Palotabozsok község vízrendezése - szerződés teljesülése

Tájékoztató szerződés teljesüléséről a 2011. évi CVIII. Törvény 31.§. (1) bekezdésének f) pontja alapján

1. Hivatkozás a közbeszerzési eljárás megindító hirdetményre:

DDOP-5.1.5/B-11-2011-0029

„Palotabozsok község vízrendezése”

2. Szerződő felek megnevezése:

 

    Ajánlatkérő:

Palotabozsok Község Önkormányzata

    Nyertes ajánlattevő:

„AKEBA” Kft.

3. Nyilatkozat a teljesítés szerződésszerűségéről:

A teljesítés szerződésszerű volt.

4. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:

2013. május 24.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2013. június 24.

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke:

Nettó: 32.390.332,- Ft