Civil szervezetek

 

Német Nemzetiségi Vegyeskórus

A Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület kórusa, a „Boschoker Chor” 1969-ben Szabó Sándor tanár kezdeményezésére alakult. Célunk a német nemzetiség népdalkincsének megőrzése, hagyományainak ápolása.
Számtalan belföldi és külföldi sikerben, elismerésben és élményben volt részünk. Felejthetetlenek a kis sváb falvakban, vagy városokban, kultúrkörutakon, svábbálokon, vagy a parlamentben való fellépéseink. Ausztriában az országból elsőként, Németországban több alakalommal bemutathattuk sváb népviseletünkben a népdalainkat. A legelső lakodalmast velünk készítette a Magyar TV, az első és egyetlen hanglemezen is hallható kórusunk és a „Bozsoki Trió” éneke, borítóján pedig a kórusról készült kép látható.  A Pécsi Rádió német adásaiban ma is hallhatóak énekeink, és kórusunk énekelhette az első német misét. Az egyházi ünnepeken tevékenyen részt veszünk, és templomi hangversenyeket rendezünk.
A „Reich brüderlich die Hand” vetélkedőn országos első helyezést, a „Repülj páva” minősítőkön is szép sikereket, a „Szocialista Kultúráért” kitüntetést, a KÓTA rendszerében pedig több alaklommal „Arany Páva” és „Arany Rozmaring” díjat értünk el. 1989-ben a Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának legnagyobb elismerésében, a Stefan Kerner Díjban részesültünk, amit a néhai harmonikásunk, Rittlinger Márton is átvehetett 2005-ben.
Hozzájárultunk a tájház német szobáinak berendezéséhez. A 45 éves jubileumi műsorunkon került bemutatásra a „Boschok” című német nyelvű könyv, amelyben falunk és őseink történelmét és életvitelét örökítettük meg az utókornak.
Ennyi év után még ma is nagy lelkesedéssel énekelünk mások és a magunk örömére.

Nyugdíjasklub

1997-ben alakult meg a klub azzal a céllal, hogy az idősebb korosztály számára tartalmas szórakozást és kellemes időtöltést biztosítson. A jó hangulatú összejöveteleken előjönnek a régi dalok, szívesen énekel együtt a csoport. Előkerülnek a régi, kedves emlékeket idéző fotók, és nem hiányozhatnak az unokák, dédunokák fényképei sem. Az összejöveteleken rendszeresen megünneplik az aktuális születés-és névnapokat. Emlékezetesek az ország különböző vidékein tett kirándulások.
Évenként ismétlődnek a szomszédos klubok közötti vendégeskedések, melyekre kis műsorral készül minden csoport. A „szomszédolás” keretében a sombereki, görcsönydobokai és himesházi klubokkal ápolnak szorosabb kapcsolatot.

Palotabozsoki Magyar Dalkör

A székely és felvidéki hagyományok már-már feledésbe merültek, amikor 1992-ben az énekelni szerető emberek összefogtak, és megalakult a Magyar Dalkör. A megalakulás után a legfontosabb célunk az volt, hogy felkutassuk, megtanuljuk, megőrizzük és továbbadjuk a felvidéki és székely ember múltjának szép örökségét a mai és a jövő nemzedék számára.
A népdalok összegyűjtésén és előadásán túlmenően feladatunknak tekintjük az egyházi és társadalmi rendezvényeken való szereplést is.
Csoportunk kezdeményezésére és szervezésében kopjafa állításával emlékeztünk a felvidéki és székely betelepítésre.
Több alkalommal kaptunk meghívást külföldi szereplésekre. Így jutottunk el két alkalommal a németországi Dettingenbe,  és a vajdasági Hertelendyfalvára, Ukrajnában, Szlovákiában, Romániában, Lengyelországban, több alkalommal képviselte csoportunk Magyarországot a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztiválon. Az általános iskolások közül minden évben felkészítünk mesemondókat a Sebestyén Ádám Országos Mesemondó Versenyre, ahol nagyon szép helyezéseket szereznek tanulóink. 2012-ben ünnepeltük megalakulásunk 20. évfordulóját.

Rozmaring kórus

Az 1997-ben alakult Edelweiss Leánykórust keltette új életre 2015-ben a palotabozsoki lányokból-asszonyokból álló lelkes kis közösség. Céljuk községünk világi és egyházi ünnepeinek színesebbé tétele. Szívesen énekelnek esküvőkön, szentmiséken, egyházi rendezvényeken.
A kórus vezetője Németh Lívia, zenei kísérő Martini Márton.

Palotabozsok Sportegyesület

Egyesületünk labdarúgó-szakosztálya Palotabozsok községben 1990. július 19-től folyamatosan működik. Biztosítja tagjai és a település lakossága számára a rendszeres testedzés lehetőségét és feltételeit, az egészséges életmód, a testmozgás, ezáltal az egészségi állapot megőrzését. Példaadással egészségnevelő tevékenységet folytat. Összetartja a sport iránt érdeklődő fiatal és idősebb korosztályokat is. A rendezett körülmények megvalósításában önkéntesek segítenek, akik mind a sportpálya, mind a környezet szépítésében, karbantartásában részt vesznek. Szoros kapcsolatot ápolunk a szomszédos települések egyesületeivel.

Sakk-szakosztályunk eredményesen szerepel a megyei bajnokságokon, melyek megrendezésében több ízben részt vettünk