2017 - IX. évfolyam

1. szám - január

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

„Az elkövetkező 365 nap mindegyikén úgy tekintek mindenre és mindenkire, mintha először tenném – különösen az apró dolgokra.” (Paulo Coelho)

Tekintsünk vissza az elmúlt évre néhány gondolat erejéig, mielőtt teljesen magával ragad a jelen és a jövő.

Közösségi programjaink között szívesen emlékszünk vissza a „Blaskapelle Boschok” 5 éves jubileumi koncertjére, a 100 éves óvodánk ünneplésére, a Kerner család találkozójára, a Mária napi misére és hangversenyre, a Falunapra, a „Familienmusik” csodálatos estjére, a Disznótoros Fesztiválra, a karácsonyi, szívet-lelket gyönyörködtető programokra és a szilveszteri fergeteges mulatságra. Ennek bevételét a Sportegyesület használhatja fel. Tiszteletre méltó vállalás a Rozmaring kórus létrejötte és csodálatos szereplése a község jeles eseményein. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy tovább szépült településünk a Tavasz utcai járda elkészítése, a Rákóczi utca támfalának megerősítése, az Óvoda külső festése, a Kossuth utcai árok burkolása által. Megújultak a keresztek a templomkertben és a temetőben, valamint elkészült a 20 férőhelyes urnafal is. A Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázata révén új kisbusz beszerzése vált lehetővé, amely az eddigiek mellett csoportjaink, egyesületeink utazására is rendelkezésre állnak.

Az idei évben tovább folytatódik a közmunkaprogram, bár a jelenleg dolgozó 14 főnek február végén lejár a szerződése, reményeink szerint márciustól megújíthatóak lesznek a foglalkoztatások. A szociális tűzifát, amire ebben a nagyon hideg, fogvacogtató januárban nagy szükség volt, a képviselő-testület döntése alapján megkapták a rászorulók.

A DRV Zrt. uniós pályázatot nyújt be több település között községünk vízszolgáltatásának megújítására. Ez egy közel egy milliárd forintos beruházás terve, amelyhez nem kell önerőt biztosítani és magában foglalja a település vízvezetékrendszerének cseréjét is. Amely üdvözlendő, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy közel 50 éves a hálózat, s az utóbbi időben egyre gyakoribbak a csőtörések és egyéb meghibásodások.

Talán Önök közül is sokan észrevették, hogy elbontásra került a Tavasz utca bejáratánál lévő játszótér. Már tavaly készült egy terv a játszótér játékainak kicserélésére, amely mellé egy emberként rengeteg támogató sorakozott fel. Köszönjük Hellebrand Józsefné kezdeményezését. Közben nyilvánvalóvá vált, hogy a régi helyén való maradás nemcsak a balesetveszély, de az új játékok helyigénye miatt sem lehetséges. Így, miután a Palotabozsoki Zrt. vezetősége felajánlotta a cég irodája mögötti csendes és védett területet játszótérnek, a képviselő-testület örömmel fogadta el azt. Ezúton szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni azon támogatóknak, akik szívügyüknek érezték, hogy megvalósulhasson a játszótér. Reméljük, sok pici gyermek és szülőjének örömére szolgál majd a sok játék azon a gyönyörű helyen!

A játszótér megvalósításához az alábbiak járultak hozzá adományaikkal:

BÁT-GRILL Kft.

Csibi Géza

Csibi Zoltán (Rákóczi u.)

Csernik Róbert

dr. Borbáth Ilona

Egervári Györgyné

Feledi Roland

Flódung Gábor

Flódung Kristóf

Friedrich Balázs

Friedrich József

Ginter Mária

Glaub Adrienn

Győri Ágnes

Hellebrand Józsefné

id. Orbán Lajos

id. Szitás Tibor

ifj. Szitás Tibor

Jordán és Jordán Kft.

Jordán József

Krebsz Pál

Ludvig Gábor

Ludvig Károly

Mercz Alajos

Obert Ferenc

Obert Péter

Obert Richárd

Obert Tamás

Ritzl Róbert

Schmidt Ferencné

Sepovics Zsolt

Steiner Ferenc

Szebényi Klára

Trapp Józsefné.


Végül kívánom, hogy mindannyian egészségesek maradjunk, anyagiakban, jókedvben és szeretetben ne szűkölködjünk az idei évben sem! És kívánom, hogy közös és egyéni terveinket képesek legyünk megvalósítani!

„Gondolkodj, higgy, álmodj és merj!” (Walt Disney)

Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester

2016. ÉV ANYAKÖNYVI ADATAI

Születtek

Pflug Letti, Takács Ákos, Poór Magor, Obert Ádám, Ludvig Luca, Krizmájer Gergő

Meghaltak

Fazekas Menyhértné (sz: Bíró Vilma), Jekl János, Erőss Antalné (sz: Csámpár Regina), Kovács Sebestyénné (sz: Dávid Margit), Sepovics Ferenc Tibor, Puch Ignácné (sz: Kricskovics Magdolna), Domokos Albert, Feld István, Szabó Tamásné (sz: Klasz Erzsébet), Peterke Sándorné (sz: Nagy Aranka), Herbert Ferenc, Ruppert Antalné (sz: Schifler Mária), Kerner János, Csibi Piuszné (sz: Csibi Terézia),

Házasságot kötöttek

Péter Klára és Lux Zoltán, Vasvári Virág és dr. Kovács Bálint, Denhoffer Barbara és Martini Gábor.

Állandó lakosok száma: 889 fő

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

2016. december 18-án rendeztük meg újra közös adventi programunkat, az „ADVENTI FÉNYEK”-et. A programot hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára. Célunk az volt, hogy legyen olyan közösségi programunk, mely lelkületében, mondanivalójában már a karácsony ünnepére készít fel. Illetve teremtsünk fórumot az adventi hangulattal a találkozáshoz, beszélgetéshez, a családi, baráti időtöltéshez. Úgy gondoljuk, hogy a program beváltotta a hozzá fűzött reményeinket.

A délután a templomban a zenésznövendékek színvonalas műsorával kezdődött, amit az óvodások és a helyi kórusok műsora színesített.

Mindeközben a templom előtti asztaloknál szeretetvendégségre vártuk a falu lakosságát egy kis zsíroskenyérrel, sós- és édes süteménnyel, valamint forró teával és forraltborral. Idén kirakodóvásár is volt, ezzel is színesebbé téve az ünnepet.

Szívesen és köszönettel fogadtuk az adományokat, melyeket a gyerekek nyári táborozására fordítunk. A befolyt összeg 80.850.- Ft. Köszönjük továbbá a gyermekek ajándékaira felajánlott összeget, a természetbeni adományokat (aprósütemény, zsíroskenyér, kalács, bor) a kétkezi munkát a betlehem és a kiszolgáló asztalok felállításához, a rendezvény lebonyolításában résztvevők segítségét és azt, hogy élő állatok is kerültek a betlehem köré.

Itt szeretnénk még köszönetet mondani minden jó érzésű embernek, aki adományaival az alsószentmártoni nehéz sorsú embereket segítette. Reméljük, ezáltal mi is hozzájárultunk az ünnepük szebbé tételéhez.

Végül köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki munkájával, adományával segített akár a plébánián, a templomban, a kápolnáknál, vagy éppen a temetőben. Köszönjük a díszítéshez a templomba hozott virágokat, illetve fenyőfákat. A Jó Isten fizesse meg mindenkinek!

Németh Lívia

Lelkipásztori gondolatok az elmúlt évről

Az embereket mindig megosztotta a kérdés, hogy hogyan érdemes élni? Vannak, akik szerint gyorsan, tempósan magunkat felégetve, és vannak, akik a csendes, lassú létre és építkezésre gondolnak szívesen. Ha visszatekintek az elmúló évre, nekem a második válasz jut róla eszembe. Plébániánk palotabozsoki életében, egy beruházástól eltekintve nem történt semmilyen nagy és látványos dolog. Csendesen őriztük plébániai közösségünket. Megtartottuk hagyományos liturgikus lelki programjainkat, ünnepeinket, családi napunkat, nyári hittanos táborunkat, melyen 9 palotabozsoki fiatal vett részt.

Havi rendszerességgel a hónap első péntekjein imádságot tartottunk, adventben pedig hajnali igeliturgiával vártuk karácsony fényét. Megszervezésre került a hagyományos adventi rendezvény a karácsonyi hangversenyhez igazítva, melynek bevételét idén is a hittantábor költségeire fordítjuk. Talán a falu minden lakója számára jelentős esemény volt a templom toronyórájának felújítása is, melynek első üteme készült el a palotabozsoki katolikus egyházközség beruházásában. Képviselőtestületünk többször megerősített döntésének értelmében most az óra csendes változata került kivitelezésre, de ha az anyagi lehetőségek lehetővé teszik, az ütőszerkezet beépítése bármikor megtörténhet.

A nyugodt állandóságban fontos változás volt, hogy tavaly augusztustól Dr. Udvardy György megyéspüspök plébániánkat Mohácstól Véméndhez csatolta. Új plébánosunk Schraub Ádám atya lett.

Ha visszanézek az elmúlt évre, azt mondhatom csak tettük a dolgunkat. Köszönöm mindenkinek, aki jó akaratával, tevékeny segítségével, anyagi, vagy bármilyen adományával segítette Palotabozsokon az egyházközségi életet.

Koósz Roland, lelkipásztori munkatárs

ÓVODAI ÉLET

Éves tervünk januártól folyó munkájába szeretnénk, betekintést adni, ami nem csak az óvodában zajlik, hanem a közösségek életébe is bekapcsolódik.

Most zajló „FARSANG” projektünk keretében:

Könyvtárlátogatáson voltunk a faluházban Klári néninél. A gyermekkönyvek sokszínűsége után a sváb receptkönyveket lapozgattuk, amiből farsangi finomságokat kerestünk. Tervünk volt valamelyiknek az elkészítése.

A Német Nemzetiségi Tájházat látogattuk meg, Ritzl Mari néni vezetésével. Itt elsőként a konyhát jártuk körbe, mindent alaposan megfigyelve. A szobákban a népviseletről, bútorokról, használati tárgyakról beszélgettünk Obert Liszi nénivel. Segítségükkel, sok ismerettel gazdagodtunk.

Az óvodában ábrázolás keretében feldolgoztuk az újonnan szerzett ismereteket. Vágtunk, varrtunk, ragasztottunk, rajzoltunk, festettünk, nyomdáztunk. Készültek bölcsők, kisbabák, sváb ingek, konyhai berendezési tárgyak, korsók, tányérok.

Farsangi hangulatra feldíszítettük a csoportszobánkat.

Sós kiflit sütöttünk régi receptkönyvből, közös tevékenykedéssel műveletről műveletre segédkeztek a gyerekek. Még a környezetünket is megkínáltuk a finomra sikerült sós kifliből.

Farsangi óvodai jelmezes mulatságot rendeztünk ahol Frederico és Bonifác zenés gyermek műsorral, lepte meg óvodásainkat.

Zárásként részt veszünk a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett farsangi délutánon.

A következő átfogó témánk a „HÚSVÉT” köré szerveződik. A húsvéti várakozás, valamint előzményei közel állnak a gyermekek érdeklődéséhez. A témahét lehetőséget biztosít a húsvétot megelőző néphagyományok megismerésére, a közös élmények szerzésére, valamint a szociális kapcsolatok elmélyítésére. A rendszeresen ismétlődő tevékenységek közül némelyek hagyománnyá válhatnak.

Április 12-én délután 13.30 órakor a faluházban a Hangoló zenés gyermekszínház előadásával zárul a húsvéti témahetünk. Szeretettel várjuk erre a rendezvényre jövendőbeli óvodásainkat is és a szülőket. Ezt követi a Húsvéti barkácsdélután, majd Frederico és Bonifác zenés gyermek műsorral segít ráhangolódni a vidám tojáskeresésre.

2017. 03. 11-én, szombaton az óvodai szülői munkaközösség szervezésével az intézmény javára Nőnapi bált rendezünk. Az intézmény információs és kommunikációs technológiai eszközök vásárlásához szeretné felhasználni az összegyűlt pénzösszeget.

Köszönjük mindenki segítő és támogató munkáját:

Ritzl Róbert Polgármester Úrnak,

Ritzl Józsefné Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének,

Obert Liszi néninek.

Hofstädter Henrikné, óvodapedagógus

FARSANG A FALUHÁZBAN

A Német Nemzetiségi Önkormányzat sok szeretettel vár minden érdeklődőt február 19-én, vasárnap, a 15.00 órakor kezdődő farsangi délutánra, melyen az óvodások és a helyi kultúrcsoportok lépnek fel. A program végén a hagyományokhoz híven farsangi fánkkal és üdítővel látják vendégül a megjelenteket.

RINGATÓ

Folytatódik a Szabó Beck Angéla által tartott „Ringató” foglalkozás a Faluházban minden páratlan héten, szerdánként. A következő összejövetel időpontja: március 1., 9.00 óra. Sok szeretettel várjuk a mamákat és a babákat.

ÚJRASZENTELÉS

A vasútállomás fölötti, Bátaszék felé vezető földesút mellett (balra) áll a „Thesz Bildstock” (képoszlop), amelyre igencsak ráfért egy alapos felújítás. Gungl Mária (aki Palotabozsokról elszármazott), a család leszármazottja adományából, valamint az önkormányzat segítségével megszépült a képoszlop. Így szolgálja a hagyomány szerint az állatok és pásztoraik oltalmát Szt. Vendel, a védőszent. Újraszentelésére március 26-án, a szentmiséhez igazodva kerül sor.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE

Műanyag: február 7., február 21., március 7., március 21.

Papír: február 21., március 21.

Szabó T. Anna: Február

Hallod, hogy pendül az ég? Jön a szél!
Zsendül a földben a nedv, fut a vér,
bizsereg a magban a lomb meg a fény –
túl vagyunk lassan a tél nehezén.

Olvad a hó, fenn fordul a nap,
kiböködi a hideg csillagokat,
döccen a vén Föld rossz kerekén – 
túl vagyunk mégis a tél nehezén.

Jaj, milyen évszak! Hosszú, sötét.
Óvtuk az otthon csöpp melegét.
Biccen az új ág, zsenge remény:
túl vagyunk, úgy-e, a tél nehezén?

Jön, jön a szél, friss föld szaga száll,
létre gyötörte magát a halál,
nincs lehetetlen, van te meg én –
túl vagyunk, látod, a tél nehezén.

2. szám - július

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A tavalyi évben járdafelújításra elnyert mintegy 10 millió forintból a Tavasz utca járdája teljesen elkészült, de nemsokára a Kossuth utcai járófelület is megújul. Sőt, a Zrínyi utca terméskő felületét is aszfalttal borítják a közeljövőben még ebből a pénzből, amely sokunk régi vágya volt már.

A közvilágítás lámpatesteinek világító részét energia- és ezzel a költségek megtakarítása céljából kicserélteti az önkormányzat, amelynek még az sem utolsó szempontja, hogy ezáltal a fényerősség is fokozódik.

Az önkormányzat, miután iskolánkban az Önök előtt is jól ismert létszámhiány miatt 2 évvel ezelőtt befejeződött a tanítás, kereste a hasznosítás bármilyen lehetőségét. Ezért idén tavasszal pályázatot nyújtott be az EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságához az épület hasznossá tétele tárgyában. A pályázat kedvező elbírálást kapott, így 2017 és 2020 között Erzsébet-táborként működhet egy 170 millió forintos épület-átalakítás eredményeként, amelynek során 14 szoba, fürdővel, WC-vel kerül kialakításra. A tervek szerint évente mintegy 7 hetet töltenek itt, heti turnusokban szociálisan hátrányos helyzetű ép gyerekek, 1 hetet pedig fogyatékkal élők. Több mint 100 millió forint jut az étkeztetésükre, a maradék 300 millió forint pedig a működtetésre fordítható. Jelenleg az iskolai berendezésnek a volt tornaterembe való elszállítása zajlik. Terv az is, hogy idén október elejétől már néhány turnus gyermek tölthet el egy-egy hetet Palotabozsokon.

Biztosan szembesültek azzal is, hogy a tavaly óta tervezett játszótér végre megnyílt a Faluház udvarának déli részén. Végül a képviselő-testület megítélése szerint a legalkalmasabb helyet találtuk meg, a kerítéssel még a gyermekek testi épségét és a terület védettségét is fokozni tudtuk. Reméljük, szülők és gyermekek egyaránt örömüket lelik benne. Köszönjük a Palotabozsoki Zrt.-nek a játszótérre szállított homokot!

Fontos is, hogy legyen a legkisebbek számára megfelelő játszóhely, hiszen az iskola melletti játszótér szinte teljesen megsemmisült a legutóbbi, július 24-én éjszaka hatalmas széllökésekkel és jéggel ránk zúduló viharban. A 8 évvel ezelőtt épített játszóteret egyébként a Fogyasztóvédelmi Hatóság már évek óta úgy ítéli meg, számunkra érthetetlen módon, hogy nem felel meg az európai szabványnak. Felfoghatatlan, hogy a néhány évvel ezelőtt még megfelelő, szabvány szerinti játszótér mitől vált egy csapásra balesetveszélyessé.

A vihar nemcsak a játszótéren, de a templom előtt lévő hársfa, valamint a volt Bölcsőde udvarban álló nyárfa és a parkot díszítő fenyőfa kicsavarásával is óriási károkat okozott. Az elkerülő út mentén betonoszlopokat tört ketté, a határban keletkezett mezőgazdasági veszteségekbe pedig jobb bele sem gondolni. Hihetetlen, hogy pillanatok alatt semmivé válik egy vagy több év, de akár egy egész élet munkája is.

Augusztus 12-én tartjuk falunapunkat, amelyre tisztelettel kérem Önöket, hogy minél többen látogassanak el. Nincs annál rosszabb érzés, mint amikor rendezvényeinken alig akad érdeklődő. A portáikat olyan gyönyörűen rendbe teszik évről-évre, hogy öröm nézni. De talán elfogy az erejük mire a programokat kellene megtekinteniük? Az ingyenes vacsorához alakítsanak csapatokat vagy jelentkezzenek egyénileg minél többen! Kérjük Önöket, éljenek a felkínált lehetőséggel! Ez nem a „szegények” étele, hanem egy kiváló alkalom az együttlétre és ismerősök, rokonok találkozására! Szeretettel várunk Mindenkit!

EGY KÉPOSZLOP ÚJ ÉLETE

Talán többen tudják palotabozsoki olvasóink közül, hogy a vasútállomás fölötti, Bátaszék felé vezető földesút elején fekvő szurdok bal oldalán már több mint 100 évvel ezelőtt, de nem tudjuk pontosan mikor, egy képoszlopot építtetett az egykori Thesz család leszármazottai közül a malom-tulajdonos Kerner család, amelynek neve a bozsoki köznyelvben Thesz Bildstock lett.

A Palotabozsok című helytörténeti kiadvány erről így emlékezik: „Akkor a kis „építmény” felső „fülkéjében” Szent Vendel szobrát helyezték el. Szent Vendel az állatok védőszentje, és az állattenyésztéssel foglalkozó helyi lakosság körében nagy tiszteletnek örvendett. Szent Vendel napja (október 20.) ünnepnek számított. Az 1920-as évek végéig körmenettel vonultak a helyi hívők a szent közben járásáért a feldíszített oszlophoz.”

E család kései utóda, a krónikáinkban is sok gyermekkori élményét velünk megosztó Gungl Ferenc nővére, Gungl Mária végrendeletében jelentős összeget ajánlott fel e családi emlék felújítására. Az önkormányzat és a Jordán család közreműködésével sikerült széppé varázsolni a képoszlopot, amelynek megáldására július 2-án, a Sarlós Boldogasszony napi Mária-kápolnánál tartott igeliturgiát követően került sor. Megható ünneppé vált a kb. 50 családi, rokoni körbe tartozó résztvevő számára az a szűk fél óra, amelyet Koósz Roland lelkipásztori munkatárs csodálatos szavai, és a Német Énekkar dalai tettek emlékezetessé. Ünnepi beszéddel köszöntötte a megjelenteket az alpolgármester is.

Ezt követően a Tűzoltószertárban Gungl Ferenc nagyapjára - aki létrehozta Palotabozsokon az első önkéntes tűzoltóegyesületet - való emlékezés keretében Szt. Flórián (a tűzoltók védőszentje) szobrát, valamint egy képes tablót helyeztünk el, melynek költségeit Gungl Ferenc özvegye vállalta magára. Itt is az énekkar dallal, Ritzl Róbert polgármester hálás szavakkal köszöntötte a jelenlévőket.

Majd a Faluházban állófogadás keretében látta vendégül a meghívottakat az érintett család.

A gyönyörű ünnepnapot a templomban megtartott Mária napi hangverseny zárta, ahol a helyi és meghívott kórusok léptek fel, amelyet az önkormányzat állófogadással köszönt meg nekik.

Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester

HÍREK

Palotabozsoki sakkozók sikere a Megye I-es bajnokságban

Véget ért a Baranya Megyei sakkozók 2016 – 2017. évi csapatbajnoksága, ahol községünk sakk csapata fennállásának eddigi legjobb eredményét érte el. A 10 csapatos mezőnyben együttesünk a hatodik helyen zárt. Az első helyet a soraiban több mester sakkozót felvonultató Siklós csapata nyerte meg a Pécsi Karmin és a Komló előtt. Csapatunk minden fordulóban teljes létszámmal tudott kiállni. (Az ellenfelek nem mindegyike tudta ezt elmondani magáról.)

A csapat legjobb pontszerzői Csibi Géza, Dr. Hausznek József és Gerecs István voltak. A hazai mérkőzésünket a Faluházban rendeztük meg színvonalas körülmények között.

Jövőbeni terve a csapatnak, hogy a jelenlegi helyezést megtartva tudjon részt venni a 2017 – 2018. évi csapatversenyen is. Ami hiányzik a további sikeres szerepléshez, azok a technikai eszközök. Legalább 15 sakk-készletre és 10 sakkórára lenne szüksége a csapatnak a további versenyek sikeres lebonyolításához, melyeket valamilyen pályázati forrás igénybevételével lehetne beszerezni. Ezeket az elengedhetetlenül szükséges eszközöket az idei évben a Lánycsóki csapattól kértük kölcsön minden alkalommal.

Reméljük, hogy ezt is sikerül megoldani és akkor a jövőben is életképes sakkszakosztállyal tud a község indulni a megyebajnokságban és több egyéni versenyen is!

Ezúton köszönjük a Palotabozsoki Önkormányzat segítségét és támogatását!

Sakkban is

HAJRÁ BOZSOK!!!

Csibi Géza

Vasúttörténeti kiállítás

Ludvig Károly kezdeményezéséhez csatlakozva szeretnék a palotabozsoki vasút közel 100 éves működéséről egy vasúttörténeti kiállítást összeállítani.

Ehhez megkezdtük az anyaggyűjtést.

Ezúton kérjük, hogy akinek van a témával kapcsolatban bármilyen képi vagy tárgyi emléke, szíveskedjen Ludvig Károlynál vagy Péter Kláránál jelezni. (fényképek, igazolványok, munkakönyv, ruházat, munkaszerződés, menetrend, stb.)

Az összegyűjtött dokumentumok rendszerezése után egy kiállítás keretében kívánjuk megismertetni az érdeklődőkkel a múlt e meghatározó szegletét.

Előzetes

A Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 17-én a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából megemlékezést szervez. Ekkor kerül bemutatásra a „Baranyai Svábok a Gulágon” című kiállítás is. A megemlékezés részletes programját a hirdetőtáblákon láthatják majd.

Péter Klára

MEGHÍVÓ BOZSOKI FALUNAPRA

Augusztus 12. szombat

8.30 Lovas felvonulás fúvószenekarral, indulás a Faluház előtti térről

15.00 Gyerekeknek a Faluháznál: csillám tetoválás, légvár, trambulin, gokart

15.00 Felnőtteknek a templomban:

Megnyitó, köszöntő

Ünnepi műsor: „Palotabozsokért Plakett” átadása

16.30 Szórakoztató műsor a Faluháznál:

- Mese-musical műsor Stubendek Katalinnal és Götz Attilával

gyerekeknek és felnőtteknek

- Mohács – Somberek – Palotabozsok Ifjúsági Fúvószenekar

- Operettvarázs R. Kárpáti Péterrel és csapatával

17.00 Palotabozsok – Kölked labdarúgó mérkőzés a focipályán

19.00 Vacsora

20.30 Bál a Wery-Take B-Verzió Zenekarral


Augusztus 13. vasárnap

9.00 óra Igeliturgia a Rókus-kápolnánál

A programlehetőségek mellett a falu lakosainak ingyenes vacsorát biztosítunk előzetes jelentkezés alapján szombat estére. Ehhez kétféle lehetőséget kínálunk:

Pörkölt – nagy bográcsban megfőzzük a csoportoknak és egyéneknek is. Ehhez a bozsoki lakosoknak ingyenes étkezési jegyet kell igényelniük.

Akik maguknak szeretnének főzni, azok 10 fős csoportonként 4 kg sertéshúst kapnak.

A nem Bozsokon lakó vendégeink 1000 Ft-ért kérhetnek vacsorát (pörkölt), de ehhez előzetesen meg kell venniük a vacsorajegyet (vagy hozzátartozóik rendezzék)!

Jegy- és húsigénylés: Péter Kláránál a Faluházban, vagy a 69/341-322, 30/617-3820-as telefonon.

Jegyek átvétele, befizetése: augusztus 9-ig a Faluházban

Hús átvétele: 11-én, pénteken 8.00-11.00 óra között a Faluházban

Egyéb étkezési lehetőségek: hamburger, szendvics, kolbászkák

KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK!

3. szám - október

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Amikor az előző számban beszámoltunk a Faluház udvarán megnyílt játszótérről, legnagyobb sajnálatunkra megfeledkeztünk arról, hogy egy képviselőnk, Feledi Roland tevékenységét megköszönjük, amiért szíves elnézését kérjük. Ha Roland nem szerelte volna össze a játékokat, a gyermekek nem tudnának olyan önfeledten és biztonságosan játszani, így hozzáértő és precíz munkájáért nagyon hálásak vagyunk.

Biztosan tapasztalták már Önök is, hogy a Zrínyi utca aszfaltburkolatot kapott. Mivel már évtizedek óta hiába vágyakoztunk a megvalósítására, most, hogy végre igazi út lett belőle, sokáig szeretnénk vigyázni az állagára. Ezért kérjük a traktor- és erőgép-tulajdonos vállalkozókat, ha lehet, ne azon az útfelületen közlekedjenek, hanem lehetőleg a földesúton, ami teljes mértékben képes kiváltani a Zrínyi utcát. Milyen jó lenne évtizedekig élvezni a jó úton való közlekedést!

Talán azt is látták már, hogy az iskola épületében bontási munkálatok kezdődtek. Előreláthatólag a Faluház „panziójában” november végén megkezdődik a táboroztatás, mivel akkorra még nem készül el a tanintézmény átalakítása. Az átmeneti időkben még nem bentlakásos lesz a tábor, hanem délutáni programok valósulhatnak meg a rászoruló gyermekek számára. Egyébként a Faluház panziójának átalakítása is tervben van az ún. „Kisfaludy Program” keretében.

Szeretnénk még Leader-pályázattal a ravatalozót is felújítani a közeljövőben.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítás 2017. november 9-én, csütörtökön lesz.

Akire büszkék vagyunk

A 2017. augusztus 12-én megrendezett Falunapon a „Palotabozsokért” plakettet Ritzl Józsefné kapta munkásságáért. Az emléklapra az alábbi rövid méltatás került:

RITZL JÓZSEFNÉ
/szül.: MÜLLER MÁRIA/részére,

Palotabozsok községért végzett önzetlen, kitartó tevékenységéért, melyet a Palotabozsoki Óvoda óvónőjeként majd vezetőjeként, a Német Nemzetiségi Vegyes kórus tagjaként, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjeként, a német nemzetiségi nyelv, kultúra és hagyományok megőrzéséért, ápolásáért végzett.

Tevékeny életútja elismeréseként Palotabozsok Község Önkormányzata és Képviselő-testülete „Palotabozsokért” kitüntetésben részesíti.

Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester

VIHARKÁROK AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÉPÜLETEIBEN

Ez év július 24-e emlékezetes nap marad a Palotabozsokiak életében. Az este tizenegy óra körül érkező vihar és jég rengeteg kárt okozott az ingatlanokban, veteményekben, mezőgazdasági ültetvényekben egyaránt. Ez alól az egyházközség épületei sem élveztek kivételt. A hatalmas erővel lecsapó vihar kicsavarta, vagy megrongálta a plébánia sok évtizedes fenyőfáit, a plébánia ablakait betörte, a melléképület tetejét, villanyvezetékét, és kéményeit tönkretette. A templomot sem kímélte, a szentély feletti tetőrészen a palafedést megbontotta, és az új templomórát is jelentősen károsította. Az okozott kár megközelíti a másfél millió forintot. A helyreállítási munkák a biztosítóval folytatott megbeszélések után kezdődhettek el. Mára már csak a templom órájának javítása van hátra, ami reményeink szerint a következő hetekben elkészül. A biztosító a keletkezett károk körülbelül kétharmadát fizeti vissza számunkra. A többit saját költségvetésünkből kell kigazdálkodni.

Most lehetünk hálásak, a hívek által befizetett hozzájárulásokért, adományokért melyekből az elmúlt évtizedekben felelősen gazdálkodott az egyházközség, hiszen képesek leszünk saját erőből a károkat rendezni. Viszont ez a hirtelen jött jelenetős kiadás is figyelmeztet arra, hogy az egyházi ingatlanok fenntartása, különösen a templom állagának megőrzése jelentős költségeket emészt fel. Ezért a működéshez szükség van továbbra is az egyházközségi hozzájárulás éves befizetésére, amellyel kifejezzük, hogy fontos számunkra a templom és a plébánia épületének megőrzése és mindaz, amit az Egyház helyi szinten rendszeresen biztosítani tud az itt lakók számára. Hiszen a templom és a plébánia minden településen addig marad meg, amíg a helyieknek fontos lesz létük, amíg saját értékükként őrzik a fiatal generációk számára is.

Koósz Roland, lelkipásztori munkatárs

MEGEMLÉKEZÉS

A Palotabozsoki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. szeptember 17-én a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából megemlékező ünnepséget tartott.

A német nyelvű szentmise után körmenet indult az „Elhurcoltak és Kitelepítettek Emlékműhöz”, ahol a Községi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Ihas család (Weltdachverband e.v. Präsidium) az emlékezés koszorúit helyezték el.

A program a Faluházban folytatódott. Ritzl Józsefné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megemlékező beszéde után a Német Énekkar hazáról szóló dalokat adott elő.

Az érdeklődők megtekinthették a „Baranyai Svábok a Gulágon” című kiállítást. Ezután állófogadásra került sor.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat köszönetét fejezi ki a Német Énekkarnak a rendezvényen való közreműködésért, Klie Józsefnének és Szalona Jánosnénak, akik az év folyamán gondozták az emlékműnél a virágokat, és mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.

„Sváb estek”

A Német Nemzetiségi Önkormányzat november, december hónapban „Sváb estekre” hívja az érdeklődőket. Ezen alkalmakkor a sváb viseletben hordott pacsker kötési technikájával, valamint a vállkendőn lévő makramé elkészítésének folyamatával ismerkedhetnek meg.
Fonalat, tűt, hozzávalókat mindenki hozzon magával. A pontos időpontot plakátokon jelezzük

Ritzl Józsefné, Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője

25 ÉVES A MAGYAR DALKÖR

2017. október 14-én ünnepelte a Magyar Dalkör megalakulásának 25. évfordulóját. A Faluházban tartottuk „születésnapi” rendezvényünket. Felléptek a meghívott baráti csoportok: kedves dalcsokorral köszöntött bennünket a Bonyhádi Felvidékiek Köre, a Bonyhádi Székelykör, és a Palotabozsoki Német Nemzetiségi Énekkar. Utóbbiak még egy nagyon finom csoki tortával is megleptek, amelyen az égő gyertyák mutatták a „korunkat”, a 25-ös évet. Csernik Adrián „Mi dóga van egy asszonnak” című székely meséjével színesítette a programot. Farkas Béla, Szajk polgármesterének tárogatója csodálatos dallamokkal bűvölte el a közönséget.

Amikor szervezni kezdtük két hónapja az évfordulót, azt terveztük, hogy minden támogatónkat vendégül látunk egy vacsorára. Nagyon örültünk annak, hogy sokan elfogadták meghívásunkat. Reméljük, jól érezték magukat.

Most nem kértünk senkitől támogatást, mégis nagyon sokan ismét hozzájárultak rendezvényünkhöz. Volt, aki itallal, volt, aki pénzzel és volt, aki a munkájával sietett segítségünkre. Álljon itt az ő listájuk:

Palotabozsoki Önkormányzat,
Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Mezőgazdasági Zrt,
Német Nemzetiségi Vegyeskórus,
Hegin Kft,
Jordán és Jordán Kft,
Zegnál Bt,
Ritzl Róbert és Ritzl Eszter,
Csernik Róbert,
Dr. Papp Zsolt és Papp Andrea
özv. Csibi Zoltánné,
Trubics Tamás és Trubicsné Csibi Nóra,
Staubach József és Staubach Józsefné,
Kerner József,
Neumeiszter Hilda,
Márton Gyula és Mártonné Juhász Edit,
Kungl Erzsébet,
Feld Istvánné,
Hellebrand József.

Még egyszer hálásan köszönjük nekik!

Bízunk abban, hogy a dalkör újabb öt év múlva ismét ünnepelhet, és abban is, hogy talán lesznek újabb tagjaink, akik fiatalos lendülettel frissítik fel sorainkat. Mi szeretettel várunk mindenkit!

Zárszóként hadd idézzem Hamvas Béla szavait:

„A nagy örökség egyúttal kötelesség. Nehéz helyzet csak ott támad, ahol az ember kötelességét megtagadja. Kultúrában születni nem csak annyit jelent, hogy élvezni a kiváltságokat, hanem annyit is, hogy előkészíteni az utódok kultúráját.”

Nyírőné Csibi Margit, a Magyar Dalkör vezetője

HÍREK AZ ÓVODÁBÓL

Az óvodában a tanévet 12 gyerekkel kezdtük meg. Nagycsoportos 6, középső csoportos 6, kiscsoportos 3 fő. Az év végére előreláthatólag 15 óvodásunk lesz.

Az óvodai kezdeményezések, foglalkozások mellett logopédus, szurdopedagógus és hitoktató is foglalkozik a gyerekekkel.

Az idén is szerepelünk a falu rendezvényein: Mikulás-várás, Advent fényei, Nyugdíjas karácsony.

Az óvodán belüli programjaink: Márton nap, karácsony megünneplése, farsangi mulatság, húsvétváró, anyák napja, évzáró, gyereknap.

A 2017-es őszi nőnapi bál bevételét, amit a szülői munkaközösség szervezésével tartottunk, az óvoda javára fordítottuk. Köszönjük a segítséget és a közreműködést. A befolyt összegből multifunkciós (szkenner, fénymásoló, nyomtató) készüléket, az óvoda udvarba faházat és egy rugós játékot vásároltunk. Évi két alkalommal előadóművész szeretnénk hívni, amit ebből a bevételből fizetünk.

Hofstädter Henrikné, óvónő

Palotabozsok Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel várja a Faluház udvarán tartandó
III. DISZNÓTOROS FESZTIVÁLRA
2017. október 28-ára.

Programok: - 13:00: Labdarúgó mérkőzés: Palotabozsok-Lovászhetény

- 14:00: Látvány disznóvágás a Faluház udvarban, ingyenes borkóstolás
- 15:00: Barkácsdélután a gyerekeknek a sátorban
- 15:00: Zenés hangolás a Hahner duóval
- 15:30: Kolbásztöltő verseny
- 16.00: Wemender Männerchor vidám, zenés műsora
- 17:30: Sztárvendég: Komonyi Zsuzsi
- 19:00: Vacsora 
- 19:00: Bál, a sátorban a Diamant Kapelle zenél
- 20:30: Sztárvendég: Desperado
- 22:00: Kolbásztöltő verseny eredményhirdetése


Vacsorajegyet október 25-ig vásárolhat a Faluházban. Vacsorajegy:1 000 Ft/fő
Belépőjegyek elővételben is kaphatóak a Faluházban. Belépőjegy: 1 500 Ft /fő
14 év alatti gyermekeknek nem kell belépőt venniük, de ha vacsorát kérnek, azt számukra is október 25-ig lehet megvásárolni.

ÉV VÉGI PROGRAM-ELŐZETES

November 2. /csütörtök/ 17.00 óra
Halottak napi megemlékezés. Gyülekezés a Ligetben, a Hősök emlékművénél.
Himnusz, ünnepi beszéd, Magyar Dalkör és a Német Énekkar énekel, koszorúzás
Kopjafáknál a Magyar Dalkör műsora, koszorúzás, Székely Himnusz
Kitelepítettek és elhurcoltak emlékműnél a Német Énekkar énekel, koszorúzás

November 9. /csütörtök/
Óvodások Márton-napi ünnepsége, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.
November 18.
Búcsúbál a Faluházban

December 6. /szerda/ 17.00 óra
Mikulás ünnepség a Faluház udvarán

December 17. /vasárnap/ 15.00 óra
Karácsonyi hangverseny a Katolikus templomban
A zeneiskolás növendékek mellett fellépnek a helyi énekkarok és az óvodások.
Szabadtéri élő Betlehem, gyertyagyújtás, szeretetvendégség.

December 25.
Karácsonyi bál a Faluházban

December 31.
Szilveszteri mulatság a Faluházban

A meghirdetett programokról bővebb tájékoztatást plakátokon és a kábel TV-n teszünk majd közzé.

SPORT

Amire nagyon kevesen gondoltak: vezeti a megye II.osztályt a Palotabozsok SE

Remekül szerepel a megyei II. osztályban felnőtt csapatunk. A gárda nyáron új játékos-edzővel, Sütő Szabolcs Jánossal kezdte meg a felkészülést. Óriási pozitívum, hogy az edzéseket 15-20 fő látogatja és ez meg is látszik a szereplésen.

Magyar János és Bátai László újra csatlakozott a kerethez, valamint a kiváló eredmény záloga az is, hogy az utánpótlásból Pencz Kornél, Kerner Áron, Kohl Krisztofer is egyre több lehetőséget kap a felnőtteknél.

Eddig 9 mérkőzésből 22 pontot gyűjtöttünk, amivel jelenleg az első helyen állunk. Nem mostanában láthattunk ilyen sorozatot! A helyezés pedig majdhogynem egyedülálló a Bozsok SE történetében.

Ha marad a jó forma és a hozzáállás, az őszi szezont igen szép helyen zárhatjuk. A csapaton belül a hangulat nagyon jó, remek a közösség, ez láthatóan eredményességgel is párosul. A keret alkalmas komoly eredmény elérésére, de természetesen ezt a helyezést helyén kell kezelni. A következő találkozókon erős csapatokkal játszunk, jó lenne ezt a sorozatot tovább folytatni.

Az ifjúsági csapat is jól teljesít, Németh Zsolt edző csapata ötven százalékos mérleggel, két megnyert, valamint két elveszített meccsel csoportja 7. helyén áll. HAJRÁ BOZSOK!

dr. Kovács Bálint a Palotabozsok SE elnöke