Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Bemutatkozik a Palotabozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

- 1995-ben alakult újjá az egyesület kb. 20 fővel
- alapítók közül 9 fő Németországban oktatáson vett részt, megtanulták a tűzoltó autó kezelését
- tűzoltó autót a Német- Magyar Baráti Körtől kapta 1995-ben
- szertár 1994-95-ben épült
- alakuláskor az elnök Ritzl József volt, őt követte Ginter József hosszú ideig, kb. 10 évig
- jelenlegi elnök: Obert Péter
- fő tevékenység: tűzoltás, műszaki mentés, árvízvédelem
- folyamatosan nőtt a taglétszám, sok fiatal és lány is csatlakozott
- taglétszám ma kb. 55 fő, ebből 23 fő elvégezte a tűzoltó alap- képzést
- évente tűzoltó versenyeken vesz részt 2-3 csapattal, ahol mindig szép eredményeket érnek el a csapatok
- az egyesület aktívan részt vesz a falu közösségi programjainak szervezésében
- működéséhez szükséges bevételeket legnagyobbrészt pályázatokon szerzi
- a pályázatokon nyert bevételeiből folyamatosan szépíti a szertárat és folyamatosan korszerűsíti a szertár és a tűzoltó autó felszerelését
- SZJA 1% felajánlásokból is minden évben bevételhez jut
- folyamatosan toborozza a tagjait, egyre több fiatal tagja (25 év alatti) az egyesületnek, célja az utánpótlás megteremtése
- további célok: lehetőségekhez képest a felszerelés, eszközök, berendezések megújítása, szolgálatkészség folyamatos biztosítása a falu és szomszédos települések számára, aktív közreműködés a károk megelőzésében és elhárításában, esetleges károk enyhítésében, tűzoltók hagyományainak őrzése, ápolása