Óvoda pályázatok, kapcsolódó írások

1912-ben a római katolikus vallású Palotabozsokon Khal József kanonok hagyatékából alapítványt hívtak életre, egy zárda építésére, keresztes rendi nővérek. A zárda helyének a templomkert egy részét jelölték ki. Az építéshez szükséges kézi és igás munkaerőt a falu közössége állta, minden családból segítettek a munkálatoknál. Az óvodát a zárda részeként 1916. január 10-én nyitották meg. Hét nővér volt a zárda lakója, vezetőjük Jánosi Irma. Mindenkinek megvolt a feladata. Egyik főzött, a másik kerti munkát végzett vagy állatokat gondozott, a zenéhez értő a templomban a kántori munkát látta el, de volt közöttük óvónő és tanítónő is. A nevelés fő célja, valláserkölcs alapján nevelni a 3-6 éves korú gyermekeket.

Mivel foglalkoztak abban az időben az óvodások? Gyakorolták a köszönés a keresztvetés módját, imákat tanultak, mesét hallgattak, énekeltek. Az óvodát okleveles apáca – óvónő vezette. Magyar nyelvre tanították az apácák Palotabozsok kisgyermekeit, bár a falu lakosainak legnagyobb része német anyanyelvű volt. Az óvodai élet során verseket, énekeket magyarul tanulták, beszélgetéseik az apácákkal és egymással németül folyt, hiszen ez volt a kisgyermekek anyanyelve. Kiegyensúlyozott, nyugodt légkör volt jellemző a közösségre és az óvodára is. A Palotabozsoki óvoda 100 éven át megőrizte hitét, nemzetiségi gyökereit, értékeit, hagyományait.

Az intézmény 2016. április 23-án ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját.

Mottónk:

„Ha jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot,
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát!
Ha terved egy életre szól, Embert nevelj!”

„Denkst Du an ein Jahr, säe ein Korn!
Denkst Du an ein Jahrzehnt pflanze einen Baum!
Denkst Du an ein Jahrhundert, erziehe einen Menschen!”

Nevelési koncepciónk

Ma a nevelés fő célja: a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása. Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy óvodánkban továbbra is magas színvonalon családias, derűs környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.

Legfőbb pedagógiai hitvallásunknak tartjuk, hogy a gyerekek biztonságban, otthonosan, jól érezzék magukat óvodánkban, egyéni és életkori sajátosságaiknak megfelelő ütemben fejlődhessenek. Ennek legfontosabb tevékenységét a szabad játékot kell mindenek felett biztosítanunk. A faluban megjelenő társadalmi igények indokolják, és teszik lehetővé a német nemzetiségi óvodai nevelés létjogosultságát.  
Óvodánk sajátossága, hogy kiemelten foglalkozunk a német nemzetiségi nyelv megismertetésével, a nemzetiségi hagyományok ápolásával, a nemzetiségi identitásának erősítésével, kifejlesztésével.
Célunk e sajátosságok megtartása mellett pedagógiai munkánk eredményeinek továbbfejlesztése, illetve elmélyítése, a szakmai feltételek javítása. 

A Palotabozsoki óvodában olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik életkoruknak megfelelő műveltséggel rendelkeznek, érdeklődnek az őket körülvevő világ iránt, fogékonyak a környezetükben található szépre és jóra. Váljanak éretté a testi, szociális és értelmi képességek terén a sikeres iskolai beilleszkedésre.  A család és az óvoda jó kapcsolatát segítik a hagyománnyá vált rendezvények, mint a Márton-nap, Német nemzetiségi nap, Advent fényei, anyák napja, szülőkkel szervezett közös barkács- délelőttök.

Schipp Ferencné, óvodavezető