 óráig
Szeretettel várom a régi és új olvasni szerető érdeklődőket. November végére újabb könyvek érkeznek.

/Péter Klára művelődésszervező/

Sport

IFI CSAPAT
Palotabozsok- Hidas 3-2
Nagynyárád- Palotabozsok 2-0

A csapat negyedik helyen áll az őszi fordulóban.

FELNŐTT CSAPAT
Palotabozsok. Pellérd 2-1
Kétújfalu- Palotabozsok 2-4
Palotabozsok-Pogány 3-5

HAJRÁ BOZSOK!

12. szám

Önkormányzati hírek

Közeledik az év vége, s bármennyire az ünnepvárás és a karácsonyra való hangolódás foglalja el gondolatainkat, számot kell vetnünk azzal is, mire jutottunk az elmúlt évben.
2011-ben is súlyos anyagi nehézségekkel küzdöttünk, csakúgy, mint az előző években. Intézményeink működtetése évek óta olyan hatalmas terhet ró az önkormányzatra, hogy idén szeptembertől már nem tudtuk vállalni az iskola felső tagozatának fenntartását. Nem csak az érintett pedagógusok, szülők és gyerekek, de a képviselők is nagyon nehezen dolgozták fel - ha egyáltalán képesek voltak erre – az ezzel járó változást, azt, hogy minden nap utazniuk kell felsős tanulóinknak. Higgyék el, évek óta erőn felül tartottuk meg a nyolc évfolyamot, mert az már jó néhány éve nyilvánvaló, hogy a született gyerekek száma nagyon alacsony. Az elfogadott köznevelési törvény szerint 2013-tól az állam finanszírozza az iskolák működését, valószínűleg az épületet is át kell adnunk. Az óvoda fenntartását az önkormányzatnak kell a továbbiakban is vállalnia. A 2013-tól életbe lépő önkormányzati törvény szerint azonban helyhatóságunk – mivel a település lélekszáma jócskán 2000 alatt van, - nem lehet önálló intézmény, csak társulásban működhet. Hogy melyik szomszédos településsel társulunk és milyen feltételek mellett, még arról sincs elképzelésünk. Félünk, hogy a 70-es évek „közös tanácsi rendszere” tér vissza, amitől úgy gondolom, mindenki viszolyog.

Mint Önök is érzékelik, rengeteg bizonytalanságot hordoz a jövő, leginkább pedig azt, hogy még kevesebb pénzből, feladatokhoz rendelt normatívákból kell működnie önkormányzatunknak, amely eddig sem volt egyszerű.

De minden nehézség ellenére Önök, a falu polgárai kiválóan helytálltak minden szituációban. A vállalkozók készséggel vették ki részüket a terhek vállalásából a programjaink lebonyolításához nyújtott anyagi támogatásuk által; az egyesületek rengeteg program szervezésével gondoskodtak a szórakoztatásunkról, a falu jó hírének terjesztéséről; a nyugdíjas korúak a klubban és azon kívül is nagy aktivitásról, lelkesedésről tettek tanúbizonyságot (a tájház berendezésére, kiállítás készítésére, igaz történetek írására gondolok), az óvodások és iskolások sem hiányoztak egyetlen rendezvényről sem. Elnyert pályázataink révén gyarapodott és szépült községünk, amelynek Önök is szemtanúi lehetnek.  Ezúton szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni mindazoknak, akik közös dolgaink megvalósulásához hozzátettek valamit, az önkormányzat és képviselő-testület nevében is. Egyben áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag boldog újévet kívánok minden kedves Palotabozsokinak!

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Utazás a gálára

Hat év után újra megrendezésre került a „Klänge der Heimat” gálaműsor. Úgy döntöttünk, mi is megnézzük! Így a Német Nemzetiségi Vegyeskórus november 26-án útra kelt Pécsre.

A Péter család vette kezébe a szervezkedést, amit ezúttal még egyszer megköszönünk. A német énekkarok, tánccsoportok és zenekarok gáláján a hazaiakon kívül román, szerb és horvát csoportok is bemutatkoztak. Színes, változatos, szép műsor volt. Nemcsak jól szórakoztunk, de tanultunk is a látottakból. Kimondottan bozsoki csoport nem lépett fel, de ennek ellenére sok ismerős arcot láttunk a színpadon. Nagyon büszkék voltunk minden egyes bozsoki fiatalra, további tevékenységükhöz sok sikert és kitartást kívánunk! A műsor után a fiataljaink is zenéltek a bálban, ezért elidőztünk, hallgattuk őket. A jó fúvószenét hallva nem tudtuk megállni, hogy ne táncoljunk mi is egy kicsit.
Jó hangulatban tértünk haza! Ezzel az úttal köszöntük meg 70 éveseinknek a sok évi együtténeklést és további jó egészséget, minden jót kívánunk nekik!

(Thurn Jánosné, a Német Kórus vezetője)

Iskolai hírek (december)

A faluház felújítása miatt az iskolában került megrendezésre a már hagyományosnak számító adventi barkácsdélután. Nagy izgalommal készültünk az eseményre, igyekeztünk olyan ötleteket összegyűjteni, amelyek minden korosztály számára megvalósíthatók. Hetekkel, hónapokkal ezelőtt kezdődött a tervezés, az anyagok megvásárlása, a mintadarabok elkészítése, a szponzorok, segítők felkérése. Örültünk annak is, hogy az iskolában láthatjuk viszont régi tanítványainkat, a nyugdíjasokat, óvodásokat és más érdeklődőket. Sokféle tevékenységet végezhettek a programra ellátogatók. A gyerekek körében nagyon népszerű volt az üvegfestés, az angyalok és manók készítése, ablakdíszek barkácsolása. A felsősök szívesen készítettek mézeskalács-harangot, gyöngyből fűzött csillagot. Jó volt látni, hogy benépesültek az iskola termei, sok érdeklődő jelent meg. A sikeres lebonyolításért köszönettel tartozunk az iskola és az óvoda dolgozóinak, Friedrichné Fazekas Máriának, Kernerné Katinak, Jordánné Kovács Klárának, Märcz Jánosnénak, Bagó Józsefnének, Péter Klárának, Kernerné Flódung Gabriellának, a Pa-Bo-Fém Kft-nek és Csibi Lázárnak.

A barkácsdélutánt követően a Polgárőr Egyesület és a Tűzoltó Egyesület támogatásával a Mikulás látogatott el az iskolába kicsik és nagyok örömére.
December 20-án az iskolások karácsonyi műsorral köszöntötték a nyugdíjasokat, régi tanáraikat és szüleiket. A diavetítéssel színesített előadás igazi karácsonyi hangulatot varázsolt, a jelenlevők apró ajándékot is kaptak a gyerekektől. A nyugdíjasklub tagjai csokival kedveskedtek a szereplőknek. A műsor után teadélutánt tartottunk. a gyerekek megajándékozták egymást, majd birtokba vették a pályázati pénzből vásárolt játékokat is. A konyhások finom kalácsot készítettek a teadélutánra, melyet a játékban megfáradt kicsik vidáman majszoltak.
Az elmúlt tanévben benyújtott Az én TESCO-m” című pályázaton az iskola 50 000 Ft-ot nyert, melyen a digitális táblákhoz készült szoftvereket vásároljuk meg. Novemberben a Német Pedagógiai Intézet ellenőrzést tartott az iskolában. A vizsgálat részeként sor került óralátogatásokra is. A megjelent szakértők elismerésüket fejezték ki az iskolában folyó németoktatás színvonalával kapcsolatban. A digitális táblák használata számukra is újdonságot jelentett, és felmerült egyfajta együttműködés lehetősége ezzel kapcsolatban intézményeink között.
Az iskola minden tanulója és dolgozója nevében áldott karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk a település minden kedves lakójának.

(Guszmann Józsefné igazgató)

Karácsonyi hangverseny

December 11-én tartottuk a templomban hagyományosan megrendezésre kerülő karácsonyi hangversenyünket. A zeneiskolás gyerekek színvonalas műsorát nézhette végig a szép számban megjelenő érdeklődő. Láthattuk, hogy gyerek, tanár és szülő közös erőfeszítése milyen tudás birtokosaivá teszi tehetséges fiataljainkat. További sok sikert, jó munkát kívánunk nekik.
A felnőtteket a Magyar Dalkör és a Német Énekkar képviselte. Karácsonyi dalokat adtak elő nagy sikerrel. Köszönjük, hogy fellépésükkel hozzájárultak az ünnepélyes hangulathoz.

Nyírőné Csibi Margit, a Magyar Dalkör vezetője a következő megható bejelentést olvasta fel:

„A Magyar Kultúra Lovagja”

A Magyar Dalkör 2009 tavaszán pályázott a Falvak Kultúrájáért Alapítványhoz akkori vezetőnk Csiki Vincéné, Giza munkájának elismeréséért.
A dalkör egyik alapítója, a székely és felvidéki hagyományok ápolója volt. Szorgalmazója annak, hogy a településen egymás mellett élő nemzetiségek egymásért is tegyenek. Számos magyarországi, németországi, ukrajnai, lengyelországi, szlovákiai és szerbiai kapcsolatot hozott létre. Az ifjúságot megismertette a hagyományőrzéssel, bevonta őket az aktív munkába. Éveken át rendezte az alsó tagozatosok megyei olvasási versenyét, országos székely mesemondó versenyt szervezett. Fogadta a „Bukovinai vándorkiállítást”, bemutatását lehetővé tette a község lakosainak számára. A település felvidéki szobájának egyik berendezője volt. A székelyek és felvidékiek betelepítésének 60. évfordulójára két kopjafa állítása is az ő nevéhez kapcsolódik.
Sajnos abban az évben a sok jelentkező miatt kimaradt a díjazottak sorából, de a kritériumoknak megfelelt, így jelölését későbbi időpontra halasztották.
A XVI. Magyar Kultúra Napja Gálán, ünnepélyes keretek között 2012. január 22-én hozzátartozói Budapesten, a Carinthia Hotelben a Magyar Kultúra Lovagja posztumusz címet vehetik át. Nevét bejegyzik a Kultúra Lovagjainak Aranykönyvébe. A 2006-ban Aranyosapátiban megnyílt Kultúra Lovagrendje Emlékparkban emlékoszlopot állítanak az elhunyt lovagok emlékére. Csiki Vincéné, immár mint a „A Magyar Kultúra Lovagja” is részesül ebben a dicsőségben.
Az alapítvány megítélése szerint személye a „település lámpása”.

(Nyírőné Csibi Margit, a Magyar Dalkör vezetője)

Igaz mesék

A karácsony közeledése több olvasónkat is megérintette és felkeltette a mesélő kedvet. Fogadják szeretettel a következő három, megrendítően szép igaz mesét. Bizonyára sokunkban régi, hasonló emlékeket ébreszt, a fiatalabb olvasóink előtt pedig álljon példaként. Ennek szellemében kívánok minden kedves olvasónknak békés karácsonyt, boldog új évet!

(Péter Klára művelődésszervező)

Így kaptam egy édesanyát

Már hat éves voltam, mikor egy szép őszi napon hazafelé mentünk az óvodából. Egy néni így szólt hozzám: - Siess Mári haza, anyukád hamarosan megérkezik!
Nem hittem el, mert már többször jöttek ilyen hírekkel. Nem is siettem, továbbra is az árok szélén keresgéltünk kincseket, színes cserépdarabokat a barátaimmal. Ezek voltak a játékaink.
Mikor végre hazaértem otthon is a nagy hírrel fogadtak. – Gyorsan ebédelni, mert délután megyünk az állomásra édesanyád elé! Kétszer is elmentünk a vonat elé, de édesanyám egyik szerelvényen sem volt rajta. Másnap reggel újra az állomáson vártunk. Nem szívesen keltem fel korán: - Úgy sem jön meg! – gondoltam. Sok utas várakozott a vasúton. Az apám fölemelt és a karjában tartott, hogy lássam a vonat érkezését. Befutott a gőzmozdony és megállt. Apám meglátta anyámat a vonatajtóban: - Ott van!- kiáltotta.
Engem letett és feléje rohant. Csak annyit láttam az egészből, hogy valaki ledobál mindenféle csomagot. Engem a nagyszüleim vezettek hozzá. Anyukám ölelgetett, csókolgatott, de én csak elhúzódtam tőle. Öt éve nem láttam, nem emlékeztem rá. Otthon kicsomagolt, és én vártam, hogy kapok valamit, talán egy alvós babát. Azt ígérték, hogy anyukám hoz majd nekem egyet, ha hazajön Oroszországból. De hogyan hozhatott volna onnan, ahonnan ő jött?
Baba helyett sok-sok selyemcukorkát hozott, amit abból a 20 forintból vett, amit már Magyarországon kapott. A cukrot lassacskán kihordtam az utcabeli barátaimnak. Dicsekedtem vele, büszke voltam, hogy nekem is van már édesanyám és édesapám.
Az apukámat, aki két évvel előbb érkezett haza a fogságból nagyon nehezen tudtam megszokni, de anyukámat még nehezebben fogadtam el!
Ha kérdezik a gyerekeim,
Hogy miért történt ez így?
Hát mit feleljek én nekik?
Soha többet ilyen ne legyen, Istenem!  

(B.-né)

A mama meséi

Este, lefekvéshez készülődve, a mesekönyvben lapozgatva mesét kerestem az unokáimnak. Öten ötféle kívánsággal ostoroztak, megegyezni nem tudtak. A fiam bíztatott: „Anyu, mesélj nekik igaz történetet!” Jó ötlet volt, hiszen az élet adja a legszebb meséket. A hintaszékem köré kuporodtak, és mivel az adventi időszakban jártunk, egy gyertya lobogó fényénél így kezdtem a mesémet:
„ Figyeljetek Bogárkáim! A mama gyerekkorában az adventi várakozást nem bevásárlással töltöttük ám! Esténként összegyűltünk imádkozni, hogy jó szállást találjon a szentcsalád a kis Jézuskának. Egy szentképet háztól-házig vittek, így minden este más családhoz mentünk. Az asztalra mindenütt egy házi oltárt rendeztek be, képekkel, kereszttel és porcelán szent figurákkal. Ezüstözött és üveg gyertyatartókban egyszerű fehér gyertyák égtek, melyek varázslatos fényénél ülhettünk mi, gyerekek az édesanyák, nagymamák előtt, és együtt mondtuk velük az áhítatos imákat. Meghitt hangulatban mi is dúdoltuk a csodás adventi énekeket. Mire eljött a karácsony, a szentkép már a templomban volt. Ekkor kezdődött nekünk, gyerekeknek a készülődés legizgalmasabb része. Mivel akkor még nem lehetett úgy fenyőfát vásárolni, mint manapság, a szüleink másképp oldották meg! Édesapám az udvarunkon álló nagy fenyőfáról ágakat vágott le a karácsonyfánkhoz. Egy marharépa alját simára faragta, hogy jól meg tudjon állni, és egy rudat, melybe lyukakat fúrt, szúrt a répába. A rúdba dugtuk édesanyámmal a fenyőágakat, a répát színes papírba csomagoltuk és kész volt a karácsonyfánk. Következett a díszítés, a nővéremmel együtt segédkeztünk! Lisztbe mártott dióba gyufaszálat dugtunk és így akasztottuk az ágakra. A fenyőtobozt kályhaezüsttel festettük be, csodálatos dísz volt! Majd „angyalhajat” tettünk az ágakra, mely tulajdonképpen üveggyapot volt. Egy pár szem színes szaloncukrot is akasztottunk a fára, persze nem olyan finomat, mint a maiak! Mégis, mire elmúltak az ünnepek, már üresen lógtak a fán! Különleges dísz volt, amit a nagymamától kaptunk Németországból csomagban. Ezek a díszek még most is, 60 év után minden karácsonykor a fámon lógnak! Mikor elkészült a karácsonyfánk az első szobába tettük, hogy este a Jézuska elhozhassa nekünk. Szépen felöltözve, izgatottan vártuk, és sötétedés után jött is! Misztikus lény volt, hiszen nem láthattuk, mert le volt takarva egy fehér lepedővel! Csak a pacskerja tűnt ismerősnek, mert pont olyan volt, mint a Liszi nénié! Megkérdezte, hogy jók voltunk-e egész évben és imádkozás után megkaptuk az ajándékunkat. Régen nem hozott a Jézuska annyi játékot, mint manapság. A legszebb ajándékunkat, egy társasjátékot „Mensch ergere dich nicht”(„Ki nevet a végén?”) és egy kifestőkönyvet Németországból kaptuk. Még ma is őrzöm! A karácsony este ünnepélyes része az éjféli mise volt. Csikorgó hidegben mentünk a templomba, lábunk alatt ropogott a hó. Várakozással és áhítattal eltelve kívántunk boldog karácsonyt egymásnak! Hát Bogárkáim, ilyen volt az advent és a karácsony a mama idejében!”
A kicsik figyelmesen hallgatták az igaz történetet. „ Mama, ez olyan szép volt, mesélj még!” Megígértem nekik, hogy farsangkor folytatom a mesémet gyermekkorom vidám történeteivel.

(Sz.M.)

Közeledik a karácsony

Vasárnap délutánonként elő szoktam venni a régi fényképeket, hogy segítségükkel emlékeket idézzek fel. Legutóbb egy angyalkás kép került a kezembe, visszagondoltam a régi szép, gyerekkori, 30-as évekbeli karácsonyokra.
A fotón egy színdarabot örökítettek meg, amelyet minden évben karácsonykor mutattunk be. Színdarabot egyébként többször is játszottunk, ezeket a minket oktató kedvesnővérek tanították be nekünk – óvodásoknak, iskolásoknak egyaránt. Ebben a darabban angyalkákat, pásztorokat és a kis Jézuskát alakítottuk. A gyerekek neve, akik a szerepeket játszották ABC sorrendben: Czirják József, Friedrich Mária, Friedrich Teréz, Göbl József, Göbl Mária I., Göbl Mária II., Hergert Margit, Kerner Klára, Krepsz József, Müller András, Müller Erzsébet, Müller Katalin, Obert Pál, Péter Ágnes, Péter Mária, Ritzl Erzsébet, Ruppert Antal, Ruppert Mária, Thurn Mária, Treszner Mária.
Milyen is volt akkoriban a karácsony a családokban?
Nem fenyőfát, hanem fenyőágat díszítettünk fel Ádám – Éva napján. Színes üveggömbök, arany és ezüst füzérek még nem voltak, hanem aszalt szilvából készítettünk füzéreket, diókat hempergettünk lisztbe, kockacukrot csavartunk aranypapírba, kenderből csináltunk angyalhajat, édesanyám csillag formájú süteményeket sütött, amibe én szúrtam lyukat a közepébe gyűszűvel – ezek voltak a díszeink.
Délután 4 óra körül már mindenhol csengettyűket lehetett hallani, 6 óra felé már vártuk a kis Jézuskát. Szép fehér ruhában bejött a szobába, odalépett hozzám és kérdezte, tudok-e imádkozni. Én imádkoztam, a Jézuska pedig ajándékokat adott, mert jó kislány voltam. Milyen ajándékokat kaptam? Rongy- vagy mézeskalácsbabát, egy-két almát, mézeskalácsot. Kifelé menet a Jézuska még aszalt gyümölcsöt, diót szórt szét a szobában, amiket boldogan szedtem össze. Én mindig nagyon örültem ezeknek az ajándékoknak.
Amikor a Jézuska elment, ültünk a meleg szobában a kályha mellett, édesanyám meséket mondott, karácsonyi dalokat énekeltünk. Kinn esett a hó, mindig szép fehér karácsonyunk volt.
Vajon a mai gyerekek imádkoznak még a karácsonyfa mellett és szívből örülnek az ajándékaiknak?

(K. Józsefné)

Hírek

A példás összefogásnak köszönhetően az átalakítás alatt álló Faluházban december 25-én megtartható a KARÁCSONYI és 31-én a SZILVESZTERI BÁL.
Aki könyvet szeretne kölcsönözni a könyvtárból munkanapokon 8-15 óra között megkereshet a Faluházban, szívesen adok olvasnivalót minden érdeklődőnek.

(Péter Klára művelődésszervező)

 

2012 - VI. évfolyam

1. szám

Önkormányzati hírek

Újra elkezdődött egy év, amely mindenkiben új vágyakat, új reményeket ébreszt. Bár az élet megtanított bennünket arra, hogy fogadalmakat tenni, megvalósíthatatlan álmokat szőni nem érdemes, mert a valóság nem igazolja azokat, mégis valami új, csodás dolgokra várunk minden év elején.
Az önkormányzatnak – de talán Önök többségének is – több éve született vágya valósulhat meg néhány héten belül, ugyanis a Faluház felújításának végéhez közeledünk. A tervezések fázisaiban többször elbizonytalanodtunk, nem voltunk biztosak abban – és még ma sem vagyunk mindenről meggyőződve -, hogy tudjuk-e teljesíteni a működtetés szigorú feltételeit (nyitva tartás, szolgáltatások köre stb.), de azzal, hogy végül belevágtunk csak nyertünk. Egy környezetében is megszépült, felújított épületet. (Amelynek panzió részére is nagyon ráférne a modernizálás, de reménykedünk egy újabb pályázati lehetőségben.) És persze a felújított részben sem tudtunk mindent úgy elkészíttetni ahogy szerettük volna. Történtek tervezési és kivitelezési hibák, de összességében örülnünk kell annak, ami megvalósult: a fűtéskorszerűsítésnek, mellékhelyiségek felújításának, nyílászárók cseréjének, eszközök beszerzésének.
Kívánom, hogy Önök is megvalósíthassák elképzeléseiket hozzánk hasonló módon az új évben. Mindehhez jó egészséget, kitartást, sok erőt és derűt kívánok Mindannyiuknak!
Még néhány hírt szeretnék Önökkel megosztani.
Február 1-től a napközi konyha működtetését Fritsch János lánycsóki vállalkozó végzi. A térítési díjak emelkedése nem ezzel függ össze, hanem az energia- és nyersanyagárak valamint az ÁFA növekedésével. Az önkormányzat az elfogyasztott adagokhoz annyi támogatást ad, amennyit legutóbb az energia költségekhez megajánlott.
Március 1-től dr. Borbáth Ilona háziorvos a mindenki megelégedésére működtetett praxisát visszaadja az önkormányzatnak, működtetésre. Rokkantsági nyugdíjba vonul, még egy csípőprotézis műtéttől reméli, velünk együtt, állapota javulását. Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudja vállalni a továbbiakban a gyógyítást. Hiszen mindenkivel közös hangot találó, segítő- és áldozatkész, jó szakember, aki gyakran lelki támaszt is nyújtott a testi bajok orvoslása közben. Kívánjuk, hogy régen várt műtétjére a közeljövőben sor kerülhessen, s titkon abban is reménykedem, hogy visszatér és „munkára jelentkezik”. Ha meg nem, töltse a pihenés éveit kedvére való tevékenységgel, szerettei körében, boldogságban!

(Friedrichné Fazekas Mária polgármester)

Az elmúlt év statisztikai adatai

Állandó lakosok száma: 983, ebből 489 férfi és 494 nő.

  nőtlen hajadon házas özvegy elvált
férfi 207   225 32 25
  133 225 111 25

Meghaltak:
1. Flódung Józsefné sz. Bischoff Katalin
2. Csibi Boldizsárné sz. Antal Mária
3. Basa Vilmosné sz. Kovács Erzsébet
4. Csibi Lajos
5. Mercz Jánosné sz. Ratting Erzsébet
6. Heilmann Mihályné sz. Sziebert Mária
7. Balla Zsolt
8. Kerner Ádám
9. Antal Lajosné sz. Csibi Regina
10. Antal Miklós
11. Cseke Bernátné sz. Orbán Vilma
12. Antal Béla
13. János Lőrincné sz. Orosz Olga
14. Schütz Jánosné sz. Puch Katalin
15. Hahn János

Születtek: Bagó Dominika Ramóna, Linder Kristóf
Házasságot kötöttek: Kovács István és Csiki Edina
   Rittlinger Gábor és Bölcskei Annamária
   Andebank Zsolt és Ulricke Johanna Makk
   Bagó József és Fehér Mónika Klaudia

Május 8-án 7 fő részesült az elsőáldozás szentségében.
Június 11-én pedig 12 főt bérmált meg Udvardi György Püspök Úr.

Magyarországi Németek Gálaműsora

A Magyarországi Német Önkormányzat Napját 16. alkalommal ünnepelték meg 2012. január 14-én. Az ünnepélyes gálaműsorra Pécsett, a Kodály Központban került sor. Ekkor adták át a magyarországi németek legmagasabb kitüntetését is. A fellépők minden évben azok közül kerülnek ki, akik az előző évben megrendezett versenyeken első helyezést érnek el.
Örömmel vettük, hogy a szereplők között hallhattuk a Palotabozsok- Mohács-Somberek Fúvószenekart, valamint Lichtmesz Magdolna és Ritzl Henriette „Mundart” prózáit is. Gratulálunk nekik!
Sajnáljuk, hogy ezen a színvonalas műsoron csak két fő vehetett részt önkormányzatonként.

Kiadvány Baranya megye templomairól

A Johannes Holler Reisebücher Nyugat-Európában elismert és kedvelt kiadványsorozat immár 13 éve. A sorozat legújabb kötete Baranya megye összes német templomát mutatja be. Ehhez kértek a Német Kisebbségi Önkormányzattól segítséget, szöveg és képanyagot magyar és német nyelven. Köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki a munkámat segítette. Név szerint: Friedrichné Fazekas Mária, Kernerné Flódung Gabriella, Jordán József, Jordán András, Ritzl Eszter, Takács Lászlóné.

(Ritzl Józsefné a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetője)

A mama meséi

Ígéretemhez híven ismét magam köré gyűjtöttem az unokáimat és elkezdtem mesélni. Farsang lévén vidám történetekkel kezdtem.

„ Régen Bogárkáim nem volt még TV és ennyi játék, így más módon kellett szórakozni és játszani. Gyermekkoromban több lakodalom volt a faluban, mint mostanában. Az ajándékozást nem éjfélkor, hanem este tartották. Ez jó lehetőség volt arra, hogy az édesanyánkkal, nagymamánkkal odamehessünk az ajándékozást megnézni. Jó szórakozás volt ez nekik is, mert meg tudták beszélni, hogy mi mindent kaptak a fiatalok, és még zenét is hallgathattak. Mivel utcabeli fiú volt a vőlegény, kérni mertem kedvenc zeneszámomat. Az öreg fúvószenakar zenélt, melyben a nagyanyám öccse is muzsikált. Ő vitt fel az öreg kultúrházunk színpadára. Miután elénekeltette velem a számomat, el is játszották. Mellesleg ez a menyasszony volt először szandálban! Az öreg mamák meg is jegyezték: „ Nézd csak, lyukas a cipője!” Másnap nem volt gond, hogy mivel játsszak. A láda feletti fogasról egyenként lehoztam a ruhadarabokat és két szembeálló székre tettem. Körbetáncoltam őket, így játszottam el az ajándékozást. Mikor üres lett a fogas visszaakasztottam mindent  és kezdtem elölről a játékot. Ez jó alkalom volt arra, hogy a táncokat és az énekeket is megtanuljam. Mivel egy villában laktunk, hatalmas nappalink volt. A házat a nagymama testvére vette, hogy legyen otthonunk. Ez ritka példája volt a testvéri összetartásnak, szeretetnek. Jutott hely ott a rokonságnak is, akik hozzánk jöttek kötni, fonni. Beszélgettünk, énekeltünk egész nap. Még egy gyalupad is elfért a kiugró, gömbölyű részben, ahol valamikor egy zongora állt. Ott dolgozott az édesapám a téli napokon, szekereket, tragacsokat, szánkókat készített. Nem zavart bennünket, hogy mindenütt forgács feküdt. Finom faillat keringett a szobában, ez különleges hangulatot adott.  A szerszámai Kanadából származtak, ahol az anyai nagyapám dolgozott a 30-as években. Már akkor is jártak külföldre dolgozni! A hajóládája még most is megvan. Hát Bogárkáim, ezek a történetek jutottak eszembe ma este.”
A kicsik figyelmesen hallgatták.” Most aztán gyorsan, huss, huss, be az ágyba!” Jóéjszakát kívánva megpróbáltak elaludni.

(Sz M)

Iskolai hírek

Január 9-én rendezték Sombereken a társulási válogató játékos sportversenyt. Iskolánk 3 tanulója jutott be a közös csapatba, akik a Mohácson megrendezésre kerülő versenyen képviselik iskolánkat. Kerner Tamara 1., Schipp Nikolett 2. és Leib Ákos 1. helyezésével jutott be a csapatba. A versenyzők közös edzéseket tartanak Sombereken, így készülnek a 22-i megmérettetésre. Azon a mohácsi viadalon, szoros küzdelem árán a csapat 1. helyen került be a Pécsett megrendezésre kerülő megyei versenyre. Felkészítőjük Mártonné Juhász Edit. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek egyaránt!

Híreink

A könyvtár február elsejétől a Faluház egy másik termében, új könyvekkel, a korábban kiírt nyitva tartási rend szerint újra üzemel.

Márciusra elkészül a konditerem és egy  ifjúsági klub működéséhez kialakított helyiség.

Új tagokat várunk a nyugdíjas klubba. Kedvcsinálóként: Szigetvárra készülünk fürdeni, színházlátogatást tervezünk, szeretnénk megnézni a Kodály Központot, a Tudásközpontot, a Zsolnay Kulturális Negyedet. Rész veszünk mindenféle programban, ami tartalmasabbá teszi nyugdíjas éveinket.

Aki szeretne az önkormányzattól zöld színű, kifogástalan állapotú 120 literes, használt kukát vásárolni, 3175.-Ft-ért megteheti az elkövetkező hetek bármely hétfőjén.

A szilveszteri mulatság színvonalas és jó hangulatú megrendezéséért az önkormányzat köszönetét fejezi ki minden aktív sportegyesületi vagy civil szervezőnek. Külön köszönet a Ritzl családnak az áldozatos és fáradtságot nem ismerő hatékony munkájáért.

Palotabozsoki Labdarúgó csapat 2011/2012. őszi szezon értékelése

Nehezen indult az őszi szezon, ugyanis 3 vereséggel indultunk és kevesen hittek a csapatban. Aztán a 4. fordulótól egy olyan sorozatot produkált a csapat, amire az egész megye felkapta a fejét...Mondván : mi történt Bozsokon? Tavaly kiesett a csapat, idén pedig akár a dobogóra is esélyes!? Én mindig azt mondom,hogy a földön járjunk,és a célkitűzés egyenlőre a 8-10. hely valamelyike. Titkon mindenki többre vágyik, de lépésekben haladjunk. Egy teljesen új csapatot kellett építeni, a "régi" játékosokból és az újonnan érkező 8 emberkéből. Mindenki maximális erőbedobással készült, 90%-os edzéslátogatottság, átlagban 18-an edzettünk, ami Nb-2es létszámnak felel meg. Sokat segített a "régiek-újak" összekovácsolásában Takács Feri  / Menotti /, akivel azóta szoros barátságot őrzünk. És mivel a pályán nem mindig azt látja az ember, mint pályán kívül, így édesapám / Fischer Mihály / véleményét minden egyes alkalommal kikérem /meccs előtt, félidőben és meccs után is/. Egy szó, mint száz! Nagyon elégedett vagyok az őszi teljesítménnyel, szerintem a szurkolók is a vártnál többet kaptak, és bízom benne, hogy egy megfelelő felkészüléssel sikerül egy szép tavaszi szezont produkálnunk! Jelenleg 26 ponttal, 38 – 29-es gólaránnyal a 2. helyen állunk a tabellán! Statisztika alapján az őszi szezon legjobbja Antal Zoltán lett, a házi gólkirály pedig Bátai László! Mindenkinek jó felkészülést és sikeres tavaszi szezont kívánok!
Hajrá Bozsok!

(Fischer Norbert)

2. szám

Önkormányzati hírek

A hirtelen beköszöntött farkasordító hideg és nagy mennyiségű hó mindannyiunkat próbára tett. Dicséretet érdemelnek azok, akik házuk előtt és, ha látták, hogy a szomszéd valami miatt nem képes rá, még annak háza előtt is vagy közterületen ellapátolták a havat. A Mezőgazdasági Zrt.-nek köszönjük az azonnali reagálást a hóesésre. Nem maradt olyan útszakasz, ahol nem járt Berecki Zoltán a hótolós traktorjával.
Talán Önök is tudják, hogy 2013. január 1-jén az állam átveszi az általános iskola működtetését. Az önkormányzat azért aggódik, vajon az állam megtartja-e a megmaradt alsó tagozatunkat. Az egyre csökkenő gyereklétszámmal szemben szeretnénk felvenni a harcot úgy, hogy fiatal, gyermekeket vállaló családokat csábítanánk ide. Mivel az egyik szintje az iskolaépületnek megüresedett, arra gondoltunk, hogy ott bérlakásokat alakítanánk ki. A közeljövőben felméretjük statikai, hőtechnikai és egyéb vonatkozásban, hogy melyik szintet lenne érdemes lakásokká alakítani. Az iskolások létszámán sokat lendíthetne, ha lenne igény a lakások bérlésére és fiatal, gyermekeket vállaló családokat költöztethetnénk oda. Az átalakításnak is elég nagy költségei lennének, lehetséges, hogy az önkormányzat nem is képes bevállalni.
Bizonyára Önök is értesültek arról, hogy az egyedi szennyvíztárolót, szikkasztót használókra illetve a szennyvíz elszállítását számlával igazolni nem tudókra az eddigihez képest tízszeres összegű környezetterhelési díjat kell kivetnie az önkormányzatoknak. 2013-tól önkormányzatunknak is ki kell szabnia azok számára ezt az összeget, akik nem kötötték a hálózatra szennyvízelvezető csöveiket, ugyanis bennünket is ellenőriznek. Kérem, az idei évben kössenek a hálózatra, mert a késlekedés jövőre már nagyon sokba fog kerülni. Minden elmaradót kiértesít az önkormányzat az elkövetkező hetekben.

/Friedrichné Fazekas Mária/

Helyreigazítás

Legnagyobb sajnálatunkra a statisztikai adatokba a kellő körültekintés hiánya és a kapkodás miatt elég sok hiba csúszott. Az érintettek elnézését kérjük, s az alábbiakban közöljük a tényleges teljes névsort azokról, akik végleg eltávoztak közülünk:

1. Flódung Józsefné sz. Bischoff Anna
2. Csibi Boldizsárné sz. Antal Mária
3. Basa Vilmosné sz. Kovács Erzsébet
4. Csibi Lajos
5. Szabó József
6. Mercz Jánosné sz. Ratting Erzsébet
7. Szabó Ferenc
8. Heilmann Mihályné sz. Sziebert Mária
9. Balla Zsolt
10. Kerner Ádám
11. Antal Lajosné sz. Csibi Regina
12. Antal Miklós
13. Cseke Bernátné sz. Orbán Vilma
14. Antal Béla
15. János Lőrincné sz. Orosz Olga
16. Országh Béláné sz. Antal Margit
17. Ráczga Dezső
18. Schütz Jánosné sz. Puch Katalin
19. Hahn János

Ami még szintén kimaradt a Németh Lívia által küldött hírekből:

Tájékoztatom a Kedves Híveket, hogy a 2012. évi egyházközségi hozzájárulás és a stóladíjak változatlanok maradnak.
Akik még nem fizették be a 2011. évi egyházközségi hozzájárulást, azok a Takarékbank helyi fiókjában megtehetik. Kérjük, hogy mindenki igyekezzen a tárgyévben befizetni az egyházközségi hozzájárulást és a befizetésről kapott bizonylatot szíveskedjenek megőrizni, hogy az esetleges reklamációkat tisztázni lehessen.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájával, adományokkal segített akár a plébánián, a templomban, akár a kápolnáknál, vagy éppen a temetőben. Köszönjük a díszítéshez a templomba hozott virágokat, illetve fenyőfákat. Neveket nem említek, hiszen nagyon hosszú lenne a lista. A Jó Isten fizesse meg mindenkinek!

(Németh Lívia)

Büszkeségünk az Európai Kádárok Kft.

Nemcsak nagyokat mertek álmodni, hanem meg is valósították azokat. Évekkel ezelőtt is hoztak el pálmát világversenyről, ahol hordóikat vakon tesztelték. Ez mostanában sincs másképp. A minap tudtam meg vezetőjüktől, hogy 2005-től folyamatosan vesz részt a cég francia, spanyol, olasz, amerikai hordókészítő cégek mellett tesztversenyeken, amelyek között egyik olasz világversenyen az 5 év átlaga is az előkelő, dobogós 3. helyezést hozta a bozsoki cégnek. Olyan vállalatokat tudtak maguk mögé utasítani, amelyek évente 100000 db hordót gyártanak. Még jelenleg is versenyben vannak olyan értékelésen, ahol még nem is tudnak végeredményt. A helyi cég rendszeresen ad el hordót Ausztráliába, Új-Zélandra, Chilébe, de vásárolnak Olaszországba is hordóikból. A létszámuk 12 fő, nem magas, de folyamatosan túlóráznak.
- Mi a titkuk?- tehetjük fel a kérdést újra és újra. Úgy gondolom az igényesség, a precízen megtervezett és kivitelezett munkafázisok és a magas szakmai hozzáértés. Fontos tudni, hogy a munkavezető, ha szükséges, maga is beáll hordót készíteni, s mivel ő is kádárként „kezdte”, tudja, mire kell odafigyelni. A marketingre is ügyelnek, hiszen a közeljövőben egy olasz vásáron vesz részt Flódung Kristóf, személyesen tud találkozni potenciális vevőikkel.
Kívánom, hogy mind az üzleti számításaik, mind az egészségük sokáig szolgálja céljaik elérését. Mi mindannyian profitálunk sikereikből, s a Jóisten adja, hogy sokáig így legyen!

(Friedrichné Fazekas Mária)

Farsang a Faluházban

Március 25-én, délután tartottuk a már hagyományosan megrendezésre kerülő farsangi összejövetelünket a Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében.
A hangulatot a „Blaskapelle Boschok” ifjúsági zenekarunk alapozta. Legfiatalabb „művészeink”, az óvodások és az iskolások, vidám magyar és német verseket, dalokat adtak elő. A színjátszók a tőlük megszokott színvonalon vidám jelenetekkel szórakoztattak bennünket. Előadásukat nem csak követte a taps, hanem sokszor meg is szakította. A Német Énekkar ezúttal a német énekek mellett egy magyar nyelvű tréfás jelenettel készült. A közönség igen jól szórakozott a humoros, pikáns hangvételű előadáson. Nem maradt le a Magyar Dalkör sem, mutatós népviseletükben nem csak énekeltek, hanem táncoltak is, és néhány népi játékot is bemutattak. Az erre az alkalomra összeállt kvintett magas színvonalú előadását hosszas taps és füttyögés kísérte. Befejezésül a Nyugdíjasklub tagjai vidám dalokat énekeltek, megfűszerezve néhány anyósviccel. A műsor után finom, frissen sütött fánkkal látta vendégül a Német Kisebbségi Önkormányzat a szereplőket és a vendégeket. A „Blaskapelle Boschok” további egy órát játszott, hogy kicsik és nagyok lemozoghassák a kalóriákat. A nap zárásaként kilenc órától bálba vártak mindenkit, ahol a Millich Zenekar húzta a talpalávalót.
Köszönjük a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a szervezést, a tevékeny részvételt, az anyagi áldozatot!
Köszönjük a szereplőknek a kellemes délutánt, estét!

/Péter Klára művelődésszervező/

Iskolai hírek

A Mohács város és térsége játékos sportversenyen január 18-án Kerner Tamara, Schipp Nikolett és Leib Ákos a SÁIÓ csapatával 1. helyezést értek el. Ezzel a teljesítménnyel bejutottak a február 4-én Pécsen megrendezésre kerülő megyei döntőbe. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőjüknek Mártonné Juhász Editnek.
Január 27-én rendeztük az iskola és az óvoda közös farsangi bálját. A megújult Faluház adott otthont a rendezvénynek. A gyerekek legnagyobb része ötletes jelmezekbe öltözve vett részt a vigasságon. Minden jelmezes ajándék tombolaszelvényt kapott. A szülői munkaközösség oroszlánrészt vállalt magára a szervezésben, lebonyolításban egyaránt. Köszönjük az önzetlen segítséget Glaub Adriennek, Varga Annának, Szalona Jánosnénak, Kerner Ferencné Katinak, Csibi Zoltánnénak! Köszönettel tartozunk a tombola-felajánlásokért is: az 1-2, 3-4. osztályoknak, Csibi, Jordán, Schipp, Kamerer, Leib, Glaub, Leopold, Szalona, Aradi, Orbán, Sepovics, László családnak, Varga Anna, Réder Enikő, Kerner Ferenc és Kerner Gábor, Ritzl Róbert családjának  és a Tantestületnek. A bál bevételét az óvoda és az iskolai alapítvány kapta.

/Guszmann Józsefné igazgató/

Köszönetünket fejezzük ki az óvodás korú gyermekek szüleinek a farsangi tombola-felajánlásokért: Kohl, Jordán, Kerner, Daradics, Füredi, Simon, Friedrich, Sepovics családnak, valamint Hohmann Judit védőnőnek és az óvoda dolgozóinak.

/Martényi Jánosné óvodavezető/

Hírek a Sombereki Általános Iskolából

A palotabozsoki gyerekek 2011-2012. tanév első félévében nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményei: Jeles tanulók: Takács Bianka, Szalona Dzsenifer (6. osztály)
           Jordán Blanka, nevelőtestületi dicséretben is részesült (7. osztály)

Tanulmányi versenyek

Bolyai megyei matematikai verseny, Bóly: 13. helyezést ért el a 6. osztályosok csapata, melynek tagja volt László Zsolt és Takács Bianka is. 14. helyen végzett a 7. osztály csapata, melyben Jordán Blanka is jeleskedett.
Janus Pannonius német nyelvi verseny, Pécs: 5. hely: Jordán Blanka, 6. hely: Lichtmesz Éva
Janus Pannonius matematika verseny, Pécs:11. hely: Jordán Blanka, 12. hely: Takács Bianka
Bolyai-kupa matematikai verseny: 3. hely: Jordán Blanka

Gratulálunk a szép eredményekhez!

/Hoffmann Flóriánné igazgató/

Baba-mama rovat

Idén is felkeresett a Szülészeti- Nőgyógyászati Prevenciós Társaság, hogy a falu lakói a HPV elleni védőoltáshoz kedvezményesen juthassanak hozzá.

Az utóbbi 20 év kutatási eredményei sorra bizonyították, hogy a rosszindulatú daganatok legalább 20 százalékát vírusok okozzák. A HPV - azaz a Humán PapillómaVírus - az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés, mely szintén ebbe a csoportba tartozik. A terjedés, a diagnosztika és a terápia szempontjából is fontos kiemelni, hogy a HPV vírussal fertőzött férfiak egy részénél nem okoz látható tüneteket a nemi szerven, és nem alakít ki betegséget. A nőknél ugyanis - szövettani okok miatt - a vírus sokkal könnyebben hatol be a méhnyak felszínét borító hámszövet legalsó sejtrétegébe, ami szükséges számára ahhoz, hogy hosszú távon is életben maradjon és szaporodjon. HPV vírussal fertőzött terület puha, rózsaszínű szemölcs, ami a bőrből ki is emelkedhet, de lehet egyenletes felszínű, lehet kisebb és nagyobb is. A humán papillóma vírus voltaképpen nem egyetlen kórokozó, hanem vírusok egész családja, amelyek csak a hámsejtek magjában képesek szaporodni. Jellemző, hogy hámszövettel borított szerveket támadnak meg, és csak emberekben okoznak fertőzést.

A program keretében a négykomponensű védőoltást előállító vállalat kedvezményesen biztosít vakcinát a 9 évesnél idősebb fiúk és lányok részére. Alkalmazása nincs felső korhatárhoz kötve. Az oltási program előreláthatólag áprilistól kezdődik, 3 oltást tartalmaz, amit a háziorvos ad be.
Az oltás után azonban a rendszeres méhnyakrák szűrés változatlanul javasolt.
Ha kérdése lenne az oltással kapcsolatban vagy jelentkezni szeretne, hívjon a 30/26-26-499-es telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2012.03.31.

"Adj vért és ments meg három életet!"

Véradás 2012.március 20-án 15:00-18:00 a Faluházban
(A véradásra minden alkalommal feltétlenül hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ- kártyáját!)

Új lehetőségek

Kedves Fiatalok!
A Palotabozsoki Ifjúsági Klub március 12-én 17:30kor megkezdi működését!
Kik jöhetnek? Olyan lányokat és fiúkat várok, akik szívesen beszélgetnének, csocsóznának, biliárdoznának. Van lehetőség DVD-zésre és videózásra. Semmi sem kötelező, ti döntitek el, hogy mit csináljunk.
Kérek mindenkit, akit érdekel, hogy az első alkalomra jöjjön el, hogy meg tudjuk beszélni a számotokra megfelelő időpontot.
Mindenkit szeretettel várok!

/Hohmann Judit védőnő/

Várom olyan fiatal, baráti társaságok jelentkezését, akik szívesen töltenék szabadidejüket az új lehetőségeket kínáló Faluházban. Előzetes időpont egyeztetéssel használhatják a felújítás keretében beszerzett új eszközöket a március közepén megnyíló Ifjúsági Klubban.( csocsó, biliárd, ping-pong, póker,elektromos Darts…)

Várja a mozogni vágyó érdeklődőket március közepétől a Faluházban megnyíló Fitness helyiség is. Időpont egyeztetéssel, csekély térítési díj ellenében vadonatúj gépek állnak az érdeklődők rendelkezésére.
Jelentkezni lehet: Péter Klára, Faluház  Tel.: 69/341-322, 30/617-3820

Kedves gyerekek!

Könyvtárunk falát gyermekrajzokkal szeretnénk díszíteni, ezért rajzpályázatot hirdetünk gyerekeknek Kedvenc mesém címmel. Szabadon választható technikával és méretben dolgozhattok. Hilda tanár néni szívesen segít nektek. Az elkészült munkákat a Faluházban leadhatjátok. Beadási határidő: március 31.

/Péter Klára művelődésszervező/

Márciusi programajánló

05.hétfő, 16:30: folytatódik az Alpha kurzus a református lelkésznő vezetésével. Témája: Kicsoda   Jézus? Helyszín: Faluház
06. kedd: A Nyugdíjasklub tagjai meglátogatják a Tudásközpontot, a Kodály Központot és Szigetvárra mennek fürdeni
12. hétfő: Megyei olvasási verseny a Faluházban
12. hétfő 17:30: Az Ifjúsági Klub alakuló összejövetele a Faluházban
19. hétfő 16:30: Alpha kurzus. Témája: Miért halt meg Jézus? Helyszín: Faluház
20. kedd 15-18 óráig: Véradás Helyszín: Faluház
24. szombat: Svábbál a Platin zenekarral a Faluházban
25. vasárnap: Színházlátogatás Pécsen. Az előadás címe: Csárdáskirálynő

3. szám

Önkormányzati hírek

A START munkaprogram keretében 1 dolgozó téli munkákban, 2 pedig március 1-től mezőgazdasági tevékenységben vesz részt. Április 1-jétől pedig további 5 embert tudunk foglalkoztatni. A növénytermesztés mellett a földesutak rendbetétele, valamint a Kossuth és Rákóczi utcában az árkok mélyítése lesz az emberek feladatköre. A régi közmunka-programban azonban csak 2 ember 6 órás foglalkoztatására van lehetőségünk. Talán Önök is érzékelik, hogy egyre szűkül a foglalkoztatási lehetőségünk. A kormány szándéka az, hogy minél több ember helyezkedjen el úgy, hogy ne az államnak kelljen gondoskodnia a munka nélkül maradtakról. Persze azt nem akarják észrevenni, hogy a munkanélküliségről nem azok tehetnek jórészt, akik nem találnak munkát. Sokkal inkább a gazdasági helyzet romlása, a válság okolható a cégek működésképtelenségéért, a munkanélküliség növekedéséért. Azért a jövőben is szeretnénk élhető, jó állapotban tartani falunkat, ami egyre nehezebb feladat. Ezért kérjük Önöket, hogy továbbra is tartsák rendben az eddig megszokott módon portáikat, virágos kertjüket, területeiket. Azoknak pedig akik hosszú évek óta keresztek környezetét, útkereszteződéseknél lévő virágágyásokat gondoznak, hálánkat és köszönetünket fejezzük ki.
A Faluház melletti rézsűt sziklakerti növényekkel szeretnénk betelepíteni, ami nagyon drága lenne, ha kertészetben vásárolnánk a hozzá valót. Ezért arra kérjük Önöket, ha van ilyen palántájuk, ajánlják fel virágosításra, Görcs Jánosné szívesen ülteti el. Gondoljanak közben arra, hogy „adni nagyobb öröm, mint kapni”.
Már szinte biztosra vehető, hogy a háziorvosi ellátást néhány hónapon belül egy kozármislenyi fiatal orvos, dr. Szilágyi Szabolcs végzi községünkben. Remélhetőleg rövid időn belül megszerzi az engedélyeket és megkezdi mindennapos rendelését. Bízom abban, hogy Önök, a falu lakói bizalommal fordulnak felé, fiatal kora ellenére az idősebbek is elfogadják, képes lesz mindenkivel közös hangot találni, s gyógyító munkáját mindenki megelégedésére végezni.

/Friedrichné Fazekas Mária polgármester/

Kirándult a Nyugdíjasklub

Nőnapi ajándéknak is szántuk, ezért március 6-ára szerveztük a nyugdíjasok régóta halogatott kirándulását. Az első szép tavaszi nap egyike volt, ragyogó napsütés, kellemes hőmérséklet. A nyugdíjasok közös kívánsága volt, hogy megtekintsük Pécs új nevezetességeit.

A Tudásközpontban fél 12-kor idegenvezető várt ránk és végigvezetett bennünket a hatalmas könyvtárban. A hihetetlen mennyiségű könyv, a modern technika, a különleges látványelemek elkápráztattak mindannyiunkat. Innen átsétáltunk a Kodály Központba. Fiatal idegenvezetőnk lelkesen magyarázta az épület tervezési és kivitelezési érdekességeit. A tervezők a természetben fellelhető formákat hívták segítségül, az épület úgy járható be, mintha egy csigaházban kalandoznánk. Az egyik érdekesség, hogy sehol nincsenek derékszögek, egyszerű, díszítetlen márványburkolat borítja a falakat. Így hihetetlen látványt nyújt, amikor belépünk a hangversenyterembe. Minden csupa faburkolat, gondosan megtervezett beépítés, minden apró részlet a tökéletes akusztika elérését szolgálja. Fantasztikus élmény volt! Büszkék voltunk arra, hogy két ilyen csodálatos épület található a közelünkben. Még büszkébbek voltunk arra, hogy a Kodály központ falára kirakott képek között egy mosolygós bozsoki arcot is láttunk. Kerner Mariann fényképét!
Innen Szigetvárra vezetett az utunk, és az épületbejárások fáradalmait a Szigetvári Strandfürdőben pihenhettük ki. Mindnyájan jól éreztük magunkat és már tervezzük a következő kirándulást a Zsolnay Kulturális Negyedbe.
Ki kapott kedvet, hogy csatlakozzon a Nyugdíjasklubhoz?

/Péter Klára művelődésszervező/

Igaz mesék

A mama meséi

Az unokáim szokásukhoz híven már odaültek a hintaszékem köré és várták a mesét.

„ A mama gyermekkorában Bogárkáim nem volt ám esti mese a tévében, mert még tévé sem volt. Helyette annál érdekesebb mesét mondott a nagymamám. A nagy nappalinkban egy hófehér, magas cserépkályha volt. Este, sötétedéskor nem kapcsoltunk lámpát, mert spórolni kellett. A cserépkályha ajtaját résnyire nyitottuk, a láng fénye sejtelmesen bevilágította a szobát és így hallgattuk a történeteket.
A nagymama volt a legidősebb a hat testvér között. Ő vigyázott a kicsikre, míg a szülők Dunaszekcsőn a pap szőlőjében vincellérként dolgoztak. Csak hét végén jöttek haza, de az édesanyja egyszer hét közben éjjel is hazagyalogolt, hogy megnézze, minden rendben van-e? Aztán sietett vissza, mert hajnalban már ott kellett lennie. A szülők mindig figyelmeztették:

Vigyázz, nehogy egyszer tűz legyen, mert a zsuppfedél könnyen meggyullad!

Játék közben a labda egyszer csak valahogy berepült a padláslyukon. Az öccse persze gyertyával ment fel keresni. Mivel nem fogadott szót a nagymamám ijesztgette: - Ha nem jössz le a padlásról, meghalok!
Az asztalra feküdt, összekulcsolt kézzel. Mikor a testvérek meglátták, megijedtek és az öccse irányításával imádkozni kezdtek, hogy feltámadjon. Egyre hangosabban könyörögtek, míg végül a nagymama elnevette magát és így megoldódott a baj.
A nagyobbacska gyerekeket korán elszegődtették szolgálni a szülők. A nagymamát 11 évesen egy bozsoki származású tanárhoz küldték Budapestre kis konyhai cselédnek. Egy fejkendőbe egy pár pacskert, kötényt, inget csomagoltak és ezzel a batyuval indult útnak. ( Ki gondolta volna akkor, hogy a dédunokája 80 év múlva főiskolára megy majd Budapestre? ) Az édesapja gyalog kísérte Bátaszékre a vonathoz, mert itt még nem volt vasút, az csak 1911-ben épült. Felültette a vonatra és a nagyvárosban pedig várták. Ott tanult meg magyarul beszélni, írni, olvasni, ami ritkaság volt akkor az itteni gyerekek között. Sok főzési, sütési praktikát is ellesett. Például azt, hogy a krumplit meghámozva kell a sparherd sütőjében megsütni, hogy szép legyen és evéskor ne legyen annyi szemét az asztalon. Mindig azt mondta nekünk, hogy az az ügyes szakácsnő, aki a semmiből jót tud főzni! Ott evett először sült békacombot. Egy falubeli barátnője is volt Pesten, aki szintén kis szolgálólány volt, méghozzá a saját nővérénél. A testvérek így is segítették egymást”
De most már elég a meséből, mert későre jár! Gyorsan be az ágyba!

/Sz. M./

Mi fán terem az IKSZT?

Bizonyára kevesen tudják, hogy Faluházunk annak a programnak köszönheti megújulását, amit ez a négy betű fémjelez: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér. Ez az elnevezés nem egy intézményformát, hanem szemléletet, egy modellt jelöl, felismerve, hogy a helyi közösségek megerősítése nélkül nem képzelhető el semmilyen társadalmi-gazdasági fejlődés.
Jelentős forrásokat mozgósítottak arra, hogy megújuljanak a kistelepülések közösségi terei, hogy elérhetőek legyenek a mai kor igényeinek megfelelő szolgáltatások. Bennük jól érezze magát a helyben élő, és oda „vendéggel” is érdemes legyen betérni.
Az IKSZT helyben teremti meg az alkalmat a közösségi együttlétre, közös művelődésre, szórakozásra, és nyújt sokszínű szolgáltatást.
- Az ifjúsági közösségi programszervezés célja a hasznos szabadidő-eltöltés biztosítása, meglehetősen tág célcsoportnak, - 29 éves korig. Legfőbb szempont értük, de velük együtt dolgozni.
- A közművelődési programok legyenek az emberek egymással való találkozásának színterei, akár helyben, akár településen kívüli rendezvények látogatásakor.
- A lakosság és a vállalkozók információhoz jutásának elősegítésére tájékoztató programokat, fogadóórákat szervezünk.
- Az olvasáson alapuló ismeretszerzésre, szórakozásra ad lehetőséget a három havonta új könyvekkel bővülő könyvtárunk.
- A könyvtárban található négy vadonatúj számítógép szélessávú internet-kapcsolattal mindenki által térítésmentesen használható.
- Egészségfejlesztési programok keretében előadásokat, szűrővizsgálatokat szervezünk. A rendszeres testmozgás elősegítésére berendeztünk egy fitnesztermet, ahova várjuk a mozogni vágyók jelentkezését.
- Továbbra is biztosítjuk a helyi civil szervezetek számára klubhelyiségeinket, nagyobb rendezvényeiken bérleti díj nélkül használhatják az épületet.

ÉLJENEK, ÉLJETEK A LEHETŐSÉGEKKEL!

Nyitva tartás április 01-től

hétfő zárva
kedd 10-16 óra
szerda 12-18 óra
csütörtök 10-16 óra
péntek 15-21 óra
szombat 13-19 óra
vasárnap zárva

Nyitva tartási idő alatt használható a könyvtár, a számítógépek, a klubhelyiségek, a fitneszterem. Ettől eltérő időpontokhoz egyeztetés szükséges. A nyitva tartás alkalmanként a programok függvényében változhat.
Két darab használt számítógép teljes konfigurációval eladó. Érdeklődni a Faluházban lehet.

/Péter Klára művelődésszervező tel: 341-322,  30/617-3820/

Iskolai hírek

Palotabozsoki Általános Iskola

A március elején megrendezésre került megyei német versmondó versenyre iskolánk három tanulója nevezett be. A harmadikos Kerner Adél, és a negyedikes Csibi Patrik és Schipp Nikolett készült a megmérettetésre. A verseny népszerűségét bizonyítja, hogy ebben a korosztályban több mint 70 gyermek versengett a legjobb helyezésekért. A csoportversenyeken Patrik a 2., Adél az 3. legjobb teljesítményt nyújtotta. Felkészítőjük Kernerné Flódung Gabriella volt.
Március 9-én Dunaszekcsőn vers- és prózamondó versenyen vettünk részt. Orbán Zsófia, Koller János, Leopold Adrienn, Glaub Anett, Szalona Zalán, Jordán Dalma és Csibi Patrik várta izgatottan az eredményeket. Basa Barna betegsége miatt nem vehetett részt az eseményen, pedig ő is nagyon lelkesen készült. A zsűri végül a következőként döntött: Csibi Patrik 1. , Jordán Dalma és Leopold Adrienn 2. helyezést ért el. Patrik felkészítését Nyírőné Csibi Margit vezette, Dalma felkészítője Ferencz Emília, Adrikáé Guszmann Józsefné volt. További sikerként könyvelhető el, hogy Barabás Nadin a felsős mesemondó kategóriában szerezte meg az első helyet. A felkészülésben édesanyja segítette.
Köszönjük a szülőknek a gyermekek szállítását és az önkormányzatnak a busz rendelkezésünkre bocsátását.

Március 12-én második alkalommal rendeztük meg a „Csiki Vincéné Megyei Szépolvasási Emlékversenyt”. A megye több pontjáról érkeztek 3. osztályos gyerekek és tanítóik, hogy bemutathassák szépolvasási készségüket. A gyerekeknek egy rövid szépirodalmi és egy ismeretközlő írást kellett hangosan felolvasniuk. A zsűri egyöntetű véleménye szerint a legtöbb kis tanuló kitűnően olvasott, így nem véletlenül alakultak ki szoros eredmények. 1. helyezést Sándor Balázs, a szajki iskola tanulója ért el. Felkészítője Schnellné Kliebert Anikó volt. Másodikként Tegzes Kata a harkányi, harmadik legjobbként Galambos Réka a véméndi általános iskola tanulója végzett. Különdíjban Balogh Rebeka részesült, aki a lánycsóki iskolából érkezett a versenyre. A verseny megszervezésével kapcsolatban a kollégák nagyon elismerően nyilatkoztak, többen már visszatérő vendégként neveztek be tanítványokat.
Március 22-én Mohácson német versmondó versenyt tartottak, ahol Csibi Patrik a 3. helyezést érte el. Minden fent említett versenyzőnek és kollégának gratulálunk és további sikereket kívánunk.

/Guszmann Józsefné igazgató/

A Sombereki Általános Iskolában tanuló palotabozsoki gyerekek február-márciusi versenyeredményei:
Megyei játékos sportvetélkedő Pécsen: a csapat 6. helyezést ért el, melynek Koller Adrián és Pencz Kornél is a tagja volt.
Kisfaludy Napok a mohácsi gimnáziumban:
matematika: 5.helyezett Jordán Blanka
német nyelv: 2. helyezést ért a csapat, Jordán Blanka és Lichtmesz Éva is a csapatban volt.
Zrínyi Ilona megyei matematika verseny Pécsen: 48. hely: Jordán Blanka, 96. hely: Takács Bianka
Megyei német nyelvi vers és prózamondó verseny Siklóson: 2. helyezést ért el Lichtmesz Éva, ezzel bejutott az országos döntőbe.
Ákos Jánosné vers és prózamondó verseny Dunaszekcsőn: 1. helyezett: Barabás Nadin
Térségi kézilabda döntő III. korcsoport: 2. helyet ért el a csapat, tagjai közt volt Barabás Nadin és Szalona Dzsenifer.
Térségi kézilabda döntő IV. korcsoport: 2. helyezés tért el a csapat, tagjai közt volt Gallo Felícia és Szalona Dzsenifer.

Köszönöm Hoffmann Flóriánné, igazgatónak a tájékoztatást! Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak!

/Péter Klára/

Egyházközség hírei

Áprilistól változik a miserend!

Tájékoztatom a kedves Híveket, hogy április 01-től Klieber József Plébános Úr helyettese Straub Ádám véméndi Plébános Úr lesz.
Az áprilisi miserend a következő:
április 01-én, virágvasárnap, du. 4 órakor lesz a szentmise, előtte 3,00 órától gyóntatás.
Nagyszombaton feltámadási körmenet nem lesz.
április 08-án, húsvét vasárnapján a szentmise du. 3 órakor lesz.
Ezt követően szentmise minden második héten, vasárnap, du. 3 órakor lesz.
Előreláthatólag májustól a szentmisék délelőtt lesznek megtartva, az időpontról később tájékoztatást adunk.
Temetés esetén is Straub Ádám véméndi Plébános Úr a helyettes, akit az alábbi telefonszámon érhetnek el: 06-30-468-4909
A plébánia ügyfélfogadási ideje: minden kedden du. 4-5. óráig.

/Németh Lívia /

Sporthírek

A befolyt társasági adó sportcélokra történt felajánlása lehetővé tette a tárgyi feltételek javítását. Megújult a pálya világítása, új kispadok kerültek elhelyezésre és kibővítik a labdafogó hálókat. Az ifi és a nagycsapat is új egyenszerelést kapott.(táska, szélkabát, télikabát,edzőmelegítő, gálamelegítő) A csapatok egynapos kiránduláson vehettek részt Kálnán. A vendégfogadást barátságos meccsek követték, majd vacsorával zárták a napot.

A tavaszi szezon eredményei: Palotabozsok-Majs 4:0, Nagyárpád-Palotabozsok 0:1, Palotabozsok-Szalánta 1:1. Vasárnap Harkányban játszik a nagycsapat.

Áprilisi programajánló

március 30. 15:30 órától: Húsvéti barkácsolás a Faluházban

április 06. 16:30 órakor: Keresztúti ájtatosság a Kálvárián Horváth Zoltánné hitoktató vezetésével.

április 07. Húsvéti bál

április 13. 18 óra: Ismeretterjesztő előadás az immunrendszer védelméről a Faluház    klubhelyiségében. Előadó: dr. Käsz Edit Az előadáson a részvétel ingyenes és a végén minden érdeklődő ajándékot kap.

április 13. 18 óra: Alpha program a református lelkésznő vezetésével. Téma: Miért és hogyan olvassam a Bibliát? Helyszín: Faluház-könyvtár

április 27. 18 óra: Alpha program következő előadása. Téma: Miért és hogyan imádkozzam?

Szerda délutánonként 14 órától: a Nyugdíjasklub összejövetelei

Szerda esténkét 19 órától: Táncház Takács László és Takácsné, Kati vezetésével

Délutánonként 15 órától: ifjúsági klubfoglalkozások

4. szám

Önkormányzati hírek

A START közmunka-program keretében és egyéb módon jelenleg kilenc dolgozó segíti az önkormányzat munkavégzését. Az asszonyok mezőgazdasági, a férfiak árok-mélyítési, fűnyírási, külterületi út-rendezési tevékenységet folytatnak.

A vízszolgáltatók vonatkozásában is komoly változások elé nézünk. A jövőben csak olyan cégek kapnak engedélyt a működésre, amelyek 150 000 rákötéssel rendelkeznek. Így a kis szolgáltatók kiszorulnak a „piacról”. A Somberek-Palotabozsok Víziközmű Kft. (ők biztosították számunkra mostanáig a vizet) kénytelen lesz egy nagyobb szolgáltatóba „beolvadni”, így nekünk sincs sok választásunk. Ami talán nem ad okot az idegességre, hogy az árak 2014-ig nem változhatnak.

A tavaly beadott, Petőfi és Hunyadi utcában történő árkok és átereszek építésére, felújítására vonatkozó pályázatunkra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az alábbi értesítést küldte. „Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Palotabozsok község vízrendezése” című, DDOP-5.1.5/B-11-2011-0029 jelű pályázatát a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 46 558 158 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.” Ennek értelmében, a támogatási szerződés megkötését követően, közbeszerzési eljárás keretében megtalált kivitelező néhány hónapon belül megkezdheti a munkálatokat.

Mint Önök is tudják, 2013. január 1-jén életbe lép az a törvény, amelynek értelmében a 2000 fő alatti lakossal rendelkező településeknek közös hivatalt kell létrehozni más falvakkal úgy, hogy egy székhely településen végzik az állam által megszabott feladatokat (pl. adóügy, szolgáltatások), a „társ-településeken” pedig a helyi ügyek maradnak. A járási hivatal pedig az adott körzet központilag meghatározott feladatkörét intézi. Mi sem maradhatunk önálló hivatal. Sok beszélgetés, kötetlen polgármesteri egyeztetés előzte meg azt a találkozót, amelyre április 23-án került sor Feked, Szebény és Véménd képviselő-testületével. Arra az eredményre jutottunk, hogy a 4 település létrehoz egy közös hivatalt Palotabozsok székhellyel, a többi község a törvény engedte önállóságát megtartva pedig helyben intézi a saját ügyeit. Ezt az elképzelést fenntartás nélkül minden érintett település elöljárósága elfogadta. Ha nem találtunk volna megoldást, a kormányhivatal jelölne ki kötelező társulási formát a községek számára, azt pedig nem szeretnénk, hogy felülről kényszerítsenek ránk egy ilyen döntést.

/Friedrichné Fazekas Mária polgármester/

Tegyünk a rák ellen!

Napjainkban nem múlik el úgy beszélgetés, hogy ne hallanánk, hogy valaki rákos lett.
E betegség nem kímél se gyereket, se felnőttet.
De mi is a rák? Hány embert érint Magyarországon? Hogyan előzhető meg? Kérdések tömkelege merülhet fel bennünk, amire ezúton szeretnék egy kis útmutatást nyújtani.

Mi a rák?

Az emberi test 220 különböző sejttípusból áll.
Normál körülmények között szabályosan növekednek, osztódnak, újabb sejtek keletkeznek. Ezt nagyon bonyolult folyamatok szabályozzák.
Ha hiba történik a szabályozásban rákos sejtek keletkeznek és gyorsan szaporodnak, daganat (tumor) képződik.

Hány embert érint?

Magyarországon évente 34.000 ember hal meg rákban.
Évente 58.000 új esetet találnak.

Megkülönböztetünk jó- és rosszindulatú daganatokat. Általános jellemzőik:

Jóindulatú
• lassan növekszik
• rendszerint eltávolítható            
• legtöbbször nem újul ki
• nem ad áttétet
Rosszindulatú
• gyorsan növekszik
• hamar belekapaszkodik a környezetébe
• gyakran kiújul
• gyakran ad áttétet

 

A rák kezelési lehetőségei:

Sebészeti beavatkozás
Sugárkezelés
Kemoterápia
Immunterápia

Rizikófaktorok

genetika
dohányzás
alkoholfogyasztás
táplálkozás
stressz

Mit tegyünk?

Táplálkozzunk egészségesen (együnk sok zöldséget és gyümölcsöt és naponta fogyasszunk 2l vizet)
Ne dohányozzunk!
Kerüljük az alkoholt!
Évente járjunk el szűrővizsgálatokra!
Figyeljünk a testünkre! (önvizsgálat)

Az Ifjúsági klub nagy sikerrel megkezdte működését, a gyerekekkel minden héten, csütörtökön 17-kor találkozunk a Faluházban, ahol hasznosan töltjük el az időt. A fiatalokkal közösen teát, meleg szendvicset készítünk és közbe lehet csocsózni, biliárdozni, ping-pongozni. Mindenkit szeretettel várok!

/Hohmann Judit védőnő/

Anyák napja

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. Angliában az 1600-as években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep vallási színezetet is kapott. A húsvétot követő negyedik vasárnapon tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját május második vasárnapján. 1914-ben ezt a napot Wilson, amerikai elnök hivatalos ünneppé nyilvánította. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.

Az idén május 6-án ünnepeljük az édesanyákat. A következő verssel, és egy szép „igaz mesével” köszöntünk mi is minden ÉDESANYÁT!

Mécs László: A királyfi három bánata

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja honnan palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember, királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném világom,
nem hiányzik nékem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

Másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna,
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.

Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Igaz mesék: Így kaptam egy édesanyát

Már hat éves voltam, mikor egy szép őszi napon hazafelé mentünk az óvodából. Egy néni így szólt hozzám: - Siess Mári haza, anyukád hamarosan megérkezik!
Nem hittem el, mert már többször jöttek ilyen hírekkel. Nem is siettem, továbbra is az árok szélén keresgéltünk kincseket, színes cserépdarabokat a barátaimmal. Ezek voltak a játékaink.
Mikor végre hazaértem otthon is a nagy hírrel fogadtak. – Gyorsan ebédelni, mert délután megyünk az állomásra édesanyád elé! Kétszer is elmentünk a vonat elé, de édesanyám egyik szerelvényen sem volt rajta. Másnap reggel újra az állomáson vártunk. Nem szívesen keltem fel korán: - Úgy sem jön meg! – gondoltam. Sok utas várakozott a vasúton. Az apám fölemelt és a karjában tartott, hogy lássam a vonat érkezését. Befutott a gőzmozdony és megállt. Apám meglátta anyámat a vonatajtóban: - Ott van!- kiáltotta.
Engem letett és feléje rohant. Csak annyit láttam az egészből, hogy valaki ledobál mindenféle csomagot. Engem a nagyszüleim vezettek hozzá. Anyukám ölelgetett, csókolgatott, de én csak elhúzódtam tőle. Öt éve nem láttam, nem emlékeztem rá. Otthon kicsomagolt, és én vártam, hogy kapok valamit, talán egy alvós babát. Azt ígérték, hogy anyukám hoz majd nekem egyet, ha hazajön Oroszországból. De hogyan hozhatott volna onnan, ahonnan ő jött?
Baba helyett sok-sok selyemcukorkát hozott, amit abból a 20 forintból vett, amit már Magyarországon kapott. A cukrot lassacskán kihordtam az utcabeli barátaimnak. Dicsekedtem vele, büszke voltam, hogy nekem is van már édesanyám és édesapám.
Az apukámat, aki két évvel előbb érkezett haza a fogságból, nagyon nehezen tudtam megszokni, de anyukámat még nehezebben fogadtam el!

Ha kérdezik a gyerekeim,
Hogy miért történt ez így?
Hát mit feleljek én nekik?
Soha többet ilyen ne legyen, Istenem!

(B.-né)

Iskolai hírek

A Sombereki Általános Iskolában tanuló palotabozsoki gyerekek áprilisi eredményei:

XXI. Muskát József matematika verseny, Mohács:
2. Jordán Blanka
15. Pencz Kornél

XXVII. Brodarics anyanyelvi verseny, Mohács:
5. Jordán Blanka
18. Lichtmesz Éva

- A Kakasdon megrendezésre kerülő országos Sebestyén Ádám székely mesemondó versenyen Bereczki Bálint, Csibi Patrik és Réder Enikő képviselte iskolánkat. Bálint elnyerte a zsűri különdíját.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Hírek

- A húsvéti ünnepekre készülve március 30-án lelkes kis csapat foglalta el a Faluházat. Jordánné, Klári és az óvoda és iskola pedagógusainak segítségével a gyerekek húsvéti dekorációkat, ajándékokat készítettek. Minden asztalnál más-más technikát próbálhattak ki a résztvevők. A gyerekek és a felnőttek is jól érezték magukat.

- Május 6-án, 17 órakor anyák napi ünnepséget tartunk a Faluházban.

- Május 28-án, Pünkösd hétfő délután, szeretnénk a megújult Faluházat minden érdeklődőnek megmutatni egy vidám családi délután keretében. A részletes programot plakátokon tesszük majd közzé.

- Április 21-én hálaadó szentmise keretében, Dr. Udvardi György (jelenlegi), Mayer Mihály (volt) Püspök Urak és a környékbeli papok, közreműködésével, jelenlétével emelve az alkalom méltóságát, elbúcsúzott híveitől Klieber József Esperes Úr, aki nyugállományba való vonulása alkalmából apáti rangot kapott. Palotabozsokról is szép számmal vettek részt az eseményen, köszönjük a kedves híveknek. De köszönettel tartozunk az atyának is közel két évtizedig tartó lelkipásztori tevékenységéért, amely természetesen nem volt számára sem, de nekünk sem mindig zökkenőmentes, egyszerű feladat. Kívánjuk, hogy jó egészségben, lelki békéjét megtalálva, sokáig legyen még köztünk Apát Úr!

Sporthírek

Áprilisi eredmények

Nagycsapat: Harkány- Palotabozsok:1:0
  Palotabozsok-Babarc: 2:0
  Véménd-Palotabozsok: 3:2
  Palotabozsok-Gyód: 5:1

Szombaton Bicsérden játszik a csapat.

Ifi csapat:Véménd-Palotabozsok:4:0
Palotabozsok-Babarc: elmaradt
Dunaszekcső-Palotabozsok:1:0

HAJRÁ BOZSOK!
 

5. szám

Önkormányzati hírek

Mint arról már korábban tájékoztattuk Önöket, több közhasznú szervezetünk, egyesületünk is ún. LEADER-pályázatot nyújtott be különböző eszközök vásárlására, értékek létrehozására, amelyek mindegyike elnyerte az igényelt összeget. A tervezett fejlesztési elképzeléseket az alábbi táblázatba foglaltuk:

Alapítvány, szervezet neve Milyen célra fordítja az elnyert összeget? Elnyert összeg
„Palotabozsok Községért” alapítvány „Palotabozsok” c. helytörténeti kiadvány 848 449.- Ft
Magyar Dalkör Népviseleti ruha és laptop 692 317.- Ft
Bozsok SE fűnyíró traktor, hűtőszekrény, nagyteljesítményű mosógép, labdarúgó felszerelések 1 150 705.-Ft
Tűzoltó Egyesület BVZ-125 típusú mulcsozó 471 424.- Ft
Polgárőr Egyesület Falunapi rendezvény 509 524.- Ft
Német Nemzetiségi Egyesület „Mária napi” hangverseny 500 000.- Ft
Palotabozsok, Véménd, Feked Önkormányzata Fűnyíró, aprító 3 040 160.- Ft

A közcélú foglalkoztatásban résztvevők közül vannak olyan dolgozók, akik úgy gondolják, elegendő 30 napot teljesíteniük a későbbiekben folyósítandó járadékuk jogosultságának megszerzéséhez. Sajnos tévednek, ha azt hiszik, hogy automatikusan folyósítják számukra az összeget. Az önkormányzattal is együtt kell működniük, a 30 munkával eltöltött nap mellett. A feltételeket pedig a Munkaügyi tárca szabja. Kérem azokat a munkanélkülieket, akiknek lehetőségük lenne a munkavégzésre, legalább ők éljenek az alkalommal, mert legnagyobb sajnálatunkra nem mindenki számára adódik alkalom a minimális járandóság feltételeinek megszerzésére. Alkalmi munkavállalással is megteremthetik a feltételt, amely minimum 30 napos foglalkoztatást jelent. Kérem éljenek a lehetőségeikkel, mert könnyen kieshetnek a minimális ellátás rendszeréből is!

Szomorúan vettük számba a környezetünkben keletkező veszteségeket a május 12-i hétvége után. Az önkormányzat előtti hársfa csemetékből egyet letört valaki vagy valakik, nem tudjuk. Az iskola zsibongójának udvari bejáratánál ismeretlen személyek már előzőleg kitörték az üveg külső rétegét, a megmaradót később bekenték sárral. Sokan, sokat tesznek településünk rendezett, ízléses megjelenéséért, rendjéért, ezért nyomatékosan felhívom mindannyiunk figyelmét, vigyázzunk környezetünkre, meglévő értékeinkre, hiszen magunk élvezhetjük szépségét vagy szenvedhetünk tőle.

/Friedrichné Fazekas Mária polgármester/

Baba-mama rovat

2012.05.24.-én a SÁIÓ és AMI palotabozsoki csapatával a Magyar Vöröskereszt által szervezett Megyei Elsősegélynyújtó versenyen vettünk részt, melyen a lányok nagyon ügyesen szerepeltek.A csapat tagjai: Jordán Blanka, Ritzl Melitta, Barabás Alícia Nadin, Szalona Dzsenifer, Takács Bianka Felkészítő: Hohmann Judit (védőnő)

Iskolai hírek

Április végén Dunaszekcsőn térségi atlétikai válogató versenyen vettek részt tanulóink. Az első korcsoportban Leib Ákos 2., Leopold Adrienn 4. helyezést értek el. A 2. korcsoportos tanulók is szépen szerepeltek, Kerner Tamara 1., Bagó Dzsenifer 2., Schipp Nikolett 6. helyezett lett. A gyerekek teljesítményükkel a három iskola közös csapatának tagjaiként vettek részt Mohácson a város és térsége tavaszi atlétikai versenyein. A két próba versenyeken Leib Ákos és csapata a dobogó legfelső fokán végzett. Ákos egyéni összetett versenyben a 3. helyet szerezte meg. Leopold Adrienn a kétpróbás lánycsapattal a 2. helyen végzett.
A három próba versenyeken indult Kerner Tamara, Bagó Dzsenifer és Schipp Nikolett. Ők is ezüstérmesek lettek. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk a sportolóknak és felkészítőjüknek: Mártonné Juhász Editnek.
A május 6-án megrendezett anyák napi ünnepségre lelkesen készültek az iskola tanulói. Neumeiszter Hilda vezetésével ötletes ajándékokat készítettek az édesanyák és a nagymamák számára. A műsor összeállítása Ferencz Emília és Guszmann Józsefné feladata volt. Úgy gondoljuk, a rendhagyó műsor mindenkinek tetszett, érdekes színfoltja volt a délutáni programnak.
Május 24-én a társulás és a bátai általános iskola 4. osztályosai nyelvtan- és matematika versenyen mérték össze tudásukat. A Bátán megrendezett eseményre 3 tanulónkat nevezte Neumeiszter Hilda. A gyerekek matekból a legjobbnak bizonyultak. Csibi Patrik 1., Schipp Nikolett 2.,  Kamerer Martina 3. helyezést ért el. Értékes ajándékokkal tértek haza a gyerekek. Gratulálunk a versenyzőknek és kollégánknak egyaránt.
Május 26-án az 1-2. osztályosok osztálykiránduláson voltak. A Zsolnay-negyed megtekintése után a Pláza melletti gyermeknapi kavalkádot élvezhették a gyerekek, majd a vidám napot egy mesefilm megtekintésével zártuk.

/Guszmann Józsefné igazgató/

Májusban történt

Május 6-án anyák napi ünnepséget tartottunk a Faluházban.
A „Blaskapelle Boschok” ifjúsági zenekarunkból alakult kvintett megnyitója után az óvodások versekkel, énekekkel köszöntötték az édesanyákat. Az iskolások a modern technika eszközeit felhasználva színesítették a műsort.  Kivetítővel virágos hátteret varázsoltak a színpadra, aláfestésként halk zene szólt. A virágok átadásakor az édesanyák képét láthattuk.
Ezen a napon került sor a Faluház által meghirdetett rajzpályázat értékelésére is. Mindenki megnézhette a gyerekek munkáit, melyek azóta már a könyvtár falát díszítik.

Május 16-án a Nyugdíjas Klub Dunaszekcsőre volt hivatalos.
A dunaszekcsői nyugdíjasok meghívásának eleget téve látogattak nyugdíjasaink Dunaszekcsőre. Megnézhették a régi templomból, később magtárként funkcionáló épületből kialakított múzeumot. Az ebéd elfogyasztása után a bozsokiak a farsangkor előadott kis jelenetet mutatták be vendéglátóiknak. Nagy sikerük volt. A jó hangulatú délután az estébe nyúlt, addigra mindenki belefáradt a táncba. Ősszel viszonozzuk majd a meghívást.

Május 20-án a Német Énekkar Vaskúton vendégszerepelt
A Nemzetiségi Kulturális Estre kapott meghívást az énekkar.
Örömmel tettek eleget a felkérésnek, hiszen régi, jó ismerősök várták őket.
Az állófogadás után német, magyar és délszláv síremlékeket koszorúztak meg, méltatva az ősök helytállását.
Az ünnepi műsorban az óvodások, iskolások, zenekarok mellett az énekkar is fellépett szép népviseletbe öltözve. A vacsora után előkerültek a harmonikák, 10 óráig nem is gondolt senki a hazamenetelre.

Gyermeknap a Faluházban

Május 28-án kinyitottuk a Faluház minden helyiségét, lehetőséget biztosítva az érdeklődőnek, hogy megtekintse az átalakított épületet. Sajnáljuk, hogy olyan kevesen jöttek el, szeretnénk hinni, hogy a rossz idő volt az oka.
Ezután Friedrichné Fazekas Mária ismertette röviden a faluház történetét, felújítását, adta át az épületet a falu lakosságának.
A Faluházat elsőként a gyerekek vehették birtokukba. Gyermeknap alkalmából nekik szóltak a programok. Buci Bohóc igazán remek hangulatot teremtett vidám műsorával.
Az előzetesen összeállított csapatok lelkesen készültek a sor-és váltóversenyekre.
A nagy küzdelemben kivette részét felnőtt, óvodás és iskolás. Buci Bohóc végül mindenkit  győztesnek nyilvánított, cukorral és hajtogatott lufival jutalmazott. A játék után jól esett a virsli és az üdítő.
Befejezésül a Tóth duó zenélt.
Köszönjük a játékban és az előkészületekben résztvevő szülők, nagyobb testvérek, Mártonné Juhász Edit, Ritzl Róbert  és a Nyugdíjas Klub tagjainak a munkáját.
Nélkülük nem sikerült volna ilyen gördülékenyen lebonyolítani a rendezvényt.

/Péter Klára művelődésszervező/

Igaz mesék

A mama meséi
Az unokáim szokásukhoz híven már odaültek a hintaszékem köré és várták a mesét.
„A mama gyermekkorában Bogárkáim nem volt ám esti mese a tévében, mert még tévé sem volt. Helyette annál érdekesebb mesét mondott a nagymamám. A nagy nappalinkban egy hófehér, magas cserépkályha volt. Este, sötétedéskor nem kapcsoltunk lámpát, mert spórolni kellett. A cserépkályha ajtaját résnyire nyitottuk, a láng fénye sejtelmesen bevilágította a szobát és így hallgattuk a történeteket.
A nagymama volt a legidősebb a hat testvér között. Ő vigyázott a kicsikre, míg a szülők Dunaszekcsőn a pap szőlőjében vincellérként dolgoztak. Csak hét végén jöttek haza, de az édesanyja egyszer hét közben éjjel is hazagyalogolt, hogy megnézze, minden rendben van-e? Aztán sietett vissza, mert hajnalban már ott kellett lennie. A szülők mindig figyelmeztették:
Vigyázz, nehogy egyszer tűz legyen, mert a zsuppfedél könnyen meggyullad!
Játék közben a labda egyszer csak valahogy berepült a padláslyukon. Az öccse persze gyertyával ment fel keresni. Mivel nem fogadott szót, a nagymamám ijesztgette: - Ha nem jössz le a padlásról, meghalok!
Az asztalra feküdt, összekulcsolt kézzel. Mikor a testvérek meglátták, megijedtek és az öccse irányításával imádkozni kezdtek, hogy feltámadjon. Egyre hangosabban könyörögtek, míg végül a nagymama elnevette magát és így megoldódott a baj.
A nagyobbacska gyerekeket korán elszegődtették szolgálni a szülők. A nagymamát 11 évesen egy bozsoki származású tanárhoz küldték Budapestre kis konyhai cselédnek. Egy fejkendőbe egy pár pacskert, kötényt, inget csomagoltak és ezzel a batyuval indult útnak. ( Ki gondolta volna akkor, hogy a dédunokája 80 év múlva főiskolára megy majd Budapestre? ) Az édesapja gyalog kísérte Bátaszékre a vonathoz, mert itt még nem volt vasút, az csak 1911-ben épült. Felültette a vonatra és a nagyvárosban pedig várták. Ott tanult meg magyarul beszélni, írni, olvasni, ami ritkaság volt akkor az itteni gyerekek között. Sok főzési, sütési praktikát is ellesett. Például azt, hogy a krumplit meghámozva kell a sparherd sütőjében megsütni, hogy szép legyen és evéskor ne legyen annyi szemét az asztalon. Mindig azt mondta nekünk, hogy az az ügyes szakácsnő, aki a semmiből jót tud főzni! Ott evett először sült békacombot. Egy falubeli barátnője is volt Pesten, aki szintén kis szolgálólány volt, méghozzá a saját nővérénél. A testvérek így is segítették egymást.”
De most már elég a meséből, mert későre jár! Gyorsan be az ágyba!

/ Sz. M./

Sporthírek

Nagycsapat
Palotabozsok-Baksa: 4:0
Pellérd-Palotabozsok: 0:3
Palotabozsok-Hosszúhetény: 1:0
Drávaszabolcs-Palotabozsok: 2:0
Vasárnap itthon játszik a csapat Kétújfaluval.

Ifi csapat
Palotabozsok-Drávaszabolcs: 3:0
Egerág-Palotabozsok: 0:2
Palotabozsok-Harkány: 2:2
Szombaton itthon játszik a csapat Drávaszabolccsal.

HAJRÁ BOZSOK!

6. szám

Önkormányzati hírek

A képviselő-testület legutóbbi ülésén hosszas mérlegelés után döntött a víziközmű és szennyvíz szolgáltató társaságot illetően. E szerint 2012. július 1-jétől, a Délvíz Zrt. megszűnésével a DRV Zrt. gondoskodik a víz biztosításáról, a keletkező szennyvíz kezeléséről.
Mindannyiunk örömére megszépült a volt Bölcsőde épülete, amelyre már nagyon ráfért a felújítás. Még egy későbbi pályázati lehetőséget a tető felújítására kellene találnunk, mert már az is nagyon időszerű lenne.
Évtizedes vágya valósult meg betegnek és orvosnak egyaránt amikor az orvosi rendelő és kezelő ajtaját jó hangszigetelésű műanyagra cseréltük az elmúlt hetekben. Az orvos és beteg között elhangzott beszélgetések végre nem válnak „közkinccsé”, így mindenki kellő diszkréció mellett intézheti egészségével vagy betegségével kapcsolatos ügyeit.
Kedves Szülők, akik az iskola megtartásában érdekeltek!
Sok éve már annak, hogy tanulólétszámunk a kritikus határ körül mozog. Ennek oka nagyon sokrétű, nem vezet sehova az okok keresése, mert a probléma megoldása sem a mi kezünkben van.
Az viszont a képviselő-testületen múlt, hogy a község anyagi lehetőségein túl is igyekezett az iskolát megtartani egészen addig, míg 50 alá csökkent a tanulók száma. 2011. őszén, amikor a testület az alsó tagozat megtartása mellett foglalt állást, akkor eltökélt volt abban, és még ma is az, hogy hosszú távon maradjon meg az 1-4. osztály, még akkor is, ha ez 10 millió Ft körüli önkormányzati hozzájárulást kíván. Viszont, ha Önök elviszik alsós korú gyermekeiket, eljut a helyzet egy olyan stádiumba, amikor már képtelenség működtetni az intézményt. Miért gondolják, hogy ilyen pici gyermekeknek egy új környezetben, sokadmagukkal, minimum fél órával előbb indulva, hóban, fagyban botorkálva jobb lehet, mint a megszokott tanító nénivel és társakkal, kis csoportban foglalkozni a tananyaggal úgy, hogy egyénre szabott feladatokat kapnak?
Az iskola jövőjének záloga az Önök kezében van, kérem, felelősségteljesen hozzák meg gyermekeikkel kapcsolatos döntésüket! Bizalmukat előre is köszönöm!

/Friedrichné Fazekas Mária polgármester/

Kirándult a Nyugdíjas Klub

Május 30-án a Nyugdíjas Klub vállalkozó kedvű tagjaival a Zsolnay Kulturális Negyedbe látogattunk. A Zsolnay Mauzóleum megtekintése után egy órás sétán vettünk részt a negyedben. Idegenvezetőnk végigkalauzolt bennünket a régi gyár területén, ahol az épületeket eredeti szépségükben állították helyre. A felújítást követően új funkciókat kaptak, kibővülve egy új épülettel. Vezetőnk mesélt az alapító család és a gyár történetéről, a kulturális negyed nyújtotta lehetőségekről. Rövid pihenő után végigjártuk a legérdekesebbnek ígérkező kiállításokat: Család-és gyártörténeti kiállítás, Rózsaszín kiállítás, Gyugyi –gyűjtemény. Csodálatos esztétikai élményben volt részünk. Ha tehetik, látogassanak el a negyedbe, mely gyermekek számára is sok érdekes programot kínál.

/Péter Klára/

Iskolai hírek Palotabozsok

Az elmúlt tanévben 22 tanítványunk nagyon szép eredményeket ért el a tanulás, a sport, vagy a művészet területén. Eddigi híradásainkban rendszeresen olvashattak a gyerekek teljesítményéről. Az év végén legtöbben büszkén vihették haza bizonyítványukat. 3 kitűnő és 7 jeles tanulónk volt. A tantárgyi dicséretek száma 35, egyéb teljesítményért 98 esetben adtunk dicséretet. A tanulmányi, magatartási és szorgalmi átlag egyaránt 4,5.
Kitűnő tanulóink: Basa Barna, Leib Ákos, Csibi Patrik. Jeles eredményt ért el László Tamás, Szőke Liliána, Szalona Zalán, Leopold Adrienn, Kerner Adél, Kamerer Martina és Schipp Nikolett.
Az alapítvány "Arany Maci" díját Csibi Patrik nyerte el, aki a négy év alatt főképpen mesemondó- és matematika versenyeken elért eredményeivel érte el sikereit. A" Jó tanuló, jó sportoló" díjat Kerner Tamara kapta. Gratulálunk mindannyiuknak!
Az alapítvány jóvoltából Abaligetre és Orfűre látogathattunk. A cseppkőbarlang és a denevér múzeum megtekintése után a kemencés udvar felé vettük az irányt. Kipróbáltunk néhány régi játékot, kalácsot készítettünk, megnéztük a téglakiállítást is. A finom ebéd után a kemencében sült gyümölcsös lepénnyel kedveskedtek a házigazdák. A nap vége felé ellátogattunk a vízimalomba, és rövid sétát tettünk az erdőben is. A kiránduláson sok élménnyel lettünk gazdagabbak. Köszönjük az alapítvány támogatását, Ferencz Emíliának a szervezést.
A kirándulásról hazaérve további kellemes meglepetések vártak a kollégákra. Régi, végzős tanítványaink sombereki társaikkal együtt szerenádot adtak az iskolában. Örülünk, hogy gondoltak ránk, további sok sikert kívánunk nekik!
A nyári szünidőre minden kisdiáknak, kollégának és szülőnek jó pihenést, feltöltődést kívánok!

/Guszmann Józsefné igazgató/

Iskolai hírek Somberek

Versenyeredmények 2012. május-június
Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny, Pécs: 12. Jordán Blanka, 27. Lichtmesz Éva
Herman Ottó országos földrajz-biológia verseny, Budapest: 1. Jordán Blanka
Országos német nyelvi vers és prózamondás, Budapest: 10. Lichtmesz Éva
Megyei atlétikai verseny: 3. Babos Vince
Térségi atlétikai verseny: 3. Koller Adrián, Pencz Kornél
Atlétikai csapatverseny többpróba, egyéni összetett és svédváltó versenyeken is előkelő helyezéseket értek el a gyerekek. A palotabozsoki résztvevők: Gallo Felícia, Pencz Kornél, Babos Vince, Koller Adrián.
Kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért:
Elismerő oklevelet kapott Szalona Dzsenifer és Jordán Blanka.
Versenyeredményekért Lichtmesz Éva 2000 Ft értékű könyvutalványt, Jordán Blanka 5000 Ft értékű könyvutalványt kapott.
Kiváló sportteljesítményért Babos Vince 4000 Ft értékű ajándékutalványban részesült.

/Köszönet Hoffmann Flóriánné igazgatónak az információkért/

MEGHÍVÓ

A Palotabozsoki Német  Nemzetiségi Egyesület Vegyeskórusa szeretettel meghívja Önt
2012. július 1-én
a Sarlós Boldogasszony napi ünnepségre.

Program:

09:20 Gyülekező a faluvégi keresztnél és a Faluháznál. Az idén is a vállalkozók és az önkormányzat járműveivel juthatnak ki az érdeklődők a kápolnához. A nagy melegre való tekintettel, aki teheti, hozzon magával napernyőt.

10:00 Ünnepi szentmise a Mária-kápolnánál fúvószenével
  és a Német Nemzetiségi Vegyeskórus
  közreműködésével
Kirakodóvásár, mézeskalács, fagyi

15:00 Mária napi hangverseny a templomban
Résztvevők:
Vaskúti Német Klub Énekkara
Fekedi Énekkar
Liptódi Hagyományőrző Egyesület
Palotabozsoki Dalkör
Blaskapelle Boschok
Palotabozsoki Német Vegyeskórus

A hangverseny után a Faluháznál a sátorban sörpadok, üdítő, sör, mézeskalács… Kézműves vásár, légvár, trambulin…
Táncház…

Szentmisék Palotabozsokon 2012. július hónapban

Július 01. Sarlós Boldogasszony ünnepe, szentmise délelőtt 10-kor a Mária kápolnánál, rossz idő esetén a templomban.
július 06. Első péntek, szentmise délután fél 6-kor, előtte gyóntatás.
július 08. Évközi 14. vasárnap, szentmise délelőtt fél 11-kor.
július 15. Évközi 15. vasárnap, szentmise délelőtt fél 10-kor.
július 22. Évközi 16. vasárnap, szentmise délelőtt fél 11-kor.
július 24. Évközi 17. vasárnap, szentmise délelőtt fél 11-kor.

V. Sörfesztivál Palotabozsokon július 6-7.

Programok:

Július 6.
18.00: Sátornyitás Emmert duóval
21.00: Retro-party, DJ Szicsával, a 70-80-90-es évek és napjaink legjobb slágereivel.

Július 7.
10.00:Kispályás focibajnokság
16.00:Játékos vetélkedők felnőtteknek./sörivó-, hordógurító-, hordóhajító verseny…/
17.00: Zenés műsor a sátorban. Fellépők: Dunaszekcsői Fúvószenekar, Blaskapelle Boschok, Schipp duó, Bozsoki kvintett, Piros Krisztina
19.00: Millich bál
21.00:Kispályás bajnokság eredményhirdetése, Palotabozsoki SE bronzérmes csapatának köszöntése

Szombaton főzési és grillezési lehetőség a sátor körül.
A gyerekeket légvár és arcfestő várja!

A RENDEZVÉNYEK INGYENESEK!

Falunap

Az idén augusztus 11-12-én tartjuk a falunapokat.
Az idei kiállítás témája a régi mesterségek bemutatása lesz. Igyekszünk összegyűjteni a kovács, bognár, asztalos, kádár, molnár, pék, szabó, kalapos, takács, kékfestő, cipész… mesterségek még fellelhető eszközeit, munkadarabjait. Kérjük, akinek ehhez kapcsolódó eszköze, fényképe van, jelezze, vagy hozza be a faluházba, hogy egy kiállítás keretében közkinccsé tehessük az érdeklődők számára. Szívesen fogadunk más ötleteket is a témával kapcsolatban.
Vasárnap délután a kiállítás anyagához kapcsolódóan a gyerekeknek lehetőségük lesz néhány régi mesterség kipróbálására: raffiafonás, nemezelés, agyagozás, gyöngyözés.

/Péter Klára/

A Palotabozsok SE sporttörténelmi sikere

Az egyesület alapításának 20. évfordulóját bronzéremmel ünnepelte a csapat a megyei I/B osztályban. Azt hiszem 2011. júliusában bozsoki szurkolóként még legmerészebb álmainkban sem reméltük, hogy az egyesület - fennállása óta- eddigi legszebb eredményét éri el. A tavalyi évben a csapat gyenge tavaszi szereplése után csodával határos módon végül bent maradt a megyei I/B osztályban.
Ezután Fischer Norbert személyében a vezetőség új kreatív, szakmailag felkészült játékos-edzőt szerződtetett, aki egyúttal 8 új játékost is hozott magával. Alapos, öt hetes felkészülési idő után kezdte el a bajnokságban a szereplést a megújult gárda. Az első három nyeretlen forduló után az örökifjú Antal Zoltán szereplésével egy csapásra minden megváltozott. A Harkány elleni 7:2–es győzelem lendülete egészen az őszi 2. helyezésig repítette csapatunkat. Tavasszal is folytatódott a kitűnő szereplés, az utolsó három fordulóban még az aranyérem esélye is felcsillant a szemünk előtt. Végül változatos küzdelemben, erős csapategység mellett bronzérmes lett egyesületünk.
A csapat a díjátadó ünnepségen vehette át Bogyay Zoltán megyei igazgatótól a bronzérmeket, illetve Takács Ferenc csapatkapitány az egyesületnek járó kupát.
Külön kiemelendő Bátai László gólkirályi címe, aki 28 góllal keserítette az ellenfelek életét. A megyei I/B gólkirálya díjat az augusztusban tartandó ligaértekezleten veheti át.
A falu lakossága mindvégig nagy örömmel fogadta az eseményeket. Mérkőzéseinket nem ritkán 200-nál is több néző tekintette meg, tavasszal igazi futball lázban égett a falu. A csapatról számtalan fotó és videó felvétel készült, az egyesületnek indulója is lett, és a focihíradóból minden érdeklődő folyamatosan követni tudta az eseményeket. Külön elismerésként Bogyay úr is kihangsúlyozta, mennyire jó kezdeményezéseknek tartja a fentebb említett dolgokat.
Ifi csapatunk a 10. helyen végzett, köszönet Németh Zsoltnak, aki az első csapat munkájából is egész évben kivette részét.
A bronzérem mellett fontos sikereket értünk el az infrastruktúra fejlesztések területén is. Az egyesület több pályázatot is nyert, legjelentősebb a mintegy 12 millió forint összértékű TAO kiírás. Megvalósításra került az edzéseket segítő világítás, öntözőrendszer, új kispadok kerültek elhelyezésre, valamint az egyesület labdarúgóinak teljes felruházása is lehetővé vált.
Ebben az évben is élni kívánunk ezzel a lehetőséggel. Az új beadott igény, melynek elbírálása folyamatban van, kb.18 millió forint forrást jelentene, melyet az öltöző teljes rekonstrukciójára fordítanánk.
Ezen kívül LEADER pályázaton kapott mintegy 1,4 millió forintot költhetünk el, melyből új mosógép, hűtőszekrény, illetve sporteszközök kerülnek beszerzésre.
Bátran kijelenthetjük, hogy a 2011-2012-es évad a Palotabozsok SE éve volt. Remélem, hogy a következő kiírásban ezt a sikert helyén kezelve még magasabbra juthatunk!
Minden egyes támogatónknak és szimpatizánsunknak köszönöm ezt a szép foci idényt!
Külön köszönet illeti Emmertné Csiki Adriennt, Ritzl Róbertet, valamint Jordán Attilát egész éves munkájáért!
Végül, íme azon játékosok névsora, akik a bronzérmet kiharcolták:
Antal Zoltán, Gál Attila, Takács Ferenc(csk.) Magyar János, Dunkel Krisztián, Fischer Norbert(játékos-edző) Matkó Róbert, Csonka Nándor, Kovács Péter, Kálcsics Zoltán, Schmidt Gábor, Bartos Antal, Bátai László, Ritzl Róbert, Emmert Gergő, Kovács Attila, Pere Gábor, Trapp József, Trapp Gábor, Simon Imre, Hesz Gábor, Németh Zsolt, Svegál Máté, Svegál Dávid, Czirják Roland, Horváth Mátyás. Akik ősszel pályára léptek: Lichtmesz Bódog, Kerner Krisztián, Cziegler Gábor, Kraft Máté, Szabó János, Perényi Márió.

/Dr. Kovács Bálint SE elnök/

7. szám

Önkormányzati hírek

Június végén lejárt a belvíz elvezetésével foglalkozók megbízása és a 6 órában foglalkoztatottak szerződése. Augusztus 1-jén újra 2 dolgozó tud beállni az önkormányzat feladatai ellátásának segítésére. A fűnyírás és a mezőgazdasági projekt mellett most a falunap zökkenőmentes lebonyolításához szükséges a dolgozók munkája. A mezőgazdaságban tevékenykedők által előállított zöldségeket a napközi konyhán tudjuk értékesíteni, igazán hasznos, értékes munkát végeznek. Köszönet érte!

Minden évben (nemcsak falunap előtt) Önök gyönyörűre varázsolják házuk előtti területeiket, virágágyásaikat, lenyírják a füvet. Idén is azt kérem, hogy a falunap előtt, ha lehet, tegyék rendbe portájukat és annak környezetét, hogy mindannyian büszkék lehessünk településünkre, annak rendezettségére. Az idelátogatók, az elszármazottak is lehessenek büszkék az ő egykori lakhelyükre, a falujukra, az itt élők szorgalmára. Másik kérésem az lenne, hogy minél többen látogassanak el a falunap rendezvényeire. Hiába minden igyekezet, erőfeszítés részünkről, ha Önök nem veszik a fáradságot, hogy részt vegyenek a programokon. Aligha van rosszabb érzés annál, hogy a különböző eseményeken néhány érdeklődő vesz csak részt.

Már több alkalommal foglalkoztunk a házak előtt gyűjtött zöld hulladék kérdésével. Kérem, ha lehet, tegyék bele a szemétgyűjtő kukájukba, ugyanúgy kezelik, mint a többi hulladékot. Sajnos nincs arra már kapacitásunk, hogy a mi embereink szedjék össze, hiszen mi sem tudjuk tárolni, nem beszélve a traktor üzemanyag-költségéről.
Azt is megosztottam Önökkel, hogy a községháza épületére mennyire ráférne egy felújítás, legfőképpen nyílászáró-csere. A közeljövőben beadásra kerül egy pályázat, amely az épület rekonstrukcióját célozza. Reményeink szerint a jövő évben megvalósításra kerülhet a renoválás, amely mostanra sürgető feladattá vált.

Az alábbi gondolatok állandóan jelenlévő probléma folyományai. Bosszantó és érthetetlen az, amit egyes fiatalok az iskola körül, a bitumenes pályán művelnek már évek óta. Hol ablakokat törnek be, hol párkányokat emelnek fel, hol csatornát nyomnak össze, hol az iskola bejáratát sározzák össze motorral, hol kukákat borogatnak, de folyamatosan dobálnak szét üvegeket, napraforgó héjat és minden olyant, amit szemétnek nevezünk. Legutóbb egy pihenőpadot dobtak át az ovi udvarába úgy, hogy a már eddig is többször javított ülőalkalmatosságból legfeljebb tűzifa lehet.

-Kiknek és mi a célja az örökös károkozással?
-Gondolnak-e arra, hogy sok kismamának, gyereknek lehetetlenítik el a játszótéri pihenését?
-Jutott-e már eszükbe, hogy anyagi értelemben mekkora kárt okoznak?
-Otthon is ezt csinálják? Ha nem, akkor miért tesznek ilyent máshol?

Kérem azokat a fiatalokat, akik a pályán gyűlnek össze naponta és ott randalíroznak, fejezzék be, legyenek tekintettel másokra, a többi korosztály képviselőire! Ha nem szűnnek meg a kártételek, folyamatos rendőri jelenlétet fog kérni a Rendőrkapitányságtól az önkormányzat. Én azt gondolom, ha bárkinek bármilyen problémája van, az békés eszközökkel megoldható, nem ilyen barbár módon.

/Friedrichné Fazekas Mária polgármester/

Baba-mama rovat

2012. augusztus 23-án, csütörtökön 15:00-18:00-ig véradás lesz a Faluházba!
Véradó lehet mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 éves, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot.
Nők évente háromszor, férfiak évente ötször adhatnak vért. Két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie.

 "Adj vért és ments meg három életet!"

Tudta Ön, hogy:
A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazmakészítmények és vérlemezke-koncentrátum készül, így egy egység teljes vér 3 beteg életén segíthet.

Véradás=Szűrővizsgálat

A véradás után a mintacsövekbe levett vért minden alkalommal kivizsgálják függetlenül attól, hogy a véradó hányszor adott vért. A kötelező teszteket végzik el: HIV, Hepatitisz-B, Hepatitsz-C, szifilisz kimutatás és vércsoport meghatározás.
TAJ kártyáját feltétlenül hozza magával!!!

Kánikula – Jó tanácsok hőségben!

- A szabadban lehetőleg csak reggel és este tartózkodjunk, 11 és 15 óra között semmiképp!
- A nagy meleg megviseli szervezetünket, ezért napközben árnyékos helyen pihenjünk!
- Ne végezzünk fizikai munkát – ha tehetjük!
- A megnövekedő folyadék és só veszteség miatt fogyasszunk sok ásványvizet, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak!
- Zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag ételeket fogyasszunk!
- Utazás előtt, a nagy meleg miatt gyakrabban ellenőrizzük gépjárműveink kerekeinek nyomását!
- Hosszabb kocsiút előtt érdemes két-háromóránként, vagy szükség szerint pihenőt tervezni és tartani.
- Gyerekeket és a házi kedvenceinket ne hagyjuk a meleg autóban!
- Strandon ne fürödjünk közvetlenül étkezés után, teli gyomorral!
- Alkohol fogyasztása után kerüljük a fürdőzést!
- Napozás után zuhanyozzunk le, ne menjünk felhevült testtel a vízbe!
Mindenkinek kitartást a nagy melegben, hisz erre vágytunk hólapátolás közben! 

/Hohmann Judit védőnő/

Hírek-információk

Közhasznúsági jelentés

a”Palotabozsoki Iskoláért”Közalapítvány 2011.évi tevékenységéről, gazdálkodásáról:
2008.12.08-án alapították a palotabozsoki iskola gyermekei nevelésének elősegítése és támogatása céljából.
A kuratórium által irányított alapítvány 2011. évi bevétele 399.410 Ft. Ebből SZJA 1% 84.700 Ft. A kapott támogatás 313.000 Ft.
Az alapítvány a vagyonát az iskola környezetének javítására, szebbé tételére, a tanulók előmenetelének támogatására, jutalmazására fordította. Segítette a diákközösségek kialakítását tanulmányi kirándulások szervezésével.

/Ferencz Emília, a kuratórium elnöke/

Egyházközség hírei

-Tájékoztatom a kedves Híveket, hogy a szentmisék, illetve igeliturgiák ezentúl a régi megszokott időben, minden vasárnap, de. 10.00 órakor lesznek. A szentmiséket Bognár Attila plébános Úr celebrálja, az igeliturgiákat Koósz Roland lelkipásztori kisegítő tartja.
-Augusztus 05-én (vasárnap) sem szentmise, sem igeliturgia nem lesz, mivel Mohácson a Fogadalmi Templomban Porpáczy Attila káplán, újmisés miséje lesz, amire a Híveket is szeretettel várják.
-Augusztus 12-én (vasárnap) de. 10.00 órakor a Rókus-kápolnánál tart igeliturgiát Koósz Roland lelkipásztori kisegítő.
-A temetésekkel kapcsolatban szintén a lelkipásztori kisegítőhöz kell fordulni, akit személyesen a sombereki plébánián, vagy a 06-20-828-9210 telefonszámon lehet elérni.
-A plébánia ügyfélfogadása a továbbiakban is a megszokott időben, keddenként, du. 16.00 – 17.00 óráig lesz. Sürgős esetekben az ügyfélfogadási időn kívül telefonon is megkereshetnek.

/Németh Lívia/

Sport

Július 21-22-én a kálnai felnőtt futballcsapat (Felvidékről) érkezett egy barátságos mérkőzésre a mieinkhez. Szombaton délben Bogádon fogadták a vendégcsapatot, majd ebéd után pécsi városnézéssel folytatódott a program. Este finom vacsorát kaptak majd Discoban szórakoztak hajnalig. Másnap délelőtt játszották le a csapatok a mérkőzést, az erősebb osztályban játszó vendégcsapat győzött. De ez nem rontotta el a bozsokiak hangulatát és jó kedvvel fogyasztották el mindannyian a finom ebédet. 3 óra körül indultak haza, hiszen 4-5 órás út várt még rájuk. Egy jó hangulatú, kellemes hétvégét töltöttek itt, hasonlóan a csapatunk előzőleg lezajlott látogatásához. Elmondásuk szerint, (bár elég kevesen beszéltek magyarul) az itteni lányok tetszettek nekik a leginkább. Reményeink szerint a többi egyesület is képes lesz közös programokat szervezni itt vagy Szlovákiában. Ez már a csoportok elképzeléseinek összehangolásával működhet a jövőben.

Magyar Dalkör

A dalkör élete zsúfolt volt programokban az elmúlt 3 hónapban. Számos felkérést kaptunk a helyi szerepléseken kívül. Májusban majálisra hívtak bennünket Marázára, júniusban részt vettünk a sombereki székely kapuavatáson. Néhány nap múlva a kátolyi falunapon mutatkoztunk be egy felvidéki és egy székely dalcsokorral.
Augusztus 4-én, Bonyhádon rendezik a XXIII. „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztiválját, ahol mi is színpadra lépünk. Másnap a külföldi fesztiválcsoportokat vendégül látják a helyi települések.

Augusztus 5-én, 17 órától a Palotabozsoki Faluházban lép fel a FLORI DE BUCOVINA román csoport. A vendégek 1 órás műsorára minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A hónap végén Szlovákiában találkoznak a bukovinai népcsoportok. A fesztiválon a Magyar Dalkör képviseli Magyarországot. Nagy izgalommal készülünk a négy napos rendezvényre.

/Nyírőné Csibi Margit, a dalkör vezetője/

Igaz mesék

A mama meséi

Kíváncsian vártak a kicsik ma este is a mesémre. Körém ültek, csendben hallgatták, melyik igaz történet jutott eszembe.
„Régen Bogárkáim az iskolás gyerekek tanítás után mind haza mentek, nem volt még napközi. Az ebédet néha a szülők egész egyszerűen oldották meg, mivel a határban sok munkájuk volt, és nem tudtak otthon maradni velünk. Egy szelet kenyeret konyharuhába csomagoltak és a két ablakszárny közé tették nekünk. Ezzel a meggyfára ültünk és tálalva volt az ebédünk. Jóllaktunk, megvolt a vitamin is, és még melegíteni sem kellett.
A meggyérés idején történt egy mókás eset velünk. A nagymama volt a nővéremmel és velem otthon. Kukoricakapálást tervezett be magának. Látta, hogy jön hozzánk az öreg Feri bácsi, azt hitte kapálni akarja hívni. Ránk parancsolt a nagymama, hogy mondjuk azt neki, hogy nincs itthon, és felment a padlásra. Közben csak a létrát akarta elkérni, hogy a szőlőjében a meggyet le tudja szedni! Kénytelenek voltunk odaadni neki a létrát. Nem mondhattuk, hogy nem adjuk, mert a nagymama a padláson ül! Mikor elment a konyhában lévő padláslyuk alá a szekrényre hokedlit, székeket raktunk, hogy le tudjon mászni. Jót nevettünk az eseten!
Ez a Feri bácsi az újutcában lakott, sokat járt hozzánk, jóban volt a két család egymással. Ki is neveztem „nagypapámnak”, mert nekem nem volt egy sem, mivel az egyik a háborúban meghalt, a másik pedig Németországba került.
A nagymamának sok ilyen vicces ötlete volt, de jó fantáziája és költői képessége is! A lakodalmakra ő írta a menyasszony búcsúztató verseket. Az akkori szokás szerint a sírkövekre is sok szép verset írt, még más falukba is! A temetőnkben ma is található még egy pár vers tőle. Kár, hogy a verses füzetét egy akkori főiskolás lány elkérte és nem hozta vissza! Csak két rokon menyasszony búcsúztatója maradt meg!”
De most már sokat meséltem, ideje a takaró alá bújni! Aludjatok jól!

Sz. M.

Bozsoki Falunapok: augusztus 11-12.

Az idén 6. alkalommal rendezzük meg a Bozsoki Falunapokat Szt. Rókus névnapjához közeleső hétvégén. Közel 500 meghívót küldtünk ki a községből elszármazottak részére. Elnézést kérünk, ha legnagyobb igyekezetünk ellenére is, valaki kimaradt. Kérjük, jelezzék a Faluházban, vagy az önkormányzatnál, hogy felírhassuk a névsorba!

Tervezett programok

Augusztus 11. szombat
16:00 Motoros bemutató „Old timer” és egyéb motorok felvonulása
17:00.Kiállítás megnyitása a házasságkötő teremben, Régi mesterségek nyomában címmel
17:30 Szabadtéri főzés
18:00 Szabadtéri zenés, énekes összeállítás Fischer Norbert közreműködésével
19:00 Bál a Millich zenekarral

Augusztus 12. vasárnap
8:00 Zenés ébresztő lovas felvonulással a Blaskapelle Boschok közreműködésével
10:00 Mise a Rókus-kápolnánál a zenészek részvételével (fagyis, mézeskalácsos)
11:30 A faluból elszármazottak találkozása a házasságkötő teremben, a kiállítás megtekintése
12:00-15:00 Lehetőség a Tájház (Petőfi u. 47.) megtekintésére
15:00 Ünnepi polgármesteri köszöntő és a helyi csoportok fellépése a templomban, a Palotabozsokért plakett és a Palotabozsok díszpolgára cím átadása
16:30 Kultúrműsor a Faluházban: Pécsváradi Big Band Zenekar, Hímesházi Sonnenblumen Chor, Latin-amerikai táncok bemutatója, Tillmann Flóra és Ravasz Dorina német népdalokat énekel, Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport, Vokányi Néptánccsoport
20:30-24:00 DISCO

Gyerekeknek ingyenes légvár, trambulin, gokart, arcfestés, hagyományőrző kézműves foglalkozások a Faluház körül 13:00-tól.
Mindkét napon megtekinthető a házasságkötő teremben a kiállítás, a templomok és a Faluház.
Mindkét napon étkezési lehetőség a Faluháznál: sültkolbász, hot-dog,”Bozsoki rétes”, Veli Aga Vendéglő kínálata.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Felhívás:
-Szombat esti főzéshez személyenként 40 dkg húst biztosítunk az egyesületek számára. Kérjük az egyesületek vezetőit, hogy jelezzék az önkormányzatnál részvételi szándékukat, a résztvevők számát augusztus 07-ig (kedd)!
-Várjuk minimum 10 fős csoportok jelentkezését is augusztus 07-ig, keddig. Csapatonként 4 kg húst adunk.
-A vasárnap reggeli lovas felvonulásra meghívtuk a szomszéd falvak lovasait is. Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik népviseletbe öltözve szívesen részt vennének a programon a lovas kocsikon ülve.

/Péter Klára művelődésszervező/

8. szám

Önkormányzati hírek

Köszönjük mindazoknak, akik nagy műgonddal tették rendbe portájukat és nyírták le a füvet közeli környezetükben. Olyanról is tudok, aki szomszédjánál is rendet teremtett, mert az valami oknál fogva nem tudta elvégezni a munkát. Az önkormányzat is igyekezett több portánál is besegíteni, mert láttuk, hogy a terület gazdája nem képes megcsinálni. Higgyék el, ha lenne elég emberi és anyagi forrásunk, nem jelentene akkora problémát a rendrakás, de pillanatnyilag mindkettőnek híján vagyunk. Nagyon hálásak vagyunk a keresztek, kopjafák környékének, más közterületek gondozóinak. Csodálatos látni, hogy évek óta milyen lelkesedéssel, kitartással végzik azt a munkát. Aki meghívottként a falunapra látogatott, kivétel nélkül elismerően nyilatkozott a község, a temető, házak rendezett állapotáról, külleméről. Persze mi is látjuk, a nem lakott ingatlanok tulajdonosai nem mindig végzik el a szükséges feladatokat. Ezúton is kérem őket, a jövőben erre egy kicsit jobban figyeljenek!
Szent Pál apostol intelme, mely úgy szól, hogy: „Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt”, a község lakóiban minden program megvalósulásánál megfigyelhető volt. Örömmel és büszkeséggel töltött el az a sok segíteni akarás, jóindulat, amely Önök irányából áradt.
„A szeretet mérhetetlenül sok energiát ad. Fáradhatatlanná teszi az embert, feltölti energiával. –ezek Müller Péter gondolatai, de ugyanígy éreztünk a falunap előtt.
Ezért látogathatott el annyi elszármazott, de helyi és környékbeli lakos is a falunapi rendezvényeinkre. Ezért tudott egy csodálatos kiállítást berendezni Péter Klára „A régi mesterségek nyomában” címmel, ahova Önök rendkívül érdekes és értékes gyűjteményt hordtak össze. Ezért kerülhetett a tájház - nem kész, de - látogatható állapotba Obert Liszi néni és Csibi Lőrincné hathatós gyűjtőmunkája révén. Ezért vállalták olyan szép számmal a szombat esti főzést és gyűjtöttek maguk köré olyan sok lelkes embert. Ezért jöhetett létre a vasárnap reggeli zenés ébresztő és lovas felvonulás. Ezért adhattak helyi csoportjaink a templomban csodálatos műsort az ünnepi műsor keretében. És még sorolhatnám, mi mindent sikerült összefogással, szeretettel megvalósítani.
A sikeres falunapot nemcsak a közreműködőknek, de mindannyiuknak nagyon KÖSZÖNJÜK!
Úgy érzem az idén a legsikeresebb „attrakció” a kiállítás mellett (mely évek óta nagyon értékes gyűjteményt vonultat fel) a tájházban elkészült 4 szoba volt. Sok munka van még ott, de az is látszik, hogy a kitartó, lelkes tevékenységnek milyen csodálatos jutalma lett.
A Rókus-kápolnánál Koósz Roland lelkipásztori kisegítő által tartott 1. bemutatkozó istentisztelet is minden résztvevőnek lelki megnyugvást és békét adott.
Azonban újra beszélnünk kell a keletkezett károkról, mert azt is mi, emberek követtük el, nem csak a dicséretet érdemlő eseményeket.
A szombat éjszakai bál ideje alatt a férfi mosdóban tükröt törtek, ajtót szakítottak le a viselkedni nem igazán tudó férfi résztvevők. A vasárnapi DISCO közben pedig padot törtek szét, ajtót rúgtak be. Az ajtó üvegének betörője jelentkezett, a többi elkövetőről nincs információnk. Aki bármit tud a károk okozóiról, kérem, jelentkezzen! Megfelelő diszkrécióval kezelnénk személyét, nehogy később megbosszulják segítségét.
Az alábbiakban közöljük a falunapokat pénzzel, vagy természetbeni juttatással támogatók névsorát:
BABARCZI JÓZSEF, BÁT-GRILL KFT., BOGÁD-HÚS KFT., CSIBI GÉZA, CSIKI JÁNOS, Dr. BORBÁTH ILONA, EURÓPAI KÁDÁROK KFT., FELEDI ROLAND, FRIEDRICH BALÁZS, FRIEDRICH JÓZSEF, FRITSCH JÁNOS, JORDÁN és JORDÁN KFT., KOVÁCS és KOVÁCS KFT., KREBSZNÉ FREI ADRIENN, MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT., NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, OBERT AUTÓSZERVÍZ, PA-BO-FÉM KFT., PALOTABOZSOKI ZRT., PÉTER KLÁRA, PÉNZES GÁBORNÉ, RÉV-KER BT., RITZL RÓBERT, STEINER FERENC, id.TAKÁCS GÁBOR, ifj. TAKÁCS GÁBOR, ZEGNÁL BT.

Az alábbiakban közöljük az