2018 - X. évfolyam

1. szám - január

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Még az elmúlt év végén döntött a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj odaítéléséről. Ez alapján a következő, felsőfokú tanulmányokat végző fiatalok kapnak az idei évben támogatást: Bánáti Bence, Csibi Bence, Emmert Gergő, Gáspár Stella, Lichtmesz Bódog, Lichtmesz Vivien, Mozolai Mietta, Takács Gábor.

Szociális alapon tűzifát 22 rászoruló család kaphatott.

Év végén kaptunk a Belügyminisztériumtól értesítést arról, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítására benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást kapott. Így 25 millió forintot nyertünk el, amelyhez 25%-nyi önerőt kell hozzátennünk. Tavasszal végre elkezdődhetnek a felújítási munkálatok, ugyanis 2019 elejéig el kell készülnie a rekonstrukciónak.

A közeljövőben Leader pályázat is beadásra kerül, amelynek segítségével a ravatalozó nyílászárói, mellékhelyisége újulhatnak meg, valamint a tájház hátsó traktusának rendbe tételét is tervezzük.

Az iskola épületében folyó átalakítási munkálatokat is megtekintette a testület. 14 szoba vizesblokkal került kialakításra, jelenleg a burkolási munkák zajlanak.

Tisztelt Palotabozsokiak!

Böjte Csaba ferences szerzetes osztotta meg honlapján az alábbi újévi köszöntőt, amely mindennél jobban kifejezi, mi mindenre van szükség az emberhez méltó élethez. Kívánom, hogy 2018-ban teljesüljön minden sora ennek a versnek, akkor év végén elégedettek, s talán kicsit boldogabbak lehetünk.

SZÉKELY ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is eleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót
Isten adjon minden jót!

2017. év anyakönyvi adatai

Születtek: Vörös Olivér, Antal Alex, Obert Zalán, Csiki Nikolász, Varga Dóra

Meghaltak: Kovács Antalné sz.: Csibi Mária, Csiki Józsefné sz.: Antal Erzsébet, Schenk Károlyné sz.: Hesz Anna, Ribli Antalné sz.: Gaszner Veronika, Andebank Jánosné sz.: Buchmüller Erzsébet, Schneider József, Máhr Ferencné sz.: Auth Katalin, Schneider András, Illés Ágostonné sz.: Csiki Emma

Házasságot kötöttek: Mercz Melánia és Gerencsér Ferenc, Fleig Manuela Elvira és Hüllenberg Rainer, Dávid Ágnes és Kántor Gábor, Liebhauser Edina és Wéber Péter, Popovics Krisztina és Kis-Tóth Zoltán, Nyisztor Éva és Péter Ferenc

Állandó lakosok:
férfi: 442
nő: 444
összesen: 886 fő

 

férfi

hajadon, nőtlen

171

121

házas

190

186

özvegy

15

100

elvált

30

24

magyar

407

431

egyéb nemzetiségű

15

13

 

Merjünk nagyot álmodni!

Igaz mese egy fiatalemberről, aki nemcsak nagyot álmodott, de meg is valósította azt
Mottó:”If you are the smartest person in the room, then you are in the wrong room.”
(„Ha te vagy a legokosabb a szobában, akkor rossz helyen vagy.”)

Egyszer volt, hol nem volt, 1995 októberében született meg történetünk hőse, Emmert Gergő, aki szüleivel és nővérével valamint anyai nagyszüleivel Palotabozsokon töltötte gyermekkorát és eddigi életének nagyobb részét.
Már pici korában imádta a logikai-, társas- és kártyajátékokat, de legjobban nyerni szeretett. Mivel tanító néni nagymamájával sokat játszott, a rengeteg logikai feladvány kitűnően pallérozta a kisfiú nyiladozó elméjét. Az általános iskolában is szüntelenül kereste az új matematikai feladatokat, versenyhelyzetet, amelyhez megfelelő partnerre talált osztálytársában, Gáborban. Különböző matematikaversenyeken „küzdött ellene” a jobb pozícióért és a jobb eredményért. Persze akadtak „külsős” ellenfelek is, de Gergőnek az osztálytárs legyőzése jelentette az igazi kihívást. Ez a versenyszellem a Janus Pannonius Gimnázium matematika tagozatán is megmaradt, persze más társakkal, de a lényeg az volt, hogy az elfoglalt helyet versenyen vagy más színtéren javítani lehessen. Igyekezett (és még ma is törekszik) minden lehetőséget megragadni tudásának fejlesztésére, csiszolására. Olyan tudásvágy munkál benne, ami keveseknek adatik meg.
Így vált lehetővé számára középiskolai tanára segítségével az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Intézetbe felvételizni. Azt követően pedig havonta egy hétvégén Veszprémben, a Pannon Egyetemen matematikával foglalkozni kiscsoportos, egyéni feladatmegoldások vagy előadások keretében. Gyakran még hazafelé is az ott felvetett matematikai probléma megoldásán dolgozott. Országos tanulmányi versenyeken is szép sikereket könyvelhetett el.
Amikor elérkezett a pályaválasztás ideje, olyan szakot választott, amelyhez majdnem a maximális 500 pont kellett, újra keresve a kihívást. Persze érdekelte is a mechatronika szak a Műszaki Egyetemen. És megint a nehezebb utat választotta azáltal, hogy németül tanulta a tantárgyakat, amelyeket magyarul elsajátítani sem egyszerű. Az 5. félévet Karlsruheban töltötte, majd a 7. félév befejezését és szakdolgozat védését követően, idén január elején sikeres záróvizsgát tett. Gergő ma félállásban nyomtatott áramköröket tervez és tesztel egy kis cégnél, várva a mesterfokozat megszerzésének lehetőségét egy újabb felvételi vizsga után.
De mi történt hősünkkel tavaly ősszel? Három társával együtt, akik közül egyikük az előző évi Világ Robotolimpián (World Robot Olympiad) már részt vett, elindultak a National Instruments (NI) által szervezett magyarországi versenyen, amelyet meggyőző fölénnyel meg is nyertek. A világversenyre való felkészülés kb. 3 hónapon keresztül tartó kemény munkát jelentett számukra, napi 12 -13 óra fejlesztéssel, az egyetemi tanulmányok mellett. Gergő feladata kezdetben a robot elektronikai tervezése és kivitelezése volt. Majd egy algoritmust készített, mely optimalizálta a meglévő elemekből a legjobb kombinációt úgy, hogy a legtöbb pontot érje. Végül a működést végző program fejlesztésén dolgozott. Az olimpiát Közép-Amerikában, Costa Ricában rendezték 2017. novemberében. Október végén még úgy látszott, nem lesznek képesek megvalósítani álmukat. Mivel a szükséges anyagi forrás csak az utolsó pillanatban gyűlt össze szponzorok támogatásából, már-már majdnem elveszett az indulás lehetősége. A fiúknak maguknak kellett az utazást megszervezniük, a repülőjegy megvásárlásától a szállás lefoglalásáig, valamint a 20 kg-os robot és építőelemek, pótalkatrészek becsomagolását úgy, hogy semmi ne sérüljön. Végül, három nappal a verseny kezdete előtt, 3-szori átszállással megérkeztek a helyszínre. A kezdésig a robot működésének finom hangolását, az ún. „kalibrálását” végezték. Majd a verseny 3 napja alatt kb. 20 csapattal mérték össze az általuk elkészített robot Tetris játék szabályai szerinti, lego kockákhoz hasonló elemekkel történő építő tevékenységét a többiekével. A döntőben a robot 6-féle, véletlenszerűen elszórt elemet helyezett el négy sorban tökéletesen egymáshoz illesztve. Sajnos a tervezett hét sort egy apró technikai probléma miatt már csak kockázattal lehetett volna elvégeztetni, amit Gergő vállalt volna („Aki mer, az nyer!”), de társai lebeszélték tervéről, így alkalmazkodva a többségi akarathoz, a biztos 2. helyezést választották.
Így is csodálatos eredménnyel, ezüstéremmel zárták az olimpiai megméretést, aminek hallatán eláll a szavunk, borsózik a hátunk. A versenyt Thaiföld csapata nyerte, a bronzérmet pedig Japán versenyzői szerezték meg. Ilyen világdöntőt 2004 óta szervez az NI, amelyen több korosztályból 60 ország 20 000 csapata vesz részt. De Gergőék ezüstérmét megelőzően nemhogy Magyarországról, de Európa országaiból sem került még ki helyezett csapat. Így talán érthető, hogy e sorok írója miért érzi mesébe illő hihetetlenül szépnek az elért eredményt. A versenyt követően Amerikába, a TEDx (ejtsd: tedex) konferenciára kaptak meghívást, amelyen a résztvevők is megismerhették a robot működését. Majd a Szilícium-völgyben, Sacramentoban, általános iskolásoknak is megmutatták a csoda-szerkezetet, ahol egy ’56-ban kivándorolt atya támogatta ottlétüket. San Fransiscoban is eltöltöttek egy napot városnézéssel, s 13 nap után tértek haza, Magyarországra. Még nem döntöttek arról, idén elindulnak-e ezen a rangos megméretésen.

A rengeteg tanulás és ismeret-, valamint tapasztalatszerzés mellett sok barátot találtak és megtanultak igazi csapatként dolgozni, egymáshoz alkalmazkodni minden téren. Közöttük is életre szóló barátság szövődött, amely örök kapocsként marad meg. Olyan eredményt értek el, amelyre nemcsak ők, de családjuk, lakóhelyük, sőt hazájuk is büszke lehet, de még azok a nevelők is, akik őket általános- és középiskolában valamint az egyetemen tanították. Köztük én is, aki ezeket az élményeket Gergő segítségével Önökkel megosztom, hiszen a Palotabozsoki Általános Iskolában taníthattam ezt a tudásra szomjas fiút, akihez hasonló akarattal, kitartással és szorgalommal rendelkező tanulóval a közel 40 éve tartó tanári pályám során nem találkoztam.
Kívánom, hogy szakmai és családi élete még rengeteg sikert hozzon számára és azt, hogy továbbra is foglalkozhasson azzal, amit szeret. És maradjon olyan pozitív, vidám, közvetlen, szeretetre méltó és szerény, mint amilyen most!
Köszönettel és hálával tartozom Gergőnek azért is, amiért megosztotta velem eddigi életének fontos állomásait és versenyélményeit!

Friedrichné Fazekas Mária

„Boschok” könyvről – magyarul

A német nyelven megjelent, a palotabozsoki svábság történetét bemutató könyv kapcsán többek részéről felmerült az igény, hogy szívesen megismernék a könyv tartalmát, de a nyelvi nehézségek ezt nem teszik lehetővé. A szerzők vállalták, hogy szívesen beszélnek az érdeklődőknek a könyv témáiról, válaszolnak a felmerülő kérdésekre egy előadássorozat keretében.

Az első találkozó időpontja: február 6. (kedd) 18.00 óra

Helyszín: Faluház

Téma: A svábság betelepítésének történelmi háttere

Előadó: Jordán József

A további előadások időpontja, témája az érdeklődőkkel egyeztetve kerül megrendezésre.

Farsang a Faluházban

A Német Nemzetiségi Önkormányzat minden érdeklődőt szeretettel vár a február 17-én, szombaton, 15.00 órakor kezdődő farsangi délutánra.

A vidám hangulatú kultúrműsor után farsangi fánkkal látják vendégül a megjelenteket.

Este bál, melyen a Sextett Zenekar zenél.

MEGHÍVÓ

2018. 03.10–én a Palotabozsoki Óvoda javára Nőnapi bált szervezünk, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Schipp Ferencné
Óvodavezető

Szemétszállítás rendje

 

műanyag

műanyag, papír

január

9.

23.

február

6.

20.

március

6.

20.

április

3.

17.

május

1. 29.

15.

június

26.

12.

július

24.

10.

augusztus

21.

7.

szeptember

18.

4.

október

16.

2. 30.

november

13.

27.

december

 

11.

2. szám - július

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Február óta számos esemény zajlott községünkben. Ezek jelentősebb részéről ebből a lapból tájékozódhatnak.

Az elnyert pályázat nyomán, az önkormányzat épületének felújítása reményeink szerint a falunapig be is fejeződik. Kívül-belül megszépül, amely már nagyon ráfért a hivatalra. Nagy öröm számunkra, hogy a szigetelés és rekonstrukció eredményeként megtartja eredeti megjelenését, stílusát.

Az önkormányzat 10 millió forint támogatást nyert el a Szebényi út aszfalttal történő burkolásához, amellyel együtt az út két oldalát is megtisztítják a sok belógó, mozgást akadályozó növényzettől. Szeptember elején valószínűleg le kell zárni a munkálatok idejére néhány napig az utat. Megértésüket előre is köszönjük!

A szelektív hulladékgyűjtők körül újra sok a szemét. Kérjük, ne tegyék mellé az oda szánt hulladékot, próbálják meg egy későbbi időpontban elhelyezni azt, ha már kicserélték a megtelt kukákat! Legyen közös felelősségünk a falu közepén a hulladékgyűjtők környezetének rendben tartása! Sajnos a vasútállomás közelében is néhányan szeméttelepet tartanak fenn: a Rákóczi utca középső („Víztorony” felé vezető) része és az állomás közötti fás területen rengeteg hulladék hever szanaszét. Kérjük, saját szelektív tárolóikban helyezzék el a felesleges holmijaikat és megfelelően szállíttassák el!

Folytatódik a Kossuth utcai árok-burkolás, ugyan lecsökkent létszámmal, araszolva, lassan mégis elérik a munkások a falu alsó végét.

Bár minden évben a Falunap előtt Önök csodálatosan rendbe teszik portájukat, kérjük idén is az eddigi évekhez hasonlóan, szépítsék meg lakókörnyezetüket, hogy mindannyian gyönyörködhessünk benne! Köszönjük Önöknek előre is közös gondjaink szívükön viselését! És kérjük, használják ki az ingyenes vacsora, a programok és találkozások adta lehetőségeket, s vegyenek részt a Falunap eseményein minél többen! Szeretettel várunk mindenkit!

Friedrichné Fazekas Mária
alpolgármester

 

Sarlós Boldogasszony búcsúja Böjte Csaba ferences szerzetes atyával

A szentkúti kápolna igen különleges. Hiszen nagyon szép helyen, kicsi dombok és általában széltől lengedező fák ölelésében fekszik. Tökéletes arra, hogy az ember meglelje a Jóistent, a belőle fakadó békét, a lélek igazi örömét.

Öröm, hogy mindezt idén július 1-én mintegy 600-an együtt élhettük át, amikor Böjte Csaba Sarlós Boldogasszony ünnepén szentmisét mutatott be a kápolnánál. Csaba testvér dr. Korinek László, a Magyarok Kenyere program ötletgazdájának közreműködésével, Rittlinger József a Baranya Megyei Agrárkamara elnökének ötlete és meghívása nyomán érkezett a kápolna búcsújára.

Prédikációjában a felvállalt életről, Istennek kimondott igenekről, a félelmek nélküli lelkületről, emberi életünk egyik örök értékéről, a gyermekek vállalásáról beszélt a tőle megszokott humorral, egyszerűséggel, igaz hitelességgel. Csaba testvér érkezése előtt gyűjtést szerveztünk Palotabozsokon, Sombereken és Görcsönydobokán. Sokan megmozdultak magánszemélyek, a mezőgazdasági cégek képviselői, magángazdák és a három falu egyházi közösségei. Ennek eredményeként a szentmise végén 830.000 forint adományt adhattunk át a Dévai Szent Ferenc alapítvány részére. Itt szeretném megjegyezni, hogy a szentmisén is jelentős perselyadomány (360.000 Ft) gyűlt össze, melyből közel 300.000 forintot tovább utaltunk Csaba testvér alapítványának, így a három falu összes adománya mintegy 1.100.000 forint. Úgy gondolom, hogy az adományokon túl az ünnep másik kézzelfogható gyümölcse az összefogás. Hiszen nagyon jó volt hallgatni a három falu kórusainak énekeit a szentmise előtt és alatt, valamint az ünnep színvonalas megszervezése is az összefogás eredményeként született.

Megköszönöm magam és a Sombereki Római Katolikus Plébánia teljes közösségének nevében a Palotabozsoki Zrt. Jordán József és Jordán Attila, Palotabozsok Önkormányzata és Ritzl Róbert, Somberek Önkormányzata és Csoboth Tamás polgármester urak, valamint Ritzl Benjamin segítségét.

Koósz Roland

(Aki szeretne a szentmiséről készült CD felvételt, a Faluházban Péter Kláránál érdeklődjön.)

Német nemzetiségi hagyományőrzés a Palotabozsoki Óvodában

Intézményünk kétnyelvű - Német nemzetiségi óvoda. A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. Jeles napjaink a Márton nap, Termény ünnep, Farsang, Húsvét, Pünkösd, melyek során megismertetjük a gyermekekkel a német nemzetiségi szokásokat, hagyományokat. Rendszeresen részt veszünk, fellépünk a falu ünnepein. A gyermekek a sajátos német nemzetiségi néptánccal is megismerkednek, a fellépéseken és ünnepi alkalmakon boldogan veszik fel a nemzetiségi viseletet.

Az élő hagyományok élményt jelentenek a gyermekeknek. Ennek a szellemiségnek a körében szerveztük meg a nyílt Márton napi ünnepünket óvodásainknak. Helyszíne a Faluház volt.  A gyermekek Szent Márton történetét elevenítették fel, adták elő a szülők és az érdeklődő vendégek számára. Az igazi élményt óvodásainknak a lámpás felvonulás jelentette a falu központjában.

Karácsonyi ünnepkör során a fenntartó támogatásával a szomszéd faluba utaztunk. Német nemzetiségi kismesterséggel, a mézeskalács készítésével ismerkedtek óvodásaink. Az utazás a közös süteménykészítés élményt nyújtott óvodásainknak.

A húsvétra való felkészülés időszakában a gyerekekkel húsvéti tojásokat festünk. A húsvéti nyúl nyomai a német nemzetiségi házhoz vezettek. Ahol húsvéti kalács és a tojás gurítás versenye várta a gyerekeket.

Szoros kapcsolatot ápolunk a Palotabozsoki Német Nemzetiségi Önkormányzattal, programjainkon rendszeres jelenlétével megtisztel bennünket Ritzl Józsefné és anyagiakkal, támogatja eszköz beszerzésünket. Köszönjük!

A Palotabozsoki Önkormányzat jóvoltából óvodánk új udvari játékkal, interaktív táblával és megújult csoportszobával, szeretettel várja szeptembertől óvodásait!

Schipp Ferencné
Óvodavezető

Újra gyerekzsivajtól hangos a falu

A Palotabozsok Községért Alapítvány 2017.05.22. napján az EFOP-1.2.12-17 kódszámú, Esélyteremtő programok megvalósítása című felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához (továbbiakban: EMMI).

A pályázati kérelem benyújtását megelőzően az alapítvány a volt általános iskola épületét megvásárolta az önkormányzattól, mert csak így pályázhatott sikerrel erre a projektre.

Az EMMI az EFOP-1.2.12-17-2017-00010 azonosító számú, Integrált esélyteremtés és felzárkóztatás komplex programokkal vidéki térségben élő gyermekek és fiatalok számára című pályázatot 598.251.834.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az elfogadott támogatási intenzitás 100 %.

A pályázatban az alapítvány vállalta, hogy 2018 és 2021 között nyaranta 10 héten keresztül bentlakásos tábort szervez heti turnusváltásban, hetente max. 140 általános iskolás korú gyermek számára. Így a 4 év alatt összesen 5180 diák fog megfordulni a településen. A pályázati kiírás feltételei szerint az összes résztvevő közül 26 % hátrányos helyzetű, illetőleg 2 % sérült gyermek kell részt vegyen a táborban a 4 év alatt.

Ahhoz, hogy ezt a tábort megrendezhessük, hogy az épület alkalmas legyen ennyi gyermek befogadására, a régi általános iskola épületét át kellett alakítani. A felújításra a támogatási összegből 191.609.980.- Ft volt fordítható. Az épületben 14 szoba - vizesblokkal (zuhanyzó + WC) együtt - került kialakításra. Minden szoba 10 férőhelyes. A diákok szobái mellett 2 nevelői szoba és egy számítástechnika terem is helyet kapott az épületben, továbbá kiszolgáló helyiségek (iroda, mosókonyha, tisztítószer raktár, kazánház) létesültek.

A szobák, iroda, informatika terem berendezését is teljes egészében a támogatási összegből finanszírozta az alapítvány. A belső átalakításon kívül nyílászárócsere, új fűtésrendszer kiépítése, homlokzatok felújítása és az épület teljes akadálymentesítése történt 2018. május 31-ig.

Az első diákcsoport 2018. június 18-án érkezett a táborba, és azóta hetente újabb csoportokat fogadtunk az ország különböző – többségében hátrányos helyzetű - régióiból, településeiről. Az idei utolsó turnus augusztus 20. és 26. között fog itt tartózkodni.

A tábor elindítása komoly szakmai és technikai előkészítést igényelt. A projekt vezetői (szakmai vezető, pénzügyi vezető, projektmenedzser), mentorai, külső szakértői hónapokig dolgoztak, hogy a nyári tábor elindulhasson. Fel kellett építeni a tábor programját, oktatási koncepcióját, meg kellett szervezni a gyermekek teljes ellátását (étkeztetés; napi ötszöri ellátás, utaztatás, stb.), felügyeletét és a tábor helyszínének üzemeltetését is.

Oktatási anyag (2 kötetes könyv) is készült a diákok számára nyomtatott és elektronikus formában is, melyet mindenki átvesz megérkezésekor. Továbbá kedveskedünk minden gyermek számára egy tisztasági- és írószer csomaggal is.

A fent leírtak minden egyes elemét a projekt finanszírozza, továbbá a projekt menedzsment költségeit, illetve minden tábori dolgozó bérét és annak közterheit.

A gyermekek napközbeni és éjszakai felügyeletéhez, ellátásához az alapítvány felügyelőket és pedagógusokat alkalmaz. A munkavállalók palotabozsoki és környékbeli (véméndi, sombereki, mohácsi) lakosok.

A tábor programja a következő, amely minden héten ismétlődik. Reggelit követően a délelőtti órákban pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. A foglalkozások során a tudásanyagot játékos formában adják át a diákoknak. Ebéd után minden nap más helyre kirándulnak a gyerekek, Pécsre, Siklósra, Mohácsra, illetve gyalogtúrát tesznek a Mária-kápolnához, továbbá eltöltenek egy délutánt a Pencz-tónál is. Vacsorát követően pedig szabadprogram van kapuzárásig.

Az étkezések az óvoda melletti étkezőben zajlanak. Az ebédet a véméndi konyha készíti hétfőtől péntekig, a vacsorát egész héten és a hétvégi ebédet pedig helyben főzik.

Elmondhatom, hogy a gyerekek minden turnusban nagyon jól érzik magukat, szép élményekkel gazdagodva térnek haza, és visszajelzéseik szerint szeretnének még visszajönni hozzánk! Ennél több megerősítés pedig azt hiszem nem is kell nekünk, és a nehezebb pillanatokban is erre kell gondolnunk, hogy akikért dolgozunk, hálásak érte és örömet okozunk nekik!

Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, segítségét, akik tevékenységükkel hozzájárultak/hozzájárulnak a tábor előkészítéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához, és kívánok a munkájukhoz további sok sikert, kitartást és türelmet!

Remélem, hogy a következő években is vállalkoznak erre a sokszor erőt próbáló, de nemes célt szolgáló, szívet melengető feladatra!

Szeretném kiemelni, hogy ez a projekt az alapítvány és az önkormányzat közös projektje. A palotabozsoki önkormányzat együttműködése, támogatása, segítsége nélkül a táboroztatás, a 4 éves munka nem valósulhatna meg.

Obertné dr. Dávid Sarolta
Palotabozsok Községért Alapítvány kuratóriumának elnöke

MEGHÍVÓ BOZSOKI FALUNAPRA

Augusztus 18. szombat

9.00 Lovas felvonulás fúvószenekarral, indulás a Faluház előtti térről

15.00 Gyerekeknek a Faluháznál:

körhinta, légvár, trambulin, gokart

15.00 Felnőtteknek a templomban:

Megnyitó, köszöntő

Ünnepi műsor: „Palotabozsok Díszpolgára” díj átadása

16.30 Szórakoztató műsor a Faluháznál:

- Pécsi Vígságtevők – Örök magyar nóta

- Áprily Géza zenés - jódlis műsora

- Rezeda Táncegyüttes műsora

19.00 Vacsora

20.30 Bál a Diamant Zenekarral


Augusztus 19. vasárnap

9.30 Igeliturgia a Rókus-kápolnánál


A programlehetőségek mellett a falu lakosainak ingyenes vacsorát biztosítunk előzetes jelentkezés alapján szombat estére. Ehhez kétféle lehetőséget kínálunk:

Pörkölt – nagy bográcsban megfőzzük a csoportoknak és egyéneknek is. Ehhez a bozsoki lakosoknak ingyenes étkezési jegyet kell igényelniük.

Akik maguknak szeretnének főzni, azok 10 fős csoportonként 4 kg sertéshúst kapnak.

A nem Bozsokon lakó vendégeink 1000 Ft-ért kérhetnek vacsorát (pörkölt), de ehhez előzetesen meg kell venniük a vacsorajegyet (vagy hozzátartozóik rendezzék)!

Jegy- vagy húsigénylés: Péter Kláránál a Faluházban, vagy a 69/341-322, 30/617-3820-as telefonon.

Jegyek átvétele, befizetése: augusztus 13-ig (hétfő) a Faluházban

Hús átvétele: 17-én, pénteken 9.00-11.00 óra között a Faluházban

Egyéb étkezési lehetőségek: hamburger, szendvics, kolbászkák


KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK!