2. szám - július

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Február óta számos esemény zajlott községünkben. Ezek jelentősebb részéről ebből a lapból tájékozódhatnak.

Az elnyert pályázat nyomán, az önkormányzat épületének felújítása reményeink szerint a falunapig be is fejeződik. Kívül-belül megszépül, amely már nagyon ráfért a hivatalra. Nagy öröm számunkra, hogy a szigetelés és rekonstrukció eredményeként megtartja eredeti megjelenését, stílusát.

Az önkormányzat 10 millió forint támogatást nyert el a Szebényi út aszfalttal történő burkolásához, amellyel együtt az út két oldalát is megtisztítják a sok belógó, mozgást akadályozó növényzettől. Szeptember elején valószínűleg le kell zárni a munkálatok idejére néhány napig az utat. Megértésüket előre is köszönjük!

A szelektív hulladékgyűjtők körül újra sok a szemét. Kérjük, ne tegyék mellé az oda szánt hulladékot, próbálják meg egy későbbi időpontban elhelyezni azt, ha már kicserélték a megtelt kukákat! Legyen közös felelősségünk a falu közepén a hulladékgyűjtők környezetének rendben tartása! Sajnos a vasútállomás közelében is néhányan szeméttelepet tartanak fenn: a Rákóczi utca középső („Víztorony” felé vezető) része és az állomás közötti fás területen rengeteg hulladék hever szanaszét. Kérjük, saját szelektív tárolóikban helyezzék el a felesleges holmijaikat és megfelelően szállíttassák el!

Folytatódik a Kossuth utcai árok-burkolás, ugyan lecsökkent létszámmal, araszolva, lassan mégis elérik a munkások a falu alsó végét.

Bár minden évben a Falunap előtt Önök csodálatosan rendbe teszik portájukat, kérjük idén is az eddigi évekhez hasonlóan, szépítsék meg lakókörnyezetüket, hogy mindannyian gyönyörködhessünk benne! Köszönjük Önöknek előre is közös gondjaink szívükön viselését! És kérjük, használják ki az ingyenes vacsora, a programok és találkozások adta lehetőségeket, s vegyenek részt a Falunap eseményein minél többen! Szeretettel várunk mindenkit!

Friedrichné Fazekas Mária
alpolgármester

 

Sarlós Boldogasszony búcsúja Böjte Csaba ferences szerzetes atyával

A szentkúti kápolna igen különleges. Hiszen nagyon szép helyen, kicsi dombok és általában széltől lengedező fák ölelésében fekszik. Tökéletes arra, hogy az ember meglelje a Jóistent, a belőle fakadó békét, a lélek igazi örömét.

Öröm, hogy mindezt idén július 1-én mintegy 600-an együtt élhettük át, amikor Böjte Csaba Sarlós Boldogasszony ünnepén szentmisét mutatott be a kápolnánál. Csaba testvér dr. Korinek László, a Magyarok Kenyere program ötletgazdájának közreműködésével, Rittlinger József a Baranya Megyei Agrárkamara elnökének ötlete és meghívása nyomán érkezett a kápolna búcsújára.

Prédikációjában a felvállalt életről, Istennek kimondott igenekről, a félelmek nélküli lelkületről, emberi életünk egyik örök értékéről, a gyermekek vállalásáról beszélt a tőle megszokott humorral, egyszerűséggel, igaz hitelességgel. Csaba testvér érkezése előtt gyűjtést szerveztünk Palotabozsokon, Sombereken és Görcsönydobokán. Sokan megmozdultak magánszemélyek, a mezőgazdasági cégek képviselői, magángazdák és a három falu egyházi közösségei. Ennek eredményeként a szentmise végén 830.000 forint adományt adhattunk át a Dévai Szent Ferenc alapítvány részére. Itt szeretném megjegyezni, hogy a szentmisén is jelentős perselyadomány (360.000 Ft) gyűlt össze, melyből közel 300.000 forintot tovább utaltunk Csaba testvér alapítványának, így a három falu összes adománya mintegy 1.100.000 forint. Úgy gondolom, hogy az adományokon túl az ünnep másik kézzelfogható gyümölcse az összefogás. Hiszen nagyon jó volt hallgatni a három falu kórusainak énekeit a szentmise előtt és alatt, valamint az ünnep színvonalas megszervezése is az összefogás eredményeként született.

Megköszönöm magam és a Sombereki Római Katolikus Plébánia teljes közösségének nevében a Palotabozsoki Zrt. Jordán József és Jordán Attila, Palotabozsok Önkormányzata és Ritzl Róbert, Somberek Önkormányzata és Csoboth Tamás polgármester urak, valamint Ritzl Benjamin segítségét.

Koósz Roland

(Aki szeretne a szentmiséről készült CD felvételt, a Faluházban Péter Kláránál érdeklődjön.)

Német nemzetiségi hagyományőrzés a Palotabozsoki Óvodában

Intézményünk kétnyelvű - Német nemzetiségi óvoda. A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. Jeles napjaink a Márton nap, Termény ünnep, Farsang, Húsvét, Pünkösd, melyek során megismertetjük a gyermekekkel a német nemzetiségi szokásokat, hagyományokat. Rendszeresen részt veszünk, fellépünk a falu ünnepein. A gyermekek a sajátos német nemzetiségi néptánccal is megismerkednek, a fellépéseken és ünnepi alkalmakon boldogan veszik fel a nemzetiségi viseletet.

Az élő hagyományok élményt jelentenek a gyermekeknek. Ennek a szellemiségnek a körében szerveztük meg a nyílt Márton napi ünnepünket óvodásainknak. Helyszíne a Faluház volt.  A gyermekek Szent Márton történetét elevenítették fel, adták elő a szülők és az érdeklődő vendégek számára. Az igazi élményt óvodásainknak a lámpás felvonulás jelentette a falu központjában.

Karácsonyi ünnepkör során a fenntartó támogatásával a szomszéd faluba utaztunk. Német nemzetiségi kismesterséggel, a mézeskalács készítésével ismerkedtek óvodásaink. Az utazás a közös süteménykészítés élményt nyújtott óvodásainknak.

A húsvétra való felkészülés időszakában a gyerekekkel húsvéti tojásokat festünk. A húsvéti nyúl nyomai a német nemzetiségi házhoz vezettek. Ahol húsvéti kalács és a tojás gurítás versenye várta a gyerekeket.

Szoros kapcsolatot ápolunk a Palotabozsoki Német Nemzetiségi Önkormányzattal, programjainkon rendszeres jelenlétével megtisztel bennünket Ritzl Józsefné és anyagiakkal, támogatja eszköz beszerzésünket. Köszönjük!

A Palotabozsoki Önkormányzat jóvoltából óvodánk új udvari játékkal, interaktív táblával és megújult csoportszobával, szeretettel várja szeptembertől óvodásait!

Schipp Ferencné
Óvodavezető

Újra gyerekzsivajtól hangos a falu

A Palotabozsok Községért Alapítvány 2017.05.22. napján az EFOP-1.2.12-17 kódszámú, Esélyteremtő programok megvalósítása című felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához (továbbiakban: EMMI).

A pályázati kérelem benyújtását megelőzően az alapítvány a volt általános iskola épületét megvásárolta az önkormányzattól, mert csak így pályázhatott sikerrel erre a projektre.

Az EMMI az EFOP-1.2.12-17-2017-00010 azonosító számú, Integrált esélyteremtés és felzárkóztatás komplex programokkal vidéki térségben élő gyermekek és fiatalok számára című pályázatot 598.251.834.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az elfogadott támogatási intenzitás 100 %.

A pályázatban az alapítvány vállalta, hogy 2018 és 2021 között nyaranta 10 héten keresztül bentlakásos tábort szervez heti turnusváltásban, hetente max. 140 általános iskolás korú gyermek számára. Így a 4 év alatt összesen 5180 diák fog megfordulni a településen. A pályázati kiírás feltételei szerint az összes résztvevő közül 26 % hátrányos helyzetű, illetőleg 2 % sérült gyermek kell részt vegyen a táborban a 4 év alatt.

Ahhoz, hogy ezt a tábort megrendezhessük, hogy az épület alkalmas legyen ennyi gyermek befogadására, a régi általános iskola épületét át kellett alakítani. A felújításra a támogatási összegből 191.609.980.- Ft volt fordítható. Az épületben 14 szoba - vizesblokkal (zuhanyzó + WC) együtt - került kialakításra. Minden szoba 10 férőhelyes. A diákok szobái mellett 2 nevelői szoba és egy számítástechnika terem is helyet kapott az épületben, továbbá kiszolgáló helyiségek (iroda, mosókonyha, tisztítószer raktár, kazánház) létesültek.

A szobák, iroda, informatika terem berendezését is teljes egészében a támogatási összegből finanszírozta az alapítvány. A belső átalakításon kívül nyílászárócsere, új fűtésrendszer kiépítése, homlokzatok felújítása és az épület teljes akadálymentesítése történt 2018. május 31-ig.

Az első diákcsoport 2018. június 18-án érkezett a táborba, és azóta hetente újabb csoportokat fogadtunk az ország különböző – többségében hátrányos helyzetű - régióiból, településeiről. Az idei utolsó turnus augusztus 20. és 26. között fog itt tartózkodni.

A tábor elindítása komoly szakmai és technikai előkészítést igényelt. A projekt vezetői (szakmai vezető, pénzügyi vezető, projektmenedzser), mentorai, külső szakértői hónapokig dolgoztak, hogy a nyári tábor elindulhasson. Fel kellett építeni a tábor programját, oktatási koncepcióját, meg kellett szervezni a gyermekek teljes ellátását (étkeztetés; napi ötszöri ellátás, utaztatás, stb.), felügyeletét és a tábor helyszínének üzemeltetését is.

Oktatási anyag (2 kötetes könyv) is készült a diákok számára nyomtatott és elektronikus formában is, melyet mindenki átvesz megérkezésekor. Továbbá kedveskedünk minden gyermek számára egy tisztasági- és írószer csomaggal is.

A fent leírtak minden egyes elemét a projekt finanszírozza, továbbá a projekt menedzsment költségeit, illetve minden tábori dolgozó bérét és annak közterheit.

A gyermekek napközbeni és éjszakai felügyeletéhez, ellátásához az alapítvány felügyelőket és pedagógusokat alkalmaz. A munkavállalók palotabozsoki és környékbeli (véméndi, sombereki, mohácsi) lakosok.

A tábor programja a következő, amely minden héten ismétlődik. Reggelit követően a délelőtti órákban pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. A foglalkozások során a tudásanyagot játékos formában adják át a diákoknak. Ebéd után minden nap más helyre kirándulnak a gyerekek, Pécsre, Siklósra, Mohácsra, illetve gyalogtúrát tesznek a Mária-kápolnához, továbbá eltöltenek egy délutánt a Pencz-tónál is. Vacsorát követően pedig szabadprogram van kapuzárásig.

Az étkezések az óvoda melletti étkezőben zajlanak. Az ebédet a véméndi konyha készíti hétfőtől péntekig, a vacsorát egész héten és a hétvégi ebédet pedig helyben főzik.

Elmondhatom, hogy a gyerekek minden turnusban nagyon jól érzik magukat, szép élményekkel gazdagodva térnek haza, és visszajelzéseik szerint szeretnének még visszajönni hozzánk! Ennél több megerősítés pedig azt hiszem nem is kell nekünk, és a nehezebb pillanatokban is erre kell gondolnunk, hogy akikért dolgozunk, hálásak érte és örömet okozunk nekik!

Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, segítségét, akik tevékenységükkel hozzájárultak/hozzájárulnak a tábor előkészítéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához, és kívánok a munkájukhoz további sok sikert, kitartást és türelmet!

Remélem, hogy a következő években is vállalkoznak erre a sokszor erőt próbáló, de nemes célt szolgáló, szívet melengető feladatra!

Szeretném kiemelni, hogy ez a projekt az alapítvány és az önkormányzat közös projektje. A palotabozsoki önkormányzat együttműködése, támogatása, segítsége nélkül a táboroztatás, a 4 éves munka nem valósulhatna meg.

Obertné dr. Dávid Sarolta
Palotabozsok Községért Alapítvány kuratóriumának elnöke

MEGHÍVÓ BOZSOKI FALUNAPRA

Augusztus 18. szombat

9.00 Lovas felvonulás fúvószenekarral, indulás a Faluház előtti térről

15.00 Gyerekeknek a Faluháznál:

körhinta, légvár, trambulin, gokart

15.00 Felnőtteknek a templomban:

Megnyitó, köszöntő

Ünnepi műsor: „Palotabozsok Díszpolgára” díj átadása

16.30 Szórakoztató műsor a Faluháznál:

- Pécsi Vígságtevők – Örök magyar nóta

- Áprily Géza zenés - jódlis műsora

- Rezeda Táncegyüttes műsora

19.00 Vacsora

20.30 Bál a Diamant Zenekarral


Augusztus 19. vasárnap

9.30 Igeliturgia a Rókus-kápolnánál


A programlehetőségek mellett a falu lakosainak ingyenes vacsorát biztosítunk előzetes jelentkezés alapján szombat estére. Ehhez kétféle lehetőséget kínálunk:

Pörkölt – nagy bográcsban megfőzzük a csoportoknak és egyéneknek is. Ehhez a bozsoki lakosoknak ingyenes étkezési jegyet kell igényelniük.

Akik maguknak szeretnének főzni, azok 10 fős csoportonként 4 kg sertéshúst kapnak.

A nem Bozsokon lakó vendégeink 1000 Ft-ért kérhetnek vacsorát (pörkölt), de ehhez előzetesen meg kell venniük a vacsorajegyet (vagy hozzátartozóik rendezzék)!

Jegy- vagy húsigénylés: Péter Kláránál a Faluházban, vagy a 69/341-322, 30/617-3820-as telefonon.

Jegyek átvétele, befizetése: augusztus 13-ig (hétfő) a Faluházban

Hús átvétele: 17-én, pénteken 9.00-11.00 óra között a Faluházban

Egyéb étkezési lehetőségek: hamburger, szendvics, kolbászkák


KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK!